Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten week 11 2018

Onderwerpen college 6 maart

 • Aankoop en plaatsing fietsbrug over de Reusel als onderdeel van de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Moergestel en de gemeentegrens van Hilvarenbeek
 • Beëindigen benoeming lid monumentencommissie
 • Landelijke ontwikkelingen Jeugdhulp
 • Beantwoorden vragen PGB ex artikel 34 over woningontruiming
 • Inrichtingskader Toegang Sociaal Domein
 • Plan van aanpak Mantelzorgondersteuning
 • Sluiten rookruimte

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Waterhoefstraat 4 Moergestel, het kappen van een eik
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het realiseren van verlichting bij het 4e hockeyveld
 • Kapelaan Huyberslaan 31 Oisterwijk, het vervangen van een dragende muur door een stalen portaal
 • Schout Van De Wouwstraat 15 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Laarakkerweg Oisterwijk, het aanleggen en gebruiken van gronden als parkeervoorziening
 • Weiland aan de Fransebaan Oisterwijk, het kappen van 4 bomen
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het verbouwen van een boerderij
 • Heuvelstraat 1A Moergestel, het bouwen van een vrijstaande woning

Verleend

 • Dorpsstraat 12 Oisterwijk, het verbouwen van het pand

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o., gemeente Oisterwijk

Vergunningen evenementen en horeca

 • Aan Stichting Mensport Heukelom voor het organiseren van Mensport op 6, 7 en 8 april op het terrein aan de Laag Heukelomseweg en Oisterwijksebaan in Heukelom
 • Aan KPJ Berkel Enschot/Heukelom voor het organiseren van het Trekkertrek weekend op 14 en 15 april in een weiland en in een tent bij de Oisterwijksebaan 9 in Heukelom

Melding

 • Voor het organiseren van estafetteloop Ekiden Oisterwijk op 16 juni aan de Vennelaan in Oisterwijk

 

 

Gemeenteberichten week 10 2018

Onderwerpen college 27 februari

 • Ontslag en (her)benoeming voorzitter en leden bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oisterwijk
 • Omgevingsvergunning Kerkstraat 55-57
 • Wijzigingsplan De Lind 40
 • Herinrichting 1ste verdieping Cultuurcentrum Tiliander: stand van zaken
 • Ontwerp omgevingsvergunning milieu Unilin, Beneluxstraat 1 te Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkhovenbaan 2 Heukelom, het kappen van een eik i.v.m. stormschade
 • Kollenburgsebaan 11 A Oisterwijk, het herbouwen van een boerderij
 • Heuvelstraat 16 Moergestel, het herbouwen van een bijgebouw en het kappen van 2 bomen
 • Prunusstraat 1 Oisterwijk, het bouwen van een prefab garage
 • De Lind 57 Oisterwijk, het plaatsen van een parasol
 • Burgemeester Vogelslaan 55 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw en het plaatsen van balken in de woning
 • Terburghtweg 11 A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Reuselhof 30 Moergestel, het bouwen van een tuinhuisje met overkapping
 • Heusdensebaan bij nr. 50 Oisterwijk, het plaatsen van een bord
 • Donkhorst Moergestel, het kappen van 4 eiken

Verleend

 • Stationsstraat 15 Oisterwijk, het vervangen van twee kunststof kozijne

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan De Lind 40, Oisterwijk
 • Van de gemeente Oirschot: Bekendmaking Herstelbesluit De Stille Wille. Kijk op www.oirschot.nl voor de volledige bekendmaking.

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Oranjelaan 8 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2018-0071;
 • Waterhoefstraat 4 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergie-systeem. Dossiernummer 2018-0075.

Ter inzage

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Melding evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van een open draaidag van de stoommachine op 18 maart in het machinegebouw aan de Almijstraat 14 in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Wmo-raad, Wwb en SSPO gaan samenwerken

De Wmo-raad, de Klankbordgroep Wet werk en bijstand (Wwb) en bijstand en de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk (SSPO) gaan vanaf 1 maart samenwerken. Deze organisaties geven nu los van elkaar onafhankelijk advies aan de gemeente over sociale onderwerpen.

De onderwerpen waar de 3 organisaties Wmo-raad, Wwb en SSPO de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over geven zijn bijvoorbeeld: de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de jeugdhulp, onderwijs, meedoen in de samenleving of het ouderbeleid. Eerder gaf ieder advies binnen de eigen specialisatie.

Compleet advies

De zorg in Nederland is veranderd en de verschillende onderwerpen raken elkaar veel meer. Het is daarom belangrijk dat de gemeente een compleet advies krijgt en niet alleen op losse onderwerpen. Zo wordt rekening gehouden met de effecten van beleid op alle beleidsterreinen.

Kennis bundelen

De Wmo-raad, Wwb en SSPO hebben allemaal een flinke dosis praktijkkennis en praktijkervaring in huis. Dit helpt bij het geven van goede adviezen. Bijvoorbeeld: de klankbordgroep Wwb weet wat er leeft bij mensen die een uitkering krijgen of die werken zijn in de sociale werkvoorziening. Die kennis is belangrijk om goed te adviseren over vraagstukken die te maken hebben met de Participatiewet. De SSPO weet heel goed wat er leeft bij de ouderen in onze gemeente. Dit is weer belangrijk om goed te adviseren als het gaat om het ontwikkelen van ouderenbeleid en aan te geven wat dit beleid voor ouderen betekent. Daarnaast is de Wmo-raad deskundig op het gebied van beleid en het ontwikkelen van beleid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen de Wmo-raad, Wwb en SSPO? Neem dan  contact op met Krijn in ’t Veld, voorzitter Wmo-raad Oisterwijk, via (06) 200 11 923 of mail krijn.in.t.veld@wmo-raadoisterwijk.nl.

 

Verkiezingsdebat en uitslagenavond live op MTV en LOVO

Het verkiezingsdebat op 19 maart en de uitslagenavond op 21 maart zijn live te volgen op MTV en LOVO.

Op maandagavond 19 maart zendt de lokale omroep MTV vanaf 20.30 uur live het verkiezingsdebat uit van de gemeente Oisterwijk. In Den Boogaard voelen presentatoren Ad Graumans en Ron Hermus de lokale politici aan de tand en begeleiden de discussie over onderwerpen die direct uit de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen komen. Voor de nog zwevende kiezer een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over de verschillende partijen en hun standpunten. Inwoners zijn van harte welkom om dit live debat bij te wonen. Graag uiterlijk 20.15 uur aanwezig zijn.

Uitslagen live op LOVO

Op woensdag 21 maart doet lokale omroep LOVO live verslag van de uitslagenavond in Tiliander. De uitzending begint om 21.15 uur. Zodra er uitslagen binnenkomen brengt LOVO deze in beeld en presentator Rens Merkelbach zal de aanwezige politici op geheel eigen wijze vragen om hun reactie hierop. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door de Oisterwijkse formatie Acoustic4. Kortom, een gevarieerd programma waar ook inwoners van harte welkom zijn vanaf 21.15 in Tiliander!

Parkeerdrukmeting Pannenschuur

Op 8 en 13 maart wordt er ’s nachts tussen 23:00 en 01:00 een parkeerdrukmeting gehouden in de wijk Pannenschuur (ten westen van de Pannenschuurlaan). De gemeente doet iedere paar jaar een onderzoek naar de parkeersituatie.  

De onderzoekers lopen door de wijk en zijn herkenbaar aan een oranje hesjes met het logo van ‘Groen Licht Verkeersadviezen’. Ook op hun auto’s staat dit logo.

Let op: geen huisbezoek bij woonwensenonderzoek!

Waarschuwing: Bureau SpringCo voert momenteel in opdracht van de regio Hart van Brabant een woonwensenonderzoek uit. Oisterwijk en acht andere gemeenten doen hier aan mee.

Ruim 5.500 inwoners van onze gemeente hebben per post een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen.

Let op: meedoen aan het onderzoek kan alleen online of schriftelijk. We krijgen echter signalen dat inwoners telefonisch worden benaderd met de vraag of zij mee willen werken tijdens een bezoek aan huis. Dat is niet de bedoeling! Laat geen mensen binnen die zich voordoen als onderzoeker van SpringCo. SpringCo voert het woonwensenonderzoek alleen digitaal of schriftelijk uit en brengt geen huisbezoeken!

“Ik bied een luisterend oor”

Krijgt u hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar bent u van mening dat de gemeente niet goed met u omgaat of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die.

“Ik houd me bezig met zaken waarin het contact tussen burger en gemeente spaak loopt. Dat contact ga ik vervolgens proberen vlot te trekken”, vertelt Ria.

Onvrede bespreekbaar maken

Het inschakelen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon is een makkelijke manier om onvrede bespreekbaar te maken. “Veel vragen die ik binnenkrijg gaan over huishoudelijke hulp. Mensen worden gekort of snappen niet meer waar ze moeten zijn”. Ria’s onafhankelijkheid is belangrijk: “Ik werk voor het LSR, het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap, en ben dus onafhankelijk van de gemeente. Dat is belangrijk omdat sommige mensen die bij me komen een groot wantrouwen tegenover de gemeente hebben. Ze zijn teleurgesteld, voelen zich onbegrepen of van het kastje naar de muur gestuurd. Dan willen ze iemand spreken die nergens belangen heeft en toch invloed kan uitoefenen”.

Behoefte aan een vertrouwenspersoon

Ria werkt sinds januari 2015 in de Meierij. Hier vallen de gemeenten Vught , Den Bosch, Sint-Michielsgestel, Haaren, Boxtel en Meierijstad onder. Nu wordt ook Oisterwijk aan haar werkgebied toegevoegd. Ze is aangesteld voor een proefperiode van een jaar om te kijken of er behoefte aan een vertrouwenspersoon is. Ria over haar werkzaamheden: “Ik bied een luisterend oor en kan helpen een probleem aan te pakken. Ik kan overigens niet altijd zorgen dat het gaat zoals de cliënt wil. Maar ik zorg wel dat het proces verloopt zoals het hoort te lopen”. De inwoners van Oisterwijk hebben tot nu toe geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. “Wat niet wil zeggen dat alles hier goed gaat. Het kan ook zo zijn dat de inwoners van de gemeente Oisterwijk nog niet weten dat ik er ben”.

