Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten week 46 2018

Onderwerpen raad

 • Bestemmingsplan De Wingerd
 • Nieuw gemeentelijk archeologiebeleid
 • De begroting 2019
 • De belastingverordeningen 2019

Onderwerpen college

 • Verzoek tennisvereniging Teco tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening
 • Aanwijzen toezichthouders gevaarlijk groen locaties
 • Kadernota risicomanagement 2019 – 2022
 • e.r.-beoordeling plan “KVL-terrein, Ambachtstraat e.o.”
 • Procesvoorstel om te komen tot een actiegerichte woonagenda
 • Voorstel tot vaststellen verordening Declaratiefonds 2019
 • Omgevingsvergunning milieu, Unilin, Beneluxstraat 1 te Oisterwijk
 • Bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”
 • Commissieadvies Bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost)’
 • Erratum bij de begroting 2019
 • Beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing van de 1e verdieping Tiliander

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Posthoornseweg 29 Oisterwijk, het kappen van een populier
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het aanbrengen van een verdiepingsvloer
 • De Lind 42 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand
 • Burgemeester Vogelslaan 1 Oisterwijk, het wijzigen van een bestemming

Verleend

 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een erker en een constructiewijziging
 • Molenveldje in Moergestel, het uitvoeren van een beplantingsplan
 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor 6 maanden
 • Moergestelseweg 1-01 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Posthoornseweg 29 Oisterwijk, het kappen van een populier
 • Posthoornseweg 5-405 Oisterwijk, het kappen van een den
 • Hoog Heukelom 7 Heukelom, het kappen van een paardenkastanje
 • De Zaalt 9 in Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Kerkplein 4 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe pui in de achtergevel

Verlengd

 • Peperstraat 11 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Vooskerbos 2 Moergestel, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Met het vernieuwde kruispunt Wim van Baaststraat – Heukelomseweg was de ontsluiting Pannenschuur al een heel eind op weg. Vanaf maandag 5 november is de gemeente begonnen met de aanleg van verzinkbare palen in de wijk.

We hebben de planning voor u op een rij gezet:

 • Wim van Baaststraat – Heukelomseweg: de aanleg is begonnen op 5 november en de werkzaamheden duren 3 weken
 • Langvennen Zuid: de werkzaamheden beginnen 26 november en duren 2 weken
 • Kapelaan Sleegersstraat: de werkzaamheden beginnen 10 december en duren 2 weken

Aansluiting op stroom

De verzinkbare palen werken op stroom en worden aangesloten door Enexis. Wanneer dit gebeurt ligt aan de planning van Enexis. Zodra de palen werken, verwijdert de gemeente de betonblokken uit de wijk.

Overige werkzaamheden

In de Gerard van der Lindenstraat start op 7 januari de aanleg van een drempel en plateau. In en om de Wim van Baaststraat komen nog nieuwe planten en bomen. De gemeente begint hier half november mee.

Oisterwijk geeft goede voorbeeld tijdens het Nationaal Schoolontbijt

Kinderen brengen burgemeester Hans Janssen ontbijtje in stadhuis

Vanochtend brachten 12 kinderen van De Bienekebolders uit Moergestel een ontbijtje bij burgemeester Hans Janssen het raadhuis. Samen gaven ze aan een feestelijk gedekte tafel in de burgerzaal het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en werden er volop vragen gesteld aan elkaar. Zo weten de kinderen nu wat de lievelingskleur is van de burgemeester  (groen) en wat hij het leukste vindt aan het werk (dat je mag ontbijten met kinderen). Burgemeester Hans Janssen is niet de enige burgemeester die met de kinderen om tafel ging. In het hele land nemen zo’n 275 collega-burgemeesters deel aan het Burgemeestersontbijt.

Donatie aan Kinderpostzegels

Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester symbolisch voor zijn ontbijtje met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Met het thema ‘Een feestje voor iedereen!’ laten Kinderpostzegels en het Nationaal Schoolontbijt zien dat een feestje pas een feestje is als iedereen erbij hoort. Kinderpostzegels ondersteunt daarom ook een project met verjaardagsfeestjes voor de héle klas, waarbij kinderen spelenderwijs leren dat het leuk is dat iedereen anders is. De leerlingen uit groep 3-4 namen de cheque met een bedrag van € 500,00 in ontvangst. Hans Janssen kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: “De kinderen en ik hebben genoten. Dit ontbijt was echt een feestje voor iedereen!”

Het Nationaal Schoolontbijt

Het Burgemeestersontbijt in zo’n 275 gemeenten is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 16e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het educatieve ontbijtevenement heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School.

Gekapte bomen in november en december

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor november en december is:

 • 8 eiken en een berk op het KVL-terrein aan de kant van de Nijverheidsweg vanwege stabiliteitsproblemen. Eerder zijn al 8 bomen gekapt omdat deze direct gevaar opleverden voor de omgeving. Het besluit om te kappen is genomen naar aanleiding van een boomtechnisch onderzoek (trekproef). Op de locatie van de gekapte bomen, plant de gemeente nieuw groen.

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Mantelzorgers in het zonnetje

Zaterdag 10 november, tijdens de Dag van de Mantelzorg, ontvingen gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern ruim 90 mantelzorgers in The Inside. Er was een gevarieerd programma, met dans, muziek en theater door het gezelschap ‘Theater Boven Water’. De acteurs lieten de aanwezigen van de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er was aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertaalden verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Wethouder Peter Smit was ook aanwezig: “Ik ben zelf ook mantelzorger geweest en weet hoe serieus en soms zelfs verdrietig deze rol kan zijn. Het is dan toch fantastisch om te zien, dat er tijdens deze dag toch ruimte is voor plezier met elkaar. Ik vond het heel fijn om daar vandaag deel van uit te mogen maken.”

19 november bijeenkomst over ‘Wonen’ in Oisterwijk 

Er is in Oisterwijk en in de regio Hart van Brabant veel vraag naar woningen en woningbouw. Daarnaast kampen gemeenten in de regio Hart van Brabant met vraagstukken over onder andere doorstroom, langer zelfstandig wonen van ouderen en scheefwonen.

Om goed in kaart te brengen waar behoefte aan is in onze regio en hoe de woningmarkt functioneert, zijn 2 onderzoeken uitgevoerd:

 • Het Regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek
 • Onderzoek huurvoorraad woningcorporaties

Benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en wat dat betekent voor de gemeente Oisterwijk? Wij vertellen u hier graag meer over! We nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst over het thema ‘Wonen’ op 19 november om 19.30u in het Raadhuis.

Programma

Het programma is als volgt:

 

19:30 Welkom door wethouder Smit
19:35 Positionering van de onderzoeken door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
19:40 Toelichting regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek 2018 door dhr. Hagen (Spring Co)
20:40 Toelichting onderzoek huurvoorraad woningcorporaties 2018 door dhr. Nieuwenhuis (Companen)
21:40 Vervolgproces door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
22:00 Afsluiting door wethouder Smit

 

Week tegen Kindermishandeling

 

Van 19 tot en met 23 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Ook de regio Hart van Brabant zet zich in om kindermishandeling terug te dringen. Het thema in onze regio is: ‘In gesprek met het kind’.

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling zijn er verschillende activiteiten. Niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor inwoners. Want het is belangrijk om signalen van mishandeling te herkennen én te weten wat je moet doen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Programma

Een greep uit het programma van de Week Tegen Kindermishandeling

 • 19 november: Beat It! Event voor en door jongeren. Locatie: Loft Tilburg, Ringbaan Oost 8-17 Tilburg
 • 20 november: Kinderrechtendag 2018. Locatie: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg
 • 20 november: Zonder conflictscheiding uit elkaar. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 20 november: Kwetsbaar ouderschap: doorbreken van intergenerationele cirkel! Locatie: GGz Breburg, Lage Witsiebaan 4 Tilburg
 • 20 november: Watch project – Actie tegen Loverboys. Locatie: Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 8-79 Tilburg
 • 21 november: Inspiratie uit Noorwegen: ontschotting. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 21 november: Meet & Greet met Sterk Huis. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 21 november: Training Gewoon Doen! Locatie: Cultureel Centrum Elckerlyc, Achter ’t Raadhuis 2 Hilvarenbeek
 • 22 november: In gesprek met kinderen over veiligheid. Locatie: Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 Tilburg
 • 22 november: film ‘The Glass Castle’. Locatie: Cinecitta, Willem II straat 29 Tilburg
 • 23 november: Symposium ‘Niets doen is geen optie?’. Locatie: Factorium Podiumkunsten, Koningsplein 11A Tilburg

Meer informatie

Meer informatie over de Week tegen Kindermishandeling en de activiteiten staat op de website www.zorginderegiohartvanbrabant.nl.

