Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 14 oktober 2021

Onderwerpen college

 • Ontwerpbestemmingsplan Haarendijk 36
 • Benoeming monumentencommissie
 • Beantwoording schriftelijke vragen D66
 • Principeverzoek voor zonnevelden bij de mestverwerkingsinstallatie aan de Servennenstraat 6 in Moergestel
 • Inkoopstrategie segment 4 en selectiedocument Jeugdhulp

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Van Rijckevorsellaan 5 Moergestel, het realiseren van een entreepoort
 • Oirschotseweg 73 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor zaalverhuur aan derden
 • Kerkstraat 92 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • Kerkstraat 88 Oisterwijk, het slopen van bijgebouwen
 • Gasthuisstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • De Roozendries 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • De Doesen 1 A Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning met berging
 • Burgemeester Suyslaan 21 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit in de tuin
 • Nassaulaan 14 Oisterwijk, het vergroten van de bestaande dakkapel en het veranderen van de voorgevel
 • Pannenschuurlaan 211 Oisterwijk, het plaatsen van verwijsborden

Verleend

 • Heuvelstraat 31 A Moergestel, het kappen van een lindeboom
 • tussen Rosepdreef nr 17 en Fransebaan Oisterwijk, het kappen van een acacia
 • Roonsestraat 24a Haaren, het bouwen van een vervangende nieuwe 2e bedrijfswoning
 • Rosepdreef thv nr. 18 Oisterwijk, het kappen van 2 zomereiken
 • Oisterwijkseweg 75 Moergestel, het intern verbouwen van een woonhuis

Ontwerpbeschikking

 • Molenakkerstraat 12 Moergestel, op verzoek intrekken vigerende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (OMWB zaaknr. 2021-039917)

Verlengd

 • Groenstraat 2 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 1 Oisterwijk, het bouwen van een aanbouw en carport
 • Wolvensteeg 32 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant
 • Haarendijk 31 Haaren, het aanpassen van het uiterlijk van de woning
 • De Roozendries 11 Moergestel, het bouwen van een seniorenwoning
 • Kloosterdreef 3 Moergestel, het bouwen van een serre
 • Wildemanstraat 40 Oisterwijk, het verwijderen en plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de achterzijde van de woning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Kookpunt Oisterwijk Vof voor een Alcoholwetvergunning voor het horecabedrijf Kookpunt Oisterwijk Vof aan de Schijfstraat 8 in Oisterwijk
 • Stichting Wielerronde Moergestel, voor het organiseren van GP Destil op 16 en 17 oktober op het Streekpark Klein Oisterwijk aan de Oirschotsebaan 6 in Oisterwijk

Melding

 • Door Stichting Contour de Twern voor het organiseren van een garagesale in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk op 16 oktober

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Postelstraat 15, gemeente Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’, gemeente Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Haarendijk 36

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Beneluxstraat 9 te Oisterwijk, voor het veranderen van een opslaglocatie van een productiebedrijf

Ter inzage

De melding ligt vanaf 15 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege een herdenking van de bevrijding bij het monument van Generaal C.M. Barber in Moergestel zijn de Raadhuisstraat en de Oirschotseweg in Moergestel op 24 oktober dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Er is een omleiding.

Geheimhouding persoonsgegevens

Zonder jouw schriftelijke toestemming geven wij je adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen je gegevens wél opvragen. Wil je niet dat zij je adres krijgen? Vraag ons om geheimhouding.

Aanvragen geheimhouding kan op 2 manieren:

 • Online met DigiD via oisterwijk.nl/verhuizen
 • Met het formulier ‘Geheimhouding persoonsgegevens. Te downloaden op oisterwijk.nl/verhuizen. Stuur het ingevulde formulier naar ons op of geef het af op het gemeentekantoor. De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk

Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor onze gemeente. Wil je ook niet dat een vorige woongemeente gegevens verstrekt? Doe dan ook een verzoek om geheimhouding bij die gemeente.

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren (bijvoorbeeld de Belastingdienst), hebben altijd toegang houden tot jouw adres- en persoonsgegevens.

18-22 oktober: Gemullehoekenweg deels dicht

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober is de Gemullehoekenweg vanaf huisnummer 125 dicht voor doorgaand verkeer. Dit omdat we bij de brug over de Achterste Stroom een nieuw riool aanleggen voor de planontwikkeling Bosrand. Voor plaatselijk verkeer is er een omleiding.

Het middelpunt van de aandacht!

Sinds de gemeentelijke herindeling is het geografisch middelpunt van de gemeente verschoven. Het nieuwe middelpunt ligt aan de Bosweg in Oisterwijk, vlakbij Venkraai. Burgemeester Hans Janssen was zondag 3 oktober aanwezig om het nieuwe informatiebord te onthullen. HaarenEEN kwam met het initiatief om een nieuw informatiebord te plaatsen, dit werd enthousiast opgepikt en zodoende werd de onthulling ingepland. Het weer mocht dan niet meezitten maar de complimenten zijn er voor HaarenEEN voor het nemen van het intiatief.

Papieren vaccinatiebewijs nodig? De bibliotheek helpt

Heb je een papieren vaccinatiebewijs nodig en weet je niet hoe je daaraan moet komen? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek.

Bij het informatiepunt kun je terecht met vragen over websites van de overheid en de CoronaCheck-app. En dus ook hulp bij het krijgen van een papieren vaccinatiebewijs of het vaccinatiebewijs op je telefoon of tablet zetten.

Kom je er niet uit op de website van de Belastingdienst? Of lukt het niet om een aanvraag te doen bij DUO of UWV? De bibliotheek helpt je op weg. In Oisterwijk kun je terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Rectificatie: wij plaatsen laadpalen in onze gemeente

Op de gemeentepagina’s van 30 september plaatsten wij een bericht over laadpalen in onze gemeente. De komende tijd plaatsen we 32 laadpalen. Het gaat hier niet om aanvragen van inwoners, we plaatsen deze laadpalen uit onszelf. Over het plaatsen is al een besluit genomen, bezwaar maken kan dus niet. Dit stond verkeerd in het bericht. Kijk voor meer informatie over laadpalen of het aanvragen van een laadpaal op www.oisterwijk.nl/laadpaal.

Veteranendag Hart van Brabant 30 oktober

In samenwerking met de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant op 30 oktober de veteranendag Hart van Brabant.

Deze regionale veteranendag is een dag waarop de deelnemende gemeenten hun erkenning, waardering en dank uitspreken voor de inzet van veteranen voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

Om een grote toestroom van bezoekers te voorkomen, is er dit jaar geen buitenprogramma. Het Stadhuis van Tilburg is dit jaar de locatie voor het besloten programma voor veteranen. Naast een gezellig weerzien van vrienden en bekenden, heeft de Stichting Veteranen Hart van Brabant zich ook dit jaar weer ingezet voor een mooi programma. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in het Stadhuis van Tilburg, waar om 13.45 uur het programma start.

Uitnodiging

Inmiddels hebben alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk, een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging ontvangen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij melden zich aan door te mailen naar kabinet@tilburg.nl.

Wij plaatsen weer bladkorven

Het eerste blad is al gevallen. Daarom plaatsen wij vanaf 18 oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven komen op plekken waar veel bladoverlast is.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven legen we regelmatig. Uiterlijk eind december halen we de bladkorven weer weg.

Wat mag in een bladkorf

In de bladkorven mogen alleen bladeren, dit mag ook blad uit jouw tuin zijn. Ander tuinafval zoals hout, takken of houtachtige planten mag niet in de korven. Ook groenafval van bedrijven en hoveniers mag niet in de korven.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, halen we niet apart op. Je hoeft hier ook geen melding van te maken. We ruimen deze hoopjes op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? Je mag bladafval ook in de groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke verzamelplaatsen van blad. Hier verzamelen we tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer weg te brengen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in jouw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. We proberen het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Langvennen-Noord op skatebaan
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Dommel in parkeervakken
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat te Moergestel, parkeerterrein Audacia

 

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief Oisterwijksebaan 2/2a
 • Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Koeientuin
 • Huisvesting statushouders 1e helft 2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Postelstraat 15, Moergestel
 • Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren
 • Beantwoording ex artikel 42 vragen vertrek Citymarketeer

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoogstraat 117 Oisterwijk, het vervangen van een bestaand dak en het plaatsen van een extra deur in de zijgevel
 • Langeweg 35 Haaren, het wijzigen van de gevel en een aantal constructies
 • Verhoevenlaan 39A Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevels van de woning
 • Korenstraat 34A Moergestel, het verbouwen van een woning
 • Vossenhoorn 5 Moergestel, het slopen van 12 sheds en het wijzigen van de omgevingsvergunning voor het behouden van de hal voor statische opslag

Verleend

 • Prinses Irenestraat 19 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met opbouw en dakkapel aan de achterzijde
 • Hild (nabij Hild 16A) Sectie K226 Moergestel, het plaatsen van 2 ooievaarsnesten
 • Oude Baan 3 Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Achter Heuvelstraat 17 Moergestel, het plaatsen van garagedeuren
 • Heuvelstraat 31A Moergestel, het kappen van een lindeboom

