Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 2 april 2020

Aangepaste dienstverlening

Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan:

 • Het gemeentekantoor is alleen open voor spoedzaken op werkdagen van 9.00 – 11.00 uur én alleen na telefonisch overleg
 • Tijdens deze openingstijden kun je zónder afspraak je rijbewijs, paspoort of id-bewijs ophalen
 • Wij blijven telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 8.30-13.00 uur via (013) 529 13 11
 • Veel zaken regel je online met ons. Kijk op oisterwijk.nl
 • Liever mailen? Dat kan via gemeente@oisterwijk.nl
 • Is het noodzakelijk dat je afspraak op het gemeentekantoor doorgaat? Hou dan een gepaste afstand van minimaal 1,5 meter.

Onderwerpen college

 • Vaststellen nadere regels uitstallingen 2020
 • Ondermandaatbesluit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken 2020 gemeente Haaren
 • Beantwoording artikel 34 vragen VVD over ondernemers
 • Omgevingsvergunning De Nedervonder 13, Oisterwijk
 • Burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten tijdens Coronacrisis

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoogstraat 137 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verleend

 • Heukelomseweg 5 Heukelom, het legaliseren van een aanbouw bijkeuken en verbouwing schuur
 • Klompven 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Lindeparklaan 26 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • De Scheerman Moergestel sectie B3177, het kappen van een knotwilg
 • De Nedervonder 13 Oisterwijk, het herbouwen van het afgebrande deel van een bedrijfspand
 • Oirschotseweg 3 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw (loods)
 • Dorpsstraat 34 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie
 • Klompven 26 Oisterwijk, het herbestemmen van een hotel naar 14 appartementen

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Rosepdreef 9 te Oisterwijk, voor het realiseren van een bedrijfsloods
 • Dorpstraat 34 te Oisterwijk, voor het veranderen van een supermarkt

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 3 april gedurende zes weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 6 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Melding wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van gemeente Oisterwijk; gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; maken bekend, dat bij hen op 19-03-2020 de volgende melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:

 • Voor de locatie Heuvelstraat 11 te Moergestel; door Van der Heijden Nistelrode B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 9 april tot en met 9 juli van 2020, voor naar verwachting hoogstens 3 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Bekendmaking besluit Mer-beoordeling, Pijnendijk 6 Moergestel, gemeente Oisterwijk

Pijnendijk 6 Moergestel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk maken overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden.

Mer beoordelingsnotitie
Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie, dossiernummer 19051448, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 12 maart 2020 besloten dat er daarom geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Inzien
Vanaf 3 april 2020 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor aan de Lind 44 in Oisterwijk. De stukken kunt u na telefonische afspraak inzien. U belt hiervoor met (013) 529 13 11. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 6 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Reageren
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit kunnen te zijner tijd in de procedure, waarbij op een aanvraag om omgevingsvergunning wordt beslist, kenbaar worden gemaakt.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Ter nagedachtenis

Het is verdrietig dat we afscheid moeten nemen van onze Janus de Vries. Ik zeg ‘onze’, want onze en uw gemeentepagina heeft een groot bereik, omdat Janus de Nieuwsklok groot heeft gemaakt. Door zijn inzet werd het meer en meer de stem van de gemeenschap van Oisterwijk en omstreken. Wat er ook gebeurde, Janus was erbij, wist ervan en schreef erover. Heel soms zweeg hij over wat hij wist, omdat woorden ook iemand of iets kapot kunnen maken. Dan gaf zijn wijsheid de doorslag. Een wijsheid die iedereen accepteerde en waardeerde.

Janus, we zijn je veel dank verschuldigd. We vertrouwen erop dat jou daarboven een goed glas bier wacht. Dat past bij de foto die je kinderen ons stuurden. Het past ook bij je kijk op het leven. Voor elkaar zorgen en met elkaar genieten. We hopen dat die gedachte jouw vrouw en je kinderen tot troost is.

Namens het gemeentebestuur,

Hans Janssen,

burgemeester

Lintjesregen, ontvangst gedecoreerden Koningsdag en dodenherdenking 4 mei

De maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus hebben helaas ook invloed op de uitvoering van diverse evenementen.

Dat betekent dat de lintjesregen dit jaar een andere invulling krijgt. Hierover nemen we contact op met de aanvragers van de betreffende lintjes. De jaarlijkse ontvangst van gedecoreerden op Koningsdag kan helaas dit jaar ook niet doorgaan, net als het concert op 4 mei in de Joanneskerk. We onderzoeken momenteel op welke wijze we veilig invulling kunnen geven aan de dodenherdenking op 4 mei.

Natuurlijk vinden wij dit heel jammer, maar gezondheid gaat voor alles. Wij rekenen op uw begrip!

Naar de milieustraat? Alleen als het echt moet!

Het is druk bij de milieustraat. In verband met de veiligheid van onze bezoekers en onze eigen medewerkers, vragen we je de afweging te maken: is je bezoek echt nodig of kan het wachten? Zo voorkomen we samen onnodige drukte.  

Breng je toch een bezoek aan onze milieustraat? Dan gelden de volgende regels:

 • Er mag een beperkt aantal auto’s tegelijkertijd het terrein op
 • Per auto mag 1 persoon uitstappen
 • Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers
 • Kom niet langs bij (milde) klachten als verkoudheid, keelpijn, koorts, enzovoort
 • Je kunt alleen contactloos betalen

Volg in alle gevallen de aanwijzingen van onze medewerkers op. Houd rekening met lange wachtrijen en wachttijden. Kom dus niet op het laatste moment, want dan kun je niet meer terecht.

Verruiming openingstijden voor spreiding bezoek

Op woensdag en vrijdag is de milieustraat eerder open dan je gewend bent: om 10.00 uur. Dit doen wij om het bezoek beter te spreiden, voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Verruiming van deze openingstijden geldt tot 1 juni. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd.

Opening Staalbergven uitgesteld

De opening van Openluchtbad Staalbergven voor het seizoen 2020 is voorlopig uitgesteld. Dit in verband met de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Normaal gesproken heeft Staalbergven haar openingsweekend in de meivakantie van de basisscholen. Vanwege de landelijke maatregelen die momenteel van kracht zijn, moeten we de opening dit jaar uitstellen. Staalbergven opent niet vóór 1 juni. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet en beoordelen steeds wat de gevolgen hiervan zijn voor Staalbergven.

Voorverkoop abonnementen

De voorverkoop van abonnementen voor dit seizoen is ook tot nader bericht uitgesteld. We begrijpen dat bovenstaande een grote teleurstelling is voor de vele bezoekers die jaarlijks met veel plezier zwemmen, spelen en chillen bij Openluchtbad Staalbergven. Tegelijkertijd rekenen we op ieders begrip voor het besluit in deze omstandigheden.

Houd www.oisterwijk.nl/staalbergven, onze facebookpagina facebook.com/staalbergven en twitter @hetstaalbergven in de gaten voor updates.

 

Gemeenteberichten 26 maart 2020

Noodverordening in Brabant: wat betekent dit?

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 16 maart een noodverordening vastgesteld. Wat dit betekent leggen we uit in dit bericht.

Een noodverordening is kort gezegd een maatregel in een noodsituatie. In dit geval zijn het een serie maatregelen die zijn genomen om ons te beschermen tegen een te grote piek in het aantal coronabesmettingen. De noodverordening volgt de lijn van het RIVM. De maatregelen overstijgen de wet. Iedereen moet zich hier dus aan houden.

Regels

De maatregelen die in de noodverordening staan, zijn al bekend gemaakt via de rijksoverheid en de verschillende media. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van horeca en sportscholen. Ook het verbod op bijeenkomsten met meer dan 100 personen staat in de verordening beschreven. Door al deze regels in de noodverordening te zetten, wordt het rechtsgeldig. De overheid kan dan maatregelen nemen op het moment dat de verordening niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld als een restaurant toch open gaat.

Beleid overheid

De noodverordening is er ter ondersteuning van het beleid dat de rijksoverheid heeft ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Namelijk het virus maximaal controleren. De noodverordening is in ieder geval geldig tot 6 april.

Nalezen

De complete noodverordening staat op onze gemeentelijke website www.oisterwijk.nl/verordening, onder het kopje ‘Openbare orde en veiligheid’.

Pakket maatregelen om tekorten sociaal domein terug te dringen

Wij geven hulp en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Denk aan hulp in huis, bij vervoer, jeugdhulp en werk. De kosten voor die zorg lopen bij veel gemeenten erg op, zo ook in onze gemeente. We hebben zelfs te maken met flinke tekorten.

Binnen de regio Hart van Brabant en binnen onze gemeente doen we er alles aan om die tekorten terug te dringen. Zodat onze financiële situatie weer in balans komt.

Maatregelen Sociaal Domein

Om dat te kunnen doen, moeten wij forse maatregelen nemen. Maatregelen die ervoor zorgen dat we de alsmaar stijgende kosten op het vlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp terugdringen. Wij hebben een pakket aan maatregelen opgenomen in het zogenaamde ‘Strijdplan Sociaal Domein’. De maatregelen moeten er onder andere voor zorgen dat er niet meer standaard (dure) zorg wordt toegekend, dat aanvragen kritischer bekeken worden en dat we ons meer richten op zorg in de directe omgeving van inwoners in plaats van dure individuele zorg.

Zorg voor inwoners die dat nodig hebben

Wethouder Stefanie Vatta (sociaal domein) begrijpt dat de maatregelen uit het strijdplan mogelijk vragen opleveren bij inwoners. Stefanie: “Uitgangspunt is dat we hulp en zorg blijven bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben. Inwoners die nu zorg krijgen, houden die zorg. Om dat te kunnen blijven garanderen, zullen we nieuwe aanvragen kritischer bekijken. Net als de vraag hóe zorg kan worden ingevuld. Sterker dan voorheen bekijkt de gemeente wat mensen zelf of met hulp van hun omgeving kunnen. In de directe omgeving, en de zogenaamde basisstructuur, is namelijk veel hulp en ondersteuning beschikbaar die nóg beter benut kan worden. Dure individuele zorg is niet altijd nodig, liever helpen we mensen laagdrempelig in de eigen omgeving.”

Raadsvergadering 16 april

Het college legt het Strijdplan Sociaal Domein tijdens de raadsvergadering van 16 april voor aan de gemeenteraad. Wanneer de raad met het voorstel instemt, gaat de gemeente op korte termijn aan de slag met de uitvoering van de maatregelen. Benieuwd naar het Strijdplan? Deze is na te lezen op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl. Je vindt deze in de agenda bij de stukken van 16 april 2020.

Hulp nodig? Hier kun je terecht

De coronacrisis raakt ons allemaal, het vraagt het uiterste van onze inwoners. Maar er ontstaan ook veel initiatieven om elkaar te helpen. Weet waar je terecht kunt!

Het Sociaal Team Oisterwijk blijft telefonisch bereikbaar voor vragen naar ondersteuning en hulp in het dagelijkse leven; bij opvoeden en opgroeien, relaties en scheiden, financiën en schulden én bij ondersteuning vanuit de WMO en de Jeugdwet. Bel (013) 529 13 11 (gemeente Oisterwijk) of (088) 023 75 00 (maatschappelijk werk). Ben je in quarantaine het coronavirus en heb je psychische hulp nodig? Neem contact op met het Sociaal team of jouw contactpersoon bij de GGD.

