Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten week 21 2018

Privacy bij verenigingen en stichtingen:

Dinsdag 22 mei organiseerden ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk een bijeenkomst over privacy voor vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen. Hier werden 7 stappen besproken om een organisatie AVG-bestendig te maken. Bijeenkomst gemist? Je leest de 7 stappen hieronder.

Vanwege de enorme belangstelling wordt deze bijeenkomst binnenkort nog eens georganiseerd. De gemeente houdt u op de hoogte.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Met onderstaande 7 stappen maak je jouw organisatie AVG-bestendig! We benoemen de 7 stappen in het kort. Bekijk de uitgebreide informatie op: www.vrijwilligerstilburg.nl > Voor organisaties > Privacy wetgeving.

Stap 1: Ga waarom, hoe en wat na

Ga na welke persoonsgegeven worden verzameld en waar die worden bewaard. Ook moet je bedenken of het opslaan wel functioneel is: waarom leg je welke gegevens vast? Je mag alleen persoonsgegevens vastleggen die je nodig hebt en alleen gebruiken waarvoor je ze verzamelt.

Stap 2: Laat weten wat je bewaart

De betrokkenen moeten toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Nieuw is dat de betrokkenen moeten weten dat hun persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Zij hebben het recht hun gegevens in te zien en aan te (laten) passen.

Stap 3: Leg vast hoe de organisatie met data omgaat

Organisaties hebben een verantwoordingsplicht in de nieuwe AVG. Dat betekent dat organisaties vastleggen wie verantwoordelijk is voor de data, aan wie informatie wordt verstrekt, op welke computer deze wordt opgeslagen en op welke wijze deze computer wordt beschermd tegen virussen en hacken.

Stap 4: Stel zo nodig een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan.

Dit is niet verplicht voor alle organisaties. Het kan wel handig zijn. De functionaris gegevensbescherming (FG) is de centrale persoon die alle persoonsgegevens van de organisatie beheert. Lees meer over de verplichtingen van de FG op de website van NOV.

Stap 5: Voer een Privacy Impact Assessment (PIA) uit.

Hiermee breng je in beeld wat de gevolgen zijn van het verzamelen van persoonsgegevens voor de personen zelf. Dit is afhankelijk van wat met de gegevens gedaan wordt. Wanneer de gegevens verzameld worden voor het versturen van de contributiebrief of een nieuwsbrief is het gevolg dat mensen lid blijven van de organisatie of dat ze geïnformeerd zijn over de organisatie.

Stap 6: Informeer vrijwilligers of zorg voor de benodigde opleiding.

Zorg dat vrijwilligers op de juiste manier om gaan met gegevens. Dit kan gaan om gegevens uit de bestanden van de organisatie zelf, maar ook om informatie die een vrijwilliger van een deelnemer of ouder heeft gekregen.

Stap 7: Stel een procedure op voor het melden van datalekken.

Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking. Om dit zorgvuldig te doen is het handig vooraf procedures af te spreken.

Meer informatie

Meer lezen over het 7-stappenplan? Bekijk de informatie op de site: www.tinyurl.com/avg7stappen.

 

Pak de Japanse Duizendknoop mee aan:

De gemeente pakt de Japanse Duizendknoop aan. Deze plant richt veel schade aan in zijn omgeving en is moeilijk te verwijderen. Ook groeit de plant makkelijk terug.

Omdat het zo moeilijk is om van de Duizendknoop af te komen, wil de gemeente graag weten waar de plant groeit. Dit om verdere verspreiding te voorkomen. Weet u een locatie van de Duizendknoop? Laat het dan weten aan de gemeente. Maak een melding via www.oisterwijk.nl/melding-maken. U mag het ook melden als de plant op privégrond staat.

Zelf de Duizendknoop aanpakken

Wilt u zelf de Japanse Duizendknoop verwijderen? Graaf dan alle wortels uit, want zelfs het kleinste stukje wortel kan opnieuw uitgroeien tot een volwaardige plant. Door een paar keer per jaar de stengels uit de grond te trekken, houdt u de plant in toom. Na verloop van tijd raakt de plant ‘uitgeput’. Dit duurt wel een paar jaar. Een nieuwe plant is makkelijker weg te halen. De wortels van oudere planten zitten dieper in de grond en zijn dikker.

Niet in de groene container

Gooi het afval van de Duizendknoop niet in de groene container of op de composthoop. De plant verspreidt zich zo ook. Doe het afval in de grijze bak bij het restafval.

Herken de Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een vaste plant. De wortel kunnen tot een paar meter diep de grond in groeien. De plant zelf heeft dikke bamboe-achtige stengels. De duizendknoop groeit in 1 seizoen extreem snel. De stengels kunnen 3 meter lang worden en met grote groene bladeren van 5-12 cm. De stengels zijn in het begin nog flexibel, maar worden al snel dikker en krijgen rode spikkels. De plant groeit van april tot november.

De plant kan overal groeien en heeft geen natuurlijk vijanden. Andere planten en dieren worden daarom makkelijk verdrongen door de Japanse Duizendknoop. Ook komt de plant makkelijk door zwakke plekken in beton, asfalt en metselwerk. Hierdoor kan de plant gebouwen, wegen en riolen flink beschadigen.

Aanpak door de gemeente

Op plaatsen waar bestrijding echt nodig is, gaat de gemeente een proef doen met het injecteren van bestrijdingsmiddel. Ook voorkomt de gemeente verdere verspreiding van de plant door groeiplaatsen goed in de gaten te houden én de manier van groenonderhoud aan te passen.

 

Open dag Sterk Huis op 2 juni

Op zaterdag 2 juni houdt Sterk Huis een open dag in Goirle. De open dag is van 11.00 tot 14.00 uur. Sterk Huis is de nieuwe naam van Kompaan en De Bocht.

Tijdens de open dag is er veel aandacht voor vragen als: voor wie is Sterk Huis? Bij welke vragen en problemen kan Sterk Huis helpen? Hoe ziet die hulp eruit? Elk half uur is er een rondleiding met korte presentaties in diverse ruimtes van Sterk Huis. Er zijn leuke activiteiten voor kinderen en hapjes.

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Het is een warme en veilige omgeving waar je terecht kunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar je samen kunnen bouwt aan een veilig en zelfstandig leven. Sterk huis zet haar kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het voorkomen van grote problemen.

De hulp van Sterk Huis is gericht op:

 • Ontwikkeling en gedrag
 • Opvoeding en ouderschap
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Seksueel misbruik
 • Problemen bij scheiden
 • Pleegzorg
 • Leren en werk

Bel voor vragen over hulp naar het klantenbureau (013) 543 30 73.

De nieuwe raad

Op donderdag 17 mei werd de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk geïnstalleerd. Met 10 vrouwen en 11 mannen is de samenstelling aardig in balans.

Huis-aan-huis controle hondenbelasting

Vanaf 24 mei stuurt de gemeente controleurs van de hondenbelasting op pad.         De controle is nodig omdat niet iedere hondenbezitter zijn of haar hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.

De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan doet de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn? Dan krijgt u per post een aanmeldformulier van de gemeente. U bent verplicht om dit formulier in te vullen, ook als u geen hond heeft.

Hond aanmelden

U kunt zelf uw hond aanmelden via www.oisterwijk.nl/hondenbelasting. Hier vindt u ook meer informatie over de kosten.

Afscheid wethouders

In de raadsvergadering van 17 mei werd afscheid genomen van de wethouders Ina Batenburg en Sjef Verhoeven. Burgemeester Hans Janssen sprak hen in een volle raadzaal toe en bedankte beiden voor hun waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van Oisterwijk de afgelopen jaren. Bron: Masja: Foto Vlaminckx.

Reizigers van Oisterwijk:

Op woensdagmiddag 16 mei onthulde wethouder Batenburg het kunstwerk ‘Reizigers van Oisterwijk’ in de voetgangerstunnel onder het station in Oisterwijk. De vogels staan voor verschillende typen reizigers die van of naar Oisterwijk gaan. Met deze bijzondere ‘entree’ van Oisterwijk laten we reizigers zien dat iedereen welkom is: inwoner of passant, forens of toerist, of nog anders. Wethouder Batenburg verrichtte haar laatste officiële onthulling als wethouder van de gemeente Oisterwijk: “Dat ik dat mag doen bij een bijzonder project als dit, met een prachtig resultaat, maakt mij trots. Cultuur in het algemeen en kunst in het bijzonder dragen bij aan verbinding. Dat is iets wat we in de huidige samenleving vaak hard nodig hebben. Ik ben blij dat ik daar vanuit mijn rol als wethouder aan heb mogen bijdragen.”

