18 september: De nieuwe gravel- en wielrenroute “All along the watchtowers”

De nieuwe gravel- en wielrenroute All along the watchtowers gaat langs de uitkijktorens en mooie plekjes van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Tilburg en Oisterwijk. Voor wielrenners, gravel- en mountainbikers is de route een sportieve manier om de regio te leren kennen. De avontuurlijke route is een initiatief van Bezoek Oisterwijk, Buitengebiedmanagement Oisterwijk, Bezoek Hilvarenbeek, Citymarketing Tilburg, Goolse Geheimen en de mannen van FatPigeon. De lancering van de route vindt plaats op zondag 18 september met een graveltocht waaraan je gratis kunt deelnemen.

Een sportief idee

Een tijdje geleden sloegen de toeristische organisaties van Goirle, Hilvarenbeek, Tilburg en Oisterwijk de handen ineen om samen iets te ontwikkelen voor de bewoners en bezoekers van deze mooie gemeenten. Een sportief idee werd geboren: de gravel- en wielrenroute All along the watchtowers. De varianten van de route zijn geschikt voor wielrenners, gravel- en mountainbikers, maar ook voor toerfietsers.

Een aantal bijzondere uitkijktorens, zoals Tour de Frans en D’n Flaestoren, zijn de rode draad van de fietsroutes. Iedere toren met een uniek vergezicht. De routes gaan onder andere ook over de verrassende paden van de paarse heide van de Kampina en De Regte Heide, langs Kasteel Nemerlaer en Schijnvliegveld De Kiek. Laat je verrassen door al het natuurschoon onderweg en vergeet niet om af en toe te stoppen om wat lekkers te eten en te drinken.

Fiets je mee op 18 september?

Op zondag 18 september om 9.00 uur wordt de route officieel geopend door Gerben de Knegt, bondscoach mountainbike en veldrijden. De opening vindt plaats bij Rings Goirle Bikestore en iedereen mag de gravelroute meefietsen. Deze route is 98 kilometer en gaat grotendeels over onverharde wegen.

Wil jij erbij zijn? Meld je dan gratis aan door een mailtje te sturen naar watchtowerstocht@gmail.com met daarin de namen van de deelnemer(s). Deelnemers hebben de primeur van deze route en gaan tevens met een goodiebag naar huis. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 16 september.

De route

De route All along the watchtowers gaat buiten de gebaande paden. Er komt zowel een verharde route voor de wielrenners, als een onverharde variant geschikt voor gravelbikers. De routes zijn in verschillende afstanden beschikbaar en vanaf ieder punt te starten.

 • Gravelbikeroute – Afstanden: lang 98 km, noordlus 67 km en zuidlus 52 km

Torens op de route: D’n Flaestoren (Hilvarenbeek), Tour de Frans (tussen Oisterwijk en Boxtel), Uitkijktoren de Reuselhoeve (Moergestel), Toren De Nieuwe Herdgang (Tilburg).

 • Wielrenroute – Afstanden: kort 90 en lang 116 km

Torens op de route: D’n Flaestoren (Hilvarenbeek), Kempentoren (Tilburg), Tour de Frans (tussen Oisterwijk en Boxtel), Uitkijktoren de Reuselhoeve (Moergestel).

De gravel- en wielrenroutes zijn vanaf maandag 19 september te vinden op Komoot. Meer info over de mooie plekjes langs de route vind je op de websites van de toeristische organisaties. Kijk voor Oisterwijk op www.bezoekoisterwijk.nl

Gemeenteberichten 20 januari 2022

College

 • Werkprogramma OMWB 2022
 • Eindrapportage project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)
 • Benoemen lid marktcommissie
 • Vaststellen eerste wijziging Beleidsregels evenementen 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotseweg 73 Moergestel, het realiseren van een recreatieve verblijfsfunctie
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het aanpassen van tuinsieraad D
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het bouwen van een tuinhaard met schoorsteen
 • Hoog Heukelom 7 Heukelom, het kappen van een walnotenboom
 • Donkhorst 5A Moergestel, het kappen van een populus x canescens
 • Tuinweg 35B Oisterwijk, het plaatsen van een airco met buitenunit
 • Kruysackerstraat 26 en 28 Moergestel, het bouwen van een twee onder een kapwoning

Verleend

 • h.v. Eind 19c Haaren, het kappen van een eik met een slechte vitaliteit
 • Groenstraat t.h.v. nr. 63 Oisterwijk, het kappen van een moeraseik (vitaliteit slecht)
 • Baerdijk t.h.v. nr 139 Oisterwijk, het kappen van de stam van een moeraseik
 • Broekzijde 5 Moergestel, het aanleggen van een fietspad
 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het verbouwen van een winkel tot 2 woningen

Verlengd

 • Rootven 43 Moergestel, het plaatsen van een terras ten behoeve van het café
 • Sportlaantje 10 Haaren, het bouwen van een vrijstaande woning
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, inrichting Unilin Insulation B.V., Wabo procedure. Dit is een kennisgeving van de Omgevingsdienst Midden-en West Brabant, zaaknummer 2021-052104.

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Hildsven 10 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
 • Oirschotseweg 20A te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
 • Moergestelseweg 54 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 21 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Verkeer

 • Reserveren 2 parkeerplaatsen in de Lisstraat t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen

Meer ruimte voor bomen : Brabantse Oogst Vierdaagse

Van 13 tot en met 16 januari organiseerde Vermeer Duurzame Diensten uit Haaren samen met Bomenhub Minitopia en Meer Bomen Nu de Brabantse Oogst Vierdaagse. Overal in Brabant werden met hulp van vrijwilligers inheemse zaailingen geoogst. Boompjes die in de verdrukking stonden werden geoogst en op een andere plek geplant, zodat ze alsnog kunnen uitgroeien tot volwaardige boom. Burgemeester Hans Janssen en wethouder Eric Logister hielpen op vrijdag 14 januari ook een handje mee, bij Landgoed Haarendael. Hans Janssen: “Mooi om op deze manier de veelzijdigheid van Landgoed Haarendael te ontdekken!”

Hulp bij het maken van een online afspraak voor een boosterprik

Het is druk op de telefoonlijnen van de GGD. Daarom roept de GGD op om je afspraak voor een boosterprik online te maken. Lukt dit niet en heb je hulp nodig? Dan kun je het volgende doen:

 • Vraag het eerst aan familie of iemand anders in je omgeving
 • Kan dat niet? Loop in dat geval binnen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek. Er staan vrijwilligers klaar om je te helpen. In Oisterwijk kun je bij de Bibliotheek terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Kun je niet bij de Bibliotheek terecht? Loop dan tijdens openingstijden binnen bij het gemeentekantoor. Er is altijd iemand die je kan helpen. Neem wel even je DigiD mee!

Te kappen bomen in januari 2022

Wij moeten regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat wortels de straat omhoog duwen en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat we niet-beschermde bomen zonder vergunning mogen kappen.

Toch willen we je op de hoogte stellen van bomen die we zonder vergunning kappen en de reden daarvoor. Zo word je niet verrast. In januari kappen we de volgende boom:

 • Een goudiep in een bloembak aan de Rozemarijn in Oisterwijk. De boom wordt te groot voor de bak

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Resultaten burgerpanel Inburgering Statushouders

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in Nederland van kracht. doel dat de inburgeraar snel en volwaardig meedoet in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.

Het is de bedoeling dat de inburgeraars het voor hen hoogst haalbare taalniveau bereiken en de Nederlandse maatschappij goed leren kennen. Het leren van taal en cultuur wordt zo snel mogelijk gecombineerd met participeren in de samenleving. Wij vinden dat belangrijk. Om goed uitvoering te geven aan de nieuwe wet en om de integratie van onze nieuwe inwoners te bevorderen, hebben we ons online burgerpanel een aantal vragen voorgelegd over statushouders. In totaal vulden 430 van de 1.065 panelleden deze vragenlijst in (40%).

Hoe gaat het nu en wat kan beter?

Veel respondenten weten niet goed hoe de inburgering van statushouders gaat. Zij hebben hier onvoldoende informatie over en komen zelf niet in aanraking met statushouders. Een deel van de respondenten is tevreden over de begeleiding die statushouders krijgen en over de voorzieningen waar zij toegang toe hebben.

Een aantal zaken gaat volgens veel respondenten minder goed. Zo zou er te weinig communicatie en openheid zijn vanuit de gemeente over statushouders. Ook zouden statushouders de druk op de woningmarkt vergroten. Daarnaast vinden respondenten dat er te veel statushouders in Oisterwijk zijn komen wonen, dat het integratietraject te vrijblijvend lijkt en dat de Nederlandse normen en waarden in dit traject blijkbaar niet goed genoeg overgebracht worden. Uit de reacties maken we overigens ook op dat een aantal respondenten statushouders lijkt te verwarren met asielzoekers (zonder vluchtelingenstatus).

Vervolg

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om uitvoering te geven aan de nieuwe wet Inburgering in onze gemeente. Er is duidelijk behoefte aan meer informatie over en inzicht in de aanpak van de inburgering van statushouders. Dit signaal pakken we op, we geven communicatie een plek in de uitvoering van de wet Inburgering.

Op onze website vind je een samenvatting en de volledige rapportage: www.oisterwijk.nl/nieuws.

