Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 17 oktober 2019

Onderwerpen college

 • Concept begroting 2020
 • Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kom Moergestel, Partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Ontwerpbestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • 2E BERAP Haaren 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Ruymheuvel 24 Moergestel, het plaatsen van een erker
 • Harrie Janssenstraat Oisterwijk, het bouwen van 14 rijwoningen
 • Hildsven 2 Moergestel, het kappen van 3 bomen
 • Tegenover Kuiperstraat 24 Oisterwijk, het realiseren van een tijdelijke bouwplaats voor de opslag van goederen tbv het verduurzamen van 87 woningen
 • Heizenschedijk 1 Moergestel, het plaatsen van nieuwbouw Reuselhoeve
 • Servennenstraat 11 Moergestel, het uitbreiden en aanpassen van een varkenshouderij
 • Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het plaatsen van een steiger voor renovatie voorgevel
 • Weverstraat 8 Oisterwijk, het vervangen van een stalen balk
 • Pijnendijk Moergestel, het gedeeltelijk verharden van een zandpad met asfalt
 • Watermolensteeg 12 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik

Verleend

 • Klein Locht 5 Moergestel, het herbouwen van een woonboerderij
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het kappen van 3 eiken

Verlengd

 • Esschebaan 60 Oisterwijk, het wijzigen van de huidige bestemming naar “wonen”
 • Oisterwijkseweg 28 Moergestel, het wijzigen van de bestemming bedrijfswoning naar wonen

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Bierfeesten Moergestel voor het houden van het Feest van de Lange Nacht op 26 oktober in een tent tegenover het Draaiboompje aan de Oirschotseweg Moergestel
 • Aan Optisport Gorinchem, voor een Drank- en Horecavergunning voor de Sportaccommodatie Den Donk aan Sportlaan 12 Oisterwijk

Melding

 • Van het organiseren van 75 jaar bevrijding op 26 oktober op het Sint Jansplein Moergestel
 • Van het organiseren van 75 jaar bevrijding op 27 oktober op het St. Jansplein en bij het monument van Generaal C.M. Barber in Moergestel

Milieu

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

 • Baaneind 4 Heukelom, Het vervangen van luchtwassers in de varkenshouderij

Het besluit en bijbehorende stukken zijn met ingang van 18 oktober 2019 gedurende 6 weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 26 oktober: vanwege ’75 jaar vrijheid’ is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 26-27 oktober: vanwege het Feest van de Lange Nacht geldt voor de Heiligenboom in Moergestel eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod
 • 27 oktober: vanwege ’75 jaar vrijheid’ is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 oktober: vanwege de herdenking van de Bevrijdingsdag bij het monument C.M. Barber in Moergestel zijn de Raadhuistraat en de Oirschotseweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Nieuwe chip in je container

Heb je een brief gekregen over de plaatsing van een nieuwe chip in je afvalcontainers? Controleer of het aantal en type containers zoals vermeld in de brief klopt. Is dit niet zo? Neem dan contact op met het telefoonnummer in de brief. Om er zeker van te zijn dat je container ook in de toekomst geleegd wordt, is het belangrijk dat je alle containers (ook medische containers) op de genoemde datum bij je voordeur zet. Ook als er werkzaamheden in jouw straat zijn. Het chippen gebeurt namelijk met de hand. Je ontvangt een sticker om op je container te plakken. Plak deze er pas op, op de dag dat je de container aan de straat moet zetten. Lukt het niet om op die datum je containers klaar te zetten? Vraag het aan iemand uit je omgeving.

Lind-Noord weer open – Spoorwegovergang Heusdensebaan dicht

Ondanks het slechte weer van de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de weg bij het centrum. Sinds vrijdagavond 11 oktober is de Lind-Noord tot aan de Peperstraat weer open voor verkeer. De werkzaamheden zijn daar inmiddels afgerond. Sinds maandag 14 oktober wordt er gewerkt aan de aansluiting Nicolaas van Eschstraat – Joannes Lenartzstraat – Spoorlaan. Vanaf dat moment is de spoorwegovergang Heusdensebaan dus afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. BrabantWater werkt daarnaast nog in de Nicolaas van Eschstraat en de Haarenseweg. Hierdoor is het niet mogelijk om rond te rijden via de Heusdensebaan-Haarenseweg.

Rioleringswerkzaamheden rondom Burgemeester van Beckhovenstraat

Het riool in de Burgemeester van Beckhovenlaan, Burgemeester de Keijzerplein, Juliana Bernhardplein, Burgemeester Canterslaan en Balbian Versterlaan moet vervangen worden. De werkzaamheden zijn in ieder geval tot april 2020.

De verschillende straten worden opgebroken en daarom ook afgesloten voor verkeer. Dat geeft natuurlijk overlast. Daarom werken we in verschillende fasen. Het 1e deel van de werkzaamheden begint op 21 oktober. We hebben het voor je op een rij gezet.

21 oktober – 20 december 2019: Burgemeester van Beckhovenstraat – Scheepersdijk – Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein

Op maandag 21 oktober beginnen de werkzaamheden aan de kruising Scheepersdijk – Burgemeester Van Beckhovenstraat. We breken de straat open op de kruising tot aan het Burgemeester de Keijzerplein en het Juliana Bernhardplein. Het aanleggen van het nieuwe riool en de nieuwe bestrating duurt naar verwachting tot de kerstvakantie. Verkeer wordt omgeleid.

21 oktober – 20 december 2019:  Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein

Op het Burgemeester de Keijzerplein en Juliana Bernhardplein doen we archeologisch onderzoek en leggen we een nieuwe waterleiding aan. Hiervoor breken we de stoep en delen van de we weg open. De pleinen blijven bereikbaar via de Burgemeester Canterslaan.

6 januari 2020 – eind februari 2020: Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein – Burgemeester van Beckhovenstraat – Burgemeester Canterslaan

We breken de straat open op het Burgemeester de Keijzerplein en Juliana Bernhardplein en de Burgemeester van Beckhovenstraat tot en met de Burgemeester Canterslaan. Ook hier komt de nieuwe riolering en bestrating.

Februari 2020 – maart 2020: De Balbian Versterlaan

Het deel van de Balbian Versterlaan tussen de Lindeparklaan en de Burgemeester Canterslaan krijgt een nieuw riool en nieuwe bestrating.

Maart 2020 – april 2020 Burgemeester Canterslaan

Als laatste is de Burgemeester Canterslaan aan de beurt. Het riool wordt in een deel van de straat vervangen. De straat krijgt wel over de hele lengte nieuw asfalt en bestrating.

Overlast

De werkzaamheden zorgen voor overlast. Wel proberen we dit tot een minimum te beperken. Via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden, de Nieuwsklok en Social Media houden we je op de hoogte.

Feestelijke opening Sportcomplex Den Donk

Wauw, wat een dag! Sportcomplex Den Donk opende zaterdag 12 oktober officieel haar deuren! Dat werd groots gevierd met een zeer drukbezochte open dag. Om 11.00 uur werd het startsein gegeven door wethouder sport Stefanie Vatta en de 10-jarige Liselotte Stielstra. Daarna kwamen enkele duizenden geïnteresseerden de gloednieuwe sportaccommodatie op Den Donk bekijken. Een bomvol programma – met o.a. demonstraties, rondleidingen, spellen, zwemmen, klimmen, frietjes, ballonnen én schminken – zorgde voor vele enthousiaste gezichten. We bedanken iedereen voor de komst. Sportcomplex Den Donk nog niet gezien en wel nieuwsgierig? Tijdens de herfstvakantie en ook daarna zijn er vele activiteiten. Kijk hiervoor op http://www.optisport.nl/dendonk.

De vlag gehesen op Coming Out Day

Vrijdag 11 oktober was het International Coming Out Day! Wethouder Stefanie Vatta hees daarom samen met bestuurders van opvang, primair- en voorgezet onderwijs de regenboogvlag: “We geven hiermee een signaal af aan onze (jonge) inwoners dat je je unieke zelf mag zijn! Het onderwijs is een belangrijke en onmisbare partner als het gaat om het creëren van een veilig klimaat waarin ALLE kinderen zichzelf kunnen zijn. Daarom hijsen wij vandaag samen deze vlag en zetten wij ons in voor acties om te zorgen voor meer acceptatie van diversiteit.”

Bijeenkomst over spoortrillingen Oisterwijk

ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op dinsdag 22 oktober een bijeenkomst over trillingen langs het spoor in Oisterwijk. Tijdens deze avond gaan zij graag met de Oisterwijkse inwoners in gesprek. De bijeenkomst is dinsdag 22 oktober bij 2College Durendael aan de Van Kemenadelaan 5 in Oisterwijk. Het programma:

 • 45 – 19.00 uur: inloop
 • 00 – 21.00 uur: in gesprek met elkaar en ruimte voor vragen

We adviseren je om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets te komen.

Nieuwe proeven tegen trillingen Brabantroute

ProRail en NS willen samen met het ministerie nieuwe maatregelen testen tegen de overlast van trillingen op de Brabantroute. NS gaat als proef in Dorst, Rijen en Oisterwijk met een aangepaste snelheid rijden en ProRail onderzoekt de haalbaarheid en inpasbaarheid van een drietal maatregelen.

Vragen?

Neem dan contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of 0800 – 776 72 45 (gratis).

Werkgevers en werkzoekenden ontmoetten elkaar op Arbeidsmarkt Dichtbij

Wat een energie en enthousiasme bij de eerste editie van Arbeidsmarkt Dichtbij op dinsdag 8 oktober! Nadat 350 leerlingen van Durendael de aanwezige ondernemers het hemd van het lijf hadden gevraagd, maakten meer dan 200 bezoekers kennis met de pareltjes van werkgevers die zich presenteerden op hét werkevenement van Oisterwijk. We hopen dat er vele mooie contacten zijn ontstaan die de arbeidsmarkt dichterbij hebben gebracht voor onze inwoners.

 

 

Gemeenteberichten 10 oktober 2019

Onderwerpen college

 • Beoordeling systematisch toezicht omgevingsrecht 2019
 • 34 brief PGB, maatregelen rotondes Moergestelseweg
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Limbogt B.V. Oliviersweg 9 Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Visserslaan 22 Oisterwijk, het plaatsen van een muur.
 • Scheibaan 5 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis.
 • Achter De Lind 79 Oisterwijk, het bouwen van 6 woningen.