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 20 2018

Onderwerpen college 8 mei

 • Raadsvoorstel voor het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Vinkenberg 10’ Moergestel
 • Raadsvoorstellen voor vaststelling van de aansluitverordening riolering 2018 en verordening afvoer hemelwater en grondwater 2018
 • Samenwerkingsovereenkomst Toegangspartners Sociaal domein gemeente Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Stokeind 13 Moergestel, het bouwen van een opslagruimte
 • Joannes Lenartzstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een carport boven parkeerplaats en het vervangen van een schutting
 • Pannenschuurlaan 33 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

Verleend

 • Sportlaan 20 Oisterwijk, het verplaatsen van 3 lichtmasten en het plaatsen van 3 nieuwe lichtmasten

Verlengd

 • Oirschotseweg 43a Moergestel, het uitbreiden van de woning met een kelder
 • Laag Heukelomseweg Heukelom, het aanleggen van een parkeerterrein
 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden/koppelen van bestaande hallen en het aanleggen van loading docks

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting De Kloontjes voor het houden van Intents Festival 2018 op 1, 2 en 3 juni bij de Sportlaan in Oisterwijk. Ook is er vergunning verleend voor het inrichten van een transferium aan de Blankemansweg/Scheerman in Moergestel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 21 mei: vanwege de Asterius rommelmarkt is de Balbian Versterlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Stichting Taxus Taxi gaat weer taxus inzamelen

De lente is begonnen en dus ook de voorbereidingen bij Stichting Taxus Taxi voor de inzameling van dit jaar. Vorig jaar zamelde de stichting genoeg snoeisel in voor de productie van 2200 chemotherapieën. Dit jaar is het doel 2700.

In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door een paar nachten vorst eind april en daarna een periode van droogte, had de natuur het zwaar. Hierdoor bleef de groei van de taxus achter. Dit heeft ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid. Tot nu toe zijn de weersomstandigheden in 2018 gunstig en is het hopen op een beter seizoen.

Start inzameling afhankelijk van weer

Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in de eerste helft van  juni. Wanneer de stichting dit jaar precies start met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in de plant aanwezig is.

Voor meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie en de start van het seizoen op www.taxustaxi.nl. Ook staat hier tijdens het seizoen het aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te laten halen.

Campagne NIX zonder ID

De rijksoverheid houdt van 17 mei tot 1 juni de campagne ‘NIX zonder ID’. Oftewel: niet roken en niet drinken onder de 18 én je ID laten zien in de winkel als je alcohol en/of tabak wilt kopen.

Ook de gemeente Oisterwijk steunt deze campagne en vraagt in deze week op verschillende manieren aandacht voor het onderwerp.

Iedereen weet dat roken en alcohol schadelijk zijn. Maar wist je bijvoorbeeld ook dat hoe jonger een kind begint met drinken, hoe groter de kans op problematisch alcoholgebruik? En wist je ook dat als een kind zijn ouders ziet roken of drinken, het zelf later ook vaker rookt en/of drinkt? Want dat is dan ‘normaal’.

Goede afspraken maken met kinderen helpt, ook bij pubers. Daarnaast moeten jongeren hun ID laten zien als zij alcohol of tabak willen kopen. Supermarkten hebben zelfs de regel dat iedereen jonger dan 25 jaar een ID moet laten zien bij de aankoop van alcohol en/of tabak. Meer weten over NIX18? Kijk op www.nix18.nl.

Gemeentelijke belastingen nog niet betaald?

Betaal je jouw gemeentelijke belastingen niet via automatische incasso? Zorg dan dat de volledige betaling binnen is voor eind mei 2018. Vragen over je aanslagbiljet gemeentelijke belastingen? Kijk op oisterwijk.nl/belastingen of neem contact op met de gemeente via (013) 529 13 11.

Eten weggooien en klimaatverandering

Wist je dat eten weggooien bijdraagt aan klimaatverandering? Want al dat weggegooide eten is wel verbouwd, vervoerd, verpakt en gekoeld. En dat heeft rechtstreeks invloed op het milieu.

Even wat cijfers:

 • Een gemiddeld huishouden gooit per jaar zo’n 40 kilo goed voedsel weg
 • Van alle huishoudens in Nederland samen, is dat 700 miljoen kilo per jaar
 • Ieder jaar wordt per persoon 57 liter drank als koffie, thee en melk door de gootsteen gespoeld
 • Dit alles kost iedere Nederlander ruim 140 euro per jaar

We hebben het hier bijvoorbeeld over eten en drinken dat nog goed was en dus gewoon gebruikt kon worden. Of eten dat teveel gekocht was en over de datum is.

Klimaatverandering

Als voedingsmiddelen die nog prima te eten zijn in de vuilnisbak belanden, dan gaan ook alle energie en grondstoffen verloren die nodig waren om die etenswaren te telen, vervoeren, koelen en eventueel te bewerken en verpakken. De energie die daarvoor nodig is, komt vooral van fossiele brandstoffen die klimaatverandering veroorzaken. Bovendien wordt de afvalberg groter van al dat weggegooide eten.

Broeikasgassen

Voedselverspilling in huishoudens en restaurants samen is verantwoordelijk voor ongeveer 3,5 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van de gemiddelde consument. Wil jij minder eten weggooien? Bekijk de tips tegen voedselverspilling op www.milieucentraal.nl.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2019 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 26 april 2019. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2018.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Buxus naar de milieustraat? Verpakken in plastic

Helaas heeft de buxusrups flink om zich heen gegrepen in onze gemeente. Veel inwoners willen daarom ook af van hun aangevreten buxussen.

Wilt u uw buxus inleveren bij de Milieustraat? Zorg dan dat u deze verpakt in plastic om verdere verspreiding van de buxusrups zoveel mogelijk te voorkomen. Dit mogen gewoon vuilniszakken of containerzakken zijn.

U gooit de buxussen in plastic bij het restafval, niet bij het groenafval.

Uitnodiging: bijeenkomst Privacy bij verenigingen en stichtingen

Ben jij vrijwilliger bij een vereniging of stichting in de gemeente Oisterwijk? Dan nodigen we je uit voor een bijeenkomst over privacy. De bijeenkomst is op 22 mei van 19.30u tot maximaal 21.30u in het Raadhuis (De Lind 56, Oisterwijk). Aanmelden is noodzakelijk.

Waarom een bijeenkomst

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie, dus ook voor jouw vereniging of stichting. De gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern praten je graag bij over wat de AVG inhoudt en welke 7 stappen je als vereniging of stichting kunt zetten, zodat ook jouw organisatie aan de wet voldoet.

Voor wie is deze bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen uit de gemeente Oisterwijk. Omdat we veel interesse verwachten, vragen we je met maximaal 1 of 2 personen per stichting of vereniging aanwezig te zijn.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis, maar vergeet je niet aan te melden. Dit kan via www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl/privacy. We zien je graag op 22 mei!

