Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten week 28 2018

Onderwerpen raad 5 juli

 • Het overzicht van ingekomen stukken vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde afdoening
 • De perspectiefnota (PPN) 2019-2022 vast te stellen
 • De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Versterk de verbinding’ van de rekenkamercommissie over te nemen
 • In te stemmen met de motie vreemd aan de orde waarin de zorgen over de vestiging van een megastal bij de Kampina worden geuit

Onderwerpen college 27 juni en 3 juli

 • Omgevingsvergunning evenementenlocatie Heusdensebaan
 • Vaststellen monitor sociaal domein tweede halfjaar 2017
 • Jaarverslag toezicht kinderopvang 2017
 • Start van visieontwikkelingsproces ‘toezicht op rechtmatigheid’ en aanstellen en aanwijzen toezichthouder rechtmatigheid voor de Wmo 2015
 • Mer-beoordeling varkenshouderij Driehuizerweg 6 te Moergestel

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tuinweg ong. Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Klein Locht 5 Moergestel, het verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke woonunit
 • KVL- dorp fase II Oisterwijk, het bouwen van 35 woningen
 • Hondsbergselaan 10 Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Laag Heukelomseweg in Heukelom (sectie H225 en H229), het bouwen van een woonhuis
 • Laag Heukelomseweg in Heukelom (sectie H228 en H229), het bouwen van een woonhuis
 • Gemullehoekenweg 121 Oisterwijk, het bouwen van een zwembad
 • Molenveldje Moergestel, het uitvoeren van een beplantingsplan
 • De Lind 32 Oisterwijk, het plaatsen van een veiligheidsscherm tijdens de sloop

Verleend

 • Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk, het monteren van een schaararmscherm op kokerconstructie
 • Kollenburgsebaan naast nr. 2, Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een schaft- en schuilverblijf
 • Frans Halsstraat 34 Oisterwijk, het realiseren van leerpleinen
 • Dorpsstraat 40 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en dakraam
 • Pannenschuurlaan 33 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

Verlengd

 • Pastoor van der Meijdenstraat 123 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Café de Knuistboom voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning van het horecabedrijf aan de Tilburgseweg 41 Oisterwijk
 • Aan Dice Dining voor een verleende drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Scheepersdijk 1A Oisterwijk
 • Aan RKSV Oisterwijk voor het organiseren van de voetbalwedstrijd Willem II – Sparta op 25 juli in het Sportcomplex van RKSV aan de Sportlaan 24 Oisterwijk
 • Aan Stichting Gèssel Treft voor het houden van het BBQ POP 2018 op 18 op het St. Jansplein Moergestel

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtbarbeque op 1 september in de Lange Kant Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een open dag van de stoommachine op 9 september in het machinegebouw op het KVL terrein aan de Almystraat Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 25 augustus op het plein aan de Dommel Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 14 juli op het speelveld aan de Hertog Hendriklaan in Oisterwijk

Verkeer

 • 14 en 15 juli: vanwege een buurtfeest zijn de Hertog Hendriklaan en de Hertog Godfriedlaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 18 juli: vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens het afsluiten van de kermis is het fietspad tussen de Balbian Versterlaan en de Gemullehoekenweg dicht voor alle verkeer inclusief voetgangers

Op naar een zonnige kermis in Oisterwijk!

De kermis in Moergestel is geweest. We kijken terug op 5 zomerse dagen vol kermisplezier. Op naar de kermis op De Lind in Oisterwijk. Heeft u er al zin in? Wij in ieder geval wel!

Mystery guests

In Oisterwijk openen we de kermis op vrijdag 13 juli om 17.00 uur met een half uurtje gratis draaien in vele attracties. De deelnemende attracties herken je aan een poster. Daarnaast mogen 2 Oisterwijkse gezinnen op zondag 15 juli gratis de gehele kermis testen. Dit jaar doen ze dat als mystery guests. De testgezinnen beoordelen alle attracties en kiezen vervolgens een winnaar in verschillende categorieën. Ik mag 16 juli de winnende exploitanten bekendmaken. Houd sociale media dus in de gaten, dan weet jij als eerste welke attracties en eetzaken je dit jaar zeker niet mag overslaan.

Genieten

Onze kermissen staan al jaren bekend om hun gezelligheid. Ook dit jaar werken wij, samen met onze partners, aan een veilige en gezellige kermis in Oisterwijk. U toch ook? Ik kijk er ontzettend naar uit en wens alle bezoekers en exploitanten een geweldige kermis toe. Geniet ervan!

Hans Janssen,

Burgemeester

Gemeenteraad Haaren neemt besluit toekomst dorpskernen

Op 5 juli heeft de gemeenteraad van Haaren besloten aan welke gemeenten de dorpen van Haaren worden toegevoegd. Daarbij volgde de raad het advies van het college, dat in goed overleg met Oisterwijk, Tilburg, Boxtel en Vught tot stand is gekomen. Het principebesluit van de raad is een belangrijke stap in de opsplitsing van Haaren.

De dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd aan respectievelijk Tilburg, Boxtel, Oisterwijk en Vught. Het raadsbesluit sluit aan op het resultaat van de gespreksronde waarin de inwoners o.a. werd gevraagd naar hun voorkeurgemeente bij opsplitsing.

Tijdlijn

In december 2018, zo is de bedoeling, stellen de betrokken gemeenten het herindelingsontwerp vast. Dan volgt in januari en februari 2019 een zienswijzeperiode waarin een ieder uit zowel de gemeente Haaren als de ontvangende gemeenten zienswijzen kan indienen. Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.

Jaarafrekening Brabant Water 2017

Sinds 1 januari 2018 betaalt u de rioolheffing en afvalstoffenheffing rechtstreeks aan de gemeente. U betaalt daarvoor geen voorschot meer aan Brabant Water. In 2017 was dit nog wel het geval.

Daarom ontvangt u binnenkort een jaarafrekening van Brabant Water over het tweede gedeelte van 2017. Hierop staat het uiteindelijke verbruik over 2017 en ziet u het definitieve bedrag voor dat deel van de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het kan dan zijn dat u nog bij moet betalen of geld terugkrijgt. Woont u in Oisterwijk of Heukelom dan krijgt u de jaarafrekening in juli. Woont u in Moergestel dan krijgt u de jaarafrekening in augustus.

Vragen

Heeft u vragen over deze jaarafrekening of belastingen, kijk dan op oisterwijk.nl/belastingen of neem contact op met de gemeente via (013) 529 13 11.

Ga jij op jacht naar de Golden Tickets in Oisterwijk?

Van zaterdag tot en met woensdag verstoppen we elke dag op de Oisterwijkse kermis een Golden Ticket. Via Facebook krijg je elke dag aanwijzingen over de locatie/attractie waar het Golden Ticket verstopt ligt. We geven maximaal 3 aanwijzingen per dag. Vind jij het Golden Ticket? Dan win jij gratis tickets en kermismuntjes voor alle attracties op de kermis. Geen enkele hint missen? Like en volg de kermis: facebook.com/kermisMoergestelOisterwijk

EK Little League Softbal in Moergestel

Van 12 tot 15 juli organiseert SV Roef! 3 internationale toernooien. De Europese en Afrikaanse regionale kampioenschappen Little League.

12 teams uit 6 verschillende landen strijden in de eigen leeftijdsklasse om 1 ticket naar het WK in de Verenigde Staten. Met officials uit Nederland, Tsjechie, Nigeria en de Verenigde Staten krijgt het toernooi een nog internationaler karakter.

Kom kijken
De wedstrijden worden iedere dag gespeeld tussen 10.30 en 18.00 uur. Iedereen is welkom. De officiële openingsceremonie is op 12 juli van 17.45 tot 18.15 uur. Daarna is meteen de openingswedstrijd van de Brabant Bandits. De finales zijn op zondag 15 juli om 11.00 en 14.30 uur.

Organisatie
Het is alweer de 3e keer dat Roef! het toernooi organiseert. Zij doen dat samen met de Bredase softbalvereniging Jeka. De gemeente is sponsor. Als organisator doen ook de Brabant Bandits mee aan het toernooi. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/EARC2018Littlesthenetherlands of op www.facebook.com/earc2018Juniorsthenetherlands.

8 sociale ondernemers aan de slag met Move2Social

Dinsdag 3 juli was de afsluitende bijeenkomst van Move2Social Hart van Brabant. In cultureel centrum Tiliander presenteerden 8 sociale startups hun ondernemersplan aan mogelijke financiers en netwerkpartners.

Met succes: alle deelnemers gingen tevreden naar huis. Ze zijn gekoppeld aan 1 of meerdere partijen die hen verder kunnen helpen met kennis, netwerk en/of financiën. Wethouder Jan de Laat was erbij: “Ik heb vanmiddag energieke ondernemers gezien, die heel graag met hun onderneming willen bijdragen aan een sociale samenleving. Het is goed te zien dat zij, dankzij het Move2Social traject, de juiste partners hebben gevonden om hun ondernemersplan een stap  verder te brengen.”

Van sport tot geld

Aan Move2Social Hart van Brabant deden verschillende ondernemers mee. Zo zijn er ondernemers die zich willen richten op jongeren, zoals de ondernemende studenten achter VibeActive. Zij willen jongeren die nu buiten de boot dreigen te vallen helpen aan een startkwalificatie met een combinatie van sport en mentale ondersteuning. Roxane Houshmand van kinderatelier Kleinkunst is erop gericht om dove en slechthorende kinderen met kunst en cultuur in aanraking te laten komen. Maar ook een plan van Cencirium om duurzaam en gezond wonen leuk, makkelijk en betaalbaar te maken. Of het plan Grip op Geld dat zich richt op de preventie van schulden bij mensen die moeite hebben om met hun geld om te gaan.

Meer ondernemerschap

Het uitgangspunt van Move2Social is dat ondernemers een sociale onderneming willen opzetten of een bestaande onderneming willen verduurzamen. Ze krijgen hierbij ondersteuning van bijvoorbeeld kennispartners of financiers. Move2Social is een programma van de Rabobank en diverse partners. Het programma past goed binnen de plannen van de gemeente Oisterwijk om het ondernemersklimaat verder te stimuleren. Meer hierover weten? Kijk dan eens op de website www.move2social.nl.

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 27 2018

Onderwerpen raad 28 juni

 • Jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de WSD
 • Gemeenschappelijke Regeling WSD
 • Bestemmingsplan Vinkenberg 10 Moergestel
 • Hemelwaterverordening 2018
 • Bouwkostenoverzicht 2018
 • Burgerinitiatiefvoorstel “verkeersveiligheid en parkeerproblematiek KVL”
 • Jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant
 • Ontwerpbegroting 2019 Regio Hart van Brabant
 • Begroting 2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de OMWB
 • Jaarstukken 2017
 • Bestemmingsplan herziening Bosrand II Oisterwijk
 • Uitbreiding van de milieustraat
 • De vervangende nieuwbouw van pi-school de Hondsberg
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2020
 • Fietsroute ten noorden van het spoor
 • Aansluitverordening riolering 2018

Onderwerpen college 25 juni

 • Art.34 brief PGB geluidsoverlast Akkerweg
 • Jaarverslag afvalinzameling 2017
 • Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Langvennen-Oost in Oisterwijk
 • Brede schoolgebouw De Bunders: verzoek Stichting BOOM inzake bouwkundige aanpassing Tb leerpleinen
 • Het tijdelijk plaatsen van een schaft- en schuilverblijf voor de vrijwilligers van het voedselbos

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Joannes Lenartzstraat 10 Oisterwijk, het ombouwen van een kantoor naar 4 appartementen
 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een woonhuis en het aanleggen van een inrit
 • Coolhof 11 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • Mispelbos 24 Moergestel, het bouwen van een geluidsafwering
 • Dille 23 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning

Verleend

 • De Sonman 17 Moergestel, het bouwen van een bedrijfshal
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het plaatsen van reclameobjecten
 • Oirschotseweg 43A Moergestel, het uitbreiden van de woning met een kelder

Verlengd

 • Tilburgseweg 27 Oisterwijk, het verbouwen van een bedrijfsruimte tot een woning

Bouwstop

 • Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk, het realiseren van een zwembad

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Scouting Jubam Duizel, voor het houden van een zomerkamp van 7 tot en met 14 juli in een bos aan de Heuvelstraat tegenover huisnummer 32 in Moergestel
 • Aan Paardensportvereniging Klavertje Vier voor het houden van dressuurwedstrijden paarden en pony’s op 22 juli, 1 en 2 september op een terrein gelegen aan de Pijnendijk 2 in Moergestel

Verkeer

 • 12 en 19 juli: vanwege het verplaatsen van de weekmarkt is de Burgemeester Verwielstraat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Voorkom stank en maden in uw container

Nu de temperaturen stijgen, kunt u ook last krijgen van stankoverlast of zelfs maden in uw container. Het goed scheiden van uw afval kan al helpen.