Verleend

 • Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het vernieuwen van de voorgevel
 • Broekzijde 15 Moergestel, het kappen van een zieke monumentale linde.
 • Oirschotsebaan 55 Oisterwijk, het verbouwen van de woning.

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan B A R T event creation voor het houden van Onbeperkt Genieten op 16 oktober in de Van Tienhovenlaan in Oisterwijk.

Milieu

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Lind 14 Oisterwijk, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
 • Molenbaan 1 Oisterwijk, het veranderen van een varkenshouderij
 • Almystraat 12 Oisterwijk, het lozen van grondwater bij een bronnering

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 11 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Bijeenkomst over spoortrillingen Oisterwijk

ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op dinsdag 22 oktober een bijeenkomst over trillingen langs het spoor in Oisterwijk. Tijdens deze avond gaan zij graag met de Oisterwijkse inwoners in gesprek. Wanneer
Dinsdag 22 oktober
18.45 – 19.00 uur     inloop
19.00 – 21.00 uur     in gesprek met elkaar en ruimte voor vragen

Waar
2College Durendael, Van Kemenadelaan 5, Oisterwijk. We adviseren u indien mogelijk op de fiets of te voet te komen.

Nieuwe proeven tegen trillingen Brabantroute

ProRail en NS willen samen met het ministerie nieuwe maatregelen testen tegen de overlast van trillingen op de Brabantroute. NS gaat als proef in Dorst, Rijen en Oisterwijk met een aangepaste snelheid rijden en ProRail onderzoekt de haalbaarheid en inpasbaarheid van een drietal maatregelen.

Vragen?

Neem dan contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of 0800 – 776 72 45 (gratis).

‘Brandweer zoekt speurneuzen

Altijd al eens binnen willen kijken bij de brandweerkazerne in Oisterwijk?

Op zaterdag 19 oktober kan het! Van 9.00 uur tot 12.00 uur is de brandweerkazerne in Oisterwijk geopend, speciaal voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar.

Wat kun je verwachten?

Tijdens een rondleiding door de kazerne komen de kinderen van alles te weten over het werk van de brandweer. Bovendien worden ze bekend gemaakt met risico’s voor brand en hoe deze te voorkomen. Daarnaast gaan ze op speelse wijze als echte brandonderzoeker aan de slag met het onderzoeken van de oorzaak van een (woning)brand. Deze activiteit is onderdeel van de bekende landelijke Brandpreventieweken die nog heel oktober duren.

Ook nieuwsgierig geworden?

Meld je kind(eren) dan snel aan voor deze actieve ochtend bij de brandweer. Stuur vóór 12 oktober een e-mail naar brandveiligleven@brandweermwb.nl. Vermeld hierbij:

 • De naam/namen van het kind/kinderen
 • Leeftijd(en)
 • Dat het gaat om kazerne Oisterwijk (er zijn ook activiteiten bij andere brandweerkazernes in de regio)

Je ontvangt een bevestigingsmail waarin wordt vermeld hoe laat je kind/kinderen voor de rondleiding wordt/worden verwacht. Wees er snel bij, want vol is vol!

Duurzaam Den Donk

Het gehele dak van de nieuwe sportaccommodatie op Den Donk is voorzien van zonnepanelen. En dat zijn er niet zomaar een paar, maar ongeveer 700 stuks! De sportaccommodatie voorziet zichzelf voor ongeveer 85% van hernieuwbare energie (energie afkomstig van natuurbronnen zoals de zon). Daarnaast besteden we veel aandacht aan waterbesparing en hergebruik van energie door het gebruik van warmtepompen. Echt duurzaam dus! Meer weten over de nieuwe accommodatie? Kijk op https://oisterwijk.nl/dendonk. Foto’s: Oisterwijk in Beeld.

Aanleg kunstgrasveld begonnen

De aanleg van het eerste kunstgrasveld voor V.V. Trinitas-Oisterwijk op sportpark Den Donk is in volle gang! Afgelopen week reden er zo’n 100 vrachtwagens naar Den Donk met zand voor de onderbouw van het nieuwe kunstgrasveld. De gemeente zette verkeersregelaars in om dit veilig te laten verlopen.

Geheimhouding persoonsgegevens

Zonder uw schriftelijke toestemming geeft de gemeente uw adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres krijgen? Vraag de gemeente om geheimhouding.

Aanvragen geheimhouding kan op 2 manieren:

Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Oisterwijk. Wilt u ook niet dat een vorige woongemeente gegevens verstrekt? Doe dan ook een verzoek om geheimhouding bij die gemeente.

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren (bijvoorbeeld de Belastingdienst), hebben altijd toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

Gemeente plaatst weer bladkorven

Met de beginnende herfst zien we ook weer meer bladeren op straat. Daarom plaatst de gemeente vanaf maandag 21 oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven worden neergezet op plekken waar veel bladoverlast is. Mocht het nodig zijn dan plaatst de gemeente de bladkorven wat eerder.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald. Mocht het nodig zijn dan plaatst de gemeente de bladkorven wat eerder.

Wat mag in een bladkorf

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ook het blad uit uw tuin mag u hier kwijt. Ander tuinafval, zoals hout, takken of houtachtige planten, mag niet in de korven. Dit geldt ook voor groenafval van bedrijven en hoveniers. Doet u dit wel, dan riskeert u een boete voor illegaal storten.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. U hoeft hier ook geen melding van te maken. Deze hoopjes ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? U mag bladafval ook in uw groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke bladdepots. Hier verzamelt de gemeente tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer op te ruimen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in uw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. De gemeente probeert het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Schutstraat in parkeervakken
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • De Dommel in de parkeervakken tegenover huisnummer 129 t/m 133
 • Stokeind in Moergestel
 • Molenstraat in Moergestel parkeerterrein Audacia

Inleveren grof tuinafval

Heeft u naast bladeren ook ander tuinafval dat niet in uw GFT-container past? Op zaterdag 26 oktober en zaterdag 30 november 2019 kunt u het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren bij Bruurs Loon- en transportbedrijf aan de Heuvelstraat 20. Hierover informeren we u binnenkort uitgebreider.

Jong geleerd, oud gedaan!

Deze toppers waren afgelopen week zwerfafval aan het opruimen in Moergestel ter hoogte van ’t Vunderke! Wij zetten hen daarom graag even in het zonnetje! Wil jij ook tijdens het wandelen helpen om je omgeving opgeruimd te houden? Meld je dan aan als Zwerf Afval Pakker door te mailen naar gemeente@oisterwijk.nl. Dan brengen we je in contact met de coördinator van de ZAPpers en zorgen we dat je de benodigde spullen krijgt.

Jij komt 12 oktober toch zeker ook naar de Opening & Open Dag van de gloednieuwe sportaccommodatie Den Donk? Er is de hele middag van alles te beleven!

Wat is er allemaal te doen?

Om 11:00 uur opent wethouder Stefanie Vatta officieel het nieuwe gebouw. Zorg dat je van de partij bent, dan ben jij misschien wel de allereerste die in het nieuwe zwembad plonst! Na de opening kun je namelijk meteen naar binnen om alle mogelijkheden van het nieuwe sportcomplex te ontdekken.

Verschillende verenigingen zoals HOCO, Taxandria Handbal en zwemclub OZC’57 geven sportclinics en demonstraties. Daarnaast kan er onder begeleiding geklommen worden op de gloednieuwe klimwand en worden er rondleidingen gegeven door de technische ruimte. Als klapper op de vuurpijl mag je de hele middag gratis zwemmen! En van al dat sporten en spelen krijg je natuurlijk honger. We zorgen daarom ook voor iets lekkers. Houd www.oisterwijk.nl/dendonk in de gaten voor meer details over het programma.

We ontmoeten je graag op zaterdag 12 oktober, van 11:00 tot 16:00 aan de Sportlaan in Oisterwijk. Tot dan!

Geen vervoer naar Den Donk? Stap op de PAREL Express!

De Parel Express, hét treintje van Oisterwijk, rijdt zaterdag 12 oktober vanuit het centrum van Oisterwijk en Moergestel naar sportpark Den Donk. Dus heb je geen vervoer, of vind je het leuk om met het treintje mee te rijden? Zorg dan dat je op onderstaande tijden op de opstapplaats aanwezig bent. We rijden van en naar het St. Jansplein in Moergestel en van en naar de parkeerplaats bij zwembad De Leye in Oisterwijk. Het treintje is gratis en zet je voor de ingang van sportcomplex Den Donk af. Op verschillende momenten op de dag rijdt het treintje weer terug.

Dienstregeling PAREL Express – Opening Den Donk

10.30 uur      Vertrek parkeerplaats De Leye naar Den Donk

10.45 uur      Aankomst Den Donk

10.55 uur      Vertrek Den Donk naar St. Jansplein Moergestel

11.15 uur      Aankomst St. Jansplein

11.25 uur      Vertrek St. Jansplein naar Den Donk

11.45 uur      Aankomst Den Donk

11.55 uur      Vertrek Den Donk naar parkeerplaats De Leye

12.10 uur      Aankomst parkeerplaats De Leye

13.45 uur      Vertrek parkeerplaats De Leye naar Den Donk

14.00 uur      Aankomst Den Donk

14.10 uur      Vertrek Den Donk naar St. Jansplein Moergestel

14.30 uur      Aankomst St. Jansplein

14.35 uur      Vertrek St. Jansplein naar Den Donk

14.55 uur      Aankomst Den Donk

15.05 uur      Vertrek Den Donk naar parkeerplaats De Leye

15.20 uur      Aankomst parkeerplaats De Leye

15.25 uur       Vertrek parkeerplaats De Leye

15.40 uur       Aankomst Den Donk

15.45 uur      Vertrek Den Donk naar St. Jansplein Moergestel

16.05 uur      Aankomst St. Jansplein

16.25 uur      Vertrek Den Donk naar parkeerplaats De Leye

16.40 uur      Aankomst parkeerplaats De Leye

We streven ernaar bovengenoemde tijden te halen, maar tijden kunnen afwijken door omstandigheden.