In de steek gelaten

Ria krijgt heel wat telefoontjes en mailtjes. “Soms stellen mensen simpele vragen en verwijs ik ze door naar de juiste instantie. Maar er zitten ook grotere zaken tussen, zoals mensen die zich erg in de steek gelaten voelen door het ambtelijk apparaat”. Ria luistert naar de cliënt, brengt de situatie in kaart en gaat vervolgens werken aan een oplossing. “Alles blijft bij mij anoniem. Ik koppel wel terug naar de gemeentes zodat ze weten wat er speelt. Maar nooit met vermelding van naam of andere vertrouwelijk informatie”.

Contact

Ria de Die, onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo en Werk & Inkomen, is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen deel 4: wat gebeurt er na de verkiezingen

 

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezin­gen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u dage­lijks mee te maken!

 

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp de komende weken een serie artikelen. Deze week deel 4: Wat gebeurt er na de verkiezingen? Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

 

Wie worden de raadsleden?

Stel, een partij mag na de verkiezingen 5 raadsleden leveren. Dit kunnen de eerste 5 kandidaten op de lijst zijn. Heeft een kandidaat op een lagere plek veel voorkeursstemmen gekregen? Dan kan deze kandidaat op basis van deze stemmen alsnog in de raad komen.

Het verdelen van de zetels gaat in rondes. In de eerste ronde worden de 5 zetels verdeeld over de kandidaten die een aantal stem­men hebben gekregen dat groter is dan een kwart van de kiesde­ler. De kiesdeler is het aantal geldig uitge­brachte stemmen gedeeld door het aantal raadsze­tels. Bijvoorbeeld: bij 10.500 uitgebrachte stemmen gedeeld door 21 zetels is de kiesdeler 500. Een kandidaat die onder­aan de lijst stond, maar wel 126 of meer voorkeur­stemmen heeft be­haald, krijgt dan toch een zetel. Blijven er na deze eerste ronde nog zetels over, dan gaan die naar de andere kandidaten. Dit gebeurt in de volgor­de van de lijst.

 

Op 23 maart wordt officieel de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Dan pas horen de kandidaten of ze benoemd zijn. Het benoemde raadslid laat daarna schriftelijk weten of hij of zij de benoeming accepteert. Een benoemd raadslid moet ook een lijst meesturen van openbare (vrijwillige) functies die hij of zij vervult. Dat is nodig om te bekijken of een kandidaat een functie heeft die volgens de wet niet gecombineerd mag worden met het lidmaatschap van de raad. Een voorbeeld: een ambtenaar mag in de gemeente waar hij ambtenaar is, geen raadslid worden.

 

Eerste bijeenkomst nieuwe raad

De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad is op donderdag 29 maart. Een commissie uit de nog zittende gemeenteraad bekijkt of niets de benoeming van de raadsleden nog in de weg staat. Die commissie heet ‘Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven’. De commissie geeft de gemeenteraad het advies om wel of niet de gekozen raadsleden toe te laten. 28 maart is de laatste raadsvergadering van de huidige raad. Tijdens deze vergadering wordt afscheid genomen van de niet terugkerende raadsleden.

 

Het college

Maar welke partijen gaan deel uitmaken van het college en wie worden de wethouders?

In de raadsvergadering van 29 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Daarna gaan de partijen aan de slag met elkaar om te bepalen wie straks het college vormt. Als dat bekend is en de coalitiepartners hebben hun beleidsakkoord afgesproken, dan wordt dat akkoord gepresenteerd aan de raad. Dat is waarschijnlijk op 17 mei. Ook worden de wethouders zo mogelijk benoemd.

De oude wethouders blijven in functie (demissionair), totdat de nieuwe raad ten minste de helft van het nieuwe aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. De raad bepaalt het aantal wethouders dat hij wil benoemen.

 

Beleidsprogramma
Een belangrijk gesprekspunt bij de onderhandelingen is het vaststellen van een beleidsprogramma. In zo’n program­ma staan afspraken over de richting waarin de gemeente be­stuurd wordt. Bij het opstellen van een programma spelen de verkie­zingsprogramma’s van de politieke partijen een be­lang­rijke rol. Elke partij wil natuurlijk zoveel mogelijk van haar eigen verkiezingspunten terugzien in dat ­program­ma. Bijvoorbeeld dat er meer geld wordt besteed aan het verbete­ren van de verkeersveiligheid of aan de sportvoorzieningen.

 

De wethoudersportefeuilles

Als duidelijk is welke partijen in het college komen en wie de wethouders worden, blijft 1 vraag over: de verdeling van de portefeuilles. Wie gaat finan­ciën ‘doen’, wie onderwijs, wie verkeer? Vaak is dat al bij de onder­handelingen over de wet­houderspos­ten be­slist. Sommi­ge par­tijen vinden de ene portefeuille belangrijker dan de andere. Ook aan de burge­meester kunnen, naast zijn wettelijke taken (o.a. openbare orde en veiligheid) taken worden toebedeeld. Als de porte­feuil­les zijn verdeeld, begint het echte werk: het bestu­ren van de gemeente. Gekozen raadsleden die wethouder worden, geven hun raadszetel op. De volgende op de lijst van hun partij neemt dan die plaats in.

 

 

7e editie trialoog-filmvoorstelling: Liefde

 

Dit jaar alweer voor de 7e keer: de trialoog-filmvoorstelling van Metgezel in zingeving. 3 films voor €10,- met welkomstdrankje én nabespreking. Deze keer is het thema van de films ‘Liefde’. Film 2 en 3 zijn op 12 en 22 maart.

 

De 2e film uit de serie is ‘La vie d’Adele’ en gaat over de 15-jarige Adèle die verliefd wordt op de jonge blauwharige Emma. Een ontroerende over de een eerste grote liefde. Deze film draait op maandag 12 maart.

 

Retour en Bourgogne

De 3e en laatste film uit de serie is ‘Retour en Bourgogne’. 2 broers en een zus proberen samen de wijngaard van hun familie draaiende te houden als hun vader op sterven ligt. Deze film draait op donderdag 22 maart.

 

Locatie en tijd

Beide films zijn 2 keer te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 Oisterwijk. De middagvoorstelling begint om 14.00 uur en de avondvoorstelling om 19.30 uur. De zaal gaat een half uur eerder open. Een los kaartje kost €4,-.

 

Het thema

Liefde kent vele vormen. De romantische liefde, liefde voor kinderen en/of kleinkinderen, liefde voor familie, vrienden of dieren. Maar ook liefde voor jezelf of de dingen die je graag doet. Hoe helpt liefde bij het goed oud worden? Metgezel in zingeving ontdekt het graag met u.

 

Theateravond

Vrijdag 13 april is in Tiliander de theateravond met lezing ‘Het geheim van de liefde’. Gastsprekers zijn Désanne van Brederode (schrijfster) en Prof. Dr. A. Vansteenwegen (auteur van de bestseller ‘Liefde is een werkwoord’).

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de trialoog-filmvoorstelling op www.metgezelinzingeving.com. Of bel (013) 211 05 33 (mevr. Wil van Egmond) of (06) 134 169 42 (Jan Daem).

 

 

Gemeenteberichten week 9 2018

Onderwerpen raad 22 februari

 • het indienen van een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven
 • de keuzenotitie Openbare verlichting 2018-2022, waarbij scenario 2 technisch en financieel wordt uitgewerkt tot beleidsplan
 • het verlenen van toestemming aan het college om Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant te wijzigen
 • de Verordening Jeugdhulp Oisterwijk 2018
 • het voorstel tot bouw, onderhoud en exploitatie van de sportaccommodatie op den Donk
 • het gewijzigd bestemmingsplan Sportpark den Donk e.o.
 • de verordening advisering sociaal domein gemeente Oisterwijk
 • de verordening Declaratiefonds 2018 met betrekking tot Armoedebeleid
 • de startnotitie voor de ontwikkeling van de locatie ‘Aan de Lind” in Oisterwijk
 • de startnotitie voor de herontwikkeling van de locatie Dorpsstraat-Vloeiweg in Oisterwijk
 • het ter beschikking stellen van €500.000 ten behoeve van het stimuleren van sociale huurwoningen
 • de inhoud van de startnotitie kadernota grondbeleid 2018 t/m 2021 gemeente Oisterwijk
 • het beschikbaar stellen van extra financiële middelen om te komen tot een hoger onderhoudsniveau van wegen en groen
 • de principebereidheid tot overname van een deel van de gemeente Haaren
 • de aansluiting bij de statiegeldalliantie

Onderwerpen college 20 februari

 • Gunning financieel systeem
 • Voorstel tot het ruilen van gronden aan de Tilburgseweg
 • Onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek van de Heikant
 • Voorstel tot het verlenen van toestemming voor het verkopen van garages op een drietal locaties in Oisterwijk
 • Grondruil  en Samenwerkingsovereenkomst parkeren studiegebied KVL-terrein  tussen de gemeente Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant
 • Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, noordzijde’
 • Natuurbod regio Hart van Brabant
 • Beschikbaar stellen vervangingsinvesteringen rioolvervanging 2018
 • Beantwoorden artikel 34 vragen Gemeentebelangen
 • Vaststelling visie Ruimtelijke inpassing geluidsschermen spoorlijn Oisterwijk
 • Subsidieregelingen 2018: wijziging regelingen
 • Toezicht en handhaving kinderopvang 2018: kov Tierelier
 • Toezicht en handhaving kinderopvang 2018: kov Casa Viva
 • Kwartaalrapportage vierde kwartaal 2017
 • Richtprijzen verkoop grond 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Burgemeester Vogelslaan 55 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw en het plaatsen van balken in de woning
 • Almystraat Oisterwijk sectie A7683, het realiseren van 21 wooneenheden
 • Oirschotseweg 45 Moergestel, het uitbreiden van de woning met een kelder

Verleend

 • Dorpsstraat 19 Oisterwijk, het oprichten van een dakterras en het plegen van onderhoud aan de voorgevel

Verlengd

 • Rootven 9 Moergestel, het realiseren van een appartement

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Avondvierdaagse Moergestel voor het houden van de wandelavondvierdaagse op 29, 30 en 31 mei en 1 door en in de omgeving van Moergestel met iedere avond de start op het St. Jansplein Moergestel
 • Aan sportvereniging ROEF voor het houden van de Rico Salvettiloop in Oisterwijk en Moergestel op zondag 4 maart van 9.00 – 14.00 uur

Rectificatie evenementen en horeca week 6

 • Vergunning aan Ambacht B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk

Dit moet zijn:

 • Verleende drank- en horecavergunning aan Ambacht B.V. gevestigd aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van de “Buur Tent Moergestel” op 1 maart op het St. Jansplein in Moergestel
 • Voor het houden van een politieke markt op zaterdag 3 maart van 10.00 – 14.00 uur op het parkeerterrein aan de Jumbo in Moergestel en op de hoek De Lind/burg. Verwielstraat in Oisterwijk

Tijdelijk verkeersmaatregelen

 • 4 maart: vanwege de Rico Salvettiloop zijn de volgende straten in Moergestel en Oisterwijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: Waterhoefstraat, Hondsbergselaan, Wilhelminalaan, Julianalaan, Emmalaan, Waldemarlaan

Veilige fietsroute tussen Haghorst en Moergestel

Dit voorjaar start de gemeente Oisterwijk met de aanleg van het fietspad tussen Haghorst en Moergestel. Hiermee krijgen scholieren en toeristische fietsers een veilige en comfortabele fietsroute, vrijliggend van de rijbaan voor het autoverkeer. 