Een paar tips om stank en maden in uw afvalbak te voorkomen of te bestrijden:

 • Doe groente-, fruit- en tuinafval en etensresten alleen in de Gft-container
 • Doe een biologisch afbreekbare containerzak in uw Gft-container. Deze zijn in verschillende winkels te koop
 • Scheid uw papier en plastic-, metaal- en Drankkartonafval (PMD) goed. En spoel verpakkingen met etensresten erin goed om voor ze de PMD afvalzak in gaan
 • Doe glas (met deksel) in de glascontainer
 • Hou de container droog door onderin een stuk krant of stro te leggen. Dit neemt vocht op en voorkomt het aankoeken van afvalresten
 • Maak de container regelmatig schoon met heet water en groene zeep of een scheutje azijn
 • Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw met de deksel op een kiertje. Als de container warm wordt, gaat het stinken en broeien en daar zijn vliegen en maden dol op

Maden voorkomen in Gft-container

Maden zijn larven van vliegen of muggen. Ze komen uit eitjes die gelegd zijn op voedselresten of mest. 1 vlieg of mug legt een paar honderd eitjes, die in warm en zonnig weer al na 8 uur uitkomen.

 • Verpak etensresten in een biologisch afbreekbaar zakje (Gft-zakje), dan is het minder interessant voor vliegen om eitjes te leggen. Knoop de zakjes goed dicht
 • Geen Gft-zakje bij de hand? Verpak etensresten in een krant of keukenpapier
 • Vliegen houden niet van sterke of frisse geuren. Dus zorg voor een lekker luchtje in de container met een luchtverfrisser, toiletblokje of Provençaalse kruiden. Een oude panty met mottenballen kan ook helpen
 • Probeer voedselverspilling tegen te gaan door slim inkopen te doen. Teveel niet houdbare spullen belanden uiteindelijk in de container

Help! Toch maden

Leg Hedera (klimopsoort) in de bak. Dit is giftig voor maden. Een takje doodt de aanwezige maden. Strooi regelmatig een handje (strooi)zout of kalk in de container om de maden uit te drogen. Of spuit de container in met azijn.

Testgezinnen Oisterwijkse kermis bekend!

In juni deed de gemeente Oisterwijk een oproep: we zoeken twee Oisterwijkse gezinnen die alle attracties en eetzaken op de kermis voor ons willen testen. En die dit ook vast willen leggen op foto en film. Die twee gezinnen zijn gevonden, maar we maken de namen nu nog niet bekend.

De twee gezinnen zullen namelijk, op verzoek van de kermisexploitanten, de kermis als mystery guests bezoeken. Met hun kinderen testen de gezinnen zondag 15 juli alle attracties, vermaak- en eetzaken uit. Ze wijzen vervolgens winnaars aan in 4 categorieën: grootvermaak, kinder- en familiezaken, behendigheidsspellen en eetzaken. Houd de Facebook-pagina Kermis Moergestel & Oisterwijk in de gaten om de ervaringen van de gezinnen te volgen. In de volgende Nieuwsklok maken we de winnende zaken bekend!

Nieuwe woning bouwen? Vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij!

Nieuwe woning(en) bouwen in Oisterwijk? Dát kan vanaf 1 juli 2018 alleen nog maar aardgasvrij. Het staat in de nieuwe wet Voortgang Energie Transitie (Wet Vet) die de Rijksoverheid heeft ingevoerd. Daarmee maken we haast met het terugdringen van het gebruik van aardgas. En dat is mooi, want we willen toe naar duurzame energie met minder CO2-uitstoot.

Wat betekent dit voor u?

De Wet Vet geldt voor alle nieuwe woningen en kleine bedrijven die minder dan 40 m3 gas per uur gebruiken. Als u ná 1 juli 2018 een vergunningaanvraag indient voor een nieuwe woning of een klein bedrijf  dan moet u aardgasvrij bouwen. U krijgt dan namelijk geen aansluiting meer op het gasnet. En dat betekent dat u gebruik moet maken van andere, duurzame energiebronnen. De verplichting tot aardgasvrij bouwen wordt tevens verankerd in het Bouwbesluit.

Geldt het ook voor verbouwingen?

Nee, als u een bestaande woning verbouwt en u heeft al een aardgasaansluiting dan mag u die gerust blijven gebruiken. Maar als u de mogelijkheid heeft om de aardgasaansluiting te vervangen door een duurzame variant is dat slim, omdat op termijn alle woningen zonder aardgas verwarmd moeten worden.

Welke andere opties zijn er voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieve methoden om uw nieuwe woning aardgasvrij te bouwen. Zo zijn er bodem- en luchtwarmtesystemen die uit de lucht en/of bodem warmte halen die in de woning elektrisch wordt verwarmd tot 30 graden voor de verwarming en een hogere temperatuur voor uw douchewater. Meer opties kunt u vinden op de website van milieucentraal www.milieucentraal.nl. Hier vindt u ook informatie over het aardgasloos maken van uw bestaande woning.

Met korting naar de kermis in Oisterwijk! Download ze nu via oisterwijk.nl/kermis.

 

Ga jij op jacht naar de Golden Tickets in Oisterwijk?

Van zaterdag tot en met woensdag verstoppen we elke dag op de Oisterwijkse kermis een Golden Ticket. Via Facebook krijg je elke dag aanwijzingen over de locatie/attractie waar het Golden Ticket verstopt ligt. We geven maximaal 3 aanwijzingen per dag. Vind jij het Golden Ticket? Dan win jij gratis tickets en kermismuntjes voor alle attracties op de kermis. Geen enkele hint missen? Like en volg de kermis: facebook.com/kermisMoergestelOisterwijk

Wethouder Jan de laat ontmoet

Foto-onderschrift: Meerdere keren per jaar organiseert Stichting Oisterwijk Centraal Interculturele ontmoetingsfeesten in wijkcentra in onze gemeente waarbij wijkbewoners uit verschillende culturen elkaar ontmoeten. Zondag 24 juni bezocht wethouder Jan de Laat zo’n ontmoetingsfeest in wijkcentrum Waterhoef. Wethouder Jan de Laat: “Ik heb vele bewoners mogen ontmoeten, dit keer uit de wijk Waterhoef. Er heerst een gezellige en gemoedelijke sfeer. Onder het genot van muziek, dans en lekkere hapjes ontstonden mooie gesprekken tussen de wijkbewoners. Ik raad iedereen aan eens een bezoekje te brengen aan een van deze ontmoetingsfeesten!” Op de foto van links naar rechts: Fareed Fazli, Karin Rentmeester, Jan de Laat, Eric Rentmeester en Pieternel Ermen.

Blauwalg in het Klompven

In het Klompven is blauwalg aangetroffen door Waterschap De Dommel. Bij het ven staan waarschuwingsborden.

Zodra bij een volgende meting geen blauwalg meer gevonden wordt, haalt het waterschap de borden weg.

Klachten
Op de website www.dommel.nl van het Waterschap staat een overzicht van alle locaties met blauwalg. Blauwalg kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Van het zwemmen in water besmet met blauwalg kunt u huidirritaties krijgen als jeuk en rode vlekken. Slikt u het water per ongeluk in, dan kunt u last krijgen van maag en darmen. Ook honden kunnen beter niet in besmet water zwemmen. Het waterschap raadt vissen in besmet water af.

Bereikbaarheid Oisterwijk tijdens de kermis

Van vrijdag 13 juli tot en met woensdag 18 juli is het kermis in Oisterwijk. Ook dit jaar is De Lind de locatie. Dat betekent dat een aantal straten dicht gaat.

Op dinsdag 10 juli starten de opbouwwerkzaamheden van de eerste attracties. De kermis wordt op donderdag 19 juli weer afgebroken.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de kermis is een aantal straten afgesloten voor verkeer. Er is besloten om de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

 • Vanaf dinsdag 10 juli 18.00 uur tot donderdag 19 juli 18.00 uur gaan De Lind-Noord, De Lind-Zuid dicht voor al het doorgaand verkeer, behalve voetgangers. Dit geldt ook voor De Balbian Versterlaan vanaf de Lindeparklaan in de richting van De Lind
 • Vanaf woensdag 11 juli 09.00 uur tot donderdag 19 juli 08.00 uur gaan de Dorpsstraat, de Stationsstraat (vanaf de kruising met de Spoorlaan) en de Burg. Verwielstraat (vanaf de kruising met de Vloeiweg) dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • Vanaf woensdag 11 juli 09.00 uur tot en met donderdag 19 juli 08.00 uur wordt de Dorpsstraat vanaf de Kerkstraat een doodlopende weg én wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven

Verplaatsen weekmarkt

Op donderdag 12 en donderdag 19 juli is de weekmarkt in Oisterwijk tijdelijk in de Burgemeester Verwielstraat.

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 26 2018

“Vanavond gaan we naar de kermis …”

Ken je dat liedje? Bij mij roept het goede herinneringen op aan de kermis. En het is bijna weer zover: kermis in Moergestel en Oisterwijk! Vrijdag 29 juni begint de Moergestelse kermis en op vrijdag 13 juli barst de gezelligheid los op de Lind in Oisterwijk. Het beloven weer twee mooie edities te worden, met nieuwe en vertrouwde acties.

Golden Ticket

Net als vorig jaar maak je in Moergestel elke dag kans op een gouden ticket. Ook in Oisterwijk gaan we dit jaar Golden Tickets verstoppen. Vind jij, met behulp van de hints op sociale media, het gouden ticket? Dan geniet jij die dag gratis van de kermis! Dat geeft de kermis een gouden randje toch?

Testgezinnen

In Oisterwijk openen we de kermis op vrijdag 13 juli om 17.00 uur met een half uurtje gratis draaien in vele attracties. De deelnemende attracties herken je aan een poster. Daarnaast mogen twee Oisterwijkse gezinnen op zondag 15 juli gratis de gehele kermis testen. Nieuw dit jaar is dat één gezin gaat vloggen. De testgezinnen beoordelen alle attracties en kiezen vervolgens een winnaar in verschillende categorieën. Ik mag 16 juli de winnende exploitanten bekendmaken. Houd sociale media dus in de gaten, dan weet jij als eerste welke attracties en eetzaken je dit jaar zeker niet mag overslaan.

