Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 5 december 2019

Onderwerpen college

 • Buitengewone Algemene ledenvergadering vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 29 november 2019
 • Stand van zaken herontwikkeling KVL-terrein
 • Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Oisterwijksebaan 6 in Heukelom
 • Realiseren woningaanpassing in de vorm van een woonunit

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Langvennen-Zuid ong. Oisterwijk, het bouwen van een regenwaterkelder
 • Gemullehoekenweg 21 A Oisterwijk, het plaatsen van een parasol
 • Heiligenboom 4 Moergestel, het organiseren van een 2-daags carnavalsevenement
 • De Lind 19 Oisterwijk, het plaatsen van een zonnescherm
 • De Lind 30 Oisterwijk, het vervangen van een reclame
 • Hildsven 2 Moergestel, het realiseren van 2 B&B eenheden in bestaande losstaande bebouwing
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het veranderen van een milieuvergunning
 • Hertog Godfriedlaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Sportlaan 3A Oisterwijk, het verlengen van de instandhoudingstermijn van de reeds geplaatste noodlokalen

Verleend

 • Jan Van Eijckstraat 50 Oisterwijk, het realiseren van een woningaanpassing in de vorm van een tijdelijke woonunit
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van het ketelhuis

 

Geweigerd

 • Oisterwijksebaan 6 Heukelom, het realiseren van nieuwe stallen, het uitbreiden van de veestapel en het bouwen van een vervangende bedrijfswoning

 

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Torenpad, gemeente Oisterwijk

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Taxandria Atletiek voor het houden van de Taxandria Vennenloop op 18 april in Oisterwijk

Melding

 • Door Taxandria Atletiek voor het organiseren van de Taxandria Nieuwjaarscross op 11 januari in het bos bij de Adervendreef in Oisterwijk

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 15 december: vanwege SantaRun zijn verschillende straten in het centrum van Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Update werkzaamheden op en rondom KVL-terrein

Zowel op als rondom het KVL-terrein vorderen de werkzaamheden flink. We praten je even bij!

Laan van KVL

Afgelopen week zijn er wederom bomen geplant in een gedeelte van de Laan van KVL. Binnenkort gaan we de definitieve parkeerplaatsen aanleggen en herstellen we enkele voetpaden. Dan is het gedeelte van de Laan van KVL, tussen de Gasthuisstraat en het appartementencomplex, af.

Waterberging Schijfstraat

De werkzaamheden aan de waterberging liggen op schema. Naar verwachting storten we nog dit jaar het dak. De waterberging gaat zorgen voor de tijdelijke opvang van water bij hevige regenbuien. We werken ondertussen ook verder aan de Schijfstraat. Die werkzaamheden ronden we nog dit jaar af. Vanwege de werkzaamheden aan de waterberging zal de Schijfstraat nog wel een aantal keer afgesloten zijn voor verkeer.

Fietsoversteek Ambachtstraat

De nieuwe Ambachtstraat is al enige tijd klaar. Ter hoogte van de Luxemburgstraat, zorgen we nog voor een veiligere fietsoversteek.

Woningen en U-gebouw

De eerste woningen in KVL-dorp zijn opgeleverd. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de volgende fase. Voor de woningen in de zogenaamde ‘fase 2’ is de fundering gelegd. Polimeks werkt daarnaast aan het U-gebouw. De contouren van de kelderbak, waar in de toekomst geparkeerd wordt, zijn steeds beter zichtbaar. Ook de restauratie van het overgebleven gedeelte van het U-gebouw is in volle gang.

Stem mee: we zoeken een naam voor 1 loket bij hulp- en zorgvragen

Weet jij de weg in onze gemeente als je hulp nodig hebt bij bijvoorbeeld het regelen van je geldzaken, wonen, opleiding en werk, jeugd en gezin, vervoer of ondersteuning in huis?

Voor veel inwoners is dit niet altijd even duidelijk. Daarom werken wij samen met onze partners ContourdeTwern, Mee, GGD, Farent, Juvans aan 1 plek waar jij terecht kunt met jouw vraag. Dit moet een plek van ons allemaal worden. 11 organisaties werken nu al samen op 1 locatie, de 1e verdieping van Tiliander in Oisterwijk. Zo krijgen we straks een plek waar informatie samenkomt, inwoners elkaar kunnen helpen en professionals elkaar vinden.

En die plek moet een naam krijgen. Een naam die voor iedereen duidelijk is. Daar mag jij over meestemmen. We hebben 5 opties om uit te kiezen, maar je mag ook zelf iets bedenken:

 1. Loket Oisterwijk
 2. Parelwijzer
 3. Wegwijs Oisterwijk
 4. Oisterwijzer
 5. Het knooppunt Oisterwijk
 6. .. zelf in te vullen..

Breng je stem uit via www.oisterwijk.nl/naamwedstrijd.

Waarom een gezamenlijke plek?

Wethouder sociaal domein Stefanie Vatta over : “De gemeente Oisterwijk vindt het belangrijk dat inwoners weten waar ze terecht kunnen en dat inwoners hun vraag kunnen stellen op de manier die bij hen past. Dat kan digitaal zijn, per telefoon of door ‘gewoon’ even langs te komen. Stel je je vraag liever thuis of aan iemand in de buurt? Dat kan natuurlijk ook. Om inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden, richten we 1 toegang in voor het sociaal domein. Bij dit ‘loket’ kunnen inwoners terecht met alle vragen over het sociaal domein: zorg, ondersteuning, hulp, werk en inkomen.”

Gemeente Oisterwijk stopt met WhatsApp als klantcontactkanaal

Sinds begin 2019 gebruiken wij WhatsApp als extra communicatiekanaal voor inwoners om hun vragen te stellen. Per 1 december stoppen we daarmee.

Dit komt omdat WhatsApp pas geleden aankondigde dat de voorwaarden voor het gebruik door organisaties zijn aangepast. Voor overheden biedt WhatsApp nog geen goede en werkbare oplossing. Daarom is de gemeente Oisterwijk genoodzaakt te stoppen met het gebruik van dit kanaal, totdat er ook voor overheden een goede oplossing is.

Natuurlijk kun je ons nog wel gewoon bereiken via de website, telefoon, post, sociale media en email. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl/contact.

Nieuw: contactloos betalen parkeerautomaten

Wist je dat je nu ook bij alle parkeerautomaten in onze gemeente contactloos met je pinpas kunt betalen? Natuurlijk is betalen met muntgeld of een parkeerapp ook nog steeds mogelijk. Meer weten over parkeren in Oisterwijk en welke apps wij ondersteunen? Kijk op www.oisterwijk.nl/parkeren.

Molen in Moergestel kleurt oranje

Heb je het al gezien? Van 25 november tot 10 december kleurt de molen aan de Schoolstraat in Moergestel oranje. Met deze actie steunen wij de internationale campagne Orange the World. Een initiatief van UN Women om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Groen idee? Doe mee aan Natuurlijk Moergestel!

De gemeente Oisterwijk wil samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten en dieren) in het dorp Moergestel en het omliggende buitengebied.

Hoe kunnen we dat het beste doen? Dat mag jij mee bepalen. We starten met het project Natuurlijk Moergestel en zijn benieuwd naar jouw ideeën en initiatieven!

Doe je mee?

Heb je een goed idee om het landschap rond het dorp Moergestel te versterken? Kom naar de informatiebijeenkomst over het project Natuurlijk Moergestel. Deze is op 10 december van 19.30 tot 21.00 uur in Den Boogaard in Moergestel. We vertellen je dan meer over het project. Heb je nu al een goed idee? Presenteer jouw idee in een presentatie van maximaal 3 minuten tijdens de informatiebijeenkomst. Ook helpen we je tijdens de bijeenkomst met het indienen van jouw idee of plan.

Financiële bijdrage

Je kunt met je plan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en bovendien hulp krijgen bij de verdere uitwerking van het plan. Je kunt tot uiterlijk 19 januari 2020 een plan inleveren bij ons.

Meer informatie

Heb je nu al vragen of wil je jouw idee presenteren tijdens de bijeenkomst van 10 december? Mail naar Liesbeth.vanKempen@oisterwijk.nl.

Afvalkalender 2020 vanaf 1 december bekend

Vanaf 1 december staan de data voor 2020 in de Afvalstoffendienst app.

De kalender downloaden op www.oisterwijk.nl/afvalkalender of de papieren versie opvragen kan ook vanaf 1 december. Dat doe je bij de afvalstoffendienst via (073) 615 65 07. Heb je een papieren versie aangevraagd? Dan krijg je deze eind december – begin januari thuisgestuurd.

Inhaaldagen afval tijdens feestdagen

 • Op 25 december, 1e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 21 december
 • Op 26 december, 2e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 28 december
 • Op 1 januari 2020, nieuwjaar, halen we geen afval op. Dit doen we op zaterdag 4 januari 2020

Kijk voor meer informatie over de afvalkalender en de Afvalstoffendienst app op www.oisterwijk.nl/afvalkalender. Of bel naar (073) 615 65 07.

Gemeenteberichten 28 november 2019

Onderwerpen college

 • Plan van aanpak invlechting Haaren-Oisterwijk
 • Uitnodiging bijeenkomst geluidonderzoek APV
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Laarakkerweg 11’
 • Aanschaf elektrisch veegvoertuig buitendienst
 • GHO-samenwerking Omgevingswet
 • Implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Emmalaan 10 Oisterwijk, het bouwen van een bosvilla
 • Hendrik Willem Mesdagstraat 20 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping
 • Pannenschuurplein 32 Oisterwijk, het plaatsen van een schaftkeet en biobox
 • Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het splitsen van het pand
 • Dorpsstraat 11 Oisterwijk, het plaatsen van een ondergrondse container
 • Schoolstraat 2 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Oisterwijkseweg 26 Moergestel, het verbouwen van de begane grond en het plaatsen van een dakopbouw

Verleend

 • Visserslaan 22 Oisterwijk, het plaatsen van een muur

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Laarakkerweg 11’ gemeente Oisterwijk en herbegrenzing interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Milieu

 • Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Broekzijde 6a Moergestel

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Alma 21 BV voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan De Lind 45A in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen
 • Toekenning straatnaam Achter de Linde voor het plangebied Aan de Lind Oisterwijk

ZAPpers in het zonnetje

Op vrijdag 22 november zijn de vrijwilligers in onze gemeente die zwerfafval opruimen in het zonnetje gezet. In De Leijhof stond de hele middag in het teken deze vrijwilligers, ook wel bekend als ZAPpers. Vanuit de gemeente waren wethouder Peter Smit en het team Afval en Duurzaamheid aanwezig. Kunstenaar en filosoof Peter Smith was ook aanwezig, hij maakt over de hele wereld kunstwerken van zwerfafval. Smith reikte een KLEAN Vlindersjabloon uit, deze kunnen kinderen en vrijwilligers wereldwijd als markering achterlaten waar afval is opgeruimd. En zo anderen aansporen hetzelfde te doen.