Taalhuis Oisterwijk: hulp bij lezen, schrijven, rekenen en computeren 

Heb jij moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Durf erover te praten en neem contact op met het Taalhuis in Oisterwijk.

Taalhuiscoördinator Tanja helpt je bij het vinden van een cursus om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en werken met computers op verschillende niveaus. Ook is het Taalhuis dé plek in Oisterwijk waar je met Taalvrijwilligers in gesprek gaat. Bijvoorbeeld om te oefenen met taal en rekenen.

Er zijn lesboeken, duidelijke lees- en luisterboeken en computers met oefenprogramma’s aanwezig. Taalhuiscoördinator Tanja heeft iedere dinsdagochtend een open inloop in Tiliander. Liever bellen, appen of mailen? Dat kan naar (06) 836 145 09 of mail naar oisterwijk@taalhuismb.nl.

We zijn weer bereikbaar via WhatsApp!

We zijn weer bereikbaar via WhatsApp! Vragen stel je via het telefoonnummer (06) 302 64 049. Stel je een vraag via WhatsApp? Dan krijg je dezelfde dag nog antwoord.

Laat een antwoord langer op zich wachten, dan laten we dat weten. Ons klantcontactcentrum beantwoordt vragen die binnenkomen via WhatsApp op werkdagen en binnen kantoortijden: maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur. Berichten we buiten kantooruren krijgen, beantwoorden we de eerstvolgende werkdag zo snel mogelijk.

Privacygevoelige gegevens
Het is niet mogelijk om ons via het WhatsApp telefoonnummer te bellen of sms’en. Vragen waarvoor privacygevoelige gegevens nodig zijn, zoals een Burgerservicenummer of postadres, beantwoorden we niet via WhatsApp. We helpen je op dat moment verder via een ander kanaal.

Zonnepanelen; een duurzame en slimme investering

Heb je wel eens nagedacht over het kopen van zonnepanelen? Met zonnepanelen op je dak bespaar je op je energiekosten. Daarnaast wek je zo ook nog eens je stroom duurzaam op. En wist je dat zonnepanelen ook werken als het bewolkt is?

Zonnepanelen hebben behoorlijk wat voordelen. Ze worden steeds beter én goedkoper. Zonlicht raakt niet op. Bij het omzetten van zonlicht naar elektriciteit komen geen schadelijke stoffen en broeikasgassen vrij. Daarnaast gaan zonnepanelen ruim 25 jaar mee, waarmee je de investering eruit goed uithaalt. Je draagt bij aan een beter klimaat en tegelijkertijd bespaar je ieder jaar honderden euro’s.

Kopen

Wil je zonnepanelen kopen? Kijk dan eens op de website www.milieucentraal.nl. Hier lees je hoe je de btw op de aanschafkosten terugvraagt en hoe je gebruikmaakt van de salderingsregeling. In onze gemeente hebben we ook de ‘Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen’. Hiermee verduurzaam je jouw huis en maak je het levensloopbestendig. Zonnepanelen vallen ook onder de stimuleringlening. Kijk voor meer informatie op onze website www.oisterwijk.nl/duurzaam.

Advies

Wil je meer weten of onafhankelijk advies krijgen? Bezoek dan het Energieloket Oisterwijk (in Tiliander Oisterwijk). Of kijk op de website dec-oisterwijk.nl/energieloket.

 

Gemeenteberichten 13 januari 2022

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Sportlaan A2817 Oisterwijk, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van Intents Festival 2022
 • Oude Hondsbergselaan 9 Oisterwijk, het bouwen van een nieuwe woning
 • Erfbosch 1 Haaren, het transformeren van een bestaand kantoor in 2 zelfstandige woningen
 • De Roozendries 16 Moergestel, het realiseren van een vrijstaand woonhuis
 • Kollenburgsebaan 11 Oisterwijk, het bouwen van een dierenverblijf
 • Jan Brunnekreeftstraat Oisterwijk, het inrichten van een bouwplaats

 Verleend

 • De Lind 39 Oisterwijk, het verlengen van de aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte t.b.v. steiger en bouwhekken
 • De Scheerman Moergestel t.h.v. van het voetbalveldje, het kappen van een dode esdoorn
 • Burgersstraat t.h.v. nr 11 Haaren, het kappen van 2 kastanjebomen
 • Hoevenseweg langs het zandpad Oisterwijk, het kappen van 2 dode berken
 • Gaspeldoornstraat 4 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis en het plaatsen van een zwembad
 • Beukendreef 35 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • Tempeliersweg 20 Haaren, het aanpassen van een bestaande dakkapel

Verlengd

 • Spreeuwenburgerweg 2 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Haarendijk 3b Haaren, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis.

Energie besparen in huis

Wil jij graag energie besparen in huis? Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen? Of door je muren en vloeren te isoleren of door nieuwe kozijnen te plaatsen? Maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? En of je bijvoorbeeld in aanmerking komt voor subsidie? Kijk dan eens op de website www.verbeterjehuis.nl van Milieu Centraal. Op deze website kun je een verbetercheck doen met behulp van een uitgebreide online vragenlijst. Je ziet dan meteen wat je nog kunt verbeteren én welke subsidies er beschikbaar zijn.

Gewijzigde behandeling van ruimtelijke plannen door de inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking  treedt, kennen we geen wijzigings- en bestemmingsplannen meer.

Dan spreken we over 1 omgevingsplan. Dat heeft gevolgen voor jouw aanvraag voor wijzigings- en bestemmingsplanprocedures.

Doe je aanvraag herziening bestemmingsplan vóór 1 februari 2022

Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt  de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor herziening van een bestemmingsplan? Dien de conceptaanvraag wijzigings- of bestemmingsplan dan in vóór 1 februari 2022. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht ter inzage te leggen en vast te stellen. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet. Plannen die ná 1 juli 2022 ter inzage worden gelegd, moeten opgesteld worden als een wijziging van het omgevingsplan.

Optie aanvraag omgevingsvergunning 

Mocht het niet haalbaar zijn om  je aanvraag vóór 1 februari 2022 in te dienen, dan is het wellicht een optie om een omgevingsvergunning volgens het huidige recht aan te vragen in plaats van een aanvraag herziening bestemmingsplan. Hiervoor geldt namelijk de datum van de aanvraag als peildatum voor het toe te passen recht. Dien je een aanvraag voor 1 juli 2022 in, dan geldt het huidige recht. Aanvragen die binnengekomen zijn na die datum worden behandeld volgens de Omgevingswet. Wil je weten of dit voor jou een optie is? Neem dan contact op met team vergunningen.

Waar moet je aanvraag voor 1 februari 2022 aan voldoen?

De aanvraag bestemmingsplan moet volledig zijn voor 1 februari 2022, dus compleet met alle stukken. De aanvraag moet het volgende bevatten:

 • een schriftelijk verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan waarin rekening is gehouden met het collegebesluit tot principemedewerking;
 • een concept wijzigings- of bestemmingsplan bestaande uit:
  • Toelichting van het bestemmingsplan (artikel 3.1.6 Bro);
  • Regels
  • Verbeelding
  • Bijbehorende onderzoeken (alle relevante onderzoek zijn uitgevoerd en bijgevoegd)
 • het verslag van het omgevingsdialoog. Initiatiefnemer moet op tijd, maar uiterlijk voor 1 maart 2022, een omgevingsdialoog houden over het plan zodat deze in de beoordeling van het plan worden kan worden meegenomen.

Inspiratieworkshops voor sportverenigingen

 In samenwerking met NOC*NSF Academie voor sportkader organiseert Natuurlijk Gezond Oisterwijk online inspiratieworkshops voor sportverenigingen.

De workshops zijn erop gericht om meer inzicht te krijgen in het werken met vrijwilligers én hoe je leden bindt aan je vereniging. Deelname is gratis, Natuurlijk Gezond vraagt wel dat je na aanmelding ook echt meedoet.

 Vrijwilligersmanagement

 • Wanneer: dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Tijdens deze sessie word je geïnspireerd om met het thema vrijwilligers aan de slag te gaan binnen je vereniging. Vrijwilligers vinden die plezier hebben in ze wat ze doen én ze behouden gaat niet vanzelf. Na de inspiratiesessie heb je meer inzicht in hoe je binnen de verenging omgaat met vrijwilligers, je bent al aan de slag gegaan met echt contact, aansluiten bij drijfveren, de beste persoon op de juiste plek en met waarderen
 • Aanmelden: mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl

Ledenbinding

 • Wanneer: donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Wil je meer leden? Bijvoorbeeld door jongeren te behouden en meer volwassenen erbij? Zie jij dat veel millenials en ouderen niet meer sporten, maar dat best zouden willen? Tijdens deze inspiratiesessie gaan we in op hoe je leden kunt binden aan je club. Na de inspiratiesessie weet je hoe je in co-creatie product-markt-combinaties kunt kiezen en welke activiteiten in welke omstandigheden jouw vereniging gaat organiseren
 • Aanmelden: Mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Inspiratieworkshops voor sportverenigingen

 In samenwerking met NOC*NSF Academie voor sportkader organiseert Natuurlijk Gezond Oisterwijk online inspiratieworkshops voor sportverenigingen.