Ontwerpbeschikking

 • Spoordijk 7 Heukelom, het realiseren van een innovatieve koeientuin

Verlengd

 • Almystraat sectie A7977 Oisterwijk, het bouwen van 22 koopappartementen
 • Perceel nabij Masperstraat 2 Moergestel, het kappen van 40 lindebomen in strijd met het bestemmingsplan
 • Broekzijde 5 Moergestel, het aanleggen van een fietspad

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Tennisclub “Teco” voor het wijzigen van het aanhangsel voor het horecabedrijf aan het Zwarte Wegje 9 in Oisterwijk
 • Aan Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel voor het houden van de herdenking van de bevrijding bij het monument van Generaal C.M. Barber aan de Raadhuisstraat in Moergestel op 24 oktober

Melding

 • Door Stichting Contourde Twern voor het organiseren van een garagesale in de wijk Waterhoef 10 oktober
 • Van het organiseren van het 13e Nemelaer Oktoberfest op 17 oktober in de kantine van Sportpark het Walzaadje aan het Sportlaantje 1A in Haaren

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Heizenschedijk 7 te Moergestel, voor het wijzigen van een melkrundveehouderij

Ter inzage

De melding ligt vanaf 8 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

De nieuwe dorpspomp krijgt vorm

De fundering is gestort, de hardstenen onderbak gelegd en de voet van de pomp staat. Oftewel; langzaam zie je de nieuwe dorpspomp op de kop van De Lind ontstaan.

DigiD aanvragen en activeren

Heb je DigiD nodig? Bijvoorbeeld om gebruik te maken van de CoronaCheck-app of om zaken te regelen met de overheid? Maar weet je niet hoe je aan een DigiD komt? We hebben het voor je op een rij gezet.

 • Ga naar de website digid.nl/aanvragen
 • Vul je burgerservicenummer (bsn) in. Dit nummer staat op paspoort, rijbewijs en identiteitskaart
 • Vul daarnaast je geboortedatum, postcode en huisnummer in
 • Kies een gebruikersnaam. Deze moet tussen de 6 en 32 karakters lang zijn, geen spaties. Let op: je gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig
 • Kies een wachtwoord en vul dit 2 keer in. Het wachtwoord voldoet aan het volgende: kleine letter, hoofdletter, cijfer, leesteken (!@#%&), 8 tot 36 tekens lang, geen spaties
 • Onthoud je gebruikersnaam en wachtwoord goed. Je hebt dit later nodig om je DigiD te activeren
 • Vul je telefoonnummer in, bij voorkeur mobiel
 • Vul je mailadres in
 • Je krijgt nu per sms een code op je telefoon, vul dit in

Heb je deze stappen gedaan? Dan krijg je binnen 3 werkdagen een brief thuisgestuurd. In deze brief staat een code om je DigiD te activeren. Dit doe je als volgt:

 • Ga naar de website digid.nl/activeren
 • Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
 • Je krijgt per sms een code, als je bij de aanvraag de sms-controle hebt ingeschakeld. Vul deze code in
 • Vul de activeringscode in die in de brief staat
 • Je kunt nu gebruikmaken van DigiD

Tip: download eerst de DigiD app op je mobiele telefoon en vul hier de gegevens in. Je activeert dan meteen je account én de app.

Doet je fietsverlichting het nog?

Langzaamaan beginnen ze weer… die donkere dagen. Een mooi moment om alvast te checken of jouw fietsverlichting het nog doet.  

Doen de batterijen van jouw fietsverlichting het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen? Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.

En weet je dat je zelf heel makkelijk je fietsverlichting kunt repareren? Kijk hiervoor op de website vvn.nl/fietsverlichting. Je leest hier ook meteen wat de regels zijn voor fietsverlichting. Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

Gezond leven: leefstijlakkoord ondertekend

Op 24 september werd de handschoen letterlijk opgepakt door wethouder Dion Dankers; vanaf dan is hij figuurlijk opgepakt door ons en onze partners in het onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, gezondheid, sport en het lokale bedrijfsleven. Samen ondertekenden wij het Leefstijlakkoord waarmee we aangeven werk te maken van een gezond en vitaal Oisterwijk waarin iedereen kan meedoen. De ondertekening was de afsluiting van een reeks aan sportactiviteiten tijdens de Nationale Sportweek, georganiseerd door Natuurlijk Gezond Oisterwijk.

SONY DSC

Lever je wapen in!

Wij doen mee aan de landelijke inleveractie van wapens tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober. Tijdens deze week kan iedereen zijn wapens inleveren zonder dat je strafbaar bent voor wapenbezit. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een veilige samenleving. Eentje waar wapens geen thuis hebben.

De laatste jaren hebben steeds meer jongeren en jongvolwassenen wapens. Daarnaast worden sinds eind 2019 steeds meer mensen neergestoken. Weinig jongeren denken goed na over de eventuele gevolgen van wapenbezit. Zij denken dat het hebben van een wapen stoer is of dat het zorgt voor veiligheid wanneer zij zich eventueel moeten verdedigen. En dat klopt niet. Wapens geven schijnveiligheid. Het hebben van een wapen zorgt er namelijk voor dat je minder snel wegloopt bij een ruzie, wat de kans op problemen juist groter maakt. Zo kan iemand jouw wapen tegen je gebruiken. Of je verwond zelf iemand, en jij krijgt een strafblad.

Messen, slag- en stootwapens

Van 11 tot en 17 oktober lever je dus je wapen (messen, slag- en stootwapens) in bij het politiebureau aan de Stationsweg 22 in Tilburg. Dit doe je anoniem. Je krijgt geen strafblad. Kijk voor andere locaties op de kaart van het CCV  via de website www.dropjeknife.nl.

Vuurwapens en munitie

Wil je vuurwapens, munitie of explosieven inleveren? Maak dan een afspraak met de politie. Dit doe je via (0900) 88 44. Zo voorkom dat je met deze wapens over straat moett. De politie komt in burgerkleding langs om het wapen / de wapens op te halen. Dit kan dus niet anoniem. In principe ben je dan niet strafbaar voor het bezitten van deze wapens. Wel onderzoekt de politie of het wapen bij een strafbaar feit gebruikt is. Dat kan leiden tot een onderzoek.

Oisterwijkse week van de Mantelzorg

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. In onze gemeente vieren we dat met 3 verwenmiddagen voor onze mantelzorgers.

ContourdeTwern biedt in samenwerking met ons 3 high tea’s aan. 2 uur lang genieten van zoet en hartig eten, elkaar ontmoeten en vooral ontspannen. Ook krijgt iedere mantelzorger een persoonlijke waardering in de vorm van een certificaat.

Waar en wanneer

De high tea’s zijn van 14.00 tot 16.00 uur op verschillende locaties:

 • Zaterdag 6 november: cultureel centrum de Tiliander, Oisterwijk
 • Dinsdag 9 november: cultureel centrum den Boogaard, Moergestel
 • Woensdag 10 november: wijkcentrum den Domp, Haaren

Aanmelden
Aanmelden kan tot 18 oktober 2021 per mail naar mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl. Geef bij je aanmelding een 1e en 2e voorkeurslocatie op. We proberen rekening te houden met jouw 1e voorkeur. Je krijgt begin november bericht op welke locatie je wordt verwacht. Lukt het niet om te mailen? Bel dan naar (013) 528 40 80 of (06) 171 63 091.

Papieren vaccinatiebewijs nodig? De bibliotheek helpt

Heb je een papieren vaccinatiebewijs nodig en weet je niet hoe je daaraan moet komen? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek.

Bij het informatiepunt kun je terecht met vragen over websites van de overheid en de CoronaCheck-app. En dus ook hulp bij het krijgen van een papieren vaccinatiebewijs of het vaccinatiebewijs op je telefoon of tablet zetten.

Kom je er niet uit op de website van de Belastingdienst? Of lukt het niet om een aanvraag te doen bij DUO of UWV? De bibliotheek helpt je op weg. In Oisterwijk kun je terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Gemeenteberichten 30 septmber 2021

Onderwerpen college

 • Belastingverordeningen 2022
 • Begroting 2022
 • Benoeming openbare ruimte project Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk
 • Bezwaarschriften tijdelijke vergunning arbeidsmigranten Heukelom
 • Zienswijze ontheffing Woonveste voor project Beekdal
 • Beantwoording art 42 vragen AB inz. ventilatie scholen
 • Regioplan basisvaardigheden 2021-2024 ‘Samen begrijpen we elkaar’ Regio Hart van Brabant
 • Collegevoorstel principeverzoek Holleneind 1, Haaren
 • Leefstijlakkoord

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Scheurbroeksesteeg 11 Haaren, het plaatsen van een carport

Verleend

 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen
 • Kreitweg 1 Haaren, kappen van 3 bomen met tondelzwam
 • Hoevenseweg ong. Oisterwijk, het kappen van 2 eikenbomen
 • Holleneind 23 Haaren, het herbouwen van een bedrijfshal
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een container i.v.m. opslag goederen
 • Heuvelstraat 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis met bedrijfspand.

