Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 29 oktober 2020

Onderwerpen college

 • Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat ong.
 • Principemedewerking realisatie één ruimte-voor-ruimte woning Zandstraat 6a te Moergestel
 • Verlenen omgevingsvergunning Oliviersweg 9
 • Onderhoud sloten en duikers
 • Update financiën 2020 en verder
 • Tijdelijk mandaat contractmanagement Tilburg

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tuinkers en omstreken Oisterwijk, het plaatsen van een bouwplaatsinrichting
 • Europalaan 33 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • De Lind 42 Oisterwijk, het plaatsen van bouwhekken
 • De Stappert 61 Moergestel, het plaatsen van een prefab dakkapel
 • Bet Vosstraat 4 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Le Sage Ten Broekstraat 5 Oisterwijk, het vervangen van een oude dakkapel met verhoging tot aan de nok

Verleend

 • Tuinkers en omstreken Oisterwijk, het plaatsen van een bouwplaatsinrichting
 • Heusdensebaan 92A Oisterwijk, het herbouwen van een bijgebouw
 • Van Rijckevorsellaan 19 Moergestel, het uitbreiden van de woning
 • De Lind 42 Oisterwijk, het plaatsen van bouwhekken
 • Dorpsstraat 50 Oisterwijk, het verbouwen van de winkel en het uitbouwen van de bovenwoning
 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het realiseren van een nieuw gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten

Verlengd

 • Kruising Schippersdijk-Heusdensebaan Oisterwijk, het plaatsen van een verwijzingsbord

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting de Waterhoef voor een Drank- en Horeca vergunning aan de Terburghtweg 100 in Oisterwijk

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
 • Het opheffen van de parkeerschijfzone parkeerterrein bij voormalig zwembad/sporthal De Leye in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Kandidatenlijsten verkiezingen leden gemeenteraad van Oisterwijk
 • Ter inzagelegging proces-verbaal I 4 verkiezingen gemeenteraad

Een 2e speelterrein op het KVL-terrein

Het KVL-terrein wordt voor de kids steeds leuker! Naast een groot klimtoestel bij de Lakfabriek, ligt er ook een prachtige speelplek naast de Laan van KVL. De locatie kun je multifunctioneel noemen: leuk voor jonge én oude kids om er te spelen en ook nog eens geschikt als bootcamp locatie voor (jong)volwassenen. Opdrukken, optrekken, springen, sprinten, het kan er allemaal! Je vindt er een voetbal-/hockeyveld met goaltjes, een nestschommel met speelzandondergrond en een speel-, klim- en klauterparcours tussen de bomen.

Ambtsketen bijna klaar voor de komst van Haaren

Over iets meer dan 2 maanden is het zover: Haaren komt bij Oisterwijk. Wist je dat de ambtsketen van de burgemeester op dit moment 3 bladeren bevat? Elk blad staat voor 1 van de kernen in onze mooie gemeente. Kunstenaar en edelsmid Kees Ketelaars uit Moergestel heeft de ambtsketen gemaakt na de vorige herindeling. Terwijl wij ons voorbereiden op de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk per 1 januari 2021, zorgt Kees Ketelaars voor de nodige aanpassingen aan de ambtsketen. Zo is de ambtsketen op 1 januari helemaal up-to-date en staat hij symbool voor Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren.

Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

De subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ is geopend! De provincie Noord-Brabant zoekt projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie op zoek naar projecten die vernieuwend, uit te breiden, makkelijk te delen en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. Bovendien willen ze dat er samenwerkingsverbanden ontstaan, die samen een project uitvoeren. De ‘gewone’ verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Openstelling subsidieregeling

De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage van € 24.999. De subsidie krijg je alleen als het project nog niet eerder aanspraak maakte op een provinciale subsidie. Zowel particulieren, bedrijven en overheden mogen een aanvraag doe bij het subsidiebureau van de provincie. Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie is € 500.000.

Eerdere subsidierondes

In de periode oktober 2018 tot en met september 2019 zijn er 3 subsidierondes geweest. In totaal hebben 22 toen samenwerkingsverbanden subsidie voor hun projecten gekregen. De projecten hadden verschillende onderwerpen. Van het collectief opwekken van duurzame energie bij industrieterreinen, specifieke solaroplossingen voor daken en gevels, het professionaliseren van nieuwe en bestaande lokale zoncoöperaties tot het op een vernieuwende manier verbinden en in beweging brengen van initiatieven rond het opwekken van eigen betaalbare, duurzame energie voor inwoners.

Aanvragen

Voor je de aanvraag doet, neem je contact op met de stichting Brabant geeft Energie voor een inschatting van de kansen en risico’s van het project en het maken van het projectplan. De Stichting denkt graag mee en verwerkt kansen en risico’s in een formulier. Meer informatie en een aanvraagformulier staat op www.brabantgeeftenergie.nl.

De afvalhelden van Oisterwijk

Met de jeugd in Oisterwijk zit het wel goed! Wat is er hard gewerkt door de kinderen van BSO Het Pannenschuurtje, BSO Dribbel, BSO Kompas, BSO De Vlinder, BSO Flapuit, BSO Tierelier en BSO Buitenkans. Op maandag 19 en dinsdag 20 oktober trokken zij eropuit om Oisterwijk weer een beetje schoner te maken. Ze gingen, samen met een ZAP’er, op pad met hesjes, handschoenen, knijpers en zakken en ruimden heel veel zwerfafval op. Ook zamelden ze de afgelopen weken plastic doppen in. De opbrengst daarvan komt ten goede aan KNGF Geleidehond voor de opleiding van hun honden. BSO De Vlinder en BSO Buitenkans zamelden de meeste doppen in en wonnen deze afvalbattle. We zijn trots op alle kleine helden die zo hard hebben gewerkt!

Gemeenteraadsverkiezingen: elke stem telt

Bij de gemeenteraadsverkiezingen telt elke stem. Soms kan 1 stem al een zetel meer of minder opleveren.

De verdeling van de zetels gaat via de zogenaamde ‘Kiesdeler’: het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels. In Oisterwijk zijn dat 23 zetels. Maar op wie kun je stemmen tijdens de verkiezingen?

Kandidatenlijst

Je stemt niet alleen op een partij, maar ook op een kandidaat op de lijst. Rond 9 november ontvang je de kandidatenlijst in de brievenbus. Hierop staan de politieke partijen én de kandidaten waarop je kunt stemmen.

KiesKompas

Weet je niet op welke partij en kandidaat je wilt stemmen? Op de websites van de partijen vind je meer informatie over de partijen en hun plannen. Ook hebben we de stemhulp Kieskompas gelanceerd. Die kan je helpen bij het kiezen op welke partij je stemt. Vul de stemhulp in via www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Verkiezingsdebat MoergestelTV

MoergestelTV organiseert op maandag 16 november een debat tussen de lijsttrekkers van de 7 deelnemende partijen. Het debat is live te volgen via kanaal 43 (Ziggo) en www.moergesteltv.nl/live. Op donderdag 12 november kunnen de kijkers al kennismaken met de verschillende partijen tijdens ‘De Voorronde’. Beide uitzendingen zijn ook te volgen via de LoHa (Lokale Omroep Haaren). Haarenaren stemmen hiervoor af op kanaal 48 (Ziggo).

Meer informatie

Lees alles over de verkiezingen op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Kun je zelf niet stemmen op 18 november? Machtig iemand anders

Kun je op 18 november niet zelf stemmen? Geen probleem. Je vraagt iemand anders om voor jou te stemmen. Dit heet ‘machtigen’. Je kunt iemand machtigen door de achterzijde van jouw stempas in te vullen en beiden je handtekening te plaatsen. De ‘gevolmachtigde’ brengt jouw stem tegelijkertijd uit met zijn of haar eigen stem. Naast jouw stempas neemt de gevolmachtigde een kopie van jouw legitimatiebewijs mee. Schriftelijk machtigen voor de verkiezingen kan ook. Lees meer over hoe je iemand machtigt, via www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

In beweging met een goodiebag!

Door corona is het voor oudere inwoners van onze gemeente niet altijd meer mogelijk om buiten de deur te sporten en bewegen. Daar hebben Natuurlijk Gezond Oisterwijk en WYzorg wat op gevonden. Samen met de goede en enthousiaste hulp van de medewerkers van Brownies&downieS hebben ze 250 ‘beweeg’ goodiebags gemaakt. Deze zijn in de afgelopen week uitgedeeld aan ouderen. In de goodiebags zaten een beweegganzenbordspel en een beweegelastiek inclusief oefeningen. Op die manier wordt het mogelijk om vanuit huis op een verantwoordelijk manier in beweging te komen. De goodiebags zijn een initiatief van de projectgroep Ontmoeting in Beweging, Mentorhulp Oisterwijk, Stichting Oisterwijk Centraal, Sport- en Zorgatelier WYzorg en gemeente Oisterwijk.

Wijzigingen bijeenkomsten raad in november

 • De raadsvergadering van 29 oktober is verzet naar donderdag 5 november
 • Extra raadsontmoeting op 2 november

Kijk voor de programma’s en tijden op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 en vraag naar een medewerker van de griffie.

Webinar ‘Klein geluk voor de mantelzorger’

Mantelzorgen is verrijkend maar ook zwaar. Het is belangrijk dat je zelf in balans blijft. Want wie goed voor zichzelf zorgt, zorgt daarna des te beter voor een ander. Daarom organiseert ContourdeTwern 10 november het gratis webinar ‘Klein geluk voor de mantelzorger’

Inge Jager geeft tijdens het webinar een workshop ‘Klein Geluk’ naar haar boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’. Tijdens de workshop probeer je oefeningen uit het boek uit. Ook geeft Inge informatie over geluk en gelukbeleving. ContourdeTwern presenteert daarnaast een nieuwe online cursus voor mantelzorgers: de E-learning ‘Zorg in Balans’. Deze cursus leert je stil te staan bij jouw eigen situatie en wat je daar eventueel in kan veranderen om tot een goede balans te komen. Dit doe je onder meer met de methode ‘Bordje vol’.

Wanneer

Het webinar volg je thuis online vanaf je eigen computer of laptop op:

 • Dinsdag 10 november van 14.00 tot 15.30 uur
 • Dinsdag 10 november van 19.30 tot 21.00 uur

Er zit telkens een half uur van tevoren iemand klaar om je te helpen met inloggen. Het webinar is voor alle mantelzorgers in het werkgebied van ContourdeTwern.

Meedoen

Wil je meedoen? Meld je dan aan voor 3 november via het mailadres adviespunt@contourdetwern.nl en vermeld naam, telefoonnummer, woonplaats en of je mee wilt doen in de middag of in de avond. Na aanmelding krijg je meer informatie.