De workshops zijn erop gericht om meer inzicht te krijgen in het werken met vrijwilligers én hoe je leden bindt aan je vereniging. Deelname is gratis, Natuurlijk Gezond vraagt wel dat je na aanmelding ook echt meedoet.

Vrijwilligersmanagement

 • Wanneer: dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Tijdens deze sessie word je geïnspireerd om met het thema vrijwilligers aan de slag te gaan binnen je vereniging. Vrijwilligers vinden die plezier hebben in ze wat ze doen én ze behouden gaat niet vanzelf. Na de inspiratiesessie heb je meer inzicht in hoe je binnen de verenging omgaat met vrijwilligers, je bent al aan de slag gegaan met echt contact, aansluiten bij drijfveren, de beste persoon op de juiste plek en met waarderen
 • Aanmelden: mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl

Ledenbinding

 • Wanneer: donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Wil je meer leden? Bijvoorbeeld door jongeren te behouden en meer volwassenen erbij? Zie jij dat veel millenials en ouderen niet meer sporten, maar dat best zouden willen? Tijdens deze inspiratiesessie gaan we in op hoe je leden kunt binden aan je club. Na de inspiratiesessie weet je hoe je in co-creatie product-markt-combinaties kunt kiezen en welke activiteiten in welke omstandigheden jouw vereniging gaat organiseren
 • Aanmelden: Mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Staat er een fout in de gegevens die de overheid van jou heeft? Meld dit bij het MFO

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Bijvoorbeeld adresgegevens of gegevens die nodig zijn bij het uitgeven van een paspoort of rijbewijs. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een jouw gegevens? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt hierbij.

Als de overheid niet de goede gegevens heeft, kan dat problemen geven. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke post die niet aankomt. Of een boete voor een voertuig dat helemaal niet van jou is. Ontdek je een fout dan meld je dit altijd eerst bij de organisatie waar het om gaat zoals de gemeente of het RDW. Lukt die niet of weet je niet zeker bij welke organisatie je de melding moet doen? Ga dan naar het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG)

Het MFO vind je op de websites www.rvig.nl/mfo en www.rijksoverheid.nl. Op www.rvig.nl/mfo staan 3 formulieren: voor inwoners, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Met deze formulieren doe je online jouw melding.

Stichting Leergeld geeft kinderen duwtje in de rug

Wist je dat 1 op de 12 kinderen leeft in armoede? Om die reden kunnen deze kinderen niet naar zwemles, op schoolreisje of een computer kopen voor school. Voor deze kinderen is er de stichting Leergeld.

Het allerbelangrijkste voor de stichting Leergeld is dat kinderen in onze gemeente niet in een isolement raken. Dat ze de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur.

Rekening betalen
Voor de meeste leeftijdsgenootjes is dat heel normaal, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben is het vaak onmogelijk om zo’n extraatje te bekostigen. Gewoon meedoen betekent voor kinderen dat ze meer eigenwaarde krijgen, dat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Daarom betaalt de stichting Leergeld voor deze kinderen de rekening.

Stichting Leergeld heeft in heel Nederland stichtingen die als financieel vangnet werken. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier. Via de website www.leergeldoisterwijk.nl kun je meteen een aanvraag doen. Tijdens een huisbezoek kijk je samen wat de mogelijkheden zijn. Een fiets, een computer of het betalen van zwem- of muziekles: er kan veel.

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) van vrijdag 7 januari tot en met maandag 24 januari op een verzamelplaats achterlaten.

 Verzamelplaatsen

 Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • op het grasveld achter de Leerfabriek

Waterhoef

 • op het gras aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • Icarusplein – Willem de Zwijgerlaan op het gras
 • de hoek van de Meidoornlaan – Kapelaan Huyberslaan op het gras

Pannenschuur

 • Willem van der Aa-park
 • op de hoek Dommel – Langvennen-Zuid op het gras (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • Lavendel op het gras naast het wijkcentrum
 • op het gras bij het hondenuitlaatveld De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het gras hoek Kruizemunt – Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat voor huisnummer 34
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat – Esschebaan in de berm

Klompven – Eikenven en omgeving

 • op het gras tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • Wildemanstraat – Biezenstraat op het gras van de middenberm
 • Frans Halsstraat op de hoek met de Durendaeldreef

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan – Oranjelaan – Emmalaan op het gras

De Scheepersdijk en omgeving

 • Le Sage ten Broekstraat – Scheepersdijk in de parkeervakken tegenover de Levenskerk

Heukelom

 • op de hoek Heukelomseweg – het Heikesspoor in de berm

Moergestel

 • De Scheerman op het gras bij het tijdelijke speelveld
 • Kloosterlaan – Kasteellaan op het gras
 • Hogendriesplein op het gras
 • Mispelbos op het gras

Haaren

 • Groenplein
 • Zwartrijt
 • Leijpad

 

Gemeenteberichten 6 januari 2022

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Zandstraat 11 Moergestel, het realiseren van een buiten zwembad
 • Gaspeldoornstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Haarenseweg 1 Oisterwijk, het plaatsen van 2 poorten en een gaashekwerk
 • Graaf Bernadottelaan 4 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Kastanjelaan 12 Haaren, het vergroten van twee dakkapellen
 • Vossenhoorn 1 Moergestel, het verbouwen van een loods tot vakantieappartementen
 • Tuinweg 33 D Oisterwijk, het plaatsen van een airco aan de gevel
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van een traplift bij de trap
 • Kivitslaan 11 Oisterwijk, het bouwen van een overkapping met een erfafscheiding
 • Servennenstraat 6 Moergestel, het aanleggen van een zonnepark

Verleend

 • Langs de Belversestraat tussen nr 24 en 42b Haaren, het kappen van 2 dode beuken en een dode eik
 • Beukendreef t.h.v. Telstarlaan 86 Oisterwijk, het kappen van 2 beuken
 • Beukendreef 52 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • De Roozendries 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Torenstraat 3b Haaren, het uitbreiden van een bestaande schuur tot woonhuis
 • Hondsbergselaan thv nr. 6 Oisterwijk, het kappen van een beuk en 2 eiken
 • Panisstraat 2 Haaren, het bouwen van een vrijstaande woning
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 13 Oisterwijk, het realiseren van een aanbouw op begane grond en 1e verdieping aan achterzijde van woning

Verlengd

 • Pijnendijk e.o. Moergestel, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van karnaval festival 2022
 • Gaspeldoornstraat 4 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis en het plaatsen van een zwembad

Ontwerpbeschikking

 • Raamse Akkers 13 Haaren, het gedeeltelijk slopen van het pand

Bestemmingsplannen

 • Verworpen: bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Merodelaan, Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Een Alcoholwetvergunning aan het horecabedrijf La Calidad aan de Boxtelsebaan 8 in Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen een nieuwe melding ingediend voor:

 • Emmalaan 1 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage
De melding ligt vanaf 7 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Gewijzigde behandeling van ruimtelijke plannen door de inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking  treedt, kennen we geen wijzigings- en bestemmingsplannen meer.

Dan spreken we over 1 omgevingsplan. Dat heeft gevolgen voor jouw aanvraag voor wijzigings- en bestemmingsplanprocedures.

Doe je aanvraag herziening bestemmingsplan vóór 1 februari 2022

Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt  de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor herziening van een bestemmingsplan? Dien de conceptaanvraag wijzigings- of bestemmingsplan dan in vóór 1 februari 2022. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht ter inzage te leggen en vast te stellen. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet. Plannen die ná 1 juli 2022 ter inzage worden gelegd, moeten opgesteld worden als een wijziging van het omgevingsplan.

Optie aanvraag omgevingsvergunning 

Mocht het niet haalbaar zijn om  je aanvraag vóór 1 februari 2022 in te dienen, dan is het wellicht een optie om een omgevingsvergunning volgens het huidige recht aan te vragen in plaats van een aanvraag herziening bestemmingsplan. Hiervoor geldt namelijk de datum van de aanvraag als peildatum voor het toe te passen recht. Dien je een aanvraag voor 1 juli 2022 in, dan geldt het huidige recht. Aanvragen die binnengekomen zijn na die datum worden behandeld volgens de Omgevingswet. Wil je weten of dit voor jou een optie is? Neem dan contact op met team vergunningen.

Waar moet je aanvraag voor 1 februari 2022 aan voldoen?

De aanvraag bestemmingsplan moet volledig zijn voor 1 februari 2022, dus compleet met alle stukken. De aanvraag moet het volgende bevatten:

 • een schriftelijk verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan waarin rekening is gehouden met het collegebesluit tot principemedewerking;
 • een concept wijzigings- of bestemmingsplan bestaande uit:
  • Toelichting van het bestemmingsplan (artikel 3.1.6 Bro);
  • Regels
  • Verbeelding
  • Bijbehorende onderzoeken (alle relevante onderzoek zijn uitgevoerd en bijgevoegd)
 • het verslag van het omgevingsdialoog. Initiatiefnemer moet op tijd, maar uiterlijk voor 1 maart 2022, een omgevingsdialoog houden over het plan zodat deze in de beoordeling van het plan worden kan worden meegenomen.