Klaar voor het nieuwe schooljaar

Het fietspad wordt in twee delen aangelegd. We starten met de aanleg langs de Heizenschedijk. Voor het tweede deel van het fietspad, langs de Broekzijde, worden de plannen nog uitgewerkt.

Om het fietspad aan te leggen moet er extra ruimte worden gemaakt naast de bestaande weg.

De werkzaamheden hiervoor starten begin maart 2018. Hiervoor moeten bomen worden gekapt en geplant, sloten worden gegraven en gedempt, een brug worden gebouwd, fundering aangelegd en als laatste wordt het fietspad voorzien van een strakke asfaltlaag. Bij de start van het nieuwe schooljaar in september 2018, moet het nieuwe fietspad klaar zijn.

Sjors: 750 inschrijvingen in 1 week

Sjors Sportief en Creatief is weer van start, en het is een vliegende start. Sinds de kick-off op 7 februari was het een drukte van jewelste op de website www.sjorssportief.nl. De groene wezentjes worden elk jaar weer populairder.

Binnen een uur waren er al 200 aanmeldingen, na 1 dag stond de teller al op ruim 400 inschrijvingen voor de kennismakingsactiviteiten. Wat een succes! Inschrijven kan nog het hele schooljaar.

Populair

Dansen, judo, scouting, hockey, lasergamen, paardrijden, turnen en tennis hadden binnen enkele minuten enorm veel inschrijvingen. Aan de creatieve kant waren muziek maken, boltaartjes maken, schilderen en ruimtevaart heel populair. Er komen iedere weer nieuwe en /of extra activiteiten bij. Dus ook al sta je op een wachtlijst, hou de website goed in de gaten!

Even proeven

Via Sjors maken basisschoolkinderen op een makkelijke manier, vaak gratis, kennis met allerlei activiteiten. Zonder dat ze meteen lid moeten worden. De gemeente Oisterwijk heeft samen met haar sportverenigingen/cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders de krachten gebundeld en het resultaat staat in het Sjorsboekje, waarin meer dan 70 activiteiten worden aangeboden. Alle kinderen uit groep 1 tot en met 8 van de basisscholen uit Oisterwijk hebben een Sjorsboekje gekregen. Het boekje staat ook op www.sjorssportief.nl.

Meer informatie

Meer informatie staat op www.sjorssportief.nl of stuur een e-mail naar info@sjorssportief.nl.

Raad stemt in met bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

Foto-onderschrift: De gemeenteraad heeft op 22 februari belangrijke besluiten genomen voor de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk. Op korte termijn wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie zodat de gemeente in augustus 2018 kan starten met de bouw. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019, open.

Gemeenteraadsverkiezingen deel 3: hoeveel stemmen voor 1 zetel en wanneer stemmen

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezin­gen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u dage­lijks mee te maken!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp een serie artikelen. Deze week deel 3: hoeveel stemmen zijn nodig voor 1 zetel en wanneer kunt u stemmen.

De stemwijzer is online! Hulp nodig bij het maken van uw keuze? Kijk op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Elke stem telt

Bij de gemeenteraadsverkiezingen telt elke stem, ook die van u. Soms kan 1 stem een zetel meer of minder opleveren. Dat komt door de manier waarop de raadszetels na de verkiezingen verdeeld worden. Een raadszetel heeft een bepaalde ‘prijs’, dat is de kiesdeler. De kiesdeler staat niet van tevoren vast, maar wordt pas na de verkiezingen berekend. Dan wordt het aantal geldig uitgebrachte stemmen, bijvoorbeeld 10.500, gedeeld door het aantal beschikbare raadszetels in de raad. In Oisterwijk zijn dat er 21. De uitkomst van deze deling, 500, is de kiesdeler. Heeft partij X nu 999 geldige stemmen gekregen, dan krijgt zij in de eerste verdeelronde 1 raadszetel. Nu kan het gebeuren dat er na de eerste ronde nog zetels overblijven. Dat zijn de ‘restzetels’. Die worden in een tweede ronde volgens een ingewikkelde formule verdeeld. Dan kan partij X misschien toch nog een tweede zetel binnenhalen, maar meer zekerheid daarop biedt natuurlijk die éne extra stem.

Stemrecht

Niet iedereen mag stemmen. Wie op 21 maart nog geen 18 jaar is, moet nog een ‘ronde’ wachten. Als u geen Nederlander bent, maar u woont wel 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland én u heeft een geldige verblijfsvergunning, dan mag u ook stemmen.

Stemmen waar u wilt

Ook dit jaar stemt u weer met de stempas. Met deze stempas mag u zelf kiezen bij welk stemlokaal in de gemeente Oisterwijk u gaat stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u hoeft hier niet te stemmen. In totaal zijn er 13 stemlokalen in Oisterwijk en Moergestel. De stempas krijgt u uiterlijk 7 maart.

Kunt u op 21 maart niet zelf stemmen? Geen probleem. U vraagt iemand anders om voor u te stemmen. Dit heet de volmachtstem. De ‘gevolmachtigde’ moet wel tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Let op: belangrijke informatie over stemmen bij volmacht!

Machtigt u iemand om voor u te stemmen? Zorg dat diegene een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs heeft om laten zien op het stembureau.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn op 21 maart open van 07.30 tot 21.00 uur. Om precies 21.00 uur gaan de stembureaus dicht. Dan begint het tellen van de stemmen. Dat gaat met de hand. In de loop van de nacht is de voorlopige uitslag bekend. Op vrijdag 23 maart 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt.

Douche korter – bespaar energie

Wil jij het milieu een handje helpen? Sta dan eens wat korter onder de douche. En je bespaart ook nog eens geld.

De gemiddelde tijd die Nederlanders onder de douche doorbrengen is 9 minuten. Maak je daar 5 minuten van, dan bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis 16.000 liter warm water. En daarnaast nog eens 90m3 gas. Samen is dit goed voor €80,- per jaar (prijspeil 2017).

Is goed voor het milieu

Even de cijfertjes op een rij:

 • 80% van het warme water in een gemiddeld huishouden stroomt uit de douchekop
 • Dat is dagelijks 110 liter warm water en….
 • Op jaarbasis 214 m3 gasverbruik

Staat iedere Nederlander voortaan maximaal 5 minuten onder de douche, dan bespaart heel Nederland ieder jaar:

 • 125 miljoen m3 water
 • 720 miljoen m3 aardgas
 • En dus 600 miljoen euro!

Een gemiddeld huishouden kan 3 jaar lang koken op het gas dat ze jaarlijks besparen door maximaal 5 minuten te douchen.

Meer tijd

Naast geld besparen en het milieu een handje helpen, levert korter douchen ook nog eens meer tijd op. Reken maar uit: gemiddeld staat elke Nederlander in zijn of haar hele leven 130 dagen onder de douche. Dat is 1,5 dag per jaar. Zet je na 5 minuten de kraan uit, dan bespaar je elk jaar zóveel tijd dat je daar 45 uur leuke dingen van kunt doen

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2019 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 26 april 2019. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2018.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Chemokar vanaf 22 maart weer op pad

De chemokar komt vanaf 22 maart weer iedere 4 weken in Moergestel en Oisterwijk. Bij de kar levert u niet alleen klein chemisch afval (KCA) in, maar ook frituurvet, luiers en hard plastic.

Klein chemisch afval herken je aan het KCA logo. Het gaat om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend). Een deel van de materialen is geschikt voor hergebruik. De rest wordt onder speciale omstandigheden verbrand of gestort. Het is dus een probleem als deze stoffen bij het ‘gewone’ afval komen. Ze kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor het milieu

Wat hoort bij KCA

 • Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen, insectenmiddelen
 • Medisch: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden
 • Doe-het-zelf producten: verf, lak, beits, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, wasbenzine
 • Auto: accu’s, (afgewerkte) olie en remolie, benzine, oliefilters.

Frituurvet, luiers en hard plastic

Ook frituurvet, luiers en hard plastic levert u in bij de chemokar. De luiers verzamelt u in speciale zakken, deze haalt u gratis op bij het gemeentekantoor. Met hard plastic bedoelen we materialen zoals plastic speelgoed (niet groter dan 50 cm).

Waar en wanneer is de chemokar in de buurt

De chemokar staat iedere 4 weken op een vaste plek in Moergestel en Oisterwijk.

Moergestel

 • parkeerplaats Jumbo van 17.00 tot 20.00 uur

Data: 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 6 september, 4 oktober.

Oisterwijk

 • Parkeerplaats EMTE Pannenschuurlaan van 17.00 tot 20.00 uur.

Data: 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 september, 11 oktober.

 • Parkeerplaats Albert Heijn van 17.00 tot 20.00 uur

Data: 5 april, 3 mei, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober.

Milieustraat

 • Veldweg 8

Data: iedere zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

3 maart politieke markt in Moergestel en Oisterwijk

Heeft u nog geen idee op wie u gaat stemmen op 21 maart? Heeft u een dringende vraag voor 1 van de kandidaten? Ziet u door de bomen het bos niet meer en wilt u meer duidelijkheid over de verkiezingsprogramma’s?