Hulp nodig of hulp aanbieden

ContourdeTwern coördineert praktische hulp door vrijwilligers zoals boodschappen doen, het regelen van een maaltijd, hond uitlaten of andere kleine klusjes, maar ook sociaal contact. Het persoonlijke contact is op dit moment beperkt, maar er staan nog steeds vrijwilligers klaar om  te bellen, chatten of e-mailen. En als dat mogelijk is bijvoorbeeld ook een wandeling of een praatje aan de voordeur. Heb je een vraag? Of ben je gezond en behoor je niet tot de kwetsbare doelgroep en ben je beschikbaar voor hulp? ContourdeTwern denkt mee om vraag en aanbod bij elkaar te brengen!

Alle initiatieven op een rij

Alle sociale initiatieven die ontstaan in onze gemeente worden bijgehouden op de website van Oisterwijk Nieuws. Benieuwd naar deze sociale initiatieven of zelf hulp aanbieden? Kijk op www.oisterwijknieuws.nl/corona onder het kopje hulpaanbod voor en door inwoners.

Beste inwoners van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk,

Iedereen in onze gemeente is, net als de rest van Nederland, in de ban van het coronavirus. Misschien heeft het virus u of uw geliefden direct getroffen. Mogelijk werkt u in een sector die van vitaal belang is om ons door deze periode heen te helpen. Of u doet simpelweg dat wat we met z’n allen kunnen doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Simpel is het echter voor niemand. Door de broodnodige maatregelen wordt iedereen beperkt in het doen en laten. Mensen werken vanuit huis, kinderen gaan niet naar school, ouderen en kwetsbare inwoners blijven veelal binnen, ondernemers staan voor lastige beslissingen en moeilijke gevolgen. De impact op onze samenleving is ingrijpend.

Het is hartverwarmend om dan te zien dat overal in onze dorpen initiatieven ontstaan om de mensen te helpen voor wie de impact het grootst is. Of het nu is als ‘belmaatje’ voor mensen die eenzaam zijn, het halen van een boodschap voor de buren die dat zelf niet kunnen of het koken voor kwetsbare inwoners. Ik ben er trots op om burgemeester te zijn van inwoners die op deze manier voor elkaar klaarstaan.

Net zoals ik niets dan lof heb voor de zorgprofessionals in onze gemeente die alle zeilen bijzetten om u van zorg te voorzien. Voor leerkrachten en opvangpersoneel en de medewerkers die de voedselketen draaiende houden. En al die anderen die een rol spelen in het bestrijden van het virus en de gevolgen ervan.

Samen met hen hebben u en ik de taak om dát te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om het coronavirus te beteugelen. Alleen als we er met z’n allen de schouders onder zetten, de maatregelen opvolgen en met gezond verstand blijven handelen, hebben we kans van slagen. Daar ga ik voor. U toch ook?

Hans Janssen

Burgemeester

Toch een beetje boomfeestdag

18 maart was het officieel boomfeestdag én bestond het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) 60 jaar. De feestelijkheden rondom boomfeestdag en de verjaardag van IVN zijn uitgesteld naar het najaar, maar er zijn wél boompjes geplant! 2 vaantjesbomen om precies te zijn. Op boomfeestdag zelf is een boompje in het Lindepark geplant (foto links). De andere vaantjesboom (foto rechts) kreeg afgelopen maandag een plekje in het park aan de Herengoedstraat in Moergestel. Dit boompje is aangeboden door de deelnemers aan de Groenbeurs in Haaren aan wethouder Stefanie Vatta, voor een ‘vruchtbare’ samenwerking na de herindeling.

Groen op en rondom parkeerplaats sportpark Den Donk

De parkeerplaatsen bij het nieuwe sportcomplex zijn ondertussen klaar, nu het groen op en rondom het parkeerterrein nog! Begin maart is Van Helvoirt Groenprojecten gestart met het aanplanten van groen. De werkzaamheden duren van begin maart tot ongeveer half april. We planten onder andere bomen en struiken. Er komt een strook met Lavasplit (grind) en prairiebeplanting, deze beplanting kan goed tegen extreme warmte én kou. Tussen de graskeien op de parkeerplaats zaaien we nog gras.

Automatische incasso gemeentelijke belastingen 2020 met 2 maanden uitgesteld

Het coronavirus en de maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, hebben impact op onze inwoners én ondernemers.

Om inwoners en ondernemers die financieel geraakt worden door de maatregelen te ondersteunen, stelt de gemeente Oisterwijk de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen 2020 uit met 2 maanden. Deze maatregel geldt voor iedereen in onze gemeente.

Eerste incasso eind mei

De startdatum van de incasso van gemeentelijk belastingen 2020 wordt verschoven. Normaal gezien zijn de incasso’s van eind maart 2020 tot en met eind december 2020. Nu incasseert de gemeente van eind mei 2020 tot en met eind februari 2021. Het blijven 10 incassotermijnen en ook het maandbedrag van de incasso wijzigt niet.

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen in één keer betalen via iDeal, in maximaal twee termijnen via overboeking of via automatische incasso. Betaalt u de gemeentelijke belastingen in één keer? Dan verwachten we de betaling uiterlijk 31 mei 2020. Liever betalen met een automatische incasso? Dat kan. Vraag de automatische incasso online aan via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken en worden de gemeentelijke belastingen in 10 termijnen afgeschreven.

Uw Raad

Gemeenteberichten 19 maart 2020

Onderwerpen college

 • Raadsvoorstel tussentijdse wijziging APV (o.a. toevoegen dB(C)-norm)
 • Beheerregeling informatiebeheer gemeente Oisterwijk 2020
 • Brief wijziging spelregels WIZ
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Limbogt B.V. Oliviersweg 9 Oisterwijk
 • Gratis inzameling grof tuinafval in Moergestel
 • Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.
 • Raadsvoorstel scenario’s bereikbaarheid/mobiliteit en leefbaarheid
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat 16a’ (PS)
 • Vaststelling bestemmingsplan “De Logt 3a Oisterwijk”
 • Verklaring van geen bedenkingen varkenshouderij Oisterwijksebaan 6
 • Omgevingsvergunning project Van Bommelhof, Moergestel
 • Bijdragen in de kosten tot aanleggen infiltratieriool en dempen sloot
 • Haaren: Aanpassing budget projecten Torenstraat en Leunisdijk
 • Plan van nieuwe basisscholen 2021-2023
 • Visie en uitvoeringsplan LHBT+ 2020 – 2022
 • Kaders veehouderijbeleid 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Duinenweg 3-2 Oisterwijk, het kappen van 1 eik
 • Vloeiweg 78 Oisterwijk, het uitbreiden van de garage en plaatsen van een berging
 • Kloosterlaan 12 Moergestel, het plaatsen van een aanbouw aan de linkerzijgevel
 • Klompven 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Scheibaan sectie G 836 Oisterwijk, het bouwen van een recreatiewoning
 • Evenemententerrein nabij Hild 1 Moergestel, het organiseren van het gildefeest

Verleend

 • Duinenweg 3-2 Oisterwijk, het kappen van 1 eik
 • Driehoevenweg 1 Heukelom, het herbouwen van een woonhuis met bijgebouw
 • Ermelindishof 2 t/m 38 Moergestel, het realiseren van 18 zorgappartementen en 1 beheerderswoning

Bestemmingsplannen

 • Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving, gemeente Oisterwijk
 • Ontwerpwijzigingsplan Schoolstraat 1, gemeente Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 22 maart: vanwege een carnavalsoptocht zijn in Moergestel verschillende straten dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Inleveren grof tuinafval Moergestel

Op zaterdag 28 maart, zaterdag 25 april, zaterdag 31 oktober en zaterdag 28 november kun je grof tuinafval ook in Moergestel inleveren.

Grof tuinafval komt uit jouw eigen tuin en past niet in de gft-container. Grof tuinafval is: snoeiafval, takken en ander houtachtige delen met een doorsnede vanaf 3 cm of een lengte van 1 meter, bomen, heesters, struiken, stammen en stronken. Je mag maximaal 2 m3 per keer gratis brengen.

Wanneer

 • Zaterdag 28 maart, zaterdag 25 april, zaterdag 31 oktober en zaterdag 28 november 2020
 • Tijd: 09.00 – 16.00 uur

Waar inleveren

 • Bruurs Loon- en transportbedrijf, Heuvelstraat 20 Moergestel

Milieustraat

Op andere dagen kun je het grof tuinafval naar de milieustraat in Oisterwijk brengen. Kijk op www.oisterwijk.nl/milieustraat voor de openingstijden.

Minder tegels in jouw tuin? Doe mee met Bijentuintjes actie!

De lente is weer in aantocht. Hoog tijd dus om weer in de tuin aan de slag te gaan. Wil jij meer groen in de tuin? En regenwater beter de grond in laten lopen? Ruil dan jouw tuintegels in voor een kant-en-klaar bijentuintje.

Woon je in de gemeente Oisterwijk of Haaren dan krijg je zelfs korting op een bijentuintje. Ook krijg je korting op een regenton met overloopset, zodat het water goed jouw tuin in kan lopen. Je kunt voor de bijentuintjes en regenton terecht bij Groencentrum Jan van de Wiel in Haaren en Bert Klerks in Oisterwijk.

Help de bij

De actie duurt tot 1 juni. En zolang er budget is, krijg je €13,- korting op bijentuintjes. De bij heeft het zwaar, dus door de aanleg van een bijentuintje help je mee aan het voorbestaan van wilde bijen, honingbijen en andere bestuivende insecten. Meer weten? In de deelnemende tuincentra liggen informatiefolders voor je klaar of kijk op de website www.haaren.bijenhouders.nl.

De Bijentuintjesactie van Bijenhouders-vereniging St. Ambrosius Haaren wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Buurt-water-natuurfonds en Groen voor Grijs Oisterwijk.

Nieuwe natuurgras voetbalvelden Sportpark Den Donk

Op Sportpark Den Donk wordt hard gewerkt aan 2 nieuwe natuurgras voetbalvelden. Deze komen naast de huidige velden van V.V. Trinitas-Oisterwijk te liggen. Er wordt geen verlichting bij de velden geplaatst. Het gras van het eerste veld is ondertussen al ingezaaid. Naar verwachting is dat veld in juni 2020 klaar en het tweede veld in het voorjaar van 2021. Later wordt nog het groen rondom de velden ingericht en leggen we het fietspad vanaf het sportpark door naar de wijk.

Nieuwe parkeerplaats Schijfstraat Oisterwijk

De parkeerplaats aan de Schijfstraat – aan de noordzijde van station Oisterwijk – is bijna klaar. Vanaf week 13 kan er geparkeerd worden. Fietsers kunnen al enkele weken over het nieuwe fietspad richting station Oisterwijk. Ook is er een kiss en ride strook. Later wordt nog de verlichting geplaatst.

Nieuwe parkeerschijfzones centrum Oisterwijk

Aan de Hoogstraat/Blokshekken en Spoorlaan/Joannes Lenartzstraat in Oisterwijk geldt sinds begin maart een parkeerschijfzone, oftewel een blauwe zone. Dat betekent: maximaal 2 uur gratis parkeren met een parkeerschijf.