Gemeente draagt sleutel sportcomplex Den Donk over aan exploitant

Donderdag 3 oktober vierden we wederom een bijzondere mijlpaal in de ontwikkeling van het nieuwe zwembad en de sporthal op sportpark Den Donk. De sleutel van het nieuwe sportcomplex werd namelijk officieel overgedragen.

Allereerst van de bouwcombinatie Van der Horst & Van Dorp aan de gemeente. Na een ruim jaar bouwen en een prettige samenwerking, leverden zij het complete gebouw op aan de gemeente. Burgemeester Hans Janssen droeg vervolgens de sleutel over aan Optisport. Optisport gaat de komende jaren het nieuwe zwembad en de sporthal exploiteren. Voordat het zover was, moest Optisport wel even aan de bak! De sleutel hing namelijk helemaal bovenin de spiksplinternieuwe klimwand! Gelukkig hadden ze de sleutel snel te pakken. Deze week is Optisport aan de slag gegaan om de horeca en de accommodatie verder in te richten, zodat ze helemaal klaar zijn voor de grote opening van zaterdag 12 oktober!

Kom op 12 oktober deze nieuwe Oisterwijkse parel bekijken!

Stefanie Vatta blikte als wethouder Sport tijdens de sleuteloverdracht al even vooruit naar de toekomst. “Het gebouw waar we nu in staan, wordt in de toekomst een belangrijk gebouw voor vele Oisterwijkers en mensen van daarbuiten. In sportcomplex Den Donk zal worden gesport en gespeeld. Er ontstaan vriendschappen en jong en oud gaan hier herinneringen maken. Het wordt een plek waar mensen elkaar ontmoeten om samen te sporten of gewoon voor een kop koffie. Er zal sporttalent geboren en verder ontwikkeld worden.

Ik ben blij dat wij als gemeente deze belangrijke plek hebben kunnen ontwikkelen. Ik ben daarnaast trots dat we een ontzettend duurzaam gebouw hebben neergezet: zo ligt het dak vol zonnepanelen en is de sportaccommodatie ‘All electric’. De volledige energievraag wordt elektrisch ingevuld. Ik nodig iedereen van harte uit om 12 oktober naar de open dag te komen en met eigen ogen deze nieuwe Oisterwijkse parel te ontdekken.”

Goed om te weten

Verbindingsweg KVL-terrein – Ambachtstraat dicht op 11 oktober

We werken verder aan de infrastructuur rondom het KVL-terrein. Op vrijdag 11 oktober is de verbindingsweg tussen het KVL-terrein en de Ambachtstraat  de hele dag dicht voor al het verkeer vanwege asfaltering van de weg. Er is een omleidingsroute ingesteld. Half oktober asfalteren we het fietspad ten zuiden van de Boerenbond. Er ontstaat dan een fietsverbinding tussen de Almystraat en de Ambachtstraat.

A65/N65: afsluiting 17-18 oktober

Er is dan onderhoud aan de weg. Hierdoor is van donderdag 17 oktober 21.00 uur tot vrijdag 18 oktober 5.00 uur de A65/N65 tussen oprit Tilburg- Noord en de kruising van de N65 met afslag Udenhout en Oisterwijk in de richting van Den Bosch afgesloten voor alle verkeer. Er zijn omleidingsroutes. Meer informatie hierover op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden.

In 2020 weer een Staalbergvenabonnement? Bewaar je pasje!

Had jij dit seizoen een abonnement op Staalbergven? Bewaar je abonnementspasje dan goed! Met dat pasje kun je je abonnement volgend jaar namelijk weer verlengen voor een nieuw seizoen vol waterpret & ontspanning. Verlies je per ongeluk toch je pasje? Dan maken wij voor €5,- een nieuwe voor je aan. Maar dat geld bewaar je natuurlijk veel liever voor een ijsje of koel drankje als je heerlijk bij ons komt zwemmen. Leg je pasje dus op een veilige, vindbare plek weg, dan zien we je in april 2020 graag aan de kassa voor verlenging van je abonnement! Online kan natuurlijk ook. Volg ons voor alle info via facebook.com/staalbergven of twitter.com/hetstaalbergven.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wil jij energie besparen in huis, maar mis je budget? Vanaf 2 september is de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)’ weer aan te vragen. De belangrijkste voorwaarde is dat je zowel eigenaar als bewoner van de aan te pakken woning bent. Ook moet je minimaal 2 maatregelen uitvoeren. Alle informatie over SEEH en de  voorwaarden waar je aan moet voldoen, lees je de op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

 Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander, op de eerste etage.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Werkzaamheden Joannes Lenartzstraat: spoorwegovergang Heusdensebaan afgesloten

De Joannes Lenartzstraat wordt heringericht. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de weg in fasen af.

Sinds vrijdag 4 oktober is verkeer vanuit de Boxtelsebaan richting De Lind-Noord weer mogelijk. Op dit moment werken we nog aan het gedeelte van De Lind-Noord tot aan de Peperstraat. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 11 oktober afgerond.

Werkzaamheden Brabant Water aan Haarenseweg / Nicolaas van Eschstraat

Brabant Water moet een boring onder het spoor door doen t.b.v. een waterleiding. Daarom gaan de Nicolaas Van Eschstraat en de Haarenseweg vanaf 7 oktober dicht voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden duren ongeveer 4 tot 5 weken.

Vanwege de werkzaamheden worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen tussen 7 oktober t/m 8 november:

 • Afsluiting Haarenseweg voor doorgaand verkeer. De woningen blijven bereikbaar.
 • Afsluiting Heusdensebaan t.h.v. de spoorwegovergang Heusdensebaan voor doorgaand verkeer. De woningen aan de Heusdensebaan blijven bereikbaar.
 • De lijnbus rijdt een andere route. Kijk hiervoor op de website arriva.nl.

Spoorwegovergang Heusdensebaan afgesloten

Maandag 14 oktober beginnen we aan fase 3 van de werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat. In deze fase pakken we het gedeelte tussen de spoorwegovergang Heusdensebaan en de Spoorlaan aan. De spoorwegovergang is vanaf 14 oktober afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Het verkeer wordt omgeleid en de lijnbus rijdt een andere route. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer 22 november.

Tegelijk aan het werk

De werkzaamheden van Brabant Water zijn tegelijk met de werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat. Dit om de overlast zoveel als mogelijk tot 1 periode te beperken. Het werk aan de Joannes Lenartzstraat moet eind november klaar zijn. Daarbij zijn we wel afhankelijk van het weer. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via social media en de gemeentepagina’s van de Nieuwsklok.

Gemeenteberichten 3 oktober 2019

Onderwerpen college

 • Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: cameratoezicht buitengebied
 • Van Gogh nationaal park i.o.
 • Concessie-en huurovereenkomsten sportaccommodatie Den Donk
 • Werkbezoek gemeenteraad aan sportpark Stokeind
 • Subsidieregelingen voor het kalenderjaar 2019: bevriezen subsidieplafonds

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Watermolensteeg 6 Oisterwijk, het plaatsen van een dubbele schuifpoort, looppoort met pergola, schuifpoort en berging
 • Nicolaas Van Eschstraat 50 Oisterwijk, het aanbrengen van een balk
 • Dorpsstraat 6 Oisterwijk, het aanbrengen van een zonwering
 • Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk, het kappen van 2 Amerikaanse eiken
 • Nicolaas Van Eschstraat 12 Oisterwijk, het aanpassen van appartementen

Verleend

 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke steiger
 • Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk, het kappen van 2 Amerikaanse eiken
 • Tilburgseweg 10 Moergestel, het plaatsen van een mantelzorgwoning

Verlengd

 • Klein Locht 5 Moergestel, het herbouwen van een woonboerderij
 • Heisteeg 32 Oisterwijk, het bouwen van een woning met bijgebouw en garage
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het aanpassen van de aanwezige drainage
 • Hondsbergselaan 7 Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw

Ontwerpbeschikking

 • Almystraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van het ketelhuis

Duurzaamheidstip: plaats deurdrangers in huis

Wist je dat je veel geld bespaart op je energierekening als de tussendeuren in huis dicht zijn? De ruimtes blijven warm en je hebt geen last van tocht. Een deurdranger helpt hierbij.

Een deurdranger heet ook wel een deurveer of deursluiter. De dranger zorgt ervoor dat je deur automatisch sluit. Bij de bouwmarkt zijn ze al te koop vanaf €5,-. Maar de prijs is natuurlijk wel afhankelijk van je wensen, het type deur en de sluitkracht.

Zelf monteren

Het is makkelijk om een deurdranger zelf te monteren en je hebt er groot plezier van. Je bespaart namelijk gemiddeld €240,- per jaar.

Oisterwijk is Eén tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid, ook in onze gemeente speelt het in alle lagen en onder alle leeftijden. We gaan daarom samen met verschillende lokale partijen de strijd aan met deze eenzaamheid. Wethouder Stefanie Vatta ondertekende in het bijzijn van mevrouw Wolfkamp van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport en de heer Kuipéri van Rabobank Hart van Brabant op maandag 23 september De 5 Pijlers Tegen Eenzaamheid. Met deze pijlers richten lokale partijen een duurzame aanpak in waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt, oftewel: Eén tegen Eenzaamheid.

Verbindingsweg KVL-terrein – Ambachtstraat dicht op 11 oktober

We werken verder aan de infrastructuur rondom het KVL-terrein. Op vrijdag 11 oktober is de verbindingsweg tussen het KVL-terrein en de Ambachtstraat (de groengekleurde weg op het kaartje) de hele dag dicht voor al het verkeer vanwege asfaltering van de weg. Er is een omleidingsroute ingesteld. Half oktober asfalteren we het fietspad ten zuiden van de Boerenbond. Er ontstaat dan een fietsverbinding tussen de Almystraat en de Ambachtstraat.

Nicolaas van Eschstraat en Haarenseweg dicht vanaf 7 oktober

Brabant Water moet een boring onder het spoor door doen. Daarom gaan de Nicolaas Van Eschstraat en de Haarenseweg vanaf 7 oktober dicht voor doorgaand verkeer.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 tot 5 weken. In deze periode rijdt de lijnbus een andere route. Kijk hiervoor op de website www.arriva.nl.