Kom dan op 3 maart naar de Jumbo in Moergestel of naar de Lind in Oisterwijk (vóór koffie- en ijssalon Lokaal). Daar zijn van 10.00 tot 14.00 uur verschillende kandidaten aanwezig van AB, PrO, VVD, CDA en PGB. Hét moment om in de laatste weken voor de verkiezingen nog wat laatste informatie te verzamelen. Zo maakt u op 21 maart een weloverwogen keuze!

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten week 8 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 33 Oisterwijk, het mogelijk maken van bewoning van de verdieping
 • Stokeind 4 Moergestel, het uitbreiden van de overkapping
 • Boy Ecurystraat 12 Oisterwijk, het plaatsen van een prefab tuinhuisje
 • Baerdijk 132 Oisterwijk, het plaatsen van een elektrische poort
 • Dorpsstraat 12 Oisterwijk, het verbouwen van het pand

Verleend

 • Langs de A58 en Heizenschedijk in Moergestel, het plaatsen van 3 borden voor Staatsbosbeheer
 • Oirschotseweg 79 Moergestel, het gedeeltelijk verhogen en uitbreiden van een melkrundveestal
 • Heuveldwarsstraat 9 Moergestel, het verbouwen van de woning
 • Almystraat 10 Oisterwijk, het bouwen van een tijdelijke constructie t.b.v. de bescherming van een gedenknaald
 • Deken Swaensstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • De Lind ong. Oisterwijk, het restaureren van de vijver en kiosk
 • Scheepersdijk 50 Oisterwijk, het doorbreken van een tussenmuur en de achtergevel
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het kappen van 10 lindes

Verlengd

 • De Lind 1 Oisterwijk, het realiseren van een appartement op de verdieping en het uitbreiden van de bank op de begane grond

Bestemmingsplannen

 • Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1. Bro

Overige bekendmakingen

 • Koopzondagen 2018, kern Moergestel

Gemeenteraadsverkiezingen deel 2: stemmen, maar op wie?

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezin­gen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u dage­lijks mee te maken!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp de komende weken een serie artikelen. Deze week deel 2: Stemmen, maar op wie? Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Iedere inwoner van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom die 18 jaar of ouder is mag stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle inwoners van onze gemeente. In totaal kunnen 21 mensen lid worden van de nieuwe raad.

Waarom stemmen

De raad beslist over heel veel onderwerpen die iedereen in onze gemeente aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van gemeentelijke belastingen, of en waar er nieuwe woningen en bedrijven komen, onderwijs, zorg, sportaccommodaties, de aanleg en onderhoud van wegen en waar het groen moet blijven. U hebt daar invloed op door te stemmen op die persoon of partij die u daar het beste in vertegenwoordigt. De raad neemt namens u beslissingen. Stemmen is niet verplicht. Het is wel een recht. Maak daar gebruik van!

Stemmen, maar op wie?

Aan de verkiezingen op 21 maart doen 5 partijen mee:

 • Algemeen Belang (AB)
 • PrO (Groen Links – PvdA – D66)
 • Partij Gemeente Belangen (PGB)
 • VVD
 • CDA

U stemt niet alleen op een partij, maar ook op een kandidaat op de lijst. Weet u niet precies op welke partij en persoon u wilt stemmen? Op de websites van de partijen staan verkiezingsprogramma’s. Ook komt in aanloop naar de verkiezingen nog een partijvergelijking in de Nieuwsklok.

Bomen gekapt op Sportpark Den Donk

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast:

 • Sportpark Den Donk, 17 esdoornen en 15 eiken: ruimte maken voor de bouw van de nieuwe sportaccomodatie

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

De gemeentelijke belastingen komen eraan

Op 27 februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag op de aanslag is hoger dan u gewend bent. Hoe dat kan? De gemeentelijke belastingen staan voortaan op 1 aanslag. U betaalt uw rioolheffing en afvalstoffenheffing niet meer via een voorschot aan Brabant Water, maar rechtstreeks aan de gemeente.

Op het nieuwe aanslagbiljet staan de volgende belastingen:

 • de woz-beschikking (WOZ)
 • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • eventueel de hondenbelasting
 • eventueel de reclamebelasting

Lager voorschot Brabant Water

Omdat u voortaan uw afvalstoffen- en rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente betaalt, is het voorschot aan Brabant Water lager. U betaalt nog wel aan Brabant Water voor uw waterverbruik.

Voordeel

Met het samenvoegen van de gemeentelijke belastingen op 1 aanslag, heeft u een beter overzicht van wat u betaalt. Daarnaast heeft u nog maar met 1 organisatie te maken en dus 1 aanspreekpunt.

Betalen

Betalen kan op 2 manieren:

 • automatische incasso
 • u regelt de betalingen zelf

Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

U kunt uw gemeentelijke belastingen ook automatisch laten afschrijven door de gemeente. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken.

De gemeente schrijft het geld in 10 termijnen af. Bij uw aanslagbiljet zit een machtigingsformulier ‘automatische incasso’. U kunt de automatische afschrijving ook online regelen via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso. U mag uw machtiging altijd weer intrekken.

De automatische incasso wordt op de volgende data afgeschreven:

Termijn dag afschrijving
1 donderdag 29 maart 2018
2 maandag 30 april 2018
3 donderdag 31 mei 2018
4 vrijdag 29 juni 2018
5 dinsdag 31 juli 2018
6 vrijdag 31 augustus 2018
7 vrijdag 28 september 2018
8 woensdag 31 oktober 2018
9 vrijdag 30 november 2018
10 maandag 28 december 2018

 

Ik kan mijn belastingen niet betalen

Heeft u geen geld om uw belastingen te betalen? Voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding betekent dat u niet hoeft te betalen.

Om recht te hebben op kwijtschelding, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het hangt bijvoorbeeld af van uw inkomen en dat van uw huisgenoten. U krijgt ook geen kwijtschelding als u een eigen huis heeft of een auto die meer waard is dan €2269,-. U krijgt ook geen kwijtschelding als u zelfstandig ondernemer bent.

7e editie trialoog-filmvoorstelling: Liefde

Dit jaar alweer voor de 7e keer: de trialoog-filmvoorstelling van Metgezel in zingeving. 3 films voor €10,- met welkomstdrankje én nabespreking. Deze keer is het thema van de films ‘Liefde’. De 1e film in de serie is ‘Frida’, op maandag 26 februari.

‘Frida’ gaat over de excentrieke Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. De nadruk in de film ligt vooral op haar relatie met kunstenaar Diego Rivera. De film is op maandag 26 februari 2 keer te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 Oisterwijk. De middagvoorstelling begint om 14.00 uur en de avondvoorstelling om 19.30 uur. De zaal gaat een half uur eerder open. Een los kaartje kost €4,-.

Het thema

Liefde kent vele vormen. De romantische liefde, liefde voor kinderen en/of kleinkinderen, liefde voor familie, vrienden of dieren. Maar ook liefde voor jezelf of de dingen die je graag doet. Hoe helpt liefde bij het goed oud worden? Metgezel in zingeving ontdekt het graag met u.

Theateravond

Vrijdag 13 april is in Tiliander de theateravond met lezing ‘Het geheim van de liefde’. Gastsprekers zijn Désanne van Brederode (schrijfster) en Prof. Dr. A. Vansteenwegen (auteur van de bestseller ‘Liefde is een werkwoord’).

Meer informatie

De vervolgfilms in de trialoog zijn ‘La vie d’Adele’ op 12 maart en ‘Retour en Bourgogne’ op 22 maart. Kijk voor meer informatie over de trialoog-filmvoorstelling op www.metgezelinzingeving.com. Of bel (013) 211 05 33 (mevr. Wil van Egmond) of (06) 134 169 42 (Jan Daem).

Maak werk van sociaal-maatschappelijke problemen

Eenzame ouderen, mantelzorgers die zelf uitvallen door de druk, nieuwe producten ontwerpen en maken uit afval of werk voor mensen met een beperking. Ben jij een ondernemer of inwoners en heb jij een idee om onze maatschappij te verbeteren? Doe mee met Move2Social Hart van Brabant en maak van jouw idee een sociale onderneming.

De 12 meest kansrijke inzendingen maken kans om het idee met experts uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid door te ontwikkelen naar een business case en uiteindelijk een sociale onderneming. Inzendingen dien je online in op www.move2socialhartvanbrabant.nl.

Van idee naar plan

Wordt jouw idee uitgekozen dan volgt een intensief ontwikkelprogramma van 3 maanden met workshops, expertmeetings, begeleidend mentorschap en business coaching door ondernemers. Het resultaat is een goed doordachte businesscase: een plan dat het idee omzet in een sociale onderneming.

Van plan naar onderneming

De sociaal ondernemers in de dop krijgen, als afronding van het programma, de gelegenheid om hun business case te presenteren voor een financieringstafel met publieke én private investeerders. Zo komen zij in contact met financiers. Schatten de financiële experts het businessplan als kansrijk en haalbaar in, dan gaan zij het gesprek aan met de ondernemer. Mogelijk dat de ondernemer van kapitaal wordt voorzien, zodat de het oorspronkelijke idee ook daadwerkelijk wordt omgezet in een duurzame, sociale onderneming.

Wie is Move2Social Hart van Brabant?
Op 1 maart is de officiële start van Move2Social: een innovatieve en vernieuwende samenwerking tussen overheid, ondernemers en overheid. De samenwerkende partners zijn gemeente Oisterwijk, Provincie Brabant, Rabobank Hart van Brabant en Rabobank Foundation, Avans Hogeschool, WSD, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, De Hair Vrijdag notarissen en adviseurs en KplusV. Partijen uit de regio die willen aansluiten, zijn van harte welkom. Wethouder Peter Smit: “Ondernemerschap zit diep geworteld in de Oisterwijkse gemeenschap. Maar ook het sociaal ondernemen. Dit biedt Move2Social een prachtkans die wij als gemeente graag faciliteren.”

Waarom Move2Social Hart van Brabant?
Reden om Move2Social Hart van Brabant te starten, is onder meer het adviesrapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorspelling is dat in de nabije toekomst 6 tot 10% van de Nederlandse economie uit sociale ondernemingen bestaat. De Nederlandse financiële infrastructuur sluit daar nu niet op aan. SER adviseert overheden om kenniscentra in te richten en samenwerkingen tussen sociale ondernemingen te stimuleren. Regio Hart van Brabant gaat die uitdaging in 2018 aan met Move2Social Hart van Brabant.

