Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 13 augustus 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat 106 Oisterwijk, het snoeien van een beuk
 • Mark 28 Oisterwijk, het aanpassen van de dakconstructie van de garage
 • Mark 30 Oisterwijk, het aanpassen van de dakconstructie van de garage
 • Tuinweg 48 Oisterwijk, het plaatsen van 3 screens
 • Langvennen-Oost 129 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heusdensebaan 92A Oisterwijk, het herbouwen van een bijgebouw
 • Weverstraat 32 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heusdensebaan 121 Oisterwijk, het kappen van een zieke eik (noodkap)
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het slopen van bestaande bijgebouwen
 • Moergestelseweg 23 Oisterwijk, het herbouwen van een woning
 • De Sonman 16-18 Moergestel, het herbouwen van een bedrijfshal met kantoor
 • Zandstraat ong. Moergestel, het bouwen van een rentmeesterswoning en tuinhuis
 • Beneluxstraat ong. Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal
 • Vinkenberg 10A Moergestel, het verbouwen van de woning
 • Burgemeester Canterslaan 81 Oisterwijk, het verbouwen en renoveren van een woonhuis
 • Schoolstraat 60 A Moergestel, het verbouwen/uitbreiden van een bedrijfshal
 • Spreeuwenburgerweg 24 A Oisterwijk, het aanbouwen van een slaapkamer en badkamer voor levensbestendig wonen
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van buitenunits ten behoeve van klimaatinstallatie ketelhuis
 • Rootven 38 Moergestel, het bouwen van een appartement

Verleend

 • Oirschotseweg 12 Moergestel, het kappen van 2 paardenkastanjes
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het slopen van bestaande bijgebouwen
 • Heusdensebaan 121 Oisterwijk, het kappen van een zieke eik (noodkap)
 • Peperstraat Oisterwijk, het kappen van 5 bomen (voor huisnr. 11 t/m 19) en het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Het betreft het opbreken van verhardingen, grondwerken, het aanbrengen van riolering, het aanbrengen van funderingen en verhardingen en het aanbrengen van inrichtingselementen
 • Nieuwenhoflaan 8 Moergestel, het vergroten van de bestaande sloot en het veilig stellen van waterbergend vermogen
 • Posthoornseweg 5 112 Oisterwijk, het kappen van 2 dennen
 • Korenstraat 25 Moergestel, het uitbreiden van de 1e verdieping
 • Peperstraat 7 C en 7 D Oisterwijk, het bouwen van 2 appartementen
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, wijzigen dierbezetting en luchtwassystemen op stallen 1A, 1B, 2A en 2B

Verlengd

 • Nieuwenhoflaan 8 Moergestel, het vergroten van de bestaande sloot en het veilig stellen van waterbergend vermogen
 • Pijnendijk Moergestel, het gedeeltelijk verharden van een zandpad met asfalt
 • Zelt 10 Moergestel, het splitsen en verbouwen van een boerderij
 • Spoorlaan 94 Oisterwijk, het plaatsen van een garage/berging
 • Stationsstraat 10 Oisterwijk, het vervangen van een bestaande dakkapel en het plaatsen van een nieuwe dakkapel
 • Sportlaan Oisterwijk sectie A 2817, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van Intents Festival 2021

Ingetrokken

 • Baaneind 10 Heukelom, intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets van de varkenshouderijtak van de inrichting

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Boxtelsebaan 15 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Sonman 35 te Moergestel, voor het tijdelijk vestigen van een interieurbouwbedrijf
 • Pijnendijk 2 te Moergestel, voor het veranderen van een paardenhouderij
 • Heiligenboom 6 te Moergestel, voor het plaatsen van luchtwassers bij een varkenshouderij
 • Oirschotseweg 76 te Moergestel, voor het veranderen van een paardenhouderij
 • Rootven 38 te Moergestel, voor het veranderen van een supermarkt

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 14 augustus gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Kijk voor de actuele openingstijden op www.oisterwijk.nl/contact.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Gall & Gall van Akkeren Oisterwijk B.V. voor het uitoefenen van een slijterij aan de Dorpsstraat 32 in Oisterwijk
 • Aan Stichting Spel Oisterwijk voor het organiseren van het Filmplein op 19 en 26 augustus op het Lindeplein in Oisterwijk
 • Aan eetcafé de Tijd Oisterwijk voor een drank- en horecavergunning voor De Lind 53 in Oisterwijk
 • Aan Streekpark Klein Oisterwijk voor een drank- en horecavergunning voor de Oirschotsebaan 17 in Oisterwijk
 • Aan Buurtvereniging D’n Bogert Oisterwijk voor het organiseren van een D’n Bogert Buurtbingo op 12 september op en rond de Burgemeester De Keijzerplein en Juliana Bernhardplein in Oisterwijk

Melding

 • Door Stichting ContourdeTwern voor het organiseren van een garagesale in het Westend en Pannenschuur in Oisterwijk op 16 augustus
 • Door Stichting ContourdeTwern voor het organiseren van een garagesale in de wijk Waterhoef in Oisterwijk op 6 september

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Eerste Mantelzorgcompliment voor familie Korch

Zelf vinden Khadija, Said en Nadia het vanzelfsprekend dat zij voor hun (schoon)moeder zorgen. Mevrouw Korch heeft elke dag veel ondersteuning nodig ten gevolge van haar hersenbloeding. Ze doen het uit liefde en vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat ze dag in, dag uit, klaar staan voor een ander.

Mantelzorgers zijn bijzondere mensen, die we als gemeente graag ondersteunen. Daarnaast geven we hen jaarlijks een schouderklopje in de vorm van het Mantelzorgcompliment. Op 4 augustus reikte wethouder Stefanie Vatta het eerste Mantelzorgcompliment van 2020 uit aan de familie Korch.

Doen uit liefde!

Geheel onverwacht kreeg mevrouw Korch in 2014 een hersenbloeding. Het was even erg spannend. Na een revalidatieperiode kwam mevrouw weer thuis wonen. Ze is sindsdien rolstoelafhankelijk en voor vele handelingen afhankelijk geworden van anderen. Dit viel niet altijd mee. Zij was altijd een sterke vrouw. Een tijd lang zijn de kinderen steeds op en neer gegaan om voor hun moeder te zorgen. Dit was een erg intensieve periode. Vanaf september 2019 woont moeder bij haar zoon Said en zijn vrouw Nadia. Samen met hun (schoon)zus Khadija, die ook dichtbij woont, leveren ze 24 uur per dag zorg. Hun moeder was altijd erg zorgzaam voor iedereen, waardoor zij geen moment getwijfeld hebben om de zorg voor hun moeder op zich te nemen. “Ik wil zo graag iets voor mijn moeder terug doen”, aldus Khadija. Ook vóór haar ziekte waren ze veel samen en ze gaan nog steeds samen op vakantie. Het geeft hen juist een goed gevoel en veel energie om dit voor hun moeder te kunnen doen. Ze vinden het heerlijk om te zien hoe moeder van dichtbij de kleinkinderen op kan zien groeien. Saïd geeft aan er nooit bij stil te hebben gestaan dat er zoiets kon gebeuren. Zijn motto is dan ook ‘geniet van het moment en zorg voor elkaar als het nodig is’. “Wij hebben geen corona nodig om een beetje naar elkaar om te zien”, aldus Said. Deze moraal wil hij ook graag doorgeven aan zijn kinderen.

Het Mantelzorgcompliment: ook voor jou!

Said, Nadia en Khadija zijn drie van de vele mantelzorgers in onze gemeente. Vaak zonder het te beseffen maken al deze mantelzorgers onderdeel uit van het fundament van de samenleving in Oisterwijk. Zonder hen zouden hulpbehoevende mensen hun medicijnen niet op tijd krijgen, nauwelijks nog buiten komen of zelfs niet meer zelfstandig wonen. Ze zijn onmisbaar. We helpen mantelzorgers door hen te voorzien van informatie en advies over allerlei wet- en regelgeving op het gebied van zorg. We ondersteunen bij het organiseren van de zorg als deze te veel wordt, zoals het (tijdelijk) overdragen van de zorg aan professionals of vrijwilligers en verschillende vormen van dagbesteding. We organiseren bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar ontmoeten. Ook kunnen mantelzorgers hun persoonlijke verhaal kwijt bij de mantelzorgconsulent van ContourdeTwern. Met het Mantelzorgcompliment willen we alle mantelzorgers stimuleren om af en toe ook eens aan zichzelf te denken.

Herken jij jezelf in dit verhaal? Dan ben je misschien ook wel mantelzorger! Vanaf 10 september ligt ook voor jou het Mantelzorgcompliment klaar. Houd de Nieuwsklok in de gaten voor nadere informatie.

“Iedereen die meerdere uren per week en voor een langere periode onbetaald een partner, familielid, buur of kennis ondersteunt, verdient waardering,” vertelt wethouder Stefanie Vatta. “De inzet van deze mensen voor hun naaste is in onze huidige zorgsamenleving van onschatbare waarde. Een mantelzorger maakt het mogelijk dat degene waar hij/zij voor zorgt langer in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen en zo min mogelijk afhankelijk is van derden. Dat verdient een extra waardering en een symbolisch schouderklopje!”

Klachten? Bel (0800) 12 02 voor een coronatest

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Dan kun je je laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Maak alleen een afspraak voor een test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

Afspraak maken
Bel voor een afspraak met (0800) 12 02 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). 
Houd jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar (0800) 13 51.

Riscogroep of ernstig ziek
Val je onder een risicogroep of ben je ernstig ziek? Heb je bijvoorbeeld hoge koorts of ben je benauwd? Bel jouw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

Voor kinderen
Kinderen van 0 t/m 11 jaar laten testen? Maak een afspraak via de GGD Hart voor Brabant. Kijk op www.ggdhvb.nl voor de contactgegevens

ProRail werkt aan het spoor op 22 en 23 augustus

In het weekend van 22 en 23 augustus vernieuwt ProRail de dwarsliggers tussen de overweg Heusdensebaan en Ambachtstraat (Blokshekken) in Oisterwijk. ProRail brengt hier rubberen matten aan, zogenaamde Under Sleeper Pads (USP’s).

Het plaatsen van de USP’s is een proef, waarmee ProRail test of de matten trillingshinder voor de omgeving verminderen. Hiervoor wordt meetapparatuur geplaatst op diverse plekken in de omgeving van het spoor. De metingen worden uitgevoerd voordat de matten zijn geplaatst en daarna.