Tegelijk aan het werk

De werkzaamheden van Brabant Water zijn tegelijk met de werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat. Dit om de overlast zoveel als mogelijk tot 1 periode te beperken. Vanaf 14 oktober beginnen we aan fase 3 van de Joannes Lenartzstraat. In deze fase pakken we het deel tussen de spoorwegovergang en de Spoorlaan aan. We passen dan ook de omleiding voor het verkeer.

Het werk aan de Joannes Lenartzstraat moet eind november klaar zijn. Daarbij zijn we wel afhankelijk van het weer. We houden je op de hoogte via social media en de gemeentepagina’s van de Nieuwsklok.

In 2020 weer een Staalbergvenabonnement? Bewaar je pasje!

Had jij dit seizoen een abonnement op Staalbergven? Bewaar je abonnementspasje dan goed! Met dat pasje kun je je abonnement volgend jaar namelijk weer verlengen voor een nieuw seizoen vol waterpret & ontspanning. Verlies je per ongeluk toch je pasje? Dan maken wij voor €5,- een nieuwe voor je aan. Maar dat geld bewaar je natuurlijk veel liever voor een ijsje of koel drankje als je heerlijk bij ons komt zwemmen. Leg je pasje dus op een veilige, vindbare plek weg, dan zien we je in april 2020 graag aan de kassa voor verlenging van je abonnement! Online kan natuurlijk ook. Volg ons voor alle info via facebook.com/staalbergven of twitter.com/hetstaalbergven.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wil jij energie besparen in huis, maar mis je budget? Vanaf 2 september is de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)’ weer aan te vragen. De belangrijkste voorwaarde is dat je zowel eigenaar als bewoner van de aan te pakken woning bent. Ook moet je minimaal 2 maatregelen uitvoeren. Alle informatie over SEEH en de  voorwaarden waar je aan moet voldoen, lees je de op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl.

Hulp of zorgvraag? Ga naar Tiliander

Verschillende organisaties die zich inzetten in het sociaal domein zijn verhuisd naar Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. De eerste verdieping is dan verbouwd en medewerkers van onder andere ContourdeTwern, Farent, Impegno, MEE, SVN (Stichting Vluchtelingen en Nieuwkomers), Kredietbank Nederland, SVO (Senioren Vereniging Oisterwijk), GGD en de gemeente Oisterwijk zullen hier vanaf augustus werkzaam zijn. Kijk voor de contactgegevens op de websites van de organisaties of op www.oisterwijk.nl/sociaal.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander, op de eerste etage.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Uw RAAD

10 oktober Raadsplein 19.00 uur
24 oktober Raad 19.30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

Praat mee op het raadsplein!

Op 10 oktober organiseert de raad een raadsplein. Op de agenda staan de volgende  raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 24 oktober een besluit neemt:

 • Woningbouwprogrammering 2019-2028 en woonagenda 2019-2023 – forum
 • Bestuursakkoord gemeente COA inzake AZC – forum (meld jezelf aan via griffie@oisterwijk.nl als je actief wilt deelnemen aan dit forum)
 • Projectplan Sociaal Domein – forum
 • Bestemmingsplan KVL-terrein oost – bespreektafel
 • Vergelijking declaratiefonds / meedoenregeling – bespreektafel
 • Kadernota Grondbeleid – bespreektafel
 • Nieuwe APV – bespreektafel
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Duinenweg 3 – bespreektafel
 • Verordening gegevensverstrekking BRP – alleen een informatietafel

Voor het programma, de tijden en locaties raadpleegt u oisterwijk.raadsinformatie.nl

Tijdens het raadsplein doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee. Aan een informatietafel kunt u vragen stellen over het raadsvoorstel of informeel in gesprek gaan met raadsleden. Bij een bespreektafel of een forum kunt u aanschuiven om mee te praten en uw mening of ideeën over het voorstel te geven.

Ook is er ruimte voor ontmoeten. In de burgerzaal kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met raadsleden, inwoners en organisaties, griffie, college en ambtenaren in gesprek.

Meer informatie

Informatie over de raad, vergaderingen, agenda’s en stukken staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Gemeenteberichten 26 september 2019

Onderwerpen raad

 • De voordracht en benoeming lid van de Raad van Toezicht van Stichting OPMAAT
 • De ontwerpwijziging van de statuten van Stichting OPMAAT
 • De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
 • Het inrichten van één plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over het sociaal domein
 • De bestuursrapportage 2019 en de begroting 2019
 • De geactualiseerde grondexploitaties
 • Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019

Onderwerpen college

 • Actualisatie gemeentelijke prioriteitenlijst noodstroomaggregaten
 • De beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen de besluiten last onder dwangsom en last onder bestuursdwang van de illegaal gerealiseerde bouwwerken geen gebouwen zijnde op de Laag Heukelomseweg
 • Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2019
 • Woningbouwprogrammering 2019-2028 en Woonagenda 2019-2023
 • Bestemmingsplan “KVL-terrein, oost”
 • Kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk
 • Vaststellen verordening tot tweede wijziging van de legesverordering 2019
 • Bestuursovereenkomst inzake het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen aan de Kievitsblekweg te Oisterwijk
 • Projectplan Sociaal Domein 2019-2020
 • Vergelijking declaratiefonds –meedoenregeling
 • Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 2019
 • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
 • Beantwoording artikel 34 RVO ontwikkelingen veehouderij
 • Aanbrengen grond voor natuurgrasveld

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Heuvelstraat 34 Moergestel, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een caravanstalling
 • Beukendreef 67 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw aan de eerste verdieping
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke steiger

Verleend

 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging 2e fase

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Sprendlingenpark 20 te Oisterwijk, voor het realiseren van een opslag van consumenten vuurwerk
 • Hondsbergselaan 10 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem


Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 27 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.


Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Stichting Sint Nicolaas- Comité Moergestel voor het houden van de intocht van Sint Nicolaas op 16 november in Moergestel

Melding

 • Door Rotary Club Oisterwijk voor het organiseren van een zolderverkoop op 3 november aan de Schijfstraat 13 in Oisterwijk

Werkzaamheden Joannes Lenartzstraat iets achter op schema

Ondanks dat de aannemer hard werkt, zijn de werkzaamheden in de Joannes Lenartzstraat qua planning een paar dagen vertraagd. Op 18 september begonnen we met fase 2. Dit houdt in dat de aansluitingen met de Boxtelsebaan en de Oude Haarenseweg voor alle verkeer behalve voetgangers dicht zijn. Het verkeer wordt omgeleid. De aansluiting met De Lind-Noord blijft nog zo lang mogelijk open voor het verkeer. We verwachten dat fase 2 rond woensdag 16 oktober klaar is. Op dat moment beginnen we met de laatste fase, het deel tussen de overweg en de Spoorlaan. Eind november zijn de werkzaamheden klaar.

Werk aan de weg

Op een flink aantal plaatsen in Oisterwijk is onderhoud aan de weg nodig. We hebben de locaties in het overzicht hieronder op de planning staan. Deze zijn in de komende maanden aan de beurt.

We weten nog niet precies wanneer elke locatie aan de beurt is. Omwonenden houden we op de hoogte met bewonersbrieven. Daarnaast staat actuele informatie op onze website www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Dubbele rotonde Moergestelseweg

De rotonde wordt verbeterd voor fietsers. Na de aanpassing kun je aan de oostkant en de westkant in 2 richtingen langs de rotonde fietsen.

Fietspad Moergestelseweg

Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Groenstraat en het pand met huisnummer 7. Op het fietspad liggen nu tegels. Hiervoor in de plaats komt asfalt en we maken het fietspad breder. Met deze aanpassingen verbeteren we de kwaliteit van het fietspad.

Oversteekplaats fietspad Akkerweg

Bij de aansluiting met De Sonman doen we 2 kleine aanpassingen. Hierdoor kun je straks aan beide kanten van De Sonman de Akkerweg oversteken. De oversteek die er nu ligt veroorzaakt soms onveilige situaties en verdwijnt dan ook na de aanpassingen.

Langvennen-Oost

We gaan de snelheid remmende maatregelen verbeteren. De huidige wegversmalling halen we weg en er komen 2 drempels voor terug. Hiermee willen we de snelheid op de Langvennen-Oost omlaag brengen en de veiligheid verhogen.

Heibloemdijk

Het deel van de Heibloemdijk dat eigendom is van de gemeente is in een zeer slechte staat van onderhoud. Daarom krijgt de Heibloemdijk een reconstructie.

Pijnendijk

De verharding van de Pijnendijk wordt in de richting van Tilburg over een lengte van 200 meter doorgetrokken. Dit omdat het zandpad én teveel stofvorming veroorzaakt én omdat het jaarlijks veel onderhoudskosten geeft.

Poststeeg

De oversteek van de Poststeeg bij de Kerkstraat krijgt een middengeleider (een rustpunt in het midden van de weg). Nu is het zo dat de oversteek te lang is voor mensen die slecht ter been zijn. Door de middengeleider te plaatsen, kan oversteken straks in 2 etappes.

Burgemeester Vogelslaan

De versmalling bij de Brede School De Bunders verbeteren we voor (brom)fietsers. Nu moeten fietsers en motorvoertuigen van de dezelfde versmalling gebruikmaken. Straks kunnen (brom)fietsers de versmalling aan 2 kanten voorbij.

Parkeerterrein ’t Seuverick

We breiden parkeerterrein ’t Seuverick uit. Hierdoor verminderen we de parkeerdruk, met name in de ochtend.

Klein onderhoud

Op verschillende plaatsen in onze gemeente doen we kleinere reparaties aan asfaltconstructies.

Uit elkaar, en dan?

Jij en je partner gaan uit elkaar. Maar hoe regel je dat? En waar begin je? Hoe zit het met de kinderen? Internet staat vol met informatie, maar hoe goed en betrouwbaar is die informatie? Daarom is er nu de website www.alsjeuitelkaargaat.nl.

Op www.alsjeuitelkaargaat.nl krijg je inzicht in het hele scheidingsproces. Je kunt een handige checklist op maat maken. Er staan ervaringen van andere ouders. De website laat zien hoe je ook na de scheiding samen ouders blijft. Kortom, www.alsjeuitelkaargaat.nl helpt jullie en jullie kinderen bij een scheiding.