De plekken herken je aan de blauwe lijnen om de vakken. Bewoners vragen een ontheffing aan bij ons, zodat zij zonder parkeerschijf kunnen parkeren.

Het parkeren met een parkeerschijf geldt op de volgende dagen en tijden:

 • Maandag tot en met donderdag van 9.00 – 18.00 uur
 • Vrijdag van 9.00 – 21.00 uur
 • Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Buiten deze tijden is er geen parkeerschijf nodig.

Oisterwijk genomineerd voor ‘allermooiste dorp van Nederland’

Oisterwijk staat op de ANWB-lijst van 40 allermooiste dorpen van Nederland. Het is de enige Brabantse plaats op die lijst.

De ANWB keek onder andere of er een beschermd dorpsgezicht en een kerk aanwezig zijn en naar het aantal inwoners. Het is voor het eerst dat de ANWB deze verkiezing organiseert.

Stemmen tot 31 maart

Er kan tot en met 31 maart gestemd worden. In de Kampioen van september worden de vijf ‘allermooiste dorpen van Nederland’, bekend gemaakt. Ze worden geselecteerd door een deskundige jury van de ANWB en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er verschijnt dan ook een boek met de genomineerde mooiste dorpen inclusief routes en verhalen. Het publiek bepaalt de winnaar.

Ook van plan om te stemmen? Dat kan tot 31 maart via de website www.anwb.nl/mooistedorpen.

Invoering Omgevingswet wordt concreet voor inwoners Goirle en Oisterwijk

Omgevingsvergunning nodig? Praat met uw buren

Gemeenten Goirle en Oisterwijk hebben een belangrijke stap gezet in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021. Beide gemeenten starten namelijk per 1 maart 2020 al met het zogenaamde ‘Omgevingsgesprek’. Van inwoners en ondernemers wordt vanaf 1 maart gevraagd dat ze, vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning, een omgevingsgesprek houden.

Tijdens een omgevingsgesprek praten initiatiefnemers met iedereen die te maken heeft met het plan. Het doel? De initiatiefnemer kan zijn plannen presenteren en toelichten. Tegelijkertijd kunnen meningen en ideeën uit de omgeving worden opgehaald. De initiatiefnemer laat zien dat er rekening gehouden wordt met de omgeving. Misschien is er aanpassing mogelijk om in te spelen op wensen uit de omgeving of kan de initiatiefnemer zorgen wegnemen. Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het omgevingsgesprek voorkomt mogelijk wel bezwaren en vertraging in de uitvoering van de plannen.

Wethouder Peter Smit (Oisterwijk) is blij met de invoering van het omgevingsgesprek: “Via het omgevingsgesprek wordt de omgeving eerder geïnformeerd en betrokken bij de plannen van een initiatiefnemer. Hierdoor kan de omgeving al in de voorbereidende fase haar stem laten horen.” Wethouder Marijo Immink (Goirle) legt uit: “Op welke manier dat moet gebeuren, dat laten we over aan de initiatiefnemer. Wel geeft de gemeente concrete tips en stellen we een aantal voorwaarden. Door nu al te starten met het omgevingsgesprek, kunnen zowel initiatiefnemers als de gemeenten ervaring opdoen met deze methode. Zo bekijken we als gemeenten steeds waar het eenvoudiger kan en hoe nog beter rekening gehouden kan worden met de omgeving.”

Rol gemeente bij omgevingsgesprek

De gemeente speelt geen rol bij het omgevingsgesprek, behalve als de gemeente zelf initiatiefnemer of belanghebbende is. De gemeente vraagt wel van de initiatiefnemer dat er een verslag wordt gemaakt van het omgevingsgesprek. Daarnaast wil de gemeente weten of het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek is bijgesteld.

Per 2021 verplicht

De gemeenten starten op basis van vrijwilligheid. De gemeenten stimuleren initiatiefnemers wel zoveel mogelijk om hun plannen vooraf met de omgeving door te spreken. Zo kunnen gemeente, inwoners en ondernemers al ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 januari 2021 wordt het omgevingsgesprek in een aantal gevallen verplicht; in andere gevallen moet een aanvrager aangeven of zo’n gesprek is gevoerd.

Omgevingswet 2021

Er zijn op dit moment veel wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. Op 1 januari 2021 worden deze, met de komst van de nieuwe Omgevingswet, vereenvoudigd en samengevoegd. Daarbij wordt het ook makkelijker om plannen en initiatieven te realiseren. De invoering van de Omgevingswet is een enorm grote klus én kans voor iedereen die erbij betrokken is: gemeente, inwoners en ondernemers. De rol van de overheid verandert en er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners en ondernemers nemen, door de toenemende beschikbaarheid van informatie, steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt ze ook steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

Wijziging inzameling klein chemisch afval

De landelijke maatregelen rondom het coronavirus hebben geen invloed op de ophaaldagen van het afval in onze gemeente. Wel is er een wijziging rondom klein chemisch afval (kca).

De chemokar voor kca staat in ieder geval tot 6 april niet op de standplaatsen Jumbo Moergestel, Jumbo Pannenschuurplein en Albert Heijn Dorpsstraat. Wel is de chemokar iedere zaterdag op de milieustraat aanwezig. Daar is een sorteertafel waar geen direct menselijk contact bij nodig is.

De openingstijden van de milieustraat blijven hetzelfde: woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Je kunt alleen met pin betalen.

AdviesPunt ContourdeTwern

Kom je door de oproep om zoveel thuis mogelijk thuis te blijven in de problemen en kun je die niet met hulp van buren of familie oplossen? Bel dan met het AdviesPunt van ContourdeTwern. Voor ContourdeTwern Oisterwijk kun je ook bellen met (013) 528 40 80 of mailen naar info.oisterwijk@contourdetwern.nl.

 

 

 

Gemeenteberichten 12 maart 2020

Onderwerpen raad

 • Toelating dhr. J.V.A. Bogers als lid van de gemeenteraad
 • De voorgedragen kandidaten benoemen als lid van de commissie, werkgeverscommissie en raadswerkgroepen
 • De ontwerpgeurverordening
 • Het bestemmingsplan Laarakkerweg 11
 • Het ontwerpbestemmingsplan Torenpad
 • Het bestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven indienen bij het Ministerie van BZK
 • De verordening ‘Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen’
 • Verkeersplan voor Moergestel
 • Het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen Oisterwijk
 • De ontwerpverklaring van geen bedenkingen Tuinsieraad D
 • Het bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49
 • De startnotitie huisvesting arbeidsmigranten
 • Het rapport van de rekenkamercommissie over de Omgevingswet
 • Het document ‘ambities samenwerken aan ontwikkeling’
 • De regionale nota publieke gezondheid 2020-2023 ‘Met gezond verstand’
 • De Kadernota 2021 ‘Mensen gezonde kansen bieden’ van de GGD Hart voor Brabant
 • Uitgaven stopzetten waarvoor de gemeente geen verplichtingen is aangegaan of wettelijk niet verantwoordelijk voor is
 • Woningbouwontwikkelingen voor Moergestel
 • Het legestarief voor evenementenvergunningsaanvragen categorie A

Onderwerpen college

 • Leren en ontwikkelen binnen de gemeente Oisterwijk
 • Aanpassen mandaatbesluit OMWB
 • Ontwerpwijzigingsplan Schoolstraat 1
 • Lopende aanvragen huisvesting arbeidsmigranten gemeente Haaren
 • Raadsinformatiebrief boomwortelproblematiek
 • Regionale nota publieke gezondheid 2020-2023 ‘Met gezond verstand’ en Preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023
 • Wegwerpplastic
 • Aangepast raadsvoorstel Startnotitie beleid huisvesting arbeidsmigranten
 • Verklaring college uitlatingen raadslid Vulders

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Schijfstraat 10 Oisterwijk, het plaatsen van magazijnstellingen met overkapping
 • De Hild ong. Moergestel, het kappen van 18 eiken
 • De Lind 42 Oisterwijk, het uitbreiden van het pand
 • Gemullehoekenweg 111 Oisterwijk, het vervangen van een houten schuurtje
 • De Scheerman Moergestel sectie B3177, het kappen van een knotwilg
 • Blokshekken 3 Oisterwijk, het herindelen van een woongebouw tot 6 wooneenheden
 • De Lind 79 Oisterwijk, het slopen in beschermd stads en dorpsgezicht
 • Berkenlaan 24 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning

Verleend

 • Heuvelstraat 5 A Moergestel, het gewijzigd uitvoeren van de constructie van bouwplan 2019-0202 waarvoor op 9 juli 2019 vergunning is verleend
 • Stationsstraat 8A Oisterwijk, het veranderen van een atelier naar woning
 • Hildsven 10 Moergestel, het aanleggen van kabels en leidingen

Verlengd

 • Pannenschuurlaan 71 Oisterwijk, het uitbreiden van een aangebouwde garage-berging
 • Dorpsstraat 34 Oisterwijk, het vervangen van de gevelreclame

Bouwstop

 • De Lind 79 Oisterwijk

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Stichting Brabant Parkland Rally voor het houden van de Nationale Tweetaktdag op 19 april bij ’t Draaiboompje aan de Oirschotseweg 32 in Moergestel
 • Aan Fletcher Hotel Exploitaties B.V. voor een drank- en horecavergunning aan de Gemullehoekenweg 143 in Oisterwijk
 • Aan Willeke den Draaier voor het houden van Willeke Meets in de Dorpsstraat bij huisnummer 8 in Oisterwijk op 3 mei, 28 juni, 5 juli, 10 juli t/m 15 juli, 2 augustus, 6 en 13 september
 • Aan C.V. de Pierewaaiers voor het houden van een carnavals optocht op 22 maart in Moergestel

Meldingen

 • Door De Evenementenlijn VOF voor het organiseren van een vlooienmarkt op 15 maart in Sporthal Den Donk in Oisterwijk
 • Door Poirtershuis voor het organiseren van een rommelmarkt op 7 juni in de tuin van het Poirtershuis aan de Kerkstraat 28 in Oisterwijk
 • Door IVN afdeling Oisterwijk voor het organiseren van een vogelactiviteit in het Lindepark in Oisterwijk op 21 mei
 • Door IVN afdeling Oisterwijk voor het organiseren van een nachtvlinderavond in het Lindepark in Oisterwijk op 19 juni

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Hildsven 2 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit een nieuwe melding ingediend voor:

 • Rosepdreef 13 te Oisterwijk, voor het veranderen van een rundveehouderij en minicamping.

Ter inzage
De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Tussen mei en september: vanwege Willeke Meets is Dorpsstraat in Oisterwijk op verschillende data dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Staatssecretaris bezoekt Oisterwijk

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, van Justitie en Veiligheid, bezocht op woensdag 4 maart de gemeente Oisterwijk. Ze sprak met burgemeester Hans Janssen, wethouder Stefanie Vatta, het COA en fractievoorzitters over het AZC in Oisterwijk, de aanpak van overlastgevende asielzoekers en de Pilot Regioplaatsing. Daarna bezocht de staatssecretaris het AZC waar ze onder andere in gesprek ging met medewerkers van de opvanglocatie.