 

 

 

Gemeenteberichten week 19 2018

Onderwerpen college 1 mei

 • Gedeeltelijke herontwikkeling centrumplan Moergestel, deelgebied 2
 • Vaststellen geactualiseerde bodemkwaliteitskaart

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Broekzijde Moergestel, het kappen van 6 bomen
 • Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk, het monteren van een schaararmscherm op kokerconstructie
 • Spreeuwenburgerweg 60 Oisterwijk, het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte
 • De Molenbeemd 22 Moergestel, het bouwen van een schuur met puntdak
 • Veldweg 6 Oisterwijk, het bouwen van een overkapping voor de zoutstrooiers
 • Posthoornseweg 5 208 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Rietstraat 3 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel

Verleend

 • Zandstraat 14 B Moergestel, het wijzigen van de verleende vergunning voor het bouwen van een bijgebouw
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het verbouwen van een boerderij
 • Durendaaldreef 3 Oisterwijk, het vernieuwen van kozijnen en voorgevel
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het verbouwen van een schuur
 • De Lind 1 Oisterwijk, het realiseren van een appartement op de verdieping en het uitbreiden van de bank op de begane grond
 • De Lind 33 Oisterwijk, het mogelijk maken van bewoning van de verdieping

Bouwstop

 • Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan CV de Springveren Moergestel voor het organiseren van het Gessels Beach Event op 23 en 24 juni op het St. Jansplein in Moergestel
 • Aan Buurtvereniging Gezwiene Waai Moergestel voor de viering van het 50-jarig bestaan van hun buurtvereniging op 15, 16 en 17 juni in een tent aan het Kruysackerplein in Moergestel
 • Aan VOF Coppens Horeca exploitatie voor het houden van het Speciaalbier Matinee Oisterwijk op 1 juli op het Lindeplein in Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Door Van Iersel Bouw&Industrie Oisterwijk voor het organiseren van een open dag op 12 mei aan de Sprendlingenstraat 27 Oisterwijk
 • Door Stichting Elbrimale Fonds voor het organiseren van de Elbrimale Tour de Kiosque op 22 juli in de kiosk aan De Lind in Oisterwijk
 • Door Poirtershuis voor het organiseren van een rommelmarkt op 10 juni in de tuin van het Poirtershuis aan het Kerkplein in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest 1 september op het speelveldje aan de Zandacker in Oisterwijk

Werk aan de weg: Heikant

Vanaf maandag 14 mei gaat de Heikant in Moergestel een tijdje dicht voor doorgaand verkeer. De weg is aan een flinke onderhoudsbeurt toe.

Bij het maken van de plannen voor het onderhoud aan de weg, heeft de gemeente de hulp ingeroepen van Heemkundekring De Kleine Meijerij. De bewoners van de straat vonden het namelijk belangrijk dat de Heikant haar authentieke uiterlijk blijft houden. De heemkundekring was het hiermee eens. De straat komt zelf al voor op topografische kaarten van halverwege de 19e eeuw en is ook onderdeel van een toeristische fietsroute.

Het resultaat is een opgeknapte Heikant, met de bestaande stenen. De stenen die echt niet meer goed zijn, worden vervangen. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de bouwvak klaar, dit is rond half juli.

Stichting Taxus Taxi gaat weer taxus inzamelen

De lente is begonnen en dus ook de voorbereidingen bij Stichting Taxus Taxi voor de inzameling van dit jaar. Vorig jaar zamelde de stichting genoeg snoeisel in voor de productie van 2200 chemotherapieën. Dit jaar is het doel 2700.

In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door een paar nachten vorst eind april en daarna een periode van droogte, had de natuur het zwaar. Hierdoor bleef de groei van de taxus achter. Dit heeft ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid. Tot nu toe zijn de weersomstandigheden in 2018 gunstig en is het hopen op een beter seizoen.

Start inzameling afhankelijk van weer

Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in de eerste helft van  juni. Wanneer de stichting dit jaar precies start met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in de plant aanwezig is.

Voor meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie en de start van het seizoen op www.taxustaxi.nl. Ook staat hier tijdens het seizoen het aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te laten halen.

Inloopavond verkeer Moergestel drukbezocht

11 april organiseerde de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond werd druk bezocht en velen van de aanwezigen hebben opmerkingen en ideeën achtergelaten via de reactieformulieren.

In totaal hebben we zo’n 225 reacties gekregen. De opmerkingen gingen over verschillende onderwerpen en locaties. We hebben de reacties hieronder samengevat.

Verkeersonveiligheid en doorgaand verkeer

De meeste opmerkingen gingen over de verkeersonveiligheid en het nemen van maatregelen in het dorp om het doorgaand (vracht- en landbouw-) verkeer op een veilige manier af te wikkelen.

Omleidingsroutes

Ook kwamen er veel reacties over de mogelijke omleidingsroute aan de oostzijde van Moergestel. Reacties daarover waren verdeeld. Er zijn mensen die het een heel goed idee vinden en mensen die het onnodig vinden.

Overige onderwerpen

Verder lieten inwoners reacties achter over het handhaven op snelheid en foutparkeren, de verschillende oversteekplaatsen, laden en lossen van pakketdiensten of voor winkels/bedrijven en het invoeren van eenrichtingsverkeer in de kern.

Vervolgstappen

Alle reacties worden opgenomen in een rapportage. Deze rapportage wordt momenteel opgesteld en het doel van die rapportage is om in beeld te brengen welke knelpunten er zijn en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Uiteindelijk leidt dat tot een plan met maatregelen voor Moergestel om de verkeerssituatie in de kern te verbeteren en de drukte van doorgaand en zwaar verkeer in de kern te laten afnemen. Voor het zover is zal het plan via het college van burgemeester en wethouders naar de raad gaan. Dat is nodig om het vast te stellen, maar ook om het benodigde budget aan te vragen voor de realisatie van de maatregelen.

Eén derde van sexting blijft niet privé
Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat 30 procent van de jongeren in deze regio naaktfoto’s of seksfilmpjes deelt met anderen.

Aan het onderzoek – ‘Seks onder je 25e –  deden landelijk 20.500 jongeren van 12 tot 25 jaar mee. Het onderzoek is een initiatief van Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met 15 GGD’en, het Ministerie van VWS, het RIVM, het CBS en I&O Research. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant deelden 866 jongeren hun ervaringen.

Seks tegen je zin

Bijna 1 op de 10 meisjes van 17 tot 24 jaar heeft tegen haar wil in orale seks gehad. Een even groot aantal heeft ervaring met ongewenste geslachtsgemeenschap. Betasting en ongewenst zoenen komt veel vaker voor. De helft van de meisjes en bijna 1 op de 7 jongens is wel eens tegen zijn of haar wil in aangeraakt op borsten, billen of geslachtsdeel.

Wassen tegen een soa?
De kennis over seksuele gezondheid kan een stuk beter onder jongeren. Ruim 4 op de 10 jongeren weet niet dat jezelf wassen na de seks géén geschikte manier is om de kans op een soa te verkleinen. De informatie die jongeren op school krijgen over seksuele gezondheid, beoordelen zij als matig: jongeren geven op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld een magere voldoende: 5,9. Ook geeft 4 op de 10 aan dat zij op school nooit informatie kregen over seks in de media, sexting of juist de leuke kanten van seks.

Inzetten op voorlichting blijft nodig
GGD Hart voor Brabant voert in opdracht van gemeenten preventieve taken uit op het gebied van seksuele gezondheid. Het accent ligt hierbij op het bereiken van de meest kwetsbare jongeren. Het is echter belangrijk dat álle jongeren goede seksuele voorlichting krijgen. GGD Hart voor Brabant zet zich daarom in om ervoor te zorgen dat er in het onderwijs blijvend meer aandacht wordt gegeven aan seksuele gezondheid.

Gratis en anoniem
Jongeren onder 25 jaar met vragen over soa, zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit kunnen gratis en anoniem terecht bij het centrum voor seksuele gezondheid bij de GGD en de website www.sense.info.

Uitnodiging: bijeenkomst Privacy bij verenigingen en stichtingen

Ben jij vrijwilliger bij een vereniging of stichting in de gemeente Oisterwijk? Dan nodigen we je uit voor een bijeenkomst over privacy. De bijeenkomst is op 22 mei van 19.30u tot maximaal 21.30u in het Raadhuis (De Lind 56, Oisterwijk). Aanmelden is noodzakelijk.

Waarom een bijeenkomst

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie, dus ook voor jouw vereniging of stichting. De gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern praten je graag bij over wat de AVG inhoudt en welke 7 stappen je als vereniging of stichting kunt zetten, zodat ook jouw organisatie aan de wet voldoet.

Voor wie is deze bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen uit de gemeente Oisterwijk. Omdat we veel interesse verwachten, vragen we je met maximaal 1 of 2 personen per stichting of vereniging aanwezig te zijn.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis, maar vergeet je niet aan te melden. Dit kan via www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl/privacy. We zien je graag op 22 mei!

14 mei: Inwonersavond

over het raadsprogramma

Wat vindt u van het raadsprogramma van Oisterwijk?

De ‘burger’ van Oisterwijk bestaat niet en van deze term wil de gemeenteraad

dan ook snel af. Het gaat namelijk niet om de ‘burger’, maar om u. Uw belangen

en interesses verschillen en de politici zijn benieuwd naar uw mening over de

toekomst van de gemeente.

Op 17 mei bespreekt de gemeenteraad van Oisterwijk het onlangs gepresenteerde

raadsprogramma. Het raadsprogramma stelt 15 thema’s aan de orde waar de

partijen deze raadsperiode extra aandacht aan wil besteden. Raadpleeg www.

oisterwijk.nl om het raadsprogramma te lezen.

