Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten week 48 2018

Jan Janssen krijgt Moergestelse Vrijwilligersprijs

Tijdens de repetitie van Muziekvereniging Prinses Juliana Moergestel mocht de burgemeester de Moergestelse Vrijwilligersprijs uitreiken aan Jan Janssen. Dit omdat hij zich jarenlang vrijwillig heeft ingezet voor de Moergestelse samenleving. Onder andere bij de muziekvereniging, voor het Moergestelse carnaval, verenigingsleven en voor Sv Audacia! De gemeente feliciteert Jan van harte met de welverdiende Vrijwilligersprijs.

 

Hoogste punt KVL Dorp bereikt

Woensdag 28 november werd het hoogste punt gevierd van de bouw van 50 woningen in KVL Dorp. Wethouder Peter Smit mocht het laatste dak erop hijsen. Dit deed hij samen met de 10-jarige Teun, een van de toekomstige bewoners van KVL-dorp. Een bijzonder moment!

Collectieve zorgverzekering gemeente Oisterwijk 2019

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Oisterwijk een collectieve zorgverzekering aan. Je krijgt korting op een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bij VGZ of CZ.

Aanmelden

Of je mee mag doen aan de collectieve zorgverzekering, hangt van je inkomen en vermogen af. Hierover lees je meer op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering doe je op www.gezondverzekerd.nl. Hier staan ook de nieuwe bedragen.

Pakket

Beide verzekeraars hebben een pakket met een uitgebreide dekking voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdrage WMO. De gemeente geeft korting op de maandpremie. Meer informatie over dekking en premies staat op www.gezondverzekerd.nl.

Bespaar geld op de afwas

Wil je op de kleintjes letten en ook nog een beetje lief zijn voor het milieu? Neem het gebruik van je vaatwasser dan eens onder de loep. We hebben wat tips op een rij gezet.

Zorg dat je vaatwasser helemaal vol is voor je ‘m draait. Dat is beter dan vaker een kleine afwas draaien. Je bespaart hiermee € 15,- en 30 kg CO2-uitstoot per jaar.

Ecostand

Je vaat wordt ook schoon als je lage temperaturen gebruikt. Zet je afwasmachine daarom op zuinig: de ecostand of een lage temperatuur. Jouw besparing is ook hier € 15,- en 30 kg CO2-uitstoot per jaar.

Houden of vervangen
Denk je dat je oude vaatwasser kan nog wel een paar jaar mee kan? Het scheelt juist geld om een oude, energieslurpende machine te vervangen. Ga voor een energiezuinig exemplaar met label A++ of label A+++. Dit geldt overigens ook voor je oude koelkast of vriezer. Als je alle oude huishoudelijke apparaten vervangt, bespaar je maar liefst € 180,- en 470 kg CO2-uitstoot per jaar!

Afval? Zo halen we het op in 2019!

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afval inzameling. Zo zien we afval steeds meer als een grondstof voor nieuwe producten. Daarom vragen we aan de inwoners om het afval meer en beter te scheiden. En dat levert goede resultaten op! We zijn duurzaam bezig!

Maar duurzaamheid gaat verder. Daarom kijken we ook goed naar de manier waarop we afval inzamelen. Bijvoorbeeld door de ophaalroutes efficiënter in te plannen of het aantal inzameldagen per week terug te dringen. Zo rijden we minder op en neer en besparen we kilometers. En ook dat is beter voor het milieu.

Ook in 2019!

Volgend jaar gaan we hier natuurlijk mee door. Wel veranderen er een aantal dingen, zoals de inzameldagen van uw afval. Het kan zijn dat u uw oud papier, PMD of restafval op een andere dag aan de straat moet zetten. De inzameldag voor het gft-afval blijft hetzelfde. In de Afvalkalender ziet u wanneer we bij u langskomen.

GFT-afval bij appartementencomplexen

Een andere, meer ingrijpende verandering is voor sommige bewoners van appartementencomplexen. Woon je in een appartement en maak je nu gebruik van een ondergrondse container voor restafval? Dan krijg je volgend jaar de mogelijkheid om je afval beter te scheiden. We gaan namelijk ook het GFT-afval apart bij je ophalen. Je krijgt hiervoor een speciale afvalbak thuisgestuurd. Met een brief hebben we hierover de bewoners geïnformeerd.

Download de kalender!

Benieuwd wanneer we het afval in uw straat komen ophalen? Bekijk dan de Afvalkalender 2019 in de Afvalstoffendienst App of u print deze uit vanaf de website: www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet, bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer (073) 615 65 06.

ProRail organiseert informatieavond trillingen spoor

Op maandag 10 december organiseert ProRail een informatieavond over het uitgevoerde onderzoek naar trillingen langs het spoor. Tijdens de avond geeft ProRail uitleg over de uitkomsten van het onderzoek. Ook vertellen ze over mogelijke oplossingen.

Het programma op 10 december ziet er als volgt uit:

 • 45 – 19.00 uur: inloop
 • 00 – 21.00 uur: presentatie en ruimte voor vragen

De locatie is 2College Durendael, Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk. Met het oog op parkeerruimte raadt ProRail u aan om op de fiets of te voet te komen.

Onderzoek
Naar aanleiding van meldingen van omwonenden in Dorst, Rijen en Oisterwijk heeft ProRail in de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar trillingen langs de spoorbaan. Het doel van dit onderzoek is begrijpen wat de oorzaak is van de trillingshinder. Belangrijk om te weten is dat er op dit moment nog geen kortetermijnmaatregelen zijn die ProRail presenteert. Wel vertelt ProRail op welke manier zij samen met de gemeente Oisterwijk, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS kijken naar mogelijke verbeteringen. Zij kijken daarbij naar de spoorbaan, de omgeving van het spoor, het materieel en de dienstregeling.

Vragen
ProRail organiseert deze avond in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS. Neem voor vragen contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel (0800) 776 72 45 (gratis).

UW RAAD

18 december Agendacommissie 19.00 uur

18 december Raad (o.a. Herindelingsontwerp Haaren) 20.00 uur

20 december Raad 20.00 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen!

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden!

Gemeenteberichten week 48 2018

Onderwerpen college

 • Functiewijziging bedrijfspand Oisterwijkseweg 30, Moergestel
 • Ontwikkeling (zorg)appartementen Postelstraat 15, Moergestel
 • Verkoopdocumenten Basisschool de Bienekebolders
 • Inkoop loonwaarde methodiek Dariuz 2019-2022
 • Voortgangsverslag bouw sportaccommodatie 2018
 • Vragen artikel 34 aan College van Oisterwijk betreffende de weekmarkt in Oisterwijk
 • Bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)Aanvulling Nota van zienswijzen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Gemullehoekenweg 3 Oisterwijk, het veranderen van de voorgevel
 • Schaverij 11 t/m 19 en Schaverij 41 t/m 49 Oisterwijk, het bouwen van 10 woningen
 • Gemullehoekenweg 17 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe gevelreclame
 • Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten

Verleend

 • Gemullehoekenweg 9C Oisterwijk, het vervangen van de pui van het winkelgedeelte en de voordeur van de bovenwoning en de deur naar de bergingen
 • Vooskerbos 2 Moergestel, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde
 • Beneluxstraat 1 te Oisterwijk, voor het veranderen van een industrieel bedrijf
 • Mispelbos 24 Moergestel, het bouwen van een geluidsafwering

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Kom Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting De Kiosk voor het organiseren van Winter Village van 13 december tot en met 6 januari op de Lind in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 3 december – 11 januari: vanwege Winter Village is De Lind Zuid dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 8-9 december: vanwege het Veldritweekend zijn de Zandstraat en Allemansven in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Collectieve zorgverzekering gemeente Oisterwijk 2019

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Oisterwijk een collectieve zorgverzekering aan. Je krijgt korting op een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bij VGZ of CZ.

Aanmelden

Of je mee mag doen aan de collectieve zorgverzekering, hangt van je inkomen en vermogen af. Hierover lees je meer op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering doe je op www.gezondverzekerd.nl. Hier staan ook de nieuwe bedragen.

Pakket

Beide verzekeraars hebben een pakket met een uitgebreide dekking voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdrage WMO. De gemeente geeft korting op de maandpremie. Meer informatie over dekking en premies staat op www.gezondverzekerd.nl.

College positief over ontwikkeling (zorg)appartementen Postelstraat Moergestel

 

Het college staat positief tegenover de plannen van een ontwikkelaar om de pastorie en bijbehorende tuin aan de Postelstraat 15 in Moergestel te ontwikkelen en er (zorg)appartementen te realiseren.

De gemeente heeft de plannen van de ontwikkelaar besproken met onder andere een stedenbouwkundig adviseur en de monumentencommissie.

