Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten week 6 2019

Onderwerpen college

 • Overzicht realisatie raadsprogramma
 • Vragen artikel 34 door Partij Gemeente Belangen (PGB) aan college inzake sloopplannen D’n Donk Moergestel
 • Ledenraadpleging Cao Gemeenten
 • Vergunningenbeleid 2019 – 2023
 • Jaarprogramma handhaving 2019 en jaarprogramma vergunningen 2019
 • Normenkader 2018
 • Ontwikkeling 5 nieuwbouwwoningen Pannenschuurlaan ong. Oisterwijk
 • Aanpassing raadsvoorstel 19/02 Haalbaarheidsonderzoek
 • Grondruil BOWOG – KVL-terrein Oost
 • Principemedewerking sanering Elsdijk 2 Moergestel en verruiming bouwmogelijkheden Oirschotsebaan 3 Oisterwijk
 • Continuering screening toegang dyslexiezorg
 • Inzet van Jeugdbescherming Brabant 2019 in toegang sociaal domein Oisterwijk
 • Pilot Vroegsignalering / Schulden in beeld
 • Vragen artikel 34 door Algemeen Belang (AB) aan college inzake Bosstraat 1b Moergestel en gebiedsvisie
 • Bosstraat 1b Moergestel (jongerenwerk Moergestel)

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Donkhorst 6 Moergestel, het verlengen van de termijn voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Achterzijde van Heukelomseweg 58 Heukelom, het gedeeltelijk verleggen van een sloot
 • Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verleend

 • Laan van KVL 89 t/m 107, Splitterij 2 t/m 18, Schaverij 21 t/m 39, Schaverij 51 t/m 61 Oisterwijk, het bouwen van 35 woningen
 • Graaf Bernadottelaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • De Lind 42 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand
 • Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde

Verlengd

 • Molenakkerstraat 2 Moergestel, het realiseren van een bed & breakfast

Vergunning evenementen horeca

Melding incidentele festiviteit

 • Aan Mixed Hockey Club HOCO voor een festiviteit aan de Sportlaan 10 in Oisterwijk op 18 mei

Update werkzaamheden Ambachtstraat, Schijfstraat en kruispunt Blokshekken/Spoorlaan

De werkzaamheden op het KVL-terrein en in de omliggende straten zijn nu echt begonnen. We werken in verschillende fasen.

We houden je graag op de hoogte van de planning, zodat je weet wanneer en waar we werken. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zijn het KVL-terrein, Boerenbond, Bij Robèrt en LeerfabriekKVL altijd bereikbaar. Er gelden wel omleidingsroutes. Houd de gele borden goed in de gaten, zodat je altijd weet hoe je jouw bestemming kunt bereiken. We proberen voetgangers en fietsers zo veel mogelijk de kortste route aan te bieden. Kijk voor de meest actuele situatie op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Deze week is al begonnen met:

 • het plaatsen van verkeersmaatregelen en omleidingen
 • het aanbrengen van tijdelijke weg tussen de kruising Ambachtstraat-Luxemburgstraat en Almystraat
 • het afsluiten van de Ambachtstraat en de overgang Blokshekken
 • het slopen van woningen
 • voorbereidende werkzaamheden en het opruimen van het gebied

Langetermijn planning

Vanaf 8 februari tot medio juni:

 • het verwijderen van de Ambachtstraat en de riolering
 • het aanbrengen van nieuwe riolering, kabels en leidingen en de nieuwe Ambachtstraat

In mei en juni:

 • het aanbrengen van de nieuwe verbindingsweg van de verlegde Ambachtstraat naar de Laan van KVL

Parkeren

Voor bezoekers en huurders KVL treffen we maatregelen rondom parkeren:

Periode februari – maart:

 • de tijdelijke parkeerplaats langs de Ambachtstraat blijft gedeeltelijk in stand
 • er komt een nieuwe tijdelijke parkeerplaats ter hoogte van EKWC

Vanaf  maart

 • nieuwe tijdelijke parkeerplaats ten noorden van EKWC. Meer informatie hierover maken we later bekend.

Schrijf je in voor Sjors Sportief en Sjors Creatief!

Heb jij ‘m al gehad? Het Sjorsboekje? Je kunt je vanaf nu weer inschrijven voor heel veel verschillende sportieve en creatieve activiteiten.

  

Inschrijven kan via de website www.sjorssportief.nl. Op deze website staan meer dan 60 verschillende activiteiten waar je uit kunt kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een workshop muziek maken of tekenen. Of leef je lekker uit op het voetbalveld of de tennisbaan. Je kunt zelfs lasergamen. Je mag je het hele jaar door inschrijven. En meedoen is meestal ook nog gratis.

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met sport en cultuur. Sjors is een van de manieren om dat te doen. Er doen al meer dan 80 gemeenten in Nederland mee. En alleen al in Oisterwijk deden vorig jaar 1000 kinderen mee aan Sjors.

ProRail doet proef tegen trillingen spoor

ProRail start een proef om de trillingen op het spoor te verminderen. Op 3 overwegen in Oisterwijk wordt de zogenoemde ShimLift geïnstalleerd.

Het gaat om de overwegen:

 • Moergestelseweg
 • Almystraat
 • Heusdensebaan/Joannes Lenartzstraat

De proef met de ShimLift begint in februari en duurt een jaar. ProRail doet voor en na de installatie van de ShimLift metingen in een aantal woningen om de overwegen. Een groep vertegenwoordigers van omwonenden is actief betrokken bij de proef. Als de proef voldoende resultaat voor omwonenden oplevert, blijft de ShimLift zitten.

Werking ShimLift

De ShimLift is een soort kunststof wig die tussen de dwarsliggers en de spoorstaaf wordt geschoven. Hierdoor komt het spoor op het juiste niveau te liggen, terwijl de dwarsliggers goed ondersteund blijven. Door de ShimLift vlak voor een overweg te installeren, ontstaat er een betere aansluiting tussen spoor en overweg. Een voorbijrijdende trein veroorzaakt dan mogelijk minder trillingen.

Goede resultaten

De proef loopt al in Dorst en heeft daar goed resultaat opgeleverd. Metingen lieten een duidelijke vermindering van trillingen zien. In 2017 kwamen er bij ProRail opeens opvallend meer klachten binnen over trillingen uit de omgeving van met name Oisterwijk, Dorst en Rijen. Uit onderzoek bleek dat vooral een bepaald type reizigerstrein fors meer trillingen veroorzaakt dan andere reizigerstreinen. En dan vooral bij het passeren van overwegen waar door verschillen in stijfheid in de ondergrond een extra oneffenheid ontstaat.

Militaire oefening 25 februari – 1 maart

De Koninklijke Landmacht houdt van 25 februari tot en met 1 maart een militaire oefening.

De oefening is voor een training van militaire verkenners bij de Landmacht. De militairen doen verkenningsopdrachten met voertuigen en te voet. Ze verkennen en bewaken terreindelen, routes en objecten. De verkenners kiezen zelf de routes, maar verplaatsen zich wel over bestaande wegen en paden.

De troepen

Aan de oefening doen 60 personen en 24 wielvoertuigen mee. Er wordt niet geoefend met (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Melding gekapte bomen: volkstuinen Kastanjestraat

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast.

Houtwal uitdunnen

Rondom de volkstuinen aan de Kastanjestraat in Oisterwijk (Westend) wordt een aantal bomen en struiken in de houtwal gekapt. Door de houtwal uit te dunnen en een aantal doorgeschoten bomen te verwijderen, ontstaat weer een houtwal in oorspronkelijke staat, met hakhout, struiken en een aantal bomen.

De aanvraag is gedaan door de volkstuinvereniging. De vereniging doet de werkzaamheden zelf. Hierover is vooraf wel overleg met de gemeente. De bedoeling is dat de houtwal in stand blijft als doorlopende singel.

Ken jij de individuele studietoeslag al?

Studeer jij, maar heb jij door jouw handicap geen bijbaantje? Wie weet heb jij recht op individuele studietoeslag.

Om recht te hebben op individuele studietoeslag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je mag niet teveel spaargeld hebben: als alleenstaande maximaal €6.120,- en als alleenstaande ouder of als je getrouwd bent maximaal €12.240,-
 • Je moet bewijzen dat je een medische, psychische en/of een verstandelijke handicap hebt. Je moet voor een keuring dan ook medische stukken verzamelen
 • Je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage van de WTOS op basis van opleiding, leeftijd en inkomen
 • Je kunt niet werken naast je studie

Aanvragen individuele studietoeslag

Het aanvragen van de individuele studietoeslag doe je met het ‘Aanvraagformulier Individuele studietoeslag 2019’ www.oisterwijk.nl. Op deze website lees je meer informatie over de aanvraag.

Gemeenten Hart van Brabant contracteren 92 partijen voor uitvoering Wmo begeleiding

In totaal 92 zorgaanbieders zijn gecontracteerd om vanaf 1 april uitvoering te geven aan de Wmo begeleiding in de regio Hart van Brabant. De zeven deelnemende gemeenten – Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Tilburg – hebben daartoe het afgelopen jaar een uitgebreid aanbestedingstraject doorlopen. Gisteren werden de eerste contracten ondertekend.

Met deze gezamenlijke inkoop willen de gemeenten bereiken dat inwoners die dat nodig hebben de beste ondersteuning krijgen, dichtbij, op maat en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast beogen de gemeenten innovatie te bevorderen en regeldruk te verminderen.

Resultaatgericht

Met de nieuwe contractering gaan de betrokken partijen ook een nieuwe werkwijze hanteren. Belangrijk daarbij is dat zorgaanbieders voortaan op basis van het gewenste resultaat worden betaald en niet op basis van het aantal uren dat aan de ondersteuning wordt besteed.

Het gewenste resultaat is in de nieuwe werkwijze gedefinieerd in een aantal resultaatgebieden. Zo kan een resultaat inhouden dat iemand zijn huishouden weer zelfstandig kan voeren of zijn financiën en administratie weer op orde heeft. Maar een resultaat kan ook zijn dat er binnen een gezin een goed leef- en opgroeiklimaat is of dat de gezinsleden weer goed met elkaar omgaan.