Hulp bij het maken van een online afspraak voor een boosterprik

Het is druk op de telefoonlijnen van de GGD. Daarom roept de GGD op om je afspraak voor een boosterprik online te maken. Lukt dit niet en heb je hulp nodig? Dan kun je het volgende doen:

 • Vraag het eerst aan familie of iemand anders in je omgeving
 • Kan dat niet? Loop in dat geval binnen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek. Er staan vrijwilligers klaar om je te helpen. In Oisterwijk kun je bij de Bibliotheek terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Kun je niet bij de Bibliotheek terecht? Loop dan tijdens openingstijden binnen bij het gemeentekantoor. Er is altijd iemand die je kan helpen. Neem wel even je DigiD mee!

Inspiratieworkshops voor sportverenigingen

In samenwerking met NOC*NSF Academie voor sportkader organiseert Natuurlijk Gezond Oisterwijk online inspiratieworkshops voor sportverenigingen.

De workshops zijn erop gericht om meer inzicht te krijgen in het werken met vrijwilligers én hoe je leden bindt aan je vereniging. Deelname is gratis, Natuurlijk Gezond vraagt wel dat je na aanmelding ook echt meedoet.

Vrijwilligersmanagement

 • Wanneer: dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Tijdens deze sessie word je geïnspireerd om met het thema vrijwilligers aan de slag te gaan binnen je vereniging. Vrijwilligers vinden die plezier hebben in ze wat ze doen én ze behouden gaat niet vanzelf. Na de inspiratiesessie heb je meer inzicht in hoe je binnen de verenging omgaat met vrijwilligers, je bent al aan de slag gegaan met echt contact, aansluiten bij drijfveren, de beste persoon op de juiste plek en met waarderen
 • Aanmelden: mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl

Ledenbinding

 • Wanneer: donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Wil je meer leden? Bijvoorbeeld door jongeren te behouden en meer volwassenen erbij? Zie jij dat veel millenials en ouderen niet meer sporten, maar dat best zouden willen? Tijdens deze inspiratiesessie gaan we in op hoe je leden kunt binden aan je club. Na de inspiratiesessie weet je hoe je in co-creatie product-markt-combinaties kunt kiezen en welke activiteiten in welke omstandigheden jouw vereniging gaat organiseren
 • Aanmelden: Mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Klik & Tik nu ook in Haaren en Moergestel
Leer omgaan met de computer

In deze tijd kun je niet meer om de computer heen. Veel zaken regel je online. Het is niet voor iedereen even makkelijk om hierin mee te gaan. En je wilt ook niet steeds aan anderen  vragen om het voor je te regelen.

Herken je dit? Zou je het liever zelf kunnen? Dan is er nu de mogelijkheid om onafhankelijk te worden waar het gaat om het regelen van online zaken.

Wanneer

Vanaf januari 2022 start de bibliotheek namelijk ook met Klik & Tik trainingen in Moergestel en Haaren. In deze training leer je hoe je zoekt op het internet, hoe je een e-mail verstuurd, hoe je formulieren invult en nog veel meer. Je wordt begeleid, maar je kunt op je eigen tempo werken. Na afloop krijg je een certificaat. De training is gratis. De trainingsdagen zijn als volgt:

 • Moergestel: vanaf 24 januari elke maandag van 10.00 tot 12.00u in Den Boogaard
 • Haaren: vanaf 27 januari elke donderdag van 10.00 tot 12.00 in Den Domp

Meedoen

Bel voor meer informatie en aanmelden met:

 • Otto Janssen, telefoonnummer: (013) 547 08 58

Afhankelijk van het aantal actieve deelnemers kun je meedoen of je krijgt een plekje op de wachtlijst.

Sociaal Huis krijgt eigen locatie in Haaren

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk krijgt een eigen locatie in kantorencentrum Hart van Haaren aan het Mgr. Bekkersplein 2 in Haaren. Met de overhandiging van de sleutel door wethouder Dion Dankers gaat voor stichting Sociaal Huis Oisterwijk een lang gekoesterde droom in vervulling.

Alle activiteiten kunnen nu plaatsvinden onder één dak. Wethouder Dion Dankers reageert ook verheugd: “We zijn trots op een stichting als Sociaal Huis Oisterwijk, zij doen zoveel belangrijk werk in onze gemeente. Ik ben dan ook blij dat we samen op deze locatie zijn uitgekomen.“

Extra activiteiten

Activiteiten zoals het Naai-Verstel-Atelier en het Uitleenpunt-Hulpmiddelen (rollators) zaten tot nu toe steeds op diverse locaties verspreid over de gemeente. Vanaf januari 2022 zijn deze activiteiten dus in Haaren en daar komen nog een Kinder-Cadeautjesbank en een Kinder-Kledingbank bij (medio februari). De start van de Kinder-Cadeautjesbank is mede mogelijk gemaakt door diverse ondernemers uit de verschillende kernen van onze gemeente.

De activiteiten worden gerund door vrijwilligers en bieden in de toekomst mogelijk ook ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor wie?

De Kinder-Cadeautjesbank en Kinder-Kledingbank zijn voor inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren die niet of nauwelijks een verjaardagscadeau kunnen kopen en die kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar hebben. Het Naai-Verstel-Atelier en het Uitleenpunt-Hulpmiddelen zijn voor inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren die het financieel moeilijk hebben en bekend zijn bij instanties die mensen hierin bijstaan, zoals Mentorhulp Oisterwijk en Farent.

Wil je gebruik maken van deze diensten? Meld je dan per mail aan via mentorhulpoisterwijk@outlook.com of bel (06) 479 33 872.

Wethouder Dion Dankers overhandigt op afstand de sleutel aan Karin Rentmeester van de Stichting Sociaal Huis Oisterwijk. Linksachter op de foto voorzitter Eric Rentmeester en rechtsachter penningmeester Erik Haenen.

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) van vrijdag 7 januari tot en met maandag 24 januari op een verzamelplaats achterlaten.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • op het grasveld achter de Leerfabriek

Waterhoef

 • op het gras aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • Icarusplein – Willem de Zwijgerlaan op het gras
 • de hoek van de Meidoornlaan – Kapelaan Huyberslaan op het gras

Pannenschuur

 • Willem van der Aa-park
 • op de hoek Dommel – Langvennen-Zuid op het gras (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • Lavendel op het gras naast het wijkcentrum
 • op het gras bij het hondenuitlaatveld De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het gras hoek Kruizemunt – Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat voor huisnummer 34
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat – Esschebaan in de berm

Klompven – Eikenven en omgeving

 • op het gras tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • Wildemanstraat – Biezenstraat op het gras van de middenberm
 • Frans Halsstraat op de hoek met de Durendaeldreef

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan – Oranjelaan – Emmalaan op het gras

De Scheepersdijk en omgeving

 • Le Sage ten Broekstraat – Scheepersdijk in de parkeervakken tegenover de Levenskerk

Heukelom

 • op de hoek Heukelomseweg – het Heikesspoor in de berm

Moergestel

 • De Scheerman op het gras bij het tijdelijke speelveld
 • Kloosterlaan – Kasteellaan op het gras
 • Hogendriesplein op het gras
 • Mispelbos op het gras

Haaren

 • Groenplein
 • Zwartrijt
 • Leijpad

UW RAAD:

 • 13 januari Raadsontmoeting – Online 19.30 uur
 • 20 januari Raadsplein – Online 19.00 uur
 • 7 februari Raadsvergadering 19.30 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma,
tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl
Raadsontmoeting 13 januari
Op donderdag 13 januari organiseert de raad een online raadsontmoeting. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
• Omgevingswet
• Visie Keuzetraject Oisterwijk 2050
Raadsplein 20 januari
Op donderdag 20 januari organiseert de raad een online raadsplein. Op de agenda
van staan de actualiteitensessie van het college, het inspreekrecht voor zienswijzen en andere insprekers over bestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 11a en 23, Haaren’
en de volgende raadsvoorstellen:
• Bestemmingsplan Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren
• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 22 appartementen
op het middenterrein KVL Oisterwijk
• Conceptbestuursakkoord COA
Onderstaande onderwerpen worden niet besproken tijdens het raadsplein op 20
januari, maar staan wel op de agenda voor de raadsvergadering van 7 februari:
• Bestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27
• Toelating nieuw raadslid (tijdelijke vervanging vanwege zwangerschapsverlof)
• Paraplubestemmingsplan gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied
Publiek en live kijken
Luisteren en kijken naar alle bijeenkomsten kan op de website van de raad. Alle
bijeenkomsten zijn live te volgen via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live.
We vragen u alleen naar de fysieke raadsvergadering te komen als u zich heeft
aangemeld als inspreker.
Deel uw inbreng met de gemeenteraad
U kunt uw mening of ideeën over bovenstaande onderwerpen op verschillende
manieren delen met de gemeenteraad. De raadsleden kunnen uw inbreng meewegen bij de besluitvorming over deze onderwerpen.
1. Spreek mee over een onderwerp tijdens de raadsontmoeting. U kunt zich hier
tot en met dinsdag 11 januari voor aanmelden bij de griffie.
2. Spreek mee over een raadsvoorstel tijdens het raadsplein. U kunt zich hier tot
en met dinsdag 18 januari voor aanmelden bij de griffie.
3. Spreek in over een raadsvoorstel tijdens de raadsvergadering. U kunt zich hier
tot en met maandag 7 februari 9.00 uur voor aanmelden bij de griffie.
4. Bied uw inbreng over een onderwerp schriftelijk aan de raad aan. Doe dit bij
voorkeur via griffie@oisterwijk.nl. Per post kan ook: Postbus 10101 5060 GA
Oisterwijk.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de griffie via het mailadres griffie@
oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Gemeenteberichten 30 december 2021