Het aantal ouders dat uit elkaar gaat neemt nog steeds toe. Wist je dat in 2018 er in onze regio zo’n 2500 kinderen (tot 22 jaar) met een scheiding zijn geconfronteerd. Een erg kwetsbare periode met vaak ook schadelijke gevolgen. En natuurlijk willen jullie het samen zo goed mogelijk regelen. Voor jezelf. En vooral voor de kinderen.

In 2020 weer een Staalbergvenabonnement? Bewaar je pasje!

Het is weer voorbij die mooie zomer… Wat gaat het toch altijd snel. Maar wat hebben we met z’n allen genoten! De komende maanden is Staalbergven gesloten, zodat we ons weer kunnen voorbereiden op een nieuw seizoen vol zwemmen, spelen & chillen.

Had jij dit seizoen een abonnement op Staalbergven? Bewaar je abonnementspasje dan goed! Met dat pasje kun je je abonnement volgend jaar namelijk weer verlengen voor een nieuw seizoen vol waterpret & ontspanning.

Verlies ‘m niet

Verlies je per ongeluk toch je pasje? Dan maken wij voor €5,- een nieuwe voor je aan. Maar dat geld bewaar je natuurlijk veel liever voor een ijsje of koel drankje als je heerlijk bij ons komt zwemmen. Leg je pasje dus op een veilige, vindbare plek weg, dan zien we je in april 2020 graag aan de kassa voor verlenging van je abonnement! Online kan natuurlijk ook. Volg ons voor alle info via facebook.com/staalbergven of twitter.com/hetstaalbergven.

Oisterwijkse Sportdag op 27 september: meld je snel aan!

Op vrijdag 27 september wordt tijdens de Nationale Sportweek de Oisterwijkse Sportdag georganiseerd. Een dag vol sportplezier en beleving.

Jong en oud kan nieuwe sporten ontdekken en proberen. Zo kun je meedoen met rugby, beeball/softbal, tennis, zwemmen, jeu de boules, voetbal, trampolinespringen, rolstoelbasketbal, seniorengym, boerengolf, (duo)fietsen én wandelen. Genoeg te beleven voor iedereen!

Aanmelden
Van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur is er een programma speciaal voor basisscholen. Daarnaast zijn er de hele dag open lessen waar je gratis bij mag aansluiten! Meld je wel even aan. Ga hiervoor naar www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

De Oisterwijkse sportdag is een samenwerking tussen Natuurlijk Gezond Oisterwijk, Optisport Zwembad de Leye, Jump XL Oisterwijk en de Oisterwijkse sportclubs en verenigingen.

Gemeenteberichten 19 september 2019

Besluitenlijst college

 • Regeling inconveniënten
 • Raadsinformatiebrief kostendekkendheid leges
 • Beantwoording vragen art 34 RvO van AB inzake de gedenknaald KVL
 • Raadsbericht budgetprognose jeugdhulp 2019
 • Bijlage bij bestuursrapportage 2019
 • Aankoop voetbalaccommodaties V.V. Trinitas Oisterwijk
 • Besluitvorming over te laat ingediende subsidieaanvragen voor 2019
 • Beantwoording Vragen Stichting Dorpsraad Moergestel

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tussen de panden De Lind 77-79 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke reclame
 • Hendrik Willem Mesdagstraat 29 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel

Verleend

 • Gemullehoekenweg 121 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding
 • Rietstraat 1 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde
 • Schaverij 27 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
 • Dommel 55 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op de garage

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan Vossenhoorn 3, Moergestel

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Stichting Wielerronde Moergestel voor het houden van Grote Prijs Destil veldrit weekend op 30 november en zondag 1 december op een parcours gelegen aan de Heiberg/Zandstraat in Moergestel
 • Aan Impresariaat Sijm BV voor het houden van Circus in de Zorg op 20 en 21 september in een tent op het Lindeveld in Oisterwijk

Melding

 • Aan Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers voor het organiseren van een open dag COA op 28 september aan de Kievitsblekweg 4 Oisterwijk
 • Door Mayke B.V. voor het organiseren van Mayke’s Market op 22 september op De Lind 29-31 in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 19-21 september: vanwege Circus in de Zorg is De Lind Zuid in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 28 september: vanwege een burendag is de Laan van KVL in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

­Sporthal en zwembad Den Donk opent deuren op 12 oktober

Na maandenlang bouwen is het eindelijk zover: op zaterdag 12 oktober wordt de spiksplinternieuwe sportaccommodatie Den Donk aan de Sportlaan in Oisterwijk feestelijk geopend. Na een officiële opening door wethouder Stefanie Vatta en Optisport mag iedereen tussen 11:00 uur en 16:00 uur een kijkje komen nemen. En zoals het hoort bij een open dag van een sportaccommodatie, kan er meteen volop gesport worden!

Sport mee

In de nieuwe sporthal zal van alles te beleven zijn. Zo laten de sportverenigingen die hun intrek nemen in de nieuwe accommodatie en 2College Durendael zich hier van hun sportiefste kant zien. Neem je zaalsportschoenen mee zodat je meteen mee kunt doen. Sla een balletje met een hockeystick, klim op de gloednieuwe klimwand of scoor tijdens een van de handbalwedstrijdjes. Geen zin om te sporten? Neem dan plaats op onze prachtige tribune en bekijk wat er te beleven valt. Ook nog een gratis duik nemen in het nieuwe zwembad? Vergeet dan vooral je zwemkleding niet. Exploitant Optisport zorgt voor speelmaterialen, plezier gegarandeerd!

Blijf op de hoogte

Alles weten over de opening? Houd dan de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk in de gaten of schrijf je in voor de speciale Den Donk nieuwsbrief via de site: www.oisterwijk.nl/dendonk. Volg ook Optisport op sociale media, zij verzorgen een speciale openingsweek tijdens de herfstvakantie.

Vervallen pand Kerkstraat Moergestel gesloopt

Het was jarenlang een doorn in het oog van vele Moergestelnaren: het leegstaande pand aan de Kerkstraat in hun dorp. Het zal velen dan ook goed doen dat er op de locatie van het vervallen pand eindelijk ruimte wordt gemaakt voor een nieuwe ontwikkeling. Wethouder Peter Smit gaf woensdagmiddag 11 september, op uitnodiging van Woonstichting Leystromen, het startsein voor de sloop van het pand waar vroeger Bakkerij Mensink in zat: “In het hart van Moergestel komt een plek voor ouderen die ons hart verdiend hebben. Zij hebben de gemeenschap Moergestel mee gemaakt de afgelopen jaren”.

Kom jij ook naar het Duurzaamheidsfestival?

Op zaterdagmiddag 28 september organiseren de gemeente Oisterwijk, DEC-Oisterwijk en Buurkracht een Duurzaamheidsfestival in Brede schoolgebouw Bunders.

Het festival is gericht op alle inwoners van de buurten Bunders en Dotterveld, maar iedereen die in onze gemeente woont is welkom. Van 15.00 uur tot 17.30 uur is er een gevarieerd programma met lezingen, workshops en een inspiratiemarkt over zelf energie besparen en opwekken. De toegang is gratis.

Programma

14.15 uur      Ontvangst & aanmelden voor workshops (vol = vol!)

15.00 uur      Opening

15.10 uur      Presentatie Peter Smit, wijkbewoner Bunders/Dotterveld & wethouder Duurzaamheid

15.25 uur      Presentatie Jos Nij Bijvank: resultaten wijkonderzoeken en vervolgstappen

15.45 uur      Gesprek met 2 inwoners van Oisterwijk over hun persoonlijke ervaringen met energiebesparing/opwekking

16.00 uur      Korte toelichting op de workshops

16.20 uur      Workshopronde 1 (30 minuten)

16.55 uur      Workshopronde 2 (30 minuten)

17.30 uur      Inspiratiemarkt (tot 18.15 uur)

Kijk voor meer informatie over het Duurzaamheidsfestival op www.dec-oisterwijk.nl/smile.

Kom jij ook naar de bijeenkomst over eenzaamheid?

Wist je dat eenzaamheid onder jongeren net zoveel voorkomt als bij 75-plussers? Daarom organiseert het Platform Kwetsbare Inwoners Oisterwijk een bijeenkomst over eenzaamheid op 1 oktober.

Het is onderzocht dat 39%  van de Oisterwijkers boven de 19 jaar zich eenzaam voelt. En zelfs 11% voelt zich ernstig eenzaam. Eenzaamheid komt dus voor op alle leeftijden. Wil jij hier iets aan doen? Dan nodigt ambassadeur en wethouder Stefanie Vatta jou uit.

Programma

De bijeenkomst is op 1 oktober van 15.00 tot 18.00 uur in cultuurcentrum Tiliander. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 00 uur: Inloop met koffie en thee
 • 30 uur: Eenzaamheid in het spotlight
 • 40 uur: Introductie door middagvoorzitter Remco Kuipéri, directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant
 • 00 uur: Aftrap door wethouder Stefanie Vatta als ambassadeur Eén tegen Eenzaamheid Oisterwijk
 • 10 uur: Verdieping van het thema eenzaamheid door Mieke Mes -Specialist Aanpak Eenzaamheid
 • 30 uur: Helder Theater – ‘Over de streep’.
 • 00 uur: Actietafels – Wat kun jij doen?
 • 15-18.00 uur: Afsluiting met een drankje

Aanmelden

Dus ben jij vrijwilliger, beroepskracht, een vereniging of instelling of gewoon geïnteresseerd? Meld je dan aan via www.tiliander.com of bel (013) 207 33 33.

Blauwalg in het Klompven en Groot Kolkven

In het Klompven en  Groot Kolkven is blauwalg aangetroffen door Waterschap De Dommel. Bij de vennen staan waarschuwingsborden.

Zodra bij een volgende meting geen blauwalg meer gevonden wordt, haalt het waterschap de borden weg.

Klachten
Op de website www.dommel.nl/blauwalg van het Waterschap staat een overzicht van alle locaties met blauwalg. Blauwalg kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Van het zwemmen in water besmet met blauwalg kun je huidirritaties krijgen als jeuk en rode vlekken. Slik je het water per ongeluk in, dan kun je last krijgen van maag en darmen. Ook honden kunnen beter niet in besmet water zwemmen. Het waterschap raadt vissen in besmet water af.

2 afsluitingen A58 23-26 september

Rijkswaterstaat werkt aan de weg. Van 23 tot en met 26 september zijn er op 2 locaties nachtelijke afsluitingen van de A58. Rond de brug over het Wilhelminakanaal krijgt de A58 nieuw asfalt. Ook is de toerit A58/N65 bij Berkel-Enschot dicht.