Kwaliteitsverbetering

Met de plannen vindt volgens het college een kwaliteitsverbetering van de locatie plaats. Het doel van de ontwikkelaar is het rijksmonument te restaureren en er 4 tot 8 zorgappartementen te realiseren. De ontwikkelaar denkt erover daarnaast zo’n 30 appartementen in 2 nieuwe gebouwen te realiseren. Het initiatief richt zich op ouderen die op zoek zijn naar een zelfstandige, gelijkvloerse woonruimte met een zorgvoorziening dichtbij.

Wethouder Peter Smit: “De plannen zijn niet alleen een verbetering van de locatie, maar ook van de omgeving. De Reusel komt meer tot zijn recht, we houden rekening met de monumentale en landschappelijke waarden van de locatie en de wens is dat de parkachtige tuin openbare wandelpaden krijgt. Hierdoor wordt het ook een ontmoetingsplek voor ‘Moergestelnaren’ en andere bezoekers. Daarnaast sluiten we met de realisatie van de appartementen ook goed aan bij de aanbevelingen uit het woningbehoefteonderzoek in onze regio.”

Vervolg

Het college heeft de ontwikkelaar enkele randvoorwaarden meegegeven en daarmee kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in de tweede helft van 2019 in het college en door de raad behandeld worden.

 

De kruising Beukendreef, Kapelaan Huyberslaan, Meidoornlaan en Pr. Beatrixstraat is tot 20 eind december dicht. Er wordt aan het riool gewerkt. Verkeer wordt omgeleid.

Hier nog in aanleg, maar het fietspad aan de Moergestelseweg is inmiddels klaar.

De Fransebaan heeft een nieuwe laag asfalt én nieuwe zijkanten.

De George Perklaan krijgt een opknapbeurt. Het asfalt is niet goed meer en boomwortels duwen de tegels omhoog. Samen met inwoners heeft de gemeente een plan gemaakt om de straat te verbeteren. Er komt een nieuw wegdek. De bomen blijven, maar de rijweg wordt een beetje smaller. Zo hebben de bomen meer groeiruimte. De werkzaamheden zijn 26 november begonnen en moeten voor het einde van het jaar klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden is er tijdelijk tweerichtingsverkeer in de straat.

N65 richting Helvoirt ’s nachts dicht tussen 7 en 9 december

Rijkswaterstaat werkt van vrijdagavond 7 december tot en met zondagochtend 9 december aan de N65. Het asfalt wordt dan gerepareerd vanaf Berkel-Enschot richting Helvoirt. Om de overlast te beperken, wordt het werk ’s nachts gedaan.

Tijdens de werkzaamheden gaat de weg dicht. Dit betekent dat tijdens de werkzaamheden weggebruikers vanaf de Pannenschuurlaan en de Heusdensebaan niet rechtsaf de N65 op kunnen draaien.

Planning werkzaamheden

De N65 is afgesloten op de volgende momenten:

 • vrijdag 7 december 2018 21:00 uur tot 8 december 2018 12:00 uur
 • zaterdag 8 december 2018 21:00 uur tot 9 december 2018 09:00 uur

Het verkeer wordt geïnformeerd met borden en waar nodig omgeleid. Hou in deze periode rekening met extra reistijd.

Van A naar beter!

Maak je gebruik van de N65 tijdens deze periode? Check dan voor je vertrekt de website www.vananaarbeter.nl. Hier staat altijd de laatste informatie over de wegafsluitingen.

ProRail organiseert informatieavond trillingen spoor

Op maandag 10 december organiseert ProRail een informatieavond over het uitgevoerde onderzoek naar trillingen langs het spoor. Tijdens de avond geeft ProRail uitleg over de uitkomsten van het onderzoek. Ook vertellen ze over mogelijke oplossingen.

Het programma op 10 december ziet er als volgt uit:

 • 45 – 19.00 uur: inloop
 • 00 – 21.00 uur: presentatie en ruimte voor vragen

De locatie is 2College Durendael, Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk. Met het oog op parkeerruimte raadt ProRail u aan om op de fiets of te voet te komen.

Onderzoek
Naar aanleiding van meldingen van omwonenden in Dorst, Rijen en Oisterwijk heeft ProRail in de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar trillingen langs de spoorbaan. Het doel van dit onderzoek is begrijpen wat de oorzaak is van de trillingshinder. Belangrijk om te weten is dat er op dit moment nog geen kortetermijnmaatregelen zijn die ProRail presenteert. Wel vertelt ProRail op welke manier zij samen met de gemeente Oisterwijk, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS kijken naar mogelijke verbeteringen. Zij kijken daarbij naar de spoorbaan, de omgeving van het spoor, het materieel en de dienstregeling.

Vragen
ProRail organiseert deze avond in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS. Neem voor vragen contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel (0800) 776 72 45 (gratis).

Werk aan de weg

De gemeente werkt hard aan de weg. Dat levert mooie resultaten op zoals op de Fransebaan en de Moergestelse weg. Maar het zorgt helaas ook voor tijdelijke overlast. Altijd op de hoogte zijn van actuele werkzaamheden? Kijk op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

 

Gemeenteberichten week 47 2018

Onderwerpen raad

 • Het bestemmingsplan Korenkwartier te Moergestel
 • Het bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost)
 • De motie vreemd aan de orde van de dag over duurzaamheid
 • De motie vreemd aan de orde van de dag over energiebesparing ‘oude woningen’
 • De motie vreemd aan de orde van de dag over wonen

Onderwerpen college

 • Monitor intergemeentelijke samenwerking GHO
 • Onderzoeksplan artikel 213.a onderzoek
 • Bestemmingsplan “Molenbaan 5, Oisterwijk”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Rootven 43 Moergestel, het wijzigen van de bestemming
 • Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde
 • Vennelaan 2 Oisterwijk, het plaatsen van een serre
 • De Lind 53 – De Lind 55 A Oisterwijk, het renoveren van het pand
 • Sprendlingenpark 46 Oisterwijk, het wijzigen van de sprinklerinstallatie
 • Voorbrugstraat 8 Moergestel, het plaatsen van een zorgunit
 • Oirschotseweg 65 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Heusdensebaan Oisterwijk, het kappen van 2 eiken
 • Oliviersweg Oisterwijk, het kappen van een plataan
 • Dille 9 Oisterwijk, het wijzigen van de constructie
 • Lavendel 1 Oisterwijk, het kappen van 2 kersenbomen

Verleend

 • Splitterij 3 – Schaverij 24 Oisterwijk, het vergroten van de berging en het plaatsen van een overkapping
 • Parklaan 1 Oisterwijk, het verbouwen van een kantoorgebouw
 • Oirschotseweg 51 Moergestel, het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning
 • Hondsbergselaan 10 Oisterwijk, het bouwen van een villa

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Laag Heukelomseweg 11 te Heukelom, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • Moergestelseweg 1 01 te Oisterwijk, voor het starten van een afhaal en bezorg restaurant.
 • Kivitslaan 21 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 23 november gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Overige bekendmakingen

 • Notitie Reikwijdte en detailniveau MER

Andere openingstijden gemeentekantoor op 24 en 31 december en 2 januari

Op 24 en 31 december én 2 januari heeft het gemeentekantoor andere openingstijden. We hebben ze op een rij gezet:

 • Maandag 24 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Maandag 31 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Woensdag 2 januari: het gemeentekantoor gaat open om 09.30 uur

Het is daarom niet mogelijk om afspraken te maken op het moment dat het gemeentekantoor dicht is. Ook kun je geen paspoorten, rijbewijzen en andere documenten ophalen.

Wil je iets regelen met de gemeente of moet je een document ophalen? Zorg dat je het op tijd regelt.

Militaire oefening 26 – 30 november

De Koninklijke Landmacht houdt van 26 tot en met 30 november een militaire oefening.

De oefening is voor een opleiding tot militaire verkenner bij de Landmacht. Dat betekent dat militairen zich verplaatsen met wielvoertuigen en overgangen als bruggen en viaducten verkennen. De militairen verplaatsen zich in het donker en zoveel als mogelijk ongezien. Bij daglicht houden ze de verkende bruggen en viaducten in de gaten.

De troepen

Aan de oefening doen 10 personen en 5 wielvoertuigen mee. De militairen verplaatsen zich over bestaande wegen en paden. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant ManoeuvreSchool Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) uit Amersfoort.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Kom naar de bijeenkomst ‘Visie op erfgoed’ op 26 november

Overal in Oisterwijk zie je ons verleden terug: van fabrieksgebouwen tot de oude lindeboom en van kapel tot heide. Plekken die ons verbinden en ons trots maken!

De gemeente zorgt dat we zorgvuldig omgaan met ons erfgoed. Zo hebben we de monumentenlijst, het archeologiebeleid en de landschappelijke waardenkaart. Daarnaast willen we een duidelijke visie maken om het behoud en de ontwikkeling van onze monumenten en het overige erfgoed te garanderen.