Verlengd

 • KVL dorp fase III sectie A77, het realiseren van 19 woningen in 3 bouwblokken
 • Prinses Irenestraat 19 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met opbouw en dakkapel aan de achterzijde
 • Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk, het herbouwen van de woning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Tough Ten Miles B.V. voor het houden van De Reinders Family Run op 2 oktober in Streekpark Klein Oisterwijk aan de Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van het straatfeest op 2 oktober in de Prinses Irenestraat (tussen huisnummers 30 en 52) in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van het optreden voor ouders en grootouders van jeugdcircus Il Grigio op 2 oktober 2021 in de manege aan de Bossebaan 2B in Haaren

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 2 – 3 oktober: vanwege een straatfeest is de Prinses Irenestraat tussen huisnummers 30 en 52 dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Toekenning straatnaam Molenwiek in Oisterwijk

Container niet geleegd? Meld het bij de afvalstoffendienst!

Is jouw container niet geleegd op de inzameldag? Of is je ondergrondse container vol? Meld dat nu snel en makkelijk via de link https://meldingen.afvalstoffendienst.nl. Laat je een telefoonnummer of emailadres achter en de Afvalstoffendienst houdt je op de hoogte van de melding. Gebruik je de Afvalstoffendienst App? Dan staat de link in de app onder ‘Melding maken’.

Einde van het zwemseizoen van Staalbergven 2021: Doggy Swim!

Wat een geluk! Op de laatste dag van het zwemseizoen, hadden we heerlijk zwemweer. En ook dit jaar sloten we af met Doggy Swim.

Het zwembad was vanaf 10.00 uur open voor alle gasten. Vanaf 16.00 uur konden baasjes met hun hond(en) ook lekker zwemmen, spelen en chillen. En dat hebben ze gedaan. Deze keer waren er 53 honden met hun baasjes in het recreatiebad! Zoals je ziet vonden de honden het fantastisch! En daar doe je het voor als baasje!

Seizoen 2022

Wanneer en of het zwembad volgend jaar weer open gaat is nog niet bekend. Op 14 oktober tijdens de openbare raadsvergadering neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Kijk voor meer informatie op https://oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Hans Janssen opnieuw benoemd als burgemeester

Op 20 september sprak Hans Janssen de ambtseed uit voor Ina Adema, commissaris van de Koning. En daarmee begint hij aan zijn 3e termijn als burgemeester van onze gemeente. Hans werd vergezeld door zijn vrouw Mia. Wij feliciteren hem van harte!

Houd jij van doortrappen op de fiets?

Dit najaar werken we aan het onderhoud van verschillende fietspaden in Oisterwijk. De Sprendlingenstraat is als eerste aan de beurt. Hier komt een zwevend fietspad. De wortels kunnen onder de betonnen constructie groeien, waardoor het fietspad niet meer beschadigt. Een unieke constructie, die nog maar op enkele plekken in Nederland is toegepast.

Wethouder Anne Cristien Spekle is verheugd dat de werkzaamheden zijn gestart: “Een goede fietsinfrastructuur is van belang om de leefomgeving van onze inwoners leefbaar, bereikbaar en gezond te maken. Maar ook voor toeristen willen we dat zij op de fiets kunnen genieten van onze Parel in ’t Groen. Door het extra vrijgemaakte budget zijn we nu in staat te investeren in de kwaliteit van onze fietspaden. En dat was op sommige plekken hard nodig.”

Fietsonderzoek

Op dit moment loopt er een fietsonderzoek onder inwoners om het gebruik van de fiets te stimuleren. “Uit de eerste resultaten van het onderzoek zien we een aantal knelpunten terugkomen die we nog dit najaar gaan aanpakken. Zoals de Sprendlingenstraat en de oversteek bij de Baerdijk en het Stroomdalpad. Door het verbreden van de middengeleider, duidelijkere verhardingen en een groen gekleurd deel van het fietspad willen we dit oversteekpunt veiliger maken.”

Overzicht werkzaamheden september – december 2021

 • Fietspad Sprendlingenstraat tussen de rotonde bij de Nijverheidsweg en de Belgiëstraat. Deel van fietspad vervangen voor zwevend fietspad
 • Fietspad Heukelomseweg: groot onderhoud
 • Fietspad Oisterwijkseweg (Haaren-Oisterwijk) opnieuw bestraten
 • Stroomdalpad & Spoordijk: (rode) asfalt repareren
 • Oversteek Baerdijk – Stroomdalpad: i.v.m. de verkeersveiligheid wordt de kruising Baerdijk – Stroomdalpad aangepakt
 • Boxtelsebaan: verkeersmaatregelen en onderhoudswerkzaamheden
 • Belversedijk: vanaf de rotonde Haaren tot aan de grens met Boxtel opnieuw asfalteren inclusief de rotonde

Schaapjes tellen aan de Sportlaan

Bij de waterberging aan de Sportlaan / Hoevenseweg hebben we gaas en klaphekken geplaatst. Hier grazen de komende tijd schapen. Zolang de schapen grazen, is het gebied dicht. Door de schapen te laten grazen, onderhouden we het gebied op een natuurlijke manier.

Wethouder Eric Logister zet de 1e schop in de grond voor glasvezel

De aanleg van glasvezel in Moergestel is begonnen. Wethouder Eric Logister gaf op donderdag 16 september het startsein met de 1e schop in de grond. “Tegenwoordig bekijken wij films via Netflix, streamen wij muziek via speciale apps en vergaderen wij door het thuiswerken steeds meer online“ ,vertelt de wethouder, “Het gebruik van internet wordt steeds belangrijker voor onze maatschappij en het hebben van glasvezel draagt dan ook zeker bij aan het creëren van een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. Wij zijn dan ook erg verheugd dat er nu officieel gestart wordt met de aanleg van glasvezel in onze gemeente”. Op de foto: Ad Baartmans (Circet Nederland), wethouder Eric Logister, Michiel Admiraal (DELTA Fiber Netwerk). Kijk voor meer informatie over de aanleg van het glasvezelnetwerk op www.oisterwijk.nl/glasvezel.

Wij plaatsen laadpalen in onze gemeente

Wij plaatsen de komende tijd een flink aantal laadpalen in onze gemeente. We hebben de locaties voor je op een rij gezet: 

 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Raadhuisstraat 3, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de De Voorbeemt 14, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Kruysackerplein 1, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Jopie Smuldersstraat 31, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Rozemarijn 10, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Tijm 2, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Molenacker 92, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Dieze 38, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Den Deel 35, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Udenhoutseweg 26, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Gebroeders Schutstraat 3, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Bevrijdingsplein 3, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Vloeiweg 6, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Hoogstraat 101, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Baerdijk 22, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Spoorlaan 30, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Almystraat 44, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Van Kemenadelaan 6, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Dokter Schräderlaan 2, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Beukendreef 12, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Sportlaan 12, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Willem de Zwijgerlaan 50, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Telstarlaan 35, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Prinses Beatrixstraat 48, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Frans Halsstraat 19, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Korenschuur 26, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Herengoedstraat 5, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Hofakker 20, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Boxtelsebaan 18, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Klaver 16, Haaren
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Sportlaantje 7, Haaren
 • 2 parkeerplaatsen op het parkeerterrein gelegen achter het pand Balbian Versterlaan 6, Oisterwijk

Als wij een laadpaal plaatsen, dan maken wij dat bekend in de buurt door een bord neer te zetten op de plek waar deze komt. Dit bord plaatsen wij 2 weken voor we het officiële besluit nemen. Ben je het er niet mee eens dat op deze plek een laadpaal komt of heb je andere vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Kijk voor meer informatie over laadpalen of het aanvragen van een laadpaal op www.oisterwijk.nl/laadpaal.

 

Gemeenteberichten 23 september 2021

Onderwerpen college

 • Regionaal afsprakenkader arbeidsmigratie regio Hart van Brabant
 • Haaren balansverdeling
 • Overeenkomst Stichting Open voor inname, sorteren en opslaan van AEEA
 • RIB Stand van zaken Woonwagenbeleid
 • Beëindiging lid monumentencommissie
 • Ontwerpwijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Holleneind 23 Haaren, het herbouwen van een bedrijfshal
 • KVL dorp fase III sectie A77, het realiseren van 19 woningen in 3 bouwblokken
 • Johanna Van Brabantlaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Tilburgseweg 96 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Gemullehoekenweg 29 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Burgemeester Canterslaan 87 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel

Verlengd

 • Ruiting 11 Haaren, het bouwen van een loods
 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het verbouwen van een winkel tot 2 woningen
 • Hild 19 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan fietspad Moergestel-Haghorst fase 2

Milieu

Melding wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Rosepdreef 13 te Oisterwijk, voor het wijzigen van de dierbezetting bij een rundveehouderij

Ter inzage

De melding ligt vanaf 24 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan buurtvereniging D’n Boogert voor het houden van D’n Boogert Buurtbingo op 25 september op en rond Burgemeester de Keizerplein en Juliana Bernardplein in Oisterwijk

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 25 september: vanwege een buurtbingo is de Burgemeester van Beckhovenstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg ronden herindeling Haaren af

De colleges van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 14 september de splitsingsbalans van de herindeling van Haaren vastgesteld. Op de balansverdeling worden de bezittingen en schulden verdeeld over de vier ontvangende gemeenten. De colleges hebben met dit  besluit de laatste stap gezet in het traject van de herindeling van Haaren. De splitsingsbalans wordt nu voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant ter instemming.