Geslaagd wijkbezoek aan Westend op 23 november

23 november hebben inwoners van de wijk Westend rondleidingen gegeven aan raadsleden, collegeleden, ambtenaren  en buurtbewoners. Er waren 5 verschillende rondleidingen door Westend voorbereid voor de deelnemers. Onder andere door de Prinsessenbuurt en rondom de Tilburgseweg. Tijdens de rondleidingen was er ruimte voor vragen en het uitwisselen van ideeën en aandachtspunten uit de wijk. Na de rondleidingen kwam iedereen weer samen bij de Coppele voor een gesprek over Westend. Zo is samen een goed beeld geschetst van de wijk, met aandacht voor wat goed gaat én wat beter kan. Wethouder Dion Dankers spreekt van een geslaagde ochtend: “Fantastisch om te zien dat zoveel inwoners uit Westend bijeen kwamen om de wijk te laten zien en mee te denken over wat er beter kan!”

. Wil je zelf ook een bezoek naar jouw wijk of dorp organiseren? Stuur dan een e-mail naar wijkbezoeken@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘suggestie bezoek’.

Stefanie Vatta fietst warm voor NK Veldrijden Jeugd

Woensdag 20 november deed wethouder Stefanie Vatta mee aan een speciale fietstraining in aanloop naar het NK Veldrijden. Ze deed dat niet alleen maar samen met 30 kinderen uit het zuiden en midden van Nederland. De training was op het NK-parcours aan de Zandstraat in Moergestel. Hier wordt 25 januari het NK Veldrijden Jeugd gehouden. Deelnemerw uit het hele land strijden dan om de titel. Meer informatie over het NK Veldrijden voor de jeugd staat op de website www.NKVeldrijdenJeugd2020.nl en op de Facebookpagina van Stichting Wielrennen Moergestel/Oisterwijk.

Gemeente Oisterwijk stopt met WhatsApp als klantcontactkanaal

Sinds begin 2019 gebruikt de gemeente Oisterwijk WhatsApp als extra communicatiekanaal voor inwoners om hun vragen te stellen. Per 1 december stopt de gemeente daarmee.

Dit komt omdat WhatsApp recent aankondigde dat de voorwaarden voor het gebruik door organisaties zijn aangepast. Voor overheden biedt WhatsApp nog geen goede en werkbare oplossing. Daarom is de gemeente Oisterwijk genoodzaakt te stoppen met het gebruik van dit kanaal, totdat er ook voor overheden een goede oplossing is gerealiseerd.

We wachten de ontwikkelingen bij WhatsApp af en bekijken of we WhatsApp in de toekomst weer kunnen aanbieden voor klantcontact met onze inwoners. Natuurlijk kun je de gemeente Oisterwijk nog wel gewoon bereiken via de website, telefoon, post, sociale media en email. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl/contact.

Groen idee? Doe mee aan Natuurlijk Moergestel!

De gemeente Oisterwijk wil samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten en bloemen) in het dorp Moergestel en het omliggende buitengebied.

Hoe kunnen we dat het beste doen? Dat mag jij mede bepalen. We starten met het project Natuurlijk Moergestel en zijn benieuwd naar jouw ideeën en initiatieven!

Doe je mee?

Heb je een goed idee om het landschap rond het dorp Moergestel te versterken? Of wil je samen met je buren aan de slag om de biodiversiteit van jouw buurt te verhogen? Wil je met de (buurt)vereniging of sportclub een landschaps- of biodiversiteitsproject opzetten? Of heb je een ander goed idee dat bijdraagt aan landschap en/of biodiversiteit in Moergestel?

Financiële bijdrage

Je kunt met je plan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en bovendien ondersteuning krijgen bij de verdere uitwerking van het plan. Je kunt bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen om een paddenpoel aan te leggen, een pluktuin te realiseren of om de gevels in de wijk te voorzien van gevelbeplanting. Heb je zelf geen idee of plan, maar wil je buurtbewoners of anderen helpen bij het uitwerken van hun plan? Dat kan natuurlijk ook.

Informatiebijeenkomst 10 december

Kom naar de informatiebijeenkomst over het project Natuurlijk Moergestel. Deze vindt plaats op 10 december van 19.30 tot 21.00 uur in Den Boogaard in Moergestel. We vertellen je dan meer over het project. Heb je nu al een goed idee? Presenteer jouw idee dan in een presentatie van maximaal 3 minuten tijdens de informatiebijeenkomst. Je kunt je idee dan toelichten en je dorpsgenoten oproepen om te helpen. Ook kunnen we je tijdens de bijeenkomst helpen met het indienen van jouw idee of plan.

Indienen van jouw plan

Je kunt tot uiterlijk 19 januari 2020 een plan indienen bij de gemeente. De beste initiatieven worden beloond met een financiële bijdrage en krijgen bovendien professionele ondersteuning bij de uitwerking van het plan.

Meer informatie

Heb je nu al vragen of wil je pitchen tijdens de bijeenkomst van 10 december? Mail dan naar Liesbeth.vanKempen@oisterwijk.nl.

Burgerpanel Oisterwijk: Staalbergven

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Binnenkort starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Het onderwerp is dit keer de toekomst van het Staalbergven. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel. Onder de deelnemers verloten we 3 abonnementen op het Staalbergven voor 2020.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Afvalkalender 2020 vanaf 1 december bekend

Vanaf 1 december staan de data voor 2020 in de Afvalstoffendienst app.

De kalender downloaden op www.oisterwijk.nl/afvalkalender of de papieren versie opvragen kan ook vanaf 1 december. Heb je een papieren versie aangevraagd? Dan krijg je deze eind december – begin januari thuisgestuurd.

Inhaaldagen afval tijdens feestdagen

 • Op 25 december, 1e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 21 december
 • Op 26 december, 2e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 28 december
 • Op 1 januari 2020, nieuwjaar, halen we geen afval op. Dit doen we op zaterdag 4 januari 2020

Kijk voor meer informatie over de afvalkalender en de Afvalstoffendienst app op www.oisterwijk.nl/afvalkalender.

Actietafels tegen eenzaamheid

Wil jij eenzaamheid in onze gemeente aanpakken? Denk dan mee op dinsdag 3 december. De coalitie Samen tegen Eenzaamheid Oisterwijk organiseert 3 actietafels (voor jongeren, volwassenen en senioren) in Tiliander. De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.00 uur. Doel van de actietafels is inventariseren wat er allemaal wordt gedaan tegen eenzaamheid, de verschillende soorten eenzaamheid en wat in 2020 kan worden aangepakt. Tot de Week van de Eenzaamheid in oktober 2020 zijn er nog 2 vervolgbijeenkomsten op 25 februari en 19 mei.

Aanpassingen rotondes Moergestelseweg voor een betere verkeersveiligheid

De gemeente Oisterwijk gaat enkele verkeerstechnische aanpassingen doen aan de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg.

Met die aanpassingen willen we het overzicht op de rotondes verbeteren, zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, verlagen van de snelheid en verbeteren van de verkeersveiligheid.

Wat gaat er precies veranderen?

We voeren de volgende verbeteringen door:

 • De fietspaden worden zodanig aangepast dat deze aan alle zijden in 2 richtingen gebruikt kunnen worden.
 • We leggen verkeersplateau’s aan bij de fietsoversteken ter hoogte van de Tilburgseweg en Mgr. Verhoevenlaan.
 • We maken de aansluiting van de fietsroute vanuit de Mgr. Verhoevenlaan op de oversteek van de rijbaan van de Moergestelseweg overzichtelijker. Hiermee worden overstekende fietsers beter zichtbaar voor afslaand gemotoriseerd verkeer.
 • Aanleg van zogenoemde ‘bochtverkleiningen’ in de rijbaan bij de Mgr. Verhoevenlaan en Pastoor van Beugenstraat. Deze vlakken bestaan uit een andere verharding, waar men wel overheen kan rijden. De vlakken zorgen dat de snelheid van het verkeer afneemt.
 • Aanleg van middengeleiders op de plaatsen waar de fietspaden op de rotondes aansluiten, waarmee onjuist oversteken van de Moergestelseweg wordt voorkomen.

Planning werkzaamheden

Het was de bedoeling om de werkzaamheden nog in 2019 uit te voeren. Na overleg met diverse gebruikers van de weg zoals hulpdiensten en de buslijndienst van Arriva, is besloten om de werkzaamheden niet in de komende winterperiode uit te voeren. De werkzaamheden vinden nu in het voorjaar van 2020 plaats. Zodra de exacte datum en de nodige verkeersmaatregelen bekend zijn, informeren we je daarover via de Nieuwsklok. Omwonenden ontvangen een brief. De werkzaamheden zullen 3 tot 4 weken duren.

Blijf op de hoogte van wegwerkzaamheden in de gemeente via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

 

Gemeente berichten 21 november 2019

Onderwerpen college

 • Besluit toestemming wijziging GR regio Hart van Brabant
 • Noenes – gemeente Haaren
 • Gebiedsvisie Nijverheidsweg
 • Voorstel tot het kopen van grond voor het aanleggen van een vrij liggend fietspad naast de broekzijde in Moergestel
 • Voorstel tot het verkopen van bedrijfsgrond aan Laaracker Veldweg B.V. en tot het beëindigen van de overeenkomst tot het verkopen van grond aan R.F.C. Vastgoed B.V.
 • PI-school de Hondsberg vervangende nieuwbouw second opinion
 • Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Oisterwijk 2019.
 • Belastingverordeningen 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Servennenstraat 5 Moergestel, het kappen van 2 quercus robur
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het kappen van 1 eik en het kandelaberen van 5 eiken
 • Raadhuisstraat 9 Moergestel, het vervangen van handelsreclame
 • Molenakkerstraat 2 Moergestel, het wijzigen van een brandcompartiment t.b.v. een bed&breakfast
 • Kerkstraat 21 Moergestel, het geschikt maken van een 3e appartement voor bewoning
 • Kerkstraat/St. Ermelindishof Moergestel, het realiseren van een zorgclusterwoning
 • Scheibaan 9 B Oisterwijk, het kappen van 6 bomen
 • Splitterij 10 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het kappen van 1 eik en het kandelaberen van 5 eiken
 • Posthoornseweg 5-1 Oisterwijk, het kappen van een dennenboom
 • Nicolaas Van Eschstraat 14 t/m 14W Oisterwijk, het aanpassen van appartementen

Verlengd

 • Watermolensteeg 6 Oisterwijk, het plaatsen van een dubbele schuifpoort, looppoort met pergola, schuifpoort en berging

Overige bekendmakingen

 • Vaststelling handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet

Werkzaamheden Joannes Lenartzstraat naar verwachting 23 november afgerond

Afgelopen week gingen de Joannes Lenartzstraat, de Nicolaas van Eschstraat en de spoorwegovergang Heusdensebaan al open voor doorgaand verkeer.

Naar verwachting zijn de laatste werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat en de aansluiting met de Spoorlaan dit weekend (23 november) helemaal afgerond. Ook de inrit naar de parkeerplaats aan de Spoorlaan is dan verbeterd.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de herinrichting van de Joannes Lenartzstraat. De aanpassingen moeten zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid en maken de positie van fietsers op de rijbaan duidelijker. Daarnaast zorgen we met de aanpassingen dat het linksaf verbod richting de Nicolaas van Eschstraat (voor gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang) duidelijker is. Ook verbeterden we de situatie ter hoogte van de parkeerplaats aan de Spoorlaan voor voetgangers. De invulling van het groen rondom de Joannes Lenartzstraat wordt samen met bewoners en B-team bepaald.

Resultaten burgerpanel handhaving bekend

In september vroegen wij inwoners via het burgerpanel naar hun mening over handhaving in onze gemeente én welke thema’s daar volgens hen belangrijk zijn. 

