Vanavond bijeenkomst over asielzoekers in Moergestel

De commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, heeft alle gemeenten een taakstelling gegeven voor de noodopvang van asielzoekers. Daarnaast is extra inzet nodig voor de huisvesting van asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Dit laatste is altijd al een gemeentelijke taak. Maar daar komt nu dus een extra taakstelling bij.
Plan van aanpak
Onze burgemeester Hans Janssen heeft van de commissaris het verzoek gekregen deze taakstellingen te coördineren voor de regio Midden-Brabant. Vóór 15 mei moet er een Plan van Aanpak op tafel liggen. De burgemeester is druk in overleg met de regiogemeenten. Ook heeft hij tal van mensen in Oisterwijk benaderd om over dit vraagstuk mee te denken. Wijkbestuurders, projectontwikkelaars, kerken, maatschappelijk werkers, enz. doen mee aan een rondetafelgesprek over de manier waarop we aan het vluchtelingenvraagstuk een extra bijdrage kunnen leveren. Dat kan gaan om locaties voor extra huizen, om manieren om integratie te bevorderen, om communicatie van plannen en het draagvlak bij inwoners.
23 mei is er een informatie avond waar het Plan van Aanpak door het college wordt toegelicht en waar raadsleden gereed staan om met inwoners van gedachte te wisselen over de opgaven voor Oisterwijk en Moergestel.  De avond vindt plaats om 19.00 uur in Den Boogaard in Oisterwijk. De gemeenteraad bespreekt het concept plan van aanpak in de extra vergadering aansluitend op 23 mei om 20.30 in het Raadhuis.
Idee: Asielzoekers in KVL Oisterwijk
Eerdere berichten over AZC in Oisterwijk
 

Powered by WPeMatico