Onderwerpen college

 • Beantwoording artikel-42 vragen Algemeen Belang over de ventilatiekwaliteit in schoolgebouwen
 • Collegevoorstel ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gedeeltelijke sloop Haarendael
 • Gewijzigde behandeling ruimtelijke plannen vanwege invoering Omgevingswet
 • RIB financiële zelfredzaamheid
 • Beantwoording artikel 42 vragen betreffende woningbouw
 • Beleid hybride werken gemeente Oisterwijk
 • Beantwoording art. 42 vragen CDA ruimtelijke ontwikkelingen in Haaren
 • Startnotitie toekomstvisie Oisterwijk 2050
 • Beantwoording raadsvragen PGB inzake Wolvensteeg 50
 • Startnotitie Toeristische Visie
 • Strategische Heroriëntatie
 • Staalbergven
 • Collegevoorstel ledenraadpleging VNG principeakkoord CAO Gemeenten 2021-2022

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oude Baan 3c Haaren, het bouwen van een woonhuis
 • Kovelsweg 1 Haaren, het plaatsen van een prefab tuinkantoor in de voortuin
 • Wilhelminalaan 5 Oisterwijk, het bouwen van een woning met bijgebouw
 • Ruymheuvel 15 Moergestel, het uitbreiden en vergroten van een bestaande woning en het verplaatsen/herbouwen van de bestaande garage
 • Molenbaan 1 Oisterwijk, het plaatsen van een luchtwasser in stal 6
 • Zandstraat 24 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Kerkhovensestraat/Sprendlingenstraat Oisterwijk, het oprichten van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw
 • Krijtestraat 29 Moergestel, het realiseren van een nokverhoging
 • Heiligenboom 1 Moergestel, het herbouwen van een bijgebouw

Verleend

 • De Lind 34 Oisterwijk, het wijzigen van kleurstelling en materialisatie van gevelonderdelen op de reeds verleende vergunning
 • Gasthuisstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Scheurbroeksesteeg 11 Haaren, het plaatsen van een carport
 • Oisterwijkseweg 5 Haaren, het vernieuwen van een kap en het vergroten van een dakkapel
 • Floraweg 3 Moergestel, het kappen van 5 bomen ten behoeve van erfverharding
 • h.v. Haarenseweg 77 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Wilhelminalaan 6 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis en berging
 • Groenstraat (schapenweide) Oisterwijk, het kappen van 2 slechte populieren
 • Oirschotseweg 12 Moergestel, het kappen van paardenkastanje
 • Heiligenboom 6 Moergestel, het kappen van 3 zieke kastanjebomen in de voortuin

Verlengd

 • Panisstraat 2 Haaren, het bouwen van een vrijstaande woning
 • De Roozendries 16 Moergestel, het bouwen van een nieuwe woning met tuinhuis
 • De Sonman 35 Moergestel, het planologisch afwijken voor volumineuze handel in tegels
 • Wilhelminalaan 14 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Kerkeind 19 Haaren, het bouwen van een woning

Ontwerpbeschikking

 • Raamse Akkers 13 Haaren, het gedeeltelijk slopen van het pand

Ingetrokken

 • Helvoirtseweg 11a Haaren, omgevingsvergunning beperkte milieutoets vanwege het beeïndigen van de varkenshouderij voor deelname aan het programma ‘ruimte-voor-ruimte’ als saneringslocatie
 • Helvoirtseweg 23 Haaren, omgevingsvergunning beperkte milieutoets vanwege het beeïndigen van de varkenshouderij voor deelname aan het programma ‘ruimte-voor-ruimte’ als saneringslocatie

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Bupero B.V. voor het wijzigen van de Alcoholwetvergunning voor het horecabedrijf restaurant Mai Thai aan het Lindeplein 5 in Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Oirschotseweg 85 te Moergestel, voor het oprichten van een restaurant

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 31 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Afvalkalender 2022

De afvalkalender 2022 is bekend! Je ziet de nieuwe data in de AfvalstoffendienstApp. Downloaden kan ook op de website www.afvalstoffendienst.nl. Liever een papieren versie? Bel dan naar de Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch via (073) 615 65 07.

De inzameldagen afval veranderen in 2022

In 2022 veranderen voor sommige adressen in onze gemeente de inzameldagen van het rest- en GFT afval.

Het kan zijn dat je jouw GFT afval of restafval op een andere dag of in een andere week aan de straat moet zetten. De inzameldag voor het oud papier en PMD afval blijft hetzelfde.

Kijk goed op de Afvalkalender 2022!

Op de afvalkalender 2022 zie je wanneer de vuilniswagen in 2022 bij je langskomt. Je bekijkt de kalender via de Afvalstoffendienst App of je print deze zelf uit als pdf op de website www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet? Bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer (073) 615 65 06.

Waarom verandert de inzameldag of week?

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afvalinzameling. De afvalstoffendienst legt haar aandacht bij het ophalen van waardevolle grondstoffen zoals papier, GFT afval en PMD. En dus ook het beter scheiden van afval. Dat werkt en het is duurzaam. Daarnaast kijkt de afvalstoffendienst ook naar het verbeteren van de routes en het verminderen van ophaaldagen. Zo rijden de vuilniswagens minder kilometers en ook dat is beter voor het milieu!

Hulp bij het maken van een online afspraak voor een boosterprik

Het is druk op de telefoonlijnen van de GGD. Daarom roept de GGD op om je afspraak voor een boosterprik online te maken. Lukt dit niet en heb je hulp nodig? Dan kun je het volgende doen:

 • Vraag het eerst aan familie of iemand anders in je omgeving
 • Kan dat niet? Loop in dat geval binnen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek. Er staan vrijwilligers klaar om je te helpen. In Oisterwijk kun je bij de Bibliotheek terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Kun je niet bij de Bibliotheek terecht? Loop dan tijdens openingstijden binnen bij het gemeentekantoor. Er is altijd iemand die je kan helpen. Neem wel even je DigiD mee!

Minder zicht, maar wel bijblijven? Volg de gratis workshop

Ging je er vroeger ook graag voor zitten? Voor een goed boek. Of voor je favoriete krant of tijdschrift. En gaat dat nu niet meer omdat je zicht achteruit gaat? Toch wil je natuurlijk wel graag midden in het leven blijven staan. En op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Herkenbaar? Doe dan mee aan de gratis workshops van de Bibliotheek op het gebied van digitale basisvaardigheden. Leer alles over het aanpassen van basisinstellingen op je telefoon of tablet. Ontdek hoe je een e-book of digitale krant leest en hoe beeldbellen precies werkt.

Digitale samenleving

Onze samenleving wordt steeds digitaler. We kunnen daardoor ook meer, maar het vraagt ook meer van inwoners. Het aantal gevraagde basisvaardigheden neemt toe. Mensen die niet of minder goed kunnen zien, moeten hierdoor extra hun best doen om toch goed mee te blijven doen met de samenleving.

Bibliotheken ontwikkelden in de afgelopen jaren het programma ‘Bibliotheek en (digitale) basis vaardigheden’, dit ondersteunt inwoners om onder andere beter om te gaan met de computer; hoe te werken met een DigiD, belastingaangifte te doen of andere zaken te regelen met de digitale overheid.

Meedoen

Meedoen is gratis. De workshops worden gegeven door ervaren trainers. Wel graag vooraf aanmelden via telefoonnummer (013) 547 08 58. De eerste workshops zijn op de volgende data en locaties:

De Bibliotheek Oisterwijk

 • Donderdag 27 januari, 14.00-16.00u: Zo blijf je lezen op je telefoon of tablet
 • Donderdag 3 februari, 14.00-16.00u: Zo blijf je boeken lezen
 • Donderdag 10 februari, 14.00-16.00u: Zo blijf je kranten en tijdschriften lezen

De Bibliotheek Moergestel

 • Maandag 31 januari, 10.00-12.00u: Zo blijf je lezen op je telefoon of tablet
 • Maandag 14 februari, 10.00-12.00u: Zo blijf je boeken lezen
 • Maandag 28 februari, 10.00-12.00u: Zo blijf je kranten en tijdschriften lezen

Den Domp Haaren

 • Donderdag 3 februari, 10.00-12.00u: Zo blijf je lezen op je telefoon of tablet
 • Donderdag 17 februari, 10.00-12.00u: Zo blijf je boeken lezen
 • Donderdag 3 maart, 10.00-12.00u: Zo blijf je kranten en tijdschriften lezen

Tijdelijk gratis parkeren in het centrum

Parkeren in het centrum van Oisterwijk en niet betalen? Dat mag! Tijdelijk dan, want we sluiten de parkeerautomaten namelijk af met een kap die beschermt tegen vuurwerk.

Het gratis parkeren gaat in vanaf zondag 19 december en duurt tot en met zondag

2 januari. Diezelfde dag halen we de beschermkappen van de automaten. Op maandag 3 januari om 09.00 uur gaat het betaald parkeren weer in.

We controleren in deze periode wel of auto’s een beetje netjes staan. Dus niet op stoepen, in zones met een parkeerverbod, dubbel parkeren of zonder kaart op een gehandicaptenparkeerplaats. Oftewel, gratis parkeren, maar dan wel in de vakken.