Samen optrekken

In de uitvoering van de Wmo begeleiding trekken de zeven gemeenten zoveel mogelijk gezamenlijk op, bijvoorbeeld op het gebied van administratie en contractmanagement. Daarnaast is er ruimte voor een bepaalde mate van couleur locale. Denk daarbij aan bepaalde processen die gemeenten voor de eigen organisatie ontwikkeld heeft. Ook in het resultaatgebied ‘schoon en leefbaar huis’ trekken de gemeenten niet gezamenlijk op. Dit resultaatgebied is alleen door de gemeenten Goirle, Heusden, Hilvarenbeek en Oisterwijk ingekocht.

“We hebben de afgelopen jaren een intensief en leerzaam proces doorlopen. Maar het resultaat mag er zijn”, stelt wethouder Marjo Immink van de gemeente Goirle vast. “Door meer gezamenlijk op te trekken geven we zorgaanbieders de ruimte om zich nog meer met de zorg en ondersteuning zelf bezig te houden. En het belangrijkste is dat onze inwoners daardoor nog betere zorg krijgen.”

contracten uitvoering Wmo: Wethouders van de betrokken gemeenten V.l.n.r. Stefanie Vatta (Oisterwijk), Marijo Immink (Goirle), Gerrit Overmans (Hilvarenbeek), Ariane Zwarts (Gilze en Rijen), Thom Blankers (Heusden). De wethouders van Tilburg en Dongen waren niet aanwezig.

Vrijwilliger of mantelzorger? Ga eens naar de vrijwilligersacademie

Ben jij vrijwilliger of mantelzorger en wil je wel eens een workshop of training volgen? Of naar een lezing of bijeenkomst. Denk dan eens aan de Vrijwilligersacademie Oisterwijk.

Via de Vrijwilligersacademie organiseren verschillende Oisterwijkse organisaties activiteiten voor vrijwilligers en mantelzorgers. Zo wil de academie iets teruggeven aan mensen die zich zo hard inzetten voor een ander. De activiteiten zijn meestal gratis, tenzij anders vermeld. Op de website www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl staat meer informatie. Via deze website kun je je ook inschrijven.

Agenda

De activiteiten in februari:

 • 18 februari – Workshop ‘Op zoek naar zin – Levenslust putten uit het verleden’ (ContourdeTwern, Indigo)
 • 19 februari – Lezing ‘Waarom we geen leven kunnen maken’ (Culturele Kring Adriaen Poirters)
 • 19 februari – Verlies en rouw (Altzheimercafe)
 • 25 februari – Infoavond ‘Omgaan met psychische problematiek’ (ContourdeTwern, Indigio, Mee)

 

Gemeenteberichten week 5 2019

Onderwerpen college

 • Vaststelling portefeuilleverdeling college Oisterwijk
 • Archiefverordening 2019
 • Asbestbodemsanering Laag Heukelomseweg
 • Ontwikkeling 6 nieuwbouwwoningen Kerkstraat – Torenpad, Oisterwijk
 • Toezicht en handhaving kinderopvang 2018: Gastouder Oirschotseweg

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Groenstraat 75 Oisterwijk, het kappen een eik
 • Vogelslaan 53 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en overkapping
 • Moergestelseweg 5A Oisterwijk, het bouwen van een berging met overkapping
 • Kerkstraat 21 Moergestel, het ombouwen van een winkel naar 2 appartementen en kantoorruimte
 • aan de oever van de Voorste Stroom nabij de Lindeparklaan Oisterwijk, het kappen van 2 Spaanse aken, 2 witte populieren en 1 Italiaanse populier
 • Gemullehoekenweg 99 Oisterwijk, het kappen van een kastanje
 • Kreitenstraat 20 Oisterwijk, het kappen van 12 eiken
 • Hondsberg 5 Oisterwijk, het uitbreiden en revitaliseren van de bestaande PMT- ruimte

Verleend

 • Sprendlingenpark 46 Oisterwijk, het wijzigen van de sprinklerinstallatie
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen en gebruiken van units
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met een opbouw
 • Groenstraat 75 Oisterwijk, het kappen een eik

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Sportlaan 12 te Oisterwijk, voor het realiseren van een sportcentrum met zwembad en een sporthal
 • Wim van Baaststraat 15 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
 • Oirschotseweg 40 te Moergestel, voor het veranderen van een paardenhouderij
 • Oirschotseweg 65 te Moergestel, voor het veranderen van een melkrundveehouderij
 • Heuvelstraat 34 te Moergestel, voor het veranderen van een rundveehouderij
 • Zandstraat 1 te Heukelom, voor het veranderen van een rundvee- en schapenhouderij
 • Tilburgseweg 41 te Oisterwijk, voor het veranderen van een eetcafé

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 1 februari gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunningen en ontheffingen evenementen horeca

Vergunning:

 • Aan Taxandria Atletiek voor het houden van de Taxandria Vennenloop op 20 april 2019. Start en finish op de atletiekbaan aan de Kivitslaan in Oisterwijk
 • Voor het houden van de Nationale Tweetaktdag op 14 april op de parkeerplaats van ’t Draaiboompje en het weiland tegenover ’t Draaiboompje, Oirschotseweg 32 Moergestel

Ontheffing

 • Aan BAM Infra Rail B.V. voor werkzaamheden aan het spoor binnen de gemeente Oisterwijk in de nacht van 7 op 8 februari

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen
 • Werk aan het spoor Laag Heukelomseweg 7 – 8 februari
 • ProRail werkt in de nacht van 7 op 8 februari aan het spoor op de Laag Heukelomseweg in Heukelom. Tijdens de werkzaamheden wordt de overweg Streepstraat korte periodes afgesloten.
 • Aan beide kanten van het spoor plaatst Prorail raildempers. Deze dempers verminderen het geluid van voorbijrijdende trein met gemiddeld 3 decibel. Meer informatie over geluidshinder staat op prorail.nl/geluid. De werkzaamheden en de bouwverlichting kunnen overlast geven. De werkzaamheden beginnen op 7 februari om 23.00 uur en zijn klaar op 8 februari om 07.00 uur.
 • Overweg Streepstraat
 • De overweg Streepstraat gaat 2 keer een uur dicht. Op 7 februari van 23.00 tot 00.00 uur en op 8 februari van 07.00 tot 08.00 uur.
 • Contact met ProRail
 • Neem voor vragen contact op met ProRail via prorail.contact of bel (0800) 776 72 45.

Stefanie Vatta leest voor bij Kindergarden Oisterwijk

Nieuwe wethouder Stefanie Vatta had meteen een mooie klus te pakken: voorlezen aan de peuters bij Kindergarden. Op woensdag 24 januari mocht ze onder het genot van een ontbijtje aan de slag. Er was een mooie interactie tussen Stefanie en de kinderen. Ze luisterden aandachtig naar haar verhalen en vonden het fantastisch. De ochtend was onderdeel van de Nationale Voorleesdagen. De dagen worden ieder jaar gehouden om het voorlezen aan kinderen die nog niet kunnen lezen te stimuleren. Want lezen is naast leerzaam ook nog eens leuk.

Sneeuw!

De eerste sneeuw van de winter van 2019 is een feit. Op dinsdag 22 januari vertrokken de strooiwagens nog voor de sneeuw viel. Belangrijk, want de sneeuw die dan smelt kan niet aanvriezen. Op dinsdag en woensdag zijn de mannen van de gladheidsbestrijding uiteindelijk 9 keer op pad gegaan. De primaire routes zijn 4 keer gestrooid, de secundaire 2 keer. Ook is er een extra ronde gedaan in straten waar gebakken klinkers liggen, want die worden vooral glad. Na de sneeuwbui zijn de fietspaden ook nog een keer extra geborsteld. In totaal is zo’n 1350 kilometer weg gestrooid en 52 ton zout gebruikt. De gemeente rijdt volgens vaste strooiroutes. Meer informatie hierover staat op www.oisterwijk.nl/gladheid. Wat vooral niet mag ontbreken is een complimentje aan de mannen van de buitendienst, want die hebben alles op alles gezet om onze wegen weer begaanbaar te maken.

Meer keuze uit apps mobiel parkeren

In onze gemeente kun je al een tijdje betaald parkeren met een app op je smartphone. Tot nu toe kon dat via 4 aanbieders. Dat worden er maar liefst 19. Gebruik je de app, dan is het ‘ouderwetse’ kaartje achter de vooruit niet meer nodig. Je kenteken is voldoende.

Vanaf 1 februari kun je kiezen voor een app van iedere aanbieder die in Nederland actief is. Een aantal van deze apps werken ook in andere Europese landen. Wel zo handig op vakantie. De aanbieders zijn:

 • ANWB parkeren
 • Ease2pay
 • EasyPark
 • MKB Brandstof
 • Multi Tank card
 • MyOrder
 • ParkD
 • Park-line
 • Parkmobile
 • Parksen
 • Q-park
 • Rabo Wallet
 • SMS Parking
 • Stadsparkeren
 • Sunhill
 • TanQyou
 • Texaco Stars
 • Ulu
 • Yellowbrick

Aanmelden en kosten

De apps van de aanbieders download je via de AppStore (Iphone en Ipad) en via de Play Store (Android). Je registreert 1 keer. De bevestiging krijg je meteen of een binnen een paar dagen. Voor sommige apps betaal je maandelijkse abonnementskosten. Deze informatie staat in de app of op de website van de aanbieder. De kosten van het parkeren betaal je altijd achteraf. Hoe en wanneer is afhankelijk van de aanbieder.

Hoe werkt het

 • Je parkeert jouw auto op een parkeerplek waar betaald parkeren van kracht is en zoekt het mobiele zonenummer. Dit zonenummer staat in de app op basis van je gps-locatie, of op het onderbord bij de parkeerautomaat. Dit zonenummer is gekoppeld aan de locatie en het parkeertarief
 • Je start je parkeeractie vervolgens in de app. Vergeet niet af te melden wanneer je vertrekt
 • Parkeercontroleurs scannen je kenteken: zo zien zij of de auto is aangemeld voor die locatie. Zo niet, dan schrijft de controleur een boete uit

Meer over parkeren

Kijk voor meer informatie over parkeren in Oisterwijk op www.oisterwijk.nl/parkeren.