 

 

 

Gemeenteberichten 15-10-2020

Onderwerpen college

 • Compensatieregeling huur sportverenigingen (TVS)
 • RIB Plan van aanpak milieustraten
 • Woningsplitsing Stokske 7, Moergestel
 • Aanwijzing secretaris
 • Huisvesting Scouting Oisterwijk
 • Terrassen en overkappingen tijdens Corona

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Raadhuisstraat 15 Moergestel, het plaatsen van een schuiltent
 • Langvennen-Oost 11 Oisterwijk, het plaatsen van een reclamebord bij de voordeur
 • George Perklaan 1 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding
 • Dorpsstraat 37 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke tent
 • Merodelaan 30 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Boxtelsebaan 18 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw
 • De Lind 59 Oisterwijk, het plaatsen van een terrasafscherming t.b.v. winterterras
 • Korenstraat 14 Moergestel, het uitbreiden van een woonhuis
 • Terburghtweg 8a-8b Oisterwijk, het bouwen van 2 aaneengeschakelde woningen
 • Heusdensebaan 125 Oisterwijk, het kappen van 11 populieren
 • Moergestelseweg 48 Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Langvennen-Oost 92 Oisterwijk, het vestigen van een kapsalon
 • Op het trottoir bij Kerkstraat 17 Moergestel, het kappen van een boom
 • De Lind 42 Oisterwijk, het aanpassen van de kozijnen, het realiseren van een rooster in het dak en een kap op de schoorsteen

 

Verleend

 • Langvennen-Oost 120 Oisterwijk, het aanpassen van het galerijhekwerk
 • Schoolstraat 18 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Hildsven 3 Moergestel, het kappen van een populier
 • Raadhuisstraat 15 Moergestel, het plaatsen van een schuiltent
 • Kerkstraat 10 Moergestel, plaatsen van een schuiltent
 • Regenbeemdeke 22 A Moergestel, het verbouwen van de woning
 • Sprendlingenstraat 9 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal

 

Verlengd

 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een bijgebouw/overkapping

 

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Moergestelseweg 48, gemeente Oisterwijk
 • Vastgesteld bestemmingsplan Rosepdreef 2, gemeente Oisterwijk
 • Voorbereidingsbesluit kamerverhuur en logies voor arbeidsmigranten in woningen en recreatieverblijven in het buitengebied

 

Overige bekendmakingen

 

 • Verkiezingen 18 november gemeente Oisterwijk: stemmen bij volmacht

 

BSO Het Kompas ruimt op: 5 zakken afval in 30 minuten!

Maak Waardeloos Waardevol! – onder dat mom worden inwoners aangespoord om PMD-afval (plastic, metaal en drankkartond) nog beter te scheiden. Fantastisch om te zien dat ook de jonge inwoners van onze gemeente enthousiast aan de gang zijn met deze doelstelling.

Sinds 5 oktober zamelen verschillende BSO’s en basisschool Den Akker plastic doppen in. Ze gaan allemaal de Afval Battle aan. Hiermee steunen ze ook nog een goed doel, namelijk het opleiden van blindegeleidenhonden via Stichting KNGF. Maar ze gaan nog verder! Zo werd er vorige week actief zwerfafval opgeruimd in het Willem van der Aa Park in Oisterwijk. 29 kinderen van Humankind BSO Het Kompas gingen samen met ZAP’er Frieda en gewapend met knijpers, afvalzakken en handschoentjes het park rond. In een half uur tijd verzamelden ze 5 zakken vol afval.

Er lag helaas van alles dat er niet thuishoorde: een stukje ruitenwisser, lege flesjes en blikjes, sigarettenpeuken, snoepzakjes, een speelgoedpaardje, een plastic pijp die helemaal vast zat tussen de wortels van bomen en zelfs 2 zakken gebruikte babyluiers. We zijn de kinderen erg dankbaar. Maar we hopen natuurlijk vooral dat mensen beter opletten en hun afval gewoon (gescheiden!) weggooien waar het hoort.

Clubgebouw RKSV Oisterwijk beschikbaar voor scouting

Het college heeft besloten het voormalige clubgebouw van RKSV Oisterwijk te verkopen zodat Scouting Oisterwijk erin kan. Al sinds hun vertrek uit de wijk Waterhoef in 2009, is de scouting op zoek naar een nieuwe thuisbasis.

Met het besluit van het college komt er duidelijkheid voor de scouting en haar leden. Wel moet de gemeenteraad akkoord gaan met het investeringsbudget dat nodig is om het gebouw klaar te maken voor gebruik.

Door de herinrichting van het sportpark Den Donk en de fusie van de 3 Oisterwijkse voetbalclubs, kwam het voormalige clubgebouw van RKSV Oisterwijk leeg te staan. Het pand is geschikt voor de activiteiten van de scouting, ook door het beschikbare buitenterrein. De scouting en stichting Verenigingsbouw De Nieuwe Burght, de stichting die zich inzet voor nieuwe huisvesting voor de scouting, hebben in gesprekken met de gemeente laten weten het gebouw over te willen nemen. Het college is hiermee akkoord.

Budget

In 2013 besloot de gemeenteraad dat moest worden gezorgd voor huisvesting voor de scouting en dat hiervoor € 300.000,- beschikbaar werd gesteld. Voordat de scouting het gebouw kan betrekken, is nog wel een verbouwing nodig. Via de begroting wordt de gemeenteraad gevraagd om € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de nodige verbouwingskosten en juridisch advies. Met de overname, hebben wij als eigenaar geen kosten meer aan het onderhoud van het gebouw of kosten voor de eventuele sloop.

Bestemming voor de toekomst

Wethouder Dion Dankers is blij met het besluit: “het mes snijdt hier duidelijk aan twee kanten. De scouting heeft eindelijk zicht op een definitieve nieuwe plek en wel op een prachtige en centrale locatie in Oisterwijk. Daarnaast heeft de gemeente zicht op een volledige en duurzame invulling van het voormalige clubgebouw. Vraag en aanbod komen hier mooi samen.” Naast de scouting vestigt ook het gemeentelijk team dat de sportvelden onderhoudt zich in het pand. De scouting verhuurt de accommodatie daarnaast aan (maatschappelijke) organisaties, om de exploitatie rendabel te maken.

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt op 29 oktober, met de behandeling van de begroting, een besluit over de ophoging van het investeringsbudget voor de huisvesting van de scouting. Bij een positief besluit kunnen de nodige overeenkomsten worden getekend en gaat de stichting aan de slag met de verbouwing van het pand.

Computerles en hulp via de Bibliotheek

De computer is niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Veel communicatie verloopt via e-mail en informatie zoek je op internet. Als je niet zo handig bent met de computer, kan dat daarom heel lastig zijn.

De Bibliotheek geeft gratis cursussen waar je leert omgaan met de computer. Heb je al wat ervaring, maar loop je vast? Dan is er telefonische hulp beschikbaar. We hebben het aanbod op een rij gezet:

Klik & Tik

In deze cursus ontwikkel je je basisvaardigheden voor de computer, zoals zoeken op het internet, e-mailen en bestanden downloaden. De cursus is elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden doe je via oisterwijk@bibliotheekmb.nl of bel Otto Janssen op (013) 547 08 58.

Digisterker

In deze cursus leer je omgaan met de wat lastigere zaken op het internet, zoals het aanmaken van een DigiD, formulieren invullen op webpagina’s van bijvoorbeeld de belastingdienst, gemeente, mijn overheid, UWV en dergelijke. De cursus is op 13, 20, 27 oktober en op 10 november van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden doe je via oisterwijk@bibliotheekmb.nl.

Digicafé

Heb je al wat digitale ervaring, maar toch nog moeite hebt om zelf problemen op te lossen op je smartphone, tablet of laptop? Of je hebt vragen over internet? Stuur een mail naar digitaal@vso-oisterwijk.nl en we nemen contact met je op.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk of loop eens binnen bij de Bibliotheek en informeer naar de mogelijkheden. De Bibliotheek Oisterwijk, Spoorlaan 82E, 5061 HD Oisterwijk, (013) 528 32 39.

Oisterwijk kleurt blauw!

Van 19 tot en met 24 oktober kleurt een deel van het raadhuis VN-blauw. Dit ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Verenigde Naties (VN) op 24 oktober. Door het hele land kleuren bijzondere plekken zoals gebouwen, fonteinen, standbeelden en pleinen blauw. Tijdens een bijzondere VN75 week wordt aandacht gevraagd voor vrede en vrijheid en voor het werk van de VN.

Werkzaamheden Vennelaan afgerond

Afgelopen weken werkten we aan de Vennelaan. Hier geldt nu tweerichtingsverkeer. Hiervoor is het kruispunt Gemullehoekenweg-Vennelaan aangepast. Ook hebben we er 3 drempels gelegd, waardoor de Vennelaan veiliger wordt. De weg is sinds vrijdag 9 oktober weer open.

Verkiezingen Oisterwijk: op wie stem je?

Vrijdag 9 oktober was het dan zover: alle partijen en kandidaten die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november zijn bekendgemaakt!

Tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau werden alle kandidatenlijsten en kandidaten bekendgemaakt en de lijsten genummerd. Dat laatste was nog even spannend, want met 2 nieuwe partijen die deelnemen aan de komende verkiezingen, moest er geloot worden om lijstnummer 6 en 7. De toekenning van de eerste 5 lijstnummers was al bepaald. Die is namelijk op basis van het aantal stemmen dat de betreffende partijen bij de vorige verkiezingen hebben behaald. De partij die het grootste aantal stemmen had, krijgt nu lijstnummer 1. De partij daarna krijgt lijstnummer 2. Zo wordt er verder genummerd tot en met lijst 5.

Op wie kan ik stemmen?

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oisterwijk op 18 november doen 7 partijen mee:

 • Partij Gemeente Belangen partijgemeentebelangen.nl
 • PrO (Progressief Oisterwijk) pro-oisterwijk.nl
 • Algemeen Belang algemeen-belang-oisterwijk.nl
 • VVD oisterwijk.vvd.nl
 • CDA cda.nl/noord-brabant/oisterwijk
 • D66                             oisterwijk.d66.nl
 • WIJ! Oisterwijk wijoisterwijk.nl

Je brengt 1 stem uit. Hiermee stem je niet alleen op een partij, maar ook op een kandidaat op de lijst. In de week van 9 november ontvang je de kandidatenlijst in de brievenbus. Hierop staan de politieke partijen én de kandidaten waarop je kunt stemmen. Weet je niet precies op welke partij en kandidaat je wilt stemmen? Op de websites van de partijen vind je meer informatie over de partijen en hun plannen. Op 12 november vind je in de Nieuwsklok daarnaast een overzicht waarin de partijen elk 5 belangrijke thema’s uitlichten. Daarnaast lanceert de gemeente binnenkort de stemhulp Kieskompas, die kan je helpen bij het kiezen op welke partij je stemt.

Waarom op 18 november al gemeenteraadsverkiezingen?

Vanwege de opsplitsing van buurgemeente Haaren per 1 januari 2021, zijn de verkiezingen in onze gemeente eerder dan de gemeenteraadsverkiezingen op andere plekken in het land. Op 18 november mogen kiesgerechtigde inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren naar de stembus om samen een nieuw gemeenteraad te kiezen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Afvalinzameling Haaren: wat komt er op je af?

Woon je in Haaren? Dan ontving je de afgelopen dagen een brief van de gemeente Haaren met daarbij een folder over afvalinzameling van de gemeente Oisterwijk en de Afvalstoffendienst.

 

In de folder vertellen we je wat je de komende tijd kunt verwachten op het gebied van afvalinzameling. Met het oog op de herindeling verandert namelijk het een en ander. Een aantal zaken blijft als vanouds. Om de overgang naar jouw nieuwe gemeente soepel te laten verlopen, hebben we daarom alle informatie over afvalinzameling voor je op een rijtje gezet.

Folder niet ontvangen? Neem contact met ons op! Bel (013) 529 13 11.