Werkzaamheden

De spoorwerkzaamheden betreffen laswerkzaamheden, het egaliseren van ballast (spoorgrind), het vernieuwen van de dwarsliggers en het vernieuwen van spoorbevestigingsklemmen. Tijdens de werkzaamheden kan er hinder zijn van machines en bouwverlichting. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, bouwt ProRail nabij het spoor een bouwdepot op en wordt materiaal aangevoerd. Vanaf 17 augustus wordt dat depot ingericht. Een gedeelte van de parkeerplaats aan de Spoorlaan (niet-betaalde gedeelte) is hierdoor tijdelijk afgesloten. Uiterlijk 28 augustus wordt alles weer opgeruimd.

Overweg afgesloten

Tijdens de werkzaamheden is de overweg Heusdensebaan afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting geldt van zaterdag 22 augustus (06.00 uur) tot en met zondag 23 augustus (23.00 uur). Er is een omleidingsroute ingesteld. Wil je met de trein reizen? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl.

Taxus Taxi: de tussenstand

De Stichting Taxus Taxi heeft zich dit jaar het doel gesteld 425.000 kilo vers taxussnoeisel in te zamelen. Zij zijn al goed op weg en hebben op dit moment ruim 218.900 kilo taxussnoeisel ingezameld goed voor 1824 chemotherapieën.

Door de droogte bij de start van het inzamelseizoen is de opbrengt per adres minder. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk taxussnoeisel te blijven doneren. Houdt bij het inleveren van taxussnoeisel rekening met de knipvoorwaarden van de stichting. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Hele struiken of oude takken van een taxushaag zijn niet bruikbaar. Voorkom broei door een kuil ter grootte van een voetbal te maken in de gevulde tas. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s staan op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de taxusdonateur
De uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas en de opvangzeilen worden druk bezocht! Zo heeft de stichting met o.a. Intratuin in het inzamelgebied uitgiftepunten gecreëerd. Zo is er altijd dicht bij huis wel een plek te vinden waar deze materialen opgehaald kunnen worden. Alle uitgiftepunten staan op de website: www.taxutaxi.nl/uitgiftepunten

Taxus inleveren
Ook de kleine hoeveelheden maken samen een groot verschil. Er zijn verschillende inzamelpunten. Hier kun je zonder afspraak terecht voor het inleveren van kleine én grote hoeveelheden taxussnoeisel. Inzamelpunten staan de website: www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. De inzamelpunten zijn op de website oranje van kleur.

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi staat op
www.taxustaxi.nl
of social media.

Vervanging riolering Peperstraat vanaf 17 augustus

Op maandag 17 augustus starten wij met de vervanging van de riolering in een gedeelte van de Peperstraat in Oisterwijk (tussen de Renata en De Lind). Vanwege de werkzaamheden is er tijdelijk een omleidingsroute via de Nicolaas van Eschstraat.

In de eerste fase is de Peperstraat tussen de Renata en Schoolstraat afgesloten. Verkeer kan omrijden via de Nicolaas van Eschstraat. Na werkzaamheden aan kabels en leidingen, gaan we aan de slag met de vervanging van de riolering. Naar verwachting wordt vanaf maandag 7 september ook het gedeelte van de Peperstraat tussen de Schoolstraat en De Lind afgesloten. Het eenrichtingsverkeer in een deel van de Schoolstraat wordt dan tijdelijk opgeheven.

De nieuwe inrichting van de straat is bepaald in overleg met de direct aanwonenden. De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in november 2020 afgerond.

Gemeenteberichten 23 juli 2020

Onderwerpen college

 • Intentieverklaring De Noenes
 • Zienswijze BP Buitengebied Haaren 2020
 • Digitale toegankelijkheid gemeente Oisterwijk
 • Beantwoording art 34 vragen fracties AB en Vulders
 • Beantwoording brief Dorpsraad Moergestel verkoop locatie Bosstraat 1
 • Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in regio Hart van Brabant met Veilig Thuis Midden-Brabant
 • Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • RIB voortgang Baerdijk
 • Art 34 vragen aanpak sociaal domein
 • Principeverzoek recreatiebestemming Heikant 8, Moergestel
 • Afwijken inkoop dakherstel Tiliander
 • Raadsbesluit Haaren verkoop grond Helvoirtsbroek
 • Implementatie strijdplan en stofkam 2020
 • Afvalinzameling dorp Haaren 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Spoorlaan 74 Oisterwijk, het splitsen van de woning
 • Sportlaan ong. Oisterwijk, het aanvragen van een waterretentiegebied
 • Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouwen
 • Brede Steeg 6 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Schijfstraat 6B Oisterwijk, het plaatsen van een wagenopslag
 • De Lind 39 Oisterwijk, het verbouwen van een monumentaal dubbel woonhuis en het gebruiken als kantoorfunctie
 • Peperstraat 3 Oisterwijk, het gedeeltelijk slopen van de woning
 • Dorpsstraat 41 Oisterwijk, het schilderen van de zijgevel

Verleend

 • Prinses Marijkestraat 40 Oisterwijk, vervangen van de muur door draagbalk en het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde
 • Tilburgseweg 15 Moergestel, het renoveren van een woning
 • Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Torenpad 4 t/m 14 in Oisterwijk, het bouwen van 4 starters- en 2 seniorenwoningen
 • Schoolstraat 1 Oisterwijk, het verbouwen van een schoolgebouw naar 3 appartementen
 • De Nedervonder 6 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor
 • Duinenweg 3-2 Oisterwijk, het verbouwen van een recreatiewoning
 • Langvennen-Zuid 153 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • De Lind 39-41 en Tuinweg 16 Oisterwijk, het gewijzigd oprichten van een aanbouw en paviljoen
 • Boxtelsebaan 85 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten

Verlengd

 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de dieren en stalsystemen
 • Zandstraat 1D Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Peperstraat voor huisnr. 11 t/m 19 en hoek De Lind/Peperstraat Oisterwijk, het kappen van 6 bomen en het uitvoeren van werkzaamheden in beschermd dorpsgezicht/archeologisch verwachtingsgebied

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Tot 1 september: door het vergroten van de terrassen zijn er op vrijdag, zaterdag en zondag verkeersmaatregelen voor De Lind-Noord en de Dorpsstraat. De wijzigingen zijn ter plaatse aangegeven

Evenementen

 • Aan Partyboerderij ’t Draaiboompje voor een gewijzigde Drank- en Horecavergunning

Overige bekendmakingen

Afvalinzameling dorp Haaren en toegang milieustraat na herindeling

Per 1 januari 2021 wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. De gemeente Oisterwijk bereidt zich samen met de gemeente Haaren voor op een soepele overgang. Een van de zaken die wordt overgedragen van Haaren naar de nieuwe gemeente is de inzameling van het afval.

Wat verandert er voor inwoners van het dorp Haaren na 1 januari 2021 en hoe zit het met de milieustraat in Haaren? We vertellen je er hieronder meer over.

Afvalinzameling dorp Haaren

Het voornemen van de gemeente Oisterwijk is om per 1 januari 2021 in het dorp Haaren hetzelfde inzamelsysteem te hanteren als in de rest van de gemeente Oisterwijk. Dit zorgt ervoor dat de afspraken over de afvalinzameling voor alle dorpen in de gemeente gelijk zijn. Dit betekent wel dat er enkele zaken veranderen voor de inwoners van het dorp Haaren. Zo zal papier worden ingezameld door het ledigen van containers in plaats van kratten. Daarnaast worden de 60 liter containers voor restafval en GFT afgeschaft en omgezet naar een 140 liter container. Inwoners van het dorp Haaren worden ruim voor 1 januari 2021 over alle wijzigingen geïnformeerd door de gemeente Oisterwijk. Zowel de afvalinzameling in het dorp Haaren als in Oisterwijk wordt nu al uitgevoerd door de Afvalstoffendienst, dat verandert na 1 januari 2021 dus niet.

Milieustraat Haaren

De milieustraat aan de Helvoirtseweg in Haaren valt na de herindelingsdatum binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Dat betekent dat deze locatie vanaf 1 januari toegankelijk is voor inwoners uit Haaren, Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Daarnaast start in samenwerking met de gemeente Vught een pilot van 2 jaar, waarbinnen ook inwoners van de gemeente Vught gebruik mogen maken van de milieustraat aan de Helvoirtseweg. Dit omdat deze milieustraat aan de grens met het dorp Helvoirt ligt en voor de inwoners van dat dorp daarom een logische locatie blijft om afval naar toe te brengen. De pilot wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

De milieustraat aan de Veldweg in Oisterwijk blijft open voor inwoners uit de gemeente Oisterwijk.

Minder tegels en méér groen en regenwater in de tuin

Bijentuintjesactie verlengd tot 1 november

Vanwege de coronacrisis is de voorjaarsactie voor mini-tuintjes en regentonnen verlengd tot 1 november. En dat is goed nieuws voor wie zijn tuin wil ‘ontstenen en vernatten’. Dat is namelijk hard nodig voor het welzijn van bijen en andere insecten.

De actie geeft mooie kortingen en is voor inwoners uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren.

Van stenen naar bloeiend groen
Tegeltuinen zijn steeds vaker in het nieuws. Ze hebben vervelende gevolgen voor de mens, namelijk wateroverlast en hittestress. Maar ook dieren hebben last van al die tegels en verhardingen. Insecten hebben planten en bloemetjes nodig en vogels kunnen letterlijk fluiten naar voedsel en nestgelegenheid.

Ruil je stenen in
Help mee en haal (minstens) ¼ vierkante meter tuinverharding uit je tuin en lever die stenen in bij een tuincentrum. Als beloning krijg je een “bijentuintje” ter waarde van €18,-voor maar €5,- (tuinkruiden of sedum). Er zijn al heel wat tegels ingeleverd! De ingeruilde tegels worden door onze medewerkers van de buitendienst opgehaald en naar de milieustraat gebracht.

Regenwater bewaren en gebruiken in de tuin
Planten en dieren hebben regenwater nodig, maar door al die tegeltuinen krijgt de regen geen kans om de grond vochtig te maken. Het gaat via de regenpijp zó naar de rioolwaterzuivering of het oppervlaktewater en daarna naar via de Dommel, de Maas en de Noordzee! Zonde en onnodig: het is namelijk schoon, gezond en onmisbaar voor de bodem en de dieren. Help mee en zaag een regenpijp door en vang je regenwater op in een regenton. Je krijgt nu 2 keer €13,- korting: zowel op de regenton als op een overloopset (om het overtollige water je tuin in te leiden).