De werkzaamheden Ambachtstraat, Schijfstraat en kruispunt Blokshekken/Spoorlaan gaan beginnen

De werkzaamheden op het KVL-terrein en de omliggende straten starten op 4 februari en we werken in verschillende fasen. We zijn hierbij wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

We beginnen met het slopen van de woningen ten noorden van de spoorovergang Blokshekken (eerste gedeelte van de Schijfstraat). Daarna starten we met het verleggen van de Ambachtstraat. Hierbij moeten ook de kabels en leidingen worden verlegd. Het tijdelijke parkeerterrein aan de Ambachtstraat voor werknemers en bezoekers van het KVL-terrein blijft via de Ambachtstraat vanuit de noordzijde (uit de richting van de Nijverheidsweg) bereikbaar tijdens de eerste fase van de werkzaamheden. In de tweede fase zal het parkeerterrein worden verplaatst naar een tijdelijke locatie binnen het KVL-terrein. Hierover volgt later meer informatie.

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

De werkzaamheden zorgen de komende maanden voor overlast, maar uiteindelijk creëren we een betere en veiligere situatie en zorgen we dat het centrum, KVL en het bedrijventerrein beter met elkaar in verbinding staan. Tijdens de werkzaamheden zijn het KVL-terrein, Boerenbond, Bij Robèrt en LeerfabriekKVL altijd bereikbaar. Er gelden wel omleidingsroutes. Houd de gele borden goed in de gaten, zodat je altijd weet hoe je jouw bestemming kunt bereiken. We proberen voetgangers en fietsers zo veel mogelijk de kortste route aan te bieden.

Hoe gaat het eruitzien

 • De Ambachtstraat wordt verlegd en sluit recht aan op de spoorwegovergang Blokshekken.
 • Gemotoriseerd verkeer kan vanaf de spoorwegovergang Blokshekken niet meer direct linksaf naar het KVL-terrein, maar gaat via de verlegde Ambachtstraat linksaf het KVL-terrein op.
 • De huidige fietsstraat Almystraat verandert ter hoogte van het EKWC in een fietspad. Dat fietspad loopt langs het spoor naar de achterzijde van het station.
 • Vanwege de veiligheid zorgen we dat langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer gescheiden de spoorwegovergang over gaan.
 • Door de aanpassing van de kruispunten aan beide zijden van de spoorwegovergang Blokshekken, zorgen we voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer.

We houden je op de hoogte

We informeren je via verschillende media over de werkzaamheden, bereikbaarheid en omleidingsroutes. Blijf op de hoogte via de Nieuwsklok en de sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk. Kijk ook op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden voor meer informatie.

Cameratoezicht heeft resultaat

In 2018 is in onze gemeente cameratoezicht ingevoerd om de veiligheid van inwoners en bezoekers van de gemeente te verhogen. De eerste ervaring is positief. Dankzij het cameratoezicht werden verschillende overtreders op heterdaad betrapt en kon handhaving of de politie ingrijpen.

Sinds 2018 is er cameratoezicht bij het station en in het centrum (De Lind, Dorpsstraat, Stationstraat en Burgemeester Verwielstraat). Voor de jaarwisseling zijn ook in het Lindepark camera’s opgehangen. Inmiddels hangen er 13 camera’s in Oisterwijk. Sinds de tweede week van oktober worden de camerabeelden live bekeken in de cameratoezichtsruimte in Tilburg. Hierin werken we dus samen met de gemeente Tilburg.

We hebben de successen op een rij gezet:

 • Tasjesdieven opgepakt in oktober 2018
 • Winkelier maakt melding van winkeldiefstal en dief wordt vervolgens met behulp van cameratoezicht aangehouden
 • 2 fietsendieven op heterdaad aangehouden bij station. Aantal fietsendiefstallen in Oisterwijk in 2018:
 • Tot en met oktober: 77
 • november: 2
 • december: 2
 • De cameratoezichtruimte zag dat er vuurwerk werd afgestoken door een paar jongens in het Lindepark. De politie is meteen ingeschakeld en een paar minuten later zijn de jongeren staande gehouden en de ouders geïnformeerd.

Positieve effect op veiligheid

Burgemeester Hans Janssen is naar aanleiding van de eerste ervaringen positief: “Ik constateerde eerder al een groot draagvlak onder inwoners voor cameratoezicht. De resultaten tot nu toe tonen aan dat het toezicht inderdaad bijdraagt aan de veiligheid”.

44 nieuwe populieren voor het Mamed Mamedovpad     

Het Mamed Mamedovpad heeft sinds 15 januari maar liefst 44 nieuwe populieren. In november 2018 moesten de bomen die er stonden gekapt worden. Uit onderzoek bleek dat de bomen in slechte staat waren en om konden vallen. Eerder al waren er populieren omgewaaid tijdens een storm. De berm en sloot zijn al hersteld. Het pad wordt nog verder hersteld en de bermen ingezaaid met een bijenvriendelijk bloemenmengsel. Nu is het aan de jonge populieren om uit te groeien tot een mooi laantje. Verder heeft de gemeente nog 15 Brabantse Staanders geplant in het Suysse bos (waar de Voorste en Achterste Stroom samenkomen en overgaan in de Essche Stroom). De Brabantse Staander is een populierensoort die vroeger veel voorkwam in onze regio.

Gemeenteberichten week 4 2019

Onderwerpen college

 • Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019
 • Tarieven verhuur sportaccommodaties
 • Stand van zaken uitvoering motie Gezonde School
 • Uitvoering Wmo cliëntervaringsonderzoek 2019 over 2018
 • Haaren: inkoop specialistische hulp Wmo 2019
 • Haaren: perspectiefnota 2020 e.v.
 • Haaren: budgetoverheveling 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Duinenweg 3 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming
 • Ambachtstraat Oisterwijk, het kappen van 16 esdoorns
 • Dotterstraat (Dotterveld) Oisterwijk, het kappen van een populier
 • In de berm thv Stokske 7 Moergestel, het kappen van een eik
 • Bernard Vrienslaan 20 Oisterwijk, het plaatsen van een tweezijdige nokverhoging

Verleend

 • Lindeplein 13 Oisterwijk, het plaatsen van een harmonicapui
 • Gemullehoekenweg 17 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe gevelreclame
 • De Lind 1 Oisterwijk, het bouwen van een carport met 2 houten bergingen
 • Dorpsstraat 11 Oisterwijk, het plaatsen van een containerruimte
 • In de berm thv Stokske 7 Moergestel, het kappen van een eik
 • Ambachtstraat Oisterwijk, het kappen van 16 esdoorns
 • Langvennen Zuid/Harrie Jansenstraat in Oisterwijk, het kappen van 3 bomen

Verlengd

 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het aanleggen van een poel en groenvoorziening en het kappen van een boom
 • Gemullehoekenweg 147 Oisterwijk, het legaliseren van bijgebouwen

Bestemmingsplannen

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Opslag 5 Haghorst (dit is een bestemmingsplan van de gemeente Hilvarenbeek. Kijk op hilvarenbeek.nl voor meer informatie)

Vergunning evenementen horeca

Melding

 • Door Ambacht BV voor een festiviteit aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk op 26 januari

WOZ en gemeentelijke belastingen in uw eigen online brievenbus 

Hij komt er weer aan: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op 26 februari ligt de papieren versie in de brievenbus. Maar weet je dat je al jouw post van de overheid ook in 1 online brievenbus kunt krijgen? En tegelijkertijd je lopende zaken op een rij ziet? Hoe? Via MijnOverheid.

De gemeente Oisterwijk heeft zich aangesloten bij MijnOverheid. Dat betekent dat je niet alleen onze post in de Berichtenbox krijgt, maar ook post van bijvoorbeeld de Belastingdienst, het RDW, UWV, SVB en het Kadaster. Je geeft zelf aan van welke organisatie je online post wil krijgen. Zodra er post is, krijg je automatisch een mailtje. En heb je bijvoorbeeld een aanvraag om een vergunning lopen? Ook deze volg je via MijnOverheid.

Aanmelden

Om gebruik te maken van MijnOverheid moet je jouw account activeren. Dat doe je met DigiD. Op de website https://mijn.overheid.nl staat hoe je dit doet. Ook staat er een handige instructievideo. Nadat je account actief is, log je voortaan in met je DigiD.

App Berichtenbox

Wil je post van de overheid meteen op je smartphone of tablet lezen? Via de App Store of Google Play download je de Berichtenbox App. Je logt 1 keer in met je DigiD en daarna voortaan met een zelfbedachte pincode. Zodra je post hebt, krijg je een melding.

Geen papieren post meer

Nadat je jouw account op MijnOverheid hebt geactiveerd, krijg je nog 1 keer het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen per post thuisgestuurd. Vanaf 2020 krijg je dan je post alleen nog in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Meer informatie

Meer weten over Mijn Overheid of je account activeren? Kijk op de website https://mijn.overheid.nl.

Stefanie Vatta benoemd als wethouder

Sinds donderdag 17 januari is onze gemeente een wethouder rijker. Stefanie Vatta is officieel benoemd. Het college is daarmee officieel weer op volle sterkte. De gemeente wenst Stefanie veel succes én plezier als wethouder in onze prachtige gemeente.

Burgerpanel Oisterwijk: uw mening telt!

 

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijgt u dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

 

Op dinsdag 29 januari 2019 starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Het onderwerp is dit keer de evaluatie van het Asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk. Wilt u daar uw mening over geven? Meld u dan uiterlijk maandag 28 januari aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

 

Wat doet de gemeente met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek betrekt de gemeente bij de besluitvorming over de bestuursovereenkomst met het azc. Alle panelleden ontvangen na afloop van het onderzoek een e-mailnieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten.

 

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Rectificatie incassotermijnen gemeentelijke belastingen

In het gemeentebericht ‘Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven’ op de gemeentepagina’s van 16 januari staat een fout. In januari en februari schrijft de gemeente geen termijnen automatische incasso af.