Prioriteiten stellen

We nodigen je uit om samen met ons na te denken over de agendapunten voor deze visie. Omdat we niet actief aan de slag kunnen gaan met ál het erfgoed in onze gemeente, moeten we prioriteiten stellen. Waar gaan we de komende jaren op inzetten? We horen graag wat jij belangrijk vindt.

Programma

 • 00 uur – welkomstwoord en toelichting
 • 15 uur – presentatie ‘het verhaal van Oisterwijk’
 • 30 uur – workshop: welk verhaal heeft prioriteit?
 • 00 uur – pauze met kleine maaltijd en wensen inventariseren
 • 30 uur – terugkoppeling en kijken naar de toekomst
 • 00 uur – einde

Iedereen is welkom

Je hebt geen specifieke kennis of achtergrond nodig om mee te denken. We zien je graag op 26 november om 17.00 uur in Kafe van Leer aan de Almystraat 14.

Gezocht: aanbieders van sportieve en culturele activiteiten

Basisschoolkinderen in onze gemeente doen al jaren mee aan Sjors Sportief en Sjors Creatief. En met succes. Alleen al in 2018 maakten 1000 kinderen kennis met een sport of culturele activiteit. Ook in 2019 wil de gemeente door met Sjors en is daarom op zoek naar aanbieders van activiteiten.

Ieder jaar krijgen basisschoolkinderen een Sjorsboekje. In dit boekje staan alle culturele en sportieve activiteiten waar zij gedurende het jaar aan mee mogen doen. Vaak gratis, zodat zij kunnen uitzoeken wat ze leuk vinden. De kinderen schrijven zich vervolgens online in. Sjors is inmiddels actief in ruim 100 gemeenten.

Inschrijven

Wilt u met uw (sport)vereniging kinderen op een laagdrempelige kennis laten maken met uw activiteit? Schrijf uw activiteit dan in via de website www.sportstimuleringnederland.nl. Inschrijven kan tot 31 december 2018. Bent u geen vereniging, maar wilt u toch een activiteit aanbieden? Neem contact op per mail via info@sjorssportief.nl.

Gemeente feliciteert Dierenkliniek ’t Spoor met award

Dierenkliniek ‘t Spoor Oisterwijk heeft de Dutch Pet Award gewonnen. Pieternel Bakker, Accountmanager Ondernemers bij de gemeente Oisterwijk, feliciteerde eigenaar Harm Ebbens en zijn collega’s Joyce, Kelly en Daniëlle op de #DagvandeOndernemer! Ze kreeg ook nog een rondleiding door de praktijk. De praktijk kreeg de award voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de dierenbranche.

Burgemeester eet mee met groep 3-4 Bienekebolders

Burgemeester Hans Janssen mocht 16 november een hapje mee-eten met de kinderen van groep 3-4 van OBS De Bienekebolders. Zij organiseerden een heus Eetcafé in het kader van hun project ‘Restaurant’. De kids hebben 3 gangen gekookt en leerlinge Benthe van de Wouw serveerde de burgemeester een heerlijk kwarkdessert. Wout Huijben van restaurant Bij Wout gaf de kinderen een mooie oorkonde voor hun prestaties.

Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk scoort positief

De samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk draagt bij aan de organisatiekracht van de verschillende gemeenten.

Dat is de uitkomst van een nulmeting die is uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Berenschot op verzoek van de 3 gemeenten. Met financiële hulp van de Provincie Noord-Brabant (Veerkrachtig Bestuur) ontwikkelde Berenschot een monitor om de samenwerking, voortgang en het effect van de ‘samenwerking GHO’ te meten. Uit deze nulmeting komt een positief beeld naar voren.

3 zelfstandige gemeenten met voldoende bestuurskracht

De 3 gemeenten willen zelfstandige, bestuurskrachtige gemeenten blijven. Een randvoorwaarde hierbij is dat de ambtelijke organisaties voldoende organisatiekracht hebben. Volgens de eerste monitor draagt de samenwerking in GHO verband duidelijk bij aan de organisatiekracht van de 3 organisaties.

Kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten én kansen

Met de monitor zijn samenwerkingsinitiatieven onderzocht. Alle initiatieven laten effect zien op minimaal één van de 3 vooraf benoemde K’s, namelijk; meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een vierde ‘K’, namelijk ‘kansen voor medewerkers.’ Mede daardoor is onder de medewerkers van elke gemeente veel draagvlak voor de samenwerking.

Aanbevelingen

In de rapportage van de nulmeting komt ook een aantal aandachtspunten naar voren. Deze zijn vertaald in aanbevelingen waar de 3 gemeenten op korte termijn mee aan de slag gaan. Op die manier kan het positieve beeld versterkt worden bij de monitor van de activiteiten van 2019 (1-meting).

De burgemeesters van de verschillende gemeenten zijn blij met de uitkomst van de monitor. Burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle: “De bestuurlijke zelfstandigheid van Goirle vereist een krachtige organisatie. Beide moeten het vanzelfsprekende resultaat zijn van een slimme samenwerking. Dit onderzoek toont onomwonden aan dat daarvan sprake is. We moeten deze dus onverminderd voortzetten en verdiepen waar nodig en mogelijk.”.

Ook burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek is optimistisch: “Onze inwoners mogen van ons verwachten dat we onze zaken op orde hebben en ons werk goed en efficiënt regelen. Ik vind het belangrijk dat ook onze samenwerking daaraan voldoet. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het geval te zijn. Een mooie stimulans om onze samenwerking nóg meer kracht bij te zetten”.

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk vult aan: “Ik ben blij met het positieve beeld, maar ook zeker met de aanbevelingen. We zijn goed op weg, maar kunnen niet achterover zitten. Met de komst van Haaren bij Oisterwijk zijn voldoende bestuurskracht en organisatiekracht van extra groot belang voor Oisterwijk.”.

 

 

Gemeenteberichten week 46 2018

Onderwerpen raad

 • Bestemmingsplan De Wingerd
 • Nieuw gemeentelijk archeologiebeleid
 • De begroting 2019
 • De belastingverordeningen 2019

Onderwerpen college

 • Verzoek tennisvereniging Teco tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening
 • Aanwijzen toezichthouders gevaarlijk groen locaties
 • Kadernota risicomanagement 2019 – 2022
 • e.r.-beoordeling plan “KVL-terrein, Ambachtstraat e.o.”
 • Procesvoorstel om te komen tot een actiegerichte woonagenda
 • Voorstel tot vaststellen verordening Declaratiefonds 2019
 • Omgevingsvergunning milieu, Unilin, Beneluxstraat 1 te Oisterwijk
 • Bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”
 • Commissieadvies Bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost)’
 • Erratum bij de begroting 2019
 • Beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing van de 1e verdieping Tiliander

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Posthoornseweg 29 Oisterwijk, het kappen van een populier
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het aanbrengen van een verdiepingsvloer
 • De Lind 42 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand
 • Burgemeester Vogelslaan 1 Oisterwijk, het wijzigen van een bestemming

Verleend

 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een erker en een constructiewijziging
 • Molenveldje in Moergestel, het uitvoeren van een beplantingsplan
 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor 6 maanden
 • Moergestelseweg 1-01 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Posthoornseweg 29 Oisterwijk, het kappen van een populier
 • Posthoornseweg 5-405 Oisterwijk, het kappen van een den
 • Hoog Heukelom 7 Heukelom, het kappen van een paardenkastanje
 • De Zaalt 9 in Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Kerkplein 4 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe pui in de achtergevel

Verlengd

 • Peperstraat 11 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Vooskerbos 2 Moergestel, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Met het vernieuwde kruispunt Wim van Baaststraat – Heukelomseweg was de ontsluiting Pannenschuur al een heel eind op weg. Vanaf maandag 5 november is de gemeente begonnen met de aanleg van verzinkbare palen in de wijk.

We hebben de planning voor u op een rij gezet:

 • Wim van Baaststraat – Heukelomseweg: de aanleg is begonnen op 5 november en de werkzaamheden duren 3 weken
 • Langvennen Zuid: de werkzaamheden beginnen 26 november en duren 2 weken
 • Kapelaan Sleegersstraat: de werkzaamheden beginnen 10 december en duren 2 weken

Aansluiting op stroom

De verzinkbare palen werken op stroom en worden aangesloten door Enexis. Wanneer dit gebeurt ligt aan de planning van Enexis. Zodra de palen werken, verwijdert de gemeente de betonblokken uit de wijk.

Overige werkzaamheden

In de Gerard van der Lindenstraat start op 7 januari de aanleg van een drempel en plateau. In en om de Wim van Baaststraat komen nog nieuwe planten en bomen. De gemeente begint hier half november mee.