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) van vrijdag 7 januari tot en met maandag 24 januari op een verzamelplaats achterlaten.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • op het grasveld achter de Leerfabriek

Waterhoef

 • op het gras aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • Icarusplein – Willem de Zwijgerlaan op het gras
 • de hoek van de Meidoornlaan – Kapelaan Huyberslaan op het gras

Pannenschuur

 • Willem van der Aa-park
 • op de hoek Dommel – Langvennen-Zuid op het gras (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • Lavendel op het gras naast het wijkcentrum
 • op het gras bij het hondenuitlaatveld De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het gras hoek Kruizemunt – Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat voor huisnummer 34
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat – Esschebaan in de berm

Klompven – Eikenven en omgeving

 • op het gras tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • Wildemanstraat – Biezenstraat op het gras van de middenberm
 • Frans Halsstraat op de hoek met de Durendaeldreef

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan – Oranjelaan – Emmalaan op het gras

De Scheepersdijk en omgeving

 • Le Sage ten Broekstraat – Scheepersdijk in de parkeervakken tegenover de Levenskerk

Heukelom

 • op de hoek Heukelomseweg – het Heikesspoor in de berm

Moergestel

 • De Scheerman op het gras bij het tijdelijke speelveld
 • Kloosterlaan – Kasteellaan op het gras
 • Hogendriesplein op het gras
 • Mispelbos op het gras

Haaren

 • Groenplein
 • Zwartrijt
 • Leijpad

 

Gemeenteberichten 23 december 2021

Onderwerpen raad

 • Ontheffing ingezetenschap E. Logister
 • Afwijken bestemmingsplan Kom Haaren ten behoeve van Haarendijk 8 Haaren
 • Nota van waardering en afschrijving 2021
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2022
 • Verwerking reserves en voorzieningen voormalige gemeente Haaren
 • Belastingverordeningen 2022
 • Benoeming E. ten Brink tot lid raadswerkgroep Oisterwijk Bouwt
 • Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Merodelaan
 • Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2021
 • Regiovisie beschermd Wonen Regio Hart van Brabant
 • Visie Dienstverlening
 • Transitievisie Warmte

Onderwerpen college

 • Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra
 • Raadsvoorstel gewijzigd bestemmingsplan Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren
 • Taxandria Atletiek
 • Vaststelling Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied
 • Omgevingsvergunning Koeientuin
 • Lokaal plan WSD
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2022
 • Principeverzoek Helvoirtseweg 2a
 • Convenant Vroegsignalering Schulden gemeente Oisterwijk
 • Overschrijdingen budgetten 2021
 • Mandaatregeling 2021
 • Concept bestuursovereenkomst COA
 • Benoemen Sylvia Wuijts lid commissie bezwaarschriften
 • Ontwerp vvgb 22 appartementen KVL-terrein

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Scheibaan 13 Oisterwijk, het kappen van 1 acacia
 • Gemullehoekenweg 60B Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande villa
 • De Sonman 35 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor volumineuze detailhandel in buitenproducten
 • Duifhuisweg 2 Oisterwijk, het aanpassen van een houten donkerblauwe geveldeur
 • Posthoornseweg 8 Oisterwijk, het realiseren van een mini camper camping met een B&B
 • Tempeliersweg 20 Haaren, het aanpassen van een bestaande dakkapel
 • Langvennen-Oost 98 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Pijnendijk 4 Moergestel, het bouwen van een kinderdagverblijf

Verleend

 • Hoogstraat 145 Oisterwijk, het verbouwen van een pand tot 2 woningen
 • Spoordijk 7 Heukelom, het realiseren van een innovatieve koeientuin (uitgebreide procedure)

Verlengd

 • Pastoor Verrijtlaan 31 t/m 43 Haaren, het bouwen van 7 cpo patiobungalows

Ontwerpbeschikking Wabo

 • Pijnendijk 6A Moergestel, een veranderingsvergunning fase 1 milieu en heeft betrekking op het veranderen van een bestaande varkenshouderij (uitgebreide procedure)
 • Hild 22 Moergestel, intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets vanwege beëindigen van het houden van melkrundvee en varkens

Vergunning evenementen en horeca

 • Een Alcoholwetvergunning aan Meneer Van Eijck B.V. Rosepdreef 4 Oisterwijk
 • Een Alcoholwetvergunning aan Polimeks Real Estate Management B.V. Almystraat 12 Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Molenakkerstraat 6 te Moergestel, voor het omschakelen van een varkenshouderij naar het houden van schapen en het opwekken van energie.
 • Servennenstraat 6 te Moergestel, voor het realiseren van een kantoor en kantine.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 24 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Kadastraal perceel Moergestel, sectie A, perceelnummer 4464 te Moergestel, voor het lozen van grondwater bij bemalingswerkzaamheden.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 24 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het aanwijzen van 1 parkeervak als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in De Korenschuur in Moergestel
 • Het afsluiten van de Begijnhofstraat in Oisterwijk voor gemotoriseerd verkeer

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Bijdrage huishoudelijke hulp

Als je niet meer zelfstandig het huishouden kunt doen is er soms ondersteuning nodig. Vaak organiseren inwoners dit zelf. Als dit niet meer zelfstandig lukt kun je terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk.

De medewerker van Loket Wegwijs kijkt samen met jou welke oplossingen er zijn. Bijvoorbeeld wat je zelf kan regelen of met ondersteuning vanuit de omgeving. Als er geen andere oplossingen zijn, is hulp vanuit de gemeente mogelijk.

Meer huishoudelijke hulp

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp veranderd. Het tarief dat je betaalt is maximaal 19 euro per maand, ongeacht hoeveel je verdient en hoeveel hulp je nodig hebt. Wethouder Dion Dankers: “Sinds de wijziging zien we dat ook huishoudens met hogere inkomens een beroep doen op huishoudelijke hulp via de gemeente. Ook hebben we te maken met vergrijzing. Hierdoor zijn er 200[1] extra inwoners die gebruik maken van huishoudelijk hulp vanuit de gemeente. Dit betekent een stijging van de kosten van meer dan een miljoen.”

Verantwoordelijkheid

Daarom doet de gemeente een beroep op inwoners die het zelf kunnen betalen. Dankers: “De medewerker van Loket Wegwijs vraagt of je de deze ondersteuning écht nodig hebt en niet zelfstandig kan regelen. Het is belangrijk dat iedereen beseft dat we het geld maar één keer kunnen uitgeven. Het mag niet ten koste gaan van kwetsbare inwoners.”

[1] Haaren is hier niet in meegenomen

Zij aan zij staan

Op het moment dat ik dit schrijf zit Nederland weer in een lockdown. De boosterprikcampagne wordt snel opgeschaald. De snelle opmars van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn fysiek gesloten, horeca moet de deuren dichthouden, alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Maar ook ons sociale leven is nog meer aan banden gelegd. Binnensportlocaties zijn dicht, er mogen geen evenementen worden georganiseerd en we mogen thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar ontvangen. Met Kerst en tijdens de jaarwisseling mogen dat er 4 zijn. Maatregelen waar we een jaar geleden van hoopten dat ze eenmalig zouden zijn en dat we daar nu wel vanaf zouden zijn. Dat is helaas nog niet het geval.

Bijna twee jaar verder in de pandemie is nog steeds veel onduidelijk. Als we iets zeker weten dan is het dat niets zeker is met dit virus. Het is om moedeloos van te worden. We missen onze vrijheid om spontaan een avondje te sporten of uit te gaan. We missen echt contact, verbondenheid, elkaar ontmoeten. We zien steeds meer polarisatie in onze samenleving, het wij-zij-denken. Ook in vriendengroepen of in familiekring ontstaan discussies, soms zelfs ruzies. We zoeken een zondebok, willen iemand de schuld geven. Mijn oproep hier is: ga zij aan zij staan. Je bent niet elkaars vijand. We moeten ons juist samen inzetten, tegen het virus. Want alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook al maak je andere keuzes, blijf elkaar respecteren. Juist nú is die onderlinge verbondenheid nodig.

Tijdens de feestdagen staan we vaak even stil bij het afgelopen jaar. Denken we aan de dingen waar we dankbaar voor mogen zijn en hebben we meer tijd en aandacht voor elkaar. Geduld, liefde en omzien naar elkaar, dat hebben we nu meer dan ooit nodig. In onzekere tijden is het fijn als er naar je geluisterd wordt, als je je verhaal kwijt kunt. Kijk eens om je heen en wie weet kun je dat luisterend oor bieden. Of kun je op een andere manier helpen. Een klein gebaar maakt vaak al grote indruk.

Als je zelf een luisterend oor nodig hebt, zoek contact met een vriend of vriendin. En lukt dat niet dan zijn we er in de gemeente Oisterwijk voor elkaar. Heb je hulp nodig en kom je er niet uit: weet ons te vinden. Meer informatie vind je op www.oisterwijk.nl/hulp-tijdens-coronacrisis.

Namens het gemeentebestuur wens ik u sfeervolle Kerstdagen en een gezond 2022.

Hans Janssen

burgemeester

De inzameldagen afval veranderen in 2022

In 2022 veranderen voor sommige adressen in onze gemeente de inzameldagen van het rest- en GFT afval.