De gemeente schrijft het geld in 10 termijnen af. De juiste data zijn:

 • 29 maart 2019
 • 30 april 2019
 • 31 mei 2019
 • 28 juni 2019
 • 31 juli 2019
 • 30 augustus 2019
 • 30 september 2019
 • 31 oktober 2019
 • 29 november 2019
 • 31 december 2019

 

Gemeenteberichten week 3 2019

Onderwerpen college

 • Voorstel tot het verkopen van grond
 • Vestiging recreatieve visvijvers Bosscheweg 7 te Heukelom
 • Oplegnotitie bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Schijfstraat 6B Oisterwijk, het uitoefenen van een multidisciplinair centrum

Verleend

 • De Lind 53-55A Oisterwijk, het renoveren van het pand

Milieu

Melding wet milieubeheer, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatie met een mobiele puinbreker, Almystraat 12 Oisterwijk

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Almystraat 12 te Oisterwijk, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatie met een mobiele puinbreker. Dossiernummer 2019-0016

Ter inzage

De melding ligt vanaf 17 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen horeca

 • Aan Eetcafé Lieve Lente B.V. voor het houden van Böllekes Open Air Festival op 5 maart 2019 op De Lind 59 in Oisterwijk

Melding

 • Door Paardensportvereniging Klavertje Vier voor het organiseren van een dressuurwedstrijd op 19 mei en 14 juli aan de Pijnendijk 2 in Moergestel

Wegwerkzaamheden rondom KVL-terrein en sloop U-gebouw

KVL is volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor de straten daar omheen. Binnenkort start de gemeente met flinke werkzaamheden aan de weg.

Eerder werd al de spoorwegovergang bij de Blokshekken aangepakt en binnenkort starten we met werkzaamheden aan de Almystraat, de Schijfstraat en de Ambachtstraat. Als we dan toch bezig zijn, pakken we daarna ook meteen de kruising Blokshekken/Spoorlaan aan. Het gaat om ingrijpende werkzaamheden en daarom gaan er omleidingsroutes gelden. Volgende week vertellen we je in de Nieuwsklok meer over de ontwikkelingen en bereikbaarheid.

Houd ook onze website en sociale media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws! www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Sloop U-gebouw KVL

Het U-gebouw op het KVL-terrein wordt voor een deel afgebroken. De werkzaamheden zijn begonnen in week 3. Hierdoor ontstaat wat overlast.

De sloop duurt maximaal 4 weken. Na de sloop wordt de begane grondvloer en fundering weggehaald. Ook wordt er voor een deel grond en puin weggevoerd. Het materiaal gaat naar een opslag ten noorden van het U-gebouw. Hier wordt het in kleine delen gebroken voor hergebruik. Het afvoeren van het grond en puin duurt ongeveer 3 weken extra.

Overlast:

 • De doorgaande route aan de noordzijde van het hoofdgebouw (gebouw evenwijdig aan het spoor) is alleen voor voetgangers en fietsers beschikbaar
 • Parkeren in de U is sinds vrijdag 11 januari niet meer mogelijk

UW RAAD

17 januari Raad (extra) 19.30 uur

17 januari Commissieavond 20.30 uur

7 februari Raad 20.00 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen!

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden!

 

Te kappen bomen in januari 2019

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast.

Vanwege de bouwplannen en het verleggen van de weg ten oosten van het KVL terrein (tussen Ambachtstraat en Boerenbond) worden de volgende bomen gekapt:

 • 1 kerspruim
 • 1 beverboom
 • 1 spar
 • 1 bolcatalpa
 • 1 noot
 • 1 reuzenzilverspar
 • 1 sierkers
 • 1 appel
 • 10 esdoorns
 • 5 berken
 • 8 wilgen
 • 4 eiken
 • 1 plataan

In de groenstrook achter de Dommel (bij huisnummer 55) kapt de gemeente 4 eiken.

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Nieuwjaarbijeenkomst ‘nieuwe stijl’ succes

Op woensdag 9 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst ‘nieuwe stijl’ van de gemeente Oisterwijk. Mark van de Veerdonk gaf ons op geheel eigen wijze zijn kijk op het afgelopen jaar in de gemeente Oisterwijk en nam ons mee naar het Oisterwijk van 2062. De opkomst was hoog en de reacties waren overwegend positief!

Natuurlijk deelde burgemeester Hans Janssen ook nog zijn nieuwjaarswens met de aanwezigen: samen bouwen aan een nog mooier Oisterwijk:

“Steeds meer werken we als gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie samen met onze partners, inwoners, instellingen en bedrijven. Het kan en het moet op die manier. Elkaar ruimte geven en elkaar je fouten gunnen. Samen bouwen we ook aan een warm welkom voor alle Haarenaren.”

Bouwen doen we door sociale probleem situaties steeds meer dichtbij aan te pakken. Aan de keukentafel. Bouwen aan nabijheid. We bouwen ook aan onze voorzieningen, met een nieuw zwembad en sporthal. We bouwen verder aan de KVL, met extra aandacht voor de leefbaarheid nu KVL steeds meer een woonwijk wordt. We bouwen straks eindelijk op de lege en lelijke plekken van het centrum Moergestel. We bouwen dit voorjaar het Lindeplein om tot een Lindeplein 2.0.”

“En een nog mooier Oisterwijk. Dat is vooral een duurzamer Oisterwijk. Ook wij zijn toe aan klimaatakkoord, of een duurzaamheidsagenda. Er gebeurt al veel maar het kan en moet nog steviger.”

Koopzondag centrum Oisterwijk in 2019

Ook in 2019 kun je in het centrum van Oisterwijk weer een aantal zondagen winkelen. We hebben de data voor je op een rij gezet.

 • 3 februari 2019
 • 31 maart 2019
 • 7 april 2019
 • 28 april 2019
 • 5 mei 2019
 • 2 juni 2019
 • 23 juni 2019
 • 7 juli 2019
 • 4 augustus 2019
 • 1 september 2019
 • 8 september 2019
 • 6 oktober 2019
 • 3 november 2019
 • 1 december 2019
 • 15 december 2019
 • 22 december 2019
 • 29 december 2019

De koopzondagen in Moergestel en het buitengebied zijn nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, lees je het op www.oisterwijk.nl/koopzondag.

Groot onderhoud aan bruggen Voorste Stroom

De bruggen over de Voorste Stroom hebben een flinke opknapbeurt nodig. Het gaat om 6 bruggen op de locaties Oisterwijksebaan, Meidoornlaan, Moergestelseweg, Van Kemenadelaan, Baerdijk en Burgemeester Verwielstraat. De bruggen worden schoongemaakt en de leuningen opgeknapt. De te behandelen leuningen worden tijdelijk verwijderd. Op de plaatsen waar dit het geval is, wordt een tijdelijke veilige voorziening geplaatst. Verkeer hoeft niet omgeleid te worden. In totaal worden in Oisterwijk 20 bruggen opgeknapt in 2019. De werkzaamheden aan alle bruggen duren in ieder geval tot het najaar.

Grip op je geld

Aan het einde van maand altijd een beetje geld tekort? Of stapelen de rekeningen zich steeds verder op? Krijg grip op je geld! Via de website oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl leer je geld besparen en zelfs overhouden.

Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl bestaat uit 3 geldplannen:

 • Kom uit de geldzorgen! – Bij financiële zorgen of problemen
 • Beter rondkomen – Als u af en toe tekort komt
 • Sparen, aflossen of beleggen – Wanneer u geld over heeft

Met het geldplan ‘Beter rondkomen’ wordt gemiddeld €170,- per maand bespaard. Deelname is anoniem.

Startpunt Geldzaken is een initiatief van onder andere het Nibud en Vereniging Eigen Huis. De gemeente Oisterwijk vind het voorkomen van geldproblemen belangrijk. Daarom staan er op de website www.oisterwijk.nl op verschillende plaatsen links naar Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl.

Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

U kunt uw gemeentelijke belastingen ook automatisch laten afschrijven door de gemeente. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken.

De gemeente schrijft het geld in maandelijkse termijnen af. Bij uw aanslagbiljet zit een machtigingsformulier ‘automatische incasso’. U kunt de automatische afschrijving ook online regelen via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso. U mag uw machtiging altijd weer intrekken.

De automatische incasso wordt op de volgende data in 2019 afgeschreven:

 • 31 januari 2019
 • 28 februari 2019
 • 29 maart 2019
 • 30 april 2019
 • 31 mei 2019
 • 28 juni 2019
 • 31 juli 2019
 • 30 augustus 2019
 • 30 september 2019
 • 31 oktober 2019
 • 29 november 2019
 • 31 december 2019

Ik kan mijn belastingen niet betalen

Heeft u geen geld om uw belastingen te betalen? Voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding betekent dat u niet hoeft te betalen.

Om recht te hebben op kwijtschelding, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het hangt bijvoorbeeld af van uw inkomen en dat van uw huisgenoten. U krijgt ook geen kwijtschelding als u een eigen huis heeft of een auto die meer waard is dan €2269,-. U krijgt ook geen kwijtschelding als u zelfstandig ondernemer bent.

16 februari jaarlijkse seniorenmiddag Oisterwijk West

In ontmoetingscentrum De Coppele is op zaterdag 16 februari de 40e editie van de seniorenmiddag. Kaarten afhalen kan op 21 en 28 januari in De Coppele.

De seniorenmiddag is voor inwoners van Oisterwijk West en Heukelom van 66 jaar en ouder. Kaarten kosten €2,- en kunt u afhalen op:

 • maandag 21 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur in De Coppele
 • maandag 28 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur in De Coppele

Op = op

Ieder jaar zijn er tussen de 160 en 180 bezoekers. Haal dus snel uw kaarten, want op = op. Tijdens de seniorenmiddag is er muziek, een gratis loterij en koffie met een broodje. Mail voor meer informatie naar Mieke Verhoeven, secretaris, op het mailadres mieke.ge.verhoeven@hetnet.nl

Geen persoonlijke uitnodiging meer

Voorgaande jaren ging de organisatie van de seniorenmiddag altijd op huisbezoek om gasten persoonlijk uit te nodigen. Met de komst van nieuwe privacywetgeving mag de gemeente geen persoonsgegevens meer doorgeven aan de organisatie. Dus komt u of iemand die u kent in aanmerking voor deelname aan de seniorenmiddag? Haal op tijd kaarten.