511 inwoners deden mee aan het onderzoek. De resultaten zijn nu bekend en staan op onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel. De gemeente gebruikt de resultaten voor het opstellen van het nieuwe handhavingsbeleid.

Resultaten

De deelnemers vonden vooral handhaving op drugsproductie, drugshandel en dumpingen van drugsafval belangrijk. Ook overlast in de openbare ruimte en milieuovertredingen moeten hoog op de prioriteitenlijst staan. Positief zijn de deelnemers over de manier waarop de gemeente nu handhaaft op het gebied van evenementen en horeca. Minder positief zijn deelnemers over de handhaving op drugs, overlast openbare ruimte en hangjongeren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn te weinig handhaving en weinig tot geen controle.

Staalbergven

Binnenkort komt er een nieuw burgerpanelonderzoek, dit keer over het Staalbergven. Meepraten? Meld je aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Orange The World: Oisterwijk in actie tegen geweld tegen vrouwen

Op 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd. Wij steunen dit initiatief van UN Women.

In onze gemeente besteedt onze partnerorganisatie Blauwe Maan tijdens deze periode extra aandacht aan het onderwerp. Op maandag 25 november is daarom in Tiliander de documentaire ‘City of Joy’ te zien. De documentaire gaat over het centrum ‘City of Joy’ in het door oorlog verscheurde Congo. Hier worden vrouwen opgevangen die zijn verkracht en hier de kans krijgen hun eigenwaarde en kracht te herstellen. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 30 uur: Een voorwoord van Ellen Roskes (directeur Blauwe Maan) en wethouder Stefanie Vatta.
 • 00 uur: start film
 • Na afloop tot 21.30 uur: discussie / nabespreking met bezoekers

Op 10 december is in Tiliander van 20.00 tot 21.30 uur een boekproeverij met het thema Geweld tegen Vrouwen. Blauwe Maan leidt de avond in met een bijpassend verhaal. Meer informatie over beide bijeenkomsten staat op de website www.blauwemaan.nl.

Molenveld Moergestel: waterberging en speelveld

Aan de Molenbeemd in Moergestel, op de hoek van de Schoolstraat en de Scheerman, is vlakbij de molen een nieuw speelveld aangelegd.

Na de bouw van de woningen werd er aanvankelijk een vijver aangelegd. Deze vijver was nodig voor de opvang van water bij hevige regenbuien. Omwonenden gaven aan deze vijver onveilig te vinden. Wethouder Dion Dankers: “we hebben de signalen van bewoners gehoord en zijn samen met hen aan de slag gegaan met een geschikte oplossing. Ik ben blij dat dat gelukt is en we nu 2 belangrijke zaken in een pilot hebben weten te combineren.”

Oplossing

Uiteindelijk is besloten het hele veld te verlagen. Hierdoor is er een groot speelveld ontstaan, dat minder diep is dan de oorspronkelijke vijver. Alleen bij echte hevige regen komt het veld blank te staan en dient het veld als waterberging. Het voorkomt dan dat er water de omliggende woningen binnenstroomt. Door een goede bewerking van de grond, zorgen we ervoor dat het water snel kan wegtrekken. Na de regenbui kan er dus weer snel op gespeeld worden door de kinderen! Wethouder Dion Dankers: “Het gaat hier om een situatie die we nog niet kennen in onze gemeente. Daarom noemen we het ook een pilot: we gaan ervan uit dat deze oplossing werkt, maar het moet zich in de praktijk nog wel bewijzen.”

Samen met bewoners

Het ontwerp van het nieuwe speelveld is samen met bewoners gemaakt en ondertussen aangelegd. Ook de inrichting rondom het terrein is aangepast. Zo is het bushokje weggehaald en zijn de containers verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Scheerman. Binnenkort starten we met de aanleg van het groen. Zo wordt het veld ingezaaid en komt er beplanting aan de rand. Ook wordt binnenkort het speeltoestel geplaatst, dat samen met de bewoners is gekozen.

Meer dan 300 inwoners deden mee aan vitaliteitstest Max Vitaal

Met een goed gevoel kijken wij samen met de sportfunctionaris, senioren en alle vrijwilligers terug op de vitaliteitstesten van 9 en 16 november.

Alle inwoners uit de gemeente Oisterwijk, Moergestel en Heukelom vanaf 65 jaar kregen een uitnodiging om gratis mee te doen aan de Max Vitaal vitaliteitstest in het nieuwe sportcentrum Den Donk. Maar liefst 310 inwoners deden mee! De Vitaliteitstesten zijn een onderdeel van het project Max Vitaal dat wordt georganiseerd door ‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’ in samenwerking met de gemeente Oisterwijk en Cultuur- & Sportstimulering Nederland.

Test
Naast kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen werd ook het reactievermogen, BMI en oog-handcoördinatie gemeten. Na afloop kreeg iedereen de Max Vitaal beweegwijzer. In deze gids staan meer dan 65 aanbieders op het gebied van sport, cultuur en creativiteit voor senioren.

Gezond blijven
Natuurlijk Gezond Oisterwijk stimuleert dat alle inwoners voldoende bewegen en een gezonde en vitale leefstijl hebben. Dit komt mede door de stimulans van de natuurlijke omgeving in Oisterwijk. We willen inwoners helpen bij het vinden van een passende sport en gezonde leefstijl met behulp van gezonde voeding. Ook willen we dat inwoners elkaar daar bij helpen, door meer samen te bewegen of initiatieven te bedenken én uit te voeren. Samen houden we elkaar fit en gezond!

Beweegwijzer
Heb jij nog geen Max Vitaal beweegwijzer? Deze liggen voor je klaar bij de receptie van het gemeentekantoor in Oisterwijk en bij de cultuurcentra Tiliander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel.

Kindermishandeling: ook jij kunt iets doen

Het is de landelijke week tegen Kindermishandeling. Tot 24 november zijn in de regio Hart van Brabant veel activiteiten binnen het thema ‘Ook jij kunt iets doen!’

Kindermishandeling is niet altijd even duidelijk herkenbaar. Het gaat niet alleen om fysiek geweld maar het kan ook gaan om verwaarlozing, uitschelden of kleineren. En het treft gemiddeld 1 kind per schoolklas. Daarom is het belangrijk dat mensen dit leren herkennen, weten wat ze kunnen doen en waar ze hulp kunnen vragen.  In de Week tegen Kindermishandeling is er aandacht voor de aard en omvang van het probleem en vooral ook voor wat we kunnen doen om kindermishandeling terug te dringen.

Programma

De week is begonnen met het uitdelen van een speciale krant op alle basisscholen in de regio Hart van Brabant. Ook is er de speciale kindercampagne met Blue, een animatiefiguurtje dat kinderen leert wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken om zichzelf of een ander. Vrijdag 22 november wordt de week afgesloten met het ‘buitenhangen van vuile was’ in de LocHal en in winkelcentrum Westermarkt. Bij deze slotmanifestatie kunnen de aanwezigen hun ideeën opschrijven en aan de waslijn hangen.

Er zijn nog veel meer activiteiten, zoals theatervoorstellingen, symposia en informatiebijeenkomsten over onderwerpen zoals (conflict)scheidingen of online veiligheid.
Kijk voor meer informatie en het complete programma op de website www.zorgenomeenkind.nl.

Feestje? Vergeet de vergunning niet

Wil je een klein evenement zoals een straatfeest of buurtbarbecue organiseren? Geen probleem. Maar is jouw evenement op de weg, het fietspad of op een parkeerplaats? Dan heb je een vergunning nodig. Op bijvoorbeeld pleintjes, parken en grasvelden heb je geen vergunning nodig. Meer informatie? Kijk op onze website www.oisterwijk.nl/evementenvergunning.

Een ‘sportieve middag’ voor wethouder Stefanie Vatta

Afgelopen zaterdag opende wethouder sport Stefanie Vatta samen met voetbalvereniging V.V. Trinitas-Oisterwijk en Pardoes van de Efteling de opening van het nieuwe kunstgrasveld op sportpark Den Donk.

Het is het 1e kunstgras voetbalveld in de gemeente Oisterwijk. In de zomer van 2020 legt de gemeente een 2e kunstgrasveld aan. In diezelfde periode is ook het 1e nieuwe natuurgrasveld klaar. We zijn nog ongeveer 2 jaar bezig met verschillende werkzaamheden op het sportpark tot het helemaal klaar is.

Padel

Na de opening van het kunstgrasveld mocht wethouder Stefanie Vatta meteen door naar tennisvereniging Sla Raak. De club heeft namelijk 3 padelbanen aangelegd en een mini padelbaan voor de kinderen. Na de opening was het tijd voor een spectaculaire demonstratiewedstrijd met onder andere enkele van de beste padelspelers van Nederland. Padel is een racket- en balsport voor twee spelers (enkelspel) of voor paren (dubbelspel) en is een mix van tennis en squash. Hierbij wordt een bal, die lijkt op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld.

Aanleg grote waterberging aan de Schijfstraat

De waterberging aan de Schijfstraat (bij station Oisterwijk) krijgt steeds meer vorm! De waterberging is nodig omdat er de afgelopen periode in de directe omgeving veel gebouwd is. Bij hevige regenbuien zorgt de waterberging voor de tijdelijke opvang van het overtollige water afkomstig van het KVL-terrein. Dit water wordt vervolgens geleidelijk afgevoerd, zodat het riool niet te veel belast wordt. Hiermee voorkomen we overstromingen bij hevige regenbuien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 14 november 2019

Onderwerpen raad

 • De begroting 2020
 • Oisterwijksebaan 6

Onderwerpen college

 • Verlenging deelname convenant groene handhaving Noord Brabant
 • Ontheffing woonplaatsvereiste
 • Vaststelling bestemmingsplan “Elsdijk 2/ Oirschotsebaan 3”
 • Ontwikkeling 16 sociale huurappartementen Poirtersstraat/Moergestelseweg, Oisterwijk
 • Raadsinformatiebrief voortgang uitvoering Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk
 • Voorstel tot vaststellen verordening Declaratiefonds 2020
 • Eenmalige bijdrage landijsbaan Moergestel
 • Raadsvoorstel tot tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 regio Hart van Brabant
 • Raadsinformatiebrief onderzoek wachttijden (motie PrO)
 • Toekennen straatnaam, benoeming openbare ruimte nieuwbouwproject “Aan de Lind” in Oisterwijk
 • Lokaal sportakkoord

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Posthoornseweg 5-1 Oisterwijk, het kappen van een dennenboom
 • Stationsstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van een bovenwoning met een lift
 • Bosstraat 16 Moergestel, het bouwen van een mantelzorgwoning
 • Deken Swaensstraat 19 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding
 • Molenbaan 14-16 Oisterwijk, het kappen van 6 moeraseiken en 1 moerascyprus
 • Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk, het wijzigen van brandcompartimentering

Verleend

 • Nicolaas Van Eschstraat 50 Oisterwijk, het aanbrengen van een balk
 • Weverstraat 8 Oisterwijk, het vervangen van een stalen balk
 • Janus Rooijakkerstraat Moergestel, het aanleggen van een ondergrondse waterberging en infiltratievoorziening
 • Hildsven 2 Moergestel, het kappen van 3 bomen
 • Scheibaan 5 Oisterwijk, het uitbreiden van een recreatiewoning

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’ Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 25 november – 10 januari: vanwege Winter Village is De Lind Zuid tussen de Balbian Versterlaan en de Gemullehoekenweg in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 30 november – 1 december: vanwege De Grote Prijs Destil zijn de Zandstraat en Allemansven in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Aanwijzingsbesluit vechtsportevenementen

Zet je licht aan! Wat zijn de regels?