Startbijeenkomst

Op 1 maart is om 16.00 uur de startbijeenkomst Move2Social Hart van Brabant bij Rabobank Hart van Brabant in Oisterwijk. Stuur een mail naar info@move2socialhartvanbrabant.nl om u aan te melden.

Uw raad:

Donderdag 22 februari 2018 Raadsvergadering 20.00 uur

Donderdag 8 maart 2018 Beeldvormingsavond 19.30 uur

Woensdag 21 maart 2018 Verkiezingen

Woensdag 28 maart 2018 Afscheid raad 20.00 uur

Donderdag 29 maart 2018 Installatie nieuwe raad 20.00 uur

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het raadsspreekuur. U bent hierbij van harte welkom. (tijden onder voorbehoud)

Gast van de Raad zijn?

De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl

Inspreken

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013)529 1311. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

Agenda’s en stukken en notulen

U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http:// oisterwijk.raadsinformatie.nl

Meer informatie:

 • De besluitvorming en de stemmingen in de raad zijn te volgen via de button “De Raad” http://oisterwijk.raadsinformatie.nl/leden
 • Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk

 

Gemeenteberichten week 7 2018

Onderwerpen college 7 februari:

 • Adviezen en besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 25 januari 2018
 • Raadsinformatiebrief werkplan OMWB 2018
 • Raadsinformatiebrief jaaruitvoeringsplan Oisterwijk Veilig 2018
 • Incidentele afwijking inkoopbeleid ten behoeve van schoonmaak overeenkomst binnensport
 • Voorstel tot het aanpassen van het zakelijk recht van erfpacht van r.f.c. Oisterwijk Oysters in verband met het uitbreiden van het gebouw Scheibaan 2 in Oisterwijk
 • MJPG, deel geluidsanering rijkswegen Oisterwijk
 • Beantwoorden artikel 34 vragen PrO
 • Vaststellen nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotseweg 48A-50 Moergestel, het wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning voor het splitsen van een woonboerderij tot 2 woningen

Verleend

 • Kloosterstraat 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning

Ingetrokken

 • Laag Heukelomseweg 7 te Heukelom, een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, in verband met het beëindigen van de varkenshouderij
 • De Logt 9a te Oisterwijk, een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, in verband met het beëindigen van het houden van vleesvarkens

Milieu

Melding activiteitenbesluit milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Moergestelseweg 10-1 te Oisterwijk, voor het oprichten van een pizza bezorg en afhaal restaurant. Dossier nummer 2017-0996 (Activiteit milieu);
 • De Sonman 33 te Moergestel, voor het veranderen van een keukenfabricage bedrijf. Dossiernummer 2017-0994 (Activiteit milieu);
 • De Logt 9a te Oisterwijk, voor het veranderen van een veehouderij met minicamping en caravanstalling. Dossiernummer 2017-0869 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het college van Oisterwijk heeft maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd voor:

 • Moergestelseweg 1-01 te Oisterwijk, voor het niet te hoeven plaatsen van een vetafscheider. Dossiernummer 2017-0996 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt (dit is de dag waarop het besluit naar de aanvrager is verzonden) naar het college van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Eisen bezwaar
Een bezwaarschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
 • de redenen van het bezwaar

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Trainingscentrum Oisterwijk B.V. voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning van het horecabedrijf aan de Sportlaan 6 in Oisterwijk
 • Aan Ambacht B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk
 • Voor de overname van de uitoefening van een horecabedrijf aan de Moergestelseweg 123 in Oisterwijk

Taalhuis in Tiliander

Wist je dat in Oisterwijk ongeveer 1350 mensen moeite hebben met lezen en schrijven? Dat is 5% van alle inwoners. En wist je dat een groot deel van die mensen gewoon uit Nederland komt? Daarom opent 6 maart het Taalhuis haar deuren in Tiliander.

Als je niet goed kunt lezen of schrijven, kun je daar veel last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van de uitleg op een verpakking, of het lezen van de bijsluiter van je medicijnen. Maar ook brieven de gemeente, belastingdienst, woningbouwvereniging zijn dan al moeilijk te lezen. Of het zelf schrijven van een sollicitatiebrief of online iets kopen. Moeite hebben met lezen en schrijven kan het dagelijks leven behoorlijk in de weg staan.

Hulp

Bij het Taalhuis klop je aan als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen en met de computer omgaan. De vrijwilligers die daar zitten, voeren een persoonlijk gesprek met je en zoeken dan samen met jou naar de beste oplossing voor jouw probleem. Vanaf 13 maart kun je iedere dinsdag van 9.00 tot 12 terecht.

Bezoek de opening

Wil je naar de opening in Tiliander komen? Dat kan. Aanmelden kan bij Mirjam Lambert via het e-mailadres mirjamlambert@contourdetwern.nl. De opening is om 10.00 uur. Wil je (taal)vrijwilliger worden? Ook dan ben je van harte welkom. Het Taalhuis is een initiatief van Taalnetwerk Midden-Brabant, een samenwerking tussen Bibliotheek Midden-Brabant, ROC Tilburg | School voor Educatie en Inburgering, MST| Mensen in beeld houden, ContourdeTwern en Stichting Lezen en Schrijven.

Sjors Sportief en Creatief van start

Foto-onderschrift: Pien uit groep 7 van de Vonder in Moergestel kreeg dinsdag 6 februari het 1e Sjors boekje van wethouder Peter Smit. Op het boekje staat de tekening van Pien waarmee ze de Sjors tekenwedstrijd 2018 heeft gewonnen. Naast deze eer, mag Pien deze zomer met haar klas een hele dag komen zwemmen in Het Staalbergven. Basisschoolleerlingen uit groep 1 tot en met 8 schrijven zich in voor meer dan 60 (meestal gratis) activiteiten via www.sjorssportief.nl. Op deze manier hoeven leerlingen niet meteen lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit.

Kaarten jaarlijkse Seniorenmiddag beschikbaar

Zaterdag 24 februari is weer de jaarlijkse Seniorenmiddag in ontmoetingscentrum De Coppele. De middag is voor inwoners van Oisterwijk West en Heukelom die 66 jaar of ouder zijn.

Er zijn optredens van De Parelmuzikanten en VanHeukelom. Ook kunt u mooie prijzen winnen in de loterij. Bezoekers krijgen koffie, thee en gebak. Later op de middag een hapje en drankje met als afsluiter belegde broodjes.

Kaarten kopen

De kaarten kosten €2,- per persoon en kunt u afhalen in De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk. Dit kan tot uiterlijk maandag 19 februari (tussen 14.00 en 16.00 uur). De Seniorenmiddag wordt georganiseerd door het bestuur en de seniorencommissie Ontmoetingscentrum De Coppele.

Hoe wilt u wonen? Geef uw mening!

De gemeente Oisterwijk wil graag de woningmarkt zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van onze inwoners. Om te weten wat deze wensen zijn, is bureau SpringCo uit Rotterdam gevraagd om dit in de regio Hart van Brabant te onderzoeken.

Uit het adressenbestand van de gemeente zijn willekeurig een aantal adressen geselecteerd om aan dit onderzoek deel te nemen. Want, met uw antwoorden kan de gemeente bepalen of haar beleid op het gebied van wonen moet worden aangepast. Kortom, uw mening is belangrijk!

Vertrouwelijk

Binnenkort ontvangen 5.500 huishoudens een brief met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Het is een internetvragenlijst. Dat werkt sneller. Uiteraard worden de vragenlijsten strikt vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten van het onderzoek worden in de zomer van 2018 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Gemeenteraadsverkiezingen deel 1: het gemeentebestuur

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezin­gen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u dage­lijks mee te maken!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp de komende weken een serie artikelen. Deze week deel 1 over het gemeentebestuur. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Het bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit 3 onderdelen: de gemeen­teraad, de wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is de hoogste baas van de gemeente en beslist over alle grote plannen. Daarbij houden ze rekening met de wensen en ideeën van de inwoner.

De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoner. Om dat goed te kunnen doen, moeten raadsleden weten wat er leeft. Die informatie krijgen ze op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. De raad vergadert iedere 6 weken, onder leiding van de burgemeester. Raadsleden vergaderen ook met de eigen fractie en zitten in minstens 1 raads­commissie.

Raadscommissie

Voordat een voorstel in de raad komt, gaat het eerst naar de raadscommissie. De commissie geeft advies aan de gemeenteraad. Nadat de raadscommissie het voorstel heeft behandeld, gaat het naar de gemeenteraad. Die neemt een beslissing. De raad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. De raad beslist niet alleen over door het college ingediende raadsvoorstellen, maar stelt ook de beleidskaders vast en controleert achteraf of het college (burgemeester en wethouders) zijn werk goed doet.

Fracties

Raadsleden van dezelfde partij vormen samen een frac­tie. In de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommis­sies laat elke fractie weten hoe zij over de onderwerpen op de agenda denkt. Meestal leveren de grootste fracties 1 of meer wethouders voor het college. De fracties die geen wethouder in het college hebben, worden de ‘oppositie’ genoemd.

De wethouders

De wethouders zijn de leden van het college, het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet voorstellen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente. Het college vergadert 1 keer per week. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen. Dat pakket heeft portefeuille.

De burgemeester

De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de koning, voor een periode van 6 jaar. De burge­meester is voorzitter van de raad en het college. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeen­te.

Volgende week: Stemmen, maar op wie?

Gemeente levert grond voor sociale woningen op KVL

KVL is volop in ontwikkeling en een gewilde plek in Oisterwijk om te wonen. In het totale woningplan zijn ook sociale huurwoningen opgenomen. Leystromen gaat deze woningen ontwikkelen en de gemeente Oisterwijk levert bouwrijpe grond.

Het woningbouwprogramma op KVL bestaat voor een groot deel uit grondgebonden koopwoningen in verschillende prijsklassen. Maar in Oisterwijk is ook veel vraag naar sociale huurwoningen. Daarom is het college blij dat er ook voor deze doelgroep gebouwd gaat worden op KVL.

De locaties waar wordt gebouwd zijn aan de noordkant nabij de Nijverheidsweg. Hier zijn 27 appartementen gepland. Het andere complex komt naast het EKWC. Hier komen 21 appartementen.