 

 

 

gemeenteberichten week 45 2018

Onderwerpen college

 • Koersdocument ‘naar een samenredzaam Oisterwijk’
 • Het slopen van een deel van het U-gebouw op het perceel Almystraat 12 in Oisterwijk
 • Vragen Artikel 34 RvO fractie VVD inzake The Inside
 • Raadsinformatiebrief overlastmeldingen The Inside

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotseweg 78 Moergestel, het gebruiken van een loods voor het stallen van caravans
 • Hoogstraat 3 Oisterwijk, het vervangen van de kozijnen
 • Biezenstraat 45 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Laag Heukelomseweg 7 Heukelom, het renoveren en verbouwen van een bestaande langgevelboerderij en het plaatsen van 2 bijgebouwen
 • Rootven 63 Moergestel, het wijzigen van de vloerconstructie van de zoldervloer en het isoleren van de kap

Verleend

 • Hoog Heukelomseweg 1 Heukelom, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een hondenpension
 • Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 7 in Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Almystraat 12 in Oisterwijk, het gedeeltelijk slopen van het u-gebouw

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel

Verkeer

 • 17 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers Herengoedstraat, Voorbrugstraat, Boonhofstraat, Kloosterlaan, Huysackerstraat, Kruisackerstraat, Kruisackerplein, Rootven en Raadhuisstraat in Moergestel
 • 18 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers de Spoorlaan, Stationsstraat, De Lind Noord en Zuid en de Burgemeester Verwielstraat in Oisterwijk

Meer parkeerplaatsen Heukelomseweg

Op de Heukelomseweg in Heukelom zijn nieuwe parkeerstroken aangelegd. Er was te weinig ruimte voor auto’s om te parkeren en dit zorgde met enige regelmaat voor onveilige situaties op de weg. Met deze stroken is er nu voldoende ruimte gemaakt voor auto’s om te parkeren.

Duurzaam autorijden, controleer je bandenspanning

In Nederland rijdt meer dan de helft van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Maar wist je dat je wel €60,- per jaar bespaart als je iedere 2 maanden je banden oppompt?

Een auto met een te lage bandenspanning verbruikt jaarlijks 2 tot 5 procent meer brandstof. Dit kost Nederland ieder jaar zo’n 150 miljoen liter extra brandstof én veroorzaakt 360 miljoen kilo extra CO₂ uitstoot!

Ongelukken
Daarnaast is de kans dat auto’s met onderspanning ongelukken veroorzaken groter. Dat kom doordat ze een langere remweg hebben en een slechtere wegligging. Ook is de kans op een klapband groter en neemt de slijtage van de banden toe.

Meer weten? Op de website www.milieucentraal.nl staan veel tips over de juiste bandenspanning van je auto.

Bouwupdate Den Donk

Afgelopen week stortten we beton voor de bodem van het zwembad en de fundering voor de vloer van de sporthal op Den Donk. Maar liefst 35 vrachtwagens vol beton waren hiervoor nodig. Hiermee is weer een mooie stap gezet richting een nieuwe sportaccommodatie voor Oisterwijk en omgeving!

19 november bijeenkomst over ‘Wonen’ in Oisterwijk 

Er is in Oisterwijk en in de regio Hart van Brabant veel vraag naar woningen en woningbouw. Daarnaast kampen gemeenten in de regio Hart van Brabant met vraagstukken over onder andere doorstroom, langer zelfstandig wonen van ouderen en scheefwonen.

Om goed in kaart te brengen waar behoefte aan is in onze regio en hoe de woningmarkt functioneert, zijn 2 onderzoeken uitgevoerd:

 • Het Regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek
 • Onderzoek huurvoorraad woningcorporaties

Benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en wat dat betekent voor de gemeente Oisterwijk? Wij vertellen u hier graag meer over! We nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst over het thema ‘Wonen’ op 19 november om 19.30u in het Raadhuis.

Programma

Het programma is als volgt:

19:30 Welkom door wethouder Smit
19:35 Positionering van de onderzoeken door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
19:40 Toelichting regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek 2018 door dhr. Hagen (Spring Co)
20:40 Toelichting onderzoek huurvoorraad woningcorporaties 2018 door dhr. Nieuwenhuis (Companen)
21:40 Vervolgproces door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
22:00 Afsluiting door wethouder Smit

15 november dialoogtafels Stervenskunst als Levenskunst

Tijdens de week van de dialoog organiseert Metgezel in Zingeving 6 dialoogtafels met als thema Stervenskunst als Levenskunst.

Tijdens de dialoogtafels gaat u in gesprek met maximaal 8 deelnemers en een professionele gespreksleider. Hoe gaan we om met de dood? Wat willen we nog wel en niet uit het leven halen voor het zover is?

Wanneer

 • Donderdagochtend 15 november van 09.45 tot 12.30 uur
 • Donderdagavond 15 november van 18.45 tot 21.30 uur

Locatie: het Gerard Hovershuis aan de Kerkstraat in Oisterwijk.

Aanmelden

Meedoen is gratis en koffie, thee en iets lekker staan klaar. U moet zich wel aanmelden. Dit kan tot 10 november via de website www.metgezelinzingeving.com of bel Jan Daem (06) 134 16 942.

Inloopavond verkeer Moergestel

Maandag 5 november was in cultureel centrum Den Boogaard een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond was een vervolg op de avond van 11 april. Tijdens deze inloopavond, die geopend werd door wethouder Dion Dankers, gingen de aanwezigen met de gemeente in gesprek over de verschillende knelpunten en oplossingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid in Moergestel.

 

 

Gemeenteberichten week 44 2018

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief Toezichtoordeel 2018 van de provincie Noord-Brabant op het archief- en informatiebeheer
 • Antwoordbrief naar aanleiding van op grond van art. 34 Reglement van Orde door partij VVD gestelde vragen met betrekking tot de aanleg van een fietspad Tilburg-Moergestel
 • Voorstel tot het kopen van grond voor de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel
 • Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel
 • Invoeren tarief van € 1,76 per inworp restafval zak in de ondergrondse container
 • Vergroten mobiel betaalgemak parkerende bezoekers centrum Oisterwijk
 • Raadsvoorstel 2de herijking deelbegroting Jeugd 2018 Hart van Brabant
 • Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
 • Raadsinformatiebrief monitor sociaal domein 2018
 • Raadsvoorstel “Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Moergestelseweg 1 01 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met een opbouw
 • De Sonman 22C Moergestel, het opslaan in een tussenopslag van asbesthoudende materialen
 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het bouwen van hal 5 en 6

Verleend

 • Sportlaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de rijhal van de manege
 • Het brandveilig gebruik van een groepsaccommodatie, Nijssenstraat 4 Haghorst (dit is een publicatie van de gemeente Hilvarenbeek. Kijk voor meer informatie op www.hilvarenbeek.nl)

Verlengd

 • Vinkenberg ong. Moergestel, het bouwen van een woonboerderij met bijgebouw
 • Schoolstraat 60A Moergestel, het uitbreiden van het bedrijfspand

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Scheibaan 13A te Oisterwijk, voor het uitbreiden van een zorghotel. Dossiernummer 2018-0494.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 2 november gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Werkzaamheden aan de A58

De komende periode wordt er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om de weg af te sluiten. Om de overlast te beperken, wordt het werk ’s nachts uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn gepland tussen 22 oktober en 20 november. In deze periode wordt de weg verschillende keren afgesloten bij knooppunt Batadorp – Moergestel en knooppunt De Baars – Oirschot. De afsluitingen op een rij:

Knooppunt Batadorp – Moergestel

 • 31 oktober 20.00 uur tot 1 november 05.00 uur

Knooppunt De Baars – Oirschot

 • 5 november 20.00 uur tot 6 november 05.00 uur
 • 6 november 20.00 uur tot 7 november 05.00 uur
 • 7 november 20.00 uur tot 8 november 05.00 uur
 • 8 november 20.00 uur tot 9 november 05.00 uur
 • 19 november 20.00 uur tot 20 november 05.00 uur

Het verkeer wordt geïnformeerd met borden en waar nodig omgeleid. Houdt u in deze periode rekening met extra reistijd. 

Van A naar beter!

Maakt u gebruik van de A58 tijdens deze periode? Check dan voor u vertrekt de website www.vananaarbeter.nl. Hier kunt u altijd de laatste informatie over de wegafsluitingen vinden.

Week van de Pleegzorg

Van 31 oktober tot en met 7 november start landelijk de ‘Week van de Pleegzorg’. In Nederland zijn ruim 23.000 kinderen op zoek naar een pleeggezin. Soms voor een korte tijd, soms langer.

Tijdens de ‘Week van de Pleegzorg’ voert Pleegzorg Nederland verschillende acties. Eén van die acties is ‘doneer je sporthek’. De bedoeling is dat zoveel mogelijk sportverenigingen een spandoek aan het sporthek hangen met een oproep om pleegouder te worden. Wil jij een spandoek bij jouw sportvereniging hangen? Stuur een mailtje naar info@pleegzorg.nl.

Ook zijn er landelijk verschillende informatieavonden over pleegzorg. Denk je erover om pleegouder te worden? Op 7 november kun je je laten informeren in het Willem II stadion in Tilburg. Stuur hiervoor een mailtje naar pleegzorg@sterkhuis.nl.

Meer weten over pleegzorg? Ga dan naar de website www.pleegzorg.nl.

Veilig Honk voor scholieren

Scholieren moeten soms ver fietsen van huis naar school. Onderweg naar school kan er van alles gebeuren. Een lekke band, valpartijen, pesterijen of een onveilig gevoel.

Om scholieren onderweg extra veiligheid te bieden, hebben de gemeente Oisterwijk en de Dorpsraden in Udenhout en Berkel-Enschot een aantal Veilige Honken in het leven geroepen.

Hulp

Een Veilig Honk is een huis of bedrijf waar vrijwilligers een veilige plek bieden. Dat doen ze door hulp te geven aan de scholieren als ze daarom vragen, bijvoorbeeld het uitlenen van een fietspomp of het plakken van een pleister.