In het donker gebruik je natuurlijk je autoverlichting. Maar ook overdag als het zicht slecht is, moet je jouw lichten aanzetten. Als het mistig is bijvoorbeeld.

Wat zijn nu precies de regels? We hebben het voor je op een rijd gezet:

Dimlicht

Overdag mag je altijd dimlicht gebruiken. Zo zorg je dat je goed zichtbaar bent, zéker bij slecht weer. De dimlichten hoeven niet aan als de mistlichten (voor én achter) branden. In het donker is dimlicht verplicht.

Groot licht

Groot licht mag je in het donker alleen gebruiken als je geen tegenligger tegenkomt. Ook tegemoetkomende fietsers zijn tegenliggers. Dus doe het grote licht uit om je tegenligger niet te verblinden. Als je achter een ander voertuig zit, mag je ook geen groot licht gebruiken.

Dagrijlichten

Sommige auto’s hebben speciale dagrijlichten. Deze maken de auto overdag beter zichtbaar. Deze lichten mag je overdag gebruiken, bij goed zicht.

Mistlicht

Het mistlicht aan de voorkant mag je alleen gebruiken als mist, sneeuwval of regen zorgen voor heel slecht zicht. Het mistachterlicht mag je alleen gebruiken als het zicht minder is dan 50 meter, bij mist of sneeuw; níet bij zware regen. Als de mistlichten branden, mag het dimlicht uit.

Achterlichten

De achterlichten moeten altijd samen branden met groot licht, dimlicht, dagrijlicht of mistlicht.

Heb je de verkeerde verlichting op jouw auto? Dan kan deze worden afgekeurd bij de apk. Ook kun je voor het verkeerd gebruik van je lichten een boete krijgen. Voorkom dit door regelmatig je autoverlichting te controleren.

Weg met energieslurpers

Met de winter in aantocht is een warm huis wel zo prettig. Maar hoe doe je dat zonder al te veel energie te verbruiken?

Om energie slurpen te voorkomen, hebben we een paar tips op een rijtje gezet:

 • Laat de warmte niet ontsnappen en isoleer je huis met spouwmuurisolatie. Daarmee bespaar je gemiddeld 700 euro per jaar
 • Is je buitenmuur niet geïsoleerd en hangt er een radiator tegen de muur? Plak dan radiatorfolie tegen de radiator
 • Zet je thermostaat een graadje lager. Daarmee bespaar je gemiddeld 90 euro per jaar. Als je bezig bent, is 19 graden warm genoeg. En een warme trui en een paar sloffen doen wonderen
 • Pak sluipverbruik van apparaten aan. De stekker uit een apparaat trekken, scheelt al snel 100 euro per jaar

Wat is nieuw in de Algemene Plaatselijke Verordening?

Afgelopen juni zijn inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid gesteld om online of tijdens een informatieavond hun reactie te geven op het concept van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De gemeenteraad heeft op 24 oktober vervolgens de nieuwe APV vastgesteld. Hieronder sommen we de meest in het oog springende veranderingen voor je op.

Verbod tot het oplaten van ballonnen

Net zoals in veel andere gemeenten in Nederland is in de APV van de gemeente Oisterwijk een verbod tot het oplaten van ballonnen opgenomen. Nadat ballonnen zijn opgelaten belanden ze vaak in de natuur. Dat is belastend voor het milieu en gevaarlijk voor dieren. Ballonnen die door middel van hete lucht dat door vuur ontstaat worden opgelaten, zoals wensballonnen, zijn brandgevaarlijk. Daarom is het vanaf nu verboden om ballonnen op te laten.

Parkeren in de berm

Op sommige plaatsen in Oisterwijk leidt parkeren in de berm tot problemen. De berm beschadigt en er ontstaan onduidelijke en verkeersonveilige situaties. De Wegenverkeerswet verbiedt het parkeren in de berm niet. Om toch op te kunnen treden, is in de APV opgenomen dat het college bermen kan aanwijzen waar het verboden is te parkeren.

Nachtregister

In de nieuwe APV is de verplichting van een nachtregister opgenomen. Dat betekent dat hotels, bed & breakfasts, campings en andere gelegenheden waar je kunt overnachten moeten noteren welke gasten aanwezig zijn en ook de dag van aankomst en de dag van vertrek. Hiervoor moet een door de burgemeester vastgesteld model worden gebruikt. De houders van de inrichtingen worden hier persoonlijk van op de hoogte gebracht.

Gevaarlijke honden

Op basis van de vorige APV kan de burgemeester het al verplichten om een gevaarlijke hond aan te lijnen of te muilkorven als deze op een openbare plaats of het terrein van een ander aanwezig is. Maar bijtincidenten kunnen ook plaatsvinden op privéterrein. Denk bijvoorbeeld aan postbezorgers en koeriers. Daarom is nu opgenomen dat een opgelegde verplichting ook geldt op privéterrein. Dit geldt niet als de volgende voorzieningen zijn getroffen:

 • een duidelijk leesbaar waarschuwingsbord dat vanaf de weg zichtbaar is;
 • een buiten het terrein geplaatste brievenbus of aanbelmogelijkheid, en
 • een deugdelijke afrastering die voorkomt dat de hond zelfstandig buiten het terrein kan komen.

Exploitatievergunning

Nieuw in de APV is het exploitatievergunningenstelsel, waarmee het verboden wordt een openbare inrichting te exploiteren zonder een vergunning van de burgemeester. Hiermee wordt het woon- en leefklimaat van onze inwoners beschermd. Dit draagt bij aan een leefbaar en veilig Oisterwijk maar ook aan de landelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Bestaande ondernemers die een vergunning moeten aanvragen of voor vrijstelling in aanmerking komen, worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Orange the World: Oisterwijk in actie tegen geweld tegen vrouwen

Op 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd.

Gemeente Oisterwijk steunt dit initiatief van UN Women. Wethouder Stefanie Vatta over het belang van deze campagne: ”Als Global Goal gemeente richten wij ons het verminderen van alle vormen van geweld. Toch krijgt ook in Nederland 45% van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Om iedere vrouw en ieder meisje de steun en de stem te geven die zij nodig heeft, is aandacht belangrijk. We willen het taboe doorbreken en samen het gesprek voeren.”

In onze gemeente besteedt onze partnerorganisatie Blauwe Maan gedurende deze periode extra aandacht aan het onderwerp. Op maandag 25 november vertoont zij in Tiliander de documentaire ‘City of Joy’. City of Joy volgt de eerste klas studenten in een leiderschap centrum in de Oost-Democratische Republiek Congo. Na afloop volgt een bespreking met de bezoekers. Op 10 december is in Tiliander van 20.00 tot 21.30 uur een boekproeverij met het thema Geweld tegen Vrouwen. Blauwe Maan leidt de avond in met een bijpassend verhaal. Meer informatie over beide bijeenkomsten op www.blauwemaan.nl.

Heb jij te maken met geweld?

Blauwe Maan biedt professionele hulp als jij of iemand uit jouw omgeving te maken heeft gehad met onvrijwillige seks, (seksueel) misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze staan voor je klaar als je zelf slachtoffer bent, maar ook wanneer je als ouder of partner hulp nodig hebt, zijn wij er om vragen te beantwoorden en je te ondersteunen. Contact opnemen kan op verschillende manieren. Ook anoniem. Ga naar www.blauwemaan.nl, bel de hulplijn op (013) 543 75 01, mail naar info@blauwemaan.nl of maak gebruik van de chatfunctie.

Laatste fase werkzaamheden Joannes Lenartzstraat

De werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat zijn bijna afgerond. Vanaf 16 november kan het verkeer weer gebruikmaken van de Nicolaas van Eschstraat, spoorwegovergang Heusdensebaan en de Joannes Lenartzstraat. De werkzaamheden van BrabantWater aan de Haarenseweg zijn sinds 8 november afgerond. Komende week ronden we de laatste werkzaamheden af aan de aansluiting met de Spoorlaan en de inrit naar de parkeerplaats aan de Spoorlaan. We streven ernaar deze aansluiting en inrit vanaf 22 november weer open te stellen voor verkeer.

Energieloket Oisterwijk opent deuren op 15 november

Op 15 november opent DEC-Oisterwijk het ‘Energieloket Oisterwijk’ in Tiliander. Bij het Energieloket kunnen inwoners van onze gemeente terecht voor advies en vragen over bijvoorbeeld energiebesparing en het isoleren van hun huis.

De opening van het energieloket is vrijdag 15 november om 16.00 uur op de 1e verdieping van cultuurcentrum Tiliander. Wethouder duurzaamheid Peter Smit opent het loket officieel. November is de Maand van de Duurzaamheid. Daarom organiseert de bibliotheek Midden-Brabant samen met DEC de ‘Parel in het groen-markt’. Er zijn dan ook verschillende workshops en informatietafels over duurzame onderwerpen.

Kijk voor meer informatie op de website www.dec-oisterwijk.nl. Het Energieloket is een initiatief van de gemeente Oisterwijk en Dec-Oisterwijk.

 

gemeenteberichten 7 november 2019

Onderwerpen college

 • Beantwoording artikel 34 vragen inzake externe inhuur
 • Aansluiten OMWB bij werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
 • Vaststelling vijfde wijziging Welstandsnota 2015
 • Beantwoording artikel 34 vragen inzake stikstof
 • Ontwerpbestemmingsplan De Logt 3a Oisterwijk
 • Uitvoeringsplan voor-en vroegschoolse educatie 2020-2023 – definitie doelgroepkind
 • Uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie 2020-2023
 • Overeenkomst duurzaamheidsbijdrage Innogy en gemeente
 • Subsidieregelingen voor het kalenderjaar 2020
 • Raadsinformatiebrief ”resultaten onderzoek basisstructuur 2019”
 • Inrichtingsplannen markten Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Schijfstraat 8 Oisterwijk, het uitbreiden van het kantoorpand
 • Dommel 18 Oisterwijk, het bouwen van 2 carports
 • Posthoornseweg 5-112 Oisterwijk, het kappen van 2 lariksen
 • Jan Van Eijckstraat 50 Oisterwijk, het plaatsen van een zorgunit
 • De Nedervonder 13 Oisterwijk, het uitbreiden van een bedrijfspand
 • Bosweg 160C Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Dorpsstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van kozijnen
 • Janus Rooijakkerstraat Moergestel, het aanleggen van een ondergrondse waterberging en infiltratievoorziening
 • Van Rijckevorsellaan 5 Moergestel, het herbouwen van de woning
 • Broekzijde 11 Moergestel, het herbouwen van de woning
 • Kivitslaan 9A Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning

Verleend

 • Ruymheuvel 24 Moergestel, het plaatsen van een erker
 • Heisteeg 32 Oisterwijk, het bouwen van een woning met bijgebouw en garage
 • Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw
 • Watermolensteeg 12 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik
 • Vennelaan 13 Oisterwijk, het plaatsen van een afrastering
 • Posthoornseweg 5-112 Oisterwijk, het kappen van 2 lariksen
 • Posthoornseweg 5-19 Oisterwijk, het kappen van een naaldboom
 • Moergestelseweg 40A Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijk platform (2 jaar)
 • Harrie Janssenstraat 13 t/m 39 Oisterwijk, het bouwen van 14 rijwoningen
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het kappen van 4 Amerikaanse eiken, 1 beuk, 1 cypres en 1 esdoorn

Weigering

 • Duinenweg 3 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan De Logt 3a, Oisterwijk

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan restaurant Seasons Oisterwijk B.V. voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Gemullehoekenweg 15 in Oisterwijk

Milieu

 • Baaneind 4 Heukelom, het vervangen van luchtwassers in een varkenshouderij

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 16 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn verschillende straten in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 17 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn verschillende straten in het centrum van Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Weidevogels krijgen ruimte in Moergestels Broek

Natuurmonumenten en Staatbosbeheer zijn samen met de gemeente een project begonnen om het leefgebied van weidevogels in natuurgebied Moergestels Broek te verbeteren.