Genieten

Naast al die vernieuwingen blijft er ook heel veel herkenbaar. Beide kermissen staan al jaren bekend om hun gezelligheid. Inwoners komen er graag samen en bezoekers uit de regio genieten van de gemoedelijkheid en het spektakel. Er is genoeg te zien en te beleven voor jong en oud. Ik kijk er ontzettend naar uit en wens alle bezoekers een gezellige kermis toe. Geniet ervan!

Hans Janssen,

burgemeester

ProRail werkt aan bovenleiding bij overweg Heukelom

Van vrijdag 29 juni 23.00 uur tot en met maandag 2 juli 06.00 uur werkt ProRail aan de bovenleidingen op het spoor tussen viaduct Bosscheweg in Tilburg en de overweg Heukelomseweg in Oisterwijk. Hierdoor kan er tijdelijk geluidshinder zijn of kunnen omwonenden last hebben van de bouwverlichting. Er rijden ook minder treinen: plan uw treinreis daarom via www.nsl.nl Vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.prorail.nl/contact.

Op vakantie en u heeft een uitkering? Even melden bij de gemeente!

Zorg dat u de melding uiterlijk 4 weken voordat uw vakantie start bij de gemeente binnen is. U kunt uw vakantie melden via het formulier op oisterwijk.nl/vakantieregels.

Op vakantie naar het buitenland? Houd er dan rekening mee dat u maximaal 28 dagen per kalenderjaar naar het buitenland mag gaan met behoud van uw uitkering. Als u terug bent van vakantie meldt u zich binnen 1 werkdag persoonlijk bij de gemeente.

Meer weten? Kijk op oisterwijk.nl/vakantieregels of bel (013)529 13 11.

Spreekuur college: maak een afspraak

Wilt u iemand van het college spreken? Bel dan voor een afspraak met (013) 529 13 11. Geef duidelijk aan dat u voor het spreekuur belt en wat het onderwerp van gesprek is. U kunt dan rekenen op een goed voorbereid gesprek dat bovendien vrij snel kan worden ingepland. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten.

Buxus naar de milieustraat? Verpakken in plastic

De buxusrups heeft flink om zich heen gegrepen in onze gemeente. Veel inwoners willen daarom af van hun aangevreten buxussen. Buxus inleveren bij de Milieustraat? Zorg dan dat u deze verpakt in plastic om verdere verspreiding van de buxusrups te voorkomen. Dit mogen gewoon vuilniszakken of containerzakken zijn. U gooit de buxussen in plastic bij het restafval, niet bij het groenafval.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Voortaan meldt u dit heel eenvoudig zelf via www.verlorenofgevonden.nl

Paspoort of rijbewijs klaar? De gemeente stuurt een sms

Vraagt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan bij de gemeente? Dan kunt u voortaan uw telefoonnummer doorgeven. Ligt uw document klaar, dan stuurt de gemeente een sms. Hoeft u er zelf niet meer aan te denken.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijgt u hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar bent u van mening dat de gemeente niet goed met u omgaat of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Koopzondag

Winkelen op zondag? Kijk op www.oisterwijk.nl/koopzondag voor alle koopzondagen in Oisterwijk, Moergestel en het buitengebied.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
U wilt geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in uw brievenbus. Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker, NEE-JA-sticker of WEL Nieuwsklok-sticker op bij het gemeentekantoor.

Proef met kroonringen voor pmd afval

De gemeente is een proef gestart op 4 locaties met kroonringen (Pannenschuurlaan 66, Heusdensebaan 5, Gemullenhoekenweg 66 en Heuvelstraat lichtmast 35). Aan deze ringen hangen bewoners hun pmd afvalzak op de dag dat het wordt ingezameld. Op deze manier wordt voorkomen dat het afval wegwaait.

Militaire oefening 2 t/m 6 juli

De Koninklijke Landmacht houdt van 2 t/m 6 juli een militaire oefening.

De oefening wordt gehouden in het kader van training militaire verkenners. Dit houdt dat de militairen verkenningsopdrachten uitvoeren, zowel te voet als met voertuigen. Ze gaan hierbij over bestaande wegen en paden.

De troepen

Aan deze oefening doen 48 personen mee en er worden 22 militaire wielvoertuigen ingezet. De troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron Oirschot.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

 Klimaatverandering en wateroverlast 

Code oranje, lokaal kans op flinke onweersbuien, een hagelstorm en plensbuien. Allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Al meerdere keren heeft een flinke bui ervoor gezorgd dat we veel wateroverlast hebben. Op het klimaat heb je verder weinig invloed, maar toch zijn er wel wat dingen die je zelf kan doen om wateroverlast te voorkomen.

Geen steen maar gras
Het is makkelijk: je tuin vol leggen met tegels zodat je geen omkijken meer hebt naar onderhoud. Maar als jouw tuin vol ligt met tegels, komt er veel meer water in het riool terecht. Tijdens een hoosbui kan het riool de capaciteit dan niet meer aan. Minder tegels en meer gras en plantjes voorkomt dus natte voeten. Bovendien geef het ook verkoeling van je tuin.

Vang regenwater op in een regenton
De hoeveelheid regen die van het dak richting het riool gaat, kun je zelf verminderen door een regenton te plaatsen onder je dakgoot. Extra voordeel: je kunt het water in de zomer gebruiken om de tuin te besproeien.

Plat dak = groen dak
Heb je een plat dak? Maar hem groen! Plaats bijvoorbeeld sedumplantjes, die kunnen goed tegen droogte en nemen water op bij regen. Je huis is in de zomer hierdoor ook koeler.

Controleer regelmatig de regenpijp en dakgoot
Water dat op je dak valt, moet goed weg kunnen stromen via je dakgoot en regenpijp. Controleer daarom regelmatig of deze niet vol liggen met blaadjes waardoor het water minder goed wegloopt.

Maak je kelder waterdicht
Klinkt voor de hand liggend. Maar toch. Heb je een kelder of souterrain met ramen of deuren onder het straatniveau? Zorgt dat hij goed waterdicht is. Zorg ook dat er een gootje in de kelder zit, mocht het dan toch zo zijn dat er water binnenstroomt, dan kan dat meteen weer weg.

Toch tegels? Maak ze dan waterdoorlatend
Wil je toch graag tegels in je tuin? Bijv. voor je oprit? Gebruik dan waterdoorlatende tegels. Het regenwater kan op die manier makkelijk in de bodem wegzakken.

Voorkom verstoppingen
Spoel geen spullen door je wc of gootsteen die niet thuis horen in het riool. Dus geen doekjes, vochtig toiletpapier, maandverband of frituurvet. Daarmee verstop je het riool. Gooi dus ook geen afval op straat: ook dat komt in het riool terecht en zorgt voor verstopping.

Kermis Oisterwijk zoekt testgezinnen: aanmelden tot 1 juli!

Zijn jij en je gezin échte kermisliefhebbers? En zijn jullie ook goed in het maken van filmpjes? Let dan goed op! Wij zijn op zoek naar 2 gezinnen uit de gemeente Oisterwijk om de Oisterwijkse kermis te beoordelen.

De kermis wordt gehouden van 13 t/m 18 juli. Samen met jouw gezin, mag je op zondag 15 juli tussen 13.00 – 18.00 uur gratis alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken testen en beoordelen.

Vlog en fotoverslag

Nieuw dit jaar is dat we aan 1 testgezin vragen om vlogs te maken van de testdag. Deze filmpjes gebruiken we in de promotie van de kermis. Het andere gezin maakt een fotoverslag.

We zoeken 2 testgezinnen: een gezin met kinderen tot en met 8 jaar en een gezin met kinderen tussen 8 en 16 jaar.

Aanmelden tot en met 1 juli

Meedoen? Beschrijf dan hoe jullie ideale kermisdag eruit ziet en maak kans om testgezin te worden! Stuur een mail naar kermisoisterwijk@gmail.com en vermeld daarin jullie namen en leeftijden. Geef ook aan of je gezin een fotoverslag of juist een vlogverslag wil maken. Aanmelden als testgezin kan tot en met woensdag1 juli. Op 5 juli maken we de gelukkige testgezinnen bekend in de Nieuwsklok en op onze website.

Belangrijke taak

De winnaars hebben daarna  natuurlijk wél een belangrijke taak: samen beoordelen jullie álle zaken op de kermis. Deze beoordelingen leveren winnaars op in verschillende categorieën. Burgemeester Hans Janssen reikt op maandag 16 juli de prijzen uit aan de winnende kermisexploitanten

Groot aanbod

Op de Oisterwijkse kermis staan zo’n 40 zaken opgesteld. Er komen spectaculaire attracties zoals de Uncharted Funhouse en de No Limit, leuke kinderattracties zoals een mega trampoline en heerlijke lekkernijen. Samen zorgen al deze attracties, vermaak- en verkoopzaken ervoor dat jong en oud kan genieten van een gezellige kermis. Volg alles over de kermis via de Nieuwsklok en via Facebook.

Voorwaarden winactie

Let op! Door je op te geven voor deze winactie, ga je akkoord met de voorwaarden: deelname aan de actie en testen van alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken. Foto’s en verslag van deze dag mogen gebruikt worden ter promotie van Oisterwijkse kermis. Gekozen testgezinnen ontvangen persoonlijk bericht van de organisatie.

HomeParty over alcohol- en drugsgebruik

U kunt als ouders een zogeheten homeparty organiseren, of een homeparty bij u in de buurt

bijwonen. Een homeparty is een voorlichting aan huis over alcohol & andere drugs in de opvoeding van

pubers. Deze voorlichting is georganiseerd volgens de ‘Tupperware methode’. U nodigt thuis familie en

vrienden uit die ook kinderen in de puberleeftijd hebben en die ook meer willen weten over dit onderwerp.

Een preventiewerker van Novadic-Kentron verzorgt de bijeenkomst en stemt het programma af op de

wensen van de ouders. Iedereen kan ook vragen stellen over alcohol & drugs, jongeren en opvoeding.

Deze homeparties zijn zeer geschikt als u:

 1. Meer wilt weten over een goede begeleiding van uw opgroeiende kind en alcohol- en

drugsgebruik.

 1. Wilt praten met buurtouders of ouders van vrienden van uw kind over dit onderwerp
 2. Vragen over alcohol & drugs wilt stellen aan een preventiemedewerker.

Het enige wat u hoeft te doen is vijf of meer andere ouders thuis uit te nodigen. Dit kunnen buren, familie,

vrienden of kennissen zijn met kinderen van ongeveer 10 t/m 18 jaar. Het tijdstip en het programma

worden in overleg bepaald. Een homeparty duurt ongeveer twee uur. De bijeenkomsten worden verzorgd

door Novadic Kentron en Pedagogische Praktijk Van den Hoven.

Meer informatie:

Novadic Kentron Pedagogische Praktijk Van den Hoven

Karin van Gompel Sanne van den Hoven

T: 06-13250946 T: 06-10697333

E: karin.van.gompel@novadic-kentron.nl E: info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl

Een rondje langs de velden

Wethouder Jan de Laat heeft Sport in zijn portefeuille en wilde daarom graag een rondje maken langs de verschillende sportaccommodaties in onze gemeente. Afgelopen week was het zover. Hij bezocht onder andere sportpark Den Donk, de Gemullehoeken en Stokeind in Moergestel. Daarnaast ging hij het gesprek aan met collega’s van de buitendienst die zorgen voor het onderhoud van de sportvelden. Op de foto praat Addy Snoeren, als voorman sportparken, de wethouder bij over het dagelijks onderhoud van de buitensportaccommodaties. Wethouder Jan de Laat: “We hebben vele mooie en goede sportlocaties in onze gemeente. Als inwoner van Oisterwijk en fanatiek sporter ken ik deze locaties natuurlijk goed. Toch is zo’n ‘rondje langs de velden’ heel zinvol en helpt het mij meer inzicht te krijgen in hoe onze sportlocaties ervoor staan en wat er op het gebied van sport nodig is in onze gemeente. Er staan vele ontwikkelingen voor de deur, denk daarbij aan de herinrichting van sportpark Den Donk. Met deze ontwikkelingen zorgen we ervoor dat jong en oud kan blijven sporten in onze gemeente. Ik kijk ernaar uit om bij deze ontwikkelingen betrokken te zijn.”