Oisterwijk geeft goede voorbeeld tijdens het Nationaal Schoolontbijt

Kinderen brengen burgemeester Hans Janssen ontbijtje in stadhuis

Vanochtend brachten 12 kinderen van De Bienekebolders uit Moergestel een ontbijtje bij burgemeester Hans Janssen het raadhuis. Samen gaven ze aan een feestelijk gedekte tafel in de burgerzaal het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en werden er volop vragen gesteld aan elkaar. Zo weten de kinderen nu wat de lievelingskleur is van de burgemeester  (groen) en wat hij het leukste vindt aan het werk (dat je mag ontbijten met kinderen). Burgemeester Hans Janssen is niet de enige burgemeester die met de kinderen om tafel ging. In het hele land nemen zo’n 275 collega-burgemeesters deel aan het Burgemeestersontbijt.

Donatie aan Kinderpostzegels

Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester symbolisch voor zijn ontbijtje met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Met het thema ‘Een feestje voor iedereen!’ laten Kinderpostzegels en het Nationaal Schoolontbijt zien dat een feestje pas een feestje is als iedereen erbij hoort. Kinderpostzegels ondersteunt daarom ook een project met verjaardagsfeestjes voor de héle klas, waarbij kinderen spelenderwijs leren dat het leuk is dat iedereen anders is. De leerlingen uit groep 3-4 namen de cheque met een bedrag van € 500,00 in ontvangst. Hans Janssen kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: “De kinderen en ik hebben genoten. Dit ontbijt was echt een feestje voor iedereen!”

Het Nationaal Schoolontbijt

Het Burgemeestersontbijt in zo’n 275 gemeenten is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 16e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het educatieve ontbijtevenement heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School.

Gekapte bomen in november en december

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor november en december is:

 • 8 eiken en een berk op het KVL-terrein aan de kant van de Nijverheidsweg vanwege stabiliteitsproblemen. Eerder zijn al 8 bomen gekapt omdat deze direct gevaar opleverden voor de omgeving. Het besluit om te kappen is genomen naar aanleiding van een boomtechnisch onderzoek (trekproef). Op de locatie van de gekapte bomen, plant de gemeente nieuw groen.

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Mantelzorgers in het zonnetje

Zaterdag 10 november, tijdens de Dag van de Mantelzorg, ontvingen gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern ruim 90 mantelzorgers in The Inside. Er was een gevarieerd programma, met dans, muziek en theater door het gezelschap ‘Theater Boven Water’. De acteurs lieten de aanwezigen van de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er was aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertaalden verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Wethouder Peter Smit was ook aanwezig: “Ik ben zelf ook mantelzorger geweest en weet hoe serieus en soms zelfs verdrietig deze rol kan zijn. Het is dan toch fantastisch om te zien, dat er tijdens deze dag toch ruimte is voor plezier met elkaar. Ik vond het heel fijn om daar vandaag deel van uit te mogen maken.”

19 november bijeenkomst over ‘Wonen’ in Oisterwijk 

Er is in Oisterwijk en in de regio Hart van Brabant veel vraag naar woningen en woningbouw. Daarnaast kampen gemeenten in de regio Hart van Brabant met vraagstukken over onder andere doorstroom, langer zelfstandig wonen van ouderen en scheefwonen.

Om goed in kaart te brengen waar behoefte aan is in onze regio en hoe de woningmarkt functioneert, zijn 2 onderzoeken uitgevoerd:

 • Het Regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek
 • Onderzoek huurvoorraad woningcorporaties

Benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en wat dat betekent voor de gemeente Oisterwijk? Wij vertellen u hier graag meer over! We nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst over het thema ‘Wonen’ op 19 november om 19.30u in het Raadhuis.

Programma

Het programma is als volgt:

 

19:30 Welkom door wethouder Smit
19:35 Positionering van de onderzoeken door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
19:40 Toelichting regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek 2018 door dhr. Hagen (Spring Co)
20:40 Toelichting onderzoek huurvoorraad woningcorporaties 2018 door dhr. Nieuwenhuis (Companen)
21:40 Vervolgproces door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
22:00 Afsluiting door wethouder Smit

 

Week tegen Kindermishandeling

 

Van 19 tot en met 23 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Ook de regio Hart van Brabant zet zich in om kindermishandeling terug te dringen. Het thema in onze regio is: ‘In gesprek met het kind’.

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling zijn er verschillende activiteiten. Niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor inwoners. Want het is belangrijk om signalen van mishandeling te herkennen én te weten wat je moet doen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Programma

Een greep uit het programma van de Week Tegen Kindermishandeling

 • 19 november: Beat It! Event voor en door jongeren. Locatie: Loft Tilburg, Ringbaan Oost 8-17 Tilburg
 • 20 november: Kinderrechtendag 2018. Locatie: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg
 • 20 november: Zonder conflictscheiding uit elkaar. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 20 november: Kwetsbaar ouderschap: doorbreken van intergenerationele cirkel! Locatie: GGz Breburg, Lage Witsiebaan 4 Tilburg
 • 20 november: Watch project – Actie tegen Loverboys. Locatie: Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 8-79 Tilburg
 • 21 november: Inspiratie uit Noorwegen: ontschotting. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 21 november: Meet & Greet met Sterk Huis. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 21 november: Training Gewoon Doen! Locatie: Cultureel Centrum Elckerlyc, Achter ’t Raadhuis 2 Hilvarenbeek
 • 22 november: In gesprek met kinderen over veiligheid. Locatie: Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 Tilburg
 • 22 november: film ‘The Glass Castle’. Locatie: Cinecitta, Willem II straat 29 Tilburg
 • 23 november: Symposium ‘Niets doen is geen optie?’. Locatie: Factorium Podiumkunsten, Koningsplein 11A Tilburg

Meer informatie

Meer informatie over de Week tegen Kindermishandeling en de activiteiten staat op de website www.zorginderegiohartvanbrabant.nl.

 

 

 

gemeenteberichten week 45 2018

Onderwerpen college

 • Koersdocument ‘naar een samenredzaam Oisterwijk’
 • Het slopen van een deel van het U-gebouw op het perceel Almystraat 12 in Oisterwijk
 • Vragen Artikel 34 RvO fractie VVD inzake The Inside
 • Raadsinformatiebrief overlastmeldingen The Inside

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotseweg 78 Moergestel, het gebruiken van een loods voor het stallen van caravans
 • Hoogstraat 3 Oisterwijk, het vervangen van de kozijnen
 • Biezenstraat 45 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Laag Heukelomseweg 7 Heukelom, het renoveren en verbouwen van een bestaande langgevelboerderij en het plaatsen van 2 bijgebouwen
 • Rootven 63 Moergestel, het wijzigen van de vloerconstructie van de zoldervloer en het isoleren van de kap

Verleend

 • Hoog Heukelomseweg 1 Heukelom, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een hondenpension
 • Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 7 in Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Almystraat 12 in Oisterwijk, het gedeeltelijk slopen van het u-gebouw

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel

Verkeer

 • 17 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers Herengoedstraat, Voorbrugstraat, Boonhofstraat, Kloosterlaan, Huysackerstraat, Kruisackerstraat, Kruisackerplein, Rootven en Raadhuisstraat in Moergestel
 • 18 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers de Spoorlaan, Stationsstraat, De Lind Noord en Zuid en de Burgemeester Verwielstraat in Oisterwijk

Meer parkeerplaatsen Heukelomseweg

Op de Heukelomseweg in Heukelom zijn nieuwe parkeerstroken aangelegd. Er was te weinig ruimte voor auto’s om te parkeren en dit zorgde met enige regelmaat voor onveilige situaties op de weg. Met deze stroken is er nu voldoende ruimte gemaakt voor auto’s om te parkeren.

Duurzaam autorijden, controleer je bandenspanning

In Nederland rijdt meer dan de helft van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Maar wist je dat je wel €60,- per jaar bespaart als je iedere 2 maanden je banden oppompt?

Een auto met een te lage bandenspanning verbruikt jaarlijks 2 tot 5 procent meer brandstof. Dit kost Nederland ieder jaar zo’n 150 miljoen liter extra brandstof én veroorzaakt 360 miljoen kilo extra CO₂ uitstoot!

Ongelukken
Daarnaast is de kans dat auto’s met onderspanning ongelukken veroorzaken groter. Dat kom doordat ze een langere remweg hebben en een slechtere wegligging. Ook is de kans op een klapband groter en neemt de slijtage van de banden toe.

Meer weten? Op de website www.milieucentraal.nl staan veel tips over de juiste bandenspanning van je auto.

Bouwupdate Den Donk

Afgelopen week stortten we beton voor de bodem van het zwembad en de fundering voor de vloer van de sporthal op Den Donk. Maar liefst 35 vrachtwagens vol beton waren hiervoor nodig. Hiermee is weer een mooie stap gezet richting een nieuwe sportaccommodatie voor Oisterwijk en omgeving!

19 november bijeenkomst over ‘Wonen’ in Oisterwijk 

Er is in Oisterwijk en in de regio Hart van Brabant veel vraag naar woningen en woningbouw. Daarnaast kampen gemeenten in de regio Hart van Brabant met vraagstukken over onder andere doorstroom, langer zelfstandig wonen van ouderen en scheefwonen.

