Week tegen de kindermishandeling

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 1 kind per klas. Daarom organiseert de landelijke Taskforce tegen kindermishandeling en seksueel misbruik van 14 tot en met 20 november de ‘Week tegen Kindermishandeling’.
Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten dus. 1 persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen. Ook richt de Week tegen Kindermishandeling zich op de kinderen zelf. Zij maakt hen bewust van wat zij zelf kunnen doen wanneer zij het slachtoffer zijn van kindermishandeling.
Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld, maar ook:
Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kindEmotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bangLichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeftEmotionele verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders en verzorgersSeksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.Meer weten
Op www.weektegenkindermishandeling.nl staat meer informatie over de ‘Week tegen Kindermishandeling’. Ook vindt u hier meer informatie over bijvoorbeeld signalen dat er sprake kan zijn van kindermishandeling of hoe u een vermoeden van kindermishandeling kunt melden.

Powered by WPeMatico