De werkzaamheden rond de brug over het Wilhelminakanaal duren 4 nachten, van 23 tot en met 26 september:

 

Van   Tot   Afgesloten wegvak
Maaandag 23 september 21.00 uur Dinsdag 24 september 05.00 uur A58 rechts Knooppunt Batadorp tot Moergestel (richting Tilburg)
Dinsdag 24 september 21.00 uur Woensdag 25 september 05.00 uur A58 links Knooppunt De Baars tot Oirschot (richting Eindhoven)
Woensdag 25 september 21.00 uur Donderdag 26 september 05.00 uur A58 rechts Knooppunt Batadorp tot Moergestel (richting Tilburg)
Donderdag 26 september 21.00 uur Vrijdag 27 september 05.00 uur A58 links Knooppunt De Baars tot Oirschot (richting Eindhoven)

 

Afsluiting A58/N65 Berkel-Enschot

De toerit van de A58/N65 Berkel-Enschot (bij de Druiventros) is 2 nachten dicht. Op beide dagen zijn de werkzaamheden tussen 21.00 en 05.00 uur. Je kunt dan tijdelijk niet de A58 richting Eindhoven en Breda op. Er staan borden om je om te leiden.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte zijn van wat er op de weg gebeurd? Check voor vertrek de website www.vanAnaarBeter.nl.

Winnaar Monumentenprijs 2018

Het was een zonovergoten Open Monumentendag op zondag 15 september. Heerlijk weer om alle deelnemende monumenten een bezoekje te brengen.

De opening van de Open Monumentendag was dit jaar bij de Kiosk op De Lind. De afsluiting aan de Kerkstraat. In de tussentijd waren maar liefst 11 locaties in Oisterwijk en Moergestel te bezoeken. Aan het eind van de dag mocht wethouder Peter Smit de jaarlijkse Monumentenprijs uitreiken. Dit jaar was dat aan het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk.

Maatschappelijk relevant

De Joodse begraafplaats is bijna 300 jaar oud. In 1997 is de begraafplaats opgeknapt en 15 jaar later is een grondige restauratie uitgevoerd en afgerond. Dat had niet gekund zonder de inzet van het bestuur en alle vrijwilligers. Extra redenen voor het Comité Open Monumentendag om de prijs toe te kennen, zijn zowel de bevrijding van Oisterwijk 75 jaar geleden als de huidige tijdgeest waarin het antisemitisme in opkomst is. Het Comité wil hiermee de maatschappelijk relevantie van de Joodse begraafplaats onderstrepen.

 

 

Gemeenteberichten 12 september 2019

Besluitenlijst college

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Landgoed Reuseldal’

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Boxtelsebaan 41 Oisterwijk, het veranderen en vergroten van de woning
 • Spoorlaan Oisterwijk, het kappen van een betula
 • Hertog Godfriedlaan 4 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Hoogstraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke vluchttrap
 • Kloosterlaan 30 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van een container ten behoeve van opslag
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het kappen van 3 eiken

Verleend

 • Spoorlaan nabij station Oisterwijk, het kappen van een kastanjeboom
 • Hoek Vennelaan-Gemullehoekenweg Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Burg Van Beckhovenstraat 1 Oisterwijk, het aanpassen van het straatwerk
 • Spoorlaan Oisterwijk, het kappen van een betula
 • Gemullehoekenweg 73 Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande carport
 • Dommel 71-73 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op 2 garages
 • De Sonman 2 Moergestel, het oprichten van een carport
 • Kerkplein 2 Oisterwijk, het aanbrengen van collectoren op het dak

Geweigerd

 • Hoevenseweg 5 Oisterwijk, het bouwen van een schuur

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Landgoed Reuseldal, Oirschotseweg Moergestel

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Stichting Contour de Twern voor het optreden van een straatartiest op 12 september tijdens de weekmarkt in Oisterwijk

Melding

 • Aan Scouting Sint Jan voor het organiseren van de speelgoed/kinderkleding en rommelmarkt op 27 oktober in het verenigingsgebouw “Den Donk” aan de Bosstraat 1A in Moergestel
 • Aan Polimeks Real Estate Management B.V. voor het organiseren van een tafelvoetbaltoernooi en een BBQ op 27 september op het grasveld op het binnenterrein van het KVL-terrein aan de Almystraat in Oisterwijk
 • Aan KVL West Fase 2 voor het organiseren van een burendag op 28 september in de Laan van KVL in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 21 september: vanwege een buurtbarbecue is de Mark van de Snepscheutstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Werk aan de Krijtestraat in Moergestel

De Krijtestraat in Moergestel krijgt ter hoogte van huisnummer 42 nieuwe kabels en leidingen. Daarom is de straat tussen de Burgemeester Bardoelstraat en de Burgemeester Maeijerstraat dicht tot en met 23 september. Bestemmingsverkeer kan wel de straat in. Ook voetgangers en (brom)fietsers kunnen gebruikmaken van de straat. Voor doorgaand verkeer is er een omleidingsroute. Op de hoogte blijven van werkzaamheden in onze gemeente? Kijk ook eens op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Twee subsidies voor een groener buitengebied

Woon jij in het buitengebied en wil je meer groen rondom jouw grond of meer vogels op jouw erf? Er zijn 2 verschillende subsidies die je daarbij helpen.

De eerste is de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA). De tweede regeling is ErvenPlus2.0, de opvolger van ErvenPlus.

STIKA

Heb jij als boer of particulier grond in het buitengebied en je wil het landschap mooier maken door de aanleg van bloemrijke (akker)randen, de aanplant van bomen en struiken of de aanleg van een poel? Dan is er de STIKA-regeling. De subsidie geldt voor de inrichting, de grond en het beheer. Ook is er een jaarlijkse beheervergoeding voor het beheer van landschapselementen buiten het erf die je nu al hebt en die periodiek onderhoud nodig hebben. Denk aan het knotten van wilgen, het opschonen van een poel of het snoeien van bomen.

De STIKA-regeling is tot stand gekomen met dank aan 8 gemeenten in Midden-Brabant, de waterschappen en de provincie Noord-Brabant. Meer weten? Neem contact op met veldcoördinator Jack van den Berg namens Stichting Duinboeren via (06) 109 80 895 of mail jack@orbis.nl. Kijk ook eens op de website www.brabantslandschap.nl.

ErvenPlus2.0

Wil jij de natuur op jouw erf een handje helpen? Dan is er de regeling ErvenPlus2.0. Erven in het buitengebied zijn een belangrijk onderdeel van het leefgebied voor veel diersoorten als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Probleem is dat veel erven steeds kaler en minder groen worden. Hierdoor komen er steeds minder dieren. En dat is jammer, want hierdoor verdwijnen de natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen. ErvenPlus2.0 beschermt de leefomgeving en de ruimte om te nestelen van deze erfbewoners. Binnenkort kun je je online aanmelden via de website www.brabantslandschap.nl. Sta je al op de wachtlijst? Dan krijg bericht over deelname. Kijk voor meer informatie op www.brabantslandschap.nl/erfvogels.

Ieder dag worden 63 mensen op straat overvallen! Daders schuwen geweld

niet. Het zal jouw kind maar zijn… Is je kind hiervan getuige of ken je een geweldpleger? Meld

Misdaad Anoniem en maak jouw buurt veiliger.

Gluren bij de buren tijdens Open Monumentendag

Ken je dat? Dat je langs een prachtig huis komt en je afvraagt hoe het er van binnen uitziet? Grijp dan tijdens Open Monumentendag op zondag 15 september je kans, want 1 van die huizen is Rootven 17 in Moergestel.

Niels en Sacha van de Ven stellen hun monumentale huis met originele kelder open. Aan de hand van voorwerpen, oude foto’s en ansichtkaarten krijg je een beeld van het huis en zijn geschiedenis door de jaren heen.

Vorige bewoners

Vader Cornelis, opa van de huidige bewoners, heeft tot aan zijn overlijden in 1981 in het huis gewoond. Na zijn dood is huishoudster Anna Sebregts in het huis blijven wonen tot aan haar overlijden. In 1989 is het huis in eigendom overgegaan aan Niels van de Ven en zijn vrouw Sacha en zijn zij er in 1990 gaan wonen.

Instorten

Er was wel een grondige verbouwing nodig om te komen tot het huidige woonhuis. Hiermee werd in 1997 begonnen. Vanwege de slechte bouwconstructie met onder andere lemen binnenmuren stortte het huis vrijwel helemaal in. Op de kelder na is het huis zoveel mogelijk in de oorspronkelijke stijl teruggebouwd met zijn typische kenmerken zoals de in kruisverband gemetselde gevels met knipvoegen en muurankers, de vele hardstenen elementen, het dak met de originele Oudhollandse pannen boven en een leien dak op het steilere ondergedeelte.

Herstel

Bij de verbouwing is er bewust voor gekozen om het huis in de staat van begin 20e eeuw te herstellen. De glas-in-lood-bovenlichten en ongedeelde vensters zijn vervangen door de traditionele vensters met blinden. De voordeurpartij werd in de oorspronkelijke staat hersteld. De bovenlichten zijn wel bewaard gebleven.

Historische waarde

Dit alles maakt het een voorbeeld van een pand dat technisch gezien niet heel oud is, maar vanwege van de geschiedenis, het monumentale karakter, het gezichtsbepalende beeld en ligging in het dorp, een monumentale status heeft. Rootven 17 is 1 van de 11 locaties die tijdens Open Monumentendag op zondag 15 september te bezichtigen is. Kijk voor meer informatie ook op www.openmonumentendag.nl.

Energie besparen én opwekken? Kom naar het Duurzaamheidsfestival

Op zaterdagmiddag 28 september organiseren de gemeente Oisterwijk, DEC-Oisterwijk en Buurkracht een Duurzaamheidsfestival in Brede schoolgebouw Bunders.

Het festival is gericht op alle inwoners van de buurten Bunders en Dotterveld, maar iedereen die in onze gemeente woont is welkom. Van 15.00 uur tot 17.30 uur is er een gevarieerd programma met lezingen, workshops en een inspiratiemarkt over zelf energie besparen en opwekken. De toegang is gratis.