Meedoen
Kijk op haaren.bijenhouders.nl, de actieperiode is verlengd naar uiterlijk 1 november (of zolang er budget is voor de kortingen). De deelnemende tuincentra zijn Bert Klerks in Oisterwijk en Jan van de Wiel in Haaren. De Bijentuintjesactie van Bijenhouders-vereniging St. Ambrosius Haaren wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Buurt-water-natuurfonds en Groen voor Grijs Oisterwijk.

De stimuleringslening voor duurzaam én langer thuis wonen

Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom introduceren wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’.

Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het gaat bij een hypothecaire lening om een percentage van 1,5% en bij een consumptieve lening (consumentenkrediet) om een percentage van 2,4%.

Stimuleren energiebesparende maatregelen

Wethouder Peter Smit: “Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moet we de komende jaren flinke stappen zetten. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we energie kunnen besparen in bestaande gebouwen, zoals woningen. Dankzij de stimuleringslening kunnen woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen voor investeringen in isolatie en energieopwekking.” Inwoners kunnen hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp financieren.

Langer thuis wonen

Naast verduurzaming, winden wij het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met de invoering van de nieuwe lening, stimuleren we dat inwoners hun woning op tijd toekomstbestendig maken. Hierdoor voorkom je dat bij de komst van eventuele lichamelijke problemen, alsnog jouw huis moet aanpassen. De lening is bijvoorbeeld voor aanpassingen als het verlagen van drempels, het plaatsen van een traplift, het verbreden van deuren of het bouwen van een slaapkamer op de begane grond. Je mag de lening ook gebruiken voor ‘domotica’. Denk aan het gebruik van elektronica en het automatiseren spullen in huis om het je makkelijker te maken, zoals het automatisch doorspoelen van het toilet, mobiliteitsbewaking met sensoren of camera’s en waterkranen die automatisch openen als er handen in de buurt zijn.

Lening aanvragen

De leningen voor duurzaamheid en levensloopbestendigheid brengen we samen in 1 regeling. Je hoeft dus maar 1 aanvraag te doen en het formulier in te vullen. Een lening kun je alleen aanvragen voor maatregelen die nog moeten gebeuren. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders de lening aanvragen. Wij beoordelen eerst de lening. De lening zelf krijg je vanuit het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De SVn is opgericht door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en is een gespecialiseerd partner in het verstrekken en beheren van leningen.

Meer informatie

Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Een strakke mat voor voetbalvelden op sportpark Den Donk

De voetbalvelden op sportpark Den Donk liggen er prachtig bij! Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de ‘strakke mat’ en het resultaat mag er zijn. Het 2e kunstgras voetbalveld is aangelegd en 1 natuurgrasveld is gerenoveerd. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan de 2 nieuwe natuurgrasvelden zodat deze op tijd klaar zijn voor het nieuwe voetbalseizoen. Verder is het pad tussen de velden geasfalteerd, is er hekwerk geplaatst en is een nieuwe loods voor de opslag van spullen voor de onderhoudsploeg bijna klaar. Sportpark Den Donk ligt er deze zomer weer een stukje mooier bij! Voetbalclub V.v. Trinitas-Oisterwijk is ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe clubgebouw. Foto’s: V.v.-Trinitas-Oisterwijk.

Ontwikkelingen openbare ruimte KVL-terrein

Het KVL-terrein is nog steeds volop in ontwikkeling. In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte. De inrichting van het woongebied de Drogerij en een deel van de Laan van KVL zijn gereed.

KVL Dorp

Er wordt nu gewerkt aan de afronding van het KVL Dorp. Dit vindt in 2-fasen plaats. In de eerste fase zijn de woningen aan de Laan van KVL, Schaverij, Splitterij opgeleverd en is het gebied ook woonrijp gemaakt. Met ‘woonrijp maken’ bedoelen o.a. we het aanleggen van de wegen en parkeervakken en plaatsen van de verlichting. Aan de achterzijde van de woningen aan de Splitterij zijn 15 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het plein tussen de Laan van KVL en de Splitterij is ook ingericht. De daar gelegen speelplek wordt na de bouwvak ingericht met speeltoestellen. Deze week wordt er nog gewerkt in de Schaverij en Splitterij en na de bouwvak worden de werkzaamheden (o.a. plaatsen van verlichting, aanbrengen parkeervakken, trottoir en gedeelten van de rijbaan) daar verder afgerond.

In fase 2 worden de woningen gelegen aan de rand van de Schaverij, richting de Boerenbond, opgeleverd. Na de bouwvak vervalt de tijdelijke weg vanaf de zijde Ambachtstraat langs het pand van de Boerenbond. Daar starten de werkzaamheden voor het verder woonrijp maken van de Schaverij en de Laan van KVL. Ook de tijdelijke parkeerplaats komt dan te vervallen. Verkeer van en naar het KVL-terrein kan gebruikmaken van de Laan van KVL De parkeerplaats van de Boerenbond is daarnaast nog steeds te bereiken vanaf de zijde van de Almystraat en de Laan van KVL.

Route KVL Boerenbond

Loket Wegwijs voor een Samenredzaam Oisterwijk

Op xx augustus gaat Loket Wegwijs Oisterwijk officieel van start: het loket waar inwoners terecht kunnen met vragen, twijfels of zorgen over persoonlijke zaken op het gebied van zorg, werk & inkomen, geldzaken, jeugd & gezin, wonen & vervoer.

Knooppunt

Of het nu gaat om zorg, wonen, werk, geldzaken of opvoeden: Loket Wegwijs wijst inwoners van de gemeente Oisterwijk de weg. Loket Wegwijs denkt mee, brengt inwoners in contact met sociale initiatieven in de buurt, informeert, adviseert of ondersteunt met professionele hulp. Het loket vormt hiermee het knooppunt van inwoners, sociale vrijwilligers(organisaties) en maatschappelijke instanties in de gemeente Oisterwijk. Het knooppunt in een Samenredzaam Oisterwijk.

Eén loket voor alle vragen

Voorheen meldden inwoners met hulp- of adviesvragen zich bij verschillende “loketten” voor de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk. Loket Wegwijs Oisterwijk biedt één integrale toegang waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen, zorgen en twijfels. Loket Wegwijs vormt hiermee het portaal richting buurtinitiatieven, maatschappelijke instanties en andere informatie- en hulpaanbieders. Inwoners, maatschappelijke partners, sociale ondernemers, onafhankelijke cliëntondersteuners, huisarts/POH, dienstverleners en zorgaanbieders kunnen het team van Loket Wegwijs fysiek, telefonisch en per e-mail bereiken.

De deur staat voor je open

Vanaf xx augustus kan iedereen terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk. Het loket is gevestigd in cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk, telefoonnummer 013-30 30 304. Meer informatie over Loket Wegwijs is vanaf eind augustus te vinden op www.oisterwijk.nl/loketwegwijs.

Goed om te weten

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

De stimuleringslening voor je huis
Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom hebben wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’. Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl

Waterschap baggert zandvang Voorste Stroom in Oisterwijk

Op 20 juli is Waterschap De Dommel gestart met baggerwerkzaamheden aan de zandvang van de Voorste Stroom in Oisterwijk.

De zandvang van de Voorste Stroom is ongeveer 150 meter lang en ligt tussen het Leypad en het Stroomdalpad. Baggeren is nodig, omdat de zangvang niet meer diep genoeg is. Met baggeren wordt een sliblaag verwijderd van de bodem van de zandvang. Zo houdt het waterschap de zandvang diep genoeg en blijft de wateraanvoer en waterafvoer gegarandeerd. Ook verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helderder en krijgen planten, vissen en andere (water)dieren een betere leefomgeving.

Fietspad afgesloten

Om de baggerwerkzaamheden goed en veilig uit te voeren, wordt het fietspad ter hoogte van de Beukendreef tot aan de brug nabij de Willem de Zwijgerlaan afgesloten. Ook zorgen vrachtwagens die de vrijgekomen baggerspecie afvoeren mogelijk voor overlast. Als alles loopt volgens planning zijn alle werkzaamheden eind augustus afgerond.

 

 

Gemeenteberichten 16 juli 2020

Onderwerpen college

 • Grondverkoop bij Schoolstraat 2 Moergestel
 • Herontwikkeling Scheepersdijk 97, Oisterwijk
 • Raadsinformatiebrief Den Donk
 • Ontwerp bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Merodelaan’
 • Bijstellen ambities 2020
 • Beantwoording brieven Adviesraad Sociaal Domein
 • RIB Loket Wegwijs
 • Raadsinformatiebrief Resultaten Taskforce besparingen
 • Startnotitie veranderopgave inburgering Hart van Brabant
 • Werkgeversdienstverlening – regionale bundeling deel middelen re-integratie
 • Vervolg Global Goals
 • Sanerings Regeling Varkenshouderijen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Logt 3A Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Dorpsstraat 50 Oisterwijk, het verbouwen van de winkel en het uitbouwen van de bovenwoning
 • Ter hoogte van Eikenven 14 Oisterwijk het kappen van een berk (noodkap)

Verleend

 • Schraderlaan 22 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk, het slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht van een gedeelte van een pand
 • De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk, het verbouwen van het pand
 • Ter hoogte van Eikenven 14 Oisterwijk, het kappen van een berk (noodkap)
 • Peperstraat 3 Oisterwijk, het splitsen van een woonhuis
 • Hoogstraat 137 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Bremlaan 8 Oisterwijk, het herbouwen van de woning

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Merodelaan, gemeente Oisterwijk
 • Vastgesteld wijzigingsplan Terburghtweg 8a

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Burgemeester Vogelslaan 89 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Fransebaan 5 te Oisterwijk, voor het realiseren van een opslagloods.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 17 juli gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Tot 1 september: door het vergroten van de terrassen zijn er op vrijdag, zaterdag en zondag verkeersmaatregelen voor De Lind-Noord en de Dorpsstraat. De wijzigingen zijn ter plaatse aangegeven

Duurzaam autorijden, controleer je bandenspanning

In Nederland rijdt meer dan de helft van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Maar wist je dat je wel €60,- per jaar bespaart als je iedere 2 maanden je banden oppompt?

Een auto met een te lage bandenspanning verbruikt jaarlijks 2 tot 5 procent meer brandstof. Dit kost Nederland ieder jaar zo’n 150 miljoen liter extra brandstof én veroorzaakt 360 miljoen kilo extra CO₂ uitstoot!

Ongelukken
Daarnaast is de kans dat auto’s met onderspanning ongelukken veroorzaken groter. Dat kom doordat ze een langere remweg hebben en een slechtere wegligging. Ook is de kans op een klapband groter en neemt de slijtage van de banden toe.