Het kan zijn dat je jouw GFT afval of restafval op een andere dag of in een andere week aan de straat moet zetten. De inzameldag voor het oud papier en PMD afval blijft hetzelfde.

Kijk goed op de Afvalkalender 2022!

Op de afvalkalender 2022 zie je wanneer de vuilniswagen in 2022 bij je langskomt. Je bekijkt de kalender via de Afvalstoffendienst App of je print deze zelf uit als pdf op de website www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet? Bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer (073) 615 65 06.

Waarom verandert de inzameldag of week?

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afvalinzameling. De afvalstoffendienst legt haar aandacht bij het ophalen van waardevolle grondstoffen zoals papier, GFT afval en PMD. En dus ook het beter scheiden van afval. Dat werkt en het is duurzaam. Daarnaast kijkt de afvalstoffendienst ook naar het verbeteren van de routes en het verminderen van ophaaldagen. Zo rijden de vuilniswagens minder kilometers en ook dat is beter voor het milieu!

Laag inkomen? Regel je zorgverzekering via ons!

Ben jij al bekend met de Gemeentepolis? Dit is een collectieve zorgverzekering die wij aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Wij betalen mee aan deze verzekering. Hierdoor heb jij minder kosten en ben je toch goed verzekerd.

Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl/oisterwijk. Je ziet meteen of jij gebruik mag maken van de zorgverzekering.

Voor vragen en meer informatie

Bel voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering naar de klantenservice van CZ  (088) 555 77 77 of VGZ (0900) 7779 97 71.

Hulp via Loket Wegwijs

Wil je dat er iemand met je meekijkt? Dat kan ook! Kom langs bij Loket Wegwijs Oisterwijk in Tiliander aan de Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Dat kan iedere donderdag tijdens het inloopspreekuur van 09.00 tot 10.30 uur.

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers

Op 13 december ondertekende wethouder Dion Dankers namens ons samen met de directeur-bestuurders van drie woningcorporaties en de vertegenwoordigers van drie huurdersorganisaties prestatieafspraken over het wonen in Oisterwijk voor 2022.

Het resultaat van een intensief en gezamenlijk doorlopen proces door alle betrokken partijen.

 

Nauwe samenwerking

Dit is het tweede jaar dat er met drie woningcorporaties (woningstichting Leystromen, TBV Wonen en Woonveste) en de drie huurdersvertegenwoordigingen (Stichting Huurders Leystromen, Huurdersvereniging Heusden en HBO TBV Wonen/Kleine Kernen) prestatieafspraken zijn gemaakt. De partijen realiseren zich dat de woningmarkt momenteel krap is. Er is sprake van een tekort aan sociale huurwoningen. Dit is te zien bij de verdeling van woningen, zoektijden van woningzoekenden en de behoefte bij gemeente en maatschappelijke partijen aan nieuwbouw. Dit betekent dat er voor alle partijen een uitdaging ligt om innovatieve oplossingsrichtingen te verkennen.

De prestatieafspraken

Er zijn afspraken gemaakt over de toekomstige  bouw van  sociale woningen bij o.a. Beekdal/De Leije, KVL terrein en over herstructurering van een tweetal complexen. Ook is afgesproken om volgend jaar te kijken naar het vergroten van de slagingskansen voor starters. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden voor speciale doelgroepen. Hierbij is te denken aan o.a. de grotere vraag van vergunninghouders en de uitstroom vanuit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. De afspraak is gemaakt om nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden van tijdelijke woningen (flexwonen). De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd, zonder dat dit voor lastenverhoging zorgt bij de bewoners. Van belang is dat er aandacht blijft voor de betaalbaarheid van het wonen en de leefbaarheid van de kernen.

Nieuwe woonzorgvisie

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de Oisterwijkse woonvisie uit 2016. In 2021 is gestart met het traject om te komen tot een nieuwe woonzorgvisie. Deze zal naar verwachting in april 2022 door de raad worden vastgesteld. Onderdeel van de nieuwe woonzorgvisie is een onderzoek naar de benodigde omvang van de sociale woningvoorraad. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor de corporaties om te kunnen kwantificeren waar de investeringscapaciteit zit voor deze opgave. Dit betekent dat voor de concrete nieuwbouwopgave 2022 een overgangsjaar is. Zodra de woonzorgvisie is vastgesteld wordt een gezamenlijk meerjarenplan  ontwikkeld voor de concreet gewenste en benodigde nieuwbouw.

Valse berichten in omloop over boosterprik

Er gaat een nepbericht de ronde waarbij de naam van de GGD misbruikt wordt. In de valse e-mail proberen oplichters senioren te overtuigen dat ze een afspraak voor een boosterprik moeten maken.

Wie echter op de link in het bericht klikt, belandt op een nagemaakte omgeving van hun bank. Op deze manier proberen cybercriminelen bank- en persoonsgegevens van nietsvermoedende slachtoffers buit te maken.

Het nepbericht circuleert al enige tijd. Ouderen wordt wijsgemaakt dat ze een afspraak moeten maken voor een boosterprik, voor extra bescherming tegen het coronavirus. Ook krijgen ze het verzoek om geld over te maken voor de vaccinatie.

Inenten is gratis en vrijblijvend

GGD GHOR wijst erop dat de e-mail niet afkomstig is van de gezondheidsorganisatie en dat de inhoud ervan nep is. Inenten is namelijk gratis en vrijblijvend, ook als je in aanmerking komt voor de boosterprik. Verder attendeert de GGD erop dat ze nooit e-mails met een uitnodiging voor vaccinatie verstuurt. Het RIVM is de enige organisatie die per brief uitnodigingen de deur uit doet voor een boostervaccinatie.

Er zijn meer signalen die erop wijzen dat de e-mail nep is. Zo is het taalgebruik in het bericht ‘overdreven formeel’ en zitten er veel taal- en spelfouten in. “We proberen de communicatie vanuit GGD GHOR Nederland juist altijd laagdrempelig en eenvoudig te houden. En uiteraard correct”, aldus de instantie.

Dat je na het drukken op de link in de uitnodiging uitkomt bij een digitale bankomgeving, is een signaal waarbij direct alarmbellen horen af te gaan. Een vaccinatie is gratis. Geen enkele GGD vraagt je om een bankrekening of om geld over te maken. Oplichters proberen op deze manier bank-, inlog- of persoonlijke informatie van slachtoffers te stelen. Dit wordt ook wel phishing genoemd. Met deze informatie proberen cybercriminelen geld te stelen, of doen zij zich voor als een ander. Dit is identiteitsfraude.

Wie het valse bericht over een verplichte boostervaccinatie ontvangt, krijgt het advies deze niet te openen en direct weg te gooien. De e-mail is spam en een poging om van oplichters om geld afhandig te maken van mensen die niet weten hoe het vaccinatieproces in elkaar steekt.

Woningbouwontwikkeling middenterrein KVL

Het college heeft in de vergadering van 14 december 2021 besloten de raad te vragen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 22 appartementen op het middenterrein van KVL in Oisterwijk.

Het behoud van de monumentale bomen is als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van het middenterrein. Het conceptplan voor het appartementengebouw en de groene inrichting van het middenterrein zijn in overleg met onder meer de bewoners van de Lakfabriek uitgewerkt. Als gevolg hiervan is het plan op onderdelen aangepast (ingang parkeerkelder, vergroening van het gebouw en het middenterrein, kleurstelling gebouw). Ook worden minder appartementen gerealiseerd dan gepland.

 

De wijzigingen in het oorspronkelijke plan leiden tot kleine afwijkingen op het bestemmingsplan. Daarom moet nu een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure worden opgestart. Voordat daar mee kan worden gestart, moet de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

 

Gemeenteberichten 16 december 2021

Afvalkalender 2022

De afvalkalender 2022 is bekend! Je ziet de nieuwe data in de AfvalstoffendienstApp. Downloaden kan ook op de website www.afvalstoffendienst.nl. Liever een papieren versie? Bel dan naar de Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch via (073) 615 65 07.

Onderwerpen college

 • Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda 2021
 • RIB Gebiedsvisie De Baars
 • Vaststelling bestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27 Haaren
 • Winterterrassen Oisterwijk
 • Afwijken inkoopbeleid bouw- en woonrijp maken Beekdal, Haaren
 • Ambitiedocument gedeelte mobiliteit Oost-Brabant

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Burgersstraat t.h.v. nr 11 Haaren, het kappen van 2 kastanjebomen
 • Schoolstraat 1, 1a en 1b Oisterwijk, het plaatsen van screens
 • langs de Belvertsestraat tussen nr 24 en 42b Haaren, het kappen van 2 dode beuken en een dode eik
 • Eind t.h.v. 19c Haaren, het kappen van een eik met een slechte vitaliteit
 • De Scheerman Moergestel thv van het voetbalveldje, het kappen van een dode esdoorn
 • Industrieweg 17-1 en 19 Moergestel, het revitaliseren en gedeeltelijk uitbreiden van een bestaande bedrijfshal
 • Beukendreef 35 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Verleend

 • Kerkstraat 88 Oisterwijk, het slopen van bijgebouwen
 • Kruising Oliviersweg-Heusdensebaan/Splitsing Kreitenstraat, het plaatsen van 2 verwijzingsborden gedurende 8 maanden per jaar
 • Nassaulaan 14 Oisterwijk, het vergroten van de bestaande dakkapel en het veranderen van de voorgevel
 • Servennenstraat 6 Moergestel, het bouwen van een kantine annex presentatieruimte met kantoorruimte
 • Kerkstraat 5 Haaren, het maken van een composthoop met houtsnippers
 • Rijksweg 5 Haaren, het kappen van een rode beuk
 • Willem de Zwijgerlaan t.h.v. 72 Oisterwijk, het kappen van een berk met een slechte vitaliteit
 • Vloeiweg 117 Oisterwijk, het opbouwen van de garage
 • Biezenstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw
 • Verhoevenlaan 39A Oisterwijk, het plaatsen van twee dakkapellen
 • Korenstraat 34A Moergestel, het verbouwen van een woning
 • Perceel nabij Masperstraat 2 Moergestel, het kappen van 40 lindebomen in strijd met het bestemmingsplan

Verlengd

 • Scheepersdijk 5 Oisterwijk, het aanbouwen en renoveren van de woning

Vergunning evenementen en horeca

 • Een Alcoholwetvergunning aan het horecabedrijf Het Blijvertje aan de Oirschotseweg 85 in Moergestel
 • Een Alcoholwetvergunning aan het horecabedrijf Brouwhuys Reuz B.V. aan het Rootven 43 in Moergestel

Hoe zit het nou met glasvezel in onze gemeente?