School AZC bestaat 25 jaar

De school op het AZC in Oisterwijk bestaat 25 jaar. Deze bijzondere gebeurtenis werd woensdag 4 maart gevierd met zo’n 40 leerlingen en hun leerkrachten. De school, onderdeel van 2College, zorgt er al 25 jaar voor dat leerlingen in afwachting van hun asielprocedure zo snel mogelijk wegwijs gemaakt worden in de Nederlandse taal en cultuur. Burgemeester Hans Janssen en Joeri Kapteijns (bestuurslid bij het COA) werden uitgenodigd voor een gebakje.

Invoering Omgevingswet wordt concreet voor inwoners Goirle en Oisterwijk

Omgevingsvergunning nodig? Praat met uw buren

Gemeenten Goirle en Oisterwijk hebben een belangrijke stap gezet in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021. Beide gemeenten starten namelijk per 1 maart 2020 al met het zogenaamde ‘Omgevingsgesprek’. Van inwoners en ondernemers wordt vanaf 1 maart gevraagd dat ze, vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning, een omgevingsgesprek houden.

Tijdens een omgevingsgesprek praten initiatiefnemers met iedereen die te maken heeft met het plan. Het doel? De initiatiefnemer kan zijn plannen presenteren en toelichten. Tegelijkertijd kunnen meningen en ideeën uit de omgeving worden opgehaald. De initiatiefnemer laat zien dat er rekening gehouden wordt met de omgeving. Misschien is er aanpassing mogelijk om in te spelen op wensen uit de omgeving of kan de initiatiefnemer zorgen wegnemen. Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het omgevingsgesprek voorkomt mogelijk wel bezwaren en vertraging in de uitvoering van de plannen.

Wethouder Peter Smit (Oisterwijk) is blij met de invoering van het omgevingsgesprek: “Via het omgevingsgesprek wordt de omgeving eerder geïnformeerd en betrokken bij de plannen van een initiatiefnemer. Hierdoor kan de omgeving al in de voorbereidende fase haar stem laten horen.” Wethouder Marijo Immink (Goirle) legt uit: “Op welke manier dat moet gebeuren, dat laten we over aan de initiatiefnemer. Wel geeft de gemeente concrete tips en stellen we een aantal voorwaarden. Door nu al te starten met het omgevingsgesprek, kunnen zowel initiatiefnemers als de gemeenten ervaring opdoen met deze methode. Zo bekijken we als gemeenten steeds waar het eenvoudiger kan en hoe nog beter rekening gehouden kan worden met de omgeving.”

Rol gemeente bij omgevingsgesprek

De gemeente speelt geen rol bij het omgevingsgesprek, behalve als de gemeente zelf initiatiefnemer of belanghebbende is. De gemeente vraagt wel van de initiatiefnemer dat er een verslag wordt gemaakt van het omgevingsgesprek. Daarnaast wil de gemeente weten of het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek is bijgesteld.

Per 2021 verplicht

De gemeenten starten op basis van vrijwilligheid. De gemeenten stimuleren initiatiefnemers wel zoveel mogelijk om hun plannen vooraf met de omgeving door te spreken. Zo kunnen gemeente, inwoners en ondernemers al ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 januari 2021 wordt het omgevingsgesprek in een aantal gevallen verplicht; in andere gevallen moet een aanvrager aangeven of zo’n gesprek is gevoerd.

Omgevingswet 2021

Er zijn op dit moment veel wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. Op 1 januari 2021 worden deze, met de komst van de nieuwe Omgevingswet, vereenvoudigd en samengevoegd. Daarbij wordt het ook makkelijker om plannen en initiatieven te realiseren. De invoering van de Omgevingswet is een enorm grote klus én kans voor iedereen die erbij betrokken is: gemeente, inwoners en ondernemers. De rol van de overheid verandert en er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners en ondernemers nemen, door de toenemende beschikbaarheid van informatie, steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt ze ook steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

16 maart: informatieavond levenstestament  

Een testament wordt meestal gebruikt om zaken te regelen voor na het overlijden. Maar stel je voor dat je tijdens jouw leven niet meer in staat bent om zelf jouw zaken te regelen? Voor die gevallen is er het levenstestament. Hierin staat wie jouw vertrouwenspersoon is en die jouw zaken regelt als dat zelf niet meer lukt.

Maar, hoe regel je dat? En wat leg je dan vast? En heeft iedereen een levenstestament nodig? Gaat een levenstestament alleen over geld of kun je ook dingen vastleggen over bijvoorbeeld medische behandelingen? Wat is eigenlijk het verschil met een gewoon testament en wanneer maak ik een levenstestament op? Is een volmacht hetzelfde of weer iets anders? Wat hebben wilsbekwaamheid en financieel misbruik met deze onderwerpen te maken? En ook niet onbelangrijk, wat zijn de kosten?

Goed regelen

Een levenstestament is geen gemakkelijk onderwerp om mee bezig te zijn. Het is wel belangrijk om hier goed over na te denken. Zodat je het goed en op tijd voor jezelf regelt. Meer weten? Op maandag 16 maart vertelt kandidaat-notaris Hella Slegt van de Hair Vrijdag Notarissen en Adviseurs tijdens een informatiebijeenkomst meer over het levenstestament. Daarbij gaat zij in op alle vragen rondom dit onderwerp.

Aanmelden

Ook nieuwsgierig? Aanmelden doe je per mail via het mailadres: wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel (06) 171 63 091. De bijeenkomst is in huiskamer de Inloop, Kerkstraat 48 in Oisterwijk van 19.30 tot 21.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur.

Trialoog filmvoorstelling

Ze zijn weer van start: de trialoog filmvoorstellingen van Metgezel in Zingeving. In dit nieuwe decennium is het thema ‘dankbaarheid’. Donderdag 12 maart is film 2 aan de beurt: Good Will Hunting.

Er is altijd een middagvoorstelling om 14.00 uur en een avondvoorstelling om 19.30 uur. De films zijn te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk. De entree inclusief een welkomstdrankje is €5,-.

Film 2: Good Will Hunting

Op donderdag 12 maart draait ‘Good Will Hunting’. De film met Robin Williams en Matt Damon in de hoofdrol gaat over de kansarme Will Hunting. Hij werkt als schoonmaker in een school. Op een dag blijkt dat Will een uitzonderlijk wiskundig talent heeft. Het bedrijfsleven en de universitaire wereld willen nu allemaal iets van Will. Uiteindelijk krijgt Will hulp van een aantal bijzondere mensen.

Film 3

Op maandag 6 april draait de film ‘Paterson’. Meer weten over filmvoorstellingen? Kijk op de website www.metgezelinzingeving.com. Bellen kan ook: (013) 211 05 33 (Wil van Egmond) of (06) 134 16 942 (Jan Daem).

 

Gemeenteberichten 5 maart 2020

Onderwerpen college

 • Onttrekking wegen aan het openbaar verkeer
 • Technische aanpassingen verordening stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen
 • Discussienotitie instrument Ruimte voor Ruimte
 • Richtprijzen verkoop grond 2020
 • Principeverzoek uitbreiding verblijfsrecreatieve activiteiten Laag Heukelomseweg 5, Heukelom
 • Herindeling gemeente Haaren: bekrachtigen besluit Stuurgroep herindeling Haaren inzake invlechting subsidies
 • Financiële positie gemeente Oisterwijk als vertrekpunt Perspectiefnota 2021-2024
 • Onderzoek telefonische bereikbaarheid
 • Toekomstvisie Staalbergven

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • In de omgeving van sportpark Den Donk aan de Sportlaan in Oisterwijk, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan in verband met het organiseren van Intents festival 2020
 • Scheepersdijk 17 Oisterwijk, het vergroten van de woning
 • De Lind 52 Oisterwijk, het plaatsen van reclame
 • De Lind 79 Oisterwijk, het uitbreiden van het pand
 • Prinses Marijkestraat 40 Oisterwijk, het vervangen van een dakkapel

Verleend

 • De Stappert 37 Moergestel, het realiseren van een honden-en kattentrimsalon
 • Hertog Godfriedlaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Kreitenstraat 20 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Tuinweg 16 Oisterwijk, het slopen van een tuinmuur met afdak en een paviljoen
 • Schoolstraat 27 t/m 27E en Korenschuur 11A t/m 11F in Moergestel, het bouwen van 12 grondgebonden woningen

Verlengd

 • Oirschotseweg 3 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw – loods

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan RooT Eet- en Borrelhuys V.O.F voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan het Rootven 2 in Moergestel

Meldingen

 • Door Stichting Elbrimale Fonds voor het organiseren van een muzikaal optreden in de kiosk aan de Lind in Oisterwijk op 4 juli

Zonnepanelen leveren op

Wist je dat zonnepanelen zichzelf snel terugverdienen? De aanschaf is misschien even prijzig, maar dan heb je wel wat.

Een set van 10 zonnepanelen kost -inclusief omvormer, installatie en btw- ongeveer € 4.700 euro (prijs 2019). De btw vraag je terug van de Belastingdienst: dat levert € 760 euro op.

Zonnepanelen hebben een rendement dat vergelijkbaar is met 6 procent spaarrente. Daarmee zijn ze niet alleen goed voor het klimaat, maar ook een heel slimme investering.

Gratis stroom

Al 790.000 huizen in Nederland hebben zonnepanelen op hun dak liggen. Een set van 10 panelen (3.000 Wattpiek) levert jaarlijks 2.600 kWh stroom. Bij je energieleverancier betaal je voor die hoeveelheid energie zo’n € 600 euro (prijspeil 2019). Met zonnepanelen spaar je dit bedrag elk jaar weer uit, want jouw panelen elk jaar gratis stroom op. Wil je zonnepanelen? Vraag een paar offertes aan, de prijzen kunnen namelijk nogal verschillen.

…En in de Kastanjestraat

Ook in de Kastanjestraat gaan we aan de slag met de parkeerplaatsen. Bij huisnummers 18 en 20a kun je op de parkeerplaatsen de auto niet goed meer kwijt door de boomwortels die omhoog komen. Het gaat om de wortels van 3 bomen, deze gaan we kappen. De bestaande parkeerplaatsen bestraten we opnieuw én we leggen nog 2 extra parkeerplaatsen aan.

Extra parkeerplaatsen Burgemeester Verwielstraat

In de Burgemeester Verwielstraat zijn er 4 nieuwe woningen bijgekomen. Om die reden moeten we 4 extra parkeerplaatsen in de straat aanleggen. Deze parkeerplaatsen komen bij het parkeerterreintje bij het Gildeterrein. Hiervoor is het wel nodig om 2 bomen te kappen. Tussen de parkeerplaats en de Voorste Stroom blijft een afschermende strook groen bestaan.

Nieuw fietspad richting fietsenstalling noordzijde station

Goed nieuws: je hoeft niet langer via een tijdelijk pad naar de noordzijde van het station in Oisterwijk. Sinds begin februari kun je namelijk gebruikmaken van het gloednieuwe fiets- of voetpad langs de Schijfstraat. De komende maanden ronden wij de laatste werkzaamheden af. Zo brengen we de belijning aan wanneer het weer dat toelaat. Daarnaast verlengen we het fietspad nog een stukje richting de voetgangerstunnel onder het spoor en plaatsen we verlichting naast het fietspad. Parkeer je fiets gerust eens aan de fietsenstalling aan de noordzijde, want daar is vaak nog volop plek. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan de parkeerplaats voor auto’s aan de noordzijde van het station. Deze parkeerplaats ligt bovenop de waterberging aan de Schijfstraat en is naar verwachting in april/mei klaar.