Meer weten? Op de website www.milieucentraal.nl staan veel tips over de juiste bandenspanning van je auto.

Haaren in beeld: jeugdcircus Il Grigio

Over ongeveer een half jaar gaat de gemeente Haaren herindelen en wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. Daarom nemen we dit jaar alvast de tijd het dorp Haaren én de Haarenaren beter te leren kennen. In een serie filmpjes gaat burgemeester Hans Janssen in gesprek met Haarenaren over wat Haaren bijzonder maakt en welke plekken in Haaren we écht moeten leren kennen. In het vierde filmpje vertelt Bregje Berends, bestuurslid bij Il Grigio, meer over het bijzondere jeugdcircus dat al decennia bestaat. Dit jaar kan het circus in verband met de coronamaatregelen helaas niet door gaan, maar samen met alle artiesten en betrokken medewerkers bereiden ze zich voor op het 60-jarig bestaan in 2021. Bekijk het filmpje vanaf 19 juli op YouTube of een van de andere sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk.

Vraagpunt Oisterwijk iedere donderdagochtend

Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander, op de eerste etage. Een afspraak is niet nodig, je mag gewoon binnenlopen. Ook tijdens de vakantie is het vraagpunt geopend.

Openingstijden gemeentekantoor

De openingstijden van het gemeentekantoor zijn aangepast:

 • Maandag, dinsdag en vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur
 • Woensdag: van 8.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur

Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Plan deze online via www.oisterwijk.nl/afspraakmaken. Kom je iets ophalen zoals je paspoort of rijbewijs? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen. Veel zaken kun je online regelen. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl.

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Klachten? Bel (0800) 12 02 voor een coronatest
Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Dan kun je je laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Maak alleen een afspraak voor een test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin. Bel voor een afspraak met (0800) 12 02 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). Houd jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar (0800) 13 51.

Lever jouw taxussnoeisel in voor het goede doel

Het taxus inzamelseizoen is begonnen. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. Maak online een afspraak via www.taxustaxi.nl/afspraak.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

De stimuleringslening voor je huis
Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom hebben wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’. Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Sociale gids maakt je wegwijs in Oisterwijk!

Het is tijdens de coronacrisis eens te meer gebleken: de gemeente Oisterwijk bestaat uit krachtige dorpen en wijken, opgebouwd uit inwoners die voor elkaar klaar staan, individueel of in groepsverband. De vele buurtinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, stichtingen en maatschappelijke instanties die sociale ondersteuning, advies of simpelweg een luisterend oor bieden zijn nu terug te vinden in de digitale sociale gids van Oisterwijk: Wegwijs in Oisterwijk.

Ondersteuning, hulp en advies: dichterbij dan je denkt

Bij sociale ondersteuning en hulp wordt vaak direct gedacht aan de gemeente of aan maatschappelijke zorginstanties. En dat terwijl mensen veel sterker zijn dan ze zelf denken of de benodigde ondersteuning om de hoek kunnen vinden. Je moet alleen weten waar je moet zoeken. Op initiatief van de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties Oisterwijk (VHVO) is daarom Wegwijs in Oisterwijk opgericht: een digitale sociale gids die inwoners de weg wijst in de vele sociale ondersteuningsinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke instanties in onze gemeente. Het moet ervoor zorgen dat inwoners met een ondersteuningsvraag snel hun weg vinden, ofwel bij een initiatief in de buurt, ofwel bij een professionele instantie. “Wegwijsinoisterwijk is geslaagd, als je kunt vinden wat je zoekt! Dus meedoen is belangrijk!”, aldus Cees van Vliet van VHVO.

Samenredzaam in Oisterwijk

Als gemeente hebben we het initiatief van de VHVO omarmd. Samen werken we verder aan de ontwikkeling van de sociale gids om te zorgen dat vraag en aanbod van ondersteuning elkaar steeds sneller kunnen vinden. De website www.wegwijsinoisterwijk is inmiddels gevuld met talloze partijen en initiatieven in onze gemeente. Er gebeurt echter nog veel meer in onze samenleving, waarvan wij het bestaan niet altijd kennen: wandelclubjes, mensen die samen eten, verenigingen en vrijwilligers. Mensen organiseren zelf van alles om het leven mooier en makkelijker te maken. Zij maken hiermee hun wijk, dorp of misschien zelfs de hele gemeente samenredzaam. We zijn daarom trots op al deze initiatieven en we maken ze graag zichtbaar en vindbaar. De sociale gids wordt daarom continu aangevuld en bijgewerkt. Zodat de sterke basisstructuur van de wijken in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en straks ook Haaren alleen maar steviger wordt. Wethouder Stefanie Vatta: “Onze gemeente kent een hele hoop mooie sociale initiatieven en activiteiten. Met WegwijsinOisterwijk.nl is al het aanbod gebundeld op 1 platform. Een platform dat vrijwilligers en professionals, maar vooral onze inwoners samenbrengt. Ik ben de VHVO dankbaar voor het initiatief en de samenwerking bij de totstandkoming van dit digitale platform.”

 

 

gemeenteberichten 9 juli 2020

Onderwerpen raad

 • Leden tijdelijke klankbordgroep ‘Vormgeving bestuurlijke samenwerking Regio Hart van Brabant’ en dhr. Huisman benoemen tot commissielid
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Het contract met accountant BDO
 • De Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving
 • De Wet voorkeursrecht gemeenten inzetten voor de woningbouwlocaties ‘Pannenschuur VI’ in Oisterwijk en Oostelvoortjes II in Moergestel
 • Het scenario ‘duurzaam en actief’ als richtinggevend toetsingskader voor besluiten op het gebied van mobiliteit
 • De vervolgaanpak voor de recreatieparken
 • De nota Bestaanszekerheid gemeente Oisterwijk 2020-2022
 • De jaarstukken 2019
 • De ontwerpbegroting 2021 Hart van Brabant
 • De ontwerpbegroting 2021 GGD Hart voor Brabant
 • Het rekenkamerrapport ‘Exploitatie Cultuurcentra’
 • De Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2020 en de Verordening Wmo gemeente Oisterwijk 2020.1

Onderwerpen college

 • Pi-school de Hondsberg vervangende nieuwbouw: second opinion
 • Raadsinformatiebrief jaarrekening 2019 en herziene begroting 2020 cultuurcentra Tiliander/ Den Boogaard

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Rectificatie: Tilburgseweg 73 Moergestel moet zijn nabij het perceel Tilburgseweg 73 Moergestel, het oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie
 • Schoolstraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verleend

 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het tijdelijk (5 jaar) afwijken van het bestemmingsplan voor een museum en theetuin
 • Sportlaan 22 Oisterwijk, het bouwen van een clubgebouw
 • Reuselhof 12 Moergestel, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achtergevel
 • Nabij De Sonman 39 Moergestel, het verleggen van een PRB-buisleiding (met een instandhoudingstermijn van 10 jaar)
 • Scheibaan 2 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Alberdinck Thijmstraat 3 Oisterwijk, het plaatsen van een dak op de garage
 • Hoogstraat 130 Oisterwijk, het vervangen van de kozijnen
 • Nicolaas Van Eschstraat 8 Oisterwijk, het aanbouwen van een garage en een opbouw op de bestaande aanbouw
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het renoveren en uitbreiden van het bestaande pand

Verlengd

 • De Nedervonder 6 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor
 • Duinenweg 3-2 Oisterwijk, het verbouwen van een recreatiewoning

Bestemmingsplannen

 • Vestiging voorkeursrecht gemeenten op de locaties ‘Pannenschuur VI’ en ‘Oostelvoortjes II’

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 10 juli: vanwege de afscheidsceremonie van OBS Darwin is de Lavendel tussen de Zoom en het Pannenschuurplein in Oisterwijk tussen 11.30 en 12.30 uur dicht voor doorgaand verkeer

Overige bekendmakingen

Ondernemers gezocht voor markt Moergestel

In de gemeente Oisterwijk is elke vrijdagmiddag een weekmarkt van 13.30 uur tot 17.30 uur in het dorp Moergestel. Op deze weekmarkt zijn twee standplaatsen beschikbaar.

Wij zoeken enthousiaste ondernemers in de volgende branches:

 • Textiel
 • Levensmiddelen (met uitzondering van agf, zuivel, koek/banket)
 • Schoeisel/lederwaren
 • Horloges en sieraden
 • Bezigheidsartikelen
 • IJzerwaren en motor-technische artikelen
 • Huishoudartikelen
 • Overige artikelen

Ondernemers gezocht voor markt Oisterwijk

In de gemeente Oisterwijk is elke donderdagmiddag een weekmarkt van 13.00 uur tot 17.00 uur in het dorp Oisterwijk. Op deze weekmarkt zijn er drie standplaatsen beschikbaar.

Wij zoeken enthousiaste ondernemers in de volgende branches:

 • Levensmiddelen (met uitzondering van agf, zuivel en vis)
 • Horloges en sieraden
 • Bezigheidsartikelen
 • IJzerwaren en motor-technische artikelen
 • Huishoudartikelen
 • Overige artikelen

Solliciteren

Gegadigden kunnen hun interesse vóór 10 augustus 2020 kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl t.a.v. de marktmeester. De gegadigden worden beoordeeld door de selectiecommissie zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 van de Marktverordening gemeente Oisterwijk 2018. Deze verordening vindt u op www.overheid.nl.

De sollicitatie moet in ieder geval de volgend gegevens bevatten:

 • Het assortiment;
 • een motivatiebrief (maximaal 1 A4 normaal lettertype), waarin expliciet is aangegeven hoe vorm wordt gegeven aan het aspect ‘duurzaam ondernemen’;
 • 3 foto’s van voldoende kwaliteit om de kwaliteit en uitstraling van het verkoopmateriaal, assortiment en omgeving te kunnen beoordelen;
 • referentie(s) andere marktmeester (maximaal 1 A4 normaal lettertype);
 • Maatvoering van eventueel het eigen materiaal;
 • Contactgegevens;
 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel.

Haaren in beeld: Belvershuys

Over ongeveer een half jaar gaat de gemeente Haaren herindelen en wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. Daarom nemen we dit jaar alvast de tijd het dorp Haaren én de Haarenaren beter te leren kennen. In een serie filmpjes gaat burgemeester Hans Janssen in gesprek met Haarenaren over wat Haaren bijzonder maakt en welke plekken in Haaren we écht moeten leren kennen. In het derde filmpje vertelt Miriam Witlox meer over het Belvershuys, een boerderijwinkel in het Haarense buitengebied met een scala aan streekproducten. Bekijk het filmpje snel op YouTube of een van de andere sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk.

Iedereen in beweging

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente de mogelijkheid krijgt om te sporten. Daarom hebben wij meegewerkt aan het Sportakkoord Oisterwijk. Samen met maatschappelijke partners, sportverenigingen en andere sportaanbieders. Namens de gemeente Oisterwijk heeft wethouder Stefanie Vatta op 29 juni het sportakkoord ondertekend. Daarmee zijn wij officieel supporter van het Sportakkoord Oisterwijk. Jij kan ook supporter worden. Ga naar www.sportakkoordoisterwijk.nl en meld je voor 1 augustus aan!

Allereerste kermis in Nederland open!

Onder luid gejoel van de bezoekers en in het bijzijn van lokale, regionale en landelijke media opende burgemeester Hans Janssen op vrijdag 3 juli de allereerste kermis in Nederland sinds het uitbreken van de coronacrisis. En Moergestel had de primeur! De burgemeester knipte een lint door en begaf zich vervolgens naar de Lucky Cranes om een knuffel met mondkapje, handschoenen of desinfecterende handgel te grijpen. Daarmee kon hij coronaproof de kermis op!

Laag inkomen? Kijk eens naar minimaregelingen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij minimaregelingen. Deze regelingen zijn er om je financieel te helpen.

Wil jij weten of jij misschien recht hebt op een regeling? We hebben een folder gemaakt met uitgebreide informatie over de verschillende regelingen. Deze folder ligt gratis voor je klaar op verschillende plaatsen in onze gemeente. Denk aan het gemeentekantoor, Tiliander, vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld. We zetten de regelingen kort op een rij:

Individuele inkomenstoeslag

Heb je al 3 jaar of langer een laag inkomen en lukt het niet om een hoger inkomen te krijgen? Dan is er de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat je vrij mag besteden. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de vastgestelde vermogensgrenzen.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

 • €432,00 voor een alleenstaande
 • €555,00 voor een alleenstaande ouder
 • €617,00 voor gehuwden/samenwonenden

Declaratiefonds

Het declaratiefonds is een financiële bijdrage zodat je mee kunt doen aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Je hebt recht op een bijdrage uit het declaratiefonds wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel:

 • €316,00 voor kinderen jonger dan 18
 • €153,00 als je 18 jaar of ouder bent

Bijzondere bijstand

Sta je onverwacht voor noodzakelijke kosten, maar kun je deze niet zelf betalen? Dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Denk aan kosten voor een maaltijdenvoorziening, advocaatkosten, eigen bijdrage CAK of bewindvoeringskosten. Bijzondere bijstand is er niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, telefoon, eten of kleding. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen is niet hoger dan 120% van de voor geldende bijstandsnorm. Is je inkomen hoger? Dan maken wij een zogenaamde draagkrachtberekening. Misschien heb je toch nog recht op een gedeelte bijzondere bijstand
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Individuele studietoeslag

Studeer je, maar heb je door jouw handicap geen bijbaantje? Misschien heb je recht op individuele studietoeslag. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je tijdens niet kunt bijverdienen of wanneer je niet het minimumloon kunt verdienen.
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

De hoogte van de studietoeslag is €225,00 per maand.

Voor iedereen anders

Of je recht hebt op de minimaregelingen, hoeveel en welke regelingen is voor iedereen anders. Voor een deel ligt het aan hoe hoog je inkomen en/of vermogen is, maar ook aan je persoonlijke omstandigheden. Dit bekijken we wanneer je een aanvraag doet. Alle regelingen vraag je aan via een formulier op onze website www.oisterwijk.nl/laaginkomen. Op deze webpagina staat een overzicht van de regelingen. Als je een regeling aanklikt, kom je op een pagina met meer informatie én de aanvraagformulieren. Je kunt de formulieren ook ophalen aan de balie van het gemeentekantoor.

Ontdek Oisterwijk deze zomer!

Heb jij deze zomer een thuisvakantie? Dan is dit jouw kans om onze parel in het groen te herontdekken! Haal je beweging uit de mooie wandelroutes, kijk eens hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van het KVL-terrein, maak een kanotocht door de landerijen van Moergestel, doe je vakantieboodschappen bij 1 van de boerderijen in Heukelom. Meer ontdekken? Kijk op de website www.bezoekoisterwijk.nl.

Openingstijden gemeentekantoor gewijzigd

Vanaf 1 juli zijn de openingstijden van het gemeentekantoor aangepast:

 • Maandag, dinsdag en vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur
 • Woensdag: van 18.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur

Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Plan deze online via www.oisterwijk.nl/afspraakmaken. Kom je iets ophalen zoals je paspoort of rijbewijs? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen. Veel zaken kun je online regelen. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl.

10 keer met korting naar het Staalbergven

Zwemmen bij het Staalbergven mét korting? Dat kan, want we bieden vanaf nu strippenkaarten aan! 10 keer zwemmen tegen een lager tarief. We hebben 2 soorten strippenkaarten: voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar oud en vanaf 13 jaar. Je moet nog steeds je dagje Staalbergven reserveren. Zo voorkomen we dat het te druk wordt. Een strippenkaart kopen, doe je online via www.oisterwijk.nl/staalbergven. Tot snel!

 

 

Gemeenteberichten 2 juli 2020

Onderwerpen college

 • Ontwerpbestemmingsplan Poirtersstraat
 • Implementatie Omgevingswet
 • Aanpassen verordening jeugdhulp en verordening Wmo
 • Besluit omgevingsvergunning voor pilot museum en theetuin op het perceel Laag Heukelomseweg 3 Heukelom
 • Staalbergven (RIB)

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Reuselhof 26 Moergestel, het plaatsen van een overkapping
 • De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk, het verbouwen van een bijgebouw
 • Sportlaan Oisterwijk A 2817, het houden van Intents Festival 2021
 • Kivitslaan 51 Oisterwijk, het wijzigen van de gevelpui

Verleend

 • Torenpad Oisterwijk, het slopen van een magazijn
 • Vloeiweg 78 Oisterwijk, het uitbreiden van de garage ten behoeve van fietsverhuur en het plaatsen van een berging
 • Klompven 6 Oisterwijk, het uitbreiden aan de achterzijde van de woning
 • Zandstraat Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor 2 jaar
 • Gebied ter hoogte van De Sonman 39 Moergestel, het verleggen van een PRB-buisleiding

Geweigerd

 • Duinenweg 3 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming
 • Hoogstraat 60 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 1e fase

 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het realiseren van een nieuw gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Poirtiersstraat’, Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van 3 t/m 7 juli op het St. Jansplein in Moergestel

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 3 juli: vanwege het verzetten van de wekelijkse markt is de Kloosterlaan in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

TenneT past hoogspanningsnet aan

Netbeheerder TenneT past het hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Eindhoven aan. Daarom organiseert TenneT informatiebijeenkomsten op 7 en 9 juli.

De vraag naar elektriciteit groeit nog steeds. Het bovengrondse hoogspanningsnet dat nu tussen Tilburg en Eindhoven loopt, is verouderd en kan straks niet meer genoeg stroom leveren. Ook hebben de hoogspanningsmasten groot onderhoud nodig. Daarom wil TenneT als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet de bovengrondse verbinding vervangen door een nieuwe ondergrondse verbinding.

Op dit moment liggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage, reageren kan tot eind juli. In de bestemmingsplannen staat aangegeven waar de nieuwe verbinding exact komt en of deze met een boring of open ontgraving wordt aangelegd. Het is voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. De bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0824.BP150kvondergronds-ON01.

De bijeenkomsten

Wil je meer weten? Meld je aan voor 1 van de informatiebijeenkomsten op:

 • Dinsdag 7 juli: Van der Valk Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8, Tilburg
 • Donderdag 9 juli: Gasterij de Merode, Spoordonkseweg 89, Oirschot

Aanmelden

Aanmelden doe je door te mailen naar bestemmingsplannen-tbn@tennet.eu geef in de mail aan welke informatieavond je bezoekt. Tijdens deze informatieavonden praat TenneT we je bij over de plannen en lichten we de ontwerpbestemmingsplannen toe. Het zijn inloopavonden van 19.00 tot 21.00 uur, zonder plenaire presentaties. Je kunt dus binnenlopen wanneer u wilt. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Wel zijn de coronamaatregelen van kracht. de informatieavonden gaan alleen door als de coronamaatregelen dit toelaten. Dit staat op de website www.tennet.eu/tilburg-best.

Meer informatie en meedenken

Meer informatie over het project staat op de website www.tennet.eu/tilburg-best. Hier download onder andere de brochures van het project en vind je de projectatlas. Heb u meer vragen of suggesties? Geef het door via de projectwebsite of neem contact op met TenneT via 0800 836 63 88 (gratis) of servicecenter@tennet.eu onder vermelding van ‘Tilburg Noord – Best’.

Projecten Natuurlijk Moergestel krijgen vorm

Ondanks de bijzondere periode waarin we ons bevinden, is er binnen het project Natuurlijk Moergestel de afgelopen tijd niet stilgezeten!

Voor een aantal projecten zijn al flinke stappen gezet en ook in het najaar gaan we verder met Natuurlijk Moergestel.

Groen rondom Roef!

Zo zijn de plannen van de initiatiefnemers van 2 projecten op het terrein van sportvereniging ROEF! al goedgekeurd door de vereniging en de gemeente. Na de zomer hangen de initiatiefnemers ongeveer 15 nestkastjes voor koolmezen op rond de sportvelden en brengen zij nieuwe beplanting aan om het terrein biodiverser en groener te maken.

Voedselbos

Ook het ontwerp voor het voedselbos van initiatiefnemer Rik de Pina is goedgekeurd. Het voedselbos is zelfs al gedeeltelijk gerealiseerd. Zodra het voedselbos klaar is, is er ook publiek welkom.

Beplanting De Hild

Dankzij het plan van initiatiefnemer Adry Hoeven wordt er in het najaar nieuwe beplanting geplaatst langs De Hild. Er zijn al eikenbomen verwijderd om overlast deze zomer tegen te gaan. In het najaar komen hier nieuwe bomen en struiken voor in de plaats die de biodiversiteit een opkikker zullen geven.

Natuurvijver Heiligenboom

Aan de Heiligenboom is een natuurvijver gerealiseerd. Vanuit het project wordt bijgedragen aan de beplanting in en rond de vijver. Daarnaast komt er een informatiebord over de vijver en het duurzaam gebouwde woonhuis.

Vervolg

Binnenkort worden er nog gesprekken gevoerd met verschillende andere initiatiefnemers. Zo hopen we dat er snel een start kan worden gemaakt met de andere projecten, waaronder de plannen van de Werkgroep aanplant Molenakkers om hun buurt te verrijken met meer beplanting. Of bijvoorbeeld het plan van Carolien Schrievers, die als buurtinitiatief in de straten Zelt en Masperstraat nestkasten wil ophangen tegen de processierups en extra bloeiende beplanting wil aanplanten.

Ondanks de heersende maatregelen tegen het Coronavirus is dus een mooie start gemaakt met project Natuurlijk Moergestel. Het enthousiasme van de deelnemers is er zeker niet minder om geworden en dat leidt tot mooie resultaten aan het eind van dit jaar.

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we met ingang van 1 juli wederom de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Nieuwe velden en clubaccommodatie voor Trinitas

Door de coronacrisis is het voetbalseizoen eerder gestopt. Hierdoor konden geplande werkzaamheden aan de voetbalvelden van V.v. Trinitas-Oisterwijk eerder beginnen. Zo wordt in juli het 2e kunstgrasveld al opgeleverd. Eerder zou dit pas in september klaar zijn. In de zomer start Trinitas met de bouw van de nieuwe clubaccommodatie. En als dat klaar is, begint de aanleg van het nieuwe (natuurgras)hoofdveld aan de oostkant van de accommodatie.

Kermis Moergestel gaat door!

Na de persconferentie van woensdagavond waarin versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli werden aangekondigd, heeft de gemeente Oisterwijk besloten in Moergestel alsnog een kermis te organiseren van 3 tot en met 7 juli.

De locatie op het St. Jansplein geeft de mogelijkheid om dit op een veilige manier te doen. De kermisexploitanten zijn graag bereid hier invulling aan te geven.

Burgemeester Hans Janssen is verheugd dat de gemeente Oisterwijk toch nog een kermis kan organiseren: “Na moeilijke maanden waarin onze inwoners zich over het algemeen erg goed aan de maatregelen hebben gehouden, is het prettig dat we hen en onze bezoekers nu deze vorm van vermaak kunnen bieden. Dat is ook wel verdiend in mijn optiek. Natuurlijk is het een uitdaging om op deze korte termijn alles te regelen en goede afspraken te maken met exploitanten, ondernemers, de markt, hulpdiensten etc. Ook bezoekers van de kermis moeten rekening houden met maatregelen voor de veiligheid. We doen daarvoor ook echt een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Daar heb ik vertrouwen in, ik heb gezien dat dat goed kan. We zetten alles op alles om de Moergestelse kermis te laten draaien op 3 juli.”

Kermis Oisterwijk
Over een kermis in Oisterwijk is nog geen besluit genomen. Duidelijk is wel dat de kermis in de huidige vorm met beperkte ruimte op die wijze niet kan doorgaan. Of een andere vorm haalbaar en realistisch is, wordt onderzocht.

BOA’s in het zonnetje gezet

Donderdag 25 juni zijn de BOA’s van de gemeente Oisterwijk door burgemeester Hans Janssen bedankt voor hun inzet de afgelopen maanden. Tijdens de coronacrisis zijn ze steeds bereikbaar en beschikbaar geweest om een oogje in het zeil te houden en in te grijpen wanneer nodig. Gelukkig is dat niet vaak nodig geweest. De burgemeester bedankte de BOA’s voor hun extra inzet en flexibiliteit ten behoeve van toezicht en handhaving op de noodverordeningen. Mooi werk!

14 nieuwe woningen Langvennen-Zuid

Deze week zijn de 14 woningen van Leystromen aan de Langvennen-Zuid (locatie voormalige basisschool de Wingerd) in Oisterwijk geplaatst. De woningen zijn vooraf in een fabriek gemaakt en zijn dus al nagenoeg af zodra ze op de locatie komen. De komende weken worden de laatste werkzaamheden aan de woningen afgerond en daarna zal de gemeente verder gaan met de inrichting van de openbare ruimte in overleg met omwonenden. De woningen aan de Langvennen-Zuid zijn kleine grondgebonden woningen geschikt voor een- of tweepersoons huishoudens.

 

Gemeenteberichten 25 juni 2020

Onderwerpen college

 • artikel 34 vragen eikenprocessierups
 • weigering omgevingsvergunning Duinenweg 3

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Wolvensteeg 50 Oisterwijk, het bouwen van een berging
 • Pijnendijk 6 Moergestel, het verbouwen van een stal tot groepsaccommodatie
 • Torenpad Oisterwijk, het slopen van een magazijn
 • De Lind 79 A Oisterwijk, het inpandig realiseren van een extra (boven)woning en het bouwen van een berging
 • Zandstraat 1D Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Zandstraat 1D Moergestel, het plaatsen van een woonunit
 • Tilburgseweg 73 Moergestel, het oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie
 • Oirschotseweg 12 Moergestel, het kappen van 2 paardenkastanjes
 • Hulterberg 1 Oisterwijk, het renoveren van de woning en het slopen van een bijgebouw

Verleend

 • Rootven 38 Moergestel, het aanbouwen van een berging
 • Heukelomseweg/Wim van Baaststraat Oisterwijk, het realiseren van een aarden geluidswal
 • Kerkstraat 78 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Kloosterlaan 43 Moergestel, het uitbreiden van de woning

Verlengd

 • Torenpad 4 t/m 14 Oisterwijk, het bouwen van 4 starters- en 2 seniorenwoningen
 • Oirschotseweg 76 Moergestel, het bouwen van een rijhal met stallingsruimte + logiesfunctie en verblijfsrecreatie

Rectificatie bouwstop

 • Almystraat 18 Oisterwijk – het plaatsen van 5 buitenunits(airco) en het plaatsen van een rookafvoerkanaal (niet het hele bouwwerk)

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Van Rijckevorsellaan 22 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem
 • Wim van Baaststraat 5 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
 • Eikenven 52 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 26 juni gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Kijk voor de actuele openingstijden op www.oisterwijk.nl/contact.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Croy – ‘t Stokske B.V. voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Zandstraat 1 in Moergestel

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het aanwijzen van 1 parkeervak als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Canisiusstraat in Oisterwijk

Minder tegels en méér groen en regenwater in de tuin

Bijentuintjesactie verlengd tot 1 november

Vanwege de coronacrisis is de voorjaarsactie voor mini-tuintjes en regentonnen verlengd tot 1 november. En dat is goed nieuws voor wie zijn tuin wil ‘ontstenen en vernatten’. Dat is namelijk hard nodig voor het welzijn van bijen en andere insecten.

De actie geeft mooie kortingen en is voor inwoners uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren.

Van stenen naar bloeiend groen
Tegeltuinen zijn steeds vaker in het nieuws. Ze hebben vervelende gevolgen voor de mens, namelijk wateroverlast en hittestress. Maar ook dieren hebben last van al die tegels en verhardingen. Insecten hebben planten en bloemetjes nodig en vogels kunnen letterlijk fluiten naar voedsel en nestgelegenheid.

Ruil je stenen in
Help mee en haal (minstens) ¼ vierkante meter tuinverharding uit je tuin en lever die stenen in bij een tuincentrum. Als beloning krijg je een “bijentuintje” ter waarde van €18,-voor maar €5,- (tuinkruiden of sedum). Er zijn al heel wat tegels ingeleverd! De ingeruilde tegels worden door onze medewerkers van de buitendienst opgehaald en naar de milieustraat gebracht.

Regenwater bewaren en gebruiken in de tuin
Planten en dieren hebben regenwater nodig, maar door al die tegeltuinen krijgt de regen geen kans om de grond vochtig te maken. Het gaat via de regenpijp zó naar de rioolwaterzuivering of het oppervlkatewater en daarna naar via de Dommel, de Maas en de Noordzee! Zonde en onnodig: het is namelijk schoon, gezond en onmisbaar voor de bodem en de dieren. Help mee en zaag een regenpijp door en vang je regenwater op in een regenton. Je krijgt nu 2 keer €13,- korting: zowel op de regenton als op een overloopset (om het overtollige water je tuin in te leiden).

Meedoen
Kijk op haaren.bijenhouders.nl, de actieperiode is verlengd naar uiterlijk 1 november (of zolang er budget is voor de kortingen). De deelnemende tuincentra zijn Bert Klerks in Oisterwijk en Jan van de Wiel in Haaren. De Bijentuintjesactie van Bijenhouders-vereniging St. Ambrosius Haaren wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Buurt-water-natuurfonds en Groen voor Grijs Oisterwijk.

Hulp tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft een flinke invloed op ons dagelijks leven. Dat kan soms zwaar zijn. Je maakt je zorgen om je gezondheid, om die van mensen in je omgeving, over hoe het nou zit met de ‘normale’ zorg of over hoe je het nu met de boodschappen moet doen. Misschien heb je wel klachten of heb je last van sombere gevoelens. Dan is het fijn om een overzicht te hebben van waar je terecht kunt. We hebben het voor je op een rij gezet. Kijk op www.oisterwijk.nl/hulp-tijdens-coronacrisis.

Klachten? Bel (0800) 12 02 voor een coronatest

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Dan kun je je laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Maak alleen een afspraak voor een test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

Afspraak maken
Bel voor een afspraak met (0800) 12 02 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). 
Houd jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar (0800) 13 51.

Riscogroep of ernstig ziek
Val je onder een risicogroep of ben je ernstig ziek? Heb je bijvoorbeeld hoge koorts of ben je benauwd? Bel jouw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

Voor kinderen
Kinderen van 0 t/m 11 jaar laten testen? Maak een afspraak via de GGD Hart voor Brabant. Kijk op www.ggdhvb.nl voor de contactgegevens.

Kleedruimtes en douches Staalbergven weer in gebruik

De douches en kleedruimtes bij het Staalbergven zijn weer open voor gebruik! Bij de openstelling van het Staalbergven waren de kleedhokjes en douches nog afgesloten. Gelukkig kunnen we onze gasten nu weer de mogelijkheid bieden om ter plaatse om te kleden. Zo blijven we steeds bekijken wat wel en niet kan. De kluisjes zijn nog buiten gebruik. Blijf ons volgen op facebook, twitter en natuurlijk oisterwijk.nl/staalbergven voor updates!

Verkeersexamen voor 222 basisschoolleerlingen

Wat een boel fietsende kinderen op de weg! En dat nog wel onder schooltijd. 222 leerlingen van de basisscholen in Oisterwijk namen op vrijdag 19 juni deel aan het verkeersexamen. Ze fietsten de examenroute en werden onderweg beoordeeld door ouders en leerkrachten die aan de route zaten. Op de foto de leerlingen van basisschool De Molenhoek, zij zijn allemaal geslaagd!

Voorkom stank en maden in jouw container

Nu de temperaturen stijgen, kun je ook last krijgen van stankoverlast of zelfs maden in uw container. Het goed scheiden van afval helpt.

Een paar tips om stank en maden in jouw afvalbak te voorkomen of te bestrijden:

 • Doe groente-, fruit- en tuinafval en etensresten alleen in de Gft-container
 • Doe een biologisch afbreekbare containerzak in jouw Gft-container. Deze koop je in de supermarkt
 • Scheid papier en plastic-, metaal- en Drankkartonafval (PMD) goed. En spoel verpakkingen met etensresten erin goed om voor ze de PMD afvalzak in gaan
 • Doe glas (met deksel) in de glascontainer
 • Hou de container droog door onderin een stuk krant of stro te leggen. Dit neemt vocht op en voorkomt het aankoeken van afvalresten
 • Maak de container regelmatig schoon met heet water en groene zeep of een scheutje azijn
 • Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw met de deksel op een kiertje. Als de container warm wordt, gaat het stinken en broeien en daar zijn vliegen en maden dol op

Maden voorkomen in Gft-container

Maden zijn larven van vliegen of muggen. Ze komen uit eitjes die gelegd zijn op voedselresten of mest. 1 vlieg of mug legt een paar honderd eitjes, die in warm en zonnig weer al na 8 uur uitkomen.

 • Verpak etensresten in een biologisch afbreekbaar zakje (Gft-zakje), dan is het minder interessant voor vliegen om eitjes te leggen. Knoop de zakjes goed dicht
 • Geen Gft-zakje bij de hand? Verpak etensresten in een krant of keukenpapier
 • Vliegen houden niet van sterke of frisse geuren. Dus zorg voor een lekker luchtje in de container met een luchtverfrisser, toiletblokje of Provençaalse kruiden. Een oude panty met mottenballen kan ook helpen
 • Ga voedselverspilling tegen door slim inkopen te doen. Teveel niet houdbare spullen belanden uiteindelijk in de container

Help! Toch maden

Leg Hedera (klimopsoort) in de bak. Dit is giftig voor maden. Een takje doodt de aanwezige maden. Strooi regelmatig een handje (strooi)zout of kalk in de container om de maden uit te drogen. Of spuit de container in met azijn.

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 18 juni 2020

Onderwerpen college

 • discussienotitie starterslening
 • raadsinformatiebrief terugkoppeling wijkbezoek Westend
 • aanwijzen marktmeester en mandateren sanctiebevoegdheden marktverordening
 • Vraag Reglement van Orde ex. art 34 inzake drukte milieustraat
 • reactie college op verzoek kwijtschelding huur van st. COM
 • Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Pijnendijk Moergestel, het gedeeltelijk verharden van een zandpad met asfalt
 • Spoorlaan 94 Oisterwijk, het plaatsen van een garage/berging
 • Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Scheibaan 2 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Nieuwenhoflaan 8 Moergestel, het vergroten van de bestaande sloot en het veilig stellen van waterbergend vermogen
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de dieren en stalsystemen
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het veranderen van de inrichting
 • Bim Van Der Kleistraat 21 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

 • Tilburgseweg 45 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Sint Jansplein 3 Moergestel, het tijdelijk (tot uiterlijk 30 september) plaatsen van 3 overkappingen tegen de gevel

Verlengd

 • Sportlaan 20 Oisterwijk, het bouwen van een clubgebouw
 • De Lind 39, 41 en Tuinweg 16 Oisterwijk, het gewijzigd oprichten van een aanbouw en paviljoen
 • Hoogstraat 130 Oisterwijk, het vervangen van de kozijnen

Duurzaam, gezond én goedkoper eten, doe jij het al?

Wist je dat wat jij eet invloed heeft op het milieu? Dus door duurzamer te eten, draag jij bij aan een beter klimaat. Bijkomend voordeel: je bespaart ook nog eens geld.

Wil jij ook duurzamer en gezonder eten? Maar weet je niet goed hoe? Wij geven 5 tips om je op weg te helpen.

Tip 1 koop, kook en eet wat je nodig hebt

Ieder jaar gooien we per persoon 40 kilo eten weg. Dat is 40 kilo weggegooid geld. Ook kost de productie van energie, en dat is verspilde energie. Koop dus alleen wat je nodig hebt. Maak boodschappenlijstjes en doe alle boodschappen in 1 keer. Hierdoor verspil je minder eten en dat voel je ook in je portemonnee.

Tip 2 eet meer plantaardig

Vlees en zuivel, en dan vooral rundvlees en kaas, dragen bij aan meer dan de helft van het broeikaseffect van de Nederlandse landbouw. Minder vlees eten is ook nog eens goed voor je gezondheid. Er zijn veel en goede vleesvervangers op de markt. Denk bijvoorbeeld aan noten, peulvruchten, vegaburgers, producten met zeewier. Al deze producten hebben de eiwitten die je nodig hebt en bevatten ook nog eens meer vezels dan vlees.

Tip 3 kies seizoensgroenten

Kies voor groenten en fruit uit het seizoen en de regio. Dat is zeker duurzamer dan groenten en fruit die uit het buitenland komen, of gekweekt zijn in kunstmatig verlichte en verwarmde kassen. Vaak zijn seizoensgroenten en fruit in de aanbieding bij de supermarkt.

Tip 4 wees zuinig met energie in de keuken

Ook tijdens het koken kun je energie besparen. Hou bijvoorbeeld de deksels op je pannen. Dat kost minder energie, want de warmte blijft in de pan. En draai het vuur laag als het eten nog even moet pruttelen. Eten over? Laat het afkoelen voordat je het in de koelkast zet. Ga je eten ontdooien? Haal het dan ruim voor etenstijd uit de vriezer en laat het ontdooien in de koelkast. Dan bespaar je dubbel, want zo werkt het als een koelelement. Eten opwarmen in de magnetron gaat meestal een stuk sneller dan in de oven of pan. Daarom is dat uiteindelijk ook energiezuiniger.

Meer weten over duurzamer eten? Kijk eens op de website www.milieucentraal.nl. Hier vind je ook nog eens duurzame gerechten met groenten in de hoofdrol.

Lever jouw taxussnoeisel in voor het goede doel


Het taxus inzamelseizoen is begonnen.
Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. Maak online een afspraak via www.taxustaxi.nl/afspraak.

Taxus Taxi haalt het snoeisel gratis voor de deur op bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Heb je minder? Lever het snoeisel dan in bij 1 van de inzamelpunten. Welke dit zijn, zie je op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Voor het maken van chemotherapie is de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk. De stof taxol zit vooral in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Hele struiken of oude takken van een taxushaag zijn dan ook niet bruikbaar. Voorkom broei door in een gevulde tas een kuil ter grote van een voetbal te maken. Houd ook het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s staan op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen
Voor iedere donateur zijn er gratis tassen en zeilen. Deze materialen haal je op bij verschillende uitgiftepunten (bijvoorbeeld Boerenbond en Welkoop). Alle uitgiftepunten staan op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag je ook op een hoop leggen, de stichting ruimt dit op. Denk ook hier aan de kuil in het midden van het snoeisel.

Chauffeurs gezocht
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Mail voor meer informatie naar communicatie@taxustaxi.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi staat op
www.taxustaxi.nl
of social media.

Ouderenmishandeling: wat kun jij ertegen doen

Ieder jaar zijn zo’n 170.000 thuiswonende 65plussers slachtoffer van bijvoorbeeld lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling. Ouderenmishandeling komt overal voor, ook in jouw omgeving.

Weet jij wat jij tegen ouderenmishandeling kunt doen? We hebben 5 tips op een rij gezet.

 1. Let op mogelijke signalen van ouderenmishandeling, zoals blauwe plekken, veranderingen in gedrag, plotselinge angstklachten, geldgebrek of betalingsachterstanden of hoe de oudere bijvoorbeeld reageert op de vermoedelijke pleger. Is het eenmalig of komt het langere tijd achter elkaar voor?
 2. Praat over je zorgen met iemand uit de omgeving van de oudere, zoals een familielid, een buurvrouw of de verzorger. Misschien herkent de ander deze signalen ook.
 3. Praat met de oudere. Een simpel praatje is soms al voldoende om de oudere te laten weten dat je er voor hem/haar bent en dat hij/zij niet alleen is.
 4. Praat met de vermoedelijke pleger. Stel open vragen, bijvoorbeeld, hoe gaat het met de verdeling van zorgtaken?
 5. Je kunt altijd gratis bellen met een Veilig Thuis medewerker via 0800 2000 of chatten via www.veiligthuis.nl. Dit kan ook anoniem. Als jij de situatie beschrijft, kunnen de hulpverleners je advies geven over wat jij kunt doen en hoe zij je kunnen helpen

Meer tips

Ga naar de website www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl voor meer informatie en tips over op welke signalen je kunt letten en hoe je het gesprek opent.

Start wegzuigen nesten eikenprocessierups

De eikenprocessierups heeft ondertussen helaas jeukende brandharen gekregen. Op plaatsen waar de nesten voor overlast zorgen zuigen we de nesten weg uit gemeentelijke bomen. De brandharen kunnen zorgen voor jeuk, dus blijf zoveel mogelijk uit de buurt van de rupsen. Ben je toch met de rups in aanraking gekomen? Spoel dan de brandharen af met water en trek schone kleren aan. De brandharen kunnen namelijk in kleren blijven hangen. Ook is het mogelijk om met een kledingroller of plakband de haren van de huid te verwijderen. Wil je meer weten over de bestrijding van de eikenprocessierups? Kijk dan op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups. Wil je weten wat je zelf kunt doen bij klachten? Kijk dan op www.rupsen.info.

Verkeersexamen basisscholen op 19 juni

Wat een boel kinderen op de weg, en dat nog wel onder schooltijd. Opgelet dus! Op vrijdag 19 juni nemen 222 leerlingen van alle basisscholen in Oisterwijk deel aan het praktische verkeersexamen. Ze fietsen een mooie route door Oisterwijk. Langs de route zitten ouders en leerkrachten om te beoordelen of de kandidaten de verkeersregels goed opvolgen. De eerste deelnemers vertrekken om 08.45 uur. Om 15.00 uur zijn de laatste fietsers weer binnen.

Werkzaamheden buitenwegen verzet

Tussen 6 en 17 juli zouden een aantal buitenwegen een nieuwe slijtlaag krijgen. Deze werkzaamheden doen we nu eerder én op 1 dag: vrijdag 26 juni. Een slijtlaag is een soort beschermlaag die bestaat uit een hechtingslaag afgestrooid met steenslag.