Deze zomer maakten we bekend dat Delta Fiber Nederland alle woningen en bedrijfspanden in onze kernen aansluiten op glasvezel. Goed nieuws, want hiermee zijn we als gemeente klaar voor de toekomst. Maar hoe werkt de aanleg van glasvezel precies? En wat is onze rol? We leggen het uit.

Het gebruik van internet wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. We vergaderen steeds meer online, bekijken films via Netflix en streamen muziek. Glasvezel maakt super snel internet mogelijk en draagt daarom bij aan het een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. De aanleg van glasvezel is in handen van commerciële bedrijven. Dat betekent dat deze commerciële partijen hun eigen agenda’s hebben. Zij bepalen zelf wanneer, waar en in welke specifieke gebieden zij willen aanleggen.

Geen commercieel belang gemeente

Vanuit de Telecomwet zijn wij verplicht partijen toe te laten. Wij hebben hierbij geen commercieel belang of voorkeur. Wel kunnen wij in gesprek gaan met partijen om zo tot een beter resultaat te komen voor onze inwoners en bedrijven. Eind 2020 hebben twee glasvezelaanbieders, KPN en Delta Fiber Netwerk, laten weten glasvezel te willen aanleggen in onze gemeente. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de twee glasvezelaanbieders. Deltafiber kwam het meest aan de wensen van de gemeente tegemoet. Bijvoorbeeld dat zij de intentie hebben om bedrijventerreinen aan te sluiten op glasvezel.

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Deltafiber

Om de overlast in de openbare ruimte te beperken hebben we afspraken gemaakt met Deltafiber en vastgelegd in een SOK. Dit betekent niet dat KPN (of een andere partij) in de toekomst geen glasvezel meer mag aanleggen binnen onze gemeente. Het college kan ook met een andere partij een samenwerkingsovereenkomst aangaan.

Stoep mogelijk vaker open

Er zijn nu geen concrete afspraken met andere partijen om glasvezel aan te leggen in Oisterwijk. In het ideale geval komen aanbieders tot een co-investering. In plaats van twee glasvezelnetwerken aan te leggen, investeren ze dan samen in één netwerk met open toegang voor internetaanbieders. Dan hoeft de stoep ook maar één keer open. Het is aan de marktpartijen om hierover te beslissen.

Klik & Tik nu ook in Haaren en Moergestel
Leer omgaan met de computer

In deze tijd kun je niet meer om de computer heen. Veel zaken regel je online. Het is niet voor iedereen even makkelijk om hierin mee te gaan. En je wilt ook niet steeds aan anderen  vragen om het voor je te regelen.

Herken je dit? Zou je het liever zelf kunnen? Dan is er nu de mogelijkheid om onafhankelijk te worden waar het gaat om het regelen van online zaken.

Wanneer

Vanaf januari 2022 start de bibliotheek namelijk ook met Klik & Tik trainingen in Moergestel en Haaren. In deze training leer je hoe je zoekt op het internet, hoe je een e-mail verstuurd, hoe je formulieren invult en nog veel meer. Je wordt begeleid, maar je kunt op je eigen tempo werken. Na afloop krijg je een certificaat. De training is gratis. De trainingsdagen zijn als volgt:

 • Moergestel: vanaf 24 januari elke maandag van 10.00 tot 12.00u in Den Boogaard
 • Haaren: vanaf 27 januari elke donderdag van 10.00 tot 12.00 in Den Domp

Meedoen

Bel voor meer informatie en aanmelden met:

 • Otto Janssen, telefoonnummer: (013) 547 08 58

Afhankelijk van het aantal actieve deelnemers kun je meedoen of je krijgt een plekje op de wachtlijst.

Openingstijden gemeentekantoor en milieustraat tijdens de feestdagen

De feestdagen komen eraan en daarom zijn er wat wijzigingen in onze openingstijden van het gemeentekantoor en de milieustraat Oisterwijk.

We hebben het op een rij gezet:

 • 30 december: geen koopavond op het gemeentekantoor, deze sluit om 17.00 uur
 • 24 en 31 december: de milieustraat Oisterwijk gaat om 14.00 uur dicht
 • De brievenbus van het gemeentekantoor is tijdelijk afgesloten: van 31 december 13.00 tot 2 januari 07.30 uur

Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december is het gemeentekantoor zoals gebruikelijk vanaf 13.00 uur dicht.

Subsidie controle Coronatoegangsbewijzen
Voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra

Als je Coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren, is er de tijdelijke subsidieregeling controle coronatoegangsbewijs. Met de subsidie willen wij de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten ondersteunen en tegemoetkomen in de kosten.

Het gaat om de volgende sectoren:

 • evenementenbranche
 • horeca
 • sportverenigingen
 • culturele instellingen
 • wijkcentra

Op www.oisterwijk.nl/ondernemen/ondernemers-en-coronacrisis lees je meer over deze regeling en hoe je een aanvraag doet.

Aanvraag uiterlijk 9 januari 2022
Heb je in de periode 22 september tot en met 31 december 2021 controle op CTB moeten uitvoeren, dan mag je een aanvraag voor subsidie controle CTB doen. Aanvragen je via onze website www.oisterwijk.nl/subsidiectb tot en met 9 januari 2022. Doe dit uiterlijk 9 januari 2022 anders kunnen wij je aanvraag niet meer in behandeling nemen.

Hoogte subsidie

Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per aanvraag bedraagt €2.000. Wij hebben in totaal € 73.357,20,- gereserveerd voor de subsidie. Als de totale hoogte van de aangevraagde bedragen het beschikbare subsidiebedrag overschrijdt dan passen we een verdeelsleutel toe bij de toekenning van de individuele vergoeding.

Te kappen bomen in december en januari

Wij moeten regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we je graag op de hoogte stellen van bomen die we zonder vergunning kappen en de reden daarvoor. Zo word je niet verrast. De planning voor december en januari is:

 • 2 essen met een slechte gezondheid in de Rijckevorsellaan bij huisnummer 17
 • Esdoorn met een slechte gezondheid bij Oranjelaan 8
 • Zomereik met een dode top achter woning ‘t Seuverick huisnummer 57
 • Een dode berk en den bij camping Valkenbosch aan de Oirschotsebaan
 • Een dode berk en zomereik aan de Oirschotsebaan bij Piet Plezier
 • Scheve Amerikaanse eik langs het Lissabonpad bij Bosweg 173
 • Berk met holte en scheur in de stam aan de Pater van der Elsenstraat bij de hoek met de Rijckevorsellaan
 • Hemelboom die wortelopdruk veroorzaakt in Den Herd bij huisnummer 8
 • 3 dode berken bij Waterhoefstraat 1
 • Dode berk Oostelvoortjes bij lichtmast nummer 16
 • 2 dode paardenkastanjes Willem van der AA-park
 • Dode meelbes bij Canisiusstraat 16
 • Dode meelbes bij Graafschap Megenstraat 2
 • 5 berken Klompven bij huisnummers 16a, 18a en 19
 • Berk met een slechte gezondheid in de Patrijslaan
 • Dode eik bij Klomven 17
 • 4 dode berken Kollenburgsebaan (zandpad richting Heikant)
 • 17 dode berken op meerdere locaties langs de Oirschotsebaan
 • 2 iepen met een slechte gezondheid in de Wildemanstraat bij huisnummers 14 en 44
 • Dode es in de Berkenlaan, bij de Moergestelseweg
 • 2 dode essen bij de Belvertsestraat 42 (zandpad)
 • Dode berk bij de kruising ’t Bruggelaar
 • Dode haagbeuk bij de Burgemeester van den Oeverstraat 16

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Tijdelijk gratis parkeren in het centrum

Parkeren in het centrum van Oisterwijk en niet betalen? Dat mag! Tijdelijk dan, want we sluiten de parkeerautomaten namelijk af met een kap die beschermt tegen vuurwerk.

Het gratis parkeren gaat in vanaf zondag 19 december en duurt tot en met zondag

2 januari. Diezelfde dