Moergestel Fietsdorp fietst Moergestel op de kaart

Geschreven door Administrator moergestel
woensdag 31 december 2008 18:04

De Stichting Moergestel Fietsdorp is in 2003 opgericht. Het doel van deze stichting is het promoten van Moergestel als een dorp waar fietsers zeer welkom zijn en waar je als fietser moet zijn. De achterliggende idee van dit initiatief is een steviger fundament te leggen onder de Moergestelse samenleving.

De directe aanleiding tot de oprichting van de stichting was de aanleg van een gescheiden fietspad langs de Akkerweg, de ‘rondweg’ van Moergestel. Dit is een zeer fraai fietspad en zeer belangrijk voor de veiligheid. De vrees bestond dat fietser die dit fietspad volgden, voortaan het centrum van Moergestel zouden mijden.

Moergestel is een relatief klein dorp, met desondanks veel voorzieningen, ook van de middenstand. Deze voorzieningen zijn van levensbelang voor de leefbaarheid. Voorzieningen kunnen alleen bestaan bij de gratie van voldoende publieke belangstelling. In het geval van Moergestel tellen toeristen daar behoorlijk in mee. Fietsen is samen met wandelen de meest gepromote van toeristisch verteer omdat er louter positieve kanten aan zitten. Moergestel heeft veel fietsfaciliteiten.

Om de doelstelling te kunnen realiseren, is elk jaar een bijzondere fietstocht georganiseerd. Steeds waren deze tochten zeer onderscheidend, om zich te kunnen onderscheiden van tal van andere soortgelijke evenementen die overal plaatsvinden. Een paar voorbeelden van deze fietstochten. De Midzomernachtfietstocht werd gehouden in de kortste nacht van het jaar, op 21 juni. De deelnemers fietsten door de bossen en de landerijen en hadden onderweg ontmoetingen met ludieke acts. De Leugenbèngskes Fietsroute was vernoemd naar het fenomeen van de ‘leugenbankjes’. Overal in de dorpen in de natuur staan rustbanken. Als daar mensen bij elkaar zitten en dingen tegen elkaar vertellen, wordt gezegd dat het sterke verhalen (=leugens) zijn. Vandaar de naam. De deel nemers fietsten langs bankjes waarop vertellers zaten die sterke verhalen vertelden.

Deze fietstochten waren een succes en ze blijven op het programma. In mei 2008 scoorde Moergestel fietsdorp geweldig door het samen optrekken met Guus Moonen en Ondernemend Moergestel. Guus Moonen (zie zijn website www.guusmoonen.nl) is een Moergestelse ultracyclist. In 2008 reed hij 10.000 kilometer non-stop rond zijn woonplaats. Dat bracht een enorme begeestering en betrokkenheid in het dorp. Iedereen ging zelf iets leuks organiseren waardoor dit unieke record uitmondde in een nooit eerder vertoonde presentatie van een Brabantse dorpsgemeenschap. Dit succes smaakte naar meer: tijdens de laatste drie weken juni 2009 is er weer een spektakel rond Guus Moonen en Moergestel fietsdorp. En uiteraard doet Ondernemend Moergestel weer mee.

Actie voor overkapping begraafplaats en urnenwand

Geschreven door Administrator moergestel
woensdag 31 december 2008 18:58
De Stichting Vrienden van St. Jans Onthoofding Moergestel heeft voor 2009 een speciaal thema gekozen om de noodzakelijke financiële steun van onze (kerk)gemeenschap te verwerven.
Zij vraagt speciale aandacht op onze parochiële begraafplaats.
Afgelopen week heeft iedereen een uitgebreide brief ontvangen met de vraag om financiele steun. Er zijn inmiddels al diverse positieve reacties. Een belangrijke vraag die door enkele personen is gesteld is of het mogelijk is ook een eenmalige bijdrage te schenken. Uiteraard is dat van harte welkom.
U kunt die storten op:
Rabo-rekening nr. 1223.94.925 ten name van de Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel, project kerkhof.
De Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel stelt uw medewerking en financiële ondersteuning buitengewoon op prijs.

Namens het bestuur,
Jan Vriens, voorzitter

Van den Brand wint in Loenhout

Geschreven door Administrator moergestel
woensdag 31 december 2008 18:45
LOENHOUT – Veldrijdster Daphny van den Brand uit Zeeland heeft dinsdag de cross in het Belgische Loenhout gewonnen. Ze grijpt daarmee de leiding in het klassement om de Gazet van Antwerpen Trofee. Van den Brand kwam solo over de finish in Loenhout. Marianne Vos uit Babyloniënbroek kwam in de laatste ronde ten val en werd derde. Mirjam Melchers uit Moergestel kwam als zesde over de meet. Bron: Omroep Brabant

GROOTS AFSCHEID GILDES VAN BURGEMEESTER KORTMANN EN ECHTGENOTE

Geschreven door Mark Spijkers
zaterdag 24 januari 2009 19:00
Op zondag 18 januari namen de gilden uit Groot Oisterwijk afscheid van hun (ere)lid burgemeester drs. Y. Kortmann. Op zijn initiatief gebeurde dat onder de inspirerende leiding van pastor Theo te Wierik tijdens de hoogmis waar alle gildenbroeders en zusters aanwezig waren.
Na afloop was er een drukbezochte informele bijeenkomst in Den Boogaard. Jeroen Bierens (14 jaar) bracht een geweldige vendelgroet die met trommelgeroffel en een luid applaus de geschiedenis ingaat. Ex-burgemeester Kortmann moest zijn eretekenen inleveren maar werd blij verrast met een nieuwe onderscheiding: erelid van alle gilden. Een fraaie sjerp en een zilveren schild, vervaardigd door de Moergestelse zilversmid Kees Ketelaars, moeten voor de toekomst die verbondenheid symboliseren.
Afscheid in de kerk
Partir, c ‘est mourir un peu (vertrekken is een beetje sterven). Met die woorden begon de vice-voorzitter van het kerkbestuur Wil Pellis zijn toespraak. Hij roemde de burgemeester en zijn vrouw vooral vanwege de maatschappelijke betrokkenheid: 24 uur in touw bij lief en leed:
dat zijn bijzondere momenten, die de mensen in hun verdere leven in dankbaarheid met zich meedragen. Het bijwonen van deze H. Eucharistieviering is uw wens geweest om samen als familie Kortmann uw ambtsperiode waardig en in dankbaarheid af te sluiten. Met dit goed Katholieke gebruik van een H. Mis bent u destijds in Baarle-Nassau ook begonnen. Een speciaal woord van dank wijdde hij aan echtgenote Carla: zij heeft met name altijd letterlijk en figuurlijk aan uw zijde gestaan, telkens als u in uw functie als burgervader op pad moest. Tenslotte keek blikte de heer Pellis al in de toekomst: In mijn gedachte aan het leven als een reis heb ik zo het idee dat u –Deo Volente- vanuit uw geloofsovertuiging en als bezige bij misschien nog wel een keer een tocht maakt naar Santiago de Compostela. Hiermee anticipeer ik op het eind van uw arbeidzaam leven, dat u in 2010 (met B)best afsluit. Dat zou niet misstaan bij uw way of life, zoals u dat zelf altijd in het Engels verwoordt. Hij besloot zijn toespraak met een treffend citaat van Jan de Jongh:
Camino
Leven is op weg zijn,
bergen beklimmen,
waden door rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht,
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
oplopen met de anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht.
Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over het water,
rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.
Maar nooit raken de pelgrims thuis:
‘vreemdelingen’ vestigen niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoeden:
de weg is het doel.

AFSCHEID VAN DE GILDES
Jack Goudsmits sprak namens alle vijf de gilden. Hij memoreerde de 1e vendelgroet:
Het was op de stralende zaterdag van 17 maart 1990 dat wij met ‘vliegend vaandel en slaande trom’ de gehele familie Kortmann inclusief de feestelijk geklede kinderen mede hebben verwelkomd in de gemeente Oisterwijk. Onder de oude lindeboom midden in het dorp was u zichtbaar verheugd en genoot u van de gildegroet en vendelhulde. Voor het eerst werd er met een gildevaandel over uw hoofd gezwaaid. Hij prees de alom aanwezigheid bij
Het Oisterwijkse Sint-Sebastiaangilde stelde het bijzonder op prijs dat u na uw benoeming in feestelijke momenten, maar ook bij verdrietige momenten. Vooral het koningschieten en de jaarlijkse Statiedag, of teerdag zo u wilt, was een vast moment van aanwezigheid.
Vervolgens nam hij de toehoorders mee op het Google-pad: Kortmann komt 59.900 keer voor!Vervolgens memoreerde hij een aantal hoogtepunten met de gilden:
het Landjuweel in september 2008 , het bezoek van H.M. Koningin Beatrix aan Oisterwijk op 26 mei 1999 en het bezoek van voormalig commissaris van de koningin Frank Houben.
Motivering waardering
Tenslotte verwoordde spreker de dankbaarheid van de gilden alsvolgt:
U was een burgemeester met de heldere, typische stem. U heeft iets aristocratisch, u heeft iets presidentieels. Maar u bent van de burgers, u bent van ons, u bent tastbaar. Die houding hebben wij altijd enorm gewaardeerd. Dat is voor de gilden dan ook de aanleiding om u te danken. Wij doen dat op onze geheel eigen wijze. Daarom bent u vandaag onze gast.
Namens de vijf gilden binnen de gemeente Oisterwijk: de gilden Sint-Joris, Sint-Catharina en Sint-Sebastiaan & Barbara uit Moergestel, het gilde Sint-Joris & Sint-Sebastiaan uit Heukelom en het Oisterwijkse Sint-Sebastiaangilde ontvangt u zo meteen een bijzonder kleinood als dank en herinnering. Een stukje zilver in de vorm van het wapenschild van de Gemeente Oisterwijk. Daar op, de beeltenissen van de drie patroonheiligen van de vijf gilden.
Opnieuw ere-lidmaatschap
Afsluitend meldde de gastheer: vanwege de gegeven inzet, uw getoonde betrokkenheid, dienstbaarheid en broederschap, bent u door de gilden Sint-Sebastiaan uit Oisterwijk en Sint-Joris & Sint-Sebastiaan uit Heukelom benoemd tot ere-lid van de beide gilden.
Een luid applaus onderstreepte die dankbaarheid.

Dankwoord
De heer Kortmann dankte, mede namens zijn vrouw, alle aanwezigen voor de geweldige tijd van saamhorigheid die hij met name met de gildenbroeders en zusters heeft mogen meemaken. Vooral verheugd was hij voor het feit dat hij er kennelijk voor heeft kunnen zorgen dat (eindelijk) de 5 gilden tezamen in de kerk en in Den Boogaard broederlijk blijken te kunnen optrekken.
Jan Vriens

MOERGESTEL ALERT

Geschreven door Mark Spijkers
maandag 09 februari 2009 18:54
Onze actieve wijkagent Ron Oosterwijk heeft de afgelopen week de winkeliers, horeca en de Sonmanbedrijven geïnformeerd over het gratis ALERT-systeem. De reactie van de ondernemers was zeer positief. Massaal gaan ze aan dit alarmeringssysteem meewerken in het kader van het verhogen van de veiligheid in ons dorp. Hulde.

ORGANISATIE NODIGT MUZIEKGROEPEN UIT TOT DEELNAME

Geschreven door Mark Spijkers
maandag 09 februari 2009 19:06
Van zondag 7 juni t/m zondag 28 juni vindt Moergestel Fietsdorp 2009 plaats. Dit is een vervolg op het zeer succesvol verlopen Moergestel Fietsdorp in mei 2008. Tijdens dit evenement fietste Moergestelnaar Guus Moonen 10.000 kilometer non-stop rond zijn woonplaats.
Het succes van dit evenement had vele oorzaken. Een daarvan was de optredens van orkestjes en bandjes.
De organisatie van Moergestel Fietsdorp 2009 roept geïnteresseerde muziekgezelschappen op om ook dit jaar een muzikale bijdrage te leveren. In 2008 bleek het optreden van een flink aantal bandjes en orkestjes perfect te passen in het gemoedelijke dorpsfeest dat in drie weken tijd uitgroeide tot een onvergetelijk Brabants evenement.
Optredens zijn op alle dagen mogelijk. Overdag kunnen optredens beginnen vanaf 10.00 uur. ’s Avonds duren de optredens tot 22.00 uur. Er kan zowel op het St.-Jansplein als op een vast podium worden gemusiceerd. Hebben jullie interesse of wil je meer weten stuur dan even een berichtje naar ton-jacobs@hetnet.nl. of bel even naar 06.55.89.29.50.
Wij sturen dan het volledig programma.

Fiets 4 daagse

Geschreven door Mark Spijkers
maandag 25 mei 2009 23:50
fietsdorpVier dagen fietsen in de schitterende natuur rondom Oisterwijk, Parel in ’t groen en Moergestel Fietsdorp.
Het is een ware belevenis om 4 dagen te fietsen in een gebied dat zoveel variatie geeft in natuur. U komt door bossen, heidevelden, duinen en langs de mooiste vennen.
Een unieke gelegenheid om samen en of in gezinsverband dit klavertje 4 te fietsen. Deze fiets 4-daagse is een onderdeel van het fietsevenement dat van 7 t/m 28 juni georganiseerd wordt door
Moergestel Fietsdorp.
Iedere dag vinden er op en rondom het St. Jansplein tal van activiteiten plaats.

DEELNAME ROUTES
Kosten voor deelname:
• bij inschrijving en betaling vóór 7 juni 2009
e 8,00 pp en e 4,00 kinderen t/m 12 jaar
• nà 7 juni 2009 e 10,00 pp en e 5,00 kinderen
t/m 12 jaar alleen contant bij de Info/VVV stand
op het St. Jansplein te Moergestel.
U kunt ook vóóraf inschrijven tot uiterlijk 7 juni:
• bij de VVV in Oisterwijk tegen contante betaling
• per brief naar: Fietsvierdaagse Oisterwijk –
p/a Bosstraat 9 – 5066 EB Moergestel of
• per e-mail naar:
fiets4daagseoisterwijk@gmail.com
Vermeld bij inschrijving uw naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en aantal deelnemers.
Het verschuldigde bedrag z.s.m. maar uiterlijk
vóór7 juni 2009 overschrijven naar:
rekening nr. 12.14.15.015 t.n.v. FIETSVIERDAAGSE
OISTERWIJK te MOERGESTEL o.v.v. aantal deelnemers.
Afhalen van de routes en stempelkaart
vanaf 7 juni alleen bij de Info/VVV stand op het
St. Jansplein te Moergestel.
Op donderdag 25 juni ontvangt u in de Info/VVV
stand op het St. Jansplein tegen inlevering van uw
stempelkaart voorzien van stempels van alle
deelnemende stempelpost bedrijven een blijvende
“herinnering” aan uw deelname aan deze unieke
Oisterwijkse Fiets 4-daagse.

Als een klavertje 4 zijn de routes rondom Oisterwijk
en Moergestel uitgezet met het bekende
knooppuntensysteem.
We hebben ze een naam gegeven:
• de KAMPINA / DOMMELDAL route
• de DUINEN route
• de HILVER route
• de MORTELEN/KEMPEN route.
Ze zijn ± 60 km lang en kunnen tot ± 40 km
ingekort worden hetgeen duidelijk op de routekaarten
staat aangegeven. Van elke route krijgt u een
aparte kaart zodat u deze makkelijk op uw fiets
kunt hanteren.
Op deze kaart zijn de knooppunten in volgorde
aangegeven – u kunt in principe de betreffende
route op elk genoemd knooppunt beginnen. Naast
de 4 dagroutekaarten ontvangt u ook een stempelkaart
die u bij de deelnemende bedrijven en
horecagelegenheden moet/kunt laten afstempelen.
De 4 dagroutes kunnen in willekeurige volgorde
gereden worden.
Tijdens deze 4 dagen zijn alle deelnemende
bedrijven, waar u een stempel moet/kunt halen,
geopend van 09.00 tot 17.00 uur. (horeca langer)

Nieuws van Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel

Geschreven door Mark Spijkers
maandag 25 mei 2009 23:34

De Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel, die zich ten doel stelt het onderhoud en de instandhouding van kerk en kerkhof te ondersteunen heeft voor 2009 een speciaal thema gekozen om de noodzakelijke financiële steun van onze gemeenschap te verwerven. We richten onze specifiekeaandacht op de parochiële begraafplaats.

Op allezielen worden de luifel op kerkhof en het collumbarium ingewijd door theo te wierik

Aan alle (aspirant-) Vrienden van St. Jan,

De Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel, die zich ten doel stelt het onderhoud en de instandhouding van kerk en kerkhof te ondersteunen heeft voor 2008 en 2009 een speciaal thema gekozen om de noodzakelijke financiële steun van onze gemeenschap te verwerven. We richten onze specifieke aandacht op de parochiële begraafplaats.

1. DE BETEKENIS VAN ONZE BEGRAAFPLAATS.

Tot de aandachtspunten van de Stichting behoort zeker ook (en bepaald niet op de laatste plaats) de accommodatie van het parochiële kerkhof.