Duurzaam

Alle appartementen zijn geschikt voor een brede doelgroep. De complexen worden 3 lagen hoog en krijgen een liftinstallatie. De oppervlakten variëren tussen 77 – 86 m2. Daarbij is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Alle appartementen worden daarom gebouwd volgens het Nul Op de Meter (NOM) concept. Dat betekent dat de woningen gemiddeld in een jaar net zoveel energie produceren als gebruiken.

De bouw van 21 appartementen naast EKWC start in het 3de  kwartaal van 2018. De bouw van 27 appartementen aan de noordkant van KVL start iets later: eind 2018 of in het 1e kwartaal van  2019.

Overeenkomst

Op dinsdag 6 februari tekenden wethouder Sjef Verhoeven en Roland Marx, bestuurder van Leystromen de overeenkomst voor de levering van grond die de bouw van 48 sociale huurwoningen op KVL mogelijk maakt.

De gemeentelijke belastingen komen eraan

Op 27 februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen bij u op de mat. Het bedrag op de aanslag is hoger dan u gewend bent. Hoe dat kan? De gemeentelijke belastingen staan voortaan op 1 aanslag. U betaalt uw rioolheffing en afvalstoffenheffing niet meer via een voorschot aan Brabant Water, maar rechtstreeks aan de gemeente.

Op het nieuwe aanslagbiljet staan de volgende belastingen:

 • de woz-beschikking (WOZ)
 • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • eventueel de hondenbelasting
 • eventueel de reclamebelasting

Lager voorschot Brabant Water

Omdat u voortaan uw afvalstoffen- en rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente betaalt, is het voorschot aan Brabant Water lager. U betaalt nog wel aan Brabant Water voor uw waterverbruik.

Voordeel

Met het samenvoegen van de gemeentelijke belastingen op 1 aanslag, heeft u een beter overzicht van wat u betaalt. Daarnaast heeft u nog maar met 1 organisatie te maken en dus 1 aanspreekpunt.

Betalen

Betalen kan op 2 manieren:

 • automatische incasso
 • u regelt de betalingen zelf

Meer informatie

Volgende week leest u op deze gemeentepagina alles over de veranderingen rondom de gemeentelijke belastingen. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.oisterwijk.nl/belastingen.

84 bomen gekapt op Heizenschendijk

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast:

 • Op de Heizenschendijk, 84 moeraseiken: ruimte maken voor de aanleg van het fietspad Haghorst-Moergestel. Voor 33 van deze bomen is wel een vergunning nodig. Na de aanleg van het fietspad worden 84 nieuwe bomen geplant

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

 

 

 

Gemeenteberichten week 6 2018

Onderwerpen college 30 januari

 • Werkprogramma OMWB 2018
 • Reactie vragen Pro art 34 beëindiging WMO
 • Herontwikkeling locatie De Wingerd
 • Subsidieverleningen 2018
 • Kwartiermaker citymarketing
 • Inzet van Jeugdbescherming Brabant 2018 in toegang sociaal domein Oisterwijk
 • Vragen PrO over inschakelen AKD inzake Insaid

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Baksevenweg 1 A Heukelom, het vervangen van de kantine
 • Laarakkerweg Oisterwijk, het bouwen van een kantoor/bedrijfshal
 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden/koppelen van bestaande hallen en het aanleggen van loading docks
 • Oranjelaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis met bijgebouw

Verleend

 • Fietspad langs de Eindhovenseweg van Tilburg naar Oisterwijk, het realiseren/reconstrueren van een fietspad
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Wilhelminalaan 3 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, herziening Stokeind 14/15 Moergestel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 10 – 11 februari: vanwege het Karnaval Festival in Moergestel zijn de volgende straten eenrichtingsverkeer: de Heiligenboom en de Oirschotseweg

Vergunning evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van de Nationale Tweetaktdag op 15 april bij ’ t Draaiboompje, Oirschotseweg 32 Moergestel

Zwemmen voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunnen sinds 25 januari iedere donderdag zwemmen in zwembad De Leye. Tijdens de lessen is er professionele begeleiding.

Heb je NHA dan is het vaak lastig om een zwembad te vinden waar je terecht kunt. Er is geen goede begeleiding of je kunt het zwembad niet goed in omdat er geen hulpmiddelen zijn. Of het is te druk in het zwembad, waardoor je teveel prikkels krijgt. Lastig, als je toch graag wil zwemmen. In zwembad De Leye zijn nu wel de juiste voorzieningen voor mensen met NAH om te zwemmen.

Iedere donderdag (behalve schoolvakanties) zijn er tussen 13.15 en 15.15 uur 2 lessen. Wil je meezwemmen, dan start je altijd met een gratis proefles. Bevalt het? Dan mag je iedere week komen zwemmen. De lessen zijn €5,- per les. Je hoeft geen CIZ of WMO indicatie te hebben om mee te doen. Aanmelden kan bij Jelle van den Elzen via het mailadres jellevandenelzzen@wyzorg.nl of bel (06) 205 95 20.

De lessen zijn mogelijk gemaakt door een samenwerking van Sport- en Zorgatelier Oisterwijk, Optisport, de Edwin van der Sar Foundation en de gemeente Oisterwijk. Door financiële steun blijven de lessen betaalbaar. Daarnaast heeft de Edwin van der Sar Foundation een speciale zwembad-rolstoel geschonken.

Een warm huis én geld besparen

Wilt je ook een lekker warm huis en toch geld besparen op je energierekening? Dat kan. We hebben 6 tips op een rij gezet.

 • Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar je veel bent. Met een deurdranger sluit de deur automatisch. Besparing: €190,- per jaar
 • Zet je thermostaat ’s nachts op 15 graden. Besparing €80,- per jaar. Maar: heb je vloerverwarming? Zet je thermostaat dan op 17 of 18 graden, anders duurt het opwarmen te lang
 • Zet je thermostaat als je thuis bent 1 graad lager dan je gewend bent. Besparing: €70,- per jaar. Als je bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg
 • Zet de thermostaat op 15 graden als er overdag niemand thuis is. Besparing €130,- per jaar. Ook hier is bij vloerverwarming het advies 17 tot 18 graden
 • Verwarm je slaapkamer niet. Besparing: €60 euro per jaar. Te koud? Warm je bed op met een kruik of elektrische deken
 • Zet je thermostaat een uur voordat je gaat slapen al op 15 graden. Besparing: €15,- per jaar

Wil je je huis echt energieneutraal maken of zelfs nul op de meter? Kijk eens op de website www.energiebesparendoejenu.nl van de rijksoverheid. Op deze website staan opties om je huis te verbeteren, informatie over subsidies en leningen en hoe je het beste je huis kunt verbeteren.

Mevrouw Prinssen 100 jaar

Dinsdag 30 januari ging burgemeester Hans Janssen op bezoek bij mevrouw Prinssen op De Vloet in Oisterwijk. Mevrouw Prinssen vierde haar 100e verjaardag. Namens de gemeente: gefeliciteerd!

Een blije koe = hond aan de lijn

Wist u dat hondenpoep schadelijk kan zijn voor de gezondheid van koeien?

Een hond kan zonder dat zijn baasje het weet, gastheer zijn van het parasiet Neospora-caninum. Deze parasiet wordt via de ontlasting van de hond overgebracht en zorgt voor een spontane miskraam bij zwangere koeien.

Voorkomen

Laat u uw hond regelmatig uit in het buitengebied? Help dan ziekte bij de koeien voorkomen. Hoe? Door:

 • Uw hond aan te lijnen als u in de buurt van een weiland bent, ook als er geen koeien in staan
 • Uw hondenpoep op te ruimen
 • Uw hond altijd in het zicht te houden

Wel of niet de hond los

Op openbare wegen in het buitengebied mag uw hond loslopen. Is het gebied in bezit van bijvoorbeeld Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer? Let dan goed op de borden, deze organisaties mogen hun eigen regels maken over het wel of niet loslopen van honden. Weilanden in het buitengebied zijn vaak particulier bezit. Uw hond mag hier niet loslopen zonder toestemming van de eigenaar.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2019 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 26 april 2019. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2018.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

College wil huurwoningen bouwen op locatie basisschool de Wingerd

Het gebouw aan de Langvennen-zuid is al 5 jaar niet meer in gebruik als school. Nadat het gebouw ‘De Wingerd’ leeg kwam te staan, is het gebouw in gebruik gegeven aan een leegstandsbeheerder.

Het college heeft nu besloten om deze locatie te ontwikkelen voor grondgebonden sociale huurwoningen, specifiek voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Een eerste globale schets toont aan dat er 12 tot 15 grondgebonden woningen op deze locatie gebouwd kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat daar in Oisterwijk veel vraag naar is. De schets moet nog verder worden uitgewerkt. De gemeente Oisterwijk gaat met woningcorporatie Leystromen in gesprek om de mogelijkheden tot samenwerking hierin te onderzoeken.

De gemeente gaat nu aan de slag met het opstellen van het stedenbouwkundig plan, wijzigingsplan en de voorbereidingen op de sloop van het bestaande gebouw. De buurt wordt op tijd geïnformeerd over het wijzigingsplan en de sloop.