Onderwerpen college 19 juni

 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
 • Aandeelhoudersvergadering van Brabant Water NV
 • Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Parkeren”
 • Begrotingen 2019 van de gemeenschappelijke regelingen
 • Vaststellen enkele aangepaste raadsvoorstellen cq. reacties college

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Lavendel 20 Oisterwijk, het bouwen van een uitbouw/aanbouw aan de achterzijde.
 • Willem De Zwijgerlaan 8 Oisterwijk, het verhogen van de nok.
 • Scheibaan 13 A Oisterwijk, het uitbreiden van een zorghotel.

Verleend

 • Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk, het wijzigen van de situering en het vervangen van bouwkundig slechte gebouwen.
 • Vennelaan 4 Oisterwijk, het kappen van 1 eik.
 • Canisiusstraat 6 Oisterwijk, het verhogen van de nok van een woonhuis.

Verlengd

 • Joannes Lenartzstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een carport boven parkeerplaats en het vervangen van een schutting.
 • De Molenbeemd 22 Moergestel, het bouwen van een schuur met puntdak.
 • Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk, het monteren van een schaararmscherm op kokerconstructie.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Tough Ten Miles Oisterwijk voor het houden van de Tough Ten Miles – Farmersrun op zaterdag 30 juni 2018 van 09.00 tot 20.00 uur in het Buitengebied van Oisterwijk met de start en finish aan de Oirschotsebaan 8A Oisterwijk.

Verkeer

 • Afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: Kloosterlaan Moergestel op vrijdag 29 juni van 11.30 – 19.00 uur in verband met verzetten van de weekmarkt
 • Afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: diverse straten in centrum Oisterwijk op zondag 1 juli in verband met het Korenfestival.

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan Tuinweg ong, Oisterwijk
 • Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen:
  • Bestemmingsplan ‘Korenkwartier’
  • Bestemmingsplan ‘De Wingerd’
  • Bestemmingsplan ‘Plattelandswoning Heikant 2’

Milieu

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Johanna van Brabantlaan 1 in Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2018-0097;
 • Stokske 7 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2018-0309;
 • Kleine hei 9 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2018-0286;
 • Sportlaan 20 te Oisterwijk, voor het verplaatsen en bijplaatsen van lichtmasten. Dossiernummer 2018-0194;
 • De Sonman 17 te Moergestel, voor het uitbreiden van het bedrijf met het aangrenzend pand. Dossiernummer 2018-0238;
 • Scheibaan 2 te Oisterwijk, voor het realiseren van een extra kleed- en opslagruimte. Dossiernummer 2018-0307.


Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 29 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat zij een beslissing op bezwaar hebben genomen voor het tijdelijk opslaan van mest van derden aan de Nijssenstraat 4 te Haghorst.

De vergunning is in stand gehouden met toevoeging van extra voorschriften.

Dit besluit is genomen op 12 juni 2018 en verzonden op 15 juni 2018.

Beroep instellen

Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Tevens kan gelijktijdig met of na het instellen van beroep – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.

Actie Charitas: met het gezin naar de Beekse Bergen!

Dit jaar bestaat de Beekse Bergen 50 jaar. Om dat te vieren heeft de Beekse Bergen een aantal toegangskaarten cadeau gedaan aan de gemeente Oisterwijk. Charitas Oisterwijk zorgt ervoor dat deze kaarten aan gezinnen worden geschonken die met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen moeten rondkomen.

Zij krijgen hiermee de mogelijkheid om met het hele gezin te genieten van een heerlijk dagje uit!

Het aantal kaarten is beperkt dus schrijf je snel in! Dit kan tot en met 30 juni via www.charitasoisterwijk.nl

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 25 2018

Kermis Programma Moergestel 2018 

Veteranendag Hart van Brabant op 27 oktober

De Nederlandse Veteranendag is officieel op 30 juni. Op die dag bedankt heel Nederland haar veteranen (ruim 11.000) voor hun inzet in dienst van vrede en veiligheid. Op 27 oktober viert Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag.

Ook het gemeentebestuur dankt alle veteranen voor hun inzet en wenst hen alvast een hele fijne dag toe.

Waardering

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar de Veteranendag Hart van Brabant georganiseerd. Een dag waarop de deelnemende gemeenten Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Dongen hun waardering en respect tonen aan de veteranen uit hun gemeente.

27 oktober

Al sinds enige jaren organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant dit evenement namens de deelnemende gemeenten. De regionale veteranendag zal dit jaar plaatsvinden op 27 oktober in de gemeente Gilze en Rijen. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!

Kom ook

Alle veteranen uit de gemeente Oisterwijk worden op 27 oktober van harte uitgenodigd voor de Veteranendag. Ook dit jaar zijn hun partners van harte welkom.

Update ontsluiting Pannenschuur  via Heukelomseweg

Op dit moment bereiden we de aanpassing van de kruising Wim van Baaststraat/ Heukelomseweg voor. De start van de werkzaamheden staat voorlopig gepland vanaf week 37. De Heukelomseweg wordt vanaf de start van de werkzaamheden gedurende vier weken helemaal afgesloten voor verkeer (week 37 t/m 40). Hiervoor is gekozen vanwege de verkeersveiligheid voor weggebruikers en werknemers. We zorgen voor een omleidingsroute voor al het verkeer.

Overige werkzaamheden

De plateaus in de Wim van Baaststraat worden ook in de genoemde vier weken verhoogd. Meteen aansluitend aan die vier weken, in week 41 en 42, zullen de overige verkeersremmende maatregelen en het plaatsen van de verzinkbare palen plaatsvinden.

Planning

Omdat we in dit project samenwerken met verschillende partijen (Rijkswaterstaat, aannemer, leverancier verkeersvoorzieningen e.d.) is veel afstemming nodig. Zodra de definitieve planning bekend is, of de bovengenoemde voorlopige planning wijzigt, informeren wij u hierover. Hou daarvoor de Nieuwsklok en onze Social Media-kanalen in de gaten. Direct aanwonenden informeren wij per brief als de definitieve planning bekend is.

“Uncharted Funhouse: een huis vol verrassingen in Moergestel en Oisterwijk”

Vorig jaar stond hij al in Moergestel. En dit jaar ook in Oisterwijk: de Uncharted Funhouse van Duncan Kabalt. Duncan heeft het Funhouse vijf jaar geleden nieuw laten ontwikkelen. Wij willen hier natuurlijk alles over weten.

Uncharted Funhouse, wat is dat voor een attractie?

“De naam zegt het al: het is een huis vol plezier. Je begint met loopplanken over water, daarna ga je naar binnen en kom je diverse obstakels tegen. Je gaat steeds hoger totdat je op de derde etage een prachtig uitzicht hebt over de kermis. Je staat dan op zo’n 9 meter hoogte. Met een glijbaan ga je daarna weer naar beneden.”

Je hebt deze attractie zelf laten ontwikkelen. Hoe is dat gegaan?

“Ik wilde een attractie hebben waarin jongeren zich herkennen. Ik ben toen gaan nadenken wat jongeren zou aanspreken. Uiteindelijk heb ik dit Funhouse bedacht aan de hand van spelletjes voor de Playstation.”

Is dit je eerste attractie?

Duncan: “Nee. Ik kom uit een echte kermisfamilie. Mijn ouders hebben elkaar op de kermis ontmoet en hebben altijd op kermissen gestaan met schietvermaak en snoepkramen. Vanaf mijn 21e had ik een gokkraam. Vijf jaar geleden ben ik daarmee gestopt en ging ik verder met dit Funhouse.”

Waarom kom je dit jaar graag naar Moergestel en Oisterwijk?

“Ik heb al vanaf mijn jeugd, toen ik hier op een internaat zat, een band met Brabant. De sfeer is gemoedelijk en de Brabanders zijn echte kermisliefhebbers. Ik vergelijk het altijd met carnaval. De kermis leeft hier echt. Vorig jaar heb ik genoten van de gezelligheid in Moergestel. Dit jaar hoop ik daar weer veel mensen terug te zien en ik kijk uit naar de kermis in Oisterwijk. Tot dan!”

ProRail werkt aan bovenleiding bij overweg Heukelom

Van vrijdag 29 juni 23.00 uur tot en met maandag 2 juli 06.00 uur werkt ProRail aan de bovenleidingen op het spoor tussen viaduct Bosscheweg in Tilburg en de overweg Heukelomseweg in Oisterwijk. Hierdoor kan er tijdelijk geluidshinder zijn of kunnen omwonenden last hebben van de bouwverlichting. Er rijden ook minder treinen: plan uw treinreis daarom via www.nsl.nl Vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.prorail.nl/contact.

Op vakantie en u heeft een uitkering? Even melden bij de gemeente!

Zorg dat u de melding uiterlijk 4 weken voordat uw vakantie start bij de gemeente binnen is. U kunt uw vakantie melden via het formulier op oisterwijk.nl/vakantieregels.

Op vakantie naar het buitenland? Houd er dan rekening mee dat u maximaal 28 dagen per kalenderjaar naar het buitenland mag gaan met behoud van uw uitkering. Als u terug bent van vakantie meldt u zich binnen 1 werkdag persoonlijk bij de gemeente.

Meer weten? Kijk op oisterwijk.nl/vakantieregels of bel (013)529 13 11.

Spreekuur college: maak een afspraak

Wilt u iemand van het college spreken? Bel dan voor een afspraak met (013) 529 13 11. Geef duidelijk aan dat u voor het spreekuur belt en wat het onderwerp van gesprek is. U kunt dan rekenen op een goed voorbereid gesprek dat bovendien vrij snel kan worden ingepland. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten.

Buxus naar de milieustraat? Verpakken in plastic

De buxusrups heeft flink om zich heen gegrepen in onze gemeente. Veel inwoners willen daarom af van hun aangevreten buxussen. Buxus inleveren bij de Milieustraat? Zorg dan dat u deze verpakt in plastic om verdere verspreiding van de buxusrups te voorkomen. Dit mogen gewoon vuilniszakken of containerzakken zijn. U gooit de buxussen in plastic bij het restafval, niet bij het groenafval.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Voortaan meldt u dit heel eenvoudig zelf via www.verlorenofgevonden.nl 

Paspoort of rijbewijs klaar? De gemeente stuurt een sms

Vraagt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan bij de gemeente? Dan kunt u voortaan uw telefoonnummer doorgeven. Ligt uw document klaar, dan stuurt de gemeente een sms. Hoeft u er zelf niet meer aan te denken.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijgt u hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar bent u van mening dat de gemeente niet goed met u omgaat of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Koopzondag

Winkelen op zondag? Kijk op www.oisterwijk.nl/koopzondag voor alle koopzondagen in Oisterwijk, Moergestel en het buitengebied.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker

PROGRAMMA KERMIS MOERGESTEL

29 JUNI T/M 3 JULI 2018

Vrijdag 29 juni 17.00-01.00 uur Openingsactie van 17.00-17.30 uur

gratis in vele attracties

Zaterdag 30 juni 13.00-01.00 uur Golden ticket

Zondag 1 juli 13.00-24.00 uur Golden ticket

Maandag 2 juli 14.00-24.00 uur Kindermiddag: van 15.00-17.00 uur

met schminkster en ballonartiest

Golden ticket

Kortingsbonnendag

Dinsdag 3 juli 14.00-24.00 uur Golden ticket

KortingsbonnendagMaandag 2 juli 14.00-24.00 uur Kindermiddag: van 15.00-17.00 uur

Vind jij de Golden tickets tijdens de kermis in Moergestel?