Op maandag 14 mei gaan de politici hierover het gesprek aan met de inwoners.

Hiervoor zijn de bijeenkomsten in zowel het Oude Raadhuis (De Lind 56) en in Den

Boogaard (Sint Jansplein 5). Ook ondernemers, verenigingen, organisaties/partners

en andere betrokkenen zijn welkom! Inwoners die niet aanwezig kunnen zijn

op deze avond, kunnen hun input van tevoren al geven via griffie@oisterwijk.nl.

Het programma van de avond is als volgt:

Programma Oude Raadhuis Programma Den Boogaard

19.00u: inloop 20.00u: inloop

19.30u: toelichting avond 20.30u: toelichting avond

Aansluitend: Aansluitend:

in gesprek met politici in gesprek met politici

Graag zien we u dan!

 

 

 

Gemeenteberichten week 18 2018

Onderwerpen college 24 april

 • Startnotitie ‘Verplaatsing camping De Reebok’
 • Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel
 • Mer-beoordeling voor kleinschalige bierbrouwerij aan de Heizenschedijk 1 te Moergestel
 • Vragen artikel 34 aan het college van Oisterwijk betreffende The Inside
 • Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DIGID en Suwinet

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotsebaan Sectie K-1265 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijk sanitair- en kantineverblijf
 • Hofakker 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Moergestel, ’T Vunderke 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Moergestel, Pastoor Janssenstraat 1, 1A, 1B Moergestel, Korenstraat 1, 1A, 1B Moergestel en Oostelvoortjes 11, 13, 15 Moergestel, het vervangen van 31 kozijnen
 • Dokter Bolsiuslaan 15 Oisterwijk, het vernieuwen van het dak van de woning
 • Tilburgseweg 27 Oisterwijk, het verbouwen van een bedrijfsruimte tot een woning

Verleend

 • Oirschotseweg 50 Moergestel, het wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning voor het splitsen van een woonboerderij tot 2 woningen
 • De Lind 57 Oisterwijk, het plaatsen van een parasol
 • Oranjelaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis met bijgebouw
 • Graaf Bernadottelaan 10A Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Laarakkerweg Oisterwijk, het aanleggen en gebruiken van gronden als parkeervoorziening

Ingetrokken

 • Kerkplein Oisterwijk, het verwijderen/verplaatsen van 4 parrotia’s

Verlengd

 • Molenbaan 9 Oisterwijk, het kappen van 3 bomen

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Croy ’t Stokske BV voor een wijziging van de drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan de Zandstraat 1 in Moergestel
 • Aan Vereniging Olivier voor het organiseren van Festival Olivier aan de Raadhuissstraat 36 Moergestel op 27 mei
 • Aan Maartje’s Wijnen voor het organiseren van Diner en Blanc op 23 juni voor het Raadhuis van Oisterwijk
 • Aan Brasserie La Moer voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan de Oirschotseweg 85 Moergestel.
 • Aan La Belle Oisterwijk V.O.F. voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan De Lind 71 Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Van het organiseren van een garagesale in het Westend en op het speelplein van basisschool De Coppele op 24 juni
 • Van het organiseren van een garagesale aan Oude Maasje, Zandacker en Gender op 27 mei
 • Van het organiseren van een Bootcampchallenge KidsBootcamp Oisterwijk versus ouders aan de Kop van de Lind op 27 mei

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2018 Dodenherdenking

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

vrijdagavond 4 mei 2018

in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk

Het programma begint om 17.50 uur

(na aanvang geen toegang meer mogelijk)

De kerk is open vanaf 17.15 uur

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 • 50 uur uitvoering van het Requiem van Gabriel Fauré in de
 1. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 • 15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar bevrijdingsmonument

Aansluitend:

 • Herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument in Oisterwijk
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u dan uiterlijk 20 april contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de stille tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

– Officieel memorandum, het gedenkschrift voor de Nationale Herdenking –

Militaire activiteiten 22 – 24 mei

De Koninklijke Landmacht houdt van 22 tot en met 24 mei een aantal militaire activiteiten.

De activiteiten zijn vanwege de Landmachtdagen. Dat betekent dat militairen scholen bezoeken en daar vertellen over hun leven als militair. Ook komen ze langs met militaire voertuigen.

Het bezoek

Aan de bezoeken doen 2 tot 10 personen en 2 wielvoertuigen per school mee. De activiteiten staan onder leiding van de Commandant 41 Pantsergeniebataljon uit Oirschot.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Werk aan de weg

Bij het ter perse gaan van deze krant is het werk aan de Spreeuwenburger weg zo goed als klaar. Maar vorige week werd er nog hard gewerkt aan de nieuwe bestrating. De weg, de stoep en de inritten zijn opgeknapt. Als laatste worden de bermen in orde gemaakt en krijgen ze beplanting. Bijzonder is dat de inwoners van de straat samen het groen in hun buurt al jaren onderhouden, dat blijven ze ook doen voor de nieuwe bermen.

Nostalgische kermis in Oisterwijk

Heel Oisterwijk kon in het Koningsdagweekend 4 dagen genieten van de nostalgische kermis op De Lind. De kermis is mogelijk gemaakt door de Oranjevereniging Oisterwijk. Het resultaat? Veel vrolijke gezichten van jong en oud (bron foto: Joris van der Pijll).

Concept raadsprogramma en wethouders-kandidaten Oisterwijk bekend

Samen werken aan de Parel in ’t Groen is de titel van het raadsprogramma 2018-2021, dat in concept gereed is en vanaf vandaag te raadplegen is via de website van de gemeente Oisterwijk.

Het raadsprogramma is het resultaat van gesprekken met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Oisterwijk, die de afgelopen weken onder leiding van informateur Piet de Kroon hebben plaatsgevonden. De gemeenteraad bespreekt het raadsprogramma in de raadsvergadering op 17 mei. In deze raadsvergadering worden ook de wethouders benoemd. De heren Dion Dankers, Jan de Laat en Peter Smit worden voorgedragen als wethouders.

Gesprekken informateur

Begin april is informateur Piet de Kroon aan de slag gegaan met de verkenningen om te komen tot een raadsprogramma. De afgelopen weken hebben de vijf politieke partijen PGB, PrO, AB, VVD en CDA daarvoor constructief overleg gevoerd. Het is de eerste stap die de partijen hebben gezet op weg naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Dat was een gezamenlijke zoektocht die uiteindelijk heeft geleid tot een raadsprogramma dat door de onderhandelaars is teruggelegd bij de eigen achterban. Het programma wordt ondersteund door de partijen PGB, PrO, AB en CDA.

Binnen de achterban van de VVD bestaat onvoldoende draagvlak, dit heeft vooral te maken met het financiële kader.

Raadsprogramma

Het raadsprogramma is geen dichtgetimmerd akkoord maar een programma op hoofdlijnen zodat er ruimte is voor het politieke debat in de raad, waarbij wisselende meerderheden kunnen ontstaan. De partijen hebben vooral ook niet alles willen vastleggen. Daardoor is er meer gelegenheid om flexibel in te kunnen spelen op signalen vanuit de samenleving. En dus beter aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners. In het raadsprogramma zijn over de volgende thema’s inhoudelijke en / of procesafspraken gemaakt:

 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • (Intensieve) veehouderij
 • Sociaal Domein
 • Verkeer en parkeren
 • Financiën
 • Dienstverlenende gemeente
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Regionale samenwerking
 • Cultuurcentra
 • Parel in ’t groen
 • Lokale economie
 • Veiligheid
 • Omgevingswet
 • Een nieuwe koers – uitgangspunten

Vervolg

College

De informateur heeft tevens met alle politieke partijen gesprekken gevoerd over de invulling van het college. Op basis van deze gesprekken heeft hij geadviseerd om een college te vormen van de drie grootste partijen: PGB, PrO en AB. Dit heeft geleid tot het voordragen van de volgende wethouders-kandidaten:

 • De heer Dion Dankers – PGB
 • De heer Jan de Laat – PrO
 • De heer Peter Smit – AB

De wethouders worden in de raadsvergadering van 17 mei benoemd.