Veilig Honk-logo

De Veilige Honken zijn te herkennen aan een bordje met het Veilig Honk-logo dat bij de woning of het bedrijf is geplaatst. In geval van nood kunnen scholieren terecht bij de volgende Veilige Honken.

Waar

Ben je onderweg naar huis of naar school en voel je je niet veilig of heb je hulp nodig, ga dan naar een van de Veilige Honken. De adressen van de Veilige Honken, vind je hier:

 • Kinderopvang Tierelier Spoordijk 8, Heukelom
 • Zwembad Baksche Ven Baksevenweg 1, Oisterwijk
 • Firma Broeders Eindhovenseweg 12, Moergestel (vlakbij Trappistenklooster)
 • Oirschotseweg Oirschotseweg 85, Moergestel  Bij afwezigheid van de vrijwilligers kun je terecht aan de overkant op Oirschotseweg 70
 • Fam. Jansma  Bosscheweg 39, Berkel-Enschot
 • De Bollekens  Enschotsebaan 21A, Berkel-Enschot
 • Vromans Haardhout  Enschotsebaan 35, Berkel-Enschot
 • Fam. Smits Hazennest Oost 6, Berkel-Enschot  (vlakbij Tilburg Noord)
 • Firma Hoppenbrouwers Elektro Kreitenmolenstraat 201, Udenhout
 • McDonald’s Rijksweg 1, Udenhout
 • Fam. Oerlemans Molenstraat 48, Berkel-Enschot
 • Fam. Kools Berkelseweg 57, Berkel-Enshot (vlakbij fietspad N65)
 • Fam. Vos De Kraan 96, Berkel-Enschot (vlakbij Boer Robben)

Presentatie rapportage Verkeersveiligheid Moergestel op 5 november

Op maandag 5 november organiseert de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 11 april. Toen legde de gemeente een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid voor aan de inwoners van Moergestel.

Tijdens deze avond hebben de aanwezigen 225 reactieformulieren ingevuld, met verschillende ideeën en oplossingen. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan en is er een rapport opgesteld.

Dit rapport leggen we nu graag aan u voor. Daarom nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst.

Inloopavond Verkeersveiligheid

 • Maandag 5 november, 19:00 – 21:00 uur
 • Locatie: Den Boogaard, Sint Jansplein 5 Moergestel

De inloopbijeenkomst begint met een plenaire ontvangst, waarin we u een korte samenvatting geven van het proces en de inhoud van het rapport. Daarna kunt u in de zaal met ons in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen.

Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl.

Grip op uw geld

Aan het einde van maand altijd een beetje geld tekort? Of stapelen de rekeningen zich steeds verder op? Krijg grip op uw geld! Via de website oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl leert u geld besparen en zelfs overhouden.

Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl bestaat uit 3 geldplannen:

 • Kom uit de geldzorgen! – Bij financiële zorgen of problemen
 • Beter rondkomen – Als u af en toe tekort komt
 • Sparen, aflossen of beleggen – Wanneer u geld over heeft

Met het geldplan ‘Beter rondkomen’ wordt gemiddeld €170,- per maand bespaard. Deelname is anoniem.

Startpunt Geldzaken is een initiatief van onder andere het Nibud en Vereniging Eigen Huis. De gemeente Oisterwijk vind het voorkomen van geldproblemen belangrijk. Daarom staan er op de website www.oisterwijk.nl op verschillende plaatsen links naar Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl.

Wij zijn klaar voor de winter

Het lijkt misschien nog ver weg, maar wij bereiden ons al voor op de winter. Het zout ligt klaar, de wagens zijn geïnspecteerd én getest. Laat die sneeuw maar komen.

Mantelzorger? Kom 10 november naar de Dag van de Mantelzorg

Zorgt u al langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Dat is intensief. Daarom willen ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk u graag in het zonnetje zetten.

Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.30 uur bent u van harte welkom in ‘The Inside’, Heusdensebaan 48 te Oisterwijk.

Programma

Na een warm welkom is er live muziek en theater. Het gezelschap ‘Theater Boven Water’ laat ons de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er is aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertalen verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Soms met een lach, soms met een traan. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 november per mail bij wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel

(013) 528 40 80 (tijdens kantooruren) bij Wil Hoentjen of Ingrid Oosterling. Geef door met hoeveel personen u komt. Na aanmelding krijgt u géén bevestiging. Wij gaan er van uit dat u aanwezig bent. Zorgt u niet alleen voor uw naaste maar samen met iemand anders? Ook ‘mede’ mantelzorgers zijn van harte welkom.

Zorg voor achterblijver

Als het moeilijk is om degene waarvoor u zorgt die middag alleen te laten, neem dan contact met ContourdeTwern op. Zij denken graag mee over een oplossing. Parkeergelegenheid is er voldoende bij ‘The Inside’. Als vervoer voor u een probleem is, neem dan ook contact op.

Mantelzorgcompliment

Aan het einde van de middag op 10 november krijgt u uw mantelzorgcompliment. Dit is een lokale cadeaubon en een kleine attentie.

Betere bescherming bomen De Lind

Op de Lind staan vele prachtige bomen. Die bomen staan in vakken, die noemen we ook wel boomspiegels. Afgelopen jaar hebben we om de meeste bomen op de Lind nieuwe hulst geplant. Om deze hulst beter te beschermen, plaatsen we op een aantal plekken paaltjes. Daarnaast plaatsen we bij 3 boomspiegels op de Lind, waar geen hulst staat, hekjes. Deze boomspiegels nodigen namelijk uit om fietsen op te plaatsen en dat zorgt voor schade aan de boomspiegels en bomen. Bij de keuze van de hekjes is rekening gehouden met het mooie straatbeeld en dat de hekjes geen schade aanbrengen aan de bomen en hun wortels.

Ondertussen in de Berkenlaan

Op 15 oktober zijn de rioolwerkzaamheden in de Berkenlaan gestart. Hiervoor hebben eerst de nutsbedrijven de water- en gasleiding flexibel gemaakt, zodat daarna het nieuwe riool geplaatst kan worden. Afhankelijk van de weeromstandigheden is de planning om medio december de werkzaamheden in de Berkenlaan af te ronden. Begin januari starten dan de rioolwerkzaamheden in de Apollolaan.

 

Gemeenteberichten week 43 2018

Onderwerpen college

 • Aanwijzingsbesluiten toezichthouder Wet basisregistratie personen
 • Wijzigingsplan Oirschotseweg 76, Moergestel
 • Beantwoorden brief over vertrouwenspersoon
 • Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
 • Het tijdelijk plaatsen van 5 x 2 extra kantoorunits op het perceel Laarakkerweg 11 in Oisterwijk
 • Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o.’
 • Regionaal Kwalitatief Woningbehoefte Onderzoek 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotsebaan 15A-94 Oisterwijk, het oprichten van een recreatief nachtverblijf
 • ‘T Seuverick 29 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Burg. Verwielstraat 8 Oisterwijk, het verbouwen en splitsen van 1 naar 4 appartementen
 • Industrieweg 8 A Moergestel, het wijzigen van een bestemming
 • Wilhelminalaan 3 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen en gebruiken van units

Verleend

 • Kerkstraat 9 B Oisterwijk, het tijdelijk veilig en waterdicht maken van de droogschuur
 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een woonhuis (fase 1)
 • Dorpsstraat 16 Oisterwijk, het plaatsen van een reclamebord
 • Krijtestraat 37 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • Oisterwijksebaan 3A Heukelom, het kappen van 12 Canadese populieren en 1 Italiaanse populier
 • Willem De Zwijgerlaan 8 Oisterwijk, het verhogen van de nok

Deels verleend

 • Schijfstraat 10 Oisterwijk, het kappen van 15 bomen. Er zijn 14 bomen geweigerd en 1 boom is verleend

Verlengd

 • Heuvelstraat 18 Moergestel, het bouwen van een kapschuur en het maken van een inrit
 • Kerkplein 4 Oisterwijk, het plaatsen van 2 puien in de achtergevel

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan Parkeren, gemeente Oisterwijk
 • Vastgesteld wijzigingsplan Oirschotseweg 76, Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan SSNO Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk voor het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas op 18 november in het centrum van Oisterwijk
 • Aan Natuurtheater Oisterwijk voor het wijzigen van de Drank- en Horecavergunning van het horecabedrijf aan de Gemullehoekenweg 147 in Oisterwijk

Veteranendag Hart van Brabant 27 oktober

Op 27 oktober organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag. Dit jaar is het evenement in Rijen.

Op deze regionale veteranendag spreken de deelnemende gemeenten hun waardering, erkenning en dank uit aan veteranen voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

Zoals gebruikelijk bestaat de veteranendag Hart van Brabant uit 2 delen. Het publieksevenement en het besloten programma voor veteranen. Het publieksevenement is dit jaar aan de Nassaulaan in Rijen. Het besloten programma is in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. Naast een weerzien van vrienden en bekenden, heeft de Stichting Veteranen Hart van Brabant zich ook dit jaar weer ingezet voor een veel belovende invulling. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in De Boodschap. Om 14.00 uur start het programma.

Het publieksevenement begint om 10.00 uur aan de Nassaulaan in Rijen. U kunt verschillende militaire voertuigen bekijken. Er zijn verenigingen en stichtingen aanwezig die sterke raakvlakken hebben met veteranen. Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen.