 

Gemeenteberichten 8 oktober 2020

Onderwerpen raad

 • Bestemmingsplan Rosepdreef 2
 • Bestemmingsplan Moergestelseweg 48
 • Actualiseren omgevingsvisie
 • Bestemmingsplan Reedijk 9
 • Het concept ‘Beekdal Park’ voor de herontwikkeling van de locatie De Leye
 • De planontwikkeling van Limbogt B.V. Oliviersweg 9 te Oisterwijk
 • De planontwikkeling op de locatie Spreeuwenburgerweg 60
 • Bestemmingsplan Zandstraat 16a
 • Bestemmingsplan Moergestels Midden
 • De Sociale Dialoog Oisterwijk
 • De bestuursrapportage 2020 en de begrotingswijziging
 • Duurzame, circulaire landbouw als ‘stip op de horizon’ voor de ontwikkelingen in de veehouderij
 • Het integraal afwegingskader woningbouwprojecten
 • De marktverordening gemeente Oisterwijk 2020
 • Het investeringskrediet voor de inrichting van sportpark Den Donk
 • de nieuwe vergaderwijze gemeenteraad Oisterwijk
 • Lobby met gemeenten in de regio Hart van Brabant voor meer financiële middelen van het Rijk

Onderwerpen college

 • Enexis overeenkomst kleinverbruik
 • Geen principemedewerking verlenen aan woon-zorg initiatieven tot aan vaststellen nieuwe woonvisie (2021)
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2019
 • Dorpspomp
 • Rib Oisterwijksebaan

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat 10 Moergestel, plaatsen van een schuiltent
 • Hopveld 1 Moergestel, het gedeeltelijk dichtmaken van de bestaande carport
 • Bet Vosstraat kavel 143 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Schijfstraat Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een tent voor de opslag van goederen
 • Sint Jansplein 7 Moergestel, het plaatsen van een windscherm bij het terras

Rectificatie

 • Kerkhovensestraat Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal: dit moet zijn Sprendlingenstraat Oisterwijk

Verleend

 • Kleine Hei 18 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Moergestelseweg 23 Oisterwijk, het herbouwen van een woning
 • Sportlaan ong. in Oisterwijk, het aanleggen van een waterretentiegebied
 • De Sonman 18 Moergestel, het herbouwen van een bedrijfshal met kantoor
 • Tweede Heisteeg ong. Moergestel, het oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie
 • Rootven 40 in Moergestel, het bouwen van een appartement
 • Peperstraat 3 Oisterwijk, het splitsen en verbouwen van de woning
 • Kerkstraat 65 Oisterwijk, het slopen en wijzigen van de erker en kozijnen van de voorgevel verdieping
 • Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal

Bouwstop

 • Kerkhovensestraat 56 Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Dutch Investment & Development B.V. voor een drank- en horecavergunning voor het bedrijf Work in Brew aan de Almystraat 18 in Oisterwijk
 • Aan Wijkcentrum Pannenschuur voor een wijziging van de drank- en horecavergunning aan de Lavendel 9 in Oisterwijk

Verkeersbesluiten

 • Het reserveren van 2 parkeervakken in de Spoorlaan in Oisterwijk voor het opladen van elektrische voertuigen
 • Het reserveren 1 parkeervak in de Graafschap Megenstraat in Oisterwijk voor het opladen van elektrische voertuigen
 • Het aanwijzen van 1 parkeerplaats als algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Reli in Oisterwijk

Verkeersveiligheid is van ons allemaal    

‘Je moet altijd zelf goed opletten in het verkeer’ vertelt Sellina, leerling van Durendael. Met klasgenoten Parmida, Stacey en Lotte staat ze bij de oversteek waar het Stroomdalpad de Baerdijk kruist. Een druk kruispunt waar veel leerlingen van Durendael dagelijks overheen fietsen.

Fietsers op het Stroomdalpad hebben hier voorrang op de weggebruikers op de Baerdijk. Maar voorrang hebben en voorrang krijgen is niet hetzelfde, weten ook de dames.

Samen borden plaatsen

Stacey, Lotte, Parmida en Sellina helpen de gemeente daarom bij het plaatsen van verkeersborden aan de Baerdijk en het Stroomdalpad. Een succesvolle samenwerking: de handen gaan direct uit de mouwen en onder leiding van 2 medewerkers van de gemeente zorgen de leerlingen dat de borden in no time vakkundig geplaatst zijn. Ondertussen wordt er druk gesproken over veiligheid in het verkeer. De borden moeten de verkeersdeelnemers nog bewuster maken: verkeersveiligheid bereiken we samen, met z’n allen.

Oogcontact

Terwijl de meiden in de weer zijn met slangenklemmen, ringsteeksleutel, schop en waterpas komt het steeds weer ter sprake: hoewel het ieders verantwoordelijkheid is om zich aan de verkeersregels te houden, is het altijd verstandig om te checken of de andere weggebruiker jou gezien heeft. Maak oogcontact met de andere weggebruikers, daarmee zorg je samen voor veiligheid op de weg. Oftewel: ‘Ik kijk naar jou, kijk jij naar mij?’

Beste inwoners,

Opnieuw heeft het coronavirus ons te pakken, we zitten midden in de tweede golf. Met alle gevolgen van dien. De aangescherpte maatregelen vragen veel van ons. Afstand houden van elkaar, terwijl we zo graag dichtbij zouden zijn. Minder mensen thuis uitnodigen, terwijl we zoveel behoefte hebben aan sociaal contact. Als ondernemer minder mensen tegelijkertijd in je zaak mogen ontvangen terwijl het water misschien al aan de lippen staat. Mondkapjes dragen waar dat van ons gevraagd wordt, ook al zou het effect daarvan gering zijn. Bij ons in de gemeentebalie doen we dat ook, naast alle andere maatregelen die al eerder getroffen zijn om uw gezondheid en die van onze medewerkers te garanderen.

 

Toch vraag ik u weer om mee te blijven doen ondanks de enorme inspanning die het van ons vraagt. Laten we elkaar figuurlijk vasthouden, op een manier waarbij we ons houden aan de maatregelen die het kabinet ons oplegt. Kijk eens of je een boodschap kunt doen voor je wat oudere buurman. Bel eens met die eenzame tante. Maak op afstand eens een praatje met iemand die je op straat tegenkomt, veel mensen geven aan dat juist daar nu behoefte aan is.

 

Laten we samen de schouders eronder blijven zetten en elkaar aanspreken op de maatregelen. Ik spreek u er in ieder geval op aan. Ik reken graag op u om samen Oisterwijk, Brabant en Nederland coronavrij te krijgen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Nogmaals, ik reken op u!

Hans Janssen

Burgemeester

‘Eerst checken, dan klikken’. Zo pak je dat aan

We horen het regelmatig in het nieuws: er worden heel wat nepmails verstuurd. Internetcriminelen proberen op die manier persoonlijke gegevens van je te krijgen en te misbruiken.

Door eerst een link, bijlage of betaalverzoek in een e-mail, sms of appje te checken op betrouwbaarheid, voorkom je dat jij slachtoffer wordt. En weet je zeker dat een link veilig is. Maar hoe pak je dat aan? En wat moet je checken?

 • Check of het gaat over geld. Hier is het internetcriminelen vaak om te doen
 • Check of er persoonsgegevens of inlogcodes worden gevraagd. De bank of de overheid vraagt hier nooit om. Een e-mail of bericht waarin dit wordt gevraagd, kan daarom nep zijn
 • Check of je bent aangesloten bij de organisatie die contact met je opneemt. Als dat niet zo is, is er een kans dat het bericht nep is. Ga bij twijfel naar de website en log zelf in
 • Check of er spoed is. Internetcriminelen spelen hierop in. Ga hier niet in mee, maar controleer bij de organisatie of dit echt zo is
 • Check of het te mooi lijkt om waar te zijn. Lijkt iets te mooi, dan is dat het waarschijnlijk ook zo. Heb je bijvoorbeeld een prijs gewonnen, maar twijfel je, bel dan de organisatie

Bij e-mail

 • Check de aanhef. Hoe algemener en onpersoonlijker, hoe groter de kans dat het niet echt is
 • Check de afzender. Internetcriminelen maken vaak een e-mailadres of website na die héél erg lijkt op het origineel, maar dat niet is
 • Check de bijlage(n). Ontvang je een mail met bijlagen, open deze dan niet, zeker geen bijlagen met de extensie ‘.exe’

Bij WhatsApp en sms-berichten

 • Check of je de persoon kent. Vertrouw je het niet? Neem dan contact op met de afzender
 • Check of het écht klopt. Als een vriend of familielid opeens om (veel) geld vraagt, bel degene even. Een crimineel die het nummer misbruikt, valt bij bellen door de mand
 • Check of je de organisatie kent. Kijk voor de zekerheid op de website van de organisatie
 • Check of je persoonlijke gegevens deelt via sociale media. Internetcriminelen kunnen bijvoorbeeld je telefoonnummer vinden en misbruiken

Bij een betaalverzoek

 • Check of je wel echt geld verschuldigd bent aan degene die jou een appje stuurt
 • Check of je degene kunt bellen die je een appje of betaalverzoek stuurt. Maak nooit direct geld over

Krijg je een e-mail, bericht of betaalverzoek waarover je twijfelt, houd dan altijd de volgende regels aan:

 • Klik niet op linkjes
 • Klik niet op bijlagen
 • Maak het gevraagde bedrag niet over
 • Neem contact op met de organisatie die volgens de e-mail iets van je wil. Zoek de contactgegevens zelf op, gebruik niet die van de e-mail waaraan je twijfelt. De organisatie zal je kunnen vertellen of bijvoorbeeld het openstaande bedrag nog betaald moet worden, of dat het een nepbericht is
 • Log niet in via de link in de e-mail. Ga zelf naar de vertrouwde app of typ zelf het adres van de organisatie in. Als het bericht echt is, zal je het hoogstwaarschijnlijk in je inbox op die website zien staan
 • Check de link op nl. Doe dit door de link te kopiëren, niet door erop te klikken!

Door eerst te checken en dan pas te klikken, voorkom je dat jij slachtoffer wordt van internetcriminaliteit. Kijk op www.veiliginternetten.nl voor meer tips om je internetveiligheid te vergroten.

Oisterwijk gaat naar de stembus op 18 november

Over ongeveer 6 weken – op 18 november – mogen kiesgerechtigde inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Vanwege de opsplitsing van buurgemeente Haaren per 1 januari 2021, zijn de verkiezingen in onze gemeente vervroegd ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen op andere plekken in het land.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor die verkiezingen. Zo worden op 9 oktober de volledige kandidaatlijsten van alle partijen bekendgemaakt. Vind je het lastig om te bepalen op wie je wil stemmen? Binnenkort lanceren we een stemwijzer. Dit kan je helpen een keuze te maken. De komende tijd informeren we je over verschillende praktische zaken rondom de verkiezingen: over het ontvangen van jouw stempas, over de verschillende stemlokalen en over hoe je iemand machtigt als je zelf niet kunt stemmen. Houd hiervoor de Nieuwsklok en onze sociale media in de gaten.

‘Coronaproof’ stemmen

Sinds begin dit jaar hebben we te maken met een pandemie van het COVID-19-virus. Dat maakt dat de organisatie van deze verkiezingen net even anders gaat dan normaal. Voorop staat dat wij alles in het werk stellen om te zorgen dat jij jouw stem op een veilige manier kunt uitbrengen op 18 november. We richten de stemlokalen zodanig in, dat de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht kunnen worden genomen.