Kom naar de bijeenkomst

Op 14 mei organiseert de gemeenteraad in Oisterwijk en in Moergestel bijeenkomsten om het raadsprogramma te presenteren en daarover in gesprek te gaan.  Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hun ideeën over het raadsprogramma en de thema’s dan te laten horen. Het raadsprogramma wordt in de raadsvergadering van 17 mei door de gemeenteraad besproken. Van tevoren hebben de politieke partijen de mogelijkheid het raadsprogramma in hun Algemene Ledenvergaderingen te bespreken.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Binnenkort start de gemeente het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten in de Wmo.

Het onderzoek geeft ons informatie waarmee wij de ondersteuning en dienstverlening kunnen verbeteren.

Steekproef

Niet alle Wmo-cliënten krijgen een uitnodiging voor het onderzoek. De deelnemers zijn bepaald aan de hand van een steekproef. Op een willekeurige manier zijn deelnemers geselecteerd uit alle namen van inwoners die in 2017 gebruik maakten van een Wmo-voorziening van de gemeente.

Vragenlijst

Op korte termijn ontvangen de geselecteerde cliënten een brief met een vragenlijst en het verzoek om deze in te vullen. Dit kan de cliënt zowel schriftelijk als digitaal doen, eventueel met behulp van een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die de cliënt ontvangt.

Privacy

Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Zorgfocuz, dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zorgfocuz zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat de privacy van de cliënten gewaarborgd blijft. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de antwoorden en weet niet welke antwoorden cliënten gegeven hebben.

Vragen

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Zorgfocuz, telefoon (050) 205 30 14 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00) of via de e-mail naar helpdesk@zorgfocuz.nl.

 

Gemeenteberichten week 17 2018

Onderwerpen college 17 april

 • Verrekening neveninkomsten 2018
 • Jaarverslag handhaving 2017
 • Beschikbaar stellen investeringsbudget voor de vervanging van een bedrijfswagen en een houtversnipperaar
 • Toekennen bijdrage aan DEC-Oisterwijk voor het opzetten van het project “Postcoderoosregeling” in Oisterwijk
 • Toezicht en handhaving kinderopvang 2018: KOV Schelleboom

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Sonman 17 Moergestel, het bouwen van een bedrijfshal
 • Vennelaan 4 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Donkerstraat 4 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het verbouwen van een schuur

Verleend

 • Lindeparklaan/Burg. Verwielstraat Oisterwijk, het aanleggen/verharden van een pad
 • over de Rosep (Broekzijde-Heizenschedijk) in Moergestel, het plaatsen van een fietsbrug
 • Burg. Canterslaan 62 Oisterwijk, het aanleggen van een verhard pad
 • Kloosterstraat 8 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Kapelaan Huyberslaan 31 Oisterwijk, het vervangen van een dragende muur door een stalen portaal

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Tuinweg ong, Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 9 – 14 mei: vanwege Moergestel Fiets- en Wandeldorp is het St. Jansplein afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 10 mei: vanwege een communiefeest is de Kruizemunt in Oisterwijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Moergestel Fiets- en Wandeldorp Moergestel voor het organiseren van Moergestel fiets- en wandeldorp van 10 tot en met 13 mei in Moergestel
 • Aan CV de Dorstvlegels Moergestel voor het organiseren van de jaarlijkse jaarmarkt op 6 mei in Moergestel
 • Aan Stichting De Kerkhovense Molen voor het organiseren van de Nationale Molendag op 12 mei bij de Kerkhovense Molen in Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van een communiefeest op 10 mei in de Kruizemunt Oisterwijk
 • Van Stichting WieKentKunst Moergestel voor het organiseren van het leggen van “Struikelstenen” ter hoogte van Rootven 17 Moergestel

 

Hij is er weer: de teek

Het is een vervelend beestje, de teek. Hij is moeilijk weg te krijgen, zuigt je bloed en wat nog het ergste is: je kunt er heel erg ziek van worden. Het is dus belangrijk om te weten hoe je een tekenbeet voorkomt of wat je moet doen als je toch gebeten wordt.

De teek is actief van maart tot en met oktober, bij een temperatuur vanaf 7 graden. Hij zit in bossen, duinen, beschutte weilanden, parken en tuinen. Het liefste houdt hij zich schuil in hoog gras of struikgewas. 20% van alle teken is besmet met de Borrelia bacterie. Deze bacterie kan bij mensen leiden tot de ziekte van Lyme. Lyme is goed te behandelen als je er op tijd bij bent.

Voorkomen

Je kunt een aantal dingen doen om te voorkomen dat je gebeten wordt door een teek:

 • Ga je de natuur in, blijf zoveel mogelijk op de paden
 • Draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek
 • Spuit je kleding in met een middel dat DEET bevat
 • Smeer je in met een middel dat DEET bevat

Ben je in de natuur geweest? Controleer jezelf (en je kinderen) ook altijd op teken. Teken zitten het liefst in de haarlijn, oksels, bilnaad, knieholte en liezen.

Toch gebeten

Soms heb je gewoon pech en word je toch gebeten door een teek. Wat dan?

 • Verwijder de teek snel met een tekenpen of puntig pincet
 • Desinfecteer de wond, handen en pincet
 • Schrijf op waar de teek zat, wanneer je gebeten bent en hoe lang de teek er gezeten heeft
 • Hou de plek waar je gebeten bent 3 maanden lang goed in de gaten. Krijg je een rode ring op de plek of ontstaan er (griepachtige) klachten? Ga naar de huisarts

App Tekenbeet

Het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de app ‘Tekenbeet’ ontwikkeld. Deze app kun je gratis downloaden in de appstore. Via deze app kun je snel opzoeken hoe een teek eruit ziet en wat je moet doen om een teek snel en op de juiste manier weg te halen. De app werkt ook zonder internetverbinding.

Uitnodiging: alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen met de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom inclusief partner uit voor een toost op vrijdag 27 april 2018 om

12.15 uur in TILIANDER, Spoorlaan 82c in Oisterwijk.

Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 13.00 uur een aubade aan alle gedecoreerden.

Kleur op het St. Jansplein

Het St. Jansplein in Moergestel staat er weer gekleurd op. Met dank aan ‘onze’ mannen van de buitendienst. Laat die zomer maar komen!

Sportdag in Oisterwijk

Op vrijdag 20 april hadden de kinderen van alle basisscholen in Oisterwijk de sportdag Sport4Kids. De kinderen sporten op 4 verschillende locaties: Taxandria, Oysters, Staalbergven en voor de allerkleinsten bij RKSV Oisterwijk. Sport4Kids is georganiseerd door Natuurlijk Gezond in samenwerking met lokale sportverenigingen, politie, 2college Durendael en de gemeente.

Nieuwe metingen spoor door ProRail

Sinds de werkzaamheden aan het spoor in oktober 2017, heeft ProRail veel klachten gekregen over trillingen van inwoners die langs het spoor wonen. ProRail gaat nieuw onderzoek doen.

Het nieuwe onderzoek wordt breed gedaan. Dat wil zeggen dat ProRail gaat meten over het traject tussen Oosterhout en Oisterwijk. De metingen worden deze keer alleen langs het spoor gedaan. In 2018 zijn er ook metingen gedaan in woningen, maar dit heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag waar de extra overlast vandaan komt. Met dit onderzoek hoopt ProRail wel het antwoord op deze vraag te vinden.

Resultaten 3e kwartaal

De resultaten van de metingen worden in het 3e kwartaal van 2018 bekendgemaakt. Eerder zijn op het spoor bij Oisterwijk al maatregelen genomen om de overlast van trillingen te verminderen. Zo zijn de nieuwe ES-lassen geslepen, waardoor de treinen er soepeler overheen rijden. ES-lassen zorgen ervoor dat treinen op het juiste spoor blijven en overgangen openen en sluiten.

Inleveren grof tuinafval Moergestel

Op zaterdag 28 april kunt u het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren.

Grof tuinafval komt uit uw eigen tuin en past niet in uw gft-container. Grof tuinafval is: snoeiafval, takken en ander houtachtige delen met een doorsnede vanaf 3 cm of een lengte van 1 meter, bomen, heesters, struiken, stammen en stronken. U mag maximaal 2 m3 per keer gratis brengen.

Wanneer

 • Zaterdag 28 april
 • Tijd: 09.00 – 16.00 uur

Waar inleveren

 • Bruurs Loon- en transportbedrijf, Heuvelstraat 20 Moergestel

Milieustraat

Op andere dagen kunt u het grof tuinafval naar de milieustraat in Oisterwijk brengen. Kijk op www.oisterwijk.nl/milieustraat voor de openingstijden.