Het gaat om de Bosweg, Posthoornseweg, Scheibaan, Terburghtweg en Spreeuwenburgerweg. En delen van De Logt, Fransebaan en Rosepdreef. Ook voegen we de Watermolensteeg toe aan het lijstje.

Goed weer

Het weer moet voor deze werkzaamheden goed zijn. Als dat niet het geval is, verplaatsen we naar maandag 29 juni.

 

 

 

Gemeenteberichten 11 juni 2020

Onderwerpen raad

 • Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2019
 • De jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Huisvesting arbeidsmigranten aan de Oliviersweg 9 te Oisterwijk
 • De herijkte begroting 2020 Regio Hart van Brabant
 • De ontwerpbegroting 2021 van de OMWB
 • De conceptbegroting 2021 van de WSD
 • De begroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het budget in de begroting vanaf 2021 structureel verhogen
 • Aanpak Regenbooggemeente 2020-2022
 • MER-verplichting De Donkhorst 5a

Onderwerpen college

 • Incidentele subsidieverleningen 2020
 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken projecten sport
 • Ontwerpbestemmingsplan ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best
 • Preventief toezicht 1e Berap 2020 Haaren
 • Beantwoording ingezonden brief Stop5GNL

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Stationsstraat 10 Oisterwijk, het vervangen van een bestaande dakkapel en het plaatsen van een nieuwe dakkapel
 • Zelt 10 Moergestel, het splitsen en verbouwen van een boerderij
 • Brede Steeg 18 Oisterwijk, het aanbouwen van een bakoven aan een bestaand bakhuis
 • Sint Jansplein 3 Moergestel, het plaatsen van 3 overkappingen tegen de gevel
 • Korenstraat 25 Moergestel, het uitbreiden van de 1e verdieping
 • Boxtelsebaan 85 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Schoolstraat 1 Oisterwijk, het verbouwen van een schoolgebouw naar 3 appartementen

Verleend

 • Schijfstraat 10 Oisterwijk, het plaatsen van magazijnstellingen met overkapping
 • Laan Van KVL 75 Oisterwijk, het bouwen van een berging, overkapping en zwembad
 • Rosepdreef 9 Oisterwijk, het kappen van een dode eik
 • Vogelslaan 34 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heikant 6 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan
 • Kerkhovensestraat 14/ Sprendlingenstraat 9 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfswoning, bedrijfshal en bijgebouw.

Verlengd

 • Tilburgseweg 45 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Almystraat 4 Oisterwijk, een bouwen van een nieuw bedrijfspand voor Pets Place Boerenbond en de Lidl

Bouwstop

 • Almystraat 18 Oisterwijk

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan TenneT Tilburg Noord – Best

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Column Hans Janssen:

Beste inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom,

Wat ben ik trots op jullie! We gaan door een enorme crisis met grote onzekerheden. De manier waarop u (jij) invulling geeft aan de vele maatregelen is bewonderenswaardig. Het is een verdienste van jullie allemaal dat sinds 11 mei de maatregelen wat zijn versoepeld en dat dat per 1 juni weer een beetje verder gebeurde.

Het kabinet heeft een routekaart uitgestippeld. We mogen steeds wat meer. Maar het blijft hard nodig dat we drukte vermijden en 1,5 meter afstand houden. En dat we zoveel mogelijk thuiswerken, geen handen schudden, onze handen vaak en goed wassen en bij lichte klachten thuis blijven. De versoepeling van de maatregelen vraagt nog veel aandacht. Niet alles is altijd even duidelijk. Wij doen er alles aan om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren. En we merken dat die inwoners en onze instellingen en ondernemers ons goed weten te vinden. We denken graag mee maar het blijft spannend en we moeten ons aan de regels houden. Want de vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Het is belangrijk begrip te hebben en houden voor elkaar.

Ik realiseer me dat er een enorm beroep wordt gedaan op ons geduld. Het openen van de basisscholen en het opstarten van de sportactiviteiten voor kinderen en jeugd heeft wat lucht gegeven. De meeste ondernemers die hun zaak gesloten hebben moeten houden, kunnen langzaam zo goed en zo kwaad als het gaat het werk weer oppakken. De golf van besmettingen neemt af. Onze zorgprofessionals kunnen weer wat op adem komen. Maar niet voor iedereen is er het gevoel van opluchting. Ik denk bijvoorbeeld aan onze ouderen in verzorgingshuizen die nog steeds weinig of geen bezoek mogen ontvangen. Aan kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten en daar nu nog meer dan normaal de dupe van worden. Aan mensen bij wie werk en inkomen onder druk staan. Er schuilt verborgen leed achter voordeuren van onze gemeente. Daar sluiten we onze ogen niet voor. We helpen waar we kunnen of we verwijzen door naar de betrokken hulpinstanties.

Mijn medeleven gaat uit naar mensen die een dierbare hebben verloren. Of die zelf ziek zijn of zijn geweest en hard werken aan een moeizaam herstel. Voor hen en voor u vraag ik: hou vol! Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Hans Janssen,

burgemeester

Heeft u zorgen, vragen of ondersteuning nodig? Kijk dan op www.oisterwijk.nl/coronavirus. Wij helpen u graag!

Klachten? Bel (0800) 12 02 voor een coronatest

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Dan kun je je laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Maak alleen een afspraak voor een test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

Afspraak maken
Bel voor een afspraak met (0800) 12 02 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). 
Houd jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar (0800) 13 51.

Riscogroep of ernstig ziek
Val je onder een risicogroep of ben je ernstig ziek? Heb je bijvoorbeeld hoge koorts of ben je benauwd? Bel jouw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

Voor kinderen
Kinderen van 0 t/m 11 jaar laten testen? Maak een afspraak via de GGD Hart voor Brabant. Kijk op www.ggdhvb.nl voor de contactgegevens.

Milieustraat terug naar oorspronkelijke openingstijden

Met ingang van woensdag 17 juni is de milieustraat weer geopend tijdens de openingstijden van vóór de coronacrisis.

De openingstijden waren tijdelijk verruimd om het bezoek te spreiden en drukte aan de poort te beperken. Nu de grootste drukte is afgenomen, gaan we terug naar de oorspronkelijke openingstijden. Deze zijn:

 • Woensdag en vrijdag van 13:30 tot 16:30 uur
 • Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur

Maatregelen

De ingestelde maatregelen vanwege het coronavirus zijn nog wel van kracht:

 • Er mag een beperkt aantal auto’s tegelijkertijd het terrein op
 • Per auto mag 1 persoon uitstappen
 • Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers
 • Kom niet langs bij (milde) klachten als verkoudheid, keelpijn, koorts, enzovoort
 • Je kunt alleen contactloos betalen

Staalbergven is geopend!

Staalbergven is weer open sinds 10 juni! We zijn blij onze gasten weer te kunnen begroeten.

Om veilig de poort te kunnen openen hebben we wel enkele maatregelen getroffen. Zo kunnen we een beperkt aantal bezoekers toelaten, moeten kaartjes vooraf online worden gekocht en gelden er verschillende maatregelen op het terrein.

Dagje Staalbergven? Alleen met een online gekochte dagkaart!

Om te zorgen dat onze gasten voldoende afstand tot elkaar kunnen houden, laten we een beperkt aantal bezoekers per dag toe. Om onnodige drukte en teleurstellingen aan de poort te voorkomen, is het noodzakelijk om van tevoren via onze website een dagkaart te kopen. Het is ook mogelijk om tegen een gereduceerd tarief van 50% een kaartje te kopen voor toegang na 16.00 uur. Zonder online aangeschafte dagkaart kunnen we je niet toelaten. Koop je kaartje via www.oisterwijk.nl/staalbergven.

Geen abonnementen dit jaar

Het is dit seizoen helaas niet mogelijk om een abonnement voor het Staalbergven te kopen. Zo geven we, met de beperking van het maximale aantal bezoekers, toch zoveel mogelijk mensen de kans om een dagje te komen spelen, zwemmen en chillen. We begrijpen dat onze trouwe abonnementhouders dit jammer vinden, maar we rekenen ook op ieders begrip.

Staalbergven alle dagen geopend

Staalbergven is dit seizoen dagelijks geopend, ongeacht de temperatuur. Je kunt dit jaar dus iedere dag komen spelen, zwemmen & chillen. Uiteraard kun je ook dagelijks genieten van een heerlijk ijsje, frietje of fris drankje. Andere jaren houden we een ondergrens aan van 20 graden.

Veilig & Gezellig: Maatregelen op locatie

We willen al onze gasten graag een onbezorgd dagje spelen, zwemmen & chillen bezorgen. Daarom hebben we naast de normale huisregels en regels voor zwemveiligheid een aantal specifieke maatregelen getroffen. Zo is er een looproute aangebracht op het terrein, geldt er een maximaal aantal gasten per bad en kunnen we de ligbedden nog even niet verhuren. De kleedruimtes, douches en kluisjes zijn buiten gebruik. Trek thuis alvast je zwemkleding aan, dan kun je bij aankomst direct in één van de baden of het ven plonsen!

Je vindt alle maatregelen terug op onze website. Uiteraard staan ze ook bij Staalbergven zelf aangegeven.

We wensen iedereen een gezellig en veilig dagje Staalbergven toe!

Werk aan de Poststeeg

De Poststeeg (verlengde Baerdijk) in Oisterwijk krijgt een kleine make-over. Hierdoor kunnen voetgangers straks veiliger oversteken. Wel geven de werkzaamheden van 15 tot en met 19 juni wat overlast voor het verkeer.

De werkzaamheden beginnen op maandag 15 juni en duren tot en met 19 juni. Als het weer slecht is kan het wat langer duren. De Poststeeg gaat niet dicht voor verkeer, wel kun je wat vertraging oplopen.

Kerkstraat dicht

Wel gaat de Kerkstraat in delen dicht voor doorgaand verkeer. Op 15 juni gaat het om het deel tussen de Poststeeg en Dorpsstraat, winkels, woningen en horeca zijn dan tijdelijk niet met de auto bereikbaar. Op 17 juni gaat het deel tussen de Poststeeg en het Kerkplein dicht. Verkeer wordt omgeleid. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen gewoon over de stoep.

Oversteken voor voetgangers

In de Poststeeg komt in het midden van de straat een oversteekmogelijkheid voor voetgangers. Nu moet je de weg nog in 1 keer oversteken, straks kan dat in 2 delen.