Jubileum

De seniorenmiddag wordt in 2019 voor 40e keer georganiseerd. Een traditie die toen mogelijk werd gemaakt door financiële ondersteuning van ontspanningsvereniging de Westenders en stichting Wielerronde de 6 van Oisterwijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 2 2019


Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 47 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand
 • Schoolstraat 48 Moergestel, het bouwen van een woning
 • Postelstraat 26 en 28 Moergestel, het bouwen van 2 woningen
 • Oisterwijkseweg 56 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Sprendlingenpark 20 Oisterwijk, het oprichten van twee vuurwerkopslagplaatsen en een ruimte t.b.v. een waterbassin

Verleend

 • Biezenstraat 45 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Kerkstraat 61 Oisterwijk, het plaatsen van een carport
 • Hild 4 Moergestel, het herbouwen van een landbouwschuur

Verlengd

 • De Lind 53 en 55A Oisterwijk, het renoveren van het pand

Ingetrokken

 • Groenstrook voor het station Oisterwijk, het kappen van een kastanje boom

Vergunningen / ontheffing evenementen horeca

 • Ontheffing van het geluid aan Swietelsky Rail Benelux B.V. voor werkzaamheden aan het spoor binnen de gemeente Oisterwijk van 11 tot 13 mei
 • Vergunning aan Stichting KansPlus Oisterwijk e.o. voor het houden van de Kansplus Lichtjestour op 2 februari

Melding

 • Voor het organiseren van Taxandria Nieuwjaarscross in het bos bij de Adervendreef in Oisterwijk op 12 januari
 • Voor een festiviteit aan de Sportlaan 24 in Oisterwijk op 12 januari

Jaarwisseling rustig verlopen

De nacht van 2018 op 2019 is ook dit jaar weer redelijk rustig verlopen. Weinig meldingen van overlast en weinig schade.

De gemeente neemt vooraf maatregelen om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Toch kan enige schade nooit helemaal voorkomen worden. We hebben de maatregelen en de schades (tot nu toe) voor u op een rij gezet.

 • Er zijn ongeveer 50 afvalbakken weggehaald op vandalismegevoelige plekken als het Lindepark en het Willem van der Aapark
 • De parkeerautomaten zijn afgesloten met speciale kappen
 • In Moergestel is een kledingcontainer afgebrand. De brand is geblust voordat dat deze kon overslaan naar het naastgelegen gebouw
 • Er zijn 5 afvalbakken opgeblazen
 • Er zijn 5 verkeersborden vernield
 • In verschillende straten zijn de deksels van putten afgeblazen

Bevroren groenafval in je container

Bij vorst kan de inhoud van jouw GFT-container bevriezen, bijvoorbeeld als er veel bladafval in zit. Het afval komt dan vast te zitten in de container. Hierdoor wordt de container tijdens de ophaalronde soms niet goed leeggemaakt.

Controleer daarom tijdens de echt koude dagen je container voor je deze aan de straat zet. Zit het afval vast? Maak het eerst even los met bijvoorbeeld een hark. Jouw container kan daarna als vanouds worden geleegd.

Werk jij mee aan een veilige buurt?

Wil jij meewerken aan een veilige buurt? Het buurtpreventieteam is op zoek naar vrijwilligers.

Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken praatjes met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt. Op die manier maken ze bewoners attent op onveilige situaties.

Ook stelt de politie of gemeente soms een gerichte vraag aan het buurtpreventieteam, bijvoorbeeld bij een golf aan woninginbraken/fietsendiefstal/auto-inbraken/zakkenrollerij. De vraag kan dan zijn om in een specifieke wijk aanwezig te zijn om mensen aan te spreken of informatiemateriaal uit te delen om mensen bewust te maken van wat zij zelf aan een betere veiligheid kunnen doen.

Zelf je tijd indelen

Het huidige buurtpreventieteam bestaat nu uit 10 vrijwilligers. De gemeente zorgt voor kleding, zodat ze herkenbaar hun werk kunnen doen. Daarnaast organiseert de gemeente samen met de wijkagenten 4 keer per jaar een themabijeenkomst/training in combinatie met een werkoverleg. De tijd mag je naar eigen inzicht indelen.

Aanmelden

Aanmelden kan via gemeente@oisterwijk.nl. Na aanmelding krijg je een korte screening door de politie. Ook word je uitgenodigd bij het volgende werkoverleg. Je krijgt dan meer informatie en er worden vervolgafspraken gemaakt. Meer weten? Stuur een mailtje naar de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of neem contact op met de wijkagent. Op de website www.politie.nl kun je opzoeken wie je wijkagent is.

Voedsel1000 – Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid.

Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe behouden we een schone lucht en een vruchtbare bodem? En bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen.

Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en proberen samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen legt de provincie vast in het eerste Brabantse Voedselbesluit. Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem?Voedsel1000 is op dinsdag 19 februari. De locatie is het Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Meld je aan via www.voedsel1000.nl.

Nieuwe Stichting Leergeld geeft Oisterwijkse kinderen duwtje in de rug

Kinderen van gezinnen met weinig geld in onze gemeente kunnen voortaan een steuntje in de rug krijgen van de Stichting Leergeld.

Als het een gezin niet lukt om geld bij elkaar te krijgen voor een schoolreisje, voor de contributie van de voetbalclub of voor spullen die nodig zijn op school betaalt Leergeld de rekening. De nieuwe stichting is officieel op 1 januari van start gegaan.

Het allerbelangrijkste voor de stichting Leergeld is dat kinderen in Oisterwijk niet in een isolement raken. Dat ze de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Voor de meeste leeftijdsgenootjes is dat heel normaal, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben is het vaak onmogelijk om zo’n extraatje te bekostigen. Gewoon meedoen betekent voor kinderen dat ze meer eigenwaarde krijgen, dat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

De stichting Leergeld heeft in heel Nederland afdelingen die als financieel vangnet werken. Dat gebeurt op een heel laagdrempelige manier. Via de site www.leergeldoisterwijk.nl kan iemand rechtstreeks een aanvraag doen. Tijdens een huisbezoek wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn. Een fiets, een computer of het betalen van zwem- of muziekles: Er kan veel.

De Stichting Leergeld Oisterwijk krijgt subsidie van de gemeente Oisterwijk. Komend jaar hoopt de nieuwe stichting ongeveer 75 kinderen te helpen.

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Sportpark Den Donk

En schrijf je in voor de nieuwsbrief! Dat kan via http://eepurl.com/dFr9Wf. Of maak gebruik van de QR code om je in te schrijven.

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 1 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Heuvelstraat 19 Moergestel, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan
 • Zelt 10 Moergestel, het realiseren van een 2de woning in de stal van het hoofdgebouw
 • Wim van Baaststraat Oisterwijk, het realiseren van een woning
 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het intern verbouwen
 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het bouwen van een kas
 • De Lind 1 Onbekend, het bouwen van een carport met 2 houten bergingen
 • Moergestelseweg 5A Oisterwijk, het intern verbouwen van een woonhuis
 • Rootven 35-1 Moergestel, het plaatsen van een nieuw kozijn en deur
 • Lindeplein 13 Oisterwijk, het plaatsen van een harmonicapui
 • Langvennen Zuid/Harrie Jansenstraat Oisterwijk, het kappen van 3 bomen
 • George Perklaan ong. Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Luxemburgstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van het bestaande pand
 • Almystraat 12 Oisterwijk, het veranderen van het u-gebouw in een multifunctioneel complex
 • Kerkstraat ong. Moergestel, het realiseren van 17 zorgappartementen en 1 beheerderswoning
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van het ketelhuis

Verleend

 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het bouwen van hal 5 en 6
 • Laag Heukelomseweg 7 Heukelom, het renoveren en verbouwen van een bestaande langgevelboerderij en het plaatsen van 2 bijgebouwen
 • Oirschotsebaan 53, te Oisterwijk, voor het oprichten van een schapenstal ten behoeve van natuurbeheer

Verlengd

 • Vennelaan 2 Oisterwijk, het slopen van een garage
 • De Lind 42 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand
 • Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, het aanleggen van teeltondersteunende voorzieningen

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Bosweg 154A te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • Oirschotsebaan 53 te Oisterwijk, voor het veranderen van een schapenhouderij.
 • Laan van KVL ong. te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Ter inzage

De melding ligt vanaf 4 januari gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 12 januari: vanwege de Taxandria Nieuwjaarscross is de Adervendreef in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werk aan de weg: Krijtestraat Moergestel

Vanaf maandag 7 januari krijgt de Krijtestraat in Moergestel nieuwe bestrating. De werkzaamheden duren 5 weken. De nieuwe straat wordt in 2 fasen aangelegd. Fase 1 is vanaf de Prinses Chirstinastraat. Fase 2 vanaf het Rootven.

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) vanaf maandag 7 januari op een verzamelplaats achterlaten.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • de zand/speelbak op het KVL-terrein bij de Lakfabriek

Waterhoef

 • op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • op het Icarusplein
 • op de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan Huyberslaan

Pannenschuur

 • op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouw
 • op het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/Esschebaan

Klompven/Eikenven en omgeving

 • op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de Biezenstraat

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de Emmalaan

De Scheepersdijk en omgeving

 • voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakken

Heukelom

 • op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het Heikesspoor

Moergestel

 • op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraat
 • op het gazon aan de Kasteellaan

OV Reizigerspanel Brabant. Meld je aan!

Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door jouw mening te geven? En tegelijkertijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel?

Dat kan met het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie behartigt jouw belangen als reiziger in het openbaar vervoer.

Zelf jouw OV verbeteren…

Door ongeveer 6 keer per jaar je mening via het OV Reizigerspanel Brabant te geven, kan Reizigersoverleg Brabant het openbaar vervoer nog beter op jouw wensen afstemmen. De online vragen gaan over veel verschillende onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Voorbeelden daarvan staan op www.OV-panelbrabant.nl.

… én sparen voor cadeaubonnen of het goede doel

Reizigersoverleg Brabant begrijpt dat je tijd kostbaar is. Daarom krijg je voor elke volledig ingevulde vragenlijst ‘busjes’. Deze zijn in te wisselen voor cadeaubonnen van diverse (web)winkels. Je kan er ook voor kiezen een goed doel te steunen.

Meer informatie en/of aanmelden?

Ga snel naar www.OV-panelbrabant.nl. Daar vind je meer informatie en kan je je ook inschrijven.

Oisterwijk, Parel in ’t groen presenteert: nieuwjaar met Mark van de Veerdonk

Een nieuw jaar, een nieuw geluid! De gemeente Oisterwijk kiest dit jaar voor een andere kijk op Oisterwijk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari 2019 in Tiliander.

Samen met burgemeester Hans Janssen neemt de Brabantse cabaretier Mark van de Veerdonk ons met humor en een Oisterwijkse insteek mee in het ‘oud en nieuw’ in onze gemeente. Onlangs traden hij en zijn pianist al op voor de vrijwilligers van Oisterwijk en nu doet hij dit graag nog eens dunnetjes over voor de aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst! De theaterzaal in Tiliander is het decor van deze nieuwjaarstoespraak nieuwe stijl en daarbij geldt: vol is vol. Dus meld je snel aan om in aanmerking te komen voor een plaatsbewijs.