Niet eens met de woz-waarde? Bel ons

Op 25 februari is het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. Daarop staat ook de WOZ-waarde van jouw pand. De WOZ-waarde bepaalt onder andere hoeveel onroerende zaakbelastingen je betaalt.

Wij bepalen deze WOZ-waarde zorgvuldig. Ben je het toch niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons! We kijken graag met je mee.

Bezwaar maken

Soms is opnieuw de waarde bepalen een oplossing. Misschien moet je officieel bezwaar maken. Dit is niet ingewikkeld. Je regelt het eenvoudig via www.oisterwijk.nl/belastingen. Een bezwaarschrift sturen per post kan natuurlijk ook. Als je ons eerst even belt, bespreken we de oplossingen en leggen we uit wat je precies moet doen.

Voor huurders

Huur jij een woning? Dan staat de woz-waarde niet op het aanslagbiljet. Daarom sturen we binnenkort een nieuw aanslagbiljet met daarop de woz-beschikking en de woz-waarde.

Betalen gemeentelijke belastingen
Er zijn 2 manieren om jouw gemeentelijke belastingen te betalen: in maximaal 2 termijnen via iDeal of in maximaal 10 termijnen via automatische incasso. Je leest er meer over op www.oisterwijk.nl/belastingenbetalen.

Contact

Niet eens met de woz-waarde of een andere vraag over gemeentelijke belastingen? Bel het team belastingen. Het telefoonnummer is (013) 529 13 11.

Te kappen bomen in Maart 2020

Wij moeten regelmatig bomen kappen in onze gemeente. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch houden we je graag op de hoogte van de bomen die we zonder vergunning kappen en de reden daarvoor. Zo word je niet verrast. De bomen zijn afgekeurd tijdens de boomveiligheidsinspectie. De planning voor maart is:

 • Baksevenweg: 4 zomereiken, 7 berken, 9 dennen en 2 Amerikaanse vogelkersen. Reden: dood of slechte gezondheid
 • Beekersberg: 9 berken en 2 ratelpopulieren. Reden: slechte gezondheid
 • Bim van der Kleistraat: els. Reden: dood
 • Bosweg: es. Reden: dood
 • De Hanenberg: 8 zomereiken en een berk. Reden: slechte gezondheid of dood
 • Driehuizerweg: zomereik. Reden: slechte gezondheid
 • Elsdijk: eik. Reden: slechte gezondheid
 • Floraweg: 2 zomereiken en 2 berken. Reden: dood of slechte gezondheid
 • Fransebaan: acacia en een eik. Reden: slechte gezondheid
 • Lage Logtsedijk: 9 zomereiken, 6 berken en 4 elzen. Reden: slechte gezondheid of dood
 • Heirbaan: 2 berken en eik. Reden: slechte gezondheid
 • Heistraat: eik en ratelpopulier. Reden: slechte gezondheid
 • Hertgangseweg: berk. Reden: slechte gezondheid
 • Heukelomsebaan: eik. Reden: dood
 • Hoevenseweg: 4 eiken, 3 berken en een den. Reden: dood of slechte gezondheid
 • Hondsbergselaan: eik. Reden: dood
 • Huysacker: lijsterbes. Reden: dood
 • Kollenburgsebaan: 2 eiken, berk en een den. Reden: dood
 • Langendonksedijk: 3 elzen, 3 eiken en een berk. Reden: slechte gezondheid of dood
 • Lissabonpad: els. Reden: dood
 • Moergestelseweg: 3 eiken en een lariks. Reden: slechte gezondheid
 • Nijverheidsweg: 1 boom met een slechte gezondheid
 • Oirschotsebaan: 9 berken en 2 eiken. Reden: dood of slechte gezondheid
 • Olmenpad: treurwilg. Reden: slechte gezondheid
 • Pastoor van der Meijdenstraat: acacia. Reden: slechte gezondheid
 • Reedijk: 2 eiken. Reden: slechte gezondheid
 • Sparrendreef: 3 eiken, den en berk. Reden: dood of slechte gezondheid
 • Den Deel: 2 bomen met beschadigde wortels
 • Tilburgseweg: linde, den, berk en tsuga. Reden: slechte gezondheid
 • Torenbeemd: berk. Reden: hangt in andere boom
 • Tulderbaan: berk. Reden: dood
 • Veldweg: esdoorn. Reden: slechte gezondheid
 • Waterhoefstraat: 2 berken. Reden: slechte gezondheid
 • Wolvensteeg: els. Reden: slechte gezondheid
 • Zwijsenstraat: lijsterbes. Reden: dood
 • Stroomdalpad: berk en eik. Reden: dood
 • Kerkhovensebaan: berk. Reden: slechte gezondheid
 • Nassaulaan: Amerikaanse eik. Reden: dood
 • Molenbeek: linde. Reden: dood
 • Eikenven: berk en eik
 • Achter Molenacker 54: kers. Reden: boom staat scheef
 • Schout de Walestraat: els. Reden: aangetast door wilgenhoutrups
 • Oranjelaan: esdoorn. Reden: dood
 • De Schelf: lijsterbes. Reden: dood
 • Langvennen-Oost: hazelaar
 • Bremlaan: berk. Reden: dood
 • Langvennen-Zuid: linde. Reden: dood
 • Wildemanstraat: berk. Reden: dood
 • Beerze: 3 Kersen. Reden: dood of slechte gezondheid
 • Klompven: berk en els. Reden: slechte gezondheid en dood
 • Gaspeldoornstraat: prunus. Reden: dood
 • Kastanjestraat: kastanje. Reden: dood
 • Willem van der Aa-park: kastanje. Reden: ziek
 • Waterhoefweg: esdoorn. Reden: dunning
 • Vooskerbos: bolacacia. Reden: slechte gezondheid
 • Van Rijckevorsellaan: den en eik. Reden: slechte gezondheid
 • Kriekenakker: Eik. Reden: plakoksel
 • Heisteeg: ratelpopulier. Reden: aantasting wilgenhoutrups
 • Lange Kant/Pannenschuurlaan: 4 beuken. Reden: weinig groeiruimte
 • Zoom: acacia. Reden: slecht verankerd
 • Rijperdapad: berk. Reden: dood
 • Frans Halsstraat: 2 berken. Reden: dood
 • Reli: treurwilg. Reden: beperkte groeiruimte

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Haaren in beeld: Roel van de Ven vertelt over Haaren

Over minder dan een jaar gaat de gemeente Haaren herindelen en wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. Tijd om het dorp Haaren én de Haarenaren beter te leren kennen. Daarom gaat burgemeester Hans Janssen in gesprek met Haarenaren over wat Haaren bijzonder maakt en welke plekken in Haaren we écht moeten leren kennen. In het tweede filmpje laat Roel van de Ven de locatie van het outdoor festival #BeetjeDansen zien. Ook vertelt hij over activiteiten die in het dorp worden georganiseerd, zoals carnaval op het Mgr. Bekkersplein. Bekijk het filmpje snel op YouTube of een van de andere sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk.

Denk en doe mee: Oisterwijk sneller duurzaam

Zie jij niet alleen problemen maar ook kansen in klimaatverandering? Loop jij over van kleine of grote ideeën om duurzame initiatieven tot stand te brengen? Gaat de duurzame ontwikkeling in Oisterwijk jou niet snel genoeg? Dan zoekt de Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk jou!

De Koploperstafel Duurzaamheid is een kerngroep waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn, zoals: onderwijs, ondernemers, DEC-Oisterwijk, gemeente, Leystromen en het Biodiversiteitsteam. Door duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, wil de Koploperstafel Duurzaamheid de duurzame ontwikkeling van Oisterwijk versnellen. Deze kerngroep denkt na over mogelijke duurzame initiatieven en wil ook gebruik maken van kennis en ideeën uit de Oisterwijkse samenleving. Spreekt dat jou wel aan? Heb je ideeën die je wilt delen? Of wil je gewoon eens weten waar de Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk mee bezig is of ben je bereid mee te denken? Laat het weten aan Marjo van Gennip (procesbegeleider Koploperstafel Duurzaamheid) en zij zal samen met de koplopers kijken of het idee past en of we het samen verder kunnen realiseren in bijvoorbeeld een project.

Aanpassen aan klimaatverandering

Het eerste onderwerp dat we een ‘slinger’ willen geven is klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dit is nodig, omdat verandering van het klimaat zorgt voor een aantal problemen: harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur. Om in de toekomst erger te voorkomen, is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden. Dat hoeft wat ons betreft niet altijd ‘groots en meeslepend’ vanuit lijvige beleidsplannen. We zien ook graag snel actie met praktische initiatieven! Denk bijvoorbeeld aan geveltuintjes, groene daken en beplanting in de tuin in plaats van bestrating.

Samen aan de slag

De deelnemers aan de Koploperstafel Duurzaamheid gaan samen aan de slag met een concrete duurzaamheidsaanpak die resultaat oplevert. Iedere deelnemer heeft hiervoor vanuit de eigen invalshoek al in meer of meerdere mate ideeën. Door samen te werken kom je hierin verder. Wil jij een bijdrage leveren met ideeën en /of kennis, laat het ons weten. Meld je dan nu aan bij Marjo van Gennip info@mvgduurzaamperspectief.nl

De leden van de koploperstafel duurzaamheid zijn Ernst Jonkers, directeur Streekpark Klein Oisterwijk, Eric Roosen, directeur Star Sock, Ben Leenen, vestigingsdirecteur 2College Durendael, Jeroen Zeeuwen, bestuurder stichting BOOM, Frans Kapteijns, voorzitter Biodiversiteitsteam, Roland Marx, directeur Leystromen, Wim Tobé, bestuurslid DEC-Oisterwijk Peter Smit, wethouder gemeente Oisterwijk, Maurice van de Sande, beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Oisterwijk

 

Gemeenteberichten 27 februari 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kreitenstraat 20 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Kloosterlaan 13 Moergestel, het verbouwen van het pand

Verleend

 • Schoolstraat 6A-01 Moergestel, het plaatsen van een reclamepaneel
 • Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het verlengen van de instandhoudingstermijn met één jaar voor twee tijdelijke tenten
 • Ermelindishof Moergestel, het kappen van 4 lindebomen en het tijdelijk verplanten van 1 linde
 • Langvennen-Zuid 63 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
 • Dorpsstraat 11 Oisterwijk, het plaatsen van een ondergrondse container

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Stichting Mensport Heukelom voor het houden van Nationale menwedstrijden op 4 en 5 april 2020 op een terrein aan de Laag Heukelomseweg en Oisterwijksebaan in Heukelom
 • Aan Katholieke Plattelands Jongeren Afdeling Berkel-Enschot/Heukel voor het houden van Trekker Trek op 18 en 19 april in een tent in een weiland bij de Oisterwijksebaan 9 in Heukelom

Wijkcentra kiezen samen koers voor de toekomst

Op 19 februari hebben de besturen van de 4 wijkcentra in Oisterwijk hun handtekening gezet onder de intentieverklaring die hoort bij de ‘Visie en uitvoering beleid wijkcentra’.

De besturen van de wijkcentra spreken hiermee de intentie uit om naar vermogen uitvoering te geven aan de visie.

Visie

De besturen van de wijkcentra, ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk hebben in 2019 in een aantal sessies gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie voor de wijkcentra. De wijkcentra gaan de komende jaren aan de slag met de uitvoering van deze visie. De wijkcentra spelen een belangrijke maatschappelijke rol in de verschillende wijken van Oisterwijk. De opgestelde visie ondersteunt deze rol.

Rondrit langs wijkcentra

Voor de ondertekening was er een bijzondere rondrit langs de 4 wijkcentra in Oisterwijk. Tijdens de rit vertelden afgevaardigden van Ontmoetingscentrum De Coppele, Wijkcentrum De Waterhoef, Trefcentrum De Bunders en Wijkcentrum Pannenschuur over hun wijkcentra en waar zij trots op zijn.

Trialoog filmvoorstelling

Ze komen er weer aan: de trialoog filmvoorstellingen van Metgezel in Zingeving. In dit nieuwe decennium is het thema ‘dankbaarheid’.

De 3 films zijn op maandag 2 maart, donderdag 12 maart en maandag 6 april. Er is altijd een middagvoorstelling om 14.00 uur en een avondvoorstelling om 19.30 uur. De films zijn te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk. De entree inclusief een welkomstdrankje is €5,-.

Film 1: The King’s Speech

Op maandag 2 maart draait ‘The King’s Speech’. De film vertelt het waargebeurde verhaal van hoe koning George VI van het Verenigd Koninkrijk zijn stotterprobleem overwint. De koning wordt daarin geholpen door de eigenzinnige logopedist Lionel Logue. De 2 ontwikkelen een onverwachte, maar hechte vriendschap.

Film 2 en 3

Op maandag 16 maart draait de film ‘Good Will Hunting’ en op maandag 6 april ‘Paterson’. Meer weten over filmvoorstellingen? Kijk op de website www.metgezelinzingeving.com. Bellen kan ook: (013) 211 05 33 (Wil van Egmond) of (06) 134 16 942 (Jan Daem).

Project Natuurlijk Moergestel: aan de slag met initiatieven

Wij willen graag samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten en dieren) in het dorp Moergestel en het omringende buitengebied.

Hiervoor zijn binnen het Project Natuurlijk Moergestel ideeën en initiatieven opgehaald bij de bewoners en lokale organisaties.

Opbrengst projecten

In totaal zijn 15 projecten aangemeld. Deze projecten zijn allemaal heel verschillend! Zo zijn er initiatieven ingeleverd voor het aanplanten van bloemen in bermen, de aanleg van voedselbossen, het ophangen van vogelkastjes en het natuurvriendelijk inrichten van een vijver. Wij hebben alle projecten beoordeeld, samen met het B-team en bureau Orbis. Een belangrijke eis is dat de projecten bijdragen aan het versterken van het landschap en het verhogen van de biodiversiteit. Ook willen wij dat de projecten een positief effect hebben op de samenleving. Voor de projecten is voldoende draagvlak nodig vanuit de omgeving en het is een pré als de omgeving zelf een bijdrage wil leveren. Ook hebben wij beoordeeld of het project meteen uit te voeren  is en op welke manier het behoud op de lange termijn geregeld is.

Hoe nu verder

De meeste projecten lijken te kunnen voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Sommige projecten kunnen zelfs al, zonder een al te grote financiële bijdrage, op korte termijn uitgevoerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen en ophangen van vogelhuisjes en het aanplanten van begroeiing in bermen. De andere projecten, zoals die van een voedselbos, het planten van laanbomen, of aanplant op percelen, moeten nog verder worden uitgewerkt of onderbouwd. Daarna nemen we een definitief besluit over de bijdrage.

Naam Natuurlijk Moergestel

Tijdens het project bleek dat wij voor dit project dezelfde naam gebruikten als een al bestaand samenwerkingsverband. Natuurlijk Moergestel is een samenwerkingsverband tussen professionals op het gebied van natuurlijke gezondheid in Moergestel. Wij excuseren ons voor de mogelijke verwarring.

Prijs voor Pien in het nieuwe Sjors Sportief & – Creatief boekje!

Op maandag 17 februari werd de klas van Pien van Laarhoven van basisschool de Molenhoek tijdens de gymnastiekles verrast door de wethouder cultuur Dion Dankers.

Tijdens de les kwam de wethouder de gymzaal binnen met het eerste exemplaar van het boekje Sjors Sportief & Sjors Creatief. In het boekje meer dan 54 verschillende aanbieders uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én het dorp Haaren. 54 aanbieders die met elkaar meer dan 119 activiteiten aanbieden: muzieklessen, knutselmiddagen, sport- en spelactiviteiten voor alle basisschoolleerlingen.

Winnaar
Pien van Laarhoven uit groep 6 van de Molenhoek had meegedaan aan de kleurwedstrijd die door ‘Natuurlijk Gezond’ was gehouden. De winnende kleurplaat is de voorkant van het boekje geworden. Piens tekening staat nu op 2650 boekjes. En al deze boekjes worden uitgedeeld aan alle leerlingen van de basisscholen in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren. Daarnaast kreeg de hele klas van Pien samen een dagje weg cadeau.

Iedereen fit
Het Sjors Sportief & Sjors Creatief boekje wordt gemaakt door Natuurlijk Gezond in samenwerking met ons. Natuurlijk Gezond Oisterwijk stimuleert dat alle inwoners voldoende bewegen en een gezonde en vitale leefstijl hebben. Samen willen we Oisterwijkers helpen bij het vinden van een passende sport en gezonde leefstijl. Sjors Sportief en Sjors Creatief is daar een onderdeel van.

Overdracht subsidieverlening gemeente Haaren naar nieuwe gemeenten

De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020. De aanleiding hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021.

Met dit besluit zorgen we voor een soepele overgang van de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren aan de nieuwe gemeenten.

Afspraken subsidieverlening

De gemeente Haaren verleent verschillende subsidies aan inwoners en organisaties. Over prestatiesubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies hebben alle betrokken gemeenten afspraken gemaakt met elkaar. Wil je de afspraken nalezen over de specifieke subsidies? Kijk op de website www.haaren.nl/herindeling.

Vanaf 1 januari 2021 kun je als inwoner van Haaren geen subsidieaanvraag meer doen bij de gemeente Haaren. Dit doe je bij jouw nieuwe gemeente. Krijg je nu subsidie van de gemeente Haaren? Dan krijg je persoonlijk bericht over de veranderingen.

Informatieavonden

We willen subsidieaanvragers ook graag persoonlijk op de hoogte brengen. Daarom organiseren we informatieavonden. Je kunt dan ook vragen stellen. Op deze avonden zijn de toekomstige gemeenten en de gemeente Haaren aanwezig. Voor het dorp Haaren is de bijeenkomst op maandag 6 april vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Kijk voor meer informatie over subsidieverlening op www.haaren.nl

Niet eens met de woz-waarde? Bel ons

Op 25 februari is het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. Daarop staat ook de WOZ-waarde van jouw pand. De WOZ-waarde bepaalt onder andere hoeveel onroerende zaakbelastingen je betaalt.

Wij bepalen deze WOZ-waarde zorgvuldig. Ben je het toch niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons! We kijken graag met je mee.

Bezwaar maken

Soms is opnieuw de waarde bepalen een oplossing. Misschien moet je officieel bezwaar maken. Dit is niet ingewikkeld. Je regelt het eenvoudig via www.oisterwijk.nl/belastingen. Een bezwaarschrift sturen per post kan natuurlijk ook. Als je ons eerst even belt, bespreken we de oplossingen en leggen we uit wat je precies moet doen.

Betalen gemeentelijke belastingen
Er zijn 2 manieren om jouw gemeentelijke belastingen te betalen: in maximaal 2 termijnen via iDeal of in maximaal 10 termijnen via automatische incasso. Je leest er meer over op www.oisterwijk.nl/belastingenbetalen.

Contact

Niet eens met de woz-waarde of een andere vraag over gemeentelijke belastingen? Bel het team belastingen. Het telefoonnummer is (013) 529 13 11.

Hoe gaan wij om met camerabeelden

In onze gemeente zijn er 2 gebieden waar voor langere tijd cameratoezicht is: het centrum van Oisterwijk, inclusief het Lindepark en het centrum van Moergestel.

We mogen camera’s gebruiken als dat nodig is om de openbare orde te handhaven. De beelden bewaren we korte tijd. Beelden waarop strafbare feiten staan en beelden die nodig zijn voor de opsporing en vervolging van verdachten mogen we langer bewaren. De beelden vallen onder de wet politiegegevens.

Beelden opvragen

Ben jij slachtoffer geworden van criminaliteit in een gebied waar camera’s hangen? Geef dit zo snel mogelijk door aan de politie (tijdens jouw aangifte). Alleen de politie kan de opgeslagen beelden opvragen. De gemeente, andere partijen of particulieren niet.

Burgerpanel Oisterwijk: herindeling Haaren

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Begin maart starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Dit onderzoek gaat over de samenvoeging van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk per 1 januari 2021. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Inwoner van Haaren

Woon jij in Haaren? Dan mag je ook al meedenken! Meld je snel aan!

Meer informatie?

Meer informatie over het panel staat op onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Werk aan de brug Oisterwijksebaan

De brug Oisterwijksebaan is alweer een tijdje in gebruik. Het nieuwe wegdek zorgt voor minder geluidsoverlast voor omwonenden. Wel moeten we nog wat kleine aanpassingen doen aan de weg. Dit doen we op dinsdag 10 maart vanaf 07.00 uur tot woensdag 11 maart 06.00 uur.

De werkzaamheden geven wat geluidsoverlast. We doen de werkzaamheden overdag. Na het aanpassen van de weg op de brug, doen we ook nog wat onderhoud aan de brug zelf.

Vaarverkeer

Het vaarverkeer is van 10 maart 07.00 uur tot 11 maart 06.00 uur gestremd. Er zijn wel 2 korte periodes waarbij schepen door mogen varen. Dit is op 10 maart tussen 12.00 uur en 12.30 uur en tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

Omrijden voor verkeer

De brug is tijdens de werkzaamheden dicht op dinsdag 10 maart vanaf 07.00 uur tot woensdag 11 maart 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid. Volg de aanwijzingen op de gele borden.

Meer informatie

Heb je tijdens de werkzaamheden klachten en/of dringende vragen? Bel dan (088) 119 54 67.

21 maart gaan we samen weer voor Oisterwijk schoon en groen!

Op 21 maart start de lente: hoog tijd voor de voorjaarsschoonmaak! Nederland Schoon organiseert die dag de Landelijke Opschoondag.

Door het hele land organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat een opfrisbeurt te geven. Ook in onze gemeente!

Programma

Doe jij ook mee? We verzamelen op 21 maart om 10.30 uur bij Den Boogaard in Moergestel en Tiliander in Oisterwijk. Nadat we samen hard hebben gewerkt, sluiten we om 12.00 uur af met soep en broodjes. Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner. Laat die lente maar komen!