Het gebied dat in het zuidoosten van Moergestel ligt, wordt nog beter geschikt gemaakt voor weidevogels als de grutto, tureluur en wulp. Deze vogels doen het goed in open en natte weidegebieden. Ze broeden op de grond en moeten roofvogels en vossen dus van ver aan kunnen zien komen. Een opener gebied betekent meer nesten en dus meer kuikens die overleven. Het paargedrag van de weidevogels ook is aangepast aan openheid. Hoog in de lucht maken de vogels in de paartijd spectaculaire baltsvluchten die op grote afstand zichtbaar zijn voor soortgenoten.

Voedsel voor kuikens
Weidevogels hebben ook een nat leefgebied nodig. Hoge grondwaterstanden zorgen namelijk dat regenwormen binnen het bereik van vogelsnavels zijn. Kuikens voeden zich de eerste weken met insecten, voordat ook zij bij de wormen kunnen. Daarom zijn bloemrijke graslanden, die veel nectar geven heel belangrijk. Vroeger groeiden er nog ruim 25 soorten gras en bloemen in een wei, tegenwoordig is dat vaak nog maar 1 soort.

Samen met boeren
Natuurmonumenten werkt in het Moergestels Broek al jaren samen met boeren aan het beschermen van de weidevogels. Zo wordt er pas gemaaid als de kuikens ‘vliegensvlug’ zijn. Door van binnen naar buiten te maaien, kunnen de kuikens naar andere percelen uitwijken. Ook wordt gestreefd naar een kruidenrijker grasland met voldoende voedsel voor de kuikens. Al deze maatregelen helpen, maar zijn niet voldoende om het leefgebied volledig te herstellen. Daarom start het project voor een opener en natter Moergestels Broek.

Kuikenbruggetjes
Het Moergestels Broek ligt aan twee kanten van de A58. De meeste maatregelen worden gedaan in het broedgebied van de weidevogels ten zuiden van de snelweg. Sloten worden gedempt of krijgen geleidelijk oplopende oevers. Hierdoor ontstaan brede en ondiepe plasdrassige plekken. Met nieuwe sluisjes in sloten kan het waterpeil beter worden gereguleerd. Speciaal voor de kuikens worden bruggetjes aangelegd, zodat ze de diepere slootdelen kunnen oversteken. Om roofdieren op afstand te houden, wordt het gebied opener. Zo worden in lange gesloten eikenlanen eiken gekapt om openingen te maken. Hiervoor plant Natuurmonumenten ten noorden van de snelweg nieuwe eiken. Dit deel van het Moergestels Broek is geen weidevogelgebied en mag daarom meer begroeid zijn. In het noordelijke deel van het natuurgebied worden singels aangelegd met bomen en struiken, die voedsel-, en schuilplekken aan allerlei zandvogels, insecten en kleine zoogdieren bieden.

De werkzaamheden zijn voor eind februari 2020 klaar. Het project is mogelijk door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Rioolvervanging Burgemeester van Beckhovenstraat in volle gang

Er wordt druk gewerkt aan de rioolvervanging in de Burgemeester van Beckhovenstraat. Het asfalt is ondertussen opgebroken. Op de kruising met de Scheepersdijk zijn we begonnen met het vervangen van de riolering. We leggen twee nieuwe riolen aan: 1 voor vuil water (huishoudelijk- en toiletwater) en 1 voor schoon regenwater. Het vuil water wordt daardoor afgevoerd naar de rioolwaterzuivering en het schoon water infiltreren we in de grond of wordt geloosd op oppervlaktewater. Samen met de bewoners zijn plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting voor de straat. Nadat de nieuwe riolering is gelegd, wordt de straat niet opnieuw geasfalteerd maar bestraat met klinkers. De bomen kunnen blijven staan. Om de veiligheid op de smalle rijbaan te verbeteren, is besloten om na de nieuwe inrichting eenrichtingsverkeer in te stellen.

FreedomFlame in Moergestel

Nu is er nog niets van te zien, maar 30 oktober zijn bij het herdenkingsmonument van Gen. Maj. Colin Muir Barber in Moergestel speciale tulpenbollen geplant. De FreedomFlame tulp.

Het planten van de bollen is een initiatief van de Stichting FreedomFlame NL. De stichting heeft als doel bewustwording creëren over “het leven in vrijheid”.  De FreedomFlame tulp staat symbool voor de boodschap achter de vrijheidsvlam. Deze boodschap is gegeven door Field Marshal Bernard Law Montgomery op 13 september 1948 bij het ontsteken van het vrijheidsvuur: “Let us be strong in the resolve to stand firmly for freedom and justice in an unsettled world”.

Op 4 mei 2018 heeft de FreedomFlame tulp zijn officiële naam gekregen tijdens een bijzonder doopritueel. De tulp is gedoopt door de Britse Tweede Wereldoorlog veteraan Raymond Lord en de burgemeester van Wageningen.

Energieloket Oisterwijk opent deuren op 15 november

Op 15 november opent DEC-Oisterwijk het ‘Energieloket Oisterwijk’ in Tiliander. Bij het Energieloket kunnen inwoners van onze gemeente terecht voor advies en vragen over bijvoorbeeld energiebesparing en het isoleren van hun huis.

Wil jij iets doen aan energiebesparing en/of duurzame energie opwekken? Maar zie je door de bomen het (duurzame) bos niet meer? De energieadviseurs van het energieloket maken daarin het verschil. Bijvoorbeeld door het geven van een zogenaamd ‘enkelvoudig advies’ over 1 onderwerp. Denk aan de isolatie van je huis, het plaatsen van zonnepanelen of het goed begrijpen van een offerte. Ook is het straks mogelijk om een energieadviseur thuis uit te nodigen voor een compleet plaatje.

De opening

De opening van het energieloket is vrijdag 15 november om 16.00 uur op de 1e verdieping van cultuurcentrum Tiliander. Wethouder duurzaamheid Peter Smit opent het loket officieel. November is de Maand van de Duurzaamheid. Daarom organiseert de bibliotheek Midden-Brabant samen met DEC de ‘Parel in het groen-markt’. Er zijn dan ook verschillende workshops en informatietafels over duurzame onderwerpen.

Programma

 • Blok 1: 00-17.30 uur – Energieadvies/Energieloket: wat kun je verwachten? 17.30-18.00 uur – Elektrische deelauto – Samen Slim Rijden
 • Blok 2: 18.30-19.00 uur – Elektrische deelauto – Samen Slim Rijden

19.00 -19.40 uur – Zonnepanelen / Postcoderoos – Zon op andermans dak

De informatietafels worden verzorgd door verschillende ondernemers in duurzame maatregelen en installaties voor thuis.

Het Energieloket is een initiatief van de gemeente Oisterwijk en Dec-Oisterwijk.

Blik op de Buurt: Westend onder de loep

Praat mee over jouw buurt op 23 november!

Op zaterdagochtend 23 november organiseren gemeente Oisterwijk en inwoners uit Westend een Blik op de Buurt in én over hun buurt. Jij komt toch zeker ook?

Tijdens de Blik op de Buurt ontmoeten inwoners, organisaties, de gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders en medewerkers van de gemeente Oisterwijk elkaar.

Na een gezamenlijke rondwandeling door de wijk, geleid door buurtbewoners, gaan we met elkaar in gesprek over hoe jullie, als inwoners van Westend, de woonomgeving ervaren en over wat er speelt in de wijk.

Programma

 

Tijd Activiteit
09:30-09:45 Inloop en ontvangst met koffie en thee bij ontmoetingscentrum de Coppele aan de Prunusstraat 69.
09:45-10:00 Welkom door wethouder Dion Dankers
10:00-11:10 Rondleiding door de wijk
11:10-12:00 Terugkomst bij de Coppele en gesprek
12:00-12:30 Maken vervolgafspraken en sluiting

Aanmelden voor de Blik op de Buurt is niet nodig.

Veilig fietsen: blijf uit de dode hoek!

Weet jij waar je veilig fietst in de buurt van een bus of vrachtwagen? Blijf uit de dode hoek. Want daar kan de chauffeur je niet zien. Onthoud: als jij de chauffeur ziet, ziet hij jou ook. Dat is rechts achter de bus of vrachtwagen, op een afstand van minstens 3 meter. Ga dus nooit ernáást fietsen, want dan ziet de chauffeur je niet.

Afvaldumping gezien? Meld het bij de gemeente. Heterdaad? Bel de politie!

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar afvaldumpingen in de gemeente Oisterwijk. Uit de geanalyseerde cijfers van de afgelopen 5 jaar blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 100 kleinere of grotere afvaldumpingen plaats vinden in onze gemeente.

Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen vond plaats in de buitengebieden en de recreatiegebieden van gemeente Oisterwijk.

Gevolgen

De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.

Meld afvaldumpingen!

De afvaldumpingen zijn niet alleen een probleem van de plaatselijke overheid maar van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat gemeente Oisterwijk ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit dan via de website www.oisterwijk.nl/melden of telefonisch (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel dan de politie (0900) 88 44.

 

Gemeenteberichten 31 oktober 2019

Onderwerpen raad

 

 • Het declaratiefonds
 • De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oisterwijk 2019
 • Het projectafwijkingsbesluit Duinenweg 3
 • Het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen
 • Het bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’
 • De Woningbouwprogrammering 2019-2028
 • Het projectplan Sociaal Domein 2019-2020
 • De kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk
 • De Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2019
 • De Legesverordening 2019
 • FikKs app

Onderwerpen college

 • Vaststellen I-Visie samenwerking GHO
 • Discussienota De Leye
 • Beantwoording art. 34 vragen afhandeling verzoek planten haag in de straat Mispelbos
 • Overeenkomst over een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de reconstructie van Blokshekken en de overweg
 • Bestemmingsplan “KVL-terrein, oost”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Posthoornseweg 5-19 Oisterwijk, het kappen van een naaldboom
 • Omgeving Terburghtweg Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke steiger
 • Vooskerbos 28 Moergestel, het uitbreiden en aanpassen van een woonhuis
 • Hendrik Willem Mesdagstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van een bungalow
 • van Beckhovenstraat en Burg. Canterslaan ong. Oisterwijk, het vervangen van de riolering en het toepassen van bronbemaling

Verleend

 • Boxtelsebaan 41 Oisterwijk, het veranderen en vergroten van de woning
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het aanpassen van de aanwezige drainage
 • Heuvelstraat 34 Moergestel, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een caravanstalling
 • Oirschotseweg 76 Moergestel, het bouwen van een rijhal en een stallingsruimte voor paarden
 • Hertog Godfriedlaan 4 in Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Stichting De Kiosk Oisterwijk voor het houden van Winter Village Oisterwijk van 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020 op het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan SSNO Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk voor het houden van de intocht van St. Nicolaas op 17 november

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Pannenschuurlaan 250 te Oisterwijk, voor het veranderen van een plantenkwekerij.
 • De Nedervonder 13 te Oisterwijk, voor het veranderen van een opslagvoorziening.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 1 november 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat

De Joannes Lenartzstraat wordt heringericht. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de weg in fasen af.