Om goed in kaart te brengen waar behoefte aan is in onze regio en hoe de woningmarkt functioneert, zijn 2 onderzoeken uitgevoerd:

 • Het Regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek
 • Onderzoek huurvoorraad woningcorporaties

Benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en wat dat betekent voor de gemeente Oisterwijk? Wij vertellen u hier graag meer over! We nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst over het thema ‘Wonen’ op 19 november om 19.30u in het Raadhuis.

Programma

Het programma is als volgt:

19:30 Welkom door wethouder Smit
19:35 Positionering van de onderzoeken door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
19:40 Toelichting regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek 2018 door dhr. Hagen (Spring Co)
20:40 Toelichting onderzoek huurvoorraad woningcorporaties 2018 door dhr. Nieuwenhuis (Companen)
21:40 Vervolgproces door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
22:00 Afsluiting door wethouder Smit

15 november dialoogtafels Stervenskunst als Levenskunst

Tijdens de week van de dialoog organiseert Metgezel in Zingeving 6 dialoogtafels met als thema Stervenskunst als Levenskunst.

Tijdens de dialoogtafels gaat u in gesprek met maximaal 8 deelnemers en een professionele gespreksleider. Hoe gaan we om met de dood? Wat willen we nog wel en niet uit het leven halen voor het zover is?

Wanneer

 • Donderdagochtend 15 november van 09.45 tot 12.30 uur
 • Donderdagavond 15 november van 18.45 tot 21.30 uur

Locatie: het Gerard Hovershuis aan de Kerkstraat in Oisterwijk.

Aanmelden

Meedoen is gratis en koffie, thee en iets lekker staan klaar. U moet zich wel aanmelden. Dit kan tot 10 november via de website www.metgezelinzingeving.com of bel Jan Daem (06) 134 16 942.

Inloopavond verkeer Moergestel

Maandag 5 november was in cultureel centrum Den Boogaard een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond was een vervolg op de avond van 11 april. Tijdens deze inloopavond, die geopend werd door wethouder Dion Dankers, gingen de aanwezigen met de gemeente in gesprek over de verschillende knelpunten en oplossingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid in Moergestel.

 

 

Gemeenteberichten week 44 2018

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief Toezichtoordeel 2018 van de provincie Noord-Brabant op het archief- en informatiebeheer
 • Antwoordbrief naar aanleiding van op grond van art. 34 Reglement van Orde door partij VVD gestelde vragen met betrekking tot de aanleg van een fietspad Tilburg-Moergestel
 • Voorstel tot het kopen van grond voor de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel
 • Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel
 • Invoeren tarief van € 1,76 per inworp restafval zak in de ondergrondse container
 • Vergroten mobiel betaalgemak parkerende bezoekers centrum Oisterwijk
 • Raadsvoorstel 2de herijking deelbegroting Jeugd 2018 Hart van Brabant
 • Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
 • Raadsinformatiebrief monitor sociaal domein 2018
 • Raadsvoorstel “Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Moergestelseweg 1 01 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met een opbouw
 • De Sonman 22C Moergestel, het opslaan in een tussenopslag van asbesthoudende materialen
 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het bouwen van hal 5 en 6

Verleend

 • Sportlaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de rijhal van de manege
 • Het brandveilig gebruik van een groepsaccommodatie, Nijssenstraat 4 Haghorst (dit is een publicatie van de gemeente Hilvarenbeek. Kijk voor meer informatie op www.hilvarenbeek.nl)

Verlengd

 • Vinkenberg ong. Moergestel, het bouwen van een woonboerderij met bijgebouw
 • Schoolstraat 60A Moergestel, het uitbreiden van het bedrijfspand

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Scheibaan 13A te Oisterwijk, voor het uitbreiden van een zorghotel. Dossiernummer 2018-0494.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 2 november gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Werkzaamheden aan de A58

De komende periode wordt er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om de weg af te sluiten. Om de overlast te beperken, wordt het werk ’s nachts uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn gepland tussen 22 oktober en 20 november. In deze periode wordt de weg verschillende keren afgesloten bij knooppunt Batadorp – Moergestel en knooppunt De Baars – Oirschot. De afsluitingen op een rij:

Knooppunt Batadorp – Moergestel

 • 31 oktober 20.00 uur tot 1 november 05.00 uur

Knooppunt De Baars – Oirschot

 • 5 november 20.00 uur tot 6 november 05.00 uur
 • 6 november 20.00 uur tot 7 november 05.00 uur
 • 7 november 20.00 uur tot 8 november 05.00 uur
 • 8 november 20.00 uur tot 9 november 05.00 uur
 • 19 november 20.00 uur tot 20 november 05.00 uur

Het verkeer wordt geïnformeerd met borden en waar nodig omgeleid. Houdt u in deze periode rekening met extra reistijd. 

Van A naar beter!

Maakt u gebruik van de A58 tijdens deze periode? Check dan voor u vertrekt de website www.vananaarbeter.nl. Hier kunt u altijd de laatste informatie over de wegafsluitingen vinden.

Week van de Pleegzorg

Van 31 oktober tot en met 7 november start landelijk de ‘Week van de Pleegzorg’. In Nederland zijn ruim 23.000 kinderen op zoek naar een pleeggezin. Soms voor een korte tijd, soms langer.

Tijdens de ‘Week van de Pleegzorg’ voert Pleegzorg Nederland verschillende acties. Eén van die acties is ‘doneer je sporthek’. De bedoeling is dat zoveel mogelijk sportverenigingen een spandoek aan het sporthek hangen met een oproep om pleegouder te worden. Wil jij een spandoek bij jouw sportvereniging hangen? Stuur een mailtje naar info@pleegzorg.nl.

Ook zijn er landelijk verschillende informatieavonden over pleegzorg. Denk je erover om pleegouder te worden? Op 7 november kun je je laten informeren in het Willem II stadion in Tilburg. Stuur hiervoor een mailtje naar pleegzorg@sterkhuis.nl.

Meer weten over pleegzorg? Ga dan naar de website www.pleegzorg.nl.

Veilig Honk voor scholieren

Scholieren moeten soms ver fietsen van huis naar school. Onderweg naar school kan er van alles gebeuren. Een lekke band, valpartijen, pesterijen of een onveilig gevoel.

Om scholieren onderweg extra veiligheid te bieden, hebben de gemeente Oisterwijk en de Dorpsraden in Udenhout en Berkel-Enschot een aantal Veilige Honken in het leven geroepen.

Hulp

Een Veilig Honk is een huis of bedrijf waar vrijwilligers een veilige plek bieden. Dat doen ze door hulp te geven aan de scholieren als ze daarom vragen, bijvoorbeeld het uitlenen van een fietspomp of het plakken van een pleister.

Veilig Honk-logo

De Veilige Honken zijn te herkennen aan een bordje met het Veilig Honk-logo dat bij de woning of het bedrijf is geplaatst. In geval van nood kunnen scholieren terecht bij de volgende Veilige Honken.

Waar

Ben je onderweg naar huis of naar school en voel je je niet veilig of heb je hulp nodig, ga dan naar een van de Veilige Honken. De adressen van de Veilige Honken, vind je hier:

 • Kinderopvang Tierelier Spoordijk 8, Heukelom
 • Zwembad Baksche Ven Baksevenweg 1, Oisterwijk
 • Firma Broeders Eindhovenseweg 12, Moergestel (vlakbij Trappistenklooster)
 • Oirschotseweg Oirschotseweg 85, Moergestel  Bij afwezigheid van de vrijwilligers kun je terecht aan de overkant op Oirschotseweg 70
 • Fam. Jansma  Bosscheweg 39, Berkel-Enschot
 • De Bollekens  Enschotsebaan 21A, Berkel-Enschot
 • Vromans Haardhout  Enschotsebaan 35, Berkel-Enschot
 • Fam. Smits Hazennest Oost 6, Berkel-Enschot  (vlakbij Tilburg Noord)
 • Firma Hoppenbrouwers Elektro Kreitenmolenstraat 201, Udenhout
 • McDonald’s Rijksweg 1, Udenhout
 • Fam. Oerlemans Molenstraat 48, Berkel-Enschot
 • Fam. Kools Berkelseweg 57, Berkel-Enshot (vlakbij fietspad N65)
 • Fam. Vos De Kraan 96, Berkel-Enschot (vlakbij Boer Robben)

Presentatie rapportage Verkeersveiligheid Moergestel op 5 november

Op maandag 5 november organiseert de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 11 april. Toen legde de gemeente een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid voor aan de inwoners van Moergestel.

Tijdens deze avond hebben de aanwezigen 225 reactieformulieren ingevuld, met verschillende ideeën en oplossingen. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan en is er een rapport opgesteld.

Dit rapport leggen we nu graag aan u voor. Daarom nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst.