Meer informatie

je leest alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

 

Gemeenteberichten 1 oktober 2020

Onderwerpen college

 • Uitvoeringsplan vve gemeente Oisterwijk 2020-2023 1ste wijziging
 • Behandeling principeverzoeken uit Haaren
 • Beantwoording artikel 34-vragen en vaststellen raadsinformatiebrief aanpak openbare orde en veiligheid omgeving AZC
 • Vaststellen subsidieregelingen 2021
 • Belastingverordeningen 2021
 • Begroting 2021
 • Bezwaar vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren herziening 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tilburgseweg 110 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde
 • Wildemanstraat 35 Oisterwijk, het bouwen van een overkapping
 • Kerkhovensestraat Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal
 • Schoolstraat 18 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Van Sonstraat 1 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Posthoornseweg 5-26 Oisterwijk, het plaatsen van een recreatief nachtverblijf
 • Hulterberg 1 Oisterwijk, het renoveren van de woning
 • Spoorlaan 94 Oisterwijk, het plaatsen van een garage/berging
 • Zandstraat 1D Moergestel, het bouwen van een woonhuis

Verlengd

 • Almystraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van buitenunits ten behoeve van klimaatinstallatie ketelhuis
 • Kerkstraat 65 Oisterwijk, het wijzigen van de erker en kozijnen van de voorgevel verdieping
 • Moergestelseweg 23 Oisterwijk, het herbouwen van een woning

Milieu

Meldingen wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Kivitslaan 11 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem;
 • Lindeparklaan 26 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem;
 • Driehoevenweg 1 te Heukelom, voor het realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem;
 • Wim van Baaststraat 19 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Almystraat 4 te Oisterwijk, voor het oprichten van een supermarkt.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 2 oktober gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

 • Almystraat 4, Oisterwijk, Lidl. Omschrijving project: maatwerkvoorschriften geen vetafscheider en slibvangput noodzakelijk. Datum verzending 10 september 2020.

De beschikking is gedurende zes weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Begroting 2021: beleidsarm en solide

Foto-onderschrift: Het college van de gemeente Oisterwijk heeft de begroting 2021 vastgesteld. Het college presenteert een begroting met een verwacht positief resultaat. Hiermee leggen we een solide basis voor het welzijn van de 32.000 inwoners die onze gemeente met de komst van Haaren per 1 januari telt. Lees meer over de begroting op onze website www.oisterwijk.nl/begroting. De raad besluit op 29 oktober over de begroting 2021.

87 honden in het Staalbergven

Ieder jaar weer een hit: Doggy Swim bij het Staalbergven! Onder een heerlijk nazomerzonnetje spetterden, plonsden en speelden 87 honden en 200 baasjes op de laatste dag van het seizoen in het recreatiebad bij het Staalbergven. Wat werd er genoten! Heb jij ook genoten van het Staalbergvenseizoen, ondanks de aanpassingen die dit jaar golden? Laat je bericht achter op onze facebookpagina. We horen graag van je, ook als je tips hebt voor volgend jaar! – Foto’s: Sanne Depmann – Jorieke Jacquot

Nieuwe handbalvelden op sportpark Stokeind

Foto-onderschrift: Wat liggen ze er mooi bij hè, de gloednieuwe handbalvelden van Roef! op sportpark Stokeind. De oude handbalvelden van asfalt waren nodig aan vervanging toe. Dankzij de 2 nieuwe velden van kunstgras kan de vereniging weer jaren vooruit. De velden zijn ook nog eens ‘multifunctioneel’. Zo maakt de school er gebruik van en wordt het de thuisbasis voor verschillende sporten: bee-ball, wandelvoetbal, handbal en wandelhandbal.

Openingstijden gemeentekantoor

De openingstijden van het gemeentekantoor zijn aangepast:

 • Maandag, dinsdag en woensdag: van 08.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur
 • Vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur

Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Plan deze online via www.oisterwijk.nl/afspraakmaken. Kom je iets ophalen zoals je paspoort of rijbewijs? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen. Veel zaken regel je online. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl.

Schaapjes tellen in Oisterwijk

Ze zijn al jaren een bekend gezicht: de grazende schapen in Oisterwijk. Tussen april en november kom je ze op verschillende plaatsen in onze gemeente tegen.

Maar wist je dat het laten grazen van de schapen ook daadwerkelijk een functie heeft? De schapen onderhouden eigenlijk onze bermen en terreinen. Zo hoeven we niet te maaien en het afval weg te brengen. Ook kunnen de schapen beter bij de moeilijk bereikbare plekken. Kom je de schapen tegen tijdens het uitlaten van de hond? Laat jouw hond dan niet binnen de schapenrasters, die zijn dan even van de schapen.

Tot en met 2024 hebben we een overeenkomst gesloten met Schapenhouderij Rob Adriaans, zodat de schaapjes ook de komende jaren nog een vertrouwd beeld blijven in Oisterwijk en vanaf 2021 ook in Haaren.

Subsidieregelingen 2021 vastgesteld

Het college heeft op 22 september de subsidieregelingen voor het jaar 2021 vastgesteld. Hierbij zijn ook meteen de zogenaamde ‘subsidieplafonds’ vastgesteld. Dit is het maximale bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor een subsidieregeling.

De regelingen zijn te vinden op www.overheid.nl.

Digitaal aanvragen

Subsidieaanvragen voor het jaar 2021 vraag je aan via het subsidieportaal. Hiervoor is e-Herkenning nodig, met een betrouwbaarheidsniveau 1. Het subsidieportaal en de subsidieregelingen vind je vanaf 1 oktober 2020 op www.oisterwijk.nl/subsidie.

Aanvragen in oktober

De subsidieregelingen treden in werking op 1 oktober 2020. Vanaf dat moment kun je een subsidieaanvraag indienen. In de meeste gevallen moet een aanvraag uiterlijk 1 november 2020 binnen zijn. Deze indieningstermijn kan verschillen per subsidieregeling. De maximaal beschikbare bedragen (subsidieplafonds) voor 2021 zijn nog onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2021 door de gemeenteraad op 29 oktober.

Meer informatie

Heb je vragen over een subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of 013-5291311. Zet in het onderwerp van jouw e-mail ‘subsidie 2021’.

Waterberging Den Donk verder ingericht

Foto-onderschrift: Ongeveer een jaar geleden legden we een waterbergingsgebied aan op sportpark Den Donk. Deze waterberging zorgt dat het hemelwater van de parkeerplaats en van de nieuwe sportaccommodatie wordt afgevoerd. De waterberging zelf is klaar en ligt naast de Sportlaan ter hoogte van de voetbalvelden van V.V. Trinitas-Oisterwijk. Het gebied eromheen wordt nog verder ingericht. Zo komt er een wandelpad, een voetgangersbrug en planten we bomen en struiken. De eerste stap is de aanleg van het wandelpad. Hier starten we naar verwachting begin oktober mee. (Bron foto: Talking Landscapes)

Werk aan de Vennelaan

De Vennelaan in Oisterwijk verbindt de Gemullehoekenweg met het Zwarte Wegje en de Scheibaan. Op de Vennelaan geldt op dit moment tussen de Gemullehoekenweg en het Zwarte Wegje éénrichtingsverkeer. Dat gaat veranderen. Ook dit gedeelte wordt tweerichtingsverkeer.

Door van dit deel van de Vennelaan ook tweerichtingsverkeer te maken, verbetert de verkeersveiligheid in de wijk rondom het Klompven. Verkeer wordt uit woonstraten zoals de Kivitslaan en de straten rondom het Klompven geweerd en zoveel mogelijk via de hoofdwegen gestuurd. Door realisatie van 3 drempels, wordt ook de Vennelaan veiliger gemaakt.

Verkeersomleiding vanaf 30 september

Voor de nieuwe situatie zijn aanpassingen aan het kruispunt Gemullehoekenweg-Vennelaan nodig. Door de werkzaamheden is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 30 september tot en met 9 oktober. We begrijpen dat deze situatie tot tijdelijke overlast leidt voor doorgaand en bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel door. Doorgaand verkeer tussen Oisterwijk en Spoordonk wordt omgeleid via Moergestel. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de kruising, worden aan de Vennelaan de verkeersremmers gelegd

Wij plaatsen weer bladkorven

Na een zonnige zomer, komt nu langzaam de herfst eraan. Dat betekent ook blad op straat. Daarom plaatsen wij vanaf half oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven komen op plekken waar veel bladoverlast is.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven legen we regelmatig. Uiterlijk eind december halen we de bladkorven weer weg.

Wat mag in een bladkorf

In de bladkorven mogen alleen bladeren, dit mag ook blad uit jouw tuin zijn. Ander tuinafval zoals hout, takken of houtachtige planten mag niet in de korven. Ook groenafval van bedrijven en hoveniers mag niet in de korven.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, halen we niet apart op. Je hoeft hier ook geen melding van te maken. We ruimen deze hoopjes op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? Je mag bladafval ook in de groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke verzamelplaatsen van blad. Hier verzamelen we tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer weg te brengen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in jouw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. We proberen het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Langvennen-Noord op skatebaan
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Dommel in parkeervakken
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat te Moergestel, parkeerterrein Audacia

 

Gemeenteberichten 24 september 2020

Onderwerpen college

 • grondverkoop bij Hertog Hendriklaan 19
 • beantwoording artikel 34 vragen overname zaken Haaren
 • Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019
 • art 34 PGB uitbreiding milieustraat
 • artikel 34 vragen PGB over woningbouw
 • Overeenkomst met Stichting Oisterwijk Duurzaam tbv uitvoering RRE project
 • Legesheffing (schuil)tenten ondernemers en beantwoording vragen art. 34
 • memo voor auditcommissie inzake actualisatie grondexploitaties 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Heukelomseweg 30 Heukelom, het uitbreiden van het bijgebouw en wijziging van de functie voor de huisvesting van arbeidsmigranten
 • Sint Jansplein 3 Moergestel, het verlengen van de instandhoudingstermijn van een overkapping
 • Hildsven 2 Moergestel, het kappen van een populier
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het kappen van 25 bomen in verband met sanering kerkhof
 • Tilburgseweg 110 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde

Verleend

 • Canterslaan 81 Oisterwijk, het verbouwen en renoveren van een woonhuis
 • Langvennen-Oost 129 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Oirschotseweg 78 Moergestel, het bouwen van 4 vakantieappartementen

Verlengd

 • Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal
 • Zandstraat 11 Moergestel, het bouwen van een rentmeesterswoning en tuinhuis

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Optisport BV Oisterwijk, voor het organiseren van Crazy Spring in de sporthal aan Sportlaan 12 in Oisterwijk op 22 en 23 oktober
 • Aan Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel, voor het organiseren van de herdenking en bevrijding bij het monument van Generaal C.M. Barber in Moergestel op 25 oktober
 • Aan F.H. Wegdam Textielagenturen B.V. Funkytex, voor het organiseren van een open dag bij het bedrijf Funkytex op 4 oktober op een inrit aan de Gasthuisstraat 24 in Oisterwijk
 • Aan Burendag, voor het houden van de burendag op 26 september in de Prinses Christinastraat in Moergestel

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 26 september: vanwege Burendag is de Prinses Cristinastraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Asfalteringswerkzaamheden aan de Heisteeg

De Heisteeg is op verschillende plekken toe aan een nieuwe laag asfalt. Daarom starten we daar op 30 september met asfalteringswerkzaamheden

Het gaat om het deel tussen de Gemullehoekenweg en de Bosweg. Verkeer leiden we om via de Bosweg. Bestemmingsverkeer kan wel over de Heisteeg, maar moet rekening houden met verkeershinder door de werkzaamheden.

Kruising 1 dag afgesloten

De kruising Heisteeg-Bosweg sluiten we 1 dag af. Dit is naar verwachting 8 of 9 oktober. Verkeersregelaars leiden dan verkeer dat komt vanaf Groot Speijck (Natuurmonumenten) terug via de Van Tienhovenlaan richting Brasserie Klein Speik.