Programma

14.15 uur      Ontvangst & aanmelden voor workshops (vol = vol!)

15.00 uur      Opening

15.10 uur      Presentatie Peter Smit, wijkbewoner Bunders/Dotterveld & wethouder Duurzaamheid

15.25 uur      Presentatie Jos Nij Bijvank: resultaten wijkonderzoeken en vervolgstappen

15.45 uur      Gesprek met 2 inwoners van Oisterwijk over hun persoonlijke ervaringen met energiebesparing/opwekking

16.00 uur      Korte toelichting op de workshops

16.20 uur      Workshopronde 1 (30 minuten)

16.55 uur      Workshopronde 2 (30 minuten)

17.30 uur      Inspiratiemarkt (tot 18.15 uur)

5 workshops

 • Energieadvies
  Heb jij vragen over hoe jij je woning kan verduurzamen? Vragen over de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp of over isoleren? Twijfel je of jouw woning wel geschikt is voor deze maatregelen? Dan is een onafhankelijk energieadvies wellicht iets voor jou. Onafhankelijke energieadviseurs vertellen in deze workshop wat een energieadvies voor jouw woning inhoudt. Tijdens het festival kun je een afspraak voor dit advies maken.
 • Isoleren van je woning
  Verduurzamen van je woning begint met zorgen dat je zo min mogelijk energie verbruikt. Het meeste resultaat behaal je door je huis goed te isoleren. In deze workshop vertellen we waar je op moet letten bij het isoleren van je woning en wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast krijg je informatie over de actie ‘Spouwmuurisolatie’
 • Zonnestroom opwekken
  Je eigen zonnestroom opwekken kan op verschillende manieren: zonnepanelen op je eigen dak of deelnemen aan een collectieve zonnestroominstallatie op een groot dak van iemand anders. In deze workshop krijg je informatie over een actie voor zonnepanelen op je eigen dak en geeft DEC-Oisterwijk informatie over het succesvolle project ‘Zon op andermans dak’ in Oisterwijk.
 • Elektrische deelauto
  DEC-Oisterwijk lanceert de elektrische deelauto in Oisterwijk. Op diverse plaatsen in Oisterwijk komt een elektrische deelauto te staan die je met een eenvoudige app kunt reserveren. Je betaalt alleen als je de auto gebruikt. Tijdens deze workshop krijg je hier alle ins en outs te horen. Ook kun je een proefrit in een elektrische auto maken.
 • WoonConnect
  WoonConnect is een online platform waarmee van jouw eigen woning een 3D-model kan worden gemaakt. Vervolgens kun je zelf veranderingen aanbrengen. Bijvoorbeeld isolatiepakketten toevoegen, zonnepanelen plaatsen of zorgvoorzieningen aanbrengen. WoonConnect geeft je direct inzicht in kosten en opbrengsten, mogelijke subsidies, etc. In deze workshop zie je hoe WoonConnect werkt.

Kijk voor meer informatie over het Duurzaamheidsfestival op www.dec-oisterwijk.nl/smile.

Het zwemseizoen bij het Staalbergven zit er bijna op en dat betekent dat het tijd is voor de jaarlijkse Doggyswim. Lekker spelen, zwemmen, chillen met je beste maatje. Komen jullie ook op zondag 15 september?

 

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Binnenkort starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Het onderwerp is dit keer het nieuwe handhavingsbeleid. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 5 september 2019

Besluitenlijst college

 • Voorstel tot verkoop woning Kloosterlaan 13 in Moergestel
 • Gemeentefonds – meicirculaire 2019
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Elsdijk 2 / Oirschotsebaan 3’
 • Ontwerp-wijziging Welstandsnota 2015
 • Doorstroming in de (sociale) woningmarkt
 • Analyse van de sociale woningmarkt in verband met de herindeling van Haaren
 • Evaluatie 1 jaar Woning in Zicht
 • Wijziging Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk 2019
 • Offerteaanvraag Omgevingsvisie
 • Memo extern advies Oisterwijksebaan 6

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotsebaan 15A-62 Oisterwijk, het plaatsen van een blokhut
 • Spoorlaan nabij station Oisterwijk, het kappen van een kastanjeboom
 • Moergestelseweg 40A Oisterwijk, het plaatsen van een platform
 • Oisterwijkseweg 28 Moergestel, het wijzigen van de bestemming bedrijfswoning naar wonen-woningen
 • Oirschotsebaan 55 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Heuvelstraat 9 Moergestel, het wijzigen van de inrichting
 • Hoek Vennelaan-Gemullehoekenweg Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Eikenven 52 Oisterwijk, het verbouwen en renoveren van de woning

Verleend

 • Gemullehoekenweg 11A Oisterwijk, het verbouwen van een woning in 2 appartementen
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het tijdelijk wijzigen van het gebruik
 • Gebied tussen Heizenschedijk, Reedijk, Heirbaan en Masperstraat Moergestel, het kappen van 48 bomen voor het optimaliseren van de leefgebiedsomstandigheden voor flora en fauna
 • Kerkstraat 21 Moergestel, het ombouwen van een winkel naar 2 appartementen
 • Raadhuisstraat 19 Moergestel, het verbouwen van het pand
 • Oirschotseweg 40 Moergestel, het wijzigen/uitbreiden van een veehouderij

Verlengd

 • Hoevenseweg 5 Oisterwijk, het bouwen van een schuur
 • Klompven 23 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Geweigerd

 • Johanna Brabantlaan 1C Oisterwijk, het bouwen van een boomhut

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Elsdijk 2/Oirschotsebaan 3, gemeente Oisterwijk
 • Rectificatie bekendmaking vaststelling bestemmingsplan plattelandswoning Heikant 2, gemeente Oisterwijk

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

Melding

 • Aan Ambacht BV voor een festiviteit aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk op 19 oktober en 21 december
 • Aan Buurtcomité Burghtweike voor het organiseren van Burghtweike 2.0 op 7 september op het Burghtweike (Terburghtweg) in Oisterwijk
 • Aan Synergy Systems B.V. voor het organiseren van een open dag bij Synergy Systems op 10 oktober aan het Sprendlingenpark 25 in Oisterwijk
 • Aan Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk voor het organiseren van een Sunday Sound Bites op 6 oktober op diverse locaties in het buitengebied van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom
 • Aan Stichting Stoommachine Oisterwijk voor het organiseren van de open dag Stoommachine op 15 september in de Laan van KVL in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van de Burendag Pannenschuur op 28 september onder de galerij aan het Pannenschuurplein
 • Voor het organiseren van de burendag 2019 op 21 september in de Langvennen-Oost in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een verjaardagsfeest op zaterdag 14 september in een weiland tegenover huisnummer 5 aan de Waterhoefweg in Moergestel.

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Oirschotsebaan 6 te Oisterwijk, voor het veranderen van een horeca en recreatie-inrichting.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 6 september gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

Adres Omschrijving voorgenomen activiteit
Almystraat 18 te Oisterwijk Oprichten kleinschalige bierbrouwerij.

 

Het besluit is op 22 augustus 2019 naar de aanvrager gezonden en gedurende de daaropvolgende 6 weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 14 september: vanwege een buurfeest is de Durendaaldreef dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. De Jeroen Boschstraat en Pieter Breughelstraat zijn dicht voor doorgaand verkeer, behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Ontwerp-wijziging Welstandsnota 2015

Stichting Leergeld geeft Oisterwijkse kinderen duwtje in de rug

Kinderen van gezinnen in onze gemeente met weinig geld kunnen een steuntje in de rug krijgen van de Stichting Leergeld.

Als het een gezin niet lukt om geld bij elkaar te krijgen voor een schoolreisje, voor de contributie van de voetbalclub of voor spullen die nodig zijn op school betaalt Leergeld de rekening.

Het allerbelangrijkste voor de stichting Leergeld is dat kinderen in Oisterwijk niet in een isolement raken. Dat ze de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Voor de meeste leeftijdsgenootjes is dat heel normaal, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben is het vaak onmogelijk om zo’n extraatje te bekostigen. Gewoon meedoen betekent voor kinderen dat ze meer eigenwaarde krijgen, dat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

De stichting Leergeld heeft in heel Nederland afdelingen die als financieel vangnet werken. Dat gebeurt op een heel laagdrempelige manier. Via de site www.leergeldoisterwijk.nl kan iemand rechtstreeks een aanvraag doen. Tijdens een huisbezoek wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn. Een fiets, een computer of het betalen van zwem- of muziekles: Er kan veel.

De Stichting Leergeld Oisterwijk krijgt subsidie van de gemeente Oisterwijk.

Een ‘pareltje’ tijdens de Open Monumentendag 2019

Plekken van plezier: dat is het thema van de nieuwe editie van de Open monumentendag op 15 september. Plekken waar mensen naartoe gaan om te recreëren. Reden om dit jaar monumentale vijver op de kop van De Lind in de schijnwerpers te zetten.

Precies een jaar geleden is de vijver volledig gerestaureerd. Maar wat nog miste was de beplanting. Na het herstel van de vijver is onze medewerker Vincent Dankers van de buitendienst aan de slag gegaan met een zogenoemd beplantingsplan. Hij heeft daarvoor onderzoek gedaan naar het verleden van de vijver. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het oorspronkelijke ontwerp van de vijver en de aanleg van het bijbehorende groen is gedaan door John Bergmans (1892-1980). Bergmans was een Oisterwijkse tuinarchitect, die ook betrokken is geweest bij het natuurtheater, Staalbergven en verschillende villatuinen in ons dorp. Allemaal plekken van plezier.

“Via een zoektocht in oude boekjes en oude Latijnse plantenlijsten kwam ik erachter dat John Bergmans de ontwerper van de vijver was”, vertelt Vincent. “Vervolgens heb ik historische plantenlijsten vertaald naar de nieuwe plantennamen. Met de informatie van die oude ontwerpen als uitgangspunt, heb ik het huidige plan ingericht. Daarbij heb ik ook hulp gehad van de Tuinenstichting om herkenbare structuren terug aan te brengen en ook voor de koude maanden groenblijvende heesters toe te voegen.”