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij de voorstelling? Dan kun je je vanaf 28 december 2018 via de website van de gemeente Oisterwijk aanmelden voor kaarten. De kaarten zijn gratis en worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Je kunt maximaal 2 kaarten per persoon aanvragen. Ben jij een van de gelukkige ‘Oisterwijkers, Moergestelnaren of Heukelommers’ die een kaartje heeft bemachtigd? Dan ontvang je van ons uiterlijk 4 januari een bevestiging en meer informatie.

Aanmelden voor kaartjes kan vanaf 28 december 2018 via www.oisterwijk.nl/nieuwjaarsbijeenkomst.

Geen kaarten? Toch welkom!

Heb je geen bevestiging ontvangen en dus geen kaarten, maar wil je toch met andere inwoners, verenigingen en ondernemers proosten op het nieuwe jaar? Dat kan! Het gemeentebestuur nodigt je van harte uit om woensdag 9 januari 2019 vanaf 20.30u samen het glas te heffen op een mooi, gezond en succesvol 2019 in de foyer van de Tiliander, Spoorlaan 82 c in Oisterwijk.

Luier of incontinentieluiers? Gebruik de witte zakken!

Kinderen nog in de luiers? Of bent u afhankelijk van (incontinentie)luiers? Dan heeft u waarschijnlijk veel afval in de grijze container (restafval). Daarom heeft de gemeente op verschillende plaatsen in de stad openbare containers geplaatst, speciaal voor (incontinentie)luiers.

De luiercontainers zijn te herkennen aan de sticker met (incontinentie)luier. Wel is het verplicht om witte of doorzichtige zakken te gebruiken voor luier- en incontinentiemateriaal. Dan is duidelijk zichtbaar dat het om luier- en incontinentieafval gaat. Van dit afval wordt onder andere biogas en nieuw plastic gemaakt. Zit het niet in een witte of doorzichtige zak, dan wordt het door de verwerkingsfabriek verbrand in plaats van hergebruikt. En dat kost geld en is slecht voor het milieu. Op verschillende plekken in de gemeente kunt u gratis witte luierzakken ophalen. Een overzicht van de containers vindt u op www.oisterwijk.nl/luiers.

Wat mag in de container?

(Alleen verpakt in de juiste zakken)

Wat mag niet in de container? Waar kan ik witte zakken ophalen?
– Gebruikte (incontinentie)luiers

– Gebruikte babydoekjes

 

– Maandverband en inlegkruisjes

– (Latex) handschoenen

– Washandjes

– Zalfpotjes of -tubes

– Stoma-afval

– Overig incontinentiemateriaal zoals onderleggers

 

Oisterwijk:

·         Gemeentekantoor, De Lind 44

·         Kringloopwinkel en milieustraat, Veldweg 8

Moergestel:

·         Drogisterij Kemps, Rootven 8

·         Consultatiebureau Moergestel, Kloosterdreef 3

 

Logeerhuis biedt tijdelijke woonruimte bij noodsituaties                           

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk openen in samenwerking met Leystromen in december een logeerhuis. Het logeerhuis – dat in Hilvarenbeek komt – is een tijdelijke woonruimte waar gezinnen in een noodsituatie tot rust kunnen komen. Een veilige plek, vlakbij hun eigen woonomgeving.

In het logeerhuis verblijven mensen die nergens anders terecht kunnen. Niet bij familie of vrienden en niet bij andere maatschappelijke opvang. Iedereen kan in zo’n situatie terecht komen en er is steeds meer behoefte aan tijdelijke woningen. De gemeenten willen niet dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Daarom starten de 3 gemeenten samen met Leystromen een proef met een logeerhuis. Het kan zijn dat een gezin dakloos is geworden, dat er sprake is geweest van huiselijk geweld of dat een time-out nodig is om escalatie te voorkomen. Een gezin kan dan verblijven in het logeerhuis. Tijdens het verblijf wordt gezocht naar een plek waar het gezin langere tijd kan verblijven. De proef duurt 1 jaar. Daarna wordt deze geëvalueerd.

Tot rust komen

De gemeenten willen in nood helpen met passende huisvesting. Wethouder Immink (Goirle): “Er komt veel op gezinnen af die in een noodsituatie verkeren. Wij kunnen deze mensen nu een plek bieden om tot rust te komen en te werken aan verbetering van hun situatie”. “Het logeerhuis is een goede aanvulling op de bestaande opvang”, vult wethouder Overmans (Hilvarenbeek) aan. “Het voordeel is dat deze tijdelijke woning in de eigen woonomgeving is. Dichtbij familie en vrienden, werk en school. Het normale leven kan dan zoveel mogelijk doorgaan”. Wethouder Smit (Oisterwijk) ziet nog een belangrijk voordeel van het logeerhuis. “Het aanvragen van urgentie kan in noodsituaties te lang duren. In het logeerhuis kunnen mensen sneller terecht. Hiermee willen we voorkomen dat een situatie erger wordt”.

Sportpark Den Donk ‘uit de grond’

In de laatste weken van 2018 is er weer hard gewerkt op Sportpark Den Donk aan de bouw van het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal. Eind november stortten we het beton voor de vloer van de sporthal. Daarvoor hadden we maar liefst 290 m3 beton nodig (dit zijn zo’n 30 vrachtwagens)! Daarnaast zijn de wanden voor de zwembadbak afgewerkt. Afgelopen week startte de aannemer met het zetten van de wanden voor de sporthal. De bronbemaling (grondwaterpomp) is verwijderd en de fundering is weer tot het maaiveld aangevuld met zand. We kunnen met trots zeggen dat de bouw nu ‘uit de grond is’.

Wist je dat… je duurzaam kunt koken?

We staan er misschien niet altijd bij stil, maar ook tijdens het koken verbruik je energie. En daar valt toch wel wat op te besparen.

Hoe? We hebben het voor je op een rij gezet:

 • Voor het energieverbruik maakt het niet uit of je water koker in een pan, waterkoker of fluitketel. Wat wel uitmaakt, is dat je vooral niet meer water opwarmt dan je nodig hebt. Totale besparing: €30,- en 30 kg CO2-uitstoot per jaar
 • Breng je water aan de kook of warm je eten op? Houd de deksels dan zo veel mogelijk op de pannen. Dan houden de pannen extra warmte binnen en heb je minder energie nodig om de inhoud op temperatuur te krijgen. En draai het gas laag als iets een tijdje moet koken of pruttelen. Totale besparing: €5,- per jaar

Meer bespaartips? Kijk eens op de website www.milieucentraal.nl.

Afval? Zo halen we het op in 2019!

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afval inzameling. Zo zien we afval steeds meer als een grondstof voor nieuwe producten. Daarom vragen we aan de inwoners om het afval meer en beter te scheiden. En dat levert goede resultaten op! We zijn duurzaam bezig!

Maar duurzaamheid gaat verder. Daarom kijken we ook goed naar de manier waarop we afval inzamelen. Bijvoorbeeld door de ophaalroutes efficiënter in te plannen of het aantal inzameldagen per week terug te dringen. Zo rijden we minder op en neer en besparen we kilometers. En ook dat is beter voor het milieu.

Ook in 2019!

Dit jaar gaan we hier natuurlijk mee door. Wel veranderen er een aantal dingen, zoals de inzameldagen van jouw afval. Het kan zijn dat je jouw oud papier, PMD of restafval op een andere dag aan de straat moet zetten. De inzameldag voor het gft-afval blijft hetzelfde. In de Afvalkalender ziet je wanneer we bij je langskomen.

GFT-afval bij appartementencomplexen

Een andere, meer ingrijpende verandering is voor sommige bewoners van appartementencomplexen. Woon je in een appartement en maak je nu gebruik van een ondergrondse container voor restafval? Dan krijg je volgend jaar de mogelijkheid om je afval beter te scheiden. We gaan namelijk ook het GFT-afval apart bij je ophalen. Je krijgt hiervoor een speciale afvalbak thuisgestuurd. Met een brief hebben we hierover de bewoners geïnformeerd.

Download de kalender!

Benieuwd wanneer we het afval in jouw straat komen ophalen? Bekijk dan de Afvalkalender 2019 in de Afvalstoffendienst App of je print deze uit vanaf de website: www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet, bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer (073) 615 65 06.

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 52 2018

Onderwerpen raad

 • ’Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019’
 • Het procesvoorstel om te komen tot een actiegerichte woonagenda
 • Het bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o.”
 • Het koersdocument ‘Naar een samenredzaam Oisterwijk’
 • Het bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”
 • Krediet voor de verbouwing van de 1e verdieping Tiliander
 • De kadernota Risicomanagement 2019 – 2022
 • De auditcommissieverordening 2018
 • Het verzoek van Teco tot aanpassing van de APV
 • De tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2018 regio Hart van Brabant
 • De verordening Declaratiefonds 2019
 • Beleidsregels over het gebruik van de kruimelregeling

Onderwerpen college

 • Gemeenschappelijk Uitvoeringskader Omgevingswet Midden en West Brabant (OMWB)
 • Werkprogramma Omgevingsdienst Midden en West Brabant 2019
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2019
 • Raadsinformatiebrief overschrijding investeringsbudget fietspad Heizenschedijk
 • Bouwrijp maken KVL-terrein, oost
 • Voorontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Landgoed Reuseldal, Oirschotseweg in Moergestel
 • Bijdrage aan 3 FM Serious Request Lifeline 2019
 • Tijdelijke onderhoudsovereenkomst openbare verlichting
 • Bosstraat 1B Moergestel (Jongerenwerk Moergestel)
 • Raadsinformatiebrief ontwikkelingen jeugdhulp 2018/2019
 • Raadsinformatiebrief “update basisstructuur”
 • Overdracht jeugdhulp aan asielzoekerskinderen
 • Raadsinformatiebrief besluit college inzake gemeentelijke garantstelling voor lening aan Exploitatie Tiliander – Den Boogaard B.V.
 • Subsidieaanvraag Exploitatie Tiliander / Den Boogaard B.V.
 • Vaststellen van de “nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019”
 • Beheer en onderhoud recreatieve routestructuren
 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders: 2018 2e helft
 • Beantwoording brief Mentorhulp Oisterwijk van 15 november 2018
 • Vaststellen afdoening van toezegging