De gemeente Haaren werd op 1 januari 2021 opgeheven. Het dorp Haaren is toegevoegd aan Oisterwijk, Helvoirt ging naar Vught, Esch kwam bij Boxtel en Biezenmortel hoort nu bij Tilburg. Aan deze herindeling ging een langdurig en complex proces van enkele jaren vooraf.

Burgemeester Hans Janssen van rechtsopvolger gemeente Oisterwijk is content met het resultaat: “Een gemeente die zichzelf opheft en dat samen met vier ontvangende gemeenten vormgeeft, dat is een bijzondere opgave. Daar komen naast heel veel afspraken ook emoties bij kijken. Alle bestuurders en medewerkers van de betrokken gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit project zorgvuldig vorm te geven en met een goed resultaat. Het doel was een warm welkom en zachte landing voor alle inwoners en onze indruk is dat dat goed is gelukt.”

Burgemeester Van de Mortel (Vught):  “Helvoirt hoort inmiddels helemaal bij onze gemeente. Goed daarom dat we het herindelingsproces nu officieel kunnen afsluiten”

Ook burgemeester Ronald van Meygaarden van de gemeente Boxtel kijkt terug op een goed verlopen proces: “Vooraf leek het een uitdaging om het herindelingsproces te stroomlijnen. Samen met de andere gemeenten hebben we onze schouders eronder gezet. We zijn in het bijzonder de gemeente Haaren zeer erkentelijk voor hun inzet op het proces. Mede daardoor is dit uiteindelijk soepel verlopen en hebben we nu de laatste stap in de herindeling kunnen zetten.”

Burgemeester Weterings van Tilburg sluit zich daarbij aan: “In het belang van en met de focus op de inwoners en het personeel van de gemeente Haaren hebben we de herindeling vormgegeven en uitgewerkt. Een mooi voorbeeld van een efficiënte samenwerking waarbij de  belangen van de verschillende betrokkenen nooit uit het oog zijn verloren.”

Wanneer de Provincie Noord-Brabant instemt met de splitsingsbalans is het wettelijk traject van de herindeling van Haaren officieel afgerond.

Doggy Swim in het Staalbergven!

Je hebt het misschien al ergens gelezen, maar 26 september organiseren we weer een Doggy Swim in het Staalbergven. En dat betekent dat jij en je beste vriend samen een duik mogen nemen in het zwembad op de allerlaatste dag dat het Staalbergven open is!

Kom jij ook? Je kaartje en dat van jouw hond koop je op www.oisterwijk.nl/staalbergven. Wel even een tip: het bad gaat pas open bij 20 graden of meer. Dus koop je kaartje pas een dag van tevoren of op de dag zelf. Dan weet je zeker dat het doorgaat.

Hoe en wat

De Doggy Swim is van 16.00 tot 18.00 uur. Kaartjes kosten:

 • Tot en met 12 jaar en 65+: €2,20
 • Vanaf 13 jaar: €3,30
 • De hond: €2,00

Wat je verder moet weten

 • Doe je hond aan de lijn bij het naar binnengaan
 • Omkleden kan in het zwembad, begeleid daarna je hond naar het recreatiebad
 • Geef je hond binnen 3 à 4 uur voor het zwemmen geen maaltijd
 • Laat je hond van tevoren kort uit. Zodat hij wel zijn behoefte kan doen maar nog genoeg energie overhoudt voor het zwemmen
 • Neem eventueel een favoriet speeltje mee dat niet zinkt
 • Zorg voor passende kleding voor het begeleiden van je hond bij het zwemmen (t-shirt, korte broek, waterschoenen)
 • Neem een handdoek mee voor jezelf en voor je hond

Fietsonderzoek. Doe jij mee?!

Wij willen graag dat mensen vaker de fiets pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto. Dat geldt voor bestemmingen binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.

Dit proberen we mogelijk te maken door de infrastructuur en parkeervoorzieningen zo goed mogelijk in te richten. Maar er zijn vaak ook andere redenen die meespelen bij de keuze om wel of geen fiets te pakken. Wij doen daarom onderzoek naar het gebruik van de fiets door inwoners van onze gemeente.

We willen graag weten waarom inwoners de fiets pakken of juist niet. Welke belemmeringen ervaar je? Zijn er bepaalde knelpunten waarom je de fiets niet pakt? Met de uitkomsten van het onderzoek willen we het gebruik van de fiets verder stimuleren en mogelijk maken. Ben jij inwoner van Haaren, Moergestel, Heukelom of Oisterwijk? En maak jij gebruik van de fiets of juist niet? Laat het ons weten door de vragenlijst in te vullen via onze website www.oisterwijk.nl/fietsonderzoek.

Lukt het niet om de vragenlijst online in te vullen? Stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl onder vermelding van ‘Fietsonderzoek’. Of vul de enquête op papier in bij het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk.

Werk aan het fietspad Sprendlingenstraat\

Tussen de rotonde bij de Nijverheidsweg en de Belgiëstraat gaan we het bestaande fietspad opbreken en vervangen voor een betonnen fietspad. De werkzaamheden zijn van 27 september tot 18 oktober. De constructie van dit fietspad is bijzonder. Er komt een zwevend fietspad, zodat de boomwortels eronder door kunnen groeien en het fietspad niet beschadigen. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor de helft dicht en er zijn tijdelijke verkeerslichten.

Lever je wapen in!

Wij doen mee aan de landelijke inleveractie van wapens tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober. Tijdens deze week kan iedereen zijn wapens inleveren zonder dat je strafbaar bent voor wapenbezit. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een veilige samenleving. Eentje waar wapens geen thuis hebben.

De laatste jaren hebben steeds meer jongeren en jongvolwassenen wapens. Daarnaast worden sinds eind 2019 steeds meer mensen neergestoken. Weinig jongeren denken goed na over de eventuele gevolgen van wapenbezit. Zij denken dat het hebben van een wapen stoer is of dat het zorgt voor veiligheid wanneer zij zich eventueel moeten verdedigen. En dat klopt niet. Wapens geven schijnveiligheid. Het hebben van een wapen zorgt er namelijk voor dat je minder snel wegloopt bij een ruzie, wat de kans op problemen juist groter maakt. Zo kan iemand jouw wapen tegen je gebruiken. Of je verwond zelf iemand, en jij krijgt een strafblad.

Messen, slag- en stootwapens

Van 11 tot en 17 oktober lever je dus je wapen (messen, slag- en stootwapens) in bij het politiebureau aan de Stationsweg 22 in Tilburg. Dit doe je anoniem. Je krijgt geen strafblad. Kijk voor andere locaties op de kaart van het CCV  via de website www.dropjeknife.nl.

Vuurwapens en munitie

Wil je vuurwapens, munitie of explosieven inleveren? Maak dan een afspraak met de politie. Dit doe je via (0900) 88 44. Zo voorkom dat je met deze wapens over straat moett. De politie komt in burgerkleding langs om het wapen / de wapens op te halen. Dit kan dus niet anoniem. In principe ben je dan niet strafbaar voor het bezitten van deze wapens. Wel onderzoekt de politie of het wapen bij een strafbaar feit gebruikt is. Dat kan leiden tot een onderzoek.

Natuur in de Wijk: maak het groener

We willen graag meer natuur binnen de bebouwde kom. Daarom doen we mee aan het project Natuur in de Wijk. Inwoners van het zogenoemde kerngebied mochten eerder al gratis nestkastjes ophangen. Vanaf het najaar liggen er gratis beplantingspakketten klaar.

Woon je in het kerngebied? Schrijf je dan via de website www.natuurindewijk.nl/gemeenten/oisterwijk in voor het ontvangen van verschillende soorten gratis beplantingspakketten. Met soorten die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Ze zijn geselecteerd voor hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten. Je hebt keuze uit 4 pakketten: beukenhaag, ligusterhaag, gemengde vogelhaag en biodiversiteitshaag. De minimale afname is 5 meter, maximaal 25 meter. Je ontvangt je pakket in het najaar.

Kerngebied
Inwoners van het kerngebied (grofweg ten zuiden van de Donkerstraat, ten zuiden van de Tilburgseweg en tussen de Groenstraat en de Burgemeester Vogelslaan) komen als eerste in aanmerking voor beplanting. Als er nog beplanting over is, komen ook mensen in de aangrenzende straten in aanmerking. Op www.natuurindewijk.nl/gemeenten/oisterwijk staat het kerngebied.

Het project
Het is voor dieren niet makkelijk om te overleven in stedelijk gebied. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds minder eten door onder andere minder beplanting, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te maken voor deze soorten. Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met ons en de provincie Noord-Brabant als onderdeel van het beschermingsplan ‘Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant’.

Staalbergven: maak je strippenkaart op!

Heb je nog strippen over op je Staalbergvenstrippenkaart? Grijp je kans en maak ze snel op! Je kunt nog zwemmen in het Staalbergven tot en met 26 september. Het is niet mogelijk om strippen mee te nemen naar volgend jaar of om je geld terug te krijgen. Bij 20 graden of meer gaat het bad open. Hou hiervoor www.oisterwijk.nl in de gaten. De openingstijden zijn dan: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

Van het aardgas af….hoe, wáár en wanneer?

Dinsdagavond 5 oktober, van 20.00 tot 21.30 uur, organiseren wij een tweede webinar over de warmtevisie, ook wel de warmtetransitievisie genoemd. Deze warmtevisie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe we in onze gemeente de komende jaren langzaam van het aardgas af gaan.

Het webinar organiseren we in aanloop naar de vaststelling van deze visie door de gemeenteraad, later dit jaar. Graag informeren we je over de visie die nu op grote lijnen klaar is.

Hoe opwarmen zonder aardgas?

Heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas. We gaan op een andere manier onze huizen verwarmen en koken. Jij ook! Niet in één keer, maar stap voor stap. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Maar hoe kunnen we in de toekomst onze huizen verwarmen zonder aardgas? Welke andere manieren zijn er? Welke plannen maken wij hiervoor? En wat kun je zelf al doen om je huis voor te bereiden op aardgasvrij wonen? Al deze vragen komen aan bod in het webinar.

Aanmelden

Dat kan via gemeente@oisterwijk.nl. Je krijgt een paar dagen voor het webinar een e-mail met de link voor de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen.

Gemeenteberichten 16 september 2021

Onderwerpen college

 • Inkoopstrategieën Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen
 • Ontwerpwijzigingsplan Balbian Versterlaan 4
 • TVS 4 (Q2 2021)
 • Controleprotocol 2021
 • Inkoopstrategie Jeugdhulp
 • Plan van aanpak Oostflank SRBT
 • Raadsinformatiebrief motie zon op dak
 • Bestemmingsplan Ruimte voor ruimte Merodelaan
 • Aangepaste overeenkomst Molenakkerstraat 6 te Moergestel
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020
 • Collegevoorstel procesvoorstel De Noenes
 • Bestuursrapportage 2021
 • Raadsinformatiebrief MIGO
 • Subsidieregelingen 2022
 • Schuldhulpverlening ondernemers
 • Treasurystatuut 2021
 • Corona herstelplan
 • Principeverzoek herbestemming bedrijfsperceel Haarenseweg 44, Oisterwijk
 • Nieuwe overeenkomst Staalbergven
 • Beantwoording ex artikel 42 vragen Erfbosch 1 Haaren
 • GGD begrotingswijzigingen 2021 en 2022 en wijziging GR
 • Bestemmingsplan Raadhuisstraat ong, Moergestel
 • Raadsvoorstel Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Spreeuwenburgerweg 40 Oisterwijk, het toestaan van nevenactiviteiten “opslag en stalling van niet agrarische goederen”
 • Kreitweg 1 Haaren, kappen 3 bomen met tondelzwam
 • Hoevenseweg ong. Oisterwijk, het kappen van 2 eiken bomen
 • Heuvelstraat 31A Moergestel, het kappen van een lindeboom
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een container i.v.m. opslag goederen
 • Perceel sectie A2751 + A1448 Haaren, het aanleggen van een verbinding tussen twee percelen d.m.v. een kleine loopbrug
 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen

Verleend

 • Tussen Franse baan en Oirschotseweg Oisterwijk, het kappen van een zomereik
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 6 Oisterwijk, het kappen van 3 beuken
 • Rosepdreef tussen nr. 6 en 7 Oisterwijk, het kappen van 4 beuken
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 9 Oisterwijk, het kappen van een meerstammige els
 • Stationsstraat 8 Oisterwijk, het realiseren van twee extra woningen waarbij bouwtechnische aanpassingen plaatsvinden in het bestaande pand

 

Verlengd

 • Pastoor Jansenstraat 4 Haaren, het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw

Ingetrokken

 • Holleneind 7 Haaren, omgevingsvergunning beperkte milieutoets, vanwege gewijzigde bedrijfsvoering waarbij geen varkens meer worden gehouden

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Balbian Versterlaan 4, Oisterwijk

De Nationale Sportweek komt eraan!

Van 17 tot en met 26 september is de Nationale Sportweek. Ook in onze gemeente. Natuurlijk Gezond Oisterwijk organiseert samen met lokale partners leuke beweegactiviteiten voor jong en oud. Samen zorgen we voor extra sport- en spelplezier!

Maar dat is nog niet alles. Op vrijdag 24 september is de Oisterwijkse sport- en cultuurdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur geven verschillende (sport)verenigingen clinics en workshops waar basisschoolleerlingen aan meedoen. Ook zijn er veel senioren actief op en om de velden van hockeyvereniging MHC HOCO en zwembad Den Donk met Ontmoeting in Beweging. Tijdens de pauze om 12.00 uur ondertekent wethouder Dion Dankers namens het college lokale sport- en preventieakkoord.

Dion Dankers: “Met al deze sportieve sport- en beweegactiviteiten willen we zoveel mogelijk mensen uit gemeente Oisterwijk inspireren om een leven lang te genieten van sport en bewegen. Wij doen mee! Jij toch ook?”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Nationale Sportweek en de Oisterwijkse sport- en cultuurdag op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl of neem contact op met verenigingsondersteuner Rian Spaan via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl of (06) 197 02 975.

Doggy Swim in het Staalbergven!

Je hebt het misschien al ergens gelezen, maar 26 september organiseren we weer een Doggy Swim in het Staalbergven. En dat betekent dat jij en je beste vriend samen een duik mogen nemen in het zwembad op de allerlaatste dag dat het Staalbergven open is!

Kom jij ook? Je kaartje en dat van jouw hond koop je op www.oisterwijk.nl/staalbergven. Wel even een tip: het bad gaat pas open bij 20 graden of meer. Dus koop je kaartje pas een dag van tevoren of op de dag zelf. Dan weet je zeker dat het doorgaat.

Hoe en wat

De Doggy Swim is van 16.00 tot 18.00 uur. Kaartjes kosten:

 • Tot en met 12 jaar en 65+: €2,20
 • Vanaf 13 jaar: €3,30
 • De hond: €2,00

Wat je verder moet weten

 • Doe je hond aan de lijn bij het naar binnengaan
 • Omkleden kan in het zwembad, begeleid daarna je hond naar het recreatiebad
 • Geef je hond binnen 3 à 4 uur voor het zwemmen geen maaltijd
 • Laat je hond van tevoren kort uit. Zodat hij wel zijn behoefte kan doen maar nog genoeg energie overhoudt voor het zwemmen
 • Neem eventueel een favoriet speeltje mee dat niet zinkt
 • Zorg voor passende kleding voor het begeleiden van je hond bij het zwemmen (t-shirt, korte broek, waterschoenen)
 • Neem een handdoek mee voor jezelf en voor je hond

Fietsonderzoek. Doe jij mee?!

Wij willen graag dat mensen vaker de fiets pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto. Dat geldt voor bestemmingen binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.

Dit proberen we mogelijk te maken door de infrastructuur en parkeervoorzieningen zo goed mogelijk in te richten. Maar er zijn vaak ook andere redenen die meespelen bij de keuze om wel of geen fiets te pakken. Wij doen daarom onderzoek naar het gebruik van de fiets door inwoners van onze gemeente.

We willen graag weten waarom inwoners de fiets pakken of juist niet. Welke belemmeringen ervaar je? Zijn er bepaalde knelpunten waarom je de fiets niet pakt? Met de uitkomsten van het onderzoek willen we het gebruik van de fiets verder stimuleren en mogelijk maken. Ben jij inwoner van Haaren, Moergestel, Heukelom of Oisterwijk? En maak jij gebruik van de fiets of juist niet? Laat het ons weten door de vragenlijst in te vullen via onze website www.oisterwijk.nl/fietsonderzoek.

Lukt het niet om de vragenlijst online in te vullen? Stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl onder vermelding van ‘Fietsonderzoek’. Of vul de enquête op papier in bij het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk.

Onthulling ‘Salutifera Unitas’

Op woensdag 8 september onthulde Prinses Margriet samen met een hulpverlener en een nabestaande het standbeeld ‘Salutifera Unitas’ bij Natuurmonumenten in Oisterwijk. Het bronzen standbeeld is gerealiseerd door Stichting Dank Helden van de Zorg om zorgmedewerkers te bedanken voor hun niet aflatende inzet bij de verzorging van coronapatiënten en stil te staan bij alle slachtoffers van deze pandemie. De onthulling werd live uitgezonden op Omroep Max, vanuit een stalend zonnig Oisterwijk! Foto ©Masja Vlaminckx.