Van zaterdag tot en met dinsdag verstoppen we elke dag op de Moergestelse kermis een Golden Ticket. Via Facebook krijg je vanaf 14:00 uur aanwijzingen over de locatie/attractie waar het Golden Ticket verstopt ligt. Je krijgt maximaal 3 aanwijzingen per dag. Vind jij het Golden Ticket? Dan win jij gratis tickets en kermismuntjes voor alle attracties op de kermis. Geen enkele hint missen? Like en volg de kermis: facebook.com/kermisMoergestelOisterwijk

Bereikbaarheid Moergestel tijdens de kermis

Van vrijdag 29 juni  17.00 uur tot en met dinsdag 3 juli is het kermis in Moergestel. Dit jaar is het St. Jansplein de locatie. Op woensdag 27 juni starten de opbouwwerkzaamheden van de eerste attracties. De kermis wordt woensdag 4 juli weer afgebroken. Dit betekent dat van woensdag 27 juni tot en met woensdag 4 juli het gehele St. Jansplein is afgesloten voor het (doorgaande) verkeer.

Verplaatsen weekmarkt

Daarnaast wordt op vrijdag 29 juni, zoals gebruikelijk, de weekmarkt verplaatst naar de Kloosterlaan. Hiervoor wordt ook de Kloosterlaan afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt verkeer geleid via de Boonhofstraat-Herengoedstraat-Oirschotseweg en andersom.

Onderwerpen college 12 juni

 • Verkoopbesluit BPD t.b.v. 5 PO (Particulier Opdrachtgeverschap) kavels KVL
 • Ontwerpwijzigingsplan Oirschotseweg 76 Moergestel

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Burgemeester Suyslaan 27 Oisterwijk, het vervangen van het dak en het vergroten en het plaatsen van een dakkapel
 • Burg. Verwielstraat 41 Oisterwijk, het renoveren van een woonhuis
 • Oirschotseweg 30 Moergestel, het kappen van een notenboom

Verleend

 • Moergestelseweg 52 Oisterwijk, het vervangen van de rieten dakbedekking
 • Lindeplein 8 Oisterwijk, het plaatsen van een geurfilterkast
 • Veldweg 6 Oisterwijk, het bouwen van een overkapping voor de zoutstrooiers
 • Rietstraat 3 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel
 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden/koppelen van bestaande hallen en het aanleggen van loading docks
 • Kollenburgsebaan 11A Oisterwijk, het herbouwen van een boerderij
 • Dommel 57 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verlengd

 • Pannenschuurlaan 42 Oisterwijk, het verplaatsen van de voordeur en het plaatsen van een nieuw kozijn

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan SEC eten en drinken Oisterwijk voor het organiseren van het Filmplein op 1, 8, 15, 22 augustus van 20.00 – 0.00 uur op het Lindeplein in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een garagesale in de wijk Waterhoef op zondag 2 september van 10.00 – 16.00 uur
 • Voor het organiseren van ‘pimp my car’ op het speelplein en parkeerplaats van de Scouting aan de Sportlaan 3b op vrijdag 22 juni van 19.00 -21.30 uur

Bestemmingsplannen:

 • Ontwerpwijzigingsplan Oirschotseweg 76, Moergestel
 • Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren

 

Gemeenteberichten week 24 2018

Onderwerpen college 5 juni

 • Beantwoording artikel 34 vraag PGB inzake onderzoek rotondes Moergestelseweg
 • Raadsinformatiebrief beschermd wonen
 • Stand van zaken The Inside
 • Perspectiefnota 2019-2022
 • Herindeling Haaren: Raadsinformatiebrief en memo

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Sportpark Den Donk Oisterwijk, het bouwen van een sporthal met zwembad
 • De Lind 14 Oisterwijk, Het vernieuwen van het gedeelte achter de bestaande gevel
 • Zandstraat 12 Moergestel, het bouwen van een woonhuis en 2 bijgebouwen
 • Hoogstraat 94 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande achteraanbouw van een woonhuis
 • Biezenstraat 45 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het plaatsen van reclameobjecten

Verleend

 • Klompven 8 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis met bijgebouwen
 • Laan van KVL 172 t/m 212 Oisterwijk, het realiseren van 21 wooneenheden
 • De Lind 33 Oisterwijk, het plaatsen van een garagedeur in een berging
 • Dokter Bolsiuslaan 15 Oisterwijk, het vernieuwen van het dak van de woning
 • Vennelaan 4 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Hofakker 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Moergestel, ’t Vunderke 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Moergestel, Pastoor Janssenstraat 1, 1A, 1B Moergestel, Korenstraat 1, 1A, 1B Moergestel, Oostelvoortjes 11, 13, 15 Moergestel, het vervangen van de kozijnen van 31 woningen
 • Donkerstraat 4 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Ingetrokken

 • Mamed Mamedovpad Oisterwijk, het kappen van 44 populieren

Verlengd

 • Lindeplein 8 Oisterwijk, het plaatsen van een geurfilterkast

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting de Waterhoef Oisterwijk voor het organiseren van de avondwandelvierdaagse van 12 tot en met 15 juni in Oisterwijk
 • Aan Exploitatie Tiliander-Den Boogaard B.V voor een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan de Spoorlaan 82C in Oisterwijk


Melding

 • Door BAM Infra Rail B.V.  voor een ontheffing van het geluid voor werkzaamheden aan het spoor binnen de gemeente Oisterwijk van 29 juni tot en met 2 juli en van 6 tot en met 9 juli

Rectificatie

 • Het vieren van het 12,5 jarig bestaan van Lavendel is op 7 juli in plaats van op 7 juni

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 15 juni: vanwege de Avondwandelvierdaagse is de Terburghtweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 17 juni: vanwege ATB Cross is de Zandstraat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 17 juni: vanwege het 50-jarig bestaan van Buurtvereniging Geziene Waai in Moergestel zijn de Kruysackerstraat en het Kruysackerplein dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 22 juni: vanwege het Gèssels Beachevent is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 23 juni: vanwege Diner en Blanc is De Lind Noord en de doorsteek voor het raadhuis dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Werk aan de weg: nieuw asfalt

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 juni krijgen een aantal straten in Oisterwijk een nieuw laagje asfalt. Dat betekent dat deze straten ook even dicht gaan

Het gaat om de volgende straten:

 • Moergestelseweg/Oisterwijkseweg
 • Driehuizerweg
 • Heiligenboom
 • Reedijk
 • Hondsbergselaan
 • Servennenstraat

Het verkeer wordt omgeleid met borden. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig. Bewoners van de straten zelf krijgen per post meer informatie.

Goed weer

De werkzaamheden gaan alleen door bij goede weersomstandigheden. Bij slecht weer worden de werkzaamheden verplaatst naar een later tijdstip.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Oisterwijk via (013) 529 1311 of mail gemeente@oisterwijk.nl.

Voorkom stank en maden in uw container

Nu de temperaturen stijgen, kunt u ook last krijgen van stankoverlast of zelfs maden in uw container. Het goed scheiden van uw afval kan al helpen.

Een paar

 • Doe groente-, fruit- en tuinafval en etensresten alleen in de Gft-container
 • Doe een biologisch afbreekbare containerzak in uw Gft-container. Deze zijn in verschillende winkels te koop
 • Scheid uw papier en plastic-, metaal- en Drankkartonafval (PMD) goed. En spoel verpakkingen met etensresten erin goed om voor ze de PMD afvalzak in gaan
 • Doe glas (met deksel) in de glascontainer
 • Hou de container droog door onderin een stuk krant of stro te leggen. Dit neemt vocht op en voorkomt het aankoeken van afvalresten
 • Maak de container regelmatig schoon met heet water en groene zeep of een scheutje azijn
 • Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw met de deksel op een kiertje. Als de container warm wordt, gaat het stinken en broeien en daar zijn vliegen en maden dol op

Maden voorkomen in Gft-container

Maden zijn larven van vliegen of muggen. Ze komen uit eitjes die gelegd zijn op voedselresten of mest. 1 vlieg of mug legt een paar honderd eitjes, die in warm en zonnig weer al na 8 uur uitkomen.

 • Verpak etensresten in een biologisch afbreekbaar zakje (Gft-zakje), dan is het minder interessant voor vliegen om eitjes te leggen. Knoop de zakjes goed dicht
 • Geen Gft-zakje bij de hand? Verpak etensresten in een krant of keukenpapier
 • Vliegen houden niet van sterke of frisse geuren. Dus zorg voor een lekker luchtje in de container met een luchtverfrisser, toiletblokje of Provençaalse kruiden. Een oude panty met mottenballen kan ook helpen
 • Probeer voedselverspilling tegen te gaan door slim inkopen te doen. Teveel niet houdbare spullen belanden uiteindelijk in de container

Help! Toch maden

Leg Hedera (klimopsoort) in de bak. Dit is giftig voor maden. Een takje doodt de aanwezige maden. Strooi regelmatig een handje (strooi)zout of kalk in de container om de maden uit te drogen. Of spuit de container in met azijn.

Eikenprocessierups

Door het warme weer geeft de eikenprocessierups dit jaar meer overlast dan anders. De haartjes van de rups veroorzaken klachten als jeuk, bultjes, blaasjes en ontstekingen. Voorkom het aanraken van rupsen of nesten en hou dieren uit de buurt. Zelfs recreëren in de buurt van eikenbomen kan al last geven. Strip bij overlast eerst de huid met plakband, dat voorkomt verspreiding van de brandharen. Spoel de huid goed met lauwwarm water en smeer in met een verkoelende zalf. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.

Buxus naar de milieustraat? Verpakken in plastic

De buxusrups heeft flink om zich heen gegrepen in onze gemeente. Veel inwoners willen daarom af van hun aangevreten buxussen. Buxus inleveren bij de Milieustraat? Zorg dan dat u deze verpakt in plastic om verdere verspreiding van de buxusrups te voorkomen. Dit mogen gewoon vuilniszakken of containerzakken zijn. U gooit de buxussen in plastic bij het restafval, niet bij het groenafval.

Verloren of gevonden?

 Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Voortaan meldt u dit heel eenvoudig zelf via www.verlorenofgevonden.nl

Paspoort of rijbewijs klaar? De gemeente stuurt een sms

Vraagt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan bij de gemeente? Dan kunt u voortaan uw telefoonnummer doorgeven. Ligt uw document klaar, dan stuurt de gemeente een sms. Hoeft u er zelf niet meer aan te denken.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijgt u hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar bent u van mening dat de gemeente niet goed met u omgaat of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Koopzondag

Winkelen op zondag? Kijk op www.oisterwijk.nl/koopzondag voor alle koopzondagen in Oisterwijk, Moergestel en het buitengebied.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
U wilt geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in uw brievenbus. Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker, NEE-JA-sticker of WEL Nieuwsklok-sticker op bij het gemeentekantoor.

Trouwen of partnerschap? Geef het online door!

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Geef dit dan online door aan de gemeente via www.oisterwijk.nl/trouwen. Hier staat ook meer informatie over de kosten, trouwlocaties en trouwambtenaren.

Vraagpunt Oisterwijk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien bent u op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er nu het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Blokshekken 3.