Aanmelden

Ruim jij mee op, meld je dan uiterlijk 13 maart aan bij de coördinator van de Zwerf Afval Pakkers in jouw dorp:

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen, de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken van de ZAPpers kunnen naast afvalbakken of containers van de gemeente worden neergelegd en worden gratis opgehaald door de gemeente. De vrijwilligers in Moergestel en Oisterwijk hebben beiden hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Zwerf Afval Pakkers’.

 

 

 

Gemeenteberichten 20 februari 2020

Onderwerpen college

 • Beslissing op bezwaar en besluit op Wob-verzoek
 • Vaststellen en invoeren omgevingsdialoog voor ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik
 • Heukelomseweg 5 Heukelom, het legaliseren van een aanbouw bijkeuken en verbouwing schuur
 • Tuinweg 16 Oisterwijk, het slopen van een tuinmuur met afdak en een paviljoen
 • Lindeparklaan 26 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Zandacker 31 Oisterwijk, het plaatsen van een lift
 • Rosepdreef 9 Oisterwijk, het bouwen van een werktuigen berging
 • Hoogstraat 70 Oisterwijk, het verplaatsen van de voordeur
 • Laan van KVL 75 Oisterwijk, het bouwen van een berging, overkapping, fietsenhok
 • Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het verlengen van de termijn voor het plaatsen van tijdelijke tenten
 • Prinses Irenestraat 9 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor de vestiging van een medisch kinderdagverblijf
 • Molenacker 69 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw aan de zijkant van de woning
 • De Hoefkens 45 Moergestel, het plaatsen van 2 dakkapellen
 • Heuvelstraat 5A Moergestel, het gewijzigd uitvoeren van de constructie van bouwplan 2019-0202 waarop op 9 juli 2020 vergunning is verleend

Verleend

 • Lindeplein 6 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Stationsstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van een bovenwoning met een lift
 • Pastoor De Witstraat 1A Oisterwijk, opslag roerende zaken
 • Heisteeg Oisterwijk ter hoogte van nr. 28, het kappen van een den
 • Masperstraat ong. Moergestel, het kappen van 2 eiken
 • Fransebaan 4 Oisterwijk, het kappen van 11 eiken
 • Heisteeg Sectie D551 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Klein Locht 5 Moergestel, het verlengen van de instandhoudingstermijn voor de tijdelijke woonunit
 • Heuvelstraat Moergestel, het kappen van 1 zomereik
 • In de berm van de Elsdijk in Moergestel, het kappen van een eik
 • In de berm bij Stokske 7 Moergestel, het kappen van een eik
 • Heistraat Moergestel, het kappen van een zomereik
 • Hertgangseweg Moergestel, het kappen van een zomereik
 • Baaneind 4 Heukelom, voor het vervangen van gecombineerde luchtwassers

Verlengd

 • Gemullehoekenweg 9 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning op de 1e verdieping

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan SV Roef Moergestel, voor het houden van de Rico Salvettiloop op 1 maart in Moergestel
 • Aan Stichting de Waterhoef Oisterwijk, voor het organiseren van de avond4daagse van 9 tot en met 12 juni in Oisterwijk. Dagelijkse start en finish vanaf de Waterhoef
 • Aan Hotel Stille Wilde Oisterwijk, voor een drank- en horecavergunning aan de Scheibaan 11 Oisterwijk
 • Aan Cheer up! Productions Vleuten, voor het houden van Kinderkaravaan van Cirque Moustache op 15 en 16 juli in een tent aan de Kollenburgsebaan 11a (Gerrithoeve) Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 1 maart: vanwege de Rico Salvettiloop zijn in Moergestel verschillende straten dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Wind- en zonneparken in de regio

Op 12 februari is tijdens de radenavond een kaart gepresenteerd met daarop de mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de Regio Hart van Brabant, waar ook Oisterwijk deel van uitmaakt. Aan de kaart, die de komende maanden verder wordt uitgewerkt, is een zorgvuldig proces vooraf gegaan.

Veranderingen in onze leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) zijn bij de plannen onvermijdelijk. Daarom worden ook bewoners en gebruikers van het gebied betrokken, omdat een toekomstbestendige regio met respect voor mens, natuur en milieu een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Mogelijkheden voor wind- en zonneparken

Op de kaart staat welke gebieden ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Er is gekeken naar de beperkingen, randvoorwaarden, mogelijkheden en wensen. Het is nu nog niet duidelijk in welke gebieden en waar wind- of zonneparken terechtkomen.

Het verder uitwerken van het de mogelijkheden is een volgende stap in het proces. Zodra de randvoorwaarden en ideeën voldoende zijn uitgewerkt, kunnen ook inwoners een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van het scenario en -op termijn- de uitvoering daarvan. Dit is belangrijk, omdat inwoners ook de gevolgen van deze de verandering ervaren in hun werk- en leefomgeving.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

De plannen rondom wind- en zonne-energie zijn een onderdeel van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) van de regio Hart van Brabant, waar Oisterwijk deel van uitmaakt. Met de REKS brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat.

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat alle regio’s in Nederland zo’n Regionale Energiestrategie (RES) maken. In Hart van Brabant kijken we als enige regio in Nederland ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Bij ons heet het daarom Regionale Energie- en Klimaatstrategie.

Meer informatie

Heb je vragen? Kijk op www.oisterwijk.nl/duurzameenergie of neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl. Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie staat op de website www.regio-hartvanbrabant.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.

 

Voor en na: de Burgemeester Vogelslaan

Eind januari hebben we de snelheidsremmer in de Burgemeester Vogelslaan veranderd. Groot voordeel voor fietsers is dat ze niet meer hoeven te stoppen voor tegemoetkomend verkeer. Auto’s moeten wel nog steeds op elkaar wachten.

Leerlingen Tovervogel in gesprek met wethouder Dankers over verkeersveiligheid

Wethouder Dion Dankers was op donderdag 6 februari te gast bij basisschool de Tovervogel. Dat was niet zomaar, hij is door de school uitgenodigd om 4 gastlessen te komen geven aan leerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8.

Het thema op school: Veilig in het verkeer. Vooraf kregen de klassen van de wethouder een grote plattegrond van de omgeving van de school. Daarbij de opdracht om eens goed te letten op de weg van huis naar school. Wat valt de kinderen op? Kan er iets anders?

Goede ideeën

Wethouder Dion Dankers: “De onbevangenheid en het enthousiasme van de leerlingen van de Tovervogel geeft energie! Ik heb de gastlessen niet gebruikt om informatie te brengen, maar juist om op te halen. De leerlingen zijn namelijk heel goed in staat om te vertellen wat zij belangrijk vinden in hun buurt of wijk. Ze kwamen zelfs met ideeën waarmee de verkeersveiligheid volgens hen verbeterd zou kunnen worden. Daar zaten ideeën tussen die ik ga bespreken met onze verkeerskundige! Daarnaast hebben we het gehad over het belang van oogcontact in het verkeer. Heel belangrijk en iets waarmee de leerlingen zelf kunnen bijdragen aan hun veiligheid. Ik bedank de Tovervogel voor de uitnodiging en de leuke middag.”

Hoe staat het met de 2e fase fietspad Haghorst-Moergestel?

Een paar jaar geleden besloten wij het vrij liggende fietspad tussen Moergestel en Haghorst in 2 fasen aan te leggen. De 1e fase –het gedeelte tussen het riviertje de Reusel en de gemeentegrens met Hilvarenbeek- is in 2018 afgerond.

Wij zijn blij met de positieve reacties over het fietspad. Sinds een jaar zijn we bezig met de voorbereiding van fase 2, het deel tussen de Reusel en de kern Moergestel, de Broekzijde.

Grondaankopen

Voor de aanleg van het fietspad is extra ruimte nodig. Een groot deel van de grond die we nodig hebben, kopen we van particulieren. Dit doen we uiteraard in goed overleg. We kijken zorgvuldig naar de hoeveelheid ruimte die we nodig hebben, de juiste locatie en behoud van zoveel mogelijk voortuinen en groenvoorzieningen. Op de meeste locaties zijn we het ondertussen eens geworden met de eigenaren van de grond.

Verwijderen en opnieuw planten bomen

Volgens het voorlopig ontwerp, blijven gelukkig veel bomen staan. Helaas moeten we ook 83 bomen verwijderen. Voor het kappen van 58 van deze bomen, is een kapvergunningsprocedure nodig. Voor 48 bomen is nu een kapvergunning verleend en de bezwaartermijn gestart. We willen de bomen vóór het broedseizoen van vogels (vanaf 2e helft maart) verwijderen. In een volgende fase zijn de overige 10 bomen aan de beurt.

Extra waterbuffers

Door de aanleg van asfalt voor het fietspad komt er meer verharding in het gebied. We leggen extra waterbuffers aan zodat het regenwater toch de grond in kan. Het afvoeren van het regenwater is dan niet nodig. Dit is duurzaam en goed voor de natuur.

Reconstructie rijbaan Broekzijde

De rijbaan van de Broekzijde heeft dringend onderhoud nodig. Om ‘werk met werk’ te maken, combineren we de aanleg van het fietspad met het onderhoud aan de rijbaan. Dit zorgt voor minder overlast voor de weggebruiker én is goedkoper.

Planning

Over een paar maanden willen we het definitieve ontwerp voor het fietspad klaar hebben. De uitvoering begint meteen na de zomervakantie.

Meer weten?

Neem contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Burgerpanel Oisterwijk: herindeling Haaren

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Begin maart starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Dit onderzoek gaat over de samenvoeging van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk per 1 januari 2021. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Inwoner van Haaren

Woon jij in Haaren? Dan mag je ook al meedenken! Meld je snel aan!

Meer informatie?

Meer informatie over het panel staat op onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

9 maart: informatieavond over wijkbezoek Westend  

Op maandagavond 9 maart is het tijd voor een informatieavond over het wijkbezoek aan Westend van afgelopen november. Op 23 november waren inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren samen in Westend op wijkbezoek geweest.

Het wijkbezoek bestond uit rondleidingen en tijdens die rondleidingen was er uitgebreid de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën en aandachtspunten uit de wijk. Alles wat hieruit is gekomen bespreken we in ontmoetingscentrum De Coppele. De avond wordt georganiseerd door inwoners in samenwerking met de gemeente.

De inloop is vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur start de informatieavond. Rond 21.00 uur is de avond afgelopen. Aanmelden is niet nodig.

Opzetten wijkraad

Een van de ideeën die naar voren kwam tijdens het wijkbezoek, was het opzetten van een wijkraad in Westend. Een aantal wijkbewoners is enthousiast met dit idee aan de slag gegaan. Ze hebben al veel werk verzet. Op 9 maart tijdens het tweede deel van de avond, presenteren ze hun plannen.

Ook een wijkbezoek

Wil je zelf ook een bezoek naar jouw wijk of dorp organiseren? Stuur dan een e-mail naar wijkbezoeken@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘suggestie bezoek’.