Onze parochie mag zich gelukkig prijzen met deze begraafplaats. Hij is aansprekend en goed ingericht. De situering ervan, in een vrij rustig bij het dorpscentrum gelegen deel van Moergestel, vlak bij de kerk, is ideaal.
Deze begraafplaats heeft grote betekenis in de levenscyclus van de meeste parochianen en overige Moergestelnaren. Niet alleen is het de plek waar zij op zekere dag op waardige wijze afscheid kunnen nemen van een overleden geliefde. De meesten van hen zullen hier ooit eens zelf hun laatste rustplaats vinden. Het is de omgeving waarin onze dierbaren kunnen worden herdacht en postuum eer kan worden gegeven. Ons kerkhof is dus vooral ook een gedenk- plaats.

2. ONTBREKENDE VOORZIENINGEN.
De Stichting is zich ten volle bewust van deze grote betekenis. Om op een aansprekende wijze afscheid te kunnen nemen van hen die ten grave worden gedragen, heeft het stichtingsbestuur geïnventariseerd welke voorzieningen er nodig zijn om dit optimaal mogelijk te maken. De vaststelling is dat een deugdelijke overkapping van de plaats waar de laatste afscheids- plechtigheid plaatsvindt – de zogenoemde Calvarieberg – geen overbodige luxe is en dat een columbarium (urnenkolom) in deze moderne tijd eigenlijk niet mag ontbreken op ons kerkhof. Het door de Stichting gevormde comité dat de inspectie-rondgang over de begraafplaats maakte zag overigens met voldoening hoe goed deze wordt onderhouden door het bekende team van toegewijde vrijwilligers. Dat verdient hiervoor alle lof! Bovendien ontberen deze vrijwilligers een fatsoenlijke werkruimte met toiletaccomodatie.

3. WAAROM EEN OVERKAPPING VAN DE CALVARIEBERG?
Deze plek is het middelpunt van ons kerkhof waar de nabestaanden van de overledene en alle anderen die deze geliefde naar zijn laatste rustplaats vergezellen afscheid kunnen nemen. Het is voor de betrokkenen rondom de gestorvene uiterst belangrijk dat zij hier op ingetogen wijze de allerlaatste eer en groet kunnen brengen aan iemand van wie zij hebben gehouden. Als bij deze ontroerende gebeurtenis de weersomstandigheden slecht zijn kan dit afbreuk doen aan de serene en gewijde sfeer. Regen en wind mogen daarom de dierbare herinnering aan deze laatste plechtigheid niet verstoren. Reden genoeg om de Calvarieberg op een passende manier te overkappen. Hiermee wordt de bovenbedoelde afbreuk aan een plechtig gebeuren te allen tijden voorkomen. In nauw overleg met het parochiebestuur is er besloten, dat de Vrienden van St Jan Moergestel het realiseren van de overkapping van de Calvarieberg voor hun rekening nemen.

4. HOE DE UITVOERING VAN DEZE PLANNEN TE FINANCIEREN?
De Stichting heeft dankzij haar vrienden-donateurs de beschikking over financiële middelen waarmee zij reeds enkele van haar doelstellingen kon realiseren en op beperkte schaal nog andere ideeën ten uitvoer kan brengen. Veel inwoners namen vorig jaar deel aan de mei-actie en zorgden bij elkaar voor een opbrengst van 7242 euro, waarvoor wij u hartelijk dank zeggen. Maar het zal iedereen duidelijk zijn dat de thans aanwezige gelden nog niet toereikend zijn voor de realisatie van de hierboven omschreven voorzieningen. Weliswaar hebben enige plaatselijke ondernemers al medewerking in financiële of materiële zin toegezegd maar als gemeenschap zullen we hier een zeer substantieel deel van de kosten moeten opbrengen.
De Stichting wil met deze brief de fondsenwerving voor dit belangrijke doel voortzetten. Zij stelt zich voor dat u wellicht zult besluiten tot de Vrienden van St. Jan toe te treden door een periodieke donatie naar eigen goeddunken (met een minimum van € 10,= per jaar) dan wel een eenmalige of periodieke donatie te doen.

Er is de Stichting heel veel aan gelegen om de aangegeven plannen zo mogelijk nog in dit jaar te kunnen verwezenlijken. Daarom hoopt en vertrouwt zij op de volle medewerking van de Moergestelse gemeenschap en op een genereus gebaar van velen.

De Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel stelt uw medewerking en financiële onder- steuning buitengewoon op prijs.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sint Jan Moergestel,

Jan Vriens, voorzitter

Frans Kuijpers, secretaris