DEC-Oisterwijk ontwikkelt zonnedaken in Oisterwijk

Gemeente kent een financiële bijdrage toe aan DEC-Oisterwijk voor opzetten van het project “Postcoderoosregeling”

De Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk (DEC-Oisterwijk) wil de komende jaren verschillende zonnedaken realiseren volgens de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Inwoners die zelf niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun dak te plaatsen, kunnen dankzij deze regeling toch hun eigen duurzame energie opwekken, namelijk op ‘andermans dak’. Hiermee leveren we in onze gemeente een positieve bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsambitie op lokaal niveau.

Financiële bijdrage voor DEC-Oisterwijk

Om het project uit te kunnen voeren is het essentieel dat er een organisatie wordt opgezet die ervoor zorgt dat de zonnepanelen op ‘andermans dak’ kunnen worden gerealiseerd en dat het project professioneel en zorgvuldig wordt beheerd en uitgevoerd. Voor het opzetten van deze organisatie en het ontwikkelen van de eerste twee zonnedaken ontvangt DEC-Oisterwijk een eenmalige bijdrage van €13.500,- van de gemeente. Wethouder Sjef Verhoeven is blij met het initiatief van DEC: “Inwoners die zelf geen geschikt dak hebben, kunnen dankzij deze regeling toch duurzame energie opwekken. Naast dat we op deze manier Oisterwijk weer een stukje duurzamer maken, krijgen inwoners op deze manier ook nog eens voordeel op hun energierekening. Een win-win situatie dus!” 

DEC-Oisterwijk

De Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk wil bewoners en bedrijven breed ondersteunen op het gebied van duurzame energie. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verkennen van (economische) mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en het slim gebruiken van energie. DEC: “We willen dat lokaal opgewekte duurzame energie voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. De Postcoderoosregeling helpt hierbij. We zijn blij dat we hier mede dankzij de bijdrage van de gemeente Oisterwijk mee aan de slag kunnen!”

 

 

 

Gemeenteberichten week 16 2018

Onderwerpen college 10 april

 • Mandaat aanbestedingen FlexWestBrabant
 • Artikel 34 vragen PrO Oisterwijk over het gebruik van silo’s aan de Oisterwijksebaan 2 in Heukelom
 • Artikel 34 vragen PGB over de overlast door hondenpoep
 • Ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinweg ong.’
 • Zonne-energiemaatregelen binnen beschermd stads en dorpsgezicht
 • Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone centrumschil Oisterwijk 2018
 • Artikel 34 vragen PGB over overlast trillingen spoorlijn
 • Herziening bestemmingsplan Kom Moergestel: van voorontwerp naar ontwerp
 • Artikel 34 vragen PGB over Molenveldje Moergestel
 • Behandelen van aanvullende subsidieaanvraag Veilig Thuis 2018, welke is ingediend na de geldende indieningstermijn
 • Gezonde wijkaanpak Westend. Hoe verder?
 • Project- en procesmanagement project KVL-terrein en Studiegebied

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Dommel 57 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Heusdensebaan 48 Oisterwijk, plaatsen van gevelreclame op de luifel
 • Sportlaan Oisterwijk, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van het Intents Festival 2018
 • langs de Heizenschedijk/Broekzijde Moergestel, het aanleggen van een fietspad
 • Klompven 8 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis met bijgebouwen
 • Raamackerstraat 4 Moergestel, het plaatsen van een aanbouw aan de verdieping en op de bestaande aanbouw
 • Dorpsstraat 40 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en dakraam
 • Terburghtweg 36 Oisterwijk, het aanbouwen van een berging achter de garage

Verleend

 • Baerdijk 132 Oisterwijk, het plaatsen van een elektrische poort
 • Burgemeester Vogelslaan 55 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw en het plaatsen van balken in de woning
 • Heuvelstraat 1A Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Heuvelstraat 1A Moergestel, het bouwen van een vrijstaande woning
 • Van Tienhovenlaan ong. in Oisterwijk, het aanleggen van een parkeerhaven ten behoeve van bussen
 • Bosweg 167 Oisterwijk, het plaatsen van een poort en hekwerk aan de voorzijde hoger dan 1 meter

Verlengd

 • weiland aan de Fransebaan Oisterwijk, het kappen van 4 bomen
 • Laan van KVL 172 t/m 212 Oisterwijk, het realiseren van 21 wooneenheden
 • Donkhorst Moergestel, het kappen van 4 eiken

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan herziening Kom Moergestel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege de nostalgische kermis, Oranjefeesten en Koningsdag zijn de volgende straten afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: De Lind Noord van 24 t/m 30 april. De Lind Zuid van 23 t/m 30 april. De Lind Zuid en de Balbian Versterlaan van 26 t/m 27 april. De Balbian Versterlaan van 26 t/m 27 april
 • 27 april: vanwege Koningsdag is het St. Jansplein in Moergestel afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Vereniging Sociëteit Harmonie “Asterius” voor het houden van de Asterius rommelmarkt op 21 mei op het parkeerterrein achter het notariskantoor aan de De Balbian Versterlaan en de De Balbian Versterlaan vanaf de Lind tot aan het fietspad in Oisterwijk
 • Aan Muziekvereniging Prinses Juliana Moergestel voor het organiseren van muziekevenementen op 27 april, 27 mei, 1 juni, 17 november 2018 en 3 maart 2019 in Moergestel
 • Aan Natuurtheater Oisterwijk, Boscafé De rode Lelie, Poppentheater De Witte Lelie en ’t IJsheertje voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Gemullehoekenweg 147 in Oisterwijk
 • Aan Oranjevereniging Oisterwijk voor het houden van Koningsdag op 27 april op de Lind Noord en het Lindeplein in Oisterwijk
 • Aan Oranjevereniging Oisterwijk voor het houden van Koningsdag/Oranjefeesten op 26, 27, 28 en 29 april op het Lindeplein, de Lind Noord (gedeeltelijk), de Lind Zuid en het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan Knubben Nostalgische Kermis v.o.f. voor het organiseren van de Nostalgische Kermis van 26 tot en met 29 april op het Lindeveld en De Lind Noord in Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van een zonnebrillenmodeshow op 6 mei voor het pand aan De Lind 35a in Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Nijverheidsweg 5 te Oisterwijk, voor het plaatsen van opslagcontainers. Dossiernummer 2017-0872 (Activiteit milieu);
 • Industrielaan 2 te Oisterwijk, voor het realiseren van een nieuwe bedrijfshal. Dossier nummer 2018-0062 (Activiteit milieu);
 • Laarakkerweg ong. te Oisterwijk, voor het oprichten van een nieuwe bedrijfshal. Dossier nummer 2018-0060 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Wist u dat…. Zonnepanelen

Wist u dat zonnepanelen in de afgelopen 5 jaar zo’n 25 procent goedkoper zijn geworden? Want niet alleen in de zomer werken ze op volle toeren, maar ook bij bewolkt weer en in de winter wekken ze stroom op.

Heeft u zonnepanelen dan leveren deze op een duurzame manier een groot deel van uw stroom. Zonlicht is namelijk onuitputtelijk en bij het omzetten van zonlicht naar elektriciteit ontstaan geen broeikasgassen of schadelijke stoffen.

Investeren in zonnepanelen geeft een rendement dat vergelijkbaar is met een rente van zo’n 6 procent op een spaarrekening.

Tips voor zonnepanelen

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen is geen vergunning nodig. Uitzonderingen daarop zijn monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Doe altijd navraag bij de gemeente of kijk op www.omgevingsloket.nl
 • Zorg bij installatie van zonnepanelen bij voorkeur voor ventilatieruimte tussen de panelen en het dak, en rond de omvormer. Zo voorkom je dat ze teveel opwarmen en daardoor minder efficiënt werken
 • Op www.milieucentraal.nl staat een handige checklist met aandachtspunten voor het gesprek over de offerte. Daarnaast geeft deze website informatie over hoe je als particulier eenvoudig de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen kunt terugvragen van de belastingdienst

Werk aan het riool

In de gemeente Oisterwijk zijn we op een aantal locaties hard aan het werk om de riolering te vervangen. Op verschillende plekken grijpen we deze gelegenheid aan om ook meteen de straat aan te pakken. Er worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd in de Beukendreef, Dr. Schräderlaan, Mr. Van Sonstraat, Visserslaan, Hertog Hendriklaan en Hertog Godfriedlaan. In Moergestel werken we aan de Kasteellaan en Coolhof.`

Uitnodiging: alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen met de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom inclusief partner uit voor een toost op vrijdag 27 april 2018 om

12.15 uur in TILIANDER, Spoorlaan 82c in Oisterwijk.

Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 13.00 uur een aubade aan alle gedecoreerden.

Parkeren met parkeerschijf rondom centrum Oisterwijk

Vanaf half april komt er rondom het centrum van Oisterwijk een parkeerschijfzone. Dit wordt ook wel een blauwe zone genoemd. In zo’n zone mag u op bepaalde tijden met een parkeerschijf maximaal 2 uur gratis parkeren.

Een blauwe zone herkent u aan de blauwe lijnen op straat en de verkeersborden. De volgende straten zijn aangewezen als blauwe zone:

 • Oude Haarenseweg
 • Nicolaas van Eschstraat, gedeelte tussen Johannes Lenartzstraat en Oude Haarenseweg
 • Burgemeester Canterslaan, gedeelte tussen rotonde Burgemeester Verwielstraat en de Burgemeester van Beckhovenstraat
 • Lindeparklaan
 • Huifkarlaan
 • De Balbian Versterlaan, tussen de Burgemeester Canterslaan en de Lindeparklaan

De tijden dat u moet parkeren met een parkeerschijf zijn:

 • maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur
 • vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
 • zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

Wat betekent dit voor bewoners?

Als bewoner moet u ook gebruikmaken van een parkeerschijf. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een ontheffing. Hiermee kunt u altijd zonder parkeerschijf parkeren. De kosten hiervoor zijn € 22,60 per jaar. U kunt op onze website een ontheffing aanvragen. Ga hiervoor naar www.oisterwijk.nl/parkeren.

Waarom een parkeerschijfzone?

De gemeente heeft het afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen om de parkeerdruk in de straten rondom het centrum te verlagen. Uit een aantal straten blijven we klachten krijgen over langparkeerders, waardoor er voor bewoners te weinig parkeerruimte is. Met het invoeren van een parkeerschijfzone wordt het voor bezoekers van het centrum minder aantrekkelijk om meerdere uren te parkeren in de bewuste straten.

Invoering en controle gemeente

Als de weersomstandigheden het toelaten worden vanaf deze week de blauwe lijnen en verkeersborden aangebracht. Op het moment dat dit is gebeurd, controleert de gemeente. De eerste weken worden er alleen waarschuwingen uitgedeeld en worden er geen boetes gegeven. Dit omdat het een nieuwe situatie is waar mensen aan moeten wennen en zodat bewoners de tijd hebben om een ontheffing aan te vragen.

Nostalgische kermis op De Lind

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 april staat De Lind in het teken van de nostalgische kermis. De kermis wordt georganiseerd door Oranjevereniging Oisterwijk met medewerking van de gemeente. Heeft u nog geen plannen rondom Koningsdag? Kom eens een kijkje nemen.

Ken jij de individuele inkomenstoeslag al?

Individuele inkomenstoeslag. Het is een hele mond vol, maar eigenlijk is het niets anders dan een financieel extraatje dat de gemeente 1 keer per jaar mag uitkeren. Je mag het aanvragen als je al langer dan 3 jaar een laag inkomen hebt, weinig vermogen en geen uitzicht op verbetering in je inkomen hebt. Wil jij weten of je recht hebt op de individuele inkomenstoeslag? Kijk voor de voorwaarden op www.oisterwijk.nl/inkomenstoeslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 15 2018

Onderwerpen college 3 april

 • Overeenkomst voor het sorteren van Grof Huishoudelijk Restafval afkomstig van milieustraat Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotsebaan 15A Oisterwijk, het bouwen van een recreatief nachtverblijf
 • Pastoor Van Der Meijdenstraat 123 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw en een schuur
 • Moergestelseweg 52 Oisterwijk, het vervangen van de rieten dakbedekking
 • Lindeplein 8 Oisterwijk, het plaatsen van een geurfilterkast
 • Sprendlingenstraat 40 Oisterwijk, het verbouwen van een pand tot bedrijfsverzamelgebouw
 • Hendrik Willem Mesdagstraat 18 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het veranderen van een industrieel bedrijf (uitgebreide procedure)

Verleend

 • Terburghtweg 11A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Gemullehoekenweg 129 Oisterwijk, het constructief wijzigen van een woonhuis
 • Waterhoefstraat 4 Moergestel, het kappen van een eik
 • Plantsoen aan de Spoorlaan Oisterwijk, het kappen van 5 berken
 • Vossenhoorn 13 Moergestel, veranderen pluimveehouderij (uitgebreide procedure)

Verlengd

 • Kerkstraat 19 Moergestel, het wijzigen van 2 naar 4 woningen
 • Kollenburgsebaan 11A Oisterwijk, het herbouwen van een boerderij

Overige bekendmakingen

 • Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Oisterwijk en Moergestel

Zullen we samen de deur op slot doen?

Op 23 april start de sloop van het schoolgebouw van obs De Wingerd, Langvennen-Zuid 125 Oisterwijk. Voor een reünie is het nu te kort dag maar we kunnen samen wel nog één keer een kijkje nemen. Op zaterdag 21 april 2018 gaat om 15.00u de deur voor ons open en om 17.00u sluit hij voor de allerlaatste keer. We doen dat graag samen met oud-leerlingen, ouders en andere betrokkenen.

Voorverkoop abonnementen Staalbergven begonnen

De voorverkoop van de abonnementen van het Staalbergven is begonnen. Aanvragen doet u online. De voorverkoop is tot en met 6 mei, daarna gelden de gewone prijzen.

Hoe werkt het:

 • Vul het formulier in via www.oisterwijk.nl/staalbergven. U hoeft niet in te loggen met Digid. Vul voor alle personen die een abonnement willen naam en geboortedatum in
 • Daarna verschijnen automatisch de kosten voor het abonnement. Als in uw geval blijkt dat u goedkoper uit bent met een gezinsabonnement, dan ziet u die optie. Ook bij betaling ziet u het goedkoopste abonnement
 • U verstuurt de aanvraag en betaalt met Ideal of creditcard

Na de aanvraag

U krijgt een bevestiging per e-mail. Komt u voor de eerste keer naar het Staalbergven om te zwemmen? Neem de e-mailbevestiging mee en laat deze zien aan de kassa. Uw pasje ligt klaar. Ter plekke wordt een foto gemaakt van u en eventuele andere gezinsleden.

Nog een pasje van vorig jaar?

Heeft u uw pasje van 2017 bewaard? Vul dan in het aanvraagformulier het nummer in dat rechtsonder op uw pasje staat. Als u de 1e keer komt zwemmen bij het Staalbergven neemt u de emailbevestiging én uw oude pasje mee. Een foto hoeft niet meer gemaakt te worden.

 

Uitnodiging: alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen met de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom inclusief partner uit voor een toost op vrijdag 27 april 2018 om

12.15 uur in TILIANDER, Spoorlaan 82c in Oisterwijk.

Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 13.00 uur een aubade aan alle gedecoreerden.

Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2018 Dodenherdenking

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

Vrijdagavond 4 mei 2018 in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk Het programma begint om 17.50 uur (na aanvang geen toegang meer mogelijk) De kerk is open vanaf 17.15 uur

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 • 17.50 uur uitvoering van het Requiem van Gabriel Fauré in de
 1. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Voor de volgende programmaonderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 • 19.15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar bevrijdingsmonument

Aansluitend:

 • Herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument in Oisterwijk
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u dan uiterlijk 20 april contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de stille tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

– Officieel memorandum, het gedenkschrift voor de Nationale Herdenking –

Meer cameratoezicht in Oisterwijk en Moergestel

In het centrum van Oisterwijk én Moergestel komt meer toezicht met camera’s. Hiermee wordt de veiligheid van inwoners en bezoekers verhoogd. Uit onderzoek onder inwoners blijkt ook dat een meerderheid voor meer camera’s in de openbare ruimte is.

In Oisterwijk gaat het vooral om de omgeving van het station (Stationsplein en Spoorlaan), het Lindepark, De Lind, de Dorpsstraat, Stationsstraat en Burgemeester Verwielstraat. In Moergestel zijn de omgeving van het Sint Jansplein én het Rootven aangewezen als cameratoezichtgebied.