Lezing

Over Bergmans is een boek geschreven door architectuurhistoricus Johanna G. Karssen-Schüürmann en tuinarchitect Marianne van Lidth de Jeude. Karssen-Schüürmann geeft tijdens de Open Monumentendag 2 keer een openbare lezing in de raadzaal van het raadhuis aan De Lind. De eerste lezing is om 13.30 uur, de 2e om 15.30 uur.

Foto vijver, met bijschrift: Dankzij de inzet van medewerker van de gemeente Vincent Dankers, staan nu rondom en in de gerenoveerde vijver planten en bloemen helemaal in de stijl van Bergmans. Neergezet in de originele plantenvakken. Het gaat om ‘vergeten’ soorten zoals de Spierstruik, Kamperfoelie, Bruidsbloem, Dwergmispel en de Voorjaarszonnebloem. Dat maakt dat de vijver er nu weer uitziet, zoals deze oorspronkelijk was bedoeld. Echt een plek van plezier!

 

Joannes Lenartzstraat fase 2

We liggen goed op schema met de werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat. Vanaf maandag 9 september gaat fase 2 van start. Dit betekent dat de aansluitingen met de Boxtelsebaan en Oude Haarenseweg dicht gaan voor al het verkeer behalve voetgangers. Wel proberen we de aansluiting met De Lind (Noord) nog een paar weken open te houden voor het verkeer.

Financieel tekort gemeente: praat mee op maandag 16 september

De komende jaren heeft de gemeente Oisterwijk een verwachte financiële uitdaging van €3 miljoen als gevolg van tekorten op jeugdhulp en Wmo.

De raad van de gemeente Oisterwijk nodigt je uit om op maandag 16 september vanaf 19.00 uur in het raadhuis mee te praten over noodzakelijke ombuigingen in het financieel beleid.

Wensen, bedenkingen en gevolgen

De raad wil met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek over mogelijke financiële maatregelen en hoort graag vanuit de samenleving wensen, bedenkingen en gevolgen van mogelijke maatregelen. Wil je meer weten over de opzet van de avond? Hou dan volgende week de Nieuwsklok of onze Social Media in de gaten.

Toelichting

Wil je vooraf meer weten over de financiële situatie en de mogelijke ombuigingskeuzes? Dan ben je welkom op 5 september om 21.00 uur in het raadhuis. Dan presenteert het college de resultaten van de analyse van de financiële situatie en de mogelijke keuzes die aan de raad worden voorgelegd. Raads- en commissieleden kunnen aansluitend vragen hierover stellen. De bijeenkomst is openbaar en door publiek bij te wonen.

De gemeenteraad besluit op 7 november over het totaal van ombuigingsmaatregelen.

Doggyswim op 15 september

Het zwemseizoen bij het Staalbergven zit er bijna op en dat betekent dat het tijd is voor de jaarlijkse Doggyswim. Lekker spelen, zwemmen, chillen met je beste maatje. Deze keer is de Doggyswim op zondag 15 september. Meer informatie volgt snel. Hou social media en de Nieuwsklok in de gaten.

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Binnenkort starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Het onderwerp is dit keer het nieuwe handhavingsbeleid. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan uiterlijk maandag 28 januari aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

gemeenteberichten 29 augustus 2019

Besluitenlijst college

 • Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019 – 2020
 • Toestemming raad voor aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant
 • Beantwoording brief van 11 april 2019 inzake Laag Heukelomseweg
 • Sociaal plan en maatwerkakkoord herindeling Haaren
 • Bestuursrapportage 2019
 • Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties ten behoeve van de begroting 2020
 • Maatregelen tegen stofvorming door uitbreiding asfaltverharding Pijnendijk te Moergestel
 • Uitgangspunten loket Oisterwijk
 • Brief aan de VNG betreft de koepel adviesraden
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Duinenweg 3 te Oisterwijk 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoevenseweg 56 Oisterwijk, het aanleggen van betonnen duikers en een put en het graven van watergangen en een waterberging
 • Sportlaan ong. Oisterwijk, het kappen van 7 ratelpopulieren
 • Rietstraat 1 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde

Verleend

 • Tussen de panden De Lind 53 en 57 (het Lindeplein) Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating
 • Sprendlingenstraat 35 Oisterwijk, het bouwen van een luifel

Verlengd

 • Gemullehoekenweg 121 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Centrummanagement Oisterwijk voor het houden van de Modedag op 8 september in de Dorpsstraat en de Lind Noord in Oisterwijk
 • Aan Stichting Small Talk Productions voor het houden van KLM Open Air op 31 augustus op het Lindeplein in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 6-8 september: vanwege Oisterwijk in Concert is het Lindeplein dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 8 september: vanwege de Modedag zijn de Dorpsstraat, De Lind Noord, De Lind Zuid en de Burgemeester Verwielstraat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers.

Werkzaamheden Sportpark Den Donk

We werken aan de entree voor de nieuwe sportaccommodatie op Den Donk, het fietspad, de parkeerplaats en de aansluiting op de Sportlaan. Deze week zijn de rioleringswerkzaamheden gestart. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de Nieuwsklok, sociale media van de gemeente of schrijf je in voor de nieuwsbrief: www.eepurl.com/dFr9Wf

Wegwerkzaamheden in gemeente Oisterwijk

Ook de komende maanden voeren we weer op verschillende plekken asfalteringswerkzaamheden uit in onze gemeente. Zo werken we aan de Poststeeg, de dubbele rotonde Moergestelseweg, fietspad Moergestelseweg, oversteek fietspad Akkerweg, Heibloemdijk, snelheidsremmers Langvennen-Oost en Pijnendijk. Ook worden kleine onderhoudswerkzaamheden gedaan op verschillende locaties. De exacte planning is nog niet bekend, maar de werkzaamheden zijn in de periode van half september tot en met november. Omwonenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden in hun straat en we houden je op de hoogte via de Nieuwsklok.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wil jij energie besparen in huis, maar mis je budget? Vanaf 2 september is de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)’ weer aan te vragen.

De belangrijkste voorwaarde is dat je zowel eigenaar als bewoner van de aan te pakken woning bent. Ook moet je minimaal 2 maatregelen uitvoeren. Alle informatie over SEEH en de  voorwaarden waar je aan moet voldoen, lees je de op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl. De regeling is beschikbaar gesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Naast deze subsidie zijn er ook andere mogelijkheden om het verduurzamen van je huis te financieren. Kijk eens op onze website www.oisterwijk.nl/duurzaamwonen. Hier staat meer informatie over de weg richting een duurzaam huis.

Joannes Lenartzstraat fase 1 op schema

Sinds 12 augustus werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. Tijdens fase 1 werken we aan het gedeelte tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. De voetpaden zijn ondertussen alweer zo goed als klaar. We vervangen de straatkolken en gaan verder met het straatwerk. Vanaf ongeveer 9 september werken we aan fase 2. We passen dan de aansluiting met de Boxtelsebaan, Oude Haarenseweg en De Lind (Noord) aan. Deze aansluiting is dan afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. We proberen de aansluiting met De Lind (noord) zo lang mogelijk open te houden voor het verkeer.

Eerste water zwembad Den Donk

Het eerste water zit erin! Wethouder Stefanie Vatta, Zed de haai van Optisport en Ted van Schijndel (Van der Horst aannemers) gooiden alvast een emmertje water in het nieuwe bad Den Donk. Wij gaan het bad nu snel verder vullen zodat er vanaf half oktober gezwommen kan worden! Blijf op de hoogte via de Nieuwsklok, sociale media van de gemeente Oisterwijk of schrijf je in voor de nieuwsbrief via oisterwijk.nl/dendonk.

Burgemeester ontvangt eerste boekje Open Monumentendag

Vrijdag 23 augustus ontving burgemeester Hans Janssen het eerste boekje van de Open Monumentendag 2019. Het boekje werd uitgereikt door Joost van Iersel, voorzitter comité Open Monumentendag. Open Monumentendag is dit jaar op 15 september. En ook in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom kun je weer bijzondere locaties bezoeken. Het thema van deze Open Monumentendag is ‘Plekken van Plezier’. 11 locaties openen tussen 11.00 en 16.30 uur de deuren voor bezoek. Om 11.00 uur opent wethouder Peter Smit de Open Monumentendag bij het Raadhuis op de Lind. De afsluiting is bij ontmoetingsruimte De Voorhof aan de Kerkstraat 64, naast het Lodewijkskerkje. De wethouder reikt dan om 17.00 uur de jaarlijkse Monumentenprijs uit. Wil jij ook een boekje? Het ligt voor je klaar op het gemeentekantoor aan de Lind 44 of bij TIP Oisterwijk, Spoorlaan 82D (Tiliander).

Arbeidsmarkt Dichtbij: hét werkevenement van Oisterwijk

Woon je in Moergestel, Oisterwijk, Heukelom of Haaren en ben je op zoek naar een (andere) baan? Wil je in contact komen met de leukste werkgevers die hier gevestigd zijn? Kom dan naar Arbeidsmarkt Dichtbij: op 8 oktober ontmoeten werkgevers en werkzoekenden elkaar tijdens hét werkevenement van Oisterwijk.

Misschien ben je goed met computers, werk je graag in de tuin, ben je heel zorgzaam of kun je goed tekenen. Misschien ben jij een echte regelneef, ben je gestructureerd of juist chaotisch en creatief. Iedereen heeft iets waar-ie goed in is: een talent. Ook jij. Misschien wel zonder dat je dat doorhebt. Omdat je denkt dat iedereen kan wat jij kunt. Of omdat het -in jouw ogen- niet iets is wat je goed kan, maar wat je gewoon leuk vindt om te doen. Wat nou als je jouw kwaliteiten kunt inzetten in een baan dichtbij huis?

Werkgevers zoeken jou!

In Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren zijn veel werkgevers gevestigd. Stuk voor stuk sterren op hun vakgebied. En ze halen jou graag binnen: een inwoner met een talent en de wil om dat talent te ontwikkelen. Wat jouw talent ook is: ze willen je graag ontmoeten!

Waar en wanneer

Arbeidsmarkt Dichtbij is op dinsdag 8 oktober, van 16:00 uur tot 18:30 uur, in Tiliander, Oisterwijk. Meld je aan via www.oisterwijk.nl/arbeidsmarktdichtbij. Heb je vragen die niet beantwoord worden op onze website? Stuur dan een e-mail naar banenmarkt@oisterwijk.nl.