Hans in Haaren: voetbalclub Nemelaer

Afgelopen week was burgemeester Hans Janssen wederom te gast in Haaren voor de opnames van een nieuwe editie van ‘Hans in Haaren’. Vol trots laat penningmeester David Zijlmans hem ‘zijn club’ RKSV Nemelaer zien. De club speelt op hoog niveau en is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Een echte vereniging waar vele inwoners uit het dorp als lid of vrijwilliger bij betrokken zijn. Burgemeester Hans Janssen en David Zijlmans blikken terug op de afgelopen coronaperiode en kijken ook nog even vooruit naar de herindeling. Wat betekent dat voor de club? In ieder geval zien ze mogelijkheden voor een heuse derby net na de herindelingsdatum: V.V. Trinitas-Oisterwijk tegen RKSV Nemelaer. David belooft ons met echte Haarense gastvrijheid te ontvangen. “Wij zijn er graag bij!”, aldus burgemeester Hans Janssen. Bekijk het filmpje snel via het YouTube-kanaal van de gemeente Oisterwijk of via facebook.com/gemeenteoisterwijk of twitter.com/gem_oisterwijk.

Huisvesting Kindercampus Pannenschuur en basisschool de Nieuwe Linde

De gemeente Oisterwijk, Stichting BOOM en Onderwijsstichting de Nieuwe Linde zijn met elkaar in gesprek over huisvesting van de in ontwikkeling zijnde Kindercampus Pannenschuur en de in oprichting zijnde basisschool de Nieuwe Linde.

Ontwikkelingen basisonderwijs

Stichting BOOM werkt sinds 2016 aan de ontwikkeling van een Kindercampus in de wijk Pannenschuur, in samenwerking met kernpartners kinderopvang en in overleg met de gemeente. Hiervoor is een fusie tussen Basisschool de Molenhoek en Basisschool den Akker in voorbereiding. Zij beogen als startdatum 01 augustus 2021. Stichting de Nieuwe Linde beoogt op 01 augustus 2021 van start te gaan met de nieuwe basisschool de Nieuwe Linde.

Huisvesting

Beide ontwikkelingen brengen een huisvestingsvraagstuk met zich mee. De afgelopen periode verkenden de gemeente Oisterwijk, Stichting BOOM en Onderwijsstichting de Nieuwe Linde gezamenlijk de mogelijkheden hiervoor. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijk besluit dat de Kindercampus Pannenschuur gehuisvest wordt op de locatie aan de Lavendel, waar nu Basisschool Darwin en Basisschool den Akker zijn gevestigd. Basisschool de Nieuwe Linde wordt gehuisvest aan de Postelein, op de huidige locatie van basisschool De Molenhoek.

Wegwerkzaamheden 30 september – 9 oktober: Vennelaan

De Vennelaan in Oisterwijk verbindt de Gemullehoekenweg met het Zwarte Wegje en de Scheibaan. Op de Vennelaan geldt op dit moment tussen de Gemullehoekenweg en het Zwarte Wegje éénrichtingsverkeer. Dat gaat veranderen. Ook dit gedeelte wordt tweerichtingsverkeer.

Door van dit deel van de Vennelaan ook tweerichtingsverkeer te maken, verbetert de verkeersveiligheid in de wijk rondom het Klompven. Verkeer wordt uit woonstraten zoals de Kivitslaan en de straten rondom het Klompven geweerd en zoveel mogelijk via de hoofdwegen gestuurd. Door realisatie van 3 drempels, wordt ook de Vennelaan veiliger gemaakt.

Verkeersomleiding vanaf 30 september

Voor de nieuwe situatie zijn aanpassingen aan het kruispunt Gemullehoekenweg-Vennelaan nodig. Door de werkzaamheden is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 30 september tot en met 9 oktober. We begrijpen dat deze situatie tot tijdelijke overlast leidt voor doorgaand en bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel door. Doorgaand verkeer tussen Oisterwijk en Spoordonk wordt omgeleid via Moergestel. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de kruising, worden aan de Vennelaan de verkeersremmers gelegd.

Werkzaamheden aan de Nicolaas van Eschstraat

Aan de Nicolaas van Eschstraat zijn op maandag 28 september enkele reparatiewerkzaamheden aan het asfalt. De werkzaamheden duren 1 dag. Verkeer wordt omgeleid. Ook de bus rijdt die dag via een andere route.

Wie zijn billen brandt…

De handen gingen uit de mouwen bij het Staalbergven de afgelopen dagen: als tegenprestatie, omdat de mensen die eraan vastzitten afgelopen zomer na sluitingstijd op het terrein waren geweest. Sportief als ze zijn hebben deze indringers het heel netjes met ons opgelost. Helaas heeft het gros van de raddraaiers minder fatsoen…

Ben jij ook wel eens na sluitingstijd bij het Staalbergven geweest?

We snappen dat het op zwoele zomeravonden verleidelijk is om nog even een verfrissende duik te nemen. Los van het feit dat er dan geen toezichthoudend personeel is om in te springen als zich een gevaarlijke situatie voordoet: realiseer je dat je een flinke overtreding begaat, helemaal als je rotzooi maakt of vernielingen aanricht. Daarom: betreed je het Staalbergven buiten de openingstijden, dan doen we aangifte bij de politie.

Iedere dag werken we hard om onze gasten een fijne dag bij het Staalbergven te bezorgen. En terwijl jij zonder toestemming bij het Staalbergven bent, sta je dat weer af te breken. Heb een beetje respect voor al die hardwerkende mensen en meer nog voor al die betalende badgasten die zich wél gedragen.

Gemeenteberichten 17 september 2020

Onderwerpen college

 • Antwoordbrief Adviesraad inzake Toezicht Wmo en Jeugdhulp

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 50 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande T-mobile antennes
 • Brede Steeg 6 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • De Logt 3A Oisterwijk, het toetsen op brandveilig gebruik
 • Prinses Beatrixstraat 29 Oisterwijk, het realiseren van een extra bouwlaag
 • Prinses Beatrixstraat 29 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Kruising Schippersdijk-Heusdensebaan Oisterwijk, het plaatsen van een verwijzingsbord
 • Van Rijckevorsellaan 19 Moergestel, het uitbreiden van de woning

Verleend

 • Kerkhovensestraat 47-49 Oisterwijk, het verbouwen van een woonboerderij
 • Mark 28 Oisterwijk, het aanpassen van de dakconstructie van de garage
 • Mark 30 Oisterwijk, het aanpassen van de dakconstructie van de garage
 • De Lind 79A Oisterwijk, het inpandig realiseren van een extra (boven)woning en het bouwen van een berging
 • Vinkenberg 10A Moergestel, het verbouwen van de woning

Verlengd

 • Brede Steeg 6 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heusdensebaan 92A Oisterwijk, het herbouwen van een bijgebouw

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Tough Ten Miles B.V. voor het houden van Farmers Fun Family Run op zondag 20 september 2020 van 11.00 uur tot 22.00 uur op het Streekpark Klein Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Zitting centraal stembureau: geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Zondag is de Doggy Swim: geef je nog snel op!

Je hebt nog maar een paar dagen om de jaarlijkse afsluiting van het Staalbergven samen met je viervoeter bij te wonen! Lekker spelen, zwemmen, chillen met je beste maatje. Jullie zijn van harte welkom op zondag 20 september van 16:00 uur tot 18:30 uur in het recreatiebad bij het Staalbergven. De overige baden en het ven zijn toegankelijk voor andere badgasten.

Kaartjes

Het Speciale Doggy Swim kaartje voor de hond kost €1,50 en koop je via onze website www.oisterwijk.nl/staalbergven. Baasjes kopen via onze website een eigen kaartje: kies dan voor Dagkaart zaterdag/zondag > middagentree ná 16.00 uur. Uiteraard kunnen baasjes hier ook hun overgebleven strippen nog voor gebruiken. Let op: de strippenkaart is alleen inzetbaar voor baasjes, niet voor honden.

Wethouder Ten Brink reikt Oisterwijkse Monumentenprijs uit

Vanwege corona kon de Open Monumentendag in onze gemeente dit jaar helaas niet doorgaan. Gelukkig was er wél een Open Monumentenprijs! Wethouder Eric ten Brink mocht tijdens de klassendag op vrijdag 4 september in het Lodewijkskerkje aan de Kerkstraat winnaar Bob Keasberry verrassen.

Jarenlange inzet

Al vroeg in de ochtend stapte wethouder Eric ten Brink het Lodewijkskerkje binnen en verraste Bob Keasberry met bloemen en een oorkonde. Hij wint de monumentenprijs vanwege zijn jarenlange inspanningen als bestuurslid van het comité Open Monumentendag en zijn actieve rol als stadsgids voor Oisterwijk. Bob heeft naast het rondleiden van bezoekers van kerk naar kerk, veel nieuwe informatie ontdekt, systematisch in beeld gebracht en uitgedragen naar andere stadsgidsen. Verder was hij o.a. bestuurslid van de Heemkundekring De Kleine Meijerij, mede-initiatiefnemer van de nieuwe fietsroute door het buitengebied en nauw betrokken bij de nieuwe stadswandeling in de Waterhoef.

Monumentenprijs

De Monumentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de eigenaar van een van de 250 monumenten of aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het behoud van een monument in de gemeente Oisterwijk. Het Comité kijkt uit naar 2021 waarin er hopelijk weer een onvergetelijke Monumentendag zal worden georganiseerd én een Monumentenprijs wordt uitgereikt.

Comité Open Monumentendag

Het comité Open Monumentendag Oisterwijk wil de publieke belangstelling voor monumenten vergroten en meer draagvlak creëren voor het behoud van monumenten. Het comité bestaat op dit moment uit 6 inwoners en 2 ambtenaren van de gemeente Oisterwijk en kan zeker nog versterking gebruiken. Kijk voor meer informatie op facebook.com/openmonumentendagoisterwijk.

Bijentuintjesactie geeft óók korting op regenton en overloopslang

Tegels weg zorgt voor méér groen en regenwater in de tuin

De lange hete zomer is voorbij en liet goed zien dat het menens is met de droogte en hittestress. Een mooie reden voor inwoners uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren om gebruik te maken van mooie kortingen op mini-tuintjes en een regenton. 

Van stenen naar bloeiend groen
Tegeltuinen zijn steeds vaker in het nieuws. Ze hebben vervelende gevolgen voor de mens, namelijk wateroverlast en hittestress. Maar ook dieren hebben last van al die tegels en verhardingen. Insecten hebben planten en bloemetjes nodig en vogels kunnen letterlijk fluiten naar voedsel en nestgelegenheid.

Ruil je stenen in
Help mee en haal (minstens) ¼ vierkante meter tuinverharding uit je tuin en lever die stenen in bij een tuincentrum. Als beloning krijg je een “bijentuintje” ter waarde van €18,-voor maar €5,- (tuinkruiden of sedum). Er zijn al heel wat tegels ingeleverd! De ingeruilde tegels worden door onze medewerkers van de buitendienst opgehaald en naar de milieustraat gebracht.

Regenwater bewaren en gebruiken in de tuin
Planten en dieren hebben regenwater nodig, maar door al die tegeltuinen krijgt de regen geen kans om de grond vochtig te maken. Het gaat via de regenpijp zó naar de rioolwaterzuivering of het oppervlaktewater en daarna naar via de Dommel, de Maas en de Noordzee! Zonde en onnodig: het is namelijk schoon, gezond en onmisbaar voor de bodem en de dieren. Help mee en zaag een regenpijp door en vang je regenwater op in een regenton. Je krijgt nu 2 keer €13,- korting: zowel op de regenton als op een overloopset (om het overtollige water je tuin in te leiden).