 

Gemeenteberichten 13 februari 2020

Onderwerpen college

 • Handreiking Omgevingswetproof maken van beleid en regelgeving
 • Uitspraak rechtbank beroep vergunning Oisterwijksebaan 2
 • Experimenteren met de Omgevingswet, meer ruimte voor detailhandel op bedrijventerrein Sonman
 • Vaststellen van de Handreiking Anders werken Omgevingswet
 • Eenmalige volmacht voor de heffingsambtenaar inzake een cassatieprocedure
 • Sortering en vermarkting plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)
 • Regionaal Plan van Aanpak Beschermd Wonen
 • Verzamelbesluit beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Oisterwijk 2020
 • Vaststellen mandaatbesluit Beschermd Wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Vaststellen uittreksels en managementrapportages ENSIA 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Fransebaan 4 Oisterwijk, het kappen van 11 eiken
 • Pannenschuurlaan 42 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Ermelindishof Moergestel, het kappen van 4 lindebomen en het tijdelijk verplanten van 1 linde

Verleend

 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het intern verbouwen van de receptie
 • In de berm bij Pannenschuurlaan 126 Oisterwijk, het kappen van een els
 • Lage Logtsedijk Oisterwijk, het kappen van 6 eiken en een berk
 • Pastoor van Beugenstraat t.h.v. nr. 38 Oisterwijk, het kappen van een linde
 • In de berm van de Scheibaan Oisterwijk, het kappen van 8 beuken
 • Stationsstraat Oisterwijk ter hoogte van nr. 10, het kappen van een linde
 • Kuiperstraat in het bos Oisterwijk, het kappen van 2 wilgen en een Amerikaanse vogelkers
 • Beukendreef 101 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel
 • Rosepdreef Sectie G828 Oisterwijk, het kappen van 4 beuken en een den
 • Op een weiland gelegen tegenover Hild 1 Moergestel, het organiseren van een 2-daags carnavalsevenement

Verlengd

 • Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten

Stilgelegd

 • Graaf Bernadottelaan 10 A Oisterwijk

Uw Raad

20 februari Raadsplein 19.30 uur
5 maart Raadsvergadering 19.30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

Praat mee op het raadsplein…

Op 20 februari organiseert de raad een raadsplein. Tijdens het raadsplein doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee. Op de agenda staan de volgende  raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 5 maart een besluit neemt:

 • Verkeersplan Moergestel (let op: deze bijeenkomst is in Den Boogaard, Moergestel)
 • Regionale en lokale nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023 en preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Tuinsieraad D, Laag Heukelomseweg 4
 • Startnotitie huisvesting arbeidsmigranten
 • Bestuursovereenkomst COA
 • Bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • Ambitiedocument Omgevingwet
 • Rekenkameronderzoek Omgevingswet
 • Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant

De volgende onderwerpen worden niet besproken tijdens het raadsplein op 20 februari, maar staan wel op de raadsagenda van 5 maart:

 • Bestemmingsplan Torenpad, Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Laarakkerweg, 11
 • Subsidieaanvraag NGE-onderzoeken 2019
 • Bestemmingsplan kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Geurverordening (vanwege stakende stemmen tijdens de raadsvergadering van 23 januari, wordt er deze vergadering alleen over dit raadsvoorstel gestemd)
 • Wijziging stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen (onder voorbehoud)
 • Toelating nieuw raadslid

Meer informatie

Kijk voor de programma’s, de tijden en locaties op oisterwijk.raadsinformatie.nl

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Goed om te weten

Geef jouw mening
Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp. Meld je aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder mag meedoen aan het panel. En woon jij in Haaren? Dan mag je ook al meedenken! Meld je snel aan!

Energie besparen?
Wil jij een beetje duurzaam leven? Of misschien wat tips over energie besparen? Kijk eens op de website www.milieucentraal.nl.

Winkelen op zondag
Wil jij weten wanneer het precies koopzondag is in onze gemeente? Op www.oisterwijk.nl/koopzondag staan alle officiële data.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander, op de eerste etage.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Wat doet zo’n wethouder nou eigenlijk…? Loop een keer mee!

Altijd al willen weten wat een wethouder nou eigenlijk doet? Dan heb je nu de kans om een ochtend of middag mee te lopen met een van onze 3 wethouders in Oisterwijk: Dion Dankers, Peter Smit of Stefanie Vatta.

Zij laten je graag zien hoeveel verschillende dingen er in een gemeente gebeuren, hoeveel mensen daarbij betrokken zijn en hoe ingewikkeld dat soms ook is. Want dat het veel meer is dan lintjes knippen, daar kom je heel snel achter!

Misschien heb je wel interesse in een bepaald onderwerp in onze gemeente? Wil je bijvoorbeeld wat meer weten over verkeer, sport of duurzaamheid? Of ben je benieuwd met welke partijen in de regio een wethouder in contact staat en wat daar dan besproken wordt? Laat het ons weten en we kijken samen wanneer jij een keer met een wethouder op pad gaat. Heb je geen specifieke interesse maar wil je gewoon eens meer weten over het reilen en zeilen bij een gemeente? Ook dan ben je van harte welkom. De wethouders vertellen er graag meer over!

Meld je aan

Als je het leuk vindt om een keer mee te lopen, stuur dan een mailtje naar communicatie@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘meelopen met de wethouder’. Wij nemen dan contact met je op en plannen een afspraak in. We kijken uit naar je reactie!

Laag inkomen? Kijk eens naar de minimaregelingen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij minimaregelingen. Deze regelingen zijn er om je financieel te helpen.

Wil jij weten of jij misschien recht hebt op een regeling? We hebben een folder gemaakt met uitgebreide informatie over de verschillende regelingen. Deze folder ligt gratis voor je klaar op verschillende plaatsen in onze gemeente. Denk aan het gemeentekantoor, Tiliander, vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld. We zetten de regelingen kort op een rij:

Individuele inkomenstoeslag

Heb je al 3 jaar of langer een laag inkomen en lukt het niet om een hoger inkomen te krijgen? Dan is er de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat je vrij mag besteden. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de vastgestelde vermogensgrenzen.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

 • €432,00 voor een alleenstaande
 • €555,00 voor een alleenstaande ouder
 • €617,00 voor gehuwden/samenwonenden

Declaratiefonds

Het declaratiefonds is een financiële bijdrage zodat je mee kunt doen aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Je hebt recht op een bijdrage uit het declaratiefonds wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel:

 • €316,00 voor kinderen jonger dan 18
 • €153,00 als je 18 jaar of ouder bent

Bijzondere bijstand

Sta je onverwacht voor noodzakelijke kosten, maar kun je deze niet zelf betalen? Dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Denk aan kosten voor een maaltijdenvoorziening, advocaatkosten, eigen bijdrage CAK of bewindvoeringskosten. Bijzondere bijstand is er niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, telefoon, eten of kleding. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen is niet hoger dan 120% van de voor geldende bijstandsnorm. Is je inkomen hoger? Dan maken wij een zogenaamde draagkrachtberekening. Misschien heb je toch nog recht op een gedeelte bijzondere bijstand
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Individuele studietoeslag

Studeer je, maar heb je door jouw handicap geen bijbaantje? Misschien heb je recht op individuele studietoeslag. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je tijdens niet kunt bijverdienen of wanneer je niet het minimumloon kunt verdienen.
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

De hoogte van de studietoeslag is €225,00 per maand.

Voor iedereen anders

Of je recht hebt op de minimaregelingen, hoeveel en welke regelingen is voor iedereen anders. Voor een deel ligt het aan hoe hoog je inkomen en/of vermogen is, maar ook aan je persoonlijke omstandigheden. Dit bekijken we wanneer je een aanvraag doet. Alle regelingen vraag je aan via een formulier op onze website www.oisterwijk.nl/laaginkomen. Op deze webpagina staat een overzicht van de regelingen. Als je een regeling aanklikt, kom je op een pagina met meer informatie én de aanvraagformulieren. Je kunt de formulieren ook ophalen aan de balie van het gemeentekantoor.

De stimuleringslening voor duurzaam én langer thuis wonen

Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom introduceren wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’.

Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het gaat bij een hypothecaire lening om een percentage van 1,5% en bij een consumptieve lening (consumentenkrediet) om een percentage van 2,4%.

Stimuleren energiebesparende maatregelen

Wethouder Peter Smit: “Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moet we de komende jaren flinke stappen zetten. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we energie kunnen besparen in bestaande gebouwen, zoals woningen. Dankzij de stimuleringslening kunnen woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen voor investeringen in isolatie en energieopwekking.” Inwoners kunnen hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp financieren.

Langer thuis wonen

Naast verduurzaming, winden wij het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met de invoering van de nieuwe lening, stimuleren we dat inwoners hun woning op tijd toekomstbestendig maken. Hierdoor voorkom je dat bij de komst van eventuele lichamelijke problemen, alsnog jouw huis moet aanpassen. De lening is bijvoorbeeld voor aanpassingen als het verlagen van drempels, het plaatsen van een traplift, het verbreden van deuren of het bouwen van een slaapkamer op de begane grond. Je mag de lening ook gebruiken voor ‘domotica’. Denk aan het gebruik van elektronica en het automatiseren spullen in huis om het je makkelijker te maken, zoals het automatisch doorspoelen van het toilet, mobiliteitsbewaking met sensoren of camera’s en waterkranen die automatisch openen als er handen in de buurt zijn.

Lening aanvragen

De leningen voor duurzaamheid en levensloopbestendigheid brengen we samen in 1 regeling. Je hoeft dus maar 1 aanvraag te doen en het formulier in te vullen. Een lening kun je alleen aanvragen voor maatregelen die nog moeten gebeuren. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders de lening aanvragen. Wij beoordelen eerst de lening. De lening zelf krijg je vanuit het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De SVn is opgericht door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en is een gespecialiseerd partner in het verstrekken en beheren van leningen.

Meer informatie

Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen valt 25 februari op de mat

Hij komt er weer aan: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op 25 februari ligt de papieren versie in de brievenbus. Je leest er hieronder meer over.

Op het aanslagbiljet staat het volgende:

 • de woz-beschikking (WOZ)
 • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • eventueel hondenbelasting
 • eventueel reclamebelasting

Ledigingen afval op aanslagbiljet

Alle huishoudens in onze gemeente betalen afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief per jaar en een tarief per lediging. De kosten voor de ledigingen betaal je achteraf. Op het aanslagbiljet van 2020 staat dus het vaste tarief voor 2020 en de kosten van de ledigingen in 2019.

Betalen gemeentelijke belastingen

Je kunt je gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen: in maximaal 2 termijnen via iDeal of in maximaal 10 termijnen via automatische incasso. Je leest er meer over op www.oisterwijk.nl/belastingenbetalen.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met je belastingaanslag? Maak dan binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet je bezwaar. Je doet dat online doen via woz-portaal.oisterwijk.nl, of per brief naar ‘Gemeente Oisterwijk, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk’.

Post liever online

Wij zijn aangesloten bij MijnOverheid. Jouw post zoals de gemeentelijke belastingen sturen we dan naar jouw online brievenbus. Wil je gebruikmaken van MijnOverheid? Activeer dan jouw account. Dat doe je met DigiD. Op de website https://mijn.overheid.nl staat hoe je dit doet. Ook staat er een handige instructievideo. Nadat je account actief is, log je voortaan in met je DigiD. Zodra er post is, krijg je automatisch een mailtje.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen op www.oisterwijk.nl/belastingen.