Sportaccommodatie huren

Wilt u een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan kunt u dit regelen bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Kermis Oisterwijk zoekt testgezinnen!

Zijn jij en je gezin échte kermisliefhebbers? En zijn jullie ook goed in het maken van filmpjes? Let dan goed op! Wij zijn op zoek naar 2 gezinnen uit de gemeente Oisterwijk om de Oisterwijkse kermis te beoordelen.

De kermis wordt gehouden van 13 t/m 18 juli. Samen met jouw gezin, mag je op zondag 15 juli tussen 13.00 – 18.00 uur gratis alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken testen en beoordelen.

Vlog en fotoverslag

Nieuw dit jaar is dat we aan 1 testgezin vragen om vlogs te maken van de testdag. Deze filmpjes gebruiken we in de promotie van de kermis. Het andere gezin maakt een fotoverslag.

We zoeken 2 testgezinnen: een gezin met kinderen tot en met 8 jaar en een gezin met kinderen tussen 8 en 16 jaar.

Aanmelden tot en met 27 juni

Meedoen? Beschrijf dan hoe jullie ideale kermisdag eruit ziet en maak kans om testgezin te worden! Stuur een mail naar kermisoisterwijk@gmail.com en vermeld daarin jullie namen en leeftijden. Geef ook aan of je gezin een fotoverslag of juist een vlogverslag wil maken. Aanmelden als testgezin kan tot en met woensdag 27 juni. Op 5 juli maken we de gelukkige testgezinnen bekend in de Nieuwsklok en op onze website.

Belangrijke taak

De winnaars hebben daarna  natuurlijk wél een belangrijke taak: samen beoordelen jullie álle zaken op de kermis. Deze beoordelingen leveren winnaars op in verschillende categorieën. Burgemeester Hans Janssen reikt op maandag 16 juli de prijzen uit aan de winnende kermisexploitanten

Groot aanbod

Op de Oisterwijkse kermis staan zo’n 40 zaken opgesteld. Er komen spectaculaire attracties zoals de Uncharted Funhouse en de No Limit, leuke kinderattracties zoals een mega trampoline en heerlijke lekkernijen. Samen zorgen al deze attracties, vermaak- en verkoopzaken ervoor dat jong en oud kan genieten van een gezellige kermis. Volg alles over de kermis via de Nieuwsklok en via Facebook.

Voorwaarden winactie

Let op! Door je op te geven voor deze winactie, ga je akkoord met de voorwaarden: deelname aan de actie en testen van alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken. Foto’s en verslag van deze dag mogen gebruikt worden ter promotie van Oisterwijkse kermis. Gekozen testgezinnen ontvangen persoonlijk bericht van de organisatie.

Cyclomedia maakt foto’s in de gemeente

Vanaf 18 juni worden in onze gemeente foto’s 360 graden panoramafoto’s gemaakt van de openbare weg. Dit gebeurt door het bedrijf Cyclomedia in opdracht van de gemeente Oisterwijk. De foto’s worden gemaakt met behulp van speciale auto’s.

De gemeente gebruikt de foto’s voor bijvoorbeeld de inspectie en het beheer van de openbare ruimte en visuele ondersteuning bij het uitvoeren van de wet. Maar ook voor het controleren van de openbare orde en veiligheid en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Gebruik foto´s
De foto´s worden gebruikt voor publieke of particuliere activiteiten, maar zijn daar alleen onder strenge afspraken voor beschikbaar. De foto´s worden niet op internet gepubliceerd of op een andere manier openbaar gemaakt. Cyclomedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.

Meer informatie
Voor vragen of het maken van bezwaar, neemt u contact op met CycloMedia Technology B.V., postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Kijk voor meer informatie op www.cyclomedia.com.

HET STAALBERGVEN

Het Staalbergven staat al meer dan 100 jaar bekend

om haar natuurwater. Schitterend gelegen in de

Oisterwijkse bossen. Inmiddels is er meer dan

alleen natuurwater. Keus genoeg: genieten van

het natuurlijke strandbad, het peuterspeelbad, een

middeldiep bad met een reuzenglijbaan en een

diep wedstrijdbad voor als je een paar baantjes

wilt trekken!

Op het strand kun je lekker zandkastelen bouwen

of een balletje trappen met vrienden. Tussen de

bomen ligt de speeltuin waar je kunt klimmen,

klauteren en springen. Ook voor de rustzoekers zijn

er voldoende rustige plekjes te vinden. Tussen de

bomen of op het terras met een lekkere kop koffie.

 

Openingstijden

Geopend van 21 april

tot en met 16 SEPTEMBER

Open vanaf 20 GRADEN˚

Het Staalbergven is open bij een temperatuur vanaf

20 graden. Iedere dag wordt om 15.00 uur bepaald

of het zwembad de volgende dag open is. Wilt u

weten of het Staalbergven open is? Kijk dan op

www.oisterwijk.nl/staalbergven.

21 april t/m 6 juli

Maandag t/m vrijdag 13.00 – 18.30 uur

Zaterdag en zondag 11.00 – 18.30 uur

7 juli t/m 31 augustus

Alle dagen 11.00 – 18.30 uur

1 t/m 16 september

Maandag t/m vrijdag 13.00 – 18.30 uur

Zaterdag en zondag 11.00 – 18.30 uur

Toegangsprijzen

T/m 2 jaar gratis

3 t/m 12 jaar €4,00

13 jaar en ouder €6,00

Dagkaart na 16.00 uur 50% van het tarief.

Abonnementen

3 t/m 12 jaar €30,00

13 jaar en ouder €45,00

Gezinsabonnement €80,- (+ €5,00 per gezinslid)

Parkeren

Parkeerplaats Vennenlaan tegenover het

Staalbergven (parkeerplaats Taxandria).

Fietsenstalling bij de ingang van het Staalbergven.

Vennelaan 8 . Oisterwijk

Telefoon: 013 – 528 21 96

 

 

Gemeenteberichten week 23 2018

Onderwerpen college 29 mei

 • Vaststellen bouwkostenoverzicht 2018
 • Bestemmingsplan parkeernormen
 • Scenariokeuzes fusie voetbalverenigingen Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Burgemeester Vogelslaan 89 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Vennelaan 4 Oisterwijk, het kappen van 1 eik
 • Canisiusstraat 6 Oisterwijk, het verhogen van de nok van een woonhuis
 • Baaneind 2 Heukelom, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Sportlaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de rijhal van de manege

Verleend

 • Sportlaan Oisterwijk, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van het Intents Festival 2018
 • Heusdensebaan 48 Oisterwijk, het plaatsen van een reclame-uiting op de luifel
 • Heiligenboom 3 bij Moergestel, het kappen van een eik
 • Donkhorst sectie L nummer 495/L1118 Moergestel, het kappen van 2 eiken
 • Stokeind 13 Moergestel, het bouwen van een opslagruimte

Verlengd

 • Moergestelseweg 52 Oisterwijk, het vervangen van de rieten dakbedekking

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan de gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis in Oisterwijk van 13 tot en met 18 juli op De Lind en het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan de gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis in Moergestel van 29 juni tot en met 3 juli op het St. Jansplein in Moergestel
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 25 augustus in de Durendaaldreef in Oisterwijk
 • Aan Stichting Wielerronde Moergestel voor het houden van de ATB-cross op 17 juni in de bossen en weilanden aan de Zandstraat in Moergestel
 • Aan Health City Oisterwijk voor het wijzigen van de leidinggevende van de drank- en horecavergunning

Melding

 • Voor het organiseren van een straatontbijt in de Peperstraat in Oisterwijk op zondag 10 juni 2018 van 10.00 tot 12.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 10 juni: Vanwege een straatontbijt is de Peperstraat afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Bezoekje aan de Standerdmolen

Wethouder Peter Smit heeft sinds de start van het nieuwe college van burgemeester en wethouders monumentenzorg in zijn portefeuille. Reden voor de Moergestelse molenaars Victor Theeuwes en Michiel de Waard om de wethouder uit te nodigen voor een bezoekje aan de Standerdmolen aan de Schoolstraat in Moergestel. Zaterdag 26 mei maakte de wethouder kennis met de molen en de molenaars. Peter Smit: “Ik wil de molenaars bedanken dat ik samen met mijn zoontje een bezoek heb mogen brengen aan dit karakteristieke monument. De molenaars hebben me alles verteld over de historie en de werking van de molen. Ik raad iedereen aan eens een keer een kijkje te gaan nemen. Als op zaterdag de wieken draaien, is hij open!”

Veteranendag Hart van Brabant op 27 oktober

De Nederlandse Veteranendag is officieel op 30 juni. Op die dag bedankt heel Nederland haar veteranen (ruim 11.000) voor hun inzet in dienst van vrede en veiligheid. Op 27 oktober viert Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag.

Ook het gemeentebestuur dankt alle veteranen voor hun inzet en wenst hen alvast een hele fijne dag toe.

Waardering

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar de Veteranendag Hart van Brabant georganiseerd. Een dag waarop de deelnemende gemeenten Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Dongen hun waardering en respect tonen aan de veteranen uit hun gemeente.

27 oktober

Al sinds enige jaren organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant dit evenement namens de deelnemende gemeenten. De regionale veteranendag zal dit jaar plaatsvinden op 27 oktober in de gemeente Gilze en Rijen. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!

Kom ook

Alle veteranen uit de gemeente Oisterwijk worden op 27 oktober van harte uitgenodigd voor de Veteranendag. Ook dit jaar zijn hun partners van harte welkom.

Verschillende scenario’s voor fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen

De 3 Oisterwijkse voetbalverenigingen Nevelo, Oisterwijk en Taxandria willen fuseren tot één Oisterwijkse voetbalclub om zo te zorgen voor de toekomst van het voetbal in Oisterwijk.

Samen willen ze een vitale en toekomstbestendige voetbalclub worden op Sportpark Den Donk.

Mogelijke scenario’s

Om te bepalen waar het clubgebouw voor zo’n fusieclub aan moet voldoen en hoeveel natuur- en kunstgras voetbalvelden nodig zijn, hebben de gemeente en de voetbalclubs een scenariostudie uit laten voeren door bureau Kragten. Hieruit zijn 3 scenario’s gekomen. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de Oisterwijkse gemeenteraad.

Beeldvormingsavond

Voordat het zover is presenteren de 3 voetbalclubs donderdag 7 juni tijdens een ‘beeldvormingsavond’ hun voorkeurscenario aan de raads- en commissieleden. Tijdens deze avond geven deze raads- en commissieleden hun reactie op de voorgestelde scenario’s. Zij worden hierdoor betrokken bij de voorbereiding van het raadsvoorstel over de fusie en de benodigde middelen waarover de gemeenteraad in oktober een besluit neemt.

Werkgroep

Een actieve werkgroep, bestaande uit leden van de 3 voetbalverenigingen, is al aan de slag gegaan met de nieuwe naam, logo en clubkleuren.

Uw Raad:

7 juni Beeldvormingsavond fusie voetbalverenigingen 19.00 uur

7 juni Gecombineerde commissie 20.00 uur

14 juni Beeldvormingsavond perspectiefnota 2019 19.00 uur

14 juni Commissie Algemene Zaken 20.00 uur

14 juni Commissie Inwonerszaken 20.00 uur

14 juni Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur

28 juni Raadsvergadering 20.00 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen.

Op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl staan altijd de actuele tijden

Taxus Taxi begonnen met inzamelen

De Stichting Taxus Taxi zamelt weer taxussnoeisel in. Het snoeisel wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestanddeel van de chemotherapie.  