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoogstraat 18 Oisterwijk, het renoveren en verbouwen tot 4 appartementen van een kantoorgebouw
 • Tilburgseweg 148 Oisterwijk, het doorbreken van een gevel ten behoeve van een vergunningsvrije aanbouw
 • Graaf Bernadottelaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verleend

 • Wilhelminalaan 3 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Oirschotseweg 78 Moergestel, het gebruiken van een loods voor het stallen van caravans
 • Voorbrugstraat 8 Moergestel, het plaatsen van een mantelzorgwoning
 • Rootven 63 Moergestel, het wijzigen van de vloerconstructie van de zoldervloer en het isoleren van de kap
 • Oliviersweg Oisterwijk, het kappen van een plataan
 • Groenstrook voor het station in Oisterwijk, het kappen van een kastanjeboom
 • Tilburgseweg 148 Oisterwijk, het doorbreken van een gevel ten behoeve van een vergunningsvrije aanbouw

Verlengd

 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het bouwen van hal 5 en 6
 • Dorpsstraat 11 Oisterwijk, het plaatsen van een containerruimte
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen en gebruiken van units
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het aanbrengen van een verdiepingsvloer
 • Rootven 43 Moergestel, het wijzigen van de bestemming
 • Oirschotseweg 65 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Dille 9 Oisterwijk, het wijzigen van de constructie
 • Gemullehoekenweg 3 Oisterwijk, het veranderen van de voorgevel
 • Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten
 • De Lind 4 Oisterwijk, het inpandig constructief wijzigen en het omzetten van de functie

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o., gemeente Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Optisport Oisterwijk voor het organiseren van Club Nat op 6 april in Zwembad de Leye in Oisterwijk. Dit is een rectificatie op de publicatie van week 50
 • Aan Kelderkaffee “the VAULT” voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Dorpsstraat 12C in Oisterwijk

Melding

 • Door Scouting Oisterwijk voor het organiseren van een vreugdevuur op 6 januari in het Willem van der Aapark in Oisterwijk
 • Door Eetcafé Lieve Lente BV voor een festiviteit op 1 en 2 januari aan De Lind 59 in Oisterwijk
 • Door Optisport voor een festiviteit op 6 en 7 april aan de Baerdijk 43 in Oisterwijk

Luier of incontinentieluiers? Gebruik de witte zakken!

Kinderen nog in de luiers? Of bent u afhankelijk van (incontinentie)luiers? Dan heeft u waarschijnlijk veel afval in de grijze container (restafval). Daarom heeft de gemeente op verschillende plaatsen in de stad openbare containers geplaatst, speciaal voor (incontinentie)luiers.

De luiercontainers zijn te herkennen aan de sticker met (incontinentie)luier. Wel is het verplicht om witte of doorzichtige zakken te gebruiken voor luier- en incontinentiemateriaal. Dan is duidelijk zichtbaar dat het om luier- en incontinentieafval gaat. Van dit afval wordt onder andere biogas en nieuw plastic gemaakt. Zit het niet in een witte of doorzichtige zak, dan wordt het door de verwerkingsfabriek verbrand in plaats van hergebruikt. En dat kost geld en is slecht voor het milieu. Op verschillende plekken in de gemeente kunt u gratis witte luierzakken ophalen. Een overzicht van de containers vindt u op www.oisterwijk.nl/luiers

 

Wat mag in de container?

(Alleen verpakt in de juiste zakken)

Wat mag niet in de container? Waar kan ik witte zakken ophalen?
– Gebruikte (incontinentie)luiers

– Gebruikte babydoekjes

 

– Maandverband en inlegkruisjes

– (Latex) handschoenen

– Washandjes

– Zalfpotjes of -tubes

– Stoma-afval

– Overig incontinentiemateriaal zoals onderleggers

 

Oisterwijk:

·         Gemeentekantoor, De Lind 44

·         Kringloopwinkel en milieustraat, Veldweg 8

    Moergestel:

·         Drogisterij Kemps, Rootven 8

·         Consultatiebureau Moergestel, Kloosterdreef 3

 

Logeerhuis biedt tijdelijke woonruimte bij noodsituaties                                

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk openen in samenwerking met Leystromen in december een logeerhuis. Het logeerhuis – dat in Hilvarenbeek komt – is een tijdelijke woonruimte waar gezinnen in een noodsituatie tot rust kunnen komen. Een veilige plek, vlakbij hun eigen woonomgeving.

In het logeerhuis verblijven mensen die nergens anders terecht kunnen. Niet bij familie of vrienden en niet bij andere maatschappelijke opvang. Iedereen kan in zo’n situatie terecht komen en er is steeds meer behoefte aan tijdelijke woningen. De gemeenten willen niet dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Daarom starten de 3 gemeenten samen met Leystromen een proef met een logeerhuis. Het kan zijn dat een gezin dakloos is geworden, dat er sprake is geweest van huiselijk geweld of dat een time-out nodig is om escalatie te voorkomen. Een gezin kan dan verblijven in het logeerhuis. Tijdens het verblijf wordt gezocht naar een plek waar het gezin langere tijd kan verblijven. De proef duurt 1 jaar. Daarna wordt deze geëvalueerd.

Tot rust komen

De gemeenten willen in nood helpen met passende huisvesting. Wethouder Immink (Goirle): “Er komt veel op gezinnen af die in een noodsituatie verkeren. Wij kunnen deze mensen nu een plek bieden om tot rust te komen en te werken aan verbetering van hun situatie”. “Het logeerhuis is een goede aanvulling op de bestaande opvang”, vult wethouder Overmans (Hilvarenbeek) aan. “Het voordeel is dat deze tijdelijke woning in de eigen woonomgeving is. Dichtbij familie en vrienden, werk en school. Het normale leven kan dan zoveel mogelijk doorgaan”. Wethouder Smit (Oisterwijk) ziet nog een belangrijk voordeel van het logeerhuis. “Het aanvragen van urgentie kan in noodsituaties te lang duren. In het logeerhuis kunnen mensen sneller terecht. Hiermee willen we voorkomen dat een situatie erger wordt”.

Herindelingsontwerp vastgesteld door gemeenteraden

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 17 december (Tilburg) en 18 december een eensluidend besluit genomen over het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een ‘routekaart’ voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. Na deze goedkeuring van de gemeenteraden ligt het herindelingsontwerp ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen.

Herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Het ontwerp inzien

Het herindelingsontwerp ligt in alle betrokken gemeenten ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Dit gebeurt op de gemeentehuizen. In Tilburg is het herindelingsontwerp in te zien in de stadswinkel centrum, Spoorlaan 181. Daarnaast is het herindelingsontwerp ook digitaal beschikbaar op de gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten: www.haaren.nl/herindeling.

In de gemeente Haaren ligt het herindelingsontwerp verder ter inzage in de gemeenschapshuizen van ieder dorp. Dit zijn de Vorselaer in Biezenmortel, de Es in Esch, het HelvoirThuis in Helvoirt en Den Domp in Haaren.

Zienswijzen

Iedereen kan in de periode dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt, zienswijzen indienen. Dit kan:

 • Digitaal: U vult het e-formulier in op www.haaren.nl/herindeling
 • Schriftelijk: U stuurt een brief naar postbus 44, 5076 ZG Haaren
 • Mondeling: U maakt hiervoor een afspraak op een gemeentehuis van één van de betrokken gemeenten.

Een zienswijze kan een suggestie zijn voor een wijziging in het herindelingsontwerp, maar ook een steunbetuiging. Voor iedereen die een zienswijze indient, is er de mogelijkheid deze toe te lichten of te verduidelijken tijdens een hoorzitting op 9 april. Indieners ontvangen hiervoor later een uitnodiging. Deelname aan de hoorzitting is niet verplicht.

Gedetailleerde informatie over de ter inzagelegging van het herindelingsontwerp en de herindeling in het algemeen vindt u op de eerder genoemde gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten.

Informatieavonden

De gemeente Haaren organiseert twee informatieavonden over het herindelingsontwerp op het gemeentehuis van Haaren. Alle geïnteresseerden zijn welkom. U kunt kiezen uit de volgende twee data:

 • Woensdag 16 januari
 • Donderdag 17 januari

De presentatie start om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Inhoudelijk zijn de twee avonden gelijk.

Oisterwijk, Parel in ’t groen presenteert: nieuwjaar met Mark van de Veerdonk

Een nieuw jaar, een nieuw geluid! De gemeente Oisterwijk kiest dit jaar voor een andere kijk op Oisterwijk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari 2019 in Tiliander.

Samen met burgemeester Hans Janssen neemt de Brabantse cabaretier Mark van de Veerdonk ons met humor en een Oisterwijkse insteek mee in het ‘oud en nieuw’ in onze gemeente. Onlangs traden hij en zijn pianist al op voor de vrijwilligers van Oisterwijk en nu doet hij dit graag nog eens dunnetjes over voor de aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst! De theaterzaal in Tiliander is het decor van deze nieuwjaarstoespraak nieuwe stijl en daarbij geldt: vol is vol. Dus meld je snel aan om in aanmerking te komen voor een plaatsbewijs.

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij de voorstelling? Dan kun je je vanaf 28 december 2018 via de website van de gemeente Oisterwijk aanmelden voor kaarten. De kaarten zijn gratis en worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Je kunt maximaal 2 kaarten per persoon aanvragen. Ben jij een van de gelukkige ‘Oisterwijkers, Moergestelnaren of Heukelommers’ die een kaartje heeft bemachtigd? Dan ontvang je van ons uiterlijk 4 januari een bevestiging en meer informatie.

Aanmelden voor kaartjes kan vanaf 28 december 2018 via www.oisterwijk.nl/nieuwjaarsbijeenkomst.

Geen kaarten? Toch welkom!

Heb je geen bevestiging ontvangen en dus geen kaarten, maar wil je toch met andere inwoners, verenigingen en ondernemers proosten op het nieuwe jaar? Dat kan! Het gemeentebestuur nodigt je van harte uit om woensdag 9 januari 2019 vanaf 20.30u samen het glas te heffen op een mooi, gezond en succesvol 2019 in de foyer van de Tiliander, Spoorlaan 82 c in Oisterwijk.