Bij de fietsenstallingen bij het station in Oisterwijk hingen al een paar jaar camera’s. Deze zijn in februari vervangen door betere camera’s. Daarnaast is het cameratoezicht hier uitgebreid en worden nu ook beelden gemaakt van het Stationsplein en een gedeelte van de Spoorlaan. Op de hoek van het gemeentekantoor (aan de kant van de Gemullehoekenweg) hangt sinds de jaarwisseling ook een camera die het aangrenzende deel van het Lindepark in beeld brengt.

Planning

In de week van 2 april is een camera bevestigd ter hoogte van Roomer Fashion (De Lind 37). Deze houdt toezicht op de winkels en horecazaken aan de noordzijde van De Lind. In dezelfde week wordt ook een camera geplaatst aan het Sint Jansplein in Moergestel ter hoogte van de kruising Rootven/Kerkstraat/Raadhuisstraat.

In de zomer van 2018 komen er camera’s op de locaties De Lind (bij het Lindeplein en ter hoogte van Intersport), kruising Dorpsstraat/De Lind/Stationsstraat/ Burgemeester Verwielstraat (met zicht op alle straten) en Dorpsstraat (bij de Passage).

Aan het einde van het jaar is een tussentijdse evaluatie. Afhankelijk van de uitkomst van die evaluatie wordt in januari 2019 ook het Lindepark voorzien van camera’s ter hoogte van de Social Sofa, bij de uitkijkpost aan de Voorste Stroom en bij het Stroomdalpad (halverwege Burgemeester Verwielstraat en De Balbian Versterlaan).

Inleveren grof tuinafval Moergestel

Op zaterdag 14 april en zaterdag 28 april kunt u het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren.

Grof tuinafval komt uit uw eigen tuin en past niet in uw gft-container. Grof tuinafval is: snoeiafval, takken en ander houtachtige delen met een doorsnede vanaf 3 cm of een lengte van 1 meter, bomen, heesters, struiken, stammen en stronken. U mag maximaal 2 m3 per keer gratis brengen.

Wanneer

 • Zaterdag 14 april en 28 april
 • Tijd: 09.00 – 16.00 uur

Waar inleveren

 • Bruurs Loon- en transportbedrijf, Heuvelstraat 20 Moergestel

Milieustraat

Op andere dagen kunt u het grof tuinafval naar de milieustraat in Oisterwijk brengen. Kijk op www.oisterwijk.nl/milieustraat voor de openingstijden.

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 14 2018

Wat vindt u van de verkeersveiligheid in Moergestel?

Op woensdag 11 april organiseert de gemeente Oisterwijk een inloopavond over verkeersveiligheid en leefbaarheid in Moergestel. De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van Moergestel daar over denken.

De afgelopen jaren heeft de gemeente verschillende onderzoeken gedaan naar de verkeerssituatie in Moergestel. Om hier een compleet beeld van te krijgen en met goede oplossingen te komen, wil de gemeente graag van de Moergestelnaren weten wat de knelpunten zijn. Het gaat dan om onderwerpen zoals:

 • Sluipverkeer
 • Oversteekplaatsen
 • Veilige routes voor fietsers
 • Verkeersdrukte
 • Landbouwverkeer door het centrum
 • Verbreding/verharding Aboomsestraat

Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd om op deze avond in gesprek te gaan met de gemeente. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl.

Inloopavond verkeersveiligheid

 • Woensdag 11 april, 19:00 – 21:00 uur
 • Locatie: Den Boogaard, Sint Jansplein 5 Moergestel

Nieuwe raad

Donderdagavond 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk geïnstalleerd. Met 21 raadsleden, waarvan 10 nieuwe, 9 vrouwen en 6 onder de 35 jaar, gaan ze de nieuwe raadsperiode in. En ze hebben er zin in!

Uitnodiging: alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen met de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom inclusief partner uit voor een toost op vrijdag 27 april 2018 om

12.15 uur in TILIANDER, Spoorlaan 82c in Oisterwijk.

Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 13.00 uur een aubade aan alle gedecoreerden.

Meer parkeerplaatsen aan de Zandacker

Parkeren was een beetje een probleem in de Zandacker in Oisterwijk. Maar dat is nu opgelost. Met de hulp van inwoners uit de straat is een nieuw plan bedacht om de parkeerplaatsen beter in te richten. En dat is gelukt! Er zijn 6 nieuwe parkeerplaatsen bij gekomen én de straat is overzichtelijker en veiliger geworden.

Militaire oefening 16 – 20 april

 

De Koninklijke Landmacht houdt van 16 tot en met 20 april een militaire oefening.

De oefening is voor een training genisten van de Landmacht. Dat betekent dat militairen in een aantal groepen locaties gaan verkennen, terrein analyseren en overgangen inmeten (bijvoorbeeld bruggen). Daarbij wordt geen munitie gebruikt.

De troepen

Aan de oefening doen 40 personen en 10 wielvoertuigen mee. De militairen verplaatsen zich over bestaande wegen en paden. Het normale verkeer heeft geen last van de oefening. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 412 Pantsergeniecompagnie uit Oirschot.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Inleveren grof tuinafval Moergestel

Op zaterdag 14 april en zaterdag 28 april kunt u het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren.

Grof tuinafval komt uit uw eigen tuin en past niet in uw gft-container. Grof tuinafval is: snoeiafval, takken en ander houtachtige delen met een doorsnede vanaf 3 cm of een lengte van 1 meter, bomen, heesters, struiken, stammen en stronken. U mag maximaal 2 m3 per keer gratis brengen.

Wanneer

 • Zaterdag 14 april en 28 april
 • Tijd: 09.00 – 16.00 uur

Waar inleveren

 • Bruurs Loon- en transportbedrijf, Heuvelstraat 20 Moergestel

Milieustraat

Op andere dagen kunt u het grof tuinafval naar de milieustraat in Oisterwijk brengen. Kijk op www.oisterwijk.nl/milieustraat voor de openingstijden.

Geslaagd!

Deze cursisten zijn eind maart allemaal geslaagd voor de cursus Digisterker. Tijdens de cursus leer je hoe je online zaken doet met de overheid en hoe je beter omgaat met computers. De cursus is voor iedereen van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op www.seniorweb.nl/oisterwijk. De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de Bibliotheek Midden-Brabant en de gemeente Oisterwijk

Al gehoord van het declaratiefonds?

Heb je weinig geld, maar wil je wel graag een keer iets sportiefs of cultureels doen? De gemeente heeft het zogenoemde ‘declaratiefonds’. Via dit fonds krijg je een bijdrage om toch een keer naar het theater, sportles, de film of gewoon een dagje weg te gaan. Meer weten over het declaratiefonds en of jij er recht op hebt? Kijk op www.oisterwijk.nl/declaratiefonds.

Voorverkoop abonnementen Staalbergven vanaf 9 april

Op maandag 9 april begint de voorverkoop van de abonnementen van het Staalbergven. Dit doet u online, van aanvraag tot en met betaling. De voorverkoop is tot en met 6 mei, daarna gelden de gewone prijzen.

Hoe werkt het:

 • Vul het formulier in via www.oisterwijk.nl/staalbergven. U hoeft niet in te loggen met Digid. Vul voor alle personen die een abonnement willen naam en geboortedatum in
 • Daarna verschijnen automatisch de kosten voor het abonnement. Als in uw geval blijkt dat u goedkoper uit bent met een gezinsabonnement, dan ziet u die optie. Ook bij betaling ziet u het goedkoopste abonnement
 • U verstuurt de aanvraag en betaalt met Ideal of creditcard

Na de aanvraag

U krijgt een bevestiging per e-mail. Komt u voor de eerste keer naar het Staalbergven om te zwemmen? Neem de e-mailbevestiging mee en laat deze zien aan de kassa. Uw pasje ligt klaar. Ter plekke wordt een foto gemaakt van u en eventuele andere gezinsleden.

Nog een pasje van vorig jaar?

Heeft u uw pasje van 2017 bewaard? Vul dan in het aanvraagformulier het nummer in dat rechtsonder op uw pasje staat. Als u de 1e keer komt zwemmen bij het Staalbergven neemt u de emailbevestiging én uw oude pasje mee. Een foto hoeft niet meer gemaakt te worden.