Het snoeisel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Anders kan het niet meer gebruikt worden en neemt Taxus Taxi uw snoeiafval dus niet mee. De 2 belangrijkste eisen zijn het voorkomen van broei én u moet een minimale hoeveelheid aanbieden.

Voorkom broei

Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van taxussnoeisel. Het snoeisel gaat dan fermenteren en hierdoor wordt de bruikbare stof afgebroken. U voorkomt broei door in het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grote van een voetbal. Meer uitleg en een instructievideo staan op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Minimale hoeveelheid

Om het ophalen van het taxussnoeisel betaalbaar te houden, moet u een minimale hoeveelheid snoeisel aanleveren. Taxus Taxi komt langs vanaf 1 volle kruiwagen of een half gevulde Taxus Taxi Tas. Heeft u te weinig snoeisel om het te laten ophalen en wilt u toch meedoen? Snoei dan tegelijk met uw buurtgenoten om zo toch gebruik te maken van de gratis inzameldienst.

Afspraak ophalen snoeisel

Ook meedoen aan de taxus inzameling? Geef uw taxussnoeisel dan direct na het snoeien van uw haag op via www.taxustaxi.nl/afspraak.

Sloop voormalige basisschool de Wingerd van start

Voormalig schoolgebouw de Wingerd in Oisterwijk wordt gesloopt. Wethouder Peter Smit mocht de sloop donderdag 31 mei officieel inluiden. De gemeente is met Leystromen in overleg voor de realisatie van 12-15 sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens op deze locatie. Voordat het zover is, informeert de gemeente de omwonenden over de plannen tijdens een informatieavond, daarna zullen de plannen uitgewerkt worden. Het streven is om begin 2019 te starten met de bouw van de woningen.

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied uitgereikt

 

Op 28 mei kregen inwoners, ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Oisterwijk het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. Dit keurmerk is de beloning voor 2 jaar samen optrekken om het buitengebied veilig te maken en te houden. Oisterwijk is daarmee de 2e gemeente in Nederland die dit keurmerk heeft gekregen.

(Boeren)bedrijven en bewoners in het buitengebied krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan inbraken of diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines. Bovendien wordt op de vaak uitgestrekte en afgelegen buitengebieden regelmatig chemisch afval en drugsafval gedumpt of hennepkwekerijen opgericht. Daarom is in 2016 de werkgroep Veilig Buitengebied Moergestel opgericht. Later is daar het buitengebied van Oisterwijk aan toegevoegd.

Ogen en oren in de buurt

Gemeente, politie en het OM kunnen pas ingrijpen als melding wordt gemaakt van criminele activiteiten.  “Het ontvangen van dit keurmerk is niet een eindpunt. Het is een begin. Jullie zijn de oren en ogen in de buurt en weten wat er speelt. Met die informatie kunnen wij verder”, benadrukt Marck de Brouwer, Teamchef politieteam Groene Beemden. “Hoe eerder verdachte zaken bij ons binnenkomen, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen. Het korte lijntje dat we nu hebben, draagt bij aan de veiligheid“, vult collega Ron Oosterwijk aan.

De werkgroep

De werkgroep bestaat uit de gemeente Oisterwijk, bewoners, ondernemers, politie en de brandweer. Door deze samenwerking wil de werkgroep ervoor zorgen dat de situatie, die in onze gemeente ei­genlijk nog wel goed is, ook goed blijft. De werkgroep werkt samen met het Openbaar Ministerie, ZLTO Hart van Brabant, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het Keurmerk werd uitgereikt door Ton Meuwissen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Hoe staat het met… Heikant

De Heikant krijgt een flinke opknapbeurt. De weg wordt opnieuw bestraat. In eerste instantie zou een groot deel van de oude stenen opnieuw gebruikt worden. Maar tijdens het openbreken van de straat, bleek al snel dat het grootste deel van de stenen niet opnieuw gebruikt kan worden. In overleg met belanghebbenden is daarom besloten om nieuwe stenen te gebruiken. De nieuwe stenen worden dan wel ‘getrommeld’. Dat betekent dat de stenen behandeld worden en zo een ‘oude’ uitstraling krijgen.

Beukendreef bijna klaar

Het heeft even geduurd, maar de Beukendreef is bijna klaar. De straat heeft een nieuwe riolering gekregen, nieuwe straatverlichting en de parkeerplaatsen en stoepen zijn aangepast. Er is dus heel wat werk verzet. Tot het einde van het jaar zijn er nog wel wat kleine werkzaamheden aan de straat. Nog niet alle bomen zijn geplant, er worden nog wat aanpassingen gedaan aan inritten. In december is het project Beukendreef helemaal klaar.

Gemeenteberichten week 22 2018

Onderwerpen college 18 en 22 mei

 • Vaststelling portefeuilleverdeling college periode 2018-2021
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2020
 • Raadsvoorstel tot het kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant (OMWB)
 • Ontwerpbegroting 2019 regio Hart van Brabant en Midpoint
 • Repareren beslissingen op bezwaar 2 schoolbesturen
 • Uitbreiding milieustraat
 • Vaststelling bestemmingsplan herziening Bosrand II (Gemullehoekenweg) Oisterwijk
 • Raadsvoorstel fietsroute ten noorden van het spoor
 • Voorstel aan raad over zienswijze jaarrekening WSD 2017 en begroting WSD 2019
 • Wijziging tekst Gemeenschappelijke Regeling WSD
 • Aanbesteding Wmo hulpmiddelen 2019
 • Raadsvoorstel begroting 2019 en jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant
 • Vervangende nieuwbouw pi-school de Hondsberg
 • Regionale samenwerking leerplicht en RMC
 • Jaarstukken 2017

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Frans Halsstraat 34 Oisterwijk, het realiseren van leerpleinen
 • Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk, het wijzigen van de situering en het vervangen van bouwkundig slechte gebouwen
 • De Lind 33 Oisterwijk, het plaatsen van een garagedeur in een berging

Verleend

 • Kerkstraat 19 Moergestel, het wijzigen van 2 naar 4 woningen
 • Laarakkerweg 23 Oisterwijk, het bouwen van een kantoor/bedrijfshal
 • Brede Steeg 13 Oisterwijk, het wijzigen van een bestaande vergunning
 • Laag Heukelomseweg Heukelom, het aanleggen van een parkeerterrein
 • Kerkstraat 26 A Oisterwijk, het bouwen van een berging

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan De Molenzangers Oisterwijk voor het organiseren van het Korenfestival op 1 juli in het centrum van Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een open dag van de volkstuinvereniging ‘De Molen’ aan De Scheerman in Moergestel op 16 juni

Milieu

Melding wet milieubeheer

Het veranderen van een melkrundveehouderij aan de Oirschotseweg 79 in Moergestel

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Oirschotseweg 79 in Moergestel voor het veranderen van een melkrundveehouderij. Dossiernummer 2018-0067

Ter inzage

De melding ligt vanaf vrijdag 1 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Plakkerige aanslag door bladluis

Heeft u dat ook weleens? Een plakkerige aanslag op uw auto of andere spullen die u onder een linde- of eikenboom heeft gezet? Dit komt door bladluis.

Bladluis is vooral actief in de zomer. Bij warm en zonnig weer veroorzaakt bladluis een soort plakkerige afscheiding onder bomen. Dit heet honingdauw. Honingdauw is niet schadelijk en spoelt makkelijk weg door een flinke regenbui. Is er niet genoeg regen, dan nestelen stof en schimmels op de honingdauw. Er ontstaat een zwarte aanslag: roetdauw. Roetdauw is lastiger te verwijderen.

Lieveheersbeestjes

Om bladluis tegen te gaan, wordt de natuurlijke vijand van bladluis ingezet: het lieveheersbeestje. Deze manier van bladluis bestrijden is naast erg effectief, ook erg arbeidsintensief en duur. Daarom beperkt de gemeente de bestrijding van bladluis tot de centrumgebieden van Oisterwijk en Moergestel. Heeft u last van bladluis en/of honingdauw? Dit kunt u zelf doen:

 • Honingdauw spoelt makkelijk weg met water. Heeft het al een tijdje niet geregend? Gooi af en toe een emmer warm water over de honingdauw
 • Online staat allerlei informatie over het bestrijden van bladluis, maar vooral de inzet van lieveheersbeestjes werkt erg goed. Heeft u weinig lieveheersbeestje in uw omgeving? U lokt ze door de juiste omstandigheden te creëren. Lieveheersbeestje of de larven kunt u ook online kopen

Parkeren met parkeerschijf rondom centrum Oisterwijk

Het is u misschien al opgevallen, de blauwe lijnen rondom het centrum van Oisterwijk die de parkeerschijfzone markeren. In zo’n zone mag u op bepaalde tijden met een parkeerschijf maximaal 2 uur gratis parkeren.

Vanaf maandag 18 juni gaat de gemeente geparkeerde auto’s in de parkeerschijfzone controleren. De eerste 2 weken worden er alleen waarschuwingen uitgedeeld. Vanaf maandag 2 juli start de daadwerkelijke handhaving en kunt u een boete krijgen bij overtreding.

De tijden dat u moet parkeren met een parkeerschijf zijn:

 • maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur
 • vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
 • zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

“We zijn begonnen!”

Woensdag 23 mei onthulden Jan de Laat en Peter Smit, de ‘nieuwe’ en ‘oude’ wethouder Sport, een bouwbord aan de rand van sportpark Den Donk. Samen keken ze terug op de stappen die al gezet zijn en vooruit naar de mooie doorontwikkeling van het sportpark de komende jaren! Daarnaast ondertekende wethouder Jan de Laat vandaag namens de gemeente het contract met de combinatie Van Dorp en Van der Horst. Zij gaan de nieuwe sportaccommodatie bouwen en de komende 25 jaar ook onderhouden.

Extra bijeenkomst Privacy bij verenigingen en stichtingen

5 juni is een extra bijeenkomst over privacy voor verenigingen en stichtingen in de gemeente Oisterwijk? De bijeenkomst is van 19.30u tot maximaal 21.30u in het Raadhuis (De Lind 56, Oisterwijk). Aanmelden is noodzakelijk.

Waarom een bijeenkomst

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie, dus ook voor jouw vereniging of stichting. De gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern praten je graag bij over wat de AVG inhoudt en welke 7 stappen je als vereniging of stichting kunt zetten, zodat ook jouw organisatie aan de wet voldoet.

Voor wie is deze bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen uit de gemeente Oisterwijk. Omdat we veel interesse verwachten, vragen we je met maximaal 1 of 2 personen per stichting of vereniging aanwezig te zijn.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis, maar vergeet je niet aan te melden. Dit kan via www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl/privacy. We zien je graag op 5 juni! Had je je al aangemeld voor de eerdere bijeenkomst van 22 mei? Dan neemt de organisatie contact met je op.

Let op: eikenprocessierups

Het warme weer doet de eikenprocessierups goed en dat is slecht nieuws. Door de hitte verplaatsen de rupsen zich naar de lagere delen van de boom waardoor de kans dat mensen en dieren in contact komen met brandharen toeneemt.

De gemeente Oisterwijk houdt de locaties waar eikenprocessierups vooral voorkomt goed in de gaten. Daar waar overlast wordt verwacht, ruimt de gemeente de rupsen op. Ze worden opgezogen en afgevoerd. Verwijder niet zelf de nesten.

Brandharen
Voorkom het aanraken van rupsen of nesten. Rupsen laten hun brandharen los bij gevaar en deze verspreiden zich makkelijk door bijvoorbeeld de wind. Tot hoever de brandharen komen is moeilijk aan te geven, maar uit de praktijk blijkt wel dat recreëren in de directe omgeving van besmette bomen tot fysieke overlast kan leiden als u bijvoorbeeld op de grond gaat zitten. Ook fietsen onder of langs aangetaste bomen kan overlast geven.