 

 

Gemeenteberichten week 5 2018

Onderwerpen college 23 januari

 • Advies en besluitenlijst van de commissie Ruimtelijke Zaken van 11 januari 2018
 • Jaarprogramma handhaving 2018
 • Jaaruitvoeringsplan Oisterwijk Veilig 2018
 • Evenementen op terrein tegenover Draaiboompje
 • Principebereidheid overname deel van gemeente Haaren
 • Voorstel tot het verkopen van een aan de Pannenschuurlaan gelegen perceel landbouwgrond
 • Herontwikkeling locatie Ermelindishof, Moergestel
 • Raadsinformatiebrief lokale aanpak personen met verward gedrag
 • Aanbesteding medische advisering sociaal domein
 • Uitvoering Wmo cliëntervaringsonderzoek over 2017
 • Bijdrage Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk 2018
 • Stimuleren sociaal ondernemerschap

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Groenstraat langs de voorste stroom Oisterwijk, het kappen van een acacia
 • De Lind Oisterwijk, het restaureren van de vijver en kiosk
 • Van Tienhovenlaan ong. Oisterwijk, het aanleggen van een parkeerhaven ten behoeve van bussen
 • Kerkstraat 19 Moergestel, het wijzigen van 2 naar 4 woningen
 • Kerkplein Oisterwijk, het verwijderen van 4 parrotia’s
 • Lindeparklaan/Burg. Verwielstraat Oisterwijk, het aanleggen/verharden van een pad
 • Kuiperstraat Oisterwijk, het kappen van 11 populieren
 • Opslag t.h.v. nr. 5a Moergestel, het kappen van een dode beuk
 • Mamed Mamedovpad Oisterwijk, het kappen van 44 populieren
 • Naast de voorste stroom achter de volkstuinen Oisterwijk, het kappen van een populier

Verleend

 • Dokter Schräderlaan 3 Oisterwijk, het vergroten van de woning
 • De Lind 14 Oisterwijk, het wijzigen van het gebruik van de begane grond
 • Kempenlandstraat 3 C Oisterwijk, het plaatsen van een rookgaskanaal/schoorsteen voor een palletkachel
 • De Sonman 33 Moergestel, het aanpassen van een bedrijfspand

Verlengd

 • Laag Heukelomseweg ong. Heukelom, het aanleggen van parkeervakken

Publicaties andere gemeenten

 • Verleende omgevingsvergunning gemeente Hilvarenbeek inzake Nijssenstraat 4 Haghorst. Kijk voor de volledige publicatie op www.hilvarenbeek.nl

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting De Kloontjes voor het houden van Karnaval Festival 2018 op 10 en 11 februari op het parkeerterrein en het grasveld aan de Oirschotsebaan tegenover partycentrum ‘t Draaiboompje in Moergestel

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Aanvulling op artikel vorige week

Verkeer en parkeren KVL-terrein en Almystraat

De afgelopen jaren is de oude KVL-Leerfabriek ontwikkeld naar een woon –en werkgebied. Ook de komende jaren wordt er nog volop gebouwd en komen er nieuwe straten en parkeervakken bij. De verkeerssituatie zal ook de komende jaren nog veranderen.

Vorige week schreven we wat de ‘huidige situatie’ was. Dat was niet volledig en daar kregen we vragen over. Een aantal maatregelen rondom het parkeren gaat pas in op het moment dat het verkeersbesluit officieel van kracht is. Dan worden ook de verkeersborden geplaatst om de nieuwe situatie aan te geven.

Parkeren

Nadat het verkeersbesluit van kracht is:

 • Mag er niet meer worden geparkeerd op het binnenterrein van KVL, maar alleen in de parkeervakken. Voor bezoekers en gebruikers (bedrijven) is een grote parkeerplaats aangelegd achter de Boerenbond. Deze is toegankelijk vanaf de Ambachtsstraat
 • Bewoners kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij hun woningen
 • Kunt u max. 30 minuten parkeren met parkeerschijf op de 7 parkeerplaatsen bij de Winkel van Bij Robèrt
 • Komen er 2 gehandicaptenparkeerplaatsen aan de achterzijde van het hoofdgebouw
 • In de toekomst worden er in de Almystraat meer parkeerplaatsen aangeleg

Almystraat is fietsstraat

 • De Almystraat is een fietsstraat. Auto’s zijn hier ‘te gast’.
 • Het hele gebied is een 30 km zone. Dit geldt voor het gebied tussen de Ambachtsstraat, Sprendlingenstraat, de Gasthuisstraat en het spoor.

Voetpad

 • Voor de woningen en het hoofdgebouw aan de Almystraat ligt een voetpad
 • Het deel van het voetpad (kiezelpad) voor het hoofdgebouw is niet goed aangelegd. Voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen is het moeilijk om vooruit te komen. Tijdelijk zijn hier stelconplaten neergelegd. Binnenkort herstelt de gemeente dit deel van het voetpad

Sjors Sportief & Creatief opnieuw in Oisterwijk

Alle kinderen uit het basisonderwijs van onze gemeente krijgen volgende week weer het Sjorsboekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen meedoen om (vaak gratis) kennis te maken met 1 of meerdere activiteiten.

Vorig schooljaar deden ruim 1000 kinderen mee. Een ongekend succes! De inschrijving start op 7 februari.

Op deze manier hoeven leerlingen niet meteen lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit groep 1 tot en met 8 schrijven zich vanaf 7 februari in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl. Tot die tijd is op deze website al van alles te beleven.

Voldoende keuze
De kinderen hebben keus uit meer dan 60 sportieve en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan sporten als atletiek, badminton, dansen, lasergamen, tafeltennis, scouting en tennis. De creatievelingen kunnen muziek maken, tekenen, schilderen, taart maken en knutselen. Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven en meedoen kan het hele jaar door.

Gemeentelijk sportbeleid

Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid. Sjors Sportief & Sjors Creatief zijn instrumenten die de gemeente Oisterwijk hiervoor inzet. Deze formule heeft zich inmiddels in meer dan 80 gemeenten bewezen. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten mee te doen.

Meer informatie

Neem meer informatie alvast een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar info@sjorssportief.nl.

Donderdag 22 februari 2018 Raadsvergadering 20.00 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen.

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden.

Gekapte bomen in januari

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor januari is:

 • Eysenbrand, Moergestel ter hoogte van nr. 19-29: kappen van 6 amberbomen, 1 hopbeuk en een bolesdoorn. Reden: de straat wordt omhoog geduwd. Aan overkant plant de gemeente 4 nieuwe bomen
 • Bij het hockeyveld van hockeyclub HOCO aan de Sportlaan staat een singel (boomwal). Deze wordt uitgedund
 • Hoek Pr. Beatrixstraat / Willem de Zwijgerlaan, Oisterwijk: kappen berk vanwege slechte vitaliteit
 • Berm Molenakkerstaat, Moergestel: kappen eik, boom is beschadigd door storm
 • Aboomsestraat, Moergestel: kappen dode eik
 • Blankemansweg, Moergestel: kappen 4 dode eiken
 • Brede Steeg ter hoogte van nr. 12, Oisterwijk: kappen dode beuk
 • Het Brieltje, Moergestel: kappen van 4 eiken
 • Staalbergven, Oisterwijk: kappen van een grove den, wortels komen omhoog
 • Oostelvoortjes ter hoogte van nr. 9, Moergestel: kappen Amerikaanse eik, wortels komen omhoog
 • Kleine Hei ter hoogte van nr. 15, Oisterwijk: kappen van een dode berk
 • Op de parkeerplaats tussen de Peperstraat en Boxtelsebaan, Oisterwijk: kappen van een linde vanwege aantasting oesterzwam
 • Wilhelmalaan ter hoogte van nr. 1b, Oisterwijk: kappen van een dode eik

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

6 februari rondleiding op het KVL-terrein

Elke 1e dinsdag van de maand is het mogelijk een kijkje te nemen op het terrein en in de gebouwen van het Oisterwijkse KVL-terrein.

In een rondleiding van ongeveer 1 uur en 15 minuten neemt de provincie u mee terug in de geschiedenis van de voormalige grootste leerlooierij van Europa en praat u bij over waar KVL nu staat en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Kom sfeer proeven en ervaar zelf het ambacht, de bedrijvigheid en het nieuwe wonen op KVL.

De route gaat door de meeste gebouwen, de bedrijven, de winkel van Robèrt van Beckhoven en over het terrein waar in de toekomst de woningen komen. Trek wel makkelijke schoenen aan. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de rondleiding niet geschikt. De rondleiding start om 17.00 uur in Kafé Van Leer, begane grond Ledermagazijn, Almystraat 14.

College positief over plannen woonproject locatie D’n Tob

Het college heeft op 23 januari besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op de locatie D’n Tob in Moergestel een woonvoorziening te ontwikkelen voor mensen met geheugenproblemen.

Het initiatief komt van zorgorganisatie Vivent Het Andere Wonen B.V. en Leystromen. Zij willen op de plek van de verloederde panden aan de Kerkstraat 17 en 19 een woonvoorziening ontwikkelen met 16 sociale huurappartementen voor mensen met geheugenproblemen.

Huurwoningen voor kwetsbare doelgroep

Het gaat om een kleinschalig project waar mensen met geheugenproblemen met of zonder partner in een volwaardig appartement in hun eigen dorp blijven wonen of kinderen kunnen hun ouder(s) dichterbij halen. Het project wordt gerund door een ondernemersechtpaar dat ook in het woongebouw woont.

Leegstand

Leystromen, eigenaar van de percelen en de grond, biedt met dit project 16 sociale huurwoningen voor een kwetsbare doelgroep. Tevens komt hiermee een einde aan de langdurige leegstand en verloedering in dit stukje in het centrum van Moergestel.

Nu het college in principe medewerking verleent aan de ontwikkeling van deze woon-zorgvoorziening, kunnen de initiatiefnemers de procedure starten waaronder een omgevingsdialoog.

 

 

 

Gemeenteberichten week 4 2018

Onderwerpen college 16 januari

 • Mandaatregeling 2018 gemeente Oisterwijk en bijbehorend mandaatregister
 • Sluiten rookruimte gemeentekantoor
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken jeugdhulp regio Hart van Brabant
 • Realisatie van één gezamenlijk ICT platform in GHO verband

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Rosepdreef 6 Oisterwijk, het realiseren van een Bed & Breakfast
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het kappen van 10 lindes
 • Heukelomseweg aansluiting Pannenschuur Buiten Oisterwijk, het kappen van 16 zomereiken
 • Heuvelstraat 16 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het verlengen van de stallen (omgevingsvergunning fase 1
 • Scheepersdijk 50 Oisterwijk, het doorbreken van een tussenmuur en de achtergevel

Verleend

 • Tilburgseweg 48 Moergestel, het tijdelijk bewonen van een bijgebouw
 • Heukelomseweg, aansluiting Pannenschuur Buiten Oisterwijk, het kappen van 16 zomereiken
 • Wildemanstraat 64 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verlengd

 • Deken Swaensstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Dorpsstraat 19 Oisterwijk, het oprichten van een dakterras en het plegen van onderhoud van de voorgevel
 • Langs de A58 en Heizenschedijk Moergestel, het plaatsen van 3 borden voor Staatsbosbeheer

Verkeer

 • 10 februari: vanwege het KLM Open zijn De Lind Noord, De Lind Zuid en de draai voor het raadhuis dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 11 februari: verschillende straten in Moergestel wegens de jaarlijkse carnavalsoptocht
 • 11 februari: verschillende straten in Oisterwijk wegens de jaarlijkse carnavalsoptocht
 • 12 februari: vanwege de boerenbruiloft is de Dorpsstraat dicht voor doorgaand verkeer
 • 13 februari: vanwege de uittocht is de Dorpsstraat dicht voor doorgaand verkeer