Inloopavond Verkeersveiligheid

 • Maandag 5 november, 19:00 – 21:00 uur
 • Locatie: Den Boogaard, Sint Jansplein 5 Moergestel

De inloopbijeenkomst begint met een plenaire ontvangst, waarin we u een korte samenvatting geven van het proces en de inhoud van het rapport. Daarna kunt u in de zaal met ons in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen.

Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl.

Grip op uw geld

Aan het einde van maand altijd een beetje geld tekort? Of stapelen de rekeningen zich steeds verder op? Krijg grip op uw geld! Via de website oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl leert u geld besparen en zelfs overhouden.

Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl bestaat uit 3 geldplannen:

 • Kom uit de geldzorgen! – Bij financiële zorgen of problemen
 • Beter rondkomen – Als u af en toe tekort komt
 • Sparen, aflossen of beleggen – Wanneer u geld over heeft

Met het geldplan ‘Beter rondkomen’ wordt gemiddeld €170,- per maand bespaard. Deelname is anoniem.

Startpunt Geldzaken is een initiatief van onder andere het Nibud en Vereniging Eigen Huis. De gemeente Oisterwijk vind het voorkomen van geldproblemen belangrijk. Daarom staan er op de website www.oisterwijk.nl op verschillende plaatsen links naar Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl.

Wij zijn klaar voor de winter

Het lijkt misschien nog ver weg, maar wij bereiden ons al voor op de winter. Het zout ligt klaar, de wagens zijn geïnspecteerd én getest. Laat die sneeuw maar komen.

Mantelzorger? Kom 10 november naar de Dag van de Mantelzorg

Zorgt u al langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Dat is intensief. Daarom willen ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk u graag in het zonnetje zetten.

Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.30 uur bent u van harte welkom in ‘The Inside’, Heusdensebaan 48 te Oisterwijk.

Programma

Na een warm welkom is er live muziek en theater. Het gezelschap ‘Theater Boven Water’ laat ons de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er is aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertalen verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Soms met een lach, soms met een traan. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 november per mail bij wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel

(013) 528 40 80 (tijdens kantooruren) bij Wil Hoentjen of Ingrid Oosterling. Geef door met hoeveel personen u komt. Na aanmelding krijgt u géén bevestiging. Wij gaan er van uit dat u aanwezig bent. Zorgt u niet alleen voor uw naaste maar samen met iemand anders? Ook ‘mede’ mantelzorgers zijn van harte welkom.

Zorg voor achterblijver

Als het moeilijk is om degene waarvoor u zorgt die middag alleen te laten, neem dan contact met ContourdeTwern op. Zij denken graag mee over een oplossing. Parkeergelegenheid is er voldoende bij ‘The Inside’. Als vervoer voor u een probleem is, neem dan ook contact op.

Mantelzorgcompliment

Aan het einde van de middag op 10 november krijgt u uw mantelzorgcompliment. Dit is een lokale cadeaubon en een kleine attentie.

Betere bescherming bomen De Lind

Op de Lind staan vele prachtige bomen. Die bomen staan in vakken, die noemen we ook wel boomspiegels. Afgelopen jaar hebben we om de meeste bomen op de Lind nieuwe hulst geplant. Om deze hulst beter te beschermen, plaatsen we op een aantal plekken paaltjes. Daarnaast plaatsen we bij 3 boomspiegels op de Lind, waar geen hulst staat, hekjes. Deze boomspiegels nodigen namelijk uit om fietsen op te plaatsen en dat zorgt voor schade aan de boomspiegels en bomen. Bij de keuze van de hekjes is rekening gehouden met het mooie straatbeeld en dat de hekjes geen schade aanbrengen aan de bomen en hun wortels.

Ondertussen in de Berkenlaan

Op 15 oktober zijn de rioolwerkzaamheden in de Berkenlaan gestart. Hiervoor hebben eerst de nutsbedrijven de water- en gasleiding flexibel gemaakt, zodat daarna het nieuwe riool geplaatst kan worden. Afhankelijk van de weeromstandigheden is de planning om medio december de werkzaamheden in de Berkenlaan af te ronden. Begin januari starten dan de rioolwerkzaamheden in de Apollolaan.

 

Gemeenteberichten week 43 2018

Onderwerpen college

 • Aanwijzingsbesluiten toezichthouder Wet basisregistratie personen
 • Wijzigingsplan Oirschotseweg 76, Moergestel
 • Beantwoorden brief over vertrouwenspersoon
 • Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
 • Het tijdelijk plaatsen van 5 x 2 extra kantoorunits op het perceel Laarakkerweg 11 in Oisterwijk
 • Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o.’
 • Regionaal Kwalitatief Woningbehoefte Onderzoek 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotsebaan 15A-94 Oisterwijk, het oprichten van een recreatief nachtverblijf
 • ‘T Seuverick 29 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Burg. Verwielstraat 8 Oisterwijk, het verbouwen en splitsen van 1 naar 4 appartementen
 • Industrieweg 8 A Moergestel, het wijzigen van een bestemming
 • Wilhelminalaan 3 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen en gebruiken van units

Verleend

 • Kerkstraat 9 B Oisterwijk, het tijdelijk veilig en waterdicht maken van de droogschuur
 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een woonhuis (fase 1)
 • Dorpsstraat 16 Oisterwijk, het plaatsen van een reclamebord
 • Krijtestraat 37 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • Oisterwijksebaan 3A Heukelom, het kappen van 12 Canadese populieren en 1 Italiaanse populier
 • Willem De Zwijgerlaan 8 Oisterwijk, het verhogen van de nok

Deels verleend

 • Schijfstraat 10 Oisterwijk, het kappen van 15 bomen. Er zijn 14 bomen geweigerd en 1 boom is verleend

Verlengd

 • Heuvelstraat 18 Moergestel, het bouwen van een kapschuur en het maken van een inrit
 • Kerkplein 4 Oisterwijk, het plaatsen van 2 puien in de achtergevel

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan Parkeren, gemeente Oisterwijk
 • Vastgesteld wijzigingsplan Oirschotseweg 76, Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan SSNO Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk voor het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas op 18 november in het centrum van Oisterwijk
 • Aan Natuurtheater Oisterwijk voor het wijzigen van de Drank- en Horecavergunning van het horecabedrijf aan de Gemullehoekenweg 147 in Oisterwijk

Veteranendag Hart van Brabant 27 oktober

Op 27 oktober organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag. Dit jaar is het evenement in Rijen.

Op deze regionale veteranendag spreken de deelnemende gemeenten hun waardering, erkenning en dank uit aan veteranen voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

Zoals gebruikelijk bestaat de veteranendag Hart van Brabant uit 2 delen. Het publieksevenement en het besloten programma voor veteranen. Het publieksevenement is dit jaar aan de Nassaulaan in Rijen. Het besloten programma is in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. Naast een weerzien van vrienden en bekenden, heeft de Stichting Veteranen Hart van Brabant zich ook dit jaar weer ingezet voor een veel belovende invulling. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in De Boodschap. Om 14.00 uur start het programma.

Het publieksevenement begint om 10.00 uur aan de Nassaulaan in Rijen. U kunt verschillende militaire voertuigen bekijken. Er zijn verenigingen en stichtingen aanwezig die sterke raakvlakken hebben met veteranen. Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen.

Uitnodiging

Inmiddels zijn alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Waalwijk persoonlijk uitgenodigd.

Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging gekregen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl.

Uw Raad:

25 oktober Beeldvormingsbijeenkomst 19.30 uur

25 oktober Commissieavond 20.00 uur

8 november Raad 17.00 uur

12 november Agendacommissie 19.30 uur

12 november Presidium 20.30 uur

15 november Raad 20.00 uur

22 november Beeldvormingsbijeenkomst 19.30 uur

29 november Commissieavond 19.30 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen!

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden!

Inspreken

Inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen? Geef het door via griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Inspreken kan alleen over de voorstellen die op dat moment op de agenda staan.

Meer informatie

Alle informatie over raad, agenda’s en documenten, verslagen en de raadsleden staat op de website http://oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Of volg de raad via Twitter: @RaadOisterwijk.

Presentatie rapportage Verkeersveiligheid Moergestel op 5 november

Op maandag 5 november organiseert de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 11 april. Toen legde de gemeente een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid voor aan de inwoners van Moergestel.

Tijdens deze avond hebben de aanwezigen 225 reactieformulieren ingevuld, met verschillende ideeën en oplossingen. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan en is er een rapport opgesteld.

Dit rapport leggen we nu graag aan u voor. Daarom nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst.

Inloopavond Verkeersveiligheid

 • Maandag 5 november, 19:00 – 21:00 uur
 • Locatie: Den Boogaard, Sint Jansplein 5 Moergestel

De inloopbijeenkomst begint met een plenaire ontvangst, waarin we u een korte samenvatting geven van het proces en de inhoud van het rapport. Daarna kunt u in de zaal met ons in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. 

Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl.

Ontmoet de monumentencommissie

Wist je dat er in onze gemeente 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten zijn?

Het aanwijzen van en adviseren over monumenten gebeurt door de monumentencommissie. De monumentencommissie is onafhankelijk en bestaat voor het grootste deel uit deskundigen die niet voor de gemeente werken. Ze adviseert de gemeente bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning, of over het beleid rondom monumenten.

Onlangs is Lotte Zaaijer benoemd als nieuw lid van de monumentencommissie. Lotte werkt als zelfstandige op het gebied van bouwhistorisch onderzoek en erfgoedadvisering. Zij neemt de taak over van Sabine Broekhoven. Sabine is inmiddels in Brussel aan de slag in een erfgoed-functie. De wisseling van de wacht is een mooi moment om de leden van de monumentencommissie aan je voor te stellen:

 • Anthonie Dieleman, restauratiearchitect en voorzitter van de monumentencommissie
 • Liesbeth Messing, stedenbouwkundige
 • Piet van de Plas, restauratiedeskundige
 • Lotte Zaaijer, bouwhistoricus en architect
 • Wim de Bakker, historicus
 • Geertje van Iersel, ambtelijk secretaris (bouwplannen)
 • Laurie Kamerling, ambtelijk secretaris (monumentenzorgMeer weten over monumenten en de monumentencommissie? Kijk eens op www.oisterwijk.nl/monumenten.

 

Foto monumentencommissie, met bijschrift: V.l.n.r. Wethouder monumentenzorg Peter Smit, Liesbeth Messing, Piet van de Plas, Geertje van Iersel, Lotte Zaaijer, Wim de Bakker, Anthonie Dieleman, Laurie Kamerling.

 

Onderhoud fietspad Oisterwijksebaan

 

Het onderhoud aan het fietspad aan de Oisterwijksebaan (tussen de Voorste Stroom en de Spoordijk) is begonnen. Fietsers moeten tijdelijk even op de naastgelegen weg fietsen. We geven dit met borden aan. Rond 9 november zijn de werkzaamheden klaar.

1 nacht de lichten uit!

De gemeente Oisterwijk doet mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober. De schijnwerpers op het Raadhuis, de kerken aan het Kerkplein en De Lind in Oisterwijk en aan het Sint Jansplein in Moergestel gaan tijdelijk uit.

Nederland is 1 van de meest verlichte landen ter wereld. Echt donker is het eigenlijk niet meer in ons land. Hierdoor zien we bijna geen sterren meer, raken nachtdieren in de war en slapen mensen slecht. De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu roepen iedereen in de Nacht van de Nacht op om de lichten uit te doen. Dit om ons te herinneren aan de schoonheid, het belang van duisternis én aan de energieverspilling. Ook in Oisterwijk past Nacht van de Nacht bij onze visie op duurzaamheid.

Meedoen

Doe jij op 27 oktober ook jouw lichten uit of wil je een activiteit organiseren? Aanmelden kan via www.nachtvandenacht/activiteiten. Kijk voor meer informatie www.nachtvandenacht.nl.

Herdenking bevrijding Oisterwijk en Moergestel

Op zaterdag 27 oktober worden gesneuvelde soldaten op de begraafplaats van de St. Petruskerk herdacht. In Moergestel is de herdenking van de bevrijding op zondag 28 oktober.

Oisterwijk is op 26 oktober 1944 bevrijd. 15 jonge Schotse soldaten zijn bij de bevrijding van Oisterwijk gesneuveld en liggen in Oisterwijk begraven. Op zaterdag 27 oktober om 14.00 uur worden zij tijdens een korte plechtigheid bij naam genoemd op de begraafplaats van de St. Petruskerk aan de Van Kemenadelaan in Oisterwijk. De werkgroep Oorlogsgraven en Bevrijding nodigt iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Herdenking Moergestel

In Moergestel is de herdenking van de bevrijding op zondag 28 oktober. Om 13.00 uur start de herdenkingsbijeenkomst in Den Boogaard, St. Jansplein 5 in Moergestel. Om ongeveer 13.45 uur gaan de aanwezigen vanuit Den Boogaard naar het monument van Generaal C.M. Barber. Daar is onder andere de kranslegging. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de herdenking.

Gevonden en verloren voorwerpen, dit doe je ermee

Wist je dat je voor verloren en gevonden voorwerpen terecht kunt op de website www.verlorenofgevonden.nl.  

Ben je iets verloren? Meld het op www.verlorenofgevonden.nl. Je krijgt dan ook meteen een bevestiging van jouw melding. Handig, want de verzekering vraagt hier soms om.

Pasjes en reisdocumenten

Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt? Je hoeft dit niet aan te geven bij de politie. Bij de gemeente onderteken je een vermissingsverklaring, hiermee vraag je een nieuw document aan. Wordt jouw document gevonden en bij de gemeente afgegeven, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Verloren bankpassen, ov-chipkaarten en andere passen stuurt de gemeente terug naar de betreffende bank of organisatie.

Iets gevonden

Als je een voorwerp vindt, dan heb je 2 mogelijkheden: het voorwerp naar de gemeente brengen of het zelf bewaren voor de eigenaar. Bewaar je het voorwerp zelf, maak dan melding via www.verlorenofgevonden.nl.

Dieren, medicijnen en gevaarlijke stoffen mag je niet afgeven bij de gemeente. Dieren breng je naar de dierenopvang, medicijnen geef je af bij de apotheek en gevaarlijke stoffen meld je telefonisch bij de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl.

Gemeente plaatst bladkorven

Vanaf 22 oktober staan er weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven staan op plekken waar veel bladoverlast is.

Er worden 95 korven geplaatst. De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen staan geen bladkorven. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald.

Wat mag in een bladkorf

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ook het blad uit uw tuin mag u hier kwijt. Ander tuinafval, zoals hout, takken of houtachtige planten, mag niet in de korven. Dit geldt ook voor groenafval van bedrijven en hoveniers. Doet u dit wel, dan riskeert u een boete voor illegaal storten.   

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. U hoeft hier ook geen melding van te maken. Deze hoopjes ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? U mag bladafval ook in uw groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke bladdepots. Hier verzamelt de gemeente tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer op te ruimen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in uw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. De gemeente probeert het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Schutstraat in parkeervakken
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat Moergestel parkeerterrein Audacia

Inleveren grof tuinafval

Heeft u naast bladeren ook ander tuinafval dat niet in uw GFT-container past? Op zaterdag 27 oktober en zaterdag 24 november 2018 kunt u het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren bij Bruurs Loon- en transportbedrijf aan de Heuvelstraat 20. Hierover informeren we u binnenkort uitgebreider.

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 42 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Johanna Van Brabantlaan 1 Oisterwijk, het plaatsen van een blokhut
 • Gemullehoekenweg 9 C Oisterwijk, het vervangen van de pui van het winkelgedeelte en de voordeur van de bovenwoning en de deur naar de bergingen
 • Almystraat 12 Oisterwijk, het slopen van een deel van het u-gebouw
 • Almystraat 10 Oisterwijk, het maken van een tijdelijke constructie voor de gedenknaald KVL
 • Parklaan 1 Oisterwijk, het verbouwen van een kantoorgebouw
 • Oirschotseweg 51 Moergestel, het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning
 • Oisterwijksebaan 3 A Heukelom, het kappen van 12 Canadese populieren en 1 Italiaanse populier
 • De Zaalt 5 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 3 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Beukendreef 64 Oisterwijk, het plaatsen van een schutting

Verleend

 • Bosbeemdstraat 4 Moergestel, het verbouwen van de keuken
 • De Lind 14 Oisterwijk, het slopen, herbouwen en uitbreiden van het gedeelte achter de bestaande en te handhaven voorgevel
 • De Lind 40 Oisterwijk, het verbouwen van een gemeentelijk monument
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het herinrichten van de bestemming
 • Broekzijde 15 Moergestel, het kappen van 2 monumentale leilindes

Verlengd

 • Molenveldje Moergestel, het uitvoeren van een beplantingsplan
 • Willem De Zwijgerlaan 8 Oisterwijk, het verhogen van de nok

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 20 oktober: vanwege een vrijgezellenfeest is de Taxandrialaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 en 28 oktober: vanwege het feest van de lange nacht zijn er in de Heiligenboom in Moergestel eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod ingesteld
 • 28 oktober: vanwege een herdenking zijn de Raadhuisstraat en de Oirschotseweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werkzaamheden aan de A58

De komende periode wordt er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om de weg af te sluiten. Om de overlast te beperken, wordt het werk ’s nachts uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn gepland tussen 22 oktober en 20 november. In deze periode wordt de weg verschillende keren afgesloten bij knooppunt Batadorp – Moergestel en knooppunt De Baars – Oirschot. De afsluitingen op een rij:

Knooppunt Batadorp – Moergestel

 • 24 oktober 21.00 uur tot 25 oktober 05.00 uur
 • 26 oktober 21.00 uur tot 27 oktober 09.00 uur
 • 29 oktober 20.00 uur tot 30 oktober 05.00 uur
 • 30 oktober 20.00 uur tot 31 oktober 05.00 uur
 • 31 oktober 20.00 uur tot 1 november 05.00 uur

Knooppunt De Baars – Oirschot

 • 22 oktober 21.00 uur tot 23 oktober 05.00 uur
 • 5 november 20.00 uur tot 6 november 05.00 uur
 • 6 november 20.00 uur tot 7 november 05.00 uur
 • 7 november 20.00 uur tot 8 november 05.00 uur
 • 8 november 20.00 uur tot 9 november 05.00 uur
 • 19 november 20.00 uur tot 20 november 05.00 uur

Het verkeer wordt geïnformeerd met borden en waar nodig omgeleid. Houdt u in deze periode rekening met extra reistijd.