Klachten
Na contact met de brandharen van de rups kunnen binnen een paar uur klachten ontstaan, zoals hevige jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontstekingen. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid met koorts. Sommige mensen zijn overgevoelig voor de brandharen en reageren al binnen een aantal minuten met klachten. Strip bij overlast eerst de huid met plakband, Dat voorkomt verspreiding van de brandharen. Spoel de huid goed met lauwwarm water en smeer in met een verkoelende zalf, bijvoorbeeld op basis van menthol. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.

Dieren
Hou dieren uit de buurt van de eikenbomen. Door bijvoorbeeld snuffelen kunnen dieren de brandharen of delen van nesten met brandharen in hun bek krijgen. Dit kan flinke irritatie geven. De lengte van de boom is een veilige afstand.

College wil fietsroute ten noorden van het spoor doortrekken

De gemeente Oisterwijk wil de fietsroute ten noorden van het spoor tussen de Laarakkerweg en de Pannenschuurlaan in Oisterwijk doortrekken.

Wethouder Dion Dankers: “We willen hiermee stimuleren dat mensen de fiets pakken voor de korte afstanden, binnen en tussen de kernen. We investeren in een aantrekkelijk, comfortabel en veilig fietsroutenetwerk. Dat doen we onder andere door brede asfalt fietspaden te realiseren, directe verbindingen en waar mogelijk scheiden van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer.”

Betere bereikbaarheid station

Voordat de fietsroute wordt gerealiseerd, gaat het college nog in gesprek met inwoners. Na realisatie kunnen bewoners uit de wijken Pannenschuur en Waterhoef rechtstreeks vanaf de parallelweg van de Pannenschuurlaan of vanaf het fietspad langs de Moergestelseweg, via het fietspad richting het station komen. Bewoners vanuit Waterhoef kunnen dat via de overweg Heusdensebaan of via de overweg bij de Kuiperstraat. Op twee delen in het traject is er al sprake van een fietspad, maar niet van asfalt en/of voldoende breed. Deze fietspaden worden opgewaardeerd naar bredere asfalt fietspaden, zodat ze veiliger en comfortabeler zijn voor fietsers.

College stelt uitbreiding milieustraat voor aan gemeenteraad

De gemeente Oisterwijk wil een aantal verbeteringen doorvoeren op de milieustraat in Oisterwijk.

Het gaat hierbij volgens wethouder Dion Dankers om een aantal ‘quick wins’: “We zorgen voor een betere doorstroming en minder wachtrijen tijdens piekmomenten. Hierdoor blijven bedrijven op de Veldweg beter bereikbaar. Daarnaast creëren we een stortvlak voor groenafval, zorgen voor een betere afvalscheiding en we vergroten de veiligheid op de milieustraat.“

Een bijkomend voordeel van de uitbreiding is dat de gemeente meer afvalstromen kan scheiden, zoals bijvoorbeeld grond en vloerbedekking. Dit zorgt voor minder af te voeren grof huishoudelijk afval.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 21 2018

Privacy bij verenigingen en stichtingen:

Dinsdag 22 mei organiseerden ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk een bijeenkomst over privacy voor vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen. Hier werden 7 stappen besproken om een organisatie AVG-bestendig te maken. Bijeenkomst gemist? Je leest de 7 stappen hieronder.

Vanwege de enorme belangstelling wordt deze bijeenkomst binnenkort nog eens georganiseerd. De gemeente houdt u op de hoogte.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Met onderstaande 7 stappen maak je jouw organisatie AVG-bestendig! We benoemen de 7 stappen in het kort. Bekijk de uitgebreide informatie op: www.vrijwilligerstilburg.nl > Voor organisaties > Privacy wetgeving.

Stap 1: Ga waarom, hoe en wat na

Ga na welke persoonsgegeven worden verzameld en waar die worden bewaard. Ook moet je bedenken of het opslaan wel functioneel is: waarom leg je welke gegevens vast? Je mag alleen persoonsgegevens vastleggen die je nodig hebt en alleen gebruiken waarvoor je ze verzamelt.

Stap 2: Laat weten wat je bewaart

De betrokkenen moeten toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Nieuw is dat de betrokkenen moeten weten dat hun persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Zij hebben het recht hun gegevens in te zien en aan te (laten) passen.

Stap 3: Leg vast hoe de organisatie met data omgaat

Organisaties hebben een verantwoordingsplicht in de nieuwe AVG. Dat betekent dat organisaties vastleggen wie verantwoordelijk is voor de data, aan wie informatie wordt verstrekt, op welke computer deze wordt opgeslagen en op welke wijze deze computer wordt beschermd tegen virussen en hacken.

Stap 4: Stel zo nodig een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan.

Dit is niet verplicht voor alle organisaties. Het kan wel handig zijn. De functionaris gegevensbescherming (FG) is de centrale persoon die alle persoonsgegevens van de organisatie beheert. Lees meer over de verplichtingen van de FG op de website van NOV.

Stap 5: Voer een Privacy Impact Assessment (PIA) uit.

Hiermee breng je in beeld wat de gevolgen zijn van het verzamelen van persoonsgegevens voor de personen zelf. Dit is afhankelijk van wat met de gegevens gedaan wordt. Wanneer de gegevens verzameld worden voor het versturen van de contributiebrief of een nieuwsbrief is het gevolg dat mensen lid blijven van de organisatie of dat ze geïnformeerd zijn over de organisatie.

Stap 6: Informeer vrijwilligers of zorg voor de benodigde opleiding.

Zorg dat vrijwilligers op de juiste manier om gaan met gegevens. Dit kan gaan om gegevens uit de bestanden van de organisatie zelf, maar ook om informatie die een vrijwilliger van een deelnemer of ouder heeft gekregen.

Stap 7: Stel een procedure op voor het melden van datalekken.

Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking. Om dit zorgvuldig te doen is het handig vooraf procedures af te spreken.

Meer informatie

Meer lezen over het 7-stappenplan? Bekijk de informatie op de site: www.tinyurl.com/avg7stappen.

 

Pak de Japanse Duizendknoop mee aan:

De gemeente pakt de Japanse Duizendknoop aan. Deze plant richt veel schade aan in zijn omgeving en is moeilijk te verwijderen. Ook groeit de plant makkelijk terug.

Omdat het zo moeilijk is om van de Duizendknoop af te komen, wil de gemeente graag weten waar de plant groeit. Dit om verdere verspreiding te voorkomen. Weet u een locatie van de Duizendknoop? Laat het dan weten aan de gemeente. Maak een melding via www.oisterwijk.nl/melding-maken. U mag het ook melden als de plant op privégrond staat.

Zelf de Duizendknoop aanpakken

Wilt u zelf de Japanse Duizendknoop verwijderen? Graaf dan alle wortels uit, want zelfs het kleinste stukje wortel kan opnieuw uitgroeien tot een volwaardige plant. Door een paar keer per jaar de stengels uit de grond te trekken, houdt u de plant in toom. Na verloop van tijd raakt de plant ‘uitgeput’. Dit duurt wel een paar jaar. Een nieuwe plant is makkelijker weg te halen. De wortels van oudere planten zitten dieper in de grond en zijn dikker.

Niet in de groene container

Gooi het afval van de Duizendknoop niet in de groene container of op de composthoop. De plant verspreidt zich zo ook. Doe het afval in de grijze bak bij het restafval.

Herken de Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een vaste plant. De wortel kunnen tot een paar meter diep de grond in groeien. De plant zelf heeft dikke bamboe-achtige stengels. De duizendknoop groeit in 1 seizoen extreem snel. De stengels kunnen 3 meter lang worden en met grote groene bladeren van 5-12 cm. De stengels zijn in het begin nog flexibel, maar worden al snel dikker en krijgen rode spikkels. De plant groeit van april tot november.

De plant kan overal groeien en heeft geen natuurlijk vijanden. Andere planten en dieren worden daarom makkelijk verdrongen door de Japanse Duizendknoop. Ook komt de plant makkelijk door zwakke plekken in beton, asfalt en metselwerk. Hierdoor kan de plant gebouwen, wegen en riolen flink beschadigen.

Aanpak door de gemeente

Op plaatsen waar bestrijding echt nodig is, gaat de gemeente een proef doen met het injecteren van bestrijdingsmiddel. Ook voorkomt de gemeente verdere verspreiding van de plant door groeiplaatsen goed in de gaten te houden én de manier van groenonderhoud aan te passen.

 

Open dag Sterk Huis op 2 juni

Op zaterdag 2 juni houdt Sterk Huis een open dag in Goirle. De open dag is van 11.00 tot 14.00 uur. Sterk Huis is de nieuwe naam van Kompaan en De Bocht.

Tijdens de open dag is er veel aandacht voor vragen als: voor wie is Sterk Huis? Bij welke vragen en problemen kan Sterk Huis helpen? Hoe ziet die hulp eruit? Elk half uur is er een rondleiding met korte presentaties in diverse ruimtes van Sterk Huis. Er zijn leuke activiteiten voor kinderen en hapjes.

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Het is een warme en veilige omgeving waar je terecht kunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar je samen kunnen bouwt aan een veilig en zelfstandig leven. Sterk huis zet haar kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het voorkomen van grote problemen.

De hulp van Sterk Huis is gericht op:

 • Ontwikkeling en gedrag
 • Opvoeding en ouderschap
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Seksueel misbruik
 • Problemen bij scheiden
 • Pleegzorg
 • Leren en werk

Bel voor vragen over hulp naar het klantenbureau (013) 543 30 73.

De nieuwe raad

Op donderdag 17 mei werd de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk geïnstalleerd. Met 10 vrouwen en 11 mannen is de samenstelling aardig in balans.

Huis-aan-huis controle hondenbelasting

Vanaf 24 mei stuurt de gemeente controleurs van de hondenbelasting op pad.         De controle is nodig omdat niet iedere hondenbezitter zijn of haar hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.

De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan doet de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn? Dan krijgt u per post een aanmeldformulier van de gemeente. U bent verplicht om dit formulier in te vullen, ook als u geen hond heeft.

Hond aanmelden

U kunt zelf uw hond aanmelden via www.oisterwijk.nl/hondenbelasting. Hier vindt u ook meer informatie over de kosten.

Afscheid wethouders

In de raadsvergadering van 17 mei werd afscheid genomen van de wethouders Ina Batenburg en Sjef Verhoeven. Burgemeester Hans Janssen sprak hen in een volle raadzaal toe en bedankte beiden voor hun waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van Oisterwijk de afgelopen jaren. Bron: Masja: Foto Vlaminckx.

Reizigers van Oisterwijk:

Op woensdagmiddag 16 mei onthulde wethouder Batenburg het kunstwerk ‘Reizigers van Oisterwijk’ in de voetgangerstunnel onder het station in Oisterwijk. De vogels staan voor verschillende typen reizigers die van of naar Oisterwijk gaan. Met deze bijzondere ‘entree’ van Oisterwijk laten we reizigers zien dat iedereen welkom is: inwoner of passant, forens of toerist, of nog anders. Wethouder Batenburg verrichtte haar laatste officiële onthulling als wethouder van de gemeente Oisterwijk: “Dat ik dat mag doen bij een bijzonder project als dit, met een prachtig resultaat, maakt mij trots. Cultuur in het algemeen en kunst in het bijzonder dragen bij aan verbinding. Dat is iets wat we in de huidige samenleving vaak hard nodig hebben. Ik ben blij dat ik daar vanuit mijn rol als wethouder aan heb mogen bijdragen.”