Uitnodiging

Inmiddels zijn alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Waalwijk persoonlijk uitgenodigd.

Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging gekregen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl.

Uw Raad:

25 oktober Beeldvormingsbijeenkomst 19.30 uur

25 oktober Commissieavond 20.00 uur

8 november Raad 17.00 uur

12 november Agendacommissie 19.30 uur

12 november Presidium 20.30 uur

15 november Raad 20.00 uur

22 november Beeldvormingsbijeenkomst 19.30 uur

29 november Commissieavond 19.30 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen!

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden!

Inspreken

Inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen? Geef het door via griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Inspreken kan alleen over de voorstellen die op dat moment op de agenda staan.

Meer informatie

Alle informatie over raad, agenda’s en documenten, verslagen en de raadsleden staat op de website http://oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Of volg de raad via Twitter: @RaadOisterwijk.

Presentatie rapportage Verkeersveiligheid Moergestel op 5 november

Op maandag 5 november organiseert de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 11 april. Toen legde de gemeente een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid voor aan de inwoners van Moergestel.

Tijdens deze avond hebben de aanwezigen 225 reactieformulieren ingevuld, met verschillende ideeën en oplossingen. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan en is er een rapport opgesteld.

Dit rapport leggen we nu graag aan u voor. Daarom nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst.

Inloopavond Verkeersveiligheid

 • Maandag 5 november, 19:00 – 21:00 uur
 • Locatie: Den Boogaard, Sint Jansplein 5 Moergestel

De inloopbijeenkomst begint met een plenaire ontvangst, waarin we u een korte samenvatting geven van het proces en de inhoud van het rapport. Daarna kunt u in de zaal met ons in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. 

Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl.

Ontmoet de monumentencommissie

Wist je dat er in onze gemeente 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten zijn?

Het aanwijzen van en adviseren over monumenten gebeurt door de monumentencommissie. De monumentencommissie is onafhankelijk en bestaat voor het grootste deel uit deskundigen die niet voor de gemeente werken. Ze adviseert de gemeente bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning, of over het beleid rondom monumenten.

Onlangs is Lotte Zaaijer benoemd als nieuw lid van de monumentencommissie. Lotte werkt als zelfstandige op het gebied van bouwhistorisch onderzoek en erfgoedadvisering. Zij neemt de taak over van Sabine Broekhoven. Sabine is inmiddels in Brussel aan de slag in een erfgoed-functie. De wisseling van de wacht is een mooi moment om de leden van de monumentencommissie aan je voor te stellen:

 • Anthonie Dieleman, restauratiearchitect en voorzitter van de monumentencommissie
 • Liesbeth Messing, stedenbouwkundige
 • Piet van de Plas, restauratiedeskundige
 • Lotte Zaaijer, bouwhistoricus en architect
 • Wim de Bakker, historicus
 • Geertje van Iersel, ambtelijk secretaris (bouwplannen)
 • Laurie Kamerling, ambtelijk secretaris (monumentenzorgMeer weten over monumenten en de monumentencommissie? Kijk eens op www.oisterwijk.nl/monumenten.

 

Foto monumentencommissie, met bijschrift: V.l.n.r. Wethouder monumentenzorg Peter Smit, Liesbeth Messing, Piet van de Plas, Geertje van Iersel, Lotte Zaaijer, Wim de Bakker, Anthonie Dieleman, Laurie Kamerling.

 

Onderhoud fietspad Oisterwijksebaan

 

Het onderhoud aan het fietspad aan de Oisterwijksebaan (tussen de Voorste Stroom en de Spoordijk) is begonnen. Fietsers moeten tijdelijk even op de naastgelegen weg fietsen. We geven dit met borden aan. Rond 9 november zijn de werkzaamheden klaar.

1 nacht de lichten uit!

De gemeente Oisterwijk doet mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober. De schijnwerpers op het Raadhuis, de kerken aan het Kerkplein en De Lind in Oisterwijk en aan het Sint Jansplein in Moergestel gaan tijdelijk uit.

Nederland is 1 van de meest verlichte landen ter wereld. Echt donker is het eigenlijk niet meer in ons land. Hierdoor zien we bijna geen sterren meer, raken nachtdieren in de war en slapen mensen slecht. De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu roepen iedereen in de Nacht van de Nacht op om de lichten uit te doen. Dit om ons te herinneren aan de schoonheid, het belang van duisternis én aan de energieverspilling. Ook in Oisterwijk past Nacht van de Nacht bij onze visie op duurzaamheid.

Meedoen

Doe jij op 27 oktober ook jouw lichten uit of wil je een activiteit organiseren? Aanmelden kan via www.nachtvandenacht/activiteiten. Kijk voor meer informatie www.nachtvandenacht.nl.

Herdenking bevrijding Oisterwijk en Moergestel

Op zaterdag 27 oktober worden gesneuvelde soldaten op de begraafplaats van de St. Petruskerk herdacht. In Moergestel is de herdenking van de bevrijding op zondag 28 oktober.

Oisterwijk is op 26 oktober 1944 bevrijd. 15 jonge Schotse soldaten zijn bij de bevrijding van Oisterwijk gesneuveld en liggen in Oisterwijk begraven. Op zaterdag 27 oktober om 14.00 uur worden zij tijdens een korte plechtigheid bij naam genoemd op de begraafplaats van de St. Petruskerk aan de Van Kemenadelaan in Oisterwijk. De werkgroep Oorlogsgraven en Bevrijding nodigt iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Herdenking Moergestel

In Moergestel is de herdenking van de bevrijding op zondag 28 oktober. Om 13.00 uur start de herdenkingsbijeenkomst in Den Boogaard, St. Jansplein 5 in Moergestel. Om ongeveer 13.45 uur gaan de aanwezigen vanuit Den Boogaard naar het monument van Generaal C.M. Barber. Daar is onder andere de kranslegging. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de herdenking.

Gevonden en verloren voorwerpen, dit doe je ermee

Wist je dat je voor verloren en gevonden voorwerpen terecht kunt op de website www.verlorenofgevonden.nl.  

Ben je iets verloren? Meld het op www.verlorenofgevonden.nl. Je krijgt dan ook meteen een bevestiging van jouw melding. Handig, want de verzekering vraagt hier soms om.

Pasjes en reisdocumenten

Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt? Je hoeft dit niet aan te geven bij de politie. Bij de gemeente onderteken je een vermissingsverklaring, hiermee vraag je een nieuw document aan. Wordt jouw document gevonden en bij de gemeente afgegeven, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Verloren bankpassen, ov-chipkaarten en andere passen stuurt de gemeente terug naar de betreffende bank of organisatie.

Iets gevonden

Als je een voorwerp vindt, dan heb je 2 mogelijkheden: het voorwerp naar de gemeente brengen of het zelf bewaren voor de eigenaar. Bewaar je het voorwerp zelf, maak dan melding via www.verlorenofgevonden.nl.

Dieren, medicijnen en gevaarlijke stoffen mag je niet afgeven bij de gemeente. Dieren breng je naar de dierenopvang, medicijnen geef je af bij de apotheek en gevaarlijke stoffen meld je telefonisch bij de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl.

Gemeente plaatst bladkorven

Vanaf 22 oktober staan er weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven staan op plekken waar veel bladoverlast is.

Er worden 95 korven geplaatst. De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen staan geen bladkorven. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald.

Wat mag in een bladkorf

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ook het blad uit uw tuin mag u hier kwijt. Ander tuinafval, zoals hout, takken of houtachtige planten, mag niet in de korven. Dit geldt ook voor groenafval van bedrijven en hoveniers. Doet u dit wel, dan riskeert u een boete voor illegaal storten.   

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. U hoeft hier ook geen melding van te maken. Deze hoopjes ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? U mag bladafval ook in uw groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke bladdepots. Hier verzamelt de gemeente tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer op te ruimen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in uw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. De gemeente probeert het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Schutstraat in parkeervakken
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat Moergestel parkeerterrein Audacia

Inleveren grof tuinafval

Heeft u naast bladeren ook ander tuinafval dat niet in uw GFT-container past? Op zaterdag 27 oktober en zaterdag 24 november 2018 kunt u het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren bij Bruurs Loon- en transportbedrijf aan de Heuvelstraat 20. Hierover informeren we u binnenkort uitgebreider.