Op dit moment werken we aan het gedeelte bij de aansluitingen met de Spoorlaan en de Nicolaas van Eschstraat. Het kruispunt en de spoorwegovergang Heusdensebaan zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Door de weersomstandigheden hebben de werkzaamheden enige vertraging opgelopen.

Spoorwegovergang en doorgaand verkeer

Wanneer BrabantWater klaar is met haar werkzaamheden aan de Haarenseweg en Nicolaas van Eschstraat, kan het straatwerk bij de spoorwegovergang Heusdensebaan worden aangepast. Zodra dat klaar is, zorgen we ervoor dat het doorgaande verkeer al gebruik kan maken van de Joannes Lenartzstraat. We streven ernaar dat dat rond 15 november al kan. Daarna moeten de werkzaamheden aan de aansluiting naar de Nicolaas van Eschstraat en de aansluiting met de Spoorlaan en de werkzaamheden aan de inrit naar de parkeerplaats nog worden afgerond.

Blijf op de hoogte via de Nieuwsklok, sociale media van de gemeente Oisterwijk en www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Vitaliteitstesten van Max Vitaal vol

Heb je een brief gekregen om mee te doen aan de vitaliteitstesten op zaterdag 9 of 16 november? En wilde jij je meteen inschrijven om tot de conclusie te komen dat dit niet meer kon?

Na 5 dagen waren alle testmomenten vol. Wat een succes! Alleen niet zo leuk voor iedereen die (nog) niet heeft in kunnen schrijven. Daarom kun je via de ‘open inschrijving’ op de website www.maxvitaal.eu laten weten dat je interesse hebt voor een vitaliteitstest. De organisatie kijkt dan of er genoeg aanmeldingen zijn om extra testen te plannen.

Inschrijven

Ga naar www.maxvitaal.eu en klik op inschrijven fittest. Vul bij woonplaats ‘Oisterwijk’ in. Kies voor ‘open inschrijving’ en geef je op met jouw emailadres en een wachtwoord. Zo gauw er een nieuwe datum wordt je op de hoogte gesteld.

November is Maand van de Dialoog in Oisterwijk

November staat in Oisterwijk weer in het teken van de Maand van de Dialoog. Op verschillende locaties kun je terecht voor een dialoogontmoeting.

De organisatie van de dialogen wordt verzorgd door 2 organisaties: Metgezel in Zingeving en Oisterwijk in Dialoog en ondersteund door de gemeente Oisterwijk. Samen staan zij voor de dialoog als werkelijke connectie met de ander.

Wat is een dialoog?

Een dialoog is een goed gesprek met anderen in een groep. Het is een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en om nieuwe inzichten en ideeën op te doen. In deze drukke tijden lijken we wat minder écht te luisteren naar elkaar, de dialoog laat je ervaren hoe dat dat is. Iedereen kan meedoen, jong en oud. Ervaring is niet nodig. Er worden verschillende activiteiten aangeboden.

Metgezel in Zingeving

Metgezel in Zingeving organiseert ook dit jaar weer verschillende dialoog tafels. Ter ere van het 10-jarig bestaan van Metgezel in Zingeving is het thema ‘dankbaarheid’.

 • Donderdag 31 oktober: 3 dialoogtafels in de Abdij van Koningshoeven (4.00-9.00 uur). Aanmelden via metgezelinzingeving.com.
 • Maandag 4 november: 5 dialoogtafels in de Kerkstraat 48 Oisterwijk in de huiskamers Gerard Horvershuis ofwel De Inloop. Er is een ochtend- en avondprogramma. Aanmelden via metgezelinzingeving.com.

Oisterwijk in Dialoog

Het thema van de dialogen van ‘Oisterwijk in Dialoog’ is: ‘natuur beleven’. Dit sluit aan bij het thema van NL Leest van de bibliotheek. Reserveer je plekje bij een van de dialoogontmoetingen via www.oisterwijkindialoog.nl of bel met (06) 434 36 426 (Yvette van Kempen).

 • Donderdag 07 november: bosdialoog in het Boscafé De Rode Lelie, Oisterwijk (13.30-16.00 uur) met gespreksbegeleider Maria
 • Woensdag 13 november: dialoog aan de keukentafel in Moergestel (9.30-12.00 uur) met gespreksbegeleider Saskia
 • Vrijdag 15 november: dialoog in Het Oude Raadhuis, Oisterwijk (13.30-16.00 uur) met gespreksbegeleider Dion
 • Zaterdag 16 november: dialoog in het kleine Boshuisje van Natuurmonumenten, Oisterwijk (10.00-13.00 uur, incl. lunch) met gespreksbegeleider Nelleke
 • Donderdag 21 november: dialoog met als thema: Oisterwijk als Global Goals en duurzaamheid in Tiliander, Oisterwijk (19.30-21.30 uur)
 • Vrijdag 29 november: ‘natuur beleven’ dialoog in de Bibliotheek (Pleinzaal in Tiliander – 14.30-17.00 uur) met gespreksbegeleider Gerard

Nieuwe chip in je container                        

Het plaatsen van nieuwe chips op containers is bijna klaar. Maar we merken dat er toch nog vragen leven bij inwoners. Daarom hebben we wat zaken op een rij gezet.

 • Mijn container is kapot gegaan tijdens het chippen:
  Dit niet de bedoeling. Bel ons op (013) 529 13 11, dan zorgen we dat je een nieuwe container krijgt
 • Hoe zie ik dat het chippen klaar is en/ of weet ik dat het goed gebeurd is:
  De medewerkers van het chipbedrijf hebben bij het plaatsen van de nieuwe chip ook een nieuwe adressticker en een aparte sticker met een streepjescode op de zijkant of achterkant van de container geplakt. Zitten deze stickers op je container? Dan heeft je container een nieuwe chip. Weet jet het niet zeker? Bel dan naar Inovim (het chipbedrijf) via (0800) 400 20 50
 • Ik heb mijn containers op tijd buiten gezet en toch een brief gekregen dat de containers niet buiten stonden:
  Bel hiervoor naar Inovim via (0800) 400 20 50
 • Ik heb geen stickers gehad:
  Bel hiervoor naar Inovim via (0800) 400 20 50, zij sturen je nieuwe stickers
 • Ik kon mijn containers niet aan de straat zetten:
  Er komt nog een 2e ronde voor het chippen van de containers. Als het goed is heb je hierover een brief gekregen. Is dit niet het geval, neem contact op met Inovim via (0800) 400 20 50

Herontwikkeling locatie De Leye in Oisterwijk

Half oktober werd op sportpark Den Donk de nieuwe sportaccommodatie geopend. Hiermee is na zo’n 45 jaar een einde gekomen aan het gebruik van zwembad en sporthal De Leye. Daarmee is het tijd om verder plannen te maken voor de ontwikkeling van locatie ‘De Leye’.

Eind 2018 is al met omwonenden en met de gemeenteraad gesproken over de wensen voor deze locatie. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met verschillende instanties zoals woonstichting Leystromen, Thebe en Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO).

Raadsontmoeting 14 november

De verschillende gesprekken hebben informatie opgeleverd waarover de gemeenteraad op 14 november tijdens een raadsontmoeting met elkaar in discussie gaat. Tijdens die discussie staan de volgende vragen centraal: op welke wijze wil de gemeente invulling geven aan de locatie (woningbouw of anders), wat vinden we belangrijk bij de verkoop van de locatie en welke doelgroepen en functies willen we op deze locatie? Iedereen is van harte welkom bij deze raadsontmoeting. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Vervolg

Op basis van de resultaten uit de raadsontmoeting kiest de gemeente een verkoopmethode. We stellen een programma van eisen en wensen op, waaraan de plannen voor de ontwikkeling van de locatie moeten voldoen. Geïnteresseerden kunnen dan een bod doen op de locatie. Na de verkoop moeten nog ruimtelijke procedures worden doorlopen, denk hierbij aan het opstellen van een bestemmingplan. Dit proces kan tot zo’n 2 jaar duren. Pas daarna zal De Leye gesloopt worden en zal de bouw van de nieuwe plannen starten. Het zal nog zeker 3 jaar duren voordat er iets gerealiseerd wordt op de locatie De Leye. In de tussentijd zorgt de gemeente dat het pand bewoond wordt.

Wethouder Peter Smit kijkt uit naar de ontwikkelingen: “De Leye is een centrale locatie in Oisterwijk, nabij ons prachtige centrum. De locatie biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan onze ambities voor woningbouw in de komende jaren. Hierbij is het belangrijk dat we met het soort woningen niet alleen aansluiten bij de behoefte die er is, maar ook voldoende aandacht hebben voor de omgeving.”

17 november ‘Snertmiddag’ voor senioren Oisterwijk West

Nu de donkere dagen weer zijn aangebroken, trakteert het bestuur van Ontmoetingscentrum De Coppele de senioren van Oisterwijk West op een gezellige, Brabantse  ‘Snertmiddag’, oftewel: ouderwetse erwtensoep met roggebrood, spek en zult.

Deze ‘Snertmiddag’ is op zondag 17 november 2019 van 13.00 tot 16.00 uur in Ontmoetingscentrum De Coppele. De Molenzangers zorgen voor muzikaal vermaak.

Kaarten

Voor de ontmoetingsmiddag is ieder jaar veel belangstelling, daarom zijn er toegangskaarten beschikbaar. Af te halen maandag 4 en woensdag 6 november tussen 14.00 en 16.00 uur in De Coppele. De kaarten kosten €2,- en dat is inclusief 2 consumptiebonnen.

66 jaar en ouder

De ‘snertmiddag’ is alléén toegankelijk voor de inwoners van Oisterwijk West en Heukelom die ouder zijn dan 66 jaar.

www.zorgenomeenkind.nl: herken kindermishandeling

De website zorgenomeenkind.nl helpt bij het herkennen en verhelpen van kindermishandeling. De site is onderdeel van de campagne ‘Ook jij kunt iets doen’.

Kindermishandeling is niet altijd even duidelijk herkenbaar. Het gaat niet alleen om fysiek geweld maar het kan ook gaan om verwaarlozing, uitschelden of kleineren. Daarom is het zo belangrijk dat mensen dit leren te herkennen. Daar helpt de website www.zorgenomeenkind.nl bij. Ook vind je hier informatie over wat mensen kunnen doen en waar ze hulp kunnen vragen.

Taskforce

Zorgenomeenkind.nl is een initiatief van de regionale Taskforce Kindermishandeling. Dat is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners in de regio Hart van Brabant. De Taskforce zoekt naar een nieuwe aanpak van het probleem, zodat kindermishandeling eerder gesignaleerd kan worden en hopelijk steeds vaker kan worden voorkomen.