Sjors Sportief en Sjors Creatief

Het inmiddels welbekende boekje Sjors Sportief en Sjors creatief delen we deze week uit op álle basisscholen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Dat zijn er in totaal meer dan 2700! Het is dit jaar voor het eerst dat de boekjes al bij de start van het schooljaar en het sportseizoen worden uitgedeeld. Vanaf vrijdag 17 september om 16.00 uur kunnen alle kinderen zich via de website www.sjorssportief.nl opgeven voor een sportieve, creatieve of muzikale activiteit!

Staalbergven: maak je strippenkaart op!

Heb je nog strippen over op je Staalbergvenstrippenkaart? Grijp je kans en maak ze snel op! Je kunt nog zwemmen in het Staalbergven tot en met 26 september. Het is niet mogelijk om strippen mee te nemen naar volgend jaar of om je geld terug te krijgen. Bij 20 graden of meer gaat het bad open. Hou hiervoor www.oisterwijk.nl in de gaten. De openingstijden zijn dan: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

Stichting Taxus Taxi zamelt ruim 4.360 chemokuren in!

Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi een record hoeveelheid taxussnoeisel ingezameld. Het doel voor 2021 was 425.000  kilo, maar dankzij alle donateurs is het ruim 480.000 kilo geworden. Dit voor meer dan 4.360 chemotherapieën.

“We zijn ontzettend blij met het resultaat” verteld Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. “Zonder alle mensen die dit jaar hun takje hebben bijgedragen was het nooit gelukt. Heel erg bedankt.”

Ook in 2022 weer op pad

Na het succes van de afgelopen jaren kan een vervolg niet uitblijven. Ook in 2022 gaat Stichting Taxus Taxi weer op pad om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Enkele maanden per jaar is de basisgrondstof voor kankerremmende medicijnen voldoende aanwezig in de taxus naaldjes. Onderzoek moet uitwijzen wanneer dit het geval is. De exacte start- en einddatum voor 2022 zijn dan ook nog niet bekend. Zodra de startdatum bekend is, wordt dit gecommuniceerd via www.taxustaxi.nl en de sociale media kanalen.

Uitreiking Monumentenprijs 2021

Op vrijdag 10 september mocht burgemeester Hans Janssen de jaarlijkse monumentenprijs uitreiken. En het was een bijzondere uitreiking dit jaar. De eer viel deze keer namelijk niet aan een gebouw, maar aan een persoon: Ad Wolfs. De reden hiervoor is de enorme inzet van Ad voor het behoud van cultureel erfgoed in Moergestel. Vooral op het gebied van de schoenmakerij. De monumentenprijs is daarom ook uitgereikt bij schoenfabriek Van Bommel in Moergestel. Wij feliciteren Ad van harte met deze welverdiende prijs! (Foto ©Masja Vlaminckx)

Gemeenteberichten 9 september 2021

Onderwerpen college

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Molenakkerstraat 15 te Moergestel
 • Principemedewerking herontwikkeling Allemansven 2 te Moergestel
 • Beantwoording brief AB over Woningbouwimpuls
 • Samenwerkingsconvenant bibliotheek

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Wim van Baaststraat 2 Oisterwijk, het uitbouwen van de bijkeuken aan de voorkant van de woning
 • Gemullehoekenweg 29 Oisterwijk, het plaatsen van reclameuiting
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 6 Oisterwijk het kappen van 3 beuken
 • Rosepdreef tussen nr 6 en 7 Oisterwijk, het kappen van 4 beuken
 • Rosepdreef t.h.v. nr.9 Oisterwijk, het kappen van een meerstammige els
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 18 Oisterwijk, het kappen van 2 zomereiken
 • tussen Rosepdreef nr 17 en Fransebaan Oisterwijk, het kappen van een acacia
 • tussen Franse baan en Oirschotseweg Oisterwijk, het kappen van een zomereik
 • Klein Locht 7 Moergestel, het veranderen van de inrichting
 • Sportlaan 6 Oisterwijk, het aanleggen van 4 outdoor padelbanen met bijbehorende verlichting en met een terras
 • Leypad 13 Haaren, het plaatsen van een airco op dakkapel van 2e verdieping

Verleend

 • Valkenierslaan 7 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heizenschedijk 7 Moergestel, het bouwen van een loods waar zieke en afkalvende dieren tijdelijk gestald kunnen worden
 • Heizenschedijk 7 Moergestel, het bouwen van een loods

Verlengd

 • Lindelaan 31 Haaren, het uitbreiden aan de achterzijde van het hoofdgebouw
 • Eikenven 46 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Ontwerpbeschikking

 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de dierenbezetting en stalsystemen in de bestaande stallen
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het brandveilig gebruik van een bouwwerk
 • Oude Baan 7 Haaren, gedeeltelijk intrekken vigerende omgevingsvergunning vanwege extern salderen op grond van de Wet natuurbescherming (omwb zaaknr.2021-026087). Wabo uitgebreide procedure

Stilgelegd

 • Sportlaan 6 Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Heuvelstraat 9 te Moergestel, voor het realiseren van een kantoorpand.
 • Holleneind 7 te Haaren, voor het wijzigen van de dierbezetting bij een veehouderij.
 • Ruiting 11 te Haaren, voor het realiseren van een loods bij een plantenkwekerij;
 • De Sonman 22B te Moergestel, voor het veranderen van een kunststofspuitgiet bedrijf

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Wim van Baaststraat 21 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 9 september gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Small Talk Productions voor het houden van KLM Zomercarnaval op 10, 11 en 12 september op het Lindeveld in Oisterwijk

Meldingen

 • Voor het organiseren van een American Meeting op 12 september 2021 in een weiland aan De Scheerman in Moergestel

Laatste inwonersinitiatieven behandeld door Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Oisterwijk (MIGO)

Op 8 september houdt een aantal inwoners(initiatieven) voor de laatste keer een pitch bij Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) om in aanmerking te komen voor een subsidie voor hun (innovatieve) projecten, die voor en met inwoners van Oisterwijk gerealiseerd worden.

Het gaat om initiatieven die vorig jaar al zijn aangevraagd, maar vanwege corona niet door konden gaan. De betrokkenen van de gehonoreerde projecten komen op 22 september om 19.30 uur samen voor een feestelijke afsluitingsbijeenkomst.

Afscheid van MIGO

Vorig jaar al besloot de raad het jaarlijkse budget en de inzet van MIGO te stoppen vanwege noodzakelijke bezuinigingen. Dit besluit is – op verzoek van de raad – uitvoerig besproken met het bestuur van MIGO en er is samen gekeken naar andere mogelijkheden, maar dit heeft niet geleid tot een ander besluit.

Het bestuur van MIGO betreurt het besluit maar begrijpt de overwegingen van het gemeentebestuur wel. Zo is innovatie niet langer het belangrijkste doel, het gemeentebestuur zet vooral in op leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast bleek onder meer dat de meeste inwonersinitiatieven die zijn gehonoreerd zowel MIGO als de gemeente wisten te vinden voor ondersteuning. Veel aanvragen via MIGO passen ook in de gemeentelijke subsidieverordening. Uiteindelijk is als bezuinigingsmaatregel besloten afscheid te nemen van MIGO.

Subsidie voor inwonersinitiatieven

Subsidie voor inwonersinitiatieven blijft mogelijk. Wij beoordelen deze op basis van de subsidieverordening. Daarbij worden initiatiefnemers steeds vaker nadrukkelijk gevraagd ook zelf budget te zoeken voor hun activiteit, bijvoorbeeld via sponsoring of crowdfunding. Daarover volgt later meer informatie.

Het bestuur van MIGO heeft aandacht gevraagd voor nieuwe initiatieven die hen niet goed wisten te vinden of die ons niet weten te vinden. Wij zetten in op extra communicatie en informatie over subsidiemogelijkheden.

Het gemeentebestuur bedankt het bestuur van MIGO vanaf deze plaats voor hun toewijding en inzet sinds 2014. Op een later moment doen we dit nog op gepaste wijze.

Extra beweeglessen aan in de wijken Bunders en Waterhoef!

Bewegen in de wijk

Meer bewegen? Doe mee aan de beweeglessen voor 55 plussers. WYzorg biedt de mogelijkheid om in groepsverband en onder deskundige begeleiding gezellig en gezond bezig te zijn.

Samen met je buurtgenoten werk je aan balans, kracht en conditie. Dit doe je op locatie bij jou in de wijk. Want jij wilt toch ook zo lang mogelijk actief en zelfstandig blijven? Meedoen is de hele maand september gratis.

Waar en wanneer?

 • Oisterwijk Bunders, Trefcentrum de Bunders, Frans Halsstraat 32, 5062 LK. Maandag van 14.00 tot 15.00 uur
 • Oisterwijk Waterhoef, de Tovervogel, Terburghtweg 1 A, 5061 LA. Donderdag van 09.00 tot 10.00 uur

De begeleiding gebeurt door een bewegingsdeskundige. Zorg dat je gemakkelijke kleding en sportschoenen aan hebt.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan aan via jellevandenelzen@wyzorg.nl of bel (06) 420 59 520. Kijk voor meer informatie op de website www.wyzorg.nl.