Meedoen
Kijk op haaren.bijenhouders.nl, de actieperiode is verlengd naar uiterlijk 1 november (of zolang er budget is voor de kortingen). De deelnemende tuincentra zijn Bert Klerks in Oisterwijk en Jan van de Wiel in Haaren. De Bijentuintjesactie van Bijenhouders-vereniging St. Ambrosius Haaren wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Buurt-water-natuurfonds en Groen voor Grijs Oisterwijk.

Ruimte voor voetgangersbrug en wandelpad langs de Sportlaan

In september/oktober wordt langs de Sportlaan een els gekapt ter hoogte van de voetbalvelden. Reden van de kap is om ruimte te maken voor een voetgangersbrug en wandelpad over de sloot naar het terrein van de waterberging. Ook wordt om deze reden ongeveer 20 m2 aan struiken weggehaald. In november planten we weer veel bomen en struiken aan.

Goed om te weten:

Militaire oefeningen in september

Van 30 september tot en met 11 december houdt de Landmacht verschillende militaire oefeningen voor het  opleiden en trainen van militairen. De militairen voeren te voet en met voertuigen verkenningen uit. Dit levert geen overlast op voor doorgaand verkeer. Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. Of bel met (030) 218 04 44 of mail naar JVDclaims@mindef.nl.

Vervanging riolering Peperstraat

Wij vervangen de riolering in een gedeelte van de Peperstraat in Oisterwijk. Hierdoor gaat de Peperstraat in delen dicht. Verkeer leiden we om. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Is jouw interesse gewekt en lijkt het je leuk om ons een paar keer per jaar te voorzien van jouw mening? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel. Inwoner van Haaren? Meld je dan ook nu al aan voor het burgerpanel Oisterwijk!

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Kapsalon ROC kreeg de burgermeester in de kapstoel

Maandag 14 september was burgemeester Hans Janssen uitgenodigd in de kapsalon van het ROC Tilburg (school voor mode en uiterlijke verzorging). Hier ging hij in gesprek met studenten over de effecten van corona op hun stage, studie en werk. Wat houdt hen bezig en waar lopen ze tegenaan? Uiteenlopende onderwerpen kwamen tijdens het gesprek aan bod: het tekort aan stageplaatsen voor mbo-ers, de sluiting van de salons in het voorjaar en hun kansen op de arbeidsmarkt. Zittend in de kapstoel werd hij tijdens het gesprek meteen gestyled door kapster Shakyra van Agt, 4e-jaars studente.

Gevonden voorwerpen: Staalbergven nog maar een paar dagen open!

Wat zijn er deze zomer weer prachtige dagen geweest dat je kon zwemmen en genieten bij het Staalbergven! Nog maar een paar dagen en dan sluiten we dit seizoen helaas alweer af. Ben je nog iets vergeten of loop je al lang te zoeken naar die ene handdoek, slipper, duikbril, luchtbed of sieraad? Kom dan snel jouw spullen ophalen want we hebben weer van alles gevonden!

Bespaar geld op de afwas

Wil je op de kleintjes letten en ook nog een beetje lief zijn voor het milieu? Neem het gebruik van je vaatwasser dan eens onder de loep. We hebben wat tips op een rij gezet.

Vol

Zorg dat je vaatwasser helemaal vol is voor je ‘m draait. Dat is beter dan vaker een kleine afwas draaien. Je bespaart hiermee € 15,- en 30 kg CO2-uitstoot per jaar.

Ecostand

Je vaat wordt ook schoon als je lage temperaturen gebruikt. Zet je afwasmachine daarom op zuinig: de ecostand of een lage temperatuur. Jouw besparing is ook hier € 15,- en 30 kg CO2-uitstoot per jaar.

Houden of vervangen
Denk je dat je oude vaatwasser kan nog wel een paar jaar mee kan? Het scheelt juist geld om een oude, energieslurpende machine te vervangen. Ga voor een energiezuinig exemplaar met label A++ of label A+++. Dit geldt natuurlijk ook voor je oude koelkast of vriezer. Als je alle oude huishoudelijke apparaten vervangt, bespaar je maar liefst € 180,- en 470 kg CO2-uitstoot per jaar!

De stimuleringslening voor duurzaam én langer thuis wonen

Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom heeft de gemeente Oisterwijk de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’.

Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het gaat bij een hypothecaire lening om een percentage van 1,5% en bij een consumptieve lening (consumentenkrediet) om een percentage van 2,4%.

Stimuleren energiebesparende maatregelen

Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moeten er de komende jaren flinke stappen worden gezet. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we energie kunnen besparen in bestaande gebouwen, zoals woningen. Dankzij de stimuleringslening kunnen woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen voor investeringen in isolatie en energieopwekking. Inwoners kunnen hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp financieren.

Langer thuis wonen

Naast verduurzaming, vindt de gemeente het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met de invoering van de nieuwe lening, stimuleren we dat inwoners hun woning op tijd toekomstbestendig maken. Hierdoor voorkom je dat bij de komst van eventuele lichamelijke problemen, alsnog jouw huis moet aanpassen. De lening is bijvoorbeeld voor aanpassingen als het verlagen van drempels, het plaatsen van een traplift, het verbreden van deuren of het bouwen van een slaapkamer op de begane grond. Je mag de lening ook gebruiken voor ‘domotica’. Denk aan het gebruik van elektronica en het automatiseren spullen in huis om het je makkelijker te maken, zoals het automatisch doorspoelen van het toilet, mobiliteitsbewaking met sensoren of camera’s en waterkranen die automatisch openen als er handen in de buurt zijn.

Lening aanvragen

De leningen voor duurzaamheid en levensloopbestendigheid brengen we samen in 1 regeling. Je hoeft dus maar 1 aanvraag te doen en het formulier in te vullen. Een lening kun je alleen aanvragen voor maatregelen die nog moeten gebeuren. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders de lening aanvragen. De gemeente beoordeelt eerst de lening. De lening zelf krijg je vanuit het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De SVn is opgericht door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en is een gespecialiseerd partner in het verstrekken en beheren van leningen.

Meer informatie

Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Blik op de Buurt Westend: vervolg wijkbezoek op 30 september

Benieuwd naar wat er is gebeurd met de verbeterpunten die jullie met ons bespraken tijdens het wijkbezoek aan Westend in november 2019? Kom dan naar het vervolg van ‘Blik op de Buurt: Westend’! Je bent van harte welkom op woensdag 30 september in ontmoetingscentrum De Coppele. Ook als je de eerste bijeenkomst in november hebt gemist. De bijeenkomst stond eigenlijk al op 9 maart gepland maar werd geannuleerd vanwege de coronacrisis.

Terugkoppeling thema’s

Op woensdag 30 september, vanaf 19.30 uur, vindt het vervolg van ‘Blik op de Buurt: Westend’ plaats. Tijdens de bijeenkomst geven we je een terugkoppeling op de thema’s die je bij ons aankaartte tijdens het wijkbezoek in november. Ook praten we met je over het vervolg.

Een van de ideeën die inwoners van Westend opperden tijdens het wijkbezoek, was het opzetten van een wijkraad. Een clubje wijkbewoners is al enthousiast met dit idee aan de slag gegaan. Ze hebben al veel werk verzet. Op 30 september presenteren zij hun plannen voor het opzetten van deze wijkraad. De koffie staat klaar om 19.15 uur en de avond is rond 20.45 uur afgelopen.

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Dan is het, in verband met de coronamaatregelen, verplicht om je aan te melden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar wijkbezoeken@oisterwijk.nl. We kunnen maar een beperkt aantal mensen ontvangen. Daarom vragen we je om met niet meer dan 1 persoon per huishouden aan te melden. Mochten we meer aanmeldingen ontvangen dan we kunnen toelaten, dan moeten we mensen helaas teleurstellen. Meld je dus op tijd aan! Heb je hierover vragen of wil je niet mailen, bel dan naar 013 529 13 11 en vraag naar Anne Könst of Lotte Oldenhave.

Blik op de Buurt: Westend

Op 23 november 2019 waren inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren samen in Westend op wijkbezoek. Tijdens de rondwandeling door de wijk spraken de aanwezigen met elkaar over aandachtspunten voor de wijk. Ideeën werden uitgewisseld en verbeterpunten benoemd.

Blik op de Buurt ook in jouw dorp of wijk?

Wil jij ook een bezoek in jouw wijk of dorp mee organiseren? Stuur dan een e-mail naar wijkbezoeken@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘suggestie bezoek’.

 

 

Gemeenteberichten 10 september 2020

Onderwerpen college

 • Jaarrekening 2019 Haaren in kader van preventief toezicht

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Patrijslaan 1A Oisterwijk, het bouwen van een woning.
 • De Lind 52 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming.
 • Kloosterdreef nabij Stanislaus Moergestel, het kappen van een amberboom (noodkap).
 • Hoogstraat 68 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen aan de achterzijde.
 • Kleine Hei 18 Oisterwijk, het verbouwen van de woning.
 • Regenbeemdeke 22A Moergestel, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Kloosterdreef nabij Stanislaus Moergestel, het kappen van een amberboom (noodkap)
 • Pijnendijk 6 Moergestel, het verbouwen van een stal tot groepsaccommodatie.

Verlengd

 • Dorpsstraat 50 Oisterwijk, het verbouwen van de winkel en het uitbouwen van de bovenwoning.
 • Spoorlaan 74 Oisterwijk, het splitsen van de woning.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Camping De Reebok voor een Drank- en Horeca vergunning aan De Duinenweg 4 in Oisterwijk.
 • Aan Sec Eten en Drinken B.V. voor een Drank- en Horeca vergunning aan het Lindeplein 13 in Oisterwijk.

Verkeer

 • Verkeersbesluit:

Het instellen van een geslotenverklaring voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen: onderdoorgang Kerkstraat-Mevioterrein in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen 18 november 2020

Colleges Oisterwijk en Haaren op de fiets

Park Ruijbosch, de school, brandweerkazerne, gemeentewerf, milieustraat, Haarendael, Il Grigio, een plantenkweker en enkele sportvoorzieningen. Het was een mooi rondje trappen en meteen een nuttig bezoek aan het dorp Haaren. Afgelopen dinsdag pakte het college van Oisterwijk samen met het college van Haaren de fiets. Onderweg werden verschillende plekken bezocht én onderwerpen besproken. Heel nuttig, want over een kleine 4 maanden is het al zover en wordt het dorp Haaren bij Oisterwijk gevoegd!

Mantelzorger? Complimenten voor jou!

Ondersteun jij wekelijks je partner, familielid, vriend, buur of kennis in onze gemeente? Help jij je ernstig zieke vader met boodschappen, aankleden en koken? Zorg jij ervoor dat je aan huis gekluisterde moeder weer regelmatig buiten komt? Help je je zoon met beperking bij zijn administratie? Regel jij alle dagelijkse bezigheden voor je dementerende partner? – Grote kans dat je mantelzorger bent. En daar hebben wij ontzettend veel waardering voor. Daarom geven we je het Mantelzorgcompliment: een klein cadeau als blijk van onze waardering.