 

 

Gemeenteberichten week 51 2018

Onderwerpen college

 • Vaststellen gewijzigde raadsvoorstellen en vaststellen afdoening van toezeggingen
 • Vaststellen van de eerste wijziging van de Legesverordening 2019
 • Gemeentefonds septembercirculaire 2018
 • Nota Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid 2019-2023 gemeente Oisterwijk
 • Stand van zaken burgerinitiatiefvoorstel verkeersveiligheid en parkeerproblematiek KVL
 • Bijstelling tarieven 2018 en indexering tarieven 2019 Raamovereenkomst sociaal domein GHDO gemeenten
 • Realiseren woonunit
 • Het bouwen van 2 bijgebouwen op het perceel Tilburgseweg 57 in Moergestel (landgoed Dennenhoef)
 • Burgerpanelonderzoek dienstverlening en (digitale) communicatie

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Zandstraat 1 Heukelom, het veranderen van de inrichting
 • Stationsstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen
 • KVL terrein sectie A7687 Oisterwijk, het bouwen van 27 appartementen
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het aanleggen van een poel en groenvoorziening en het kappen van een boom
 • De Zaalt 3 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 5 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Nabij de Heiligenboom Moergestel, het tijdelijk wijzigen van de bestemming i.v.m. Karnaval Festival
 • Diverse locaties aan de Voorste Stroom Oisterwijk, het aanleggen van kanovoorzieningen
 • Groenstrook voor het station Oisterwijk, het kappen van een kastanjeboom

Verleend

 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw (fase 3)
 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een aangebouwd bijgebouw met zwembad (fase 2)

Verlengd

 • Laag Heukelomseweg 7 Heukelom, het renoveren en verbouwen van een bestaande langgevelboerderij en het plaatsen van 2 bijgebouwen

Opheffing Bouwstop

 • Schijfstraat 6 C Oisterwijk

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Van Bommelhof, Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Van der Zanden Milieu BV Moergestel voor het houden van de Open dagen van VDZ op 28 en 29 december aan de Zandstraat 14 Moergestel
 • Aan 2College Durendael voor het houden van de Kerstactie voor de Goede Doelen op 21 december in het clubhuis en omgeving van de rugbyclub Oysters en voor het houden van de Sportmarathon in de nacht van 20 op 21 december in Sporthal de Leije in Oisterwijk

Melding

 • Door Optisport Oisterwijk voor het organiseren van Club Nat op 6 april in zwembad de Leije in Oisterwijk

Tijdelijke verkeermaatregelen

 • 28 en 29 december: vanwege de open dagen van aannemingsbedrijf Van der Zanden is de Zandstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Nog geen mantelzorgcompliment? Haal ‘m voor 21 december op!

 

Was u in 2018 mantelzorger in Oisterwijk, Moergestel of Heukelom? Dan krijgt u van de gemeente het mantelzorgcompliment. Een blijk van waardering voor al uw harde werk.

Het mantelzorgcompliment bestaat uit 2 cadeaubonnen van  €12,50. De bonnen kunt u besteden binnen onze gemeente. Bij de bonnen krijgt u een overzicht met deelnemende ondernemers.

Ophalen

U kunt het mantelzorgcompliment ophalen tot 21 december op Blokshekken 3. De ophaaldagen zijn op maandag- of donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. Woont u niet in onze gemeente of werkt u overdag? Maak dan in overleg een afspraak. Mail naar Ingrid Oosterling via ingridoosterling@contourdetwern.nl of bel (013) 528 40 80.

Tijdelijk gratis parkeren in het centrum

Parkeren in het centrum van Oisterwijk en niet betalen? Dat mag tijdelijk, de parkeerautomaten worden namelijk afgesloten met een kap die beschermt tegen vuurwerk.

Het gratis parkeren gaat in op zondag 23 december om 17.00 uur en duurt tot en met dinsdag 1 januari. Op woensdagochtend 2 januari worden de beschermkappen ruim voor 09.00 uur van de automaten gehaald.

De gemeente controleert in deze periode wel of auto’s een beetje netjes staan. Dus niet op stoepen, in zones met een parkeerverbod, dubbel parkeren of zonder kaart op een gehandicaptenparkeerplaats. Oftewel, gratis parkeren, maar wel graag in de vakken.

Bijzondere raadsvergadering voor burgemeester

Foto-onderschrift: Burgemeester Janssen mocht woensdag 12 december een wel heel bijzondere raadsvergadering voorzitten. De raad bestond namelijk uit leerlingen van groep 8 van basisschool De Vonder. De vergadering was een afsluiting van het project ‘Cultuur’. Tijdens dit project doken de leerlingen in de wereld van de politiek. Ze begonnen hun eigen politieke partijen inclusief een griffier, lijsttrekkers, gedachtegoed, campagnes en verkiezingen. Bij het gedachtegoed van de partijen stonden actuele thema’s centraal als de Zwarte Pietendiscussie en vluchtelingenbeleid. Maar ook schoolse zaken als meer gymles, een grotere fietsenstalling of meer les op Chromebooks kwamen aan bod. Om te weten hoe het er nou echt aan toe gaat in een gemeenteraad, hebben de leerlingen zelf via wethouder Dion Dankers een excursie naar de raadzaal geregeld. Met de burgemeester als voorzitter hebben de leerlingen met hun eigen opgerichte partijen vergaderd.

Andere openingstijden gemeentekantoor op 24 en 31 december en 2 januari

Op 24 en 31 december én 2 januari heeft het gemeentekantoor andere openingstijden. We hebben ze op een rij gezet:

 • Maandag 24 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Maandag 31 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Woensdag 2 januari: het gemeentekantoor gaat open om 09.30 uur

Het is daarom niet mogelijk om afspraken te maken op het moment dat het gemeentekantoor dicht is. Ook kun je geen paspoorten, rijbewijzen en andere documenten ophalen.

Wil je iets regelen met de gemeente of moet je een document ophalen? Zorg dat je het op tijd regelt.

Oisterwijk scoort ruime voldoende op dienstverlening en communicatie

De kwaliteit van de communicatie van de gemeente Oisterwijk in zijn geheel scoort gemiddeld een 7,0. Dat is de uitkomst van een burgerpanelenquete onder inwoners.

Bijna de helft van de panelleden waardeert de kwaliteit van de communicatie met een 8,0 of hoger. De gemeente is blij met de eindconclusie, maar ziet tegelijkertijd op een aantal onderdelen aanleiding voor verbetering. Daarom wordt in het eerste kwartaal van 2019 een actieplan opgesteld.

Dienstverlening en (digitale) communicatie
De gemeente Oisterwijk heeft onlangs het Burgerpanel een aantal vragen voorgelegd over dienstverlening en (digitale) communicatie. In 2012 is ook een dergelijk onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een actieplan voor verbetering van de dienstverlening en communicatie.

Informatie van de gemeente
Een ruime meerderheid van de panelleden is (zeer) geïnteresseerd in informatie van en over de gemeente. De meer traditionele kanalen zoals de Nieuwsklok, huis-aan-huis brieven en informatie/ inspraakavonden zijn het meest bekend bij de inwoners. De Nieuwsklok, huis-aan-huis brieven en de website worden het meest gebruikt. Ten opzichte van de meting van 2012 geeft een groter percentage aan gebruik te maken van de gemeentelijke website en van informatie-/inspraakavonden. Over het algemeen zijn panelleden (zeer) positief over de door hen gebruikte kanalen. De Nieuwsklok, Facebook en huis-aan-huis brieven worden het meest positief beoordeeld door de gebruikers van deze kanalen.

Alhoewel alle kanalen vrijwel positief beoordeeld worden, benoemen de panelleden ook een aantal punten van aandacht. Zo voorziet de website in nagenoeg alle informatie maar de informatie is niet altijd vindbaar. Informatie-/inspraakavonden worden positiever beoordeeld dan in 2012. Wel geeft een aantal respondenten aan behoefte te hebben aan een betere terugkoppeling. De gemeentepagina in de Nieuwsklok wordt door bijna alle respondenten weleens gelezen. Veel van hen vinden hem informatief, begrijpelijk en goed leesbaar. Wat betreft de volledigheid en de mate waarin de pagina aantrekkelijk is vormgegeven, zijn de panelleden minder positief.

Digitale dienstverlening
Negen op de tien panelleden hebben het afgelopen jaar de website van de gemeente bezocht. Dit is een groter aandeel dan in 2012. Veruit de meeste bezoekers van de website vonden wat zij nodig hadden. Enkele bezoekers van de website vonden de site te ingewikkeld of wilden iets regelen dat niet mogelijk was via de website. Panelleden zijn over het algemeen positief over het regelen van verschillende zaken op de website. Over het maken van een afspraak en het aanvragen van een paspoort, id-kaart of rijbewijs is de overgrote meerderheid (zeer) tevreden. Men is gematigder positief over het doen van een melding via de website.

Contact met de gemeente
Drie kwart van de panelleden heeft in het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. Dit contact verliep voornamelijk via de balie, telefoon en e-mail. Van de panelleden die een brief of mail naar de gemeente stuurden, heeft de helft een ontvangstbevestiging gehad.
Voor de helft van de panelleden die contact met de gemeente hadden, was het geheel duidelijk wie hun vraag in behandeling zou nemen en hoe zij hun contactpersoon konden bereiken. Voor een derde was dit niet duidelijk. Voor iets meer dan de helft van deze panelleden was het geheel duidelijk binnen welke termijn zij antwoord zouden krijgen. Voor een kwart was dit niet duidelijk.

Panelleden die contact hebben gehad met de gemeente zijn over het algemeen tevreden over de verschillende aspecten (o.a. doorlooptijd, snelheid reactie, duidelijkheid en juistheid van informatie) die hen zijn voorgelegd over de communicatie met en informatie van de gemeente. Het aspect waar de meeste panelleden (zeer) tevreden over zijn is de toonzetting van de communicatie (vriendelijk), gevolgd door de snelheid waarmee zij reactie kregen.

Actieplan
Het college komt in het eerste kwartaal van 2019 met een actieplan. De resultaten van het burgerpanelonderzoek worden gebruikt als input voor dit actieplan. Momenteel wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar innoveren voor een betere communicatie. De resultaten van dat onderzoek worden ook vertaald in verbeteracties die in het genoemde actieplan een plek krijgen.