Week tegen Kindermishandeling

De website is gelanceerd in aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling. In deze week van 18 tot en met 24 november delen professionals, ouders en kinderen hun verhalen. Over wat ze hebben meegemaakt en wat ze heeft geholpen. Met die informatie wil de Taskforce ervoor zorgen dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

 

 

gemeenteberichten 24 oktober 2019

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief ”Stand van zaken voorbereiding decentralisatie Beschermd Wonen”
 • Begroting 2020 Haaren en meerjarenraming 2021-2023
 • Memo inzake opnemen dB(C)-norm in APV
 • Memo inzake zaakvoorstel Oliviersweg 9

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Pijnendijk 2 Moergestel, het wijzigen van een verleende vergunning voor het uitbreiden van een stalhouderij
 • Gemullehoekenweg 121 A Oisterwijk, het bouwen van een carport
 • Oirschotseweg 76 Moergestel, het bouwen van een rijhal en een stallingsruimte voor paarden
 • Achterzijde Majoraan Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een container
 • Oirschotseweg 44 Moergestel, het kappen van een kastanje
 • Kerkstraat 72 A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Vennelaan 13 Oisterwijk, het plaatsen van een afrastering
 • Dorpsstraat 27 en 27A Oisterwijk, het opslaan van roerende zaken

Verleend

 • Kloosterlaan 30 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van een container ten behoeve van opslag
 • Oirschotseweg 44 Moergestel, het kappen van een kastanje
 • Oisterwijkseweg 28 Moergestel, het mogen gebruiken van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning
 • Esschebaan 60 Oisterwijk, het wijzigen van de huidige bestemming naar “wonen”
 • Eikenven 52 Oisterwijk, het verbouwen en renoveren van de woning

Bestemmingplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiele herziening Rootven 38 e.o., Moergestel

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan 2College Durendael voor het houden van de kerstactiviteiten voor goede doelen op 20 december in het clubhuis en omgeving van de rugbyclub Oysters en voor het houden van de Sportmarathon in de nacht van 19 op 20 december in de sporthal aan de Sportlaan 12 in Oisterwijk

Melding

 • Door Ambacht BV voor een festiviteit aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk op 26 oktober

Werkzaamheden noordzijde station en Schijfstraat

We werken aan de weg aan de noordzijde van het station (KVL-zijde) en aan de Schijfstraat.

Ondertussen is de grond tussen de Schijfstraat en het spoor gesaneerd. Dit was nodig voor de ondergrondse waterberging en voor het fietspad dat richting het station wordt gerealiseerd.

Parkeerterrein en fietspad

Tot en met december werken we aan de realisatie van de ondergrondse waterberging. In de kerstvakantie moet het beton vervolgens uitharden. In het eerste kwartaal van volgend jaar worden dan het parkeerterrein (boven de ondergrondse waterberging) en het fietspad definitief ingericht. De Schijfstraat richten we het einde van dit jaar definitief in.

Tijdelijk pad langs het spoor

Uiteraard zijn we voor alle hierboven beschreven werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. Slecht weer kan tot vertraging van de werkzaamheden leiden. Eerder heeft ProRail al een fietsenstalling gerealiseerd aan de noordzijde van het station. Deze is te bereiken via een nieuw tijdelijk pad langs het spoor.

Wegwerkzaamheden op 5 locaties in de gemeente

De komende weken werken we op verschillende locaties in de gemeente aan de weg. Op deze plekken is onderhoud nodig of worden maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren.

We praten je bij over 5 projecten die de komende maanden op de planning staan.

Langvennen-Oost: 21 oktober – 8 november

In de periode tussen 21 oktober en 8 november verbeteren we de verkeerssituatie. De huidige wegversmalling wordt verwijderd en er komen 2 drempels terug. Hiermee willen we de snelheid omlaag brengen en de verkeersveiligheid verhogen.

Fietspad Moergestelseweg: 28 oktober – 8 november

Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de rotonde bij de Groenstraat en het pand met huisnummer 7. We maken dit fietspad breder en waar nu nog tegels liggen, komt asfalt. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van het fietspad. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 28 oktober en 8 november.

Oversteekplaats fietspad Akkerweg: 28 oktober – 8 november

Bij de aansluiting met bedrijventerrein De Sonman in Moergestel doen we 2 kleine aanpassingen. Hierdoor kun je straks vanaf beide kanten van De Sonman de Akkerweg oversteken. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 28 oktober en 8 november. Om vertraging voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt er alléén gewerkt tussen 9.00 en 15.00 uur. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet.

Heibloemdijk : 28 oktober – 8 november

Het deel van de Heibloemdijk dat in eigendom is van de gemeente Oisterwijk is in een slechte staat van onderhoud. Daarom wordt er een reconstructie uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 28 oktober en 8 november. Er wordt een tijdelijke verkeersomleiding ingesteld.

Dubbele rotonde Moergestelseweg: 21 november – 6 december

De rotonde wordt verbeterd voor fietsers. Na de aanpassingen kunnen fietsers zowel aan de oost – als aan de westkant in 2 richtingen langs de rotonde fietsen. De werkzaamheden starten op 11 november en duren tot 6 december. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Hierover volgt nog meer informatie.

Vragenlijst jongeren 12 tot en met 18-jarigen van start

Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan krijg je misschien een uitnodiging (voor je kind) om een vragenlijst in te vullen over je gezondheid.

De GGD Brabant Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 31.000 jongeren in het werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen aan het onderzoek, hoe completer de gegevens en de bruikbaarheid van de informatie. De GGD publiceert de resultaten van het onderzoek medio 2020.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De vragen gaan over je gezondheid en ook over je leefomgeving, leefstijl en welzijn. De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor jongeren om gezond en veilig te wonen, leven en opgroeien. Denk aan gezond schoolbeleid, alcoholpreventie en opvoedondersteuning.

Check je leefstijl!
Ben je benieuwd hoe gezond je bent? En wil je meer weten over gezonde voeding, bewegen, roken, alcohol of een gezonde leefstijl? Op het einde van de vragenlijst kun je een gezondheidsadvies ontvangen op basis van jouw antwoorden of je kunt kiezen voor meer algemene informatie en linkjes naar leuke websites.

Uitnodiging ontvangen?
Als je een uitnodiging hebt gekregen, ben je (is je kind) via een steekproef uit het bevolkingsbestand geselecteerd. Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig om mee te doen aan het onderzoek. De GGD beloont elke twintigste deelnemer met een cadeaubon ter waarde van 10 euro. Daarnaast maak je kans op 1 van de 3 cadeaubonnen ter waarde van 200 euro! Doe jij ook mee?

Te kappen bomen in oktober

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we je graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor oktober is:

 • 9 paardenkastanjes op parkeerterrein Den Donk. Reden van kap: de bomen hebben de kastanjeziekte. De paardenkastanjebomen (alle Aesculus-soorten) in Nederland worden bedreigd door de kastanjeziekte. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en bloeden donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Samen verslaan we eenzaamheid

Dagelijks ben je met veel mensen in contact. Tijdens het sporten, boodschappen doen, in je woonomgeving, in je (vrijwilligers)werk en zo meer. Van sommige mensen heb je misschien het vermoeden dat ze eenzaam zijn. Maar is dat wel zo? Het is best lastig om het daar met iemand over te hebben. Hoe vraag je dat en als het daadwerkelijk zo is, hoe ga je daar dan mee om?

Wil jij meer weten over de complexiteit van eenzaamheid en hoe daar effectief mee om te gaan? Wil jij samen met andere inwoners van Oisterwijk dit maatschappelijke probleem aanpakken? Bezoek dan één van onze workshops die vanuit de Coalitie Oisterwijk Samen ‘tegen’ Eenzaamheid worden georganiseerd op:

 • Maandag 4 november van 14.00-17.00 uur of maandag 11 november van 19.00-22.00 uur in de Tiliander.

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar, dus geef je snel op. Dit kan door een mail te sturen aan info.oisterwijk@contourdetwern.nl of bellen naar Jacqueline van den Acker (06) 239 606 35.

Oisterwijk 75 jaar bevrijd op 26 oktober

Op zaterdag 26 oktober is het precies 75 jaar geleden dat Oisterwijk en Moergestel door de geallieerden bevrijd is. Om deze historische dag te herdenken zijn er verschillende activiteiten om de bevrijding te vieren.

Leerlingen van het 2College Durendael organiseren samen met de werkgroep Oorlogsgraven en Bevrijding en Harmonie Asterius een bevrijdingsconcert. Het programma bestaat uit muziek, gedichten en korte filmpjes. Aanmelden is nodig en kan via de website oisterwijkinbeeld.nl/bevrijdingsconcert-2019-in-aula-durendael/.

Moergestel

Op het St. Jansplein in Moergestel start op meerdere momenten een toneelstuk. Bijzonder is dat het toneelstuk je meeneemt naar verschillende locaties in Moergestel. Starttijden zijn 10.00, 13.00 en 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Om 20.00 uur is er een feestelijke afsluiting met een Oranjebal in Den Boogaard.

Jongeren praten mee tijdens Jongeren Adviessessies van R-Newt

‘Ik ben blij dat de gemeente dingen voor ons wil doen en ook doet, maar zijn dit eigenlijk wel dingen die wij willen? Het is goed om daarover met elkaar te praten.’ – Het was één van de positieve geluiden tijdens de eerste Jongeren Adviessessie georganiseerd door R-Newt.

Op 8 oktober spraken verschillende jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met wethouder Stefanie Vatta en de beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente over wat hen bezig houdt. Het doel van de adviessessies is om jongeren meer inspraak te geven in de besluiten van de gemeente en hun ideeën en manier van denken te delen.

In de eerste editie op 8 oktober werd het meteen concreet. De jongeren spraken over van alles: het buurthuis, maandelijkse activiteiten, een ideeënbus en een jongeren-contactpersoon. In een vrije en ontspannen sfeer werd een heleboel informatie uitgewisseld. Wil jij ook meepraten? Stuur een mailtje naar jongerenwerker Marcel Vlemmix: marcel@r-newt.nl of bel hem op (06) 832 58 138.

Gemeente plaatst weer bladkorven

Met de beginnende herfst zien we ook weer meer bladeren op straat. Daarom plaatst de gemeente vanaf maandag 21 oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven worden neergezet op plekken waar veel bladoverlast is. Mocht het nodig zijn dan plaatst de gemeente de bladkorven wat eerder.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald.

Wat mag in een bladkorf

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ook het blad uit jouw tuin mag je hier kwijt. Ander tuinafval, zoals hout, takken of houtachtige planten, mag niet in de korven. Dit geldt ook voor groenafval van bedrijven en hoveniers. Doe je dit wel, dan riskeer je een boete voor illegaal storten.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. Je hoeft hier ook geen melding van te maken. Deze hoopjes ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? Je mag bladafval ook in de groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke bladdepots. Hier verzamelt de gemeente tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer op te ruimen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in uw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. De gemeente probeert het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Schutstraat in parkeervakken
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • De Dommel in de parkeervakken tegenover huisnummer 129 t/m 133
 • Stokeind in Moergestel
 • Molenstraat in Moergestel parkeerterrein Audacia

Inleveren grof tuinafval

Heb je naast bladeren ook ander tuinafval dat niet in de GFT-container past? Op zaterdag 26 oktober en zaterdag 30 november 2019 kun je het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren bij Bruurs Loon- en transportbedrijf aan de Heuvelstraat 20. Hierover informeren we je binnenkort uitgebreider.