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Heukelomsebaan 9, Moergestel

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Laarakkerweg 21 te Oisterwijk, voor het oprichten van een autoherstel en auto-poetsbedrijf. Dossiernummer 2017-0750.
 • De Lange Kant 20 te Oisterwijk, voor het melden van een bestaand bodemenergie-systeem. Dossiernummer 2017-0971.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 26 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Döllekesgat voor het organiseren van de carnavalsoptocht op 11 februari, de boerenbruiloft op 12 februari en de afsluiting van carnaval op 13 februari in Oisterwijk
 • Aan Stichting Small Talk Productions voor het organiseren van het evenement KLM open op 10 februari in Oisterwijk
 • Aan Carnavalsvereniging De Pierewaaiers voor het houden van de optocht in Moergestel op 11 februari, een dweiltocht met muziek in Moergestel op 12 februari en muziek door 1 van de Moergestelse carnavalsverenigingen op de openbare weg in Moergestel op 13 februari
 • Aan Il Cuore Moergestel voor een drank- en horecavergunning voor Stokeind 11 Moergestel
 • Aan Exploitatie Tiliander-Den Boogaard BV voor een wijziging van de drank- en horecavergunning aan het Sint Jansplein 5 Moergestel
 • Aan Lenartz BV voor een verleende drank- en horecavergunning aan de Joannes Lenartzstraat 2 Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Aanwijzen koopzondagen buitengebied Oisterwijk/Heukelom
 • ZAPpers ruimen 407 zakken zwerfafval op
 • Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen, de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers).
 • De coördinator van de ZAPpers in Moergestel berekende dat er in 2017 wel 407 zakken zwerfvuil zijn verzameld. Dat is meer dan 1 per dag of gemiddeld tussen de 25 en 30 zakken per maand. Een mooie prestatie van een groep actieve bewoners die samen hun buurt schoonhoudt.
 • Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers
 • ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken worden na een simpel appje vanuit de ZAPpers gratis opgehaald door de gemeente. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl tav Frank Molenschot.
 • 24 maart Landelijke Opschoondag
 • Wil je ook meedoen om Oisterwijk schoon en groen te houden? Op 24 maart organiseert Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag. Door het hele land organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Ook in onze gemeente gaan inwoners weer de straat op. Doe jij ook mee? Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner!

Vroeg signaleren schulden helpt erger voorkomen

De wethouders van de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en de bestuurder van Leystromen hebben samen een intentieverklaring ondertekend. Daarin spreken ze zich uit voor een intensieve samenwerking in de pilot ‘Vroegsignalering van schulden in de gemeenten Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek’.

Met de pilot zoeken de betrokken partners inwoners met betaalachterstanden actief op om samen eventuele problemen op- én aan te pakken. De pilot duurt een jaar, waarna betrokkenen beslissen over het vervolg.

Snel aanpakken

Snel(ler) signaleren en aanpakken van financiële problemen is essentieel om erger te voorkomen. Tegelijkertijd blijkt dat mensen met schulden het zelf vaak moeilijk vinden om hulp te vragen. Dat maakt vroege signalering lastig. Leystromen is een van de partijen die problemen wél snel opvangt: als de huur niet betaald wordt, kan dat een signaal zijn dat er meer speelt dan een eenmalige ‘misser’.

Samenwerken

Met de ondertekening van de intentieverklaring willen de betrokken gemeenten en Leystromen samenwerken en kennis delen zodat zij inwoners met (dreigende) financiële problemen sneller en beter kunnen helpen. Wethouder Peter Smit van Oisterwijk: “Als je er op tijd bij bent dan zijn er nog kansen om financiële problemen aan te pakken. Door dit als partners actief op te pakken kunnen we onze inwoners helpen erger te voorkomen.”

Foto ondertekening intentieverklaring, met bijschrift: De ondertekening van de intentieverklaring met op de foto van links naar rechts: Bernd Roks (gemeente Hilvarenbeek), Peter Smit (gemeente Oisterwijk), Roland Marx (Leystromen), Guus van der Put (gemeente Goirle).

Verkeer en parkeren KVL-terrein en Almystraat

De afgelopen jaren is de oude KVL-Leerfabriek ontwikkeld naar een woon –en werkgebied. Ook de komende jaren wordt er nog volop gebouwd en komen er nieuwe straten en parkeervakken bij. De verkeerssituatie zal ook de komende jaren nog veranderen. Bij de gemeente krijgen we hier veel vragen over. Onderstaand leest u wat de huidige situatie is.

Parkeren

 • Parkeren mag alleen in de parkeervakken
 • Voor een bezoek aan de winkel Bij Robèrt zijn er 7 parkeerplaatsen waar max. 30 minuten mag worden geparkeerd. Een parkeerschijf is hier verplicht
 • Voor bezoekers en gebruikers (bedrijven) is tijdelijk een grote parkeerplaats aangelegd achter de Boerenbond. Deze is toegankelijk vanaf de Ambachtsstraat
 • Bewoners kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij hun woningen,
 • 2 gehandicaptenparkeerplaatsen liggen aan de achterzijde van het hoofdgebouw
 • In de toekomst worden er in de Almystraat meer parkeerplaatsen aangelegd

Almystraat is fietsstraat

 • De Almystraat is een fietsstraat. Fietsers hebben hier voorrang en auto’s moeten zich aanpassen
 • Het hele gebied is een 30 km zone. Dit geldt voor het gebied tussen de Ambachtsstraat, Sprendlingenstraat, de Gasthuisstraat en het spoor

Voetpad

 • Voor de woningen en het hoofdgebouw aan de Almystraat ligt een voetpad
 • Het deel van het voetpad (kiezelpad) voor het hoofdgebouw is niet goed aangelegd. Voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen is het moeilijk om vooruit te komen. Tijdelijk zijn hier stelconplaten neergelegd. Binnenkort herstelt de gemeente dit deel van het voetpad

Uitlaatplaatsen voor honden

Laat u ook graag uw hond even uitrazen tijdens het uitlaten? De gemeente heeft een behoorlijk aantal plaatsen aangewezen waar u uw hond los mag laten.

We hebben alle locaties voor u op een rij gezet:

Oisterwijk

 • Apollolaan
 • De Lange Kant / Spreeuwerburgerweg
 • Den Deel
 • Europalaan
 • Kastanjestraat / Leypad
 • Koningsvaren / Merodelaan
 • Kuiperstraat
 • Langvennen Oost / De Schouw
 • Secretaris van den Hoevelstraat
 • Spoetnikstraat
 • Spoorlaan
 • Terburghtweg

Moergestel

 • Kriekenakker
 • Sonman
 • IJsbaan

Schaapskooien

In Oisterwijk zijn een aantal schaapskooien. Als hier geen schapen staan, mag uw hond los. Dit staat aangegeven bij de ingang van de kooien. De locaties van de kooien zijn:

 • Bedrijfsweg
 • Burghtweidepad (2 kooien)
 • Esschebaan
 • Gerard van der Lindenstraat
 • Groenstraat (3 kooien)
 • Laarakkerweg (5 kooien)
 • Langvennen Noord (2 kooien)
 • Stroomdalpad (3 kooien)

Speelplaatsen

Wist u trouwens dat honden niet mogen komen op speelplaatsen voor kinderen? Of ze nu wel of niet aan de lijn lopen. Denk bij speelplaatsen aan bijvoorbeeld een speelweide, speeltuin of zandbak. Meestal staat dit aangeven met borden.

Koopzondag in 2018

Alle koopzondagen in 2018 zijn bekend. Er zijn verschillende koopzondagen voor Oisterwijk en Moergestel/buitengebied. Alle data op een rij:

Oisterwijk

 • 4 februari 2018
 • 4 maart 2018
 • 2 april 2018
 • 29 april 2018
 • 6 mei 2018
 • 3 juni 2018
 • 1 juli 2018
 • 5 augustus 2018
 • 2 september 2018
 • 9 september 2018
 • 7 oktober 2018
 • 28 oktober 2018
 • 4 november 2018
 • 25 november 2018
 • 2 december 2018
 • 9 december 2018
 • 16 december 2018
 • 23 december 2018
 • 30 december 2018

Moergestel/buitengebied

 • 11 maart 2018
 • 2 april 2018
 • 21 mei 2018
 • 17 juni 2018

Daling aantal woninginbraken in Oisterwijk

Door een gezamenlijke inzet van gemeente, politie én inwoners is het aantal woninginbraken in de gemeente Oisterwijk in 2 jaar flink gedaald.

Het aantal inbraken in Oisterwijk en Moergestel daalde in 2 jaar van 123 in 2015, 95 in 2016 tot 58 in 2017. In 2014 stelde de gemeente en de politie een plan van aanpak op om het aantal woninginbraken in Oisterwijk en Moergestel terug te dringen. In dit plan lag veel nadruk op voorlichting en preventie. Het lijkt erop dat deze aanpak heeft gewerkt.

Buurt WhatsApp

Zo zijn er in Oisterwijk inmiddels meer dan 70 WhatsApp-groepen actief. Buurtbewoners informeren elkaar over verdachte situaties in de buurt. Burgemeester Hans Janssen: “Inwoners spelen een cruciale rol bij het voorkomen van woninginbraken. Zij zijn de oren en ogen in de wijk. We hebben inwoners geadviseerd om zich aan te melden bij een WhatsApp groep. Hoe meer inwoners lid zijn, hoe groter de kans dat woninginbraken voorkomen worden.”

BuurTent en tekstkar

Daarnaast hebben politie en gemeente ingezet op bewustwording en voorlichting. Dat gebeurt vooral op momenten dat er in een buurt meerdere woninginbraken zijn gepleegd. De politie komt naar de wijk met een ‘BuurTent’ om voorlichting te geven. Ook worden er in de wijk ‘besmettelijkheidsbrieven’ verspreid waarin wordt gewaarschuwd voor een verhoogde kans dat de inbreker in deze buurt terugkomt. Daarnaast plaatst de politie tijdelijk een tekstkar bij de toegangswegen naar de wijk zodat mensen alert zijn. Ook de aanwezigheid van de volontairs van het buurtpreventieteam dragen hun steentje bij.

Inbrekers op de huid zitten

Naast de preventieve maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen om inbraak te voorkomen, richt de politie zich ook op de inbrekers.