Het Mantelzorgcompliment bestaat uit 5 cadeaubonnen met een totale waarde van €50,-. Mantelzorgers kunnen deze bonnen verzilveren bij de deelnemende winkeliers, horecaondernemers en recreatiebedrijven in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Ben je bij ContourdeTwern bekend als mantelzorger, haal dan het compliment vanaf 10 september op bij Tiliander. Ben je bij ContourdeTwern nog niet bekend als mantelzorger, ga dan naar www.contourdetwern.nl/oisterwijk en zoek op ‘mantelzorgcompliment’. Je vindt daar het kennismakingsformulier en alle andere informatie over het compliment. Je mag ook bellen naar 06 17 16 30 91.

Afhalen cadeaubonnen

Het inleveren/invullen van het kennismakingsformulier en het ophalen van de bonnen kan vanaf donderdag 10 september. Laat hierbij je legitimatiebewijs zien:

 • Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Tiliander
 • Mantelzorgers uit Moergestel melden zich voor het compliment bij een vrijwilliger van Buurtgenoten. Neem voor meer informatie contact op met Henny Hamers, (013) 513 63 82 of per e-mail: henham@kpnmail.nl
 • Op afspraak voor werkende mantelzorgers of mantelzorgers die niet onze gemeente wonen. Neem hiervoor contact op met Ingrid Oosterling, 06 17 16 30 91 of per e-mail: ingridoosterling@contourdetwern.nl

19 september: World Cleanup Day in onze gemeente

De herfst staat voor de deur: een ideaal moment om met z’n allen eens goed op te ruimen in onze dorpen! Op 19 september wordt World Cleanup Day georganiseerd: op deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar geven we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Uiteraard doen Moergestel, Heukelom en Oisterwijk ook mee!

Programma

Doe jij ook mee? We verzamelen op 19 september om 10:00 uur bij Den Boogaard in Moergestel en Tiliander in Oisterwijk. We starten met een kop koffie of thee en een worstenbroodje (of een vega alternatief). Nadat we samen hard hebben gewerkt, sluiten we om 11:30 uur af. Uiteraard volgen we de adviezen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus. Om die reden moeten we het aantal deelnemers beperken. Geef je daarom snel op!

Aanmelden

Ruim jij mee op, meld je dan uiterlijk 13 september aan bij de coördinator van de Zwerf Afval Pakkers in jouw dorp:

Coördinator ZAPpers Moergestel is dhr. Jos Meijer: jmj.meijer@yahoo.com

Coördinator ZAPpers Oisterwijk en Heukelom is mevr. Philo Ijpelaar: ijpelaar1@home.nl

Heb je een dieetwens, geef deze dan ook aan hen door.

Onderhoudswerkzaamheden A58 richting Tilburg

Van 9 tot 18 september zijn er nachtafsluitingen op de A58 tussen knooppunt Batadorp en afrit (9) Moergestel (richting Tilburg). Er zijn dan onderhoudswerkzaamheden. Er zijn omleidingen en je moet rekening houden met extra reistijd. Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

GGD Gezondheidsmeter 2020

Brief ontvangen over de gezondheidsmeter 2020? Doe dan mee, want alleen zo krijgen wij goed in beeld hoe het met onze gezondheid gaat. De vragen gaan bijvoorbeeld over de coronacrisis, slaapverstoring door luchtvaart en zelfstandig thuis wonen voor ouderen. De antwoorden die je geeft worden vertrouwelijk behandeld. Elke 15e deelnemer krijgt een cadeaubon van €10,-.

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl

Samen voor een Samenredzaam Oisterwijk

Er is een heel dorp voor nodig om een kind op te voeden, wordt weleens gezegd. En dat is ook echt zo. Onze inwoners laten zien dat ze deze gedachte omarmen. Er wordt van alles op poten gezet, er zijn hulpinitiatieven, maatjesprojecten, gezondheidsbewegingen, wandeluurtjes, praatgroepen, boodschappenbezorgdiensten maaltijdservices, bijspijkermomenten en nog veel, heel veel, meer. De organisaties die dergelijke activiteiten organiseren zijn te vinden op www.wegwijsinoisterwijk.nl, voor een Samenredzaam Oisterwijk. Op die website vind je ook alle instanties die in onze gemeente hulp en ondersteuning bieden. Vind je daar niet wat je zoekt? Vraag het dan Loket Wegwijs Oisterwijk. Ga naar www.oisterwijk.nl/loketwegwijs.

Trakteer je hond op een dagje Staalbergven!

Het zwemseizoen bij het Staalbergven zit er bijna op en dat betekent dat het tijd is voor de jaarlijkse Doggy Swim! Lekker spelen, zwemmen, chillen met je beste maatje. Doggy Swim vindt plaats op zondag 20 september. Je trouwe viervoeter en jij zijn van harte welkom van 16:00 uur tot 18:30 uur in het recreatiebad bij het Staalbergven. De overige baden en het ven zijn toegankelijk voor andere badgasten.

Kaartjes

Het Speciale Doggy Swim kaartje voor de hond kost €1,50 en koop je vanaf 14 september via onze website www.oisterwijk.nl/staalbergven. Baasjes kopen via onze website een kaartje voor na 16:00 uur met 50% korting. Uiteraard kunnen baasjes met een strippenkaart deze ook inzetten. Let op: de strippenkaart is alleen inzetbaar voor baasjes, niet voor honden.

Uw Raad

14 september Digitaal Raadsplein 19.30 uur
17 september Digitaal Raadsplein 19.30 uur
1 oktober Raadsvergadering (geen publiek toegestaan) 19.30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

Digitale raadsbijeenkomsten

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus wordt het raadsplein voorlopig digitaal georganiseerd. De raadsvergadering is een fysieke bijeenkomst, maar hier is publiek niet toegestaan. Alle bijeenkomsten zijn live te volgen via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live.

Raadsplein 14 september en 17 september

Op maandag 14 september en donderdag 17 september organiseert de raad een digitaal raadsplein. Op de agenda staan raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 1 oktober een besluit neemt.

Op de agenda van het raadsplein op 14 september staan de volgende onderwerpen:

 • Verklaring van geen bedenkingen Oliviersweg 9
 • Verklaring van geen bedenkingen Spreeuwenburgerweg 60
 • Bestemmingsplan Moergestels Midden
 • Bestemmingsplan Zandstraat 16A

Op de agenda van het raadsplein op 17 september staan de volgende onderwerpen:

 • Herontwikkeling De Leye
 • Toekomst veehouderij Oisterwijk
 • Afwegingsmodel woningbouwprojecten
 • Monitor sociaal domein: De Sociale Dialoog Oisterwijk
 • Beschikbaar stellen laatste deel krediet Den Donk
 • Bestuursrapportage 2020

Onderstaande onderwerpen worden niet besproken tijdens het raadsplein op 14 of 17 september, maar worden wel behandeld in de raadsvergadering van 1 oktober:

 • Bestemmingsplan Reedijk 9
 • Procesvoorstel actualisatie Omgevingsvisie
 • Invoering nieuwe vergaderwijze
 • Bestemmingsplan Rosepdreef 2, Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Moergestelseweg 48, Oisterwijk
 • Uittreden gemeenschappelijke regeling Afvalstoffendienst
 • Marktverordening 2020

Deel uw inbreng met de gemeenteraad
U kunt uw mening of ideeën over bovenstaande onderwerpen op verschillende manieren delen met de gemeenteraad. De raadsleden kunnen uw inbreng meewegen bij de besluitvorming over deze onderwerpen.

 1. Bied uw inbreng over het raadsvoorstel schriftelijk aan de raad aan. Doe dit bij voorkeur via griffie@oisterwijk.nl. Per post kan ook:  Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Uw inbreng wordt direct aan raads- en commissieleden beschikbaar gesteld en is openbaar via het raadsinformatiesysteem.
 2. Spreek in over het onderwerp van uw interesse tijdens het digitale raadsplein op 14 of 17 september. U kunt zich hier voor aanmelden bij de griffie (griffie@oisterwijk.nl of 013- 529 13 11). Dit kan voor het spreekrecht op 14 september tot en met zondag 13 september. Aanmelden voor het spreekrecht op 17 september kan tot en met dinsdag 15 september;
 3. Spreek in over het onderwerp van uw interesse tijdens de raadsvergadering. U kunt zich hier tot 48 uur voorafgaand aan de desbetreffende raadsvergadering voor aanmelden bij de griffie.

Meer informatie

Voor de programma’s en tijden raadpleegt u oisterwijk.raadsinformatie.nl

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 en vraag naar een medewerker van de griffie.

Werkzaamheden Peperstraat in volle gang

Sinds 17 augustus werkt de gemeente aan de rioolvervanging in de Peperstraat in Oisterwijk. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd

Het gedeelte tussen de Renata en de Schoolstraat is sinds half augustus afgesloten. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn daar uitgevoerd. Vanaf 14 september wordt de weg opgebroken en starten we met het vervangen van de riolering.

Vanaf maandag 14 september is ook het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Lind afgesloten voor verkeer. Dan starten daar de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Naar verwachting wordt vanaf 5 oktober de riolering vervangen in het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Lind. Voor de laatste fase zal ook de kruising Peperstraat – De Lind – Gemullehoekenweg tijdelijk afgesloten worden. Als het goed is zijn de werkzaamheden in november helemaal klaar.

 

 

Gemeenteberichten 3 september 2020

Onderwerpen college

 • Zandstraat 16a Bottelroos
 • Oliviersweg 9
 • Beschikbaar stellen laatste deel krediet Den Donk
 • Toekomst veehouderij Oisterwijk
 • Nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD HartvoorBrabant
 • Bestemmingsplan Rosepdreef 2
 • Moergestelseweg 48
 • Archiefinspectierapport 2020
 • Integraal afwegingskader woningbouwprojecten
 • Marktverordening
 • Concept herontwikkeling De Leye
 • Ontwerpbesluit uitsluitend recht inzameling huishoudelijk afval door Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch
 • RIB tussentijdse verantwoording COVID-19 crisis
 • BERAP 2020
 • Afwijking Visie Bebouwingsconcentratie Buitengebied i.k.v. Saneringsregeling varkenshouderij
 • Verklaring van geen bedenkingen veehouderij Spreeuwenburgerweg 60, Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Moergestels Midden
 • Bestemmingsplan Reedijk 9
 • Wijzigen plafond subsidieregeling voor het kalenderjaar 2020
 • Beantwoording art.34 vragen VVD
 • Compensatie zorgaanbieders Wmo i.v.m. Corona

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kievitsblekweg 4 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke zendmast
 • Pijnendijk 6A Moergestel, wijzigen indeling en stalsystemen bestaande stallen
 • Moergestelseweg 7 Oisterwijk, het wijzigen van 2 ramen aan de voor- en zijkant woning

Verleend

 • Nassaulaan 4 Oisterwijk, het realiseren van een zwembad
 • Reuselhof 26 Moergestel, het plaatsen van een overkapping

Verlengd

 • Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouwen

Bouwstop

 • Prinses Beatrixstraat 29 te Oisterwijk, het aan de achterzijde uitbreiden van een woning met een verdieping en plaatsing van een dakkapel over het gehele lengte van het voorgevel dakvlak

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Eethuys De Lind voor een drank- en horecavergunning aan De Lind 79 in Oisterwijk

Verkeer

 • 12 september: vanwege een buurfeest is de Burgemeester van Beckhovenstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Ontwerpbesluit Afvalstoffendienst

Doe mee aan de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’

Tussen 7 en 13 september krijgen 95.000 inwoners in onze regio een brief van de GGD Hart voor Brabant om mee te doen aan de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’. Valt de brief ook bij jou op de mat? Doe dan mee, want alleen zo krijgen wij goed in beeld hoe het met onze gezondheid gaat. De vragen gaan bijvoorbeeld over de coronacrisis, slaapverstoring door luchtvaart en zelfstandig thuis wonen voor ouderen. De antwoorden die je geeft worden vertrouwelijk behandeld. Elke 15e deelnemer krijgt een cadeaubon van €10,-.