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 42 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Johanna Van Brabantlaan 1 Oisterwijk, het plaatsen van een blokhut
 • Gemullehoekenweg 9 C Oisterwijk, het vervangen van de pui van het winkelgedeelte en de voordeur van de bovenwoning en de deur naar de bergingen
 • Almystraat 12 Oisterwijk, het slopen van een deel van het u-gebouw
 • Almystraat 10 Oisterwijk, het maken van een tijdelijke constructie voor de gedenknaald KVL
 • Parklaan 1 Oisterwijk, het verbouwen van een kantoorgebouw
 • Oirschotseweg 51 Moergestel, het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning
 • Oisterwijksebaan 3 A Heukelom, het kappen van 12 Canadese populieren en 1 Italiaanse populier
 • De Zaalt 5 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 3 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Beukendreef 64 Oisterwijk, het plaatsen van een schutting

Verleend

 • Bosbeemdstraat 4 Moergestel, het verbouwen van de keuken
 • De Lind 14 Oisterwijk, het slopen, herbouwen en uitbreiden van het gedeelte achter de bestaande en te handhaven voorgevel
 • De Lind 40 Oisterwijk, het verbouwen van een gemeentelijk monument
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het herinrichten van de bestemming
 • Broekzijde 15 Moergestel, het kappen van 2 monumentale leilindes

Verlengd

 • Molenveldje Moergestel, het uitvoeren van een beplantingsplan
 • Willem De Zwijgerlaan 8 Oisterwijk, het verhogen van de nok

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 20 oktober: vanwege een vrijgezellenfeest is de Taxandrialaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 en 28 oktober: vanwege het feest van de lange nacht zijn er in de Heiligenboom in Moergestel eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod ingesteld
 • 28 oktober: vanwege een herdenking zijn de Raadhuisstraat en de Oirschotseweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werkzaamheden aan de A58

De komende periode wordt er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om de weg af te sluiten. Om de overlast te beperken, wordt het werk ’s nachts uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn gepland tussen 22 oktober en 20 november. In deze periode wordt de weg verschillende keren afgesloten bij knooppunt Batadorp – Moergestel en knooppunt De Baars – Oirschot. De afsluitingen op een rij:

Knooppunt Batadorp – Moergestel

 • 24 oktober 21.00 uur tot 25 oktober 05.00 uur
 • 26 oktober 21.00 uur tot 27 oktober 09.00 uur
 • 29 oktober 20.00 uur tot 30 oktober 05.00 uur
 • 30 oktober 20.00 uur tot 31 oktober 05.00 uur
 • 31 oktober 20.00 uur tot 1 november 05.00 uur

Knooppunt De Baars – Oirschot

 • 22 oktober 21.00 uur tot 23 oktober 05.00 uur
 • 5 november 20.00 uur tot 6 november 05.00 uur
 • 6 november 20.00 uur tot 7 november 05.00 uur
 • 7 november 20.00 uur tot 8 november 05.00 uur
 • 8 november 20.00 uur tot 9 november 05.00 uur
 • 19 november 20.00 uur tot 20 november 05.00 uur

Het verkeer wordt geïnformeerd met borden en waar nodig omgeleid. Houdt u in deze periode rekening met extra reistijd.

Van A naar beter!

Maakt u gebruik van de A58 tijdens deze periode? Check dan voor u vertrekt de website www.vananaarbeter.nl. Hier kunt u altijd de laatste informatie over de wegafsluitingen vinden.

Veteranendag Hart van Brabant 27 oktober

Op 27 oktober organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag. Dit jaar is het evenement in Rijen.

Op deze regionale veteranendag spreken de deelnemende gemeenten hun waardering, erkenning en dank uit aan veteranen voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

Zoals gebruikelijk bestaat de veteranendag Hart van Brabant uit 2 delen. Het publieksevenement en het besloten programma voor veteranen. Het publieksevenement is dit jaar aan de Nassaulaan in Rijen. Het besloten programma is in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. Naast een weerzien van vrienden en bekenden, heeft de Stichting Veteranen Hart van Brabant zich ook dit jaar weer ingezet voor een veel belovende invulling. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in De Boodschap. Om 14.00 uur start het programma.

Het publieksevenement begint om 10.00 uur aan de Nassaulaan in Rijen. U kunt verschillende militaire voertuigen bekijken. Er zijn verenigingen en stichtingen aanwezig die sterke raakvlakken hebben met veteranen. Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen.

Uitnodiging

Inmiddels zijn alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Waalwijk persoonlijk uitgenodigd.

Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging gekregen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl.

Spinderwind brengt 1,5 miljoen op

Weet u nog? Het project van DEC-Oisterwijk samen met 10 andere energiecoöperaties om het windpark op het terrein van De Spinder te realiseren? Inmiddels zijn alle ‘Spinderdelen’ verkocht. En dát levert 1,5 miljoen op. In totaal zijn er 6000 duizend Spinderdelen verkocht. In Oisterwijk zijn 55 mensen mede-eigenaar geworden. In 2019 begint de bouw.

Praat 23 oktober mee over een toegankelijke gemeente

Zijn onze stoepen wel rolstoelvriendelijk? Zijn onze brieven duidelijk voor iemand die niet goed kan lezen? Is de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl te gebruiken als je niet goed kunt zien? Over deze en meer vragen willen we graag met u in gesprek, zodat ook inwoners met een beperking mee kunnen doen in onze gemeente.

De bijeenkomst is op dinsdag 23 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in het raadhuis, De Lind 56. We praten over de hindernissen die u kent of meemaakt als u met ons ‘zaken’ doet. Dit bedoelen we in de meest brede zin. Denk bijvoorbeeld aan hindernissen vanwege lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke handicaps. We nodigen niet alleen maatschappelijke organisaties uit om mee te denken, maar ook u als inwoner.

Aanmelden

Komt u ook? Aanmelden kan tot 22 oktober. Stuur hiervoor een e-mail naar Jibbe.scheenstra@oisterwijk.nl. Voor vragen kunt u ook op dit mailadres terecht.

Na de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst willen we in beeld krijgen waar de problemen in onze gemeente liggen. Waar moeten we op letten en wat moet er veranderen zodat iedereen mee kan doen? Welke verbetering zijn als eerste nodig? En vooral hoe we zorgen dat in de toekomst onze gemeente voor iedereen toegankelijk is.

OV Reizigerspanel Brabant. Meld je aan!

Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door jouw mening te geven? En tegelijkertijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel?

Dat kan met het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie behartigt jouw belangen als reiziger in het openbaar vervoer.

Zelf jouw OV verbeteren…

Door ongeveer 6 keer per jaar je mening via het OV Reizigerspanel Brabant te geven, kan Reizigersoverleg Brabant het openbaar vervoer nog beter op jouw wensen afstemmen. De online vragen gaan over veel verschillende onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Voorbeelden daarvan staan op www.OV-panelbrabant.nl.

… én sparen voor cadeaubonnen of het goede doel

Reizigersoverleg Brabant begrijpt dat je tijd kostbaar is. Daarom krijg je voor elke volledig ingevulde vragenlijst ‘busjes’. Deze zijn in te wisselen voor cadeaubonnen van diverse (web)winkels. Je kan er ook voor kiezen een goed doel te steunen.

Meer informatie en/of aanmelden?

Ga snel naar www.OV-panelbrabant.nl. Daar vind je meer informatie en kan je je ook inschrijven.

Nieuwe plek voor de Dorpspomp

Afgelopen week hebben wethouder Dion Dankers en de heren Coolen en Jakobsen van het burgerinitiatief Dorpspomp 2.0 bekend gemaakt dat ze een nieuwe plek hebben gevonden voor de Dorpspomp. Wij voelden ze hierover aan de tand.

Wethouder Dankers, waar staan we en waarom?

We staan hier op de hoek van de Lind en de Gemullehoekenweg, tegenover de pastorie van de Joanneskerk omdat we denken dat we hier een goeie plek hebben gevonden voor de dorpspomp. Die is bij de herinrichting van de Kop van de Lind weggehaald en we hebben toen beloofd deze terug te plaatsen in het centrum.

En hoe zijn jullie bij deze plek gekomen?

We hebben een ontwerper gevraagd met ons mee te denken. De ontwerper is in de geschiedenis gedoken en ontdekte dat de pomp vroeger al op deze plek heeft gestaan. Die gedachte sprak ons aan. We zijn toen verder gaan onderzoeken of deze plek mogelijk een goed alternatief is. En omdat we steeds enthousiaster werden, hebben we de initiatiefnemers van dorpspomp 2.0 uitgenodigd om dit te bespreken.

En wat vinden jullie van het idee, Louis Coolen en Albert Jakobsen?

We zijn positief verrast door het voorstel waar wethouder Dankers mee is gekomen. De locatie is bij de oorspronkelijke plek, zonder afbreuk te doen aan de functies waarvoor het plein gebruikt wordt zoals de kermis en de ijsbaan.

Wij willen graag een pomp die qua grootte en uitstraling past in het beeld, dus wat bescheidener dan de eerdere pomp. En we willen graag dat de pomp gebruikt kan worden zoals dat bij een pomp hoort: dus met een zwengel grondwater oppompen. Daarnaast willen we graag dat je er ook drinkwater uit kunt tappen. We hebben de Oisterwijkse architect Niels Drijvers al bereid gevonden om gratis het tekenwerk voor de nieuwe pomp voor zijn rekening te nemen.

Gaat dat lukken wethouder?

Dat moet lukken! Ik ga dit voorstel met het volste vertrouwen voorleggen aan het college. De monumentencommissie is staat ook positief tegenover dit idee. Natuurlijk staat veiligheid en zorgvuldigheid voorop maar we moeten de vaart er nu wel in houden. Het geduld van deze heren en hun achterban moet beloond worden!

Mantelzorger? Kom 10 november naar de Dag van de Mantelzorg

Zorgt u al langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Dat is intensief. Daarom willen ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk u graag in het zonnetje zetten.

Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.30 uur bent u van harte welkom in ‘The Inside’, Heusdensebaan 48 te Oisterwijk.

Programma

Na een warm welkom is er live muziek en theater. Het gezelschap ‘Theater Boven Water’ laat ons de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er is aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertalen verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Soms met een lach, soms met een traan. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 november per mail bij wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel

(013) 528 40 80 (tijdens kantooruren) bij Wil Hoentjen of Ingrid Oosterling. Geef door met hoeveel personen u komt. Na aanmelding krijgt u géén bevestiging. Wij gaan er van uit dat u aanwezig bent. Zorgt u niet alleen voor uw naaste maar samen met iemand anders? Ook ‘mede’ mantelzorgers zijn van harte welkom.

Zorg voor achterblijver

Als het moeilijk is om degene waarvoor u zorgt die middag alleen te laten, neem dan contact met ContourdeTwern op. Zij denken graag mee over een oplossing. Parkeergelegenheid is er voldoende bij ‘The Inside’. Als vervoer voor u een probleem is, neem dan ook contact op.

Mantelzorgcompliment

Aan het einde van de middag op 10 november krijgt u uw mantelzorgcompliment. Dit is een lokale cadeaubon en een kleine attentie.

 

 

Gemeenteberichten week 41 2018

ZAPpers in het zonnetje gezet

 

Vrijdag 28 september werden de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers) in het zonnetje gezet door wethouder Peter Smit.

ZAPpers hebben een belangrijke taak in onze Parel in ’t Groen: het hele jaar door ruimt deze groep vrijwilligers in de gemeente actief zwerfafval op. En dat wordt gewaardeerd! Onder het genot van een hapje en drankje kwamen alle ZAPpers samen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en de gemeente.

Ook ZAPper worden?

ZAPper zijn geeft veel voldoening. “Ik heb een afgebakend stukje waar ik Zap en voel het als een eigen verantwoordelijkheid om dit stukje schoon te houden en geniet ervan als het stukje weer schoon is”, aldus een deelnemer. Wil jij ook een actieve bijdrage leveren aan een schone buurt? Word dan ook ZAPper.

Eigen tijd indelen

ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze op pad gaan om de buurt schoon te houden. Je krijgt van de gemeente de spullen die je nodig hebt, zoals een hesje, vuilniszakken en een grijper. Vuilniszakken vol? De gemeente haalt ze gratis op na een appje van de ZAPpers.

Meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar Maurice van de Sande, via gemeente@oisterwijk.nl.

Praat 23 oktober mee over een toegankelijke gemeente

Zijn onze stoepen wel rolstoelvriendelijk? Zijn onze brieven duidelijk voor iemand die niet goed kan lezen? Is de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl te gebruiken als je niet goed kunt zien? Over deze en meer vragen willen we graag met u in gesprek, zodat ook inwoners met een beperking mee kunnen doen in onze gemeente.

De bijeenkomst is op dinsdag 23 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in het raadhuis, De Lind 56. We praten over de hindernissen die u kent of meemaakt als u met ons ‘zaken’ doet. Dit bedoelen we in de meest brede zin. Denk bijvoorbeeld aan hindernissen vanwege lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke handicaps. We nodigen niet alleen maatschappelijke organisaties uit om mee te denken, maar ook u als inwoner.

Aanmelden

Komt u ook? Aanmelden kan tot 22 oktober. Stuur hiervoor een e-mail naar Jibbe.scheenstra@oisterwijk.nl. Voor vragen kunt u ook op dit mailadres terecht.

Na de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst willen we in beeld krijgen waar de problemen in onze gemeente liggen. Waar moeten we op letten en wat moet er veranderen zodat iedereen mee kan doen? Welke verbetering zijn als eerste nodig? En vooral hoe we zorgen dat in de toekomst onze gemeente voor iedereen toegankelijk is.

Klaar!

Het was hard werken en soms een beetje lastig voor het verkeer, maar de Heukelomseweg is weer open! En het eindresultaat mag er wezen.

Gemeentelijke subsidieregelingen voor het jaar 2019

De subsidieregelingen voor het sociaal domein, sport en cultuur voor het jaar 2019 zijn 25 september vastgesteld. Deze subsidieregelingen staan op www.oisterwijk.nl/subsidie.

Wilt u voor het jaar 2019 subsidie aanvragen? Doe dit dan voor 1 november 2018 via de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl/subsidie. U heeft hiervoor e-Herkenning nodig. U kunt alleen subsidie aanvragen als u dit namens een bedrijf, stichting, coöperatie of een ander soort organisatie doet.

Heeft u vragen over de subsidieregelingen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Geheimhouding persoonsgegevens

Zonder uw schriftelijke toestemming geeft de gemeente uw adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres krijgen? Vraag de gemeente om geheimhouding.

Aanvragen geheimhouding kan op 2 manieren:

Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Oisterwijk. Wilt u ook niet dat een vorige woongemeente gegevens verstrekt? Doe dan ook een verzoek om geheimhouding bij die gemeente.

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren (bijvoorbeeld de Belastingdienst), hebben altijd toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

Samen met ContourdeTwern, de lokale winkeliers en horeca
Eerste mantelzorgcompliment “nieuwe stijl” uitgereikt

 

Iedereen die in onze gemeente voor een naaste zorgt, verdient een compliment. Dat was de boodschap van wethouder Dion Dankers bij het uitreiken van het eerste, vernieuwde mantelzorgcompliment. Op deze manier wil de gemeente Oisterwijk de mantelzorgers bedanken voor hun inzet en goede zorgen van het afgelopen jaar.

Jaarlijks zet de gemeente Oisterwijk mantelzorgers in het zonnetje, maar dit jaar doen we dat op een andere manier. Samen met ContourdeTwern en Centrummanagement Oisterwijk heeft de gemeente Oisterwijk een nieuwe tegoedbon ontwikkeld die bij de lokale ondernemers te besteden is. ContourdeTwern overhandigt deze bon persoonlijk aan de mantelzorgers. Dat is niet alleen persoonlijker, maar biedt ook de mogelijkheid eventuele andere (hulp)vragen van de mantelzorgers in beeld te krijgen en hen daarna gerichte ondersteuning te kunnen bieden.

Eerste compliment uitgereikt

De heer en mevrouw Potters ontvingen vandaag het eerste mantelzorgcompliment. Mevrouw Potters zorgt al enkele jaren intensief voor haar man. Meneer Potters heeft de afgelopen jaren problemen gehad met zijn gezondheid. Hij is hierdoor verzwakt en heeft de gehele dag zuurstof én zorg nodig. “Mevrouw Potters en alle andere mensen in onze gemeente die langere tijd intensief een partner, familielid, buur of kennis ondersteunen, verdienen onze waardering. Mantelzorgers maken het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en zijn van onschatbare waarde,” aldus wethouder Dion Dankers.

Compliment aanvragen?

Het mantelzorgcompliment 2018 bestaat uit 2 bonnen met elk een waarde van € 12,50. Deze bonnen zijn te verzilveren bij winkeliers en horecaondernemers in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Een compliment kan aangevraagd worden met een formulier bij ContourdeTwern. Ga hiervoor naar de balie van ContourdeTwern aan de Blokshekken 3, kijk op www.contourdetwern.nl of neem contact op via 013 5284080.

Jonge mantelzorgers

Ook kinderen en jongeren die zorgen, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden! Als er in het gezin iemand veel zorg nodig heeft, kunnen kinderen en jongeren al vroeg te maken krijgen met de zorg- of huishoudelijke taken. Zonder dat zij het weten zijn zij al jong mantelzorger. Zij lopen hier zelf vaak niet mee te koop. Wij willen hen in het zonnetje zetten en een mantelzorgcompliment aanbieden. Ken jij of ben jij iemand tussen de 12 en 23 jaar, die zorgt voor iemand anders uit de gemeente Oisterwijk? Stuur dan voor 10 november een mail aan de jongerenwerker van ContourdeTwern via jerrykrones@contourdetwern.nl en geef hierin aan wie je wilt aanmelden en waarom. Doen hoor, want deze jonge mantelzorgers verdienen het!

Meer dan een compliment

Naast het mantelzorgcompliment doet de gemeente meer om mantelzorgers te ondersteunen.

Zoals respijtzorg: de zorg wordt dan even overgenomen door een vrijwilliger of professional, waardoor de mantelzorger op adem kan komen. Ingrid Oosterling, mantelzorgconsulent bij ContourdeTwern: “Mantelzorgers weten vaak niet dat ze aanspraak kunnen maken op deze ondersteuning en waar zij terecht kunnen met al hun vragen en zorgen. Met deze persoonlijke aanpak willen we hierin verandering brengen.”

Meer informatie
Meer informatie, de voorwaarden en een lijst van deelnemende winkeliers vind je op www.contourdetwern.nl/Oisterwijk. Je kunt ook bellen naar ContourdeTwern via 013-5284080 of mailen naar Ingrid Oosterling: ingridoosterling@contourdetwern.nl.

College stelt raad voor woningbouw mogelijk te maken op 3 locaties

Met het voorstel aan de gemeenteraad om de bestemmingsplannen van 3 locaties te wijzigen, namelijk die van (1) het KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost), (2) locatie De Wingerd en (3) Het Korenkwartier, wil de gemeente Oisterwijk een stevige stimulans geven aan de woningbouw in de gemeente.

Wethouder Peter Smit: “De vraag naar (nieuwbouw)woningen is groot in onze gemeente. Een van de opdrachten aan het college, en mij in het bijzonder, is te zorgen voor woningbouw. Als de gemeenteraad instemt met deze plannen zorgen we voor woningen in diverse segmenten, waaronder sociale huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Totaal gaat het om zo’n 50 woningen.”

KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg

Aan de noordoostzijde van het KVL-terrein stelt de gemeente 24 woningen voor. Hier geldt nu nog de bestemming ‘bedrijven’. Vanwege de grote vraag naar woningbouw en omdat bedrijven veelal hun plek vinden in de historische gebouwen op KVL, is de gemeente in gesprek gegaan met ontwikkelaar BPD over een andere invulling. Het betreft hier woningen boven de goedkope koopgrens, maar die ook geschikt zijn voor starters.

De Wingerd

Op de vrijgekomen locatie van voormalige basisschool “De Wingerd” wil de gemeente ruimte bieden aan maximaal 14 sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Wethouder Peter Smit: “Deze wens komt voort uit de herijkte woonvisie 2011-2021. Hiermee komen we tegemoet aan de ambitie om meer aanbod te creëren voor deze specifieke doelgroep.”

Het Korenkwartier

Op de voormalige Boerenbond-locatie aan de Schoolstraat in Moergestel, dit plan wordt nu “Het Korenkwartier” genoemd, gaat het om 10 rijwoningen in de middel dure prijsklasse en 2 tweekappers in de dure prijsklasse.

De gemeenteraad behandelt de voorstellen in de raadsvergadering van 15 november 2018.

 

 

Gemeenteberichten week 40 2018

Onderwerpen college

 • Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Peperstraat in Oisterwijk
 • Toetreding Brabant Water tot Samenwerking Doelmatig Waterbeheer De Meierij
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Prunusstraat in Oisterwijk
 • Wijzigingsplan Broekzijde 6 te Moergestel
 • Subsidieregelingen voor het kalenderjaar 2019
 • Toereikend aanbod kinderopvang met ingang van 2019
 • Continueren functie kringloopactiviteiten in samenhang met milieustraat

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Willy Van Breemenstraat 7 Oisterwijk, het bouwen van een slaapkamer op de 1e verdieping
 • Lindeplein 6 Oisterwijk, het afwijken van het bestemmingsplan

Verleend

 • Tuinweg 17 in Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Wildemanstraat 40 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Oirschotseweg 24 Moergestel, het kappen van een notenboom
 • Oirschotseweg 10 Moergestel, het kappen van een monumentale zieke kastanjeboom
 • Postelstraat 6 Moergestel, het bouwen van een garage en overkapping
 • Scheibaan 13 A Oisterwijk, het uitbreiden van een zorghotel
 • Zandstraat 12 Moergestel, het bouwen van een woonhuis en 2 bijgebouwen

Verlengd

 • Tussen brede school Moergestel en sporthal Stokeind, het realiseren van een voetgangersverbinding
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het herinrichten van de bestemming
 • Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 7 Heukelom, het bouwen van een woonhuis

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 18 thematische herziening, Oisterwijk
 • Ontwerpwijzigingsplan Broekzijde 6, Moergestel

Milieu

 • Intrekken omgevingsvergunning Oirschotseweg 76 in Moergestel in verband met het gedurende meer dan drie jaar geen handelingen verrichten met gebruikmaking van de vergunning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Wielerronde Moergestel voor het houden van het Destil weekend Veldrit op 8 en 9 december een parcours aan de Heiberg/Zandstraat in Moergestel
 • Voor het wijzigen van de leidinggevenden in de horecavergunning van Optisport Oisterwijk BV aan de Baerdijk 43 in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtbarbecue op 14 oktober aan de Drogerij in Oisterwijk

Wethouder Peter Smit aan het werk op Den Donk

De bouw van de nieuwe sportaccommodatie op sportpark Den Donk is nu echt begonnen! Op dinsdag 25 september onthulden wethouder Peter Smit en Ted van Schijndel (namens bouwcombinatie Van der Horst en Van Dorp) een bouwbord. Ook mocht de wethouder de boring verrichten voor een van de eerste palen voor het nieuwe zwembad. Een bijzonder moment! Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen op het sportpark? Blijf dan op de hoogte via de speciale nieuwsbrief. Je kunt je inschrijven via deze link: http://eepurl.com/dFr9Wf of via www.oisterwijk.nl/dendonk.

Uw Raad

4 oktober Raadsvergadering 20.00 uur

8 oktober Agendacommissie 19.00 uur

8 oktober Presidium 20.00 uur

11 oktober Beeldvormingsbijeenkomst KVL-terrein 19.30 uur

22 oktober Inloop technische vragen begroting 2019 18.15 uur

25 oktober Commissieavond 19.30 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen!

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden!

TenneT past hoogspanningsnet aan

Netbeheerder TenneT past het hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Eindhoven aan. Daarom organiseert TenneT 2 informatiebijeenkomsten op 10 en 11 oktober.

De vraag naar elektriciteit groeit nog steeds. Het bovengrondse hoogspanningsnet dat nu tussen Tilburg en Eindhoven loopt, is verouderd en kan straks niet meer genoeg stroom leveren. Ook hebben de hoogspanningsmasten groot onderhoud nodig. Daarom wil TenneT als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet de bovengrondse verbinding vervangen door een nieuw ondergrondse verbinding.

Samen met de betrokken gemeenten heeft TenneT alternatieven bedacht. Wilt u meer weten? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten:

 • 10 oktober: Van der Valkhotel, Dokter Bloemenlaan 8 Tilburg
 • 11 oktober: zalencentrum ’t Zand, Bestseweg 52 Oirschot

Beide bijeenkomsten zijn tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie in diverse stands en beantwoorden vragen. Meer informatie staat op www.tennet.eu.

Gemeente plaatst weer bladkorven

Na een zonnige zomer doet nu de herfst weer zijn intrede. Dat betekent ook dat we weer bladeren op straat zien. Daarom plaatst de gemeente vanaf maandag 22 oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven worden neergezet op plekken waar veel bladoverlast is.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald.

Wat mag in een bladkorf

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ook het blad uit uw tuin mag u hier kwijt. Ander tuinafval, zoals hout, takken of houtachtige planten, mag niet in de korven. Dit geldt ook voor groenafval van bedrijven en hoveniers. Doet u dit wel, dan riskeert u een boete voor illegaal storten.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. U hoeft hier ook geen melding van te maken. Deze hoopjes ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? U mag bladafval ook in uw groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke bladdepots. Hier verzamelt de gemeente tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer op te ruimen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in uw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. De gemeente probeert het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Schutstraat in parkeervakken
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat Moergestel parkeerterrein Audacia

Inleveren grof tuinafval

Heeft u naast bladeren ook ander tuinafval dat niet in uw GFT-container past? Op zaterdag 27 oktober en zaterdag 24 november 2018 kunt u het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren bij Bruurs Loon- en transportbedrijf aan de Heuvelstraat 20. Hierover informeren we u binnenkort uitgebreider.

Gemeente pakt wortelopdruk aan

Een groene gemeente betekent veel bomen. Helaas betekent het ook dat de wortels van die bomen door de straat heen groeien. Dat zorgt voor onveilige situaties, denk aan losliggende stoeptegels of asfalt dat omhoog komt. Ook veroorzaken de wortels schade door bijvoorbeeld door het riool heen te groeien.

De gemeente pakt het probleem met wortelopdruk aan. Stap 1 is een onderzoek naar hoe groot en ernstig het probleem is. Het onderzoek is al gedaan aan de Oisterwijksebaan en binnenkort is de rest van de gemeente aan beurt. De gemeente heeft deskundigen ingehuurd om het onderzoek te doen. Het kan dus zijn dat u deze deskundigen ook in uw straat tegenkomt. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, komt er een plan van aanpak voor 2019 en 2020.

Opknapbeurt Oisterwijksebaan

Voor het fietspad langs de Oisterwijksebaan worden al stappen genomen om de wortelopdruk en de daardoor ontstane schade aan te pakken. Het fietspad is namelijk een belangrijke verbinding tussen Tilburg en Oisterwijk. Het fietspad is in 1997 voor het laatst grondig aangepakt en op dit moment zijn er ieder jaar reparaties nodig. Daarnaast groeien de bomen (essen) tussen het fietspad en de weg niet goed. Dit komt deels door de essentaksterfte en deels doordat de bomen te weinig ruimte hebben. Daarom gaat het volgende gebeuren:

 • De essen tussen de weg en het fietspad worden gekapt
 • Ter vervanging van de essen wordt een haag geplant
 • Het asfalt van het fietspad wordt gerepareerd

Gezocht: inwoners met een mening

Hoe ervaart u zakendoen met de gemeente? Krijgt u genoeg informatie? Is de communicatie vanuit de gemeente duidelijk en op tijd? Wij willen het graag weten.

Maandag 1 oktober is de gemeente begonnen met een nieuw burgerpanelonderzoek. Dit keer gaat het over de dienstverlening, communicatie en informatie van de gemeente. Zo willen we graag weten hoe u het liefst in contact komt met de gemeente, via de website, telefonisch, social media of anders. Is het makkelijk of juist heel moeilijk om iets te regelen met de gemeente, zoals een paspoort, vergunning of het melden van een kapotte stoeptegel. Uw mening helpt ons om de dienstverlening te verbeteren.

Aanmelden burgerpanel

Bent u nog geen lid van het burgerpanel, maar wilt u wel meedoen aan het onderzoek? Aanmelden gaat heel makkelijk via onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Het onderzoek loopt nog tot en met 15 oktober.

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 39 2018

Onderwerpen college

 • Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Peperstraat in Oisterwijk
 • Voorstel tot het tijdelijk in gebruik geven van het gebouw Veldweg 4 in Oisterwijk aan WSD-Groep

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Peperstraat 11 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Splitterij 3 Oisterwijk, het vergroten van de berging en Schaverij 24 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping
 • Rosepdreef 9 Oisterwijk, het veranderen van de inrichting
 • Kerkstraat 9B Oisterwijk, het tijdelijk veilig en waterdicht maken van de droogschuur
 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het toetsen op brandveilig gebruik

Verleend

 • Pastoor Van Der Meijdenstraat 123 Oisterwijk, het gebruiken van de garage als tijdelijke woonruimte

Verlengd

 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het herinrichten van de bestemming

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan De Lind 1, Oisterwijk
 • Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1 Bro, gemeente Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Bierfeesten Moergestel VOF voor het houden van het Feest van de Lange Nacht op 27 oktober in een tent op het veld tegenover partycentrum ‘t Draaiboompje aan de Oirschotseweg in Moergestel

Voorproefje op het herdenkingsconcert

Zondag 21 oktober is in Theater Tiliander een voorproefje op het herdenkingsconcert van 4 mei 2019.

Artistiek leider Bernhard Touwen geeft ook uitleg over het herdenkingsconcert van 2019 waar gekozen is voor het Requiem van Duruflé.

Programma 21 oktober

 • 11.00 uur:
  liederen van o.a. Fauré / Debussy en het Pie Jesu uit het Requiem van Duruflé door pianist/dirigent Bernhard Touwen en mezzosopraan (deelnemer van het Internationaal Vocalisten Concours).
  Kaarten hiervoor (€ 5,00 p.p.) zijn te reserveren via https://www.tiliander.com/agenda/preview-herdenkingsconcert-2019
 • 12.30 tot ongeveer 14.00 uur:
  Bernhard Touwen zal met een aantal zangers werken aan het Requiem van Duruflé. Bezoekers van het concertje zijn hierbij van harte welkom!

Aanmelden als zanger(es)

Het is nog steeds mogelijk om als zanger(es) mee te doen met het Herdenkingsconcert op 4 mei. Zie voor de voorwaarden en voor meer informatie de website van de Stichting Herdenkingsconcert Den Bosch: www.herdenkingsconcertdenbosch.nl.

Streekpark Klein Oisterwijk genomineerd voor Brabantse Gastvrijheid Award

2018 is het jaar dat Noord-Brabant de titel draagt van European Region of Gastronomy 2018. Daarom organiseert VisitBrabant samen met haar partners dit jaar voor het eerst de Brabantse Gastvrijheid Award binnen de vrijetijdssector. 10 ondernemers zijn genomineerd waaronder Streekpark Klein Oisterwijk. Tot en met 23 november kunt u stemmen via de website www.visitbrabant.com.

Opening laatste expositie Ed Hurkmans

Tijdens het openen van de laatste expositie in Galerie de Verdieping in Moergestel heeft wethouder Dion Dankers een plaquette overhandigd aan de kinderen van Ed Hurkmans. De plaquette krijgt binnenkort een permanente plaats in Cultureel Centrum Den Boogaard. De laatste expositie in De Verdieping bestaat uit werken van Ed Hurkmans en is nog dit weekend (29 en 30 september) te bezichtigen tussen 11:00 en 17:00 uur. Later dit jaar verhuist de expositie naar Den Boogaard.

Liz & Wes Spetterles voor baby’s en peuters

Vanaf oktober introduceert zwembad de Leye een nieuwe zwemlessen voor baby’s en peuters: Liz & Wes Spetterles. De kinderen beleven samen met de karakters Liz de zeester en Wes de haai de spetterlessen.

Liz en Wes zijn het zusje en broertje van Zed en Sop, de hoofdpersonages in het Optisport zwemlesconcept.

Muziekdoos en spetterboekjes

De lessen zijn opgebouwd voor kinderen om te wennen aan het water. Het eerste jaar is gericht op kwaliteitstijd tussen ouder en kind. Gaandeweg gaan de kinderen steeds meer ontdekken en oefenen. Dit sluit naadloos aan op het zwemlesavontuur met Zed en Sop.

AquaMini lessen

De huidige AquaMini lessen bij zwembad de Leye gaan over naar de Liz & Wes Spetterles.

Inhoudelijk sluit het programma aan op het nieuwe concept. Meer informatie of ook meedoen aan de Liz en Wes Spetterles? Neem dan contact op met leye@optisport.nl of via (013) 521 05 06.

Heikant opnieuw bestraat

De Heikant in Moergestel is flink opgeknapt. De weg is opnieuw bestraat. Maar tijdens het openbreken van de straat, bleek al snel dat het grootste deel van de stenen niet opnieuw gebruikt konden worden. Daarom is besloten om nieuwe stenen te gebruiken, Deze stenen zijn wel ‘getrommeld’: ze zijn behandeld en hebben zo een ‘oude’ uitstraling gekregen. Wethouder Dion Dankers was vrijdag 21 september bij De Heikant om samen met de bewoners en andere belanghebbenden de werkzaamheden officieel af te sluiten.

Haaren is welkom bij Oisterwijk, deel 2

Vorige week lieten we u al zien wat het resultaat is van de burgerpanelenquete over Haaren bij Oisterwijk.

We zetten nog even kort de belangrijkste resultaten op een rijtje:

 • Op de vraag ‘hoe staat u tegenover de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk?’ antwoordde 63% positief, 33% neutraal en 4% negatief.
 • 27% van de panelleden denkt niets te merken als het dorp Haaren in 2021 bij Oisterwijk wordt gevoegd. 8% denkt juist dat ze er veel van zullen merken. Het grootste deel, 65%, geeft als antwoord ‘een beetje’.
 • Van de panelleden geeft verder 61% aan voldoende geïnformeerd en/of betrokken te worden bij de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk tegenover 39% die dat niet vindt.

Op maandag 17 september organiseerden we een informatieavond voor onze inwoners over hetzelfde onderwerp. Aanwezigen konden hun wensen, ideeën en zorgen uiten over de komst van Haaren bij Oisterwijk. En ook hier bleek weer: Haaren is welkom en daar maken we ons niet zoveel zorgen over. Naast vragen over de financiën en de politiek in Oisterwijk, waren er weinig zorgen op te tekenen. Wel hadden de aanwezigen ideeën over een warm welkom voor de Haarenaren. Daar gaan we zeker iets mee doen!

Vervolg

De herindeling van de gemeente Haaren bevindt zich in de eerste fase: de voorbereiding. Eind dit jaar volgt het ‘herindelingsontwerp’. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de gemeente Haaren wordt opgedeeld en hoe de nieuwe gemeentegrenzen lopen. Maar ook is er aandacht voor de positie van het gemeentepersoneel van Haaren. Het ‘herindelingsontwerp’ wordt ter inzage gelegd en kent een inspraakprocedure. Bewoners kunnen dan een zienswijze indienen. Daarover volgt later meer informatie.

Eén tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam.

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langer duurt kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een kleiner netwerk. In de Week tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit probleem en worden er activiteiten georganiseerd om eenzaamheid te voorkomen en verminderen. De Week tegen Eenzaamheid is dit jaar van 27 september tot en met 6 oktober.

Workshop

Ook in Oisterwijk wil ContourdeTwern aandacht voor eenzaamheid vragen. Zij organiseert in samenwerking met de VrijwilligersAcademie Oisterwijk de workshop ‘Eén tegen eenzaamheid’. Als vrijwilliger of inwoner van onze gemeente heb je contact met verschillende mensen. Soms kom je mensen tegen waarvan je vermoedt dat ze eenzaam zijn. Klopt je vermoeden? Wat is eenzaamheid eigenlijk? Is eenzaamheid voor iedereen hetzelfde? En hoe kunnen we eenzaamheid aanpakken? Dat komt aan bod in deze bijeenkomst.

1 oktober

Doel van deze interactieve workshop is om inzicht te krijgen in het thema eenzaamheid en van elkaar te leren hoe we eenzaamheid samen kunnen bestrijden. Van eenzaamheid naar verbinding. Aanmelden voor deze gratis workshop op 1 oktober van 13.30 – 16.00 uur kan op www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl.

Voorkom eenzaamheid

Het in stand houden en versterken van je sociale netwerk is een goed middel om eenzaamheid te voorkomen. Je kan hiermee zelf aan de slag door bijvoorbeeld met iemand te gaan wandelen of koffie te gaan drinken. Misschien ben of ken je wel een aantal mensen die door het jaar heen elkaar vaker wil ontmoeten, zoals eens in de maand samen fietsen of een museum bezoeken.

Buurt aan Z!

Je kan ook denken aan het organiseren van een activiteit in je buurt of straat om mensen te leren kennen en bij elkaar te brengen. Wat dacht je van een straatfeest of buurtbarbecue of het samen opruimen van de brandgangen met aansluitend een borrel? Via het project ‘Buurt aan Z!’ van ContourdeTwern kan je een bijdrage ontvangen voor al deze activiteiten. Aanvragen is eigenlijk heel eenvoudig. Voorwaarde is dat je de activiteit met minimaal 3 bewoners samen organiseert. Wil je meer info of een aanvraagformulier ontvangen? Bel of mail naar Jack van Maris bij ContourdeTwern, tel. (013) 528 40 80, e-mail: buurtaanz@contourdetwern.nl.