Dag van de Mantelzorg, een dag om niet te missen!

Zondag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. In Oisterwijk wordt het weer een feestelijke middag met een gevarieerd programma.

Mantelzorgers vertellen persoonlijke verhalen en je wordt getrakteerd op een heerlijke lunch. Aansluitend volgt een voorstelling met vrolijke muziek en theater. Alle mantelzorgers die in onze gemeente actief zijn, verwelkomen we graag.

Waar en wanneer?

10 november van 11.30 tot 15.00 uur in Tiliander, ingang Lindeplein. Parkeren kan gratis aan de Spoorlaan op het parkeerterrein tussen Q-park en Joannes Lenartzstraat of in de betaalde parkeergarage onder Tiliander. Kun je niet aanwezig zijn omdat degene voor wie je zorgt niet alleen kan blijven? Laat het ons weten, we denken graag me je mee voor een oplossing.

Meld je aan!

Je kunt je aanmelden bij Wil Hoentjen en Ingrid Oosterling van ContourdeTwern via wilhoentjen@contourdetwern.nl of telefonisch op (013) 528 40 80 / (06) 171 630 91 (in de ochtenden). Natuurlijk zijn ook ‘mede’-mantelzorgers van harte welkom. Geef door met hoeveel personen je komt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 17 oktober 2019

Onderwerpen college

 • Concept begroting 2020
 • Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kom Moergestel, Partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Ontwerpbestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • 2E BERAP Haaren 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Ruymheuvel 24 Moergestel, het plaatsen van een erker
 • Harrie Janssenstraat Oisterwijk, het bouwen van 14 rijwoningen
 • Hildsven 2 Moergestel, het kappen van 3 bomen
 • Tegenover Kuiperstraat 24 Oisterwijk, het realiseren van een tijdelijke bouwplaats voor de opslag van goederen tbv het verduurzamen van 87 woningen
 • Heizenschedijk 1 Moergestel, het plaatsen van nieuwbouw Reuselhoeve
 • Servennenstraat 11 Moergestel, het uitbreiden en aanpassen van een varkenshouderij
 • Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het plaatsen van een steiger voor renovatie voorgevel
 • Weverstraat 8 Oisterwijk, het vervangen van een stalen balk
 • Pijnendijk Moergestel, het gedeeltelijk verharden van een zandpad met asfalt
 • Watermolensteeg 12 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik

Verleend

 • Klein Locht 5 Moergestel, het herbouwen van een woonboerderij
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het kappen van 3 eiken

Verlengd

 • Esschebaan 60 Oisterwijk, het wijzigen van de huidige bestemming naar “wonen”
 • Oisterwijkseweg 28 Moergestel, het wijzigen van de bestemming bedrijfswoning naar wonen

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Bierfeesten Moergestel voor het houden van het Feest van de Lange Nacht op 26 oktober in een tent tegenover het Draaiboompje aan de Oirschotseweg Moergestel
 • Aan Optisport Gorinchem, voor een Drank- en Horecavergunning voor de Sportaccommodatie Den Donk aan Sportlaan 12 Oisterwijk

Melding

 • Van het organiseren van 75 jaar bevrijding op 26 oktober op het Sint Jansplein Moergestel
 • Van het organiseren van 75 jaar bevrijding op 27 oktober op het St. Jansplein en bij het monument van Generaal C.M. Barber in Moergestel

Milieu

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

 • Baaneind 4 Heukelom, Het vervangen van luchtwassers in de varkenshouderij

Het besluit en bijbehorende stukken zijn met ingang van 18 oktober 2019 gedurende 6 weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 26 oktober: vanwege ’75 jaar vrijheid’ is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 26-27 oktober: vanwege het Feest van de Lange Nacht geldt voor de Heiligenboom in Moergestel eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod
 • 27 oktober: vanwege ’75 jaar vrijheid’ is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 oktober: vanwege de herdenking van de Bevrijdingsdag bij het monument C.M. Barber in Moergestel zijn de Raadhuistraat en de Oirschotseweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Nieuwe chip in je container

Heb je een brief gekregen over de plaatsing van een nieuwe chip in je afvalcontainers? Controleer of het aantal en type containers zoals vermeld in de brief klopt. Is dit niet zo? Neem dan contact op met het telefoonnummer in de brief. Om er zeker van te zijn dat je container ook in de toekomst geleegd wordt, is het belangrijk dat je alle containers (ook medische containers) op de genoemde datum bij je voordeur zet. Ook als er werkzaamheden in jouw straat zijn. Het chippen gebeurt namelijk met de hand. Je ontvangt een sticker om op je container te plakken. Plak deze er pas op, op de dag dat je de container aan de straat moet zetten. Lukt het niet om op die datum je containers klaar te zetten? Vraag het aan iemand uit je omgeving.

Lind-Noord weer open – Spoorwegovergang Heusdensebaan dicht

Ondanks het slechte weer van de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de weg bij het centrum. Sinds vrijdagavond 11 oktober is de Lind-Noord tot aan de Peperstraat weer open voor verkeer. De werkzaamheden zijn daar inmiddels afgerond. Sinds maandag 14 oktober wordt er gewerkt aan de aansluiting Nicolaas van Eschstraat – Joannes Lenartzstraat – Spoorlaan. Vanaf dat moment is de spoorwegovergang Heusdensebaan dus afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. BrabantWater werkt daarnaast nog in de Nicolaas van Eschstraat en de Haarenseweg. Hierdoor is het niet mogelijk om rond te rijden via de Heusdensebaan-Haarenseweg.

Rioleringswerkzaamheden rondom Burgemeester van Beckhovenstraat

Het riool in de Burgemeester van Beckhovenlaan, Burgemeester de Keijzerplein, Juliana Bernhardplein, Burgemeester Canterslaan en Balbian Versterlaan moet vervangen worden. De werkzaamheden zijn in ieder geval tot april 2020.

De verschillende straten worden opgebroken en daarom ook afgesloten voor verkeer. Dat geeft natuurlijk overlast. Daarom werken we in verschillende fasen. Het 1e deel van de werkzaamheden begint op 21 oktober. We hebben het voor je op een rij gezet.

21 oktober – 20 december 2019: Burgemeester van Beckhovenstraat – Scheepersdijk – Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein

Op maandag 21 oktober beginnen de werkzaamheden aan de kruising Scheepersdijk – Burgemeester Van Beckhovenstraat. We breken de straat open op de kruising tot aan het Burgemeester de Keijzerplein en het Juliana Bernhardplein. Het aanleggen van het nieuwe riool en de nieuwe bestrating duurt naar verwachting tot de kerstvakantie. Verkeer wordt omgeleid.

21 oktober – 20 december 2019:  Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein

Op het Burgemeester de Keijzerplein en Juliana Bernhardplein doen we archeologisch onderzoek en leggen we een nieuwe waterleiding aan. Hiervoor breken we de stoep en delen van de we weg open. De pleinen blijven bereikbaar via de Burgemeester Canterslaan.

6 januari 2020 – eind februari 2020: Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein – Burgemeester van Beckhovenstraat – Burgemeester Canterslaan

We breken de straat open op het Burgemeester de Keijzerplein en Juliana Bernhardplein en de Burgemeester van Beckhovenstraat tot en met de Burgemeester Canterslaan. Ook hier komt de nieuwe riolering en bestrating.

Februari 2020 – maart 2020: De Balbian Versterlaan

Het deel van de Balbian Versterlaan tussen de Lindeparklaan en de Burgemeester Canterslaan krijgt een nieuw riool en nieuwe bestrating.

Maart 2020 – april 2020 Burgemeester Canterslaan

Als laatste is de Burgemeester Canterslaan aan de beurt. Het riool wordt in een deel van de straat vervangen. De straat krijgt wel over de hele lengte nieuw asfalt en bestrating.

Overlast

De werkzaamheden zorgen voor overlast. Wel proberen we dit tot een minimum te beperken. Via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden, de Nieuwsklok en Social Media houden we je op de hoogte.

Feestelijke opening Sportcomplex Den Donk

Wauw, wat een dag! Sportcomplex Den Donk opende zaterdag 12 oktober officieel haar deuren! Dat werd groots gevierd met een zeer drukbezochte open dag. Om 11.00 uur werd het startsein gegeven door wethouder sport Stefanie Vatta en de 10-jarige Liselotte Stielstra. Daarna kwamen enkele duizenden geïnteresseerden de gloednieuwe sportaccommodatie op Den Donk bekijken. Een bomvol programma – met o.a. demonstraties, rondleidingen, spellen, zwemmen, klimmen, frietjes, ballonnen én schminken – zorgde voor vele enthousiaste gezichten. We bedanken iedereen voor de komst. Sportcomplex Den Donk nog niet gezien en wel nieuwsgierig? Tijdens de herfstvakantie en ook daarna zijn er vele activiteiten. Kijk hiervoor op http://www.optisport.nl/dendonk.

De vlag gehesen op Coming Out Day

Vrijdag 11 oktober was het International Coming Out Day! Wethouder Stefanie Vatta hees daarom samen met bestuurders van opvang, primair- en voorgezet onderwijs de regenboogvlag: “We geven hiermee een signaal af aan onze (jonge) inwoners dat je je unieke zelf mag zijn! Het onderwijs is een belangrijke en onmisbare partner als het gaat om het creëren van een veilig klimaat waarin ALLE kinderen zichzelf kunnen zijn. Daarom hijsen wij vandaag samen deze vlag en zetten wij ons in voor acties om te zorgen voor meer acceptatie van diversiteit.”

Bijeenkomst over spoortrillingen Oisterwijk

ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op dinsdag 22 oktober een bijeenkomst over trillingen langs het spoor in Oisterwijk. Tijdens deze avond gaan zij graag met de Oisterwijkse inwoners in gesprek. De bijeenkomst is dinsdag 22 oktober bij 2College Durendael aan de Van Kemenadelaan 5 in Oisterwijk. Het programma:

 • 45 – 19.00 uur: inloop
 • 00 – 21.00 uur: in gesprek met elkaar en ruimte voor vragen

We adviseren je om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets te komen.

Nieuwe proeven tegen trillingen Brabantroute

ProRail en NS willen samen met het ministerie nieuwe maatregelen testen tegen de overlast van trillingen op de Brabantroute. NS gaat als proef in Dorst, Rijen en Oisterwijk met een aangepaste snelheid rijden en ProRail onderzoekt de haalbaarheid en inpasbaarheid van een drietal maatregelen.

Vragen?

Neem dan contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of 0800 – 776 72 45 (gratis).

Werkgevers en werkzoekenden ontmoetten elkaar op Arbeidsmarkt Dichtbij

Wat een energie en enthousiasme bij de eerste editie van Arbeidsmarkt Dichtbij op dinsdag 8 oktober! Nadat 350 leerlingen van Durendael de aanwezige ondernemers het hemd van het lijf hadden gevraagd, maakten meer dan 200 bezoekers kennis met de pareltjes van werkgevers die zich presenteerden op hét werkevenement van Oisterwijk. We hopen dat er vele mooie contacten zijn ontstaan die de arbeidsmarkt dichterbij hebben gebracht voor onze inwoners.