Hoe werkt Loket Wegwijs Oisterwijk?

Met ingang van 1 september kun je met hulp- of adviesvragen op het gebied van zorg, werk & inkomen, geldzaken, jeugd & gezin, wonen & vervoer terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk.

Vroeger nam je hiervoor contact op met een van de verschillende “loketten” van de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk.

Hoe en waar

Telefonisch

De medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer (013) 30 30 440. Blijkt tijdens het telefoongesprek dat een afspraak op locatie wenselijk of nodig is, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

Inloopspreekuur

Op donderdagochtend is er een inloopspreekuur van 09.00 tot 10.30 uur. Het inloopspreekuur is op de eerste verdieping van Cultuurcentrum Tiliander in de gezamenlijke ruimte van de instanties die kantoor houden in Tiliander. Je kunt hier zonder afspraak terecht. Neem plaats in de ontvangstruimte op de 1e verdieping.

Het inloopspreekuur van Loket Wegwijs Oisterwijk is gekoppeld aan het spreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. De medewerker van Vraagpunt Oisterwijk zit in een van de spreekkamers klaar om inwoners te helpen met eenvoudige vragen en praktische zaken. Voor hulp- of adviesvragen die verder gaan wordt het gesprek gevoerd door de medewerker van Loket Wegwijs.

Vanwege corona heeft het momenteel de voorkeur dat inwoners in eerste instantie bellen in plaats van langskomen. Tegelijkertijd willen we inwoners wel de mogelijkheid bieden om langs te komen als zij hier de voorkeur aan geven.

Laatste kans inleveren taxussnoeisel

Help jij de Stichting Taxus Taxi om 425.000 kilo taxussnoeisel op te halen? Het kan nog tot en met 10 september. Draag ook jouw takje bij in de strijd tegen kanker.

Aan het einde van het seizoen nemen de werkzame stoffen in de taxus af. Dus om nog voldoende chemokuren te kunnen produceren, is het belangrijk om zoveel mogelijk taxussnoeisel te verzamelen. Het aanmelden van jouw gesnoeide taxus kan tot en met donderdag 10 september

Bewaren

Houdt bij het inleveren van taxussnoeisel rekening met de knipvoorwaarden van de stichting. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Hele struiken of oude takken van een taxushaag zijn niet bruikbaar. Voorkom broei door een kuil ter grootte van een voetbal te maken in de gevulde tas. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s staan op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Ophalen

Je kunt op verschillende uitgiftepunten gratis Taxus Taxi tassen en opvangzeilen ophalen. Het gebruik hiervan is niet verplicht, maar het bewaren van snoeisel in plastic zakken is slecht voor de naaldjes. Bewaar het liever los op de grond of leg het op een zeil. De stichting ruimt alles netjes op bij het ophalen van de taxus. De uitgiftepunten staan op de website www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Alle kleine beetjes helpen
Ook kleine hoeveelheden taxussnoeisel zijn welkom! Deze lever je op verschillende punten in. Alle inzamelpunten staan op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en zijn oranje van kleur.

Onderscheiding voor burgemeester Hans Janssen

Zondag 30 augustus ontving burgemeester Hans Janssen uit handen van de ambassadeur van Azerbeidzjan een onderscheiding. Het gaat hierbij om de ‘Medal of the 100th Anniversary of the Diplomatic Service of the Republic of Azerbaijan’. De onderscheiding werd uitgereikt namens de minister van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan, als erkenning voor de bijdrage van burgemeester Hans Janssen aan het versterken van vriendschappelijke banden met Azerbeidzjan. Eerder werd de onderscheiding uitgereikt aan diplomaten en ministers van Buitenlandse Zaken van onder andere China en Slowakije.

Ontwikkeling gebied De Leye: Beekdal Park          

Op 25 augustus heeft het college van B&W het concept ‘Beekdal Park’ vastgesteld voor de herontwikkeling van de locatie van voormalig zwembad De Leye en de directe omgeving. Tijdens het Raadsplein in september staat dit concept op de agenda van de raad. Ook inwoners mogen meepraten.

Voor de ontwikkeling van het gebied waarin De Leye staat, is samen met Thebe en Leystromen een concept opgesteld. Het concept heeft de werktitel ‘Beekdal Park’ en is gebaseerd op 5 stedenbouwkundige principes:

 • Beekdal als gezamenlijk park
 • Zorg verbinden met de omgeving
 • Wonen en ontmoeten als gezamenlijke activiteit
 • Wonen als landschappelijke interventie
 • Beekdal Park verbinden met het historisch centrum

Het concept speelt in op de vergrijzing van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg. De gemeente zet op deze locatie in op het wonen van de toekomst: het combineren van wonen en zorg. In het concept is gekozen voor een ruime opzet van openbaar groen met ruimte voor activiteiten en samenkomst.

Discussienota gemeenteraad

Eind 2019 heeft de gemeenteraad de discussienotitie over de herontwikkeling van De Leye besproken. Tijdens de bespreking van de discussienotitie zijn uitgangspunten beschreven voor de herontwikkeling van de locatie. Het concept is een uitwerking van deze uitgangspunten. Het concept ‘Beekdal Park’ is de basis voor de volledige gebiedsontwikkeling in het centrum van Oisterwijk. Dit betekent dat, bij vaststelling door de raad, ontwikkelingen in de directe omgeving van De Leye aansluiten op het concept.

Blijf op de hoogte

De gemeenteraad praat tijdens het Raadsplein van september over de ontwikkeling. De datum is nog niet bekend. Houd hiervoor www.oisterwijk.nl/raadsinformatie in de gaten.

Je kunt je ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Stuur hiervoor een e-mail naar ruimte@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Beekdal Park’. We houden je ook op de hoogte via de website www.oisterwijk.nl/beekdalpark.

Maak je Staalbergven Strippenkaart op

Heb jij een strippenkaart? Kom dan nog snel een paar keer lekker zwemmen, spelen en chillen voordat we op 20 september de poorten sluiten. Je kunt je strippenkaart namelijk niet meenemen naar het volgende seizoen. Eventueel overgebleven strippen krijg je ook niet uitbetaald. Doordeweeks zijn we open van 13.00 uur tot 18.30 uur. In het weekend kun je terecht tussen 10.30 uur en 18.30 uur. Ook in het naseizoen geldt: reserveer je kaartje op www.oisterwijk.nl/staalbergven.Op warme dagen zijn we soms uitverkocht. En dat is goed balen voor iedereen die toch gauw even wil komen afkoelen. Maar er is goed nieuws! Vaak hebben we nog wél middagkaarten beschikbaar en je krijgt dan nog 50% korting ook. Middagkaarten zijn geldig vanaf 16.00 uur.

Militaire oefeningen in september

Van 4 tot en met 11 september, van 7 tot en met 11 september en van 30 september tot en met 11 december houdt de Landmacht verschillende militaire oefeningen voor het  opleiden en trainen van militairen. De militairen voeren te voet en met voertuigen verkenningen uit. Dit levert geen overlast op voor doorgaand verkeer. Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. Of bel met (030) 218 04 44 of mail naar JVDclaims@mindef.nl.

Vervanging riolering Peperstraat

Wij vervangen de riolering in een gedeelte van de Peperstraat in Oisterwijk. Hierdoor gaat de Peperstraat in delen dicht. Verkeer leiden we om. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

De stimuleringslening voor je huis


Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom hebben wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’. Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

September: Maand van Lezen en Schrijven

Wist je dat in Nederland 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben? En dat deze mensen daardoor ook vaak niet goed om kunnen gaan met een computer of een smartphone?

Ook in onze gemeente zijn er zo’n 1500 inwoners die niet goed mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom zijn er in Oisterwijk via het Taalhuis verschillende mogelijkheden om je basisvaardigheden te ontwikkelen. Voor inwoners die Nederlands als moedertaal hebben én voor inwoners van wie Nederlands de 2e taal is:

 • Werken aan de taal met een taalvrijwilliger. Dit kan individueel en in groepsverband
 • Taalwandelen op zaterdag. Met een vrijwilliger wandel je door Oisterwijk en praat je samen over de dingen die je tegenkomt
 • Nederlands als 2e taal: de lessen worden 2 keer per week gegeven door het ROC en duren 1,5 uur
 • Nederlands als moedertaal: de lessen zijn een combinatie van computervaardigheden en het beter leren van de Nederlandse taal. Ze worden 1 keer per week gegeven door het ROC
 • Computervaardigheden: in deze lessen leer je de beginselen van het werken met een computer. Je doorloopt het programma in je eigen tempo en krijgt hulp van een vrijwilliger. De lessen zijn 1 keer per week

Meer informatie

Taalnetwerk Midden-Brabant besteedt van 7 tot 13 september extra aandacht aan beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Dit is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Het Taalhuis is dé plek waar je moet zijn voor meer informatie hierover. Neem contact op met het Taalhuis via tanjapieters@contourdetwern.nl. Of bel of WhatsApp naar (06) 836 14 509 of kijk op de website www.taalhuismb.nl.

Raad

3 september Digitale Raadsontmoeting 19.30 uur
17 september Digitaal Raadsplein 19.30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

(Digitale) raadsbijeenkomsten

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus worden de meeste raadsbijeenkomsten voorlopig digitaal georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn live te volgen via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live.

Digitale Raadsontmoeting 3 september

Op 3 september organiseert de raad een digitale raadsontmoeting. Tijdens deze raadsontmoeting staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Starterslening – discussienotitie
 • Ruimte voor Ruimte – discussienotitie
 • Regelgeving Haaren-Oisterwijk – presentatie
 • Inloop college

Kijk voor het overzicht van de raadsontmoeting of meer informatie over de bijeenkomst op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl  Klik in de kalender op de Raadsontmoeting op 3 september.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Wandel jij ook mee tijdens de wandelchallenge?

 

Wil jij lekker de natuur in ook meteen fitter worden? Doe dan vanaf woensdag 9 september mee aan de 10-weekse wandelchallenge!

De wandelchallenge is voor iedereen…

 • die altijd al eens onder begeleiding wilde wandelen
 • die zijn of haar gezondheid wil verbeteren
 • die zijn of haar conditie wil opbouwen
 • die denkt dat hij niet kan wandelen
 • die het gezellig vindt om in een groep met gelijkgestemden te lopen

Wat krijg je bij deelname?

 • 10 weken onder begeleiding wandelen in de prachtige natuur van de Oisterwijkse bossen & vennen
 • Een gezellige wandelgroep met een professionele en enthousiaste trainer
 • Presentatie over voeding, bewegen en vitaliteit 
 • Iedere week zal er een andere extra zorgverlener meelopen (POH’ers, Diëtisten, Podotherapeuten, Fysiotherapeuten)

Wat kost het?

10 prachtige wandelingen met aandacht voor gezelligheid en gezondheid voor in totaal €20,-.

Tijden & Locaties

Vanaf 9 september starten we iedere woensdag om 19.00 uur. Het vertrekpunt is Medifit Fysiotherapie in Oisterwijk.                                                                                                                                            

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl bij activiteiten. Mail voor vragen naar jelle@natuurlijkgezondoisterwijk.nl Of kom naar de informatieavond op 2 september om 19.00 uur bij Medifit Fysiotherapie. De wandelchallenge is georganiseerd door Medifit Fysiotherapie Oisterwijk en Natuurlijk Gezond Oisterwijk.