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente.

Via e-mail krijg je een aantal keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Cultuurnota

In de week van 6 september 2021 starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Onderwerp van onderzoek is de cultuurnota van de gemeente Oisterwijk. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan uiterlijk zondag 5 september aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Wat doen wij met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek betrekken wij bij (de totstandkoming van) de cultuurnota. Alle panelleden ontvangen na afloop van het onderzoek een e-mailnieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

26 september Doggy Swim in Staalbergven

Het einde van het zwemseizoen van het Staalbergven staat weer voor de deur. En dit jaar is er weer een Doggy Swim! Honden (en hun baasjes) mogen samen een duik nemen in 1 van de baden van het Staalbergven. De Doggy Swim is van 15.00 tot 18.00 uur. Komen jij en je hond 26 september ook naar het Staalbergven? Hou voor actuele informatie onze Facebookpagina @staalbergven in de gaten.

Start aanleg Dorpspomp

In de week van 6 september starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe dorpspomp aan de Kop van De Lind in Oisterwijk.

Bij de bouw wordt de drinkwaterleiding gekoppeld aan de pomp. Als de pomp straks in gebruik is, kan iedereen drinkwater aan de pomp tappen.

Als de Dorpspomp af is, wordt deze onthuld door de initiatiefnemers en wethouder Dion Dankers. De Dorpspomp is uiteindelijk gerealiseerd mede dankzij het enthousiasme, de inzet en de financiële bijdrage van Initiatiefgroep Dorpspomp 2.0.

Start aanleg ondergrondse kabelverbinding Tilburg-Noord en Best

TenneT gaat de huidige bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. In opdracht van TenneT legt aannemer NRG de ondergrondse kabelverbinding aan.

Op maandag 13 september starten de werkzaamheden in Moergestel nabij Reedijk in de richting van Tilburg-Noord. De direct omwonenden en de inwoners die binnen een straal van 500 meter van de werkzaamheden wonen en ten zuiden van de Rijksweg A59, hebben per brief informatie ontvangen.

Het bouwproces: een ‘rijdende trein’

Het totale bouwproces voor het hele tracé tussen Tilburg Noord en Best van de ondergrondse verbinding duurt ruim een jaar. Tijdens de aanleg werkt TenneT op meer locaties en op verschillende tijdstippen tegelijk. Vergelijk het bouwproces met een rijdende trein: een vaste werkmethode en bouwvolgorde. TenneT start met het aanleggen van de toegangsweg, zodat ze het werkterrein kunnen bereiken. Vervolgens richt het bedrijf het werkterrein in en slaan ze bouwmaterialen op. Na het ontgraven legt TenneT de kabels in een open ontgraving aan. Daar waar dit niet mogelijk is, boren ze de kabels in de grond. Als de werkzaamheden klaar zijn, herstellen ze het terrein in de originele staat.

Meer informatie of vragen

Op de projectwebsite www.tennet.eu/tilburg-best staat meer informatie over het project. Je kunt je hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Op de site staat de link naar de projectatlas: een visualisatie van het tracé en de planning van de werkzaamheden.

Wethouder Eric Logister met MTV op pad

Afgelopen week fietste wethouder Eric Logister met Ron Hermus van MTV een rondje door het centrum van Moergestel. Onderweg stelde Ron een aantal vragen over uiteenlopende onderwerpen die inwoners van Moergestel bezighouden. Benieuwd naar de vragen én de antwoorden? Op 23 september om 19.00 uur kun je het zien op MTV (Ziggokanaal 44).

 

 

 

 

Gemeenteberichten 2 september 2021

Onderwerpen college

 • Beantwoording artikel-42 brief PGB over het vervoer van brandbare stoffen over het spoor
 • Principeverzoek Kerkhovensestraat-Sprendlingenstraat
 • Aanstelling dhr. Coen Boode als Algemeen Commandant Bevolkingszorg voor VRMWB

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Nicolaas Van Eschstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van een bestaande aanbouw
 • Heuvelstraat 23 Moergestel, het renoveren, verbouwen en uitbreiden van de stal van de boerderij en het realiseren van bedrijfsruimten in de gerenoveerde stal en het plaatsen van een noodwoning voor 3 jaar
 • kruising Oliviersweg-Heusdensebaan/splitsing Kreitenstraat, het plaatsen van 2 verwijzingsborden gedurende 8 maanden per jaar

Verleend

 • Jan Linthorststraat 2 Oisterwijk, het plaatsen van een buitenunit ten behoeve van een hybride warmtepomp
 • Brede Steeg 16 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis
 • Klaver 2 Haaren, het plaatsen van 5 semi-ondergrondse containers
 • Rectificatie Heuvelstraat 11 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van een woonunit i.p.v. 6 maanden verlengd naar 24 maanden

Verlengd

 • Hoge Raam 2 Haaren, het realiseren van max. 25 camperplaatsen
 • Reedijk Moergestel, het laten draineren van 4 ha landbouwgrond
 • Sprendlingenstraat 20 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfspand
 • Dintel 13 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
 • Hild (nabij Hild 16a) sectie K 226 Moergestel, het plaatsen van 2 ooievaarsnesten

Geweigerd

 • Heuvelstraat 17 sectie L360 Moergestel, het plaatsen van garagedeuren in de bestaande schuur

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

·         8 september: vanwege het onthullen van een beeld voor zorgmedewerker en slachtoffers van COVID-19 is de Van Tienhovenlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers en fietsers

·         3-5 september: vanwege Oisterwijk in Concert is het Lindeplein in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

 • 5 september: vanwege Brabants Mooiste in Oisterwijk zijn De Lind Noord en Zuid en de Balbian Versterlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Daarnaast is er tijdelijk geen parkeerverbod aan de Parklaan, De Laerweije en De Nedervonder

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Parktuinderij de Es Haaren, voor een ontheffing voor zwak-alcoholische drank bij een portiehouderslunch op 12 september op Eind 19c Haaren
 • Aan Stichting Brabants Mooiste Haaren, voor het organiseren van Brabants Mooiste op 5 september op De Lind Noord en het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan Stichting Oisterwijk in Concert Oisterwijk, voor een vergunning voor het organiseren van O What a Night op 4 september op het Lindeplein in Oisterwijk
 • Aan Dank Helden van de Zorg, voor een vergunning voor het organiseren van een onthulling van een beeld ter ere van alle zorgmedewerkers die zich hebben ingezet tijdens de COVID-19 pandemie en de slachtoffers van de pandemie op 8 september op het grasveld tegenover Groot Speijck aan de Van Tienhovenlaan 4 in Oisterwijk

Meldingen

 • Door IVN Oisterwijk, voor het organiseren van een nachtvlinderavond op 3 september in het Lindepark in Oisterwijk
 • Door Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk, voor het leggen van struikelstenen op 9 september in het Adervendreef en op De Lind (ter hoogte van nr. 2) in Oisterwijk
 • Van het organiseren van een kerkpleinontmoeting op 18 september op het Kerkplein in Oisterwijk

Huldiging Softbalsters Roef!

Donderdag 26 augustus mocht wethouder Dion Dankers de Softbalsters van Roef! huldigen voor hun bronzen medaille op de Women’s European Premiere Cup. In Den Boogaard in Moergestel kwamen de speelsters, staf en familie samen om deze bijzondere prestatie te vieren. Wat een feest! Wij willen ‘onze’ meiden nogmaals feliciteren met dit prachtige resultaat.

Onze scholen zijn weer begonnen

Na de zomervakantie zijn er altijd meer ongelukken in het verkeer door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren.

Met de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ roepen wij, samen met Veilig Verkeer Nederland, alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben. Zo komen kinderen weer veilig op school.

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om (weer) naar school te fietsen. Voor een  deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. Ze fietsen met vrienden en vriendinnen inclusief de bijkomende afleiding. Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, fietsen een voor hun nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen

Als automobilist houd je extra rekening met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. Zet ook je telefoon op mono, zodat je niet wordt afgeleid. Breng je zelf je kinderen naar school? Overweeg om te fietsen of te wandelen. Gaat je kind voor het eerst naar de brugklas? Oefen samen de fietsroute en bespreek de gevaarlijke punten.

Op de fiets door het buitengebied

Afgelopen week werd wethouder Eric Logister, wijkwethouder van Moergestel, rondgeleid door het buitengebied van Moergestel. Peter van de Wouw, onder meer voorzitter van Stichting Moergestel Fietsdorp, liet bekende en onbekende plekken zien en wist daarover veel te vertellen. Een interessante en inspirerende ochtend!

18 september gaan we samen voor Oisterwijk schoon en groen!

Op 18 september is de World Cleanup Day. Door het hele land (en wereld) organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat een opfrisbeurt te geven. Ook in onze gemeente!