Van A naar beter!

Maakt u gebruik van de A58 tijdens deze periode? Check dan voor u vertrekt de website www.vananaarbeter.nl. Hier kunt u altijd de laatste informatie over de wegafsluitingen vinden.

Veteranendag Hart van Brabant 27 oktober

Op 27 oktober organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag. Dit jaar is het evenement in Rijen.

Op deze regionale veteranendag spreken de deelnemende gemeenten hun waardering, erkenning en dank uit aan veteranen voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

Zoals gebruikelijk bestaat de veteranendag Hart van Brabant uit 2 delen. Het publieksevenement en het besloten programma voor veteranen. Het publieksevenement is dit jaar aan de Nassaulaan in Rijen. Het besloten programma is in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. Naast een weerzien van vrienden en bekenden, heeft de Stichting Veteranen Hart van Brabant zich ook dit jaar weer ingezet voor een veel belovende invulling. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in De Boodschap. Om 14.00 uur start het programma.

Het publieksevenement begint om 10.00 uur aan de Nassaulaan in Rijen. U kunt verschillende militaire voertuigen bekijken. Er zijn verenigingen en stichtingen aanwezig die sterke raakvlakken hebben met veteranen. Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen.

Uitnodiging

Inmiddels zijn alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Waalwijk persoonlijk uitgenodigd.

Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging gekregen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl.

Spinderwind brengt 1,5 miljoen op

Weet u nog? Het project van DEC-Oisterwijk samen met 10 andere energiecoöperaties om het windpark op het terrein van De Spinder te realiseren? Inmiddels zijn alle ‘Spinderdelen’ verkocht. En dát levert 1,5 miljoen op. In totaal zijn er 6000 duizend Spinderdelen verkocht. In Oisterwijk zijn 55 mensen mede-eigenaar geworden. In 2019 begint de bouw.

Praat 23 oktober mee over een toegankelijke gemeente

Zijn onze stoepen wel rolstoelvriendelijk? Zijn onze brieven duidelijk voor iemand die niet goed kan lezen? Is de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl te gebruiken als je niet goed kunt zien? Over deze en meer vragen willen we graag met u in gesprek, zodat ook inwoners met een beperking mee kunnen doen in onze gemeente.

De bijeenkomst is op dinsdag 23 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in het raadhuis, De Lind 56. We praten over de hindernissen die u kent of meemaakt als u met ons ‘zaken’ doet. Dit bedoelen we in de meest brede zin. Denk bijvoorbeeld aan hindernissen vanwege lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke handicaps. We nodigen niet alleen maatschappelijke organisaties uit om mee te denken, maar ook u als inwoner.

Aanmelden

Komt u ook? Aanmelden kan tot 22 oktober. Stuur hiervoor een e-mail naar Jibbe.scheenstra@oisterwijk.nl. Voor vragen kunt u ook op dit mailadres terecht.

Na de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst willen we in beeld krijgen waar de problemen in onze gemeente liggen. Waar moeten we op letten en wat moet er veranderen zodat iedereen mee kan doen? Welke verbetering zijn als eerste nodig? En vooral hoe we zorgen dat in de toekomst onze gemeente voor iedereen toegankelijk is.

OV Reizigerspanel Brabant. Meld je aan!

Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door jouw mening te geven? En tegelijkertijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel?

Dat kan met het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie behartigt jouw belangen als reiziger in het openbaar vervoer.

Zelf jouw OV verbeteren…

Door ongeveer 6 keer per jaar je mening via het OV Reizigerspanel Brabant te geven, kan Reizigersoverleg Brabant het openbaar vervoer nog beter op jouw wensen afstemmen. De online vragen gaan over veel verschillende onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Voorbeelden daarvan staan op www.OV-panelbrabant.nl.

… én sparen voor cadeaubonnen of het goede doel

Reizigersoverleg Brabant begrijpt dat je tijd kostbaar is. Daarom krijg je voor elke volledig ingevulde vragenlijst ‘busjes’. Deze zijn in te wisselen voor cadeaubonnen van diverse (web)winkels. Je kan er ook voor kiezen een goed doel te steunen.

Meer informatie en/of aanmelden?

Ga snel naar www.OV-panelbrabant.nl. Daar vind je meer informatie en kan je je ook inschrijven.

Nieuwe plek voor de Dorpspomp

Afgelopen week hebben wethouder Dion Dankers en de heren Coolen en Jakobsen van het burgerinitiatief Dorpspomp 2.0 bekend gemaakt dat ze een nieuwe plek hebben gevonden voor de Dorpspomp. Wij voelden ze hierover aan de tand.

Wethouder Dankers, waar staan we en waarom?

We staan hier op de hoek van de Lind en de Gemullehoekenweg, tegenover de pastorie van de Joanneskerk omdat we denken dat we hier een goeie plek hebben gevonden voor de dorpspomp. Die is bij de herinrichting van de Kop van de Lind weggehaald en we hebben toen beloofd deze terug te plaatsen in het centrum.

En hoe zijn jullie bij deze plek gekomen?

We hebben een ontwerper gevraagd met ons mee te denken. De ontwerper is in de geschiedenis gedoken en ontdekte dat de pomp vroeger al op deze plek heeft gestaan. Die gedachte sprak ons aan. We zijn toen verder gaan onderzoeken of deze plek mogelijk een goed alternatief is. En omdat we steeds enthousiaster werden, hebben we de initiatiefnemers van dorpspomp 2.0 uitgenodigd om dit te bespreken.

En wat vinden jullie van het idee, Louis Coolen en Albert Jakobsen?

We zijn positief verrast door het voorstel waar wethouder Dankers mee is gekomen. De locatie is bij de oorspronkelijke plek, zonder afbreuk te doen aan de functies waarvoor het plein gebruikt wordt zoals de kermis en de ijsbaan.

Wij willen graag een pomp die qua grootte en uitstraling past in het beeld, dus wat bescheidener dan de eerdere pomp. En we willen graag dat de pomp gebruikt kan worden zoals dat bij een pomp hoort: dus met een zwengel grondwater oppompen. Daarnaast willen we graag dat je er ook drinkwater uit kunt tappen. We hebben de Oisterwijkse architect Niels Drijvers al bereid gevonden om gratis het tekenwerk voor de nieuwe pomp voor zijn rekening te nemen.

Gaat dat lukken wethouder?

Dat moet lukken! Ik ga dit voorstel met het volste vertrouwen voorleggen aan het college. De monumentencommissie is staat ook positief tegenover dit idee. Natuurlijk staat veiligheid en zorgvuldigheid voorop maar we moeten de vaart er nu wel in houden. Het geduld van deze heren en hun achterban moet beloond worden!

Mantelzorger? Kom 10 november naar de Dag van de Mantelzorg

Zorgt u al langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Dat is intensief. Daarom willen ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk u graag in het zonnetje zetten.

Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.30 uur bent u van harte welkom in ‘The Inside’, Heusdensebaan 48 te Oisterwijk.

Programma

Na een warm welkom is er live muziek en theater. Het gezelschap ‘Theater Boven Water’ laat ons de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er is aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertalen verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Soms met een lach, soms met een traan. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 november per mail bij wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel

(013) 528 40 80 (tijdens kantooruren) bij Wil Hoentjen of Ingrid Oosterling. Geef door met hoeveel personen u komt. Na aanmelding krijgt u géén bevestiging. Wij gaan er van uit dat u aanwezig bent. Zorgt u niet alleen voor uw naaste maar samen met iemand anders? Ook ‘mede’ mantelzorgers zijn van harte welkom.

Zorg voor achterblijver

Als het moeilijk is om degene waarvoor u zorgt die middag alleen te laten, neem dan contact met ContourdeTwern op. Zij denken graag mee over een oplossing. Parkeergelegenheid is er voldoende bij ‘The Inside’. Als vervoer voor u een probleem is, neem dan ook contact op.

Mantelzorgcompliment

Aan het einde van de middag op 10 november krijgt u uw mantelzorgcompliment. Dit is een lokale cadeaubon en een kleine attentie.