Het programma begint om 10.30 uur. We starten met koffie/thee en wat lekkers. Daarna mogen de deelnemers zelf op pad om te gaan ZAPpen. Als we met z’n allen de handen uit de mouwen steken, is de buurt al snel een stuk schoner.

Aanmelden

Ruim jij mee op? Meld je dan uiterlijk woensdag 8 september (geef meteen dieetwensen door bij je aanmelding) aan bij de coördinator van de Zwerf Afval Pakkers in jouw dorp:

Uiteraard houden we ons tijdens de actie ook aan de coronamaatregelen vanuit het RIVM. Hopelijk doe je ook mee op 18 september. Ongeveer een week van te voren krijgen de deelnemers bericht met instructies.

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen: de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken van de ZAPpers mogen naast afvalbakken of containers worden neergelegd en halen wij gratis op. De vrijwilligers in Moergestel, Oisterwijk en Haaren hebben hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Zwerf Afval Pakkers’.

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente.

Via e-mail krijg je een aantal keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Cultuurnota

In de week van 6 september 2021 starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Onderwerp van onderzoek is de cultuurnota van de gemeente Oisterwijk. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan uiterlijk zondag 5 september aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Wat doen wij met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek betrekken wij bij (de totstandkoming van) de cultuurnota. Alle panelleden ontvangen na afloop van het onderzoek een e-mailnieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Denk mee over nieuwe bestemming gemeentehuis Haaren

Ben jij inwoner van Haaren of van één van de andere dorpen in onze gemeente? En heb jij ideeën over wat er met het voormalige gemeentehuis moet gebeuren?

Laat het ons weten vóór 24 september via onze website www.oisterwijk.nl/gemeentehuishaaren

Mailen mag ook naar gemeente@oisterwijk.nl of geef jouw idee op papier af bij de balie van het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk. Let op: we zijn niet op zoek naar compleet uitgewerkte plannen. We verzamelen nu wensen en ideeën. Het college neemt de resultaten mee in de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe bestemming van het gemeentehuis.

 

Gemeenteberichten 26 augustus 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Haarendijk 31 Haaren, het aanpassen van het uiterlijk van de woning
 • Roozendries Moergestel, het bouwen van een seniorenwoning
 • Kloosterdreef 3 Moergestel, het bouwen van een serre

Verleend

 • Fransebaan Oisterwijk, het aanleggen van een ecologisch ven
 • Heuvelstraat 11 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Roonsestraat 3 Haaren, het vervangen van houten spanten, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van een waterstof electrolyser/generator
 • Dorpsstraat 15 B Oisterwijk, het uitbreiden van de zij-entrees
 • Past Van Den Boogaardstr 7-7A Moergestel, het bouwen van 2 geschakelde woningen
 • Broekzijde 23A Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke mobiele prefab mantelzorgwoning
 • Waldemarlaan 1 Oisterwijk, het realiseren van een extra overkapte parkeerruimte aan de bestaande garage

Verlengd

 • Postelstraat 15 Moergestel, het renoveren en herbestemmen van de voormalige pastorie
 • Brede Steeg 16 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis

Ingetrokken

 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, intrekken deel omgevingsvergunning Wabo vanwege deelname aan Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (uitgebreide procedure)

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 23 – 27 augustus: wegens Jeugdvakantieweek is de Bosstraat in Moergestel overdag deels dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 augustus: wegens een optocht van Jeugdvakantieweek zijn de Bosstraat, Pastoor de Louwstraat, Postelstraat, Korenschuur, Schoolstraat, Janus Rooijakkersstraat, Kerkstraat en St. Jansplein in Moergestel tussen 18.00 en 19.00 uur dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Vergunning Evenementen en horeca

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

18 september gaan we samen voor Oisterwijk schoon en groen!

Op 18 september is de World Cleanup Day. Door het hele land (en wereld) organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat een opfrisbeurt te geven. Ook in onze gemeente!

Het programma begint om 10.30 uur. We starten met koffie/thee en wat lekkers. Daarna mogen de deelnemers zelf op pad om te gaan ZAPpen. Als we met z’n allen de handen uit de mouwen steken, is de buurt al snel een stuk schoner.

Aanmelden

Ruim jij mee op? Meld je dan uiterlijk woensdag 8 september (geef meteen dieetwensen door bij je aanmelding) aan bij de coördinator van de Zwerf Afval Pakkers in jouw dorp:

Uiteraard houden we ons tijdens de actie ook aan de coronamaatregelen vanuit het RIVM. Hopelijk doe je ook mee op 18 september. Ongeveer een week van te voren krijgen de deelnemers bericht met instructies.

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen: de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken van de ZAPpers mogen naast afvalbakken of containers worden neergelegd en halen wij gratis op. De vrijwilligers in Moergestel, Oisterwijk en Haaren hebben hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Zwerf Afval Pakkers’.

Aanleg ondergrondse kabelverbinding

TenneT gaat de huidige bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. Vanaf half september start het werk vanuit onze gemeente.

De ondergrondse kabel komt binnen onze gemeentegrenzen aan de zuidkant van de A58 ter hoogte van Vinkenberg in Moergestel. Van daaruit gaat de aanleg richting het hoogspanningsstation in Tilburg Noord. Aannemer NRG legt de verbinding in opdracht van TenneT aan. Als de ondergrondse verbinding werkt, haalt TenneT de bovengrondse hoogspanningskabels weg.

Online informatiebijeenkomst

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom is er op 6 september tussen 19.00 en 20.30 uur een online informatiebijeenkomst over de mogelijke overlast, de impact, de planning en de werkzaamheden. Omwonenden hebben een uitnodiging gekregen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse? Mail naar contact.tnb@nrg-groep.eu en meld je aan. Je krijgt dan een link om mee te doen aan de bijeenkomst.

Loket Wegwijs Oisterwijk

Heb je een hulpvraag neergelegd bij Loket Wegwijs Oisterwijk? Het kan iets langer duren voor je antwoord krijgt.

Dat komt omdat het aantal hulpvragen onverminderd hoog is en er door vakantie en ziekte minder collega’s zijn. Loket Wegwijs Oisterwijk wil alle hulpvragen goed en zorgvuldig beantwoorden of behandelen en dat heeft tijd nodig.

Zoek je contact, maar heeft het geen haast? Stuur dan een mailtje naar loketwegwijs@oisterwijk.nl waarbij je je situatie en hulpvraag beschrijft. De medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk plannen dan een gesprek met je in. Heb je wel een vraag die niet kan wachten? Bel gerust! Loket Wegwijs bel je op telefoonnummer (013) 303 04 40. Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Meedenken: nieuwe bestemming gemeentehuis Haaren

Ben jij inwoner van Haaren of van één van de andere dorpen in onze gemeente? En heb jij ideeën over wat er met het voormalige gemeentehuis moet gebeuren? Laat het ons weten!

Deel jouw wens of idee via de website www.oisterwijk.nl/gemeentehuishaaren. Mailen mag ook naar gemeente@oisterwijk.nl of geef jouw idee op papier af bij de balie van het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk. Laat jouw creativiteit de vrije loop! Maar let op: we zijn nog niet op zoek naar compleet uitgewerkte plannen.

Vervolg

We verzamelen alle wensen en ideeën. Hierover informeren we inwoners in het najaar. Het college neemt de resultaten mee in de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Dan worden ook (maatschappelijke) organisaties en marktpartijen betrokken.

Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 september

Van 17 tot en met 26 september is de Nationale Sportweek en ook in Oisterwijk doen we mee. Natuurlijk Gezond Oisterwijk organiseert samen met lokale partners allerlei activiteiten. Samen zorgen we voor extra sport- en spelplezier! Beweeg jij mee?

De Nationale Sportweek is de week om lekker in beweging te komen. “We organiseren veel toffe activiteiten voor jong én oud. Want deelnemen aan sport betekent deelnemen aan de maatschappij. Het zorgt voor ontmoeting en het houdt ons gezond”, aldus beweegcoach Paula Marcelis.

Het lokale sport- en preventieakkoord

Maar dat is nog niet alles. Tijdens de Sportweek is ook de Oisterwijkse Sport- en cultuurdag voor iedereen uit onze gemeente. Op vrijdag 24 september van 8.30 uur tot 14.30 uur geven verschillende (sport)verenigingen clinics en workshops waar basisschoolleerlingen aan meedoen. Ook zijn er veel senioren actief op en om de velden van hockeyvereniging MHC HOCO en zwembad Den Donk met Ontmoeting in Beweging. Tijdens de pauze om 12.00 uur ondertekent wethouder Dion Dankers namens het college het lokale sport- en preventieakkoord.

Wethouder Dion Dankers: “Met al deze sportieve sport- en beweegactiviteiten willen we zoveel mogelijk mensen uit gemeente Oisterwijk inspireren om een leven lang te genieten van sport en bewegen. Wij doen mee! Jij toch ook?”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Nationale Sportweek en de Oisterwijkse sport- en cultuurdag en het aanmelden voor de activiteiten op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl of neem contact op met verenigingsondersteuner Rian Spaan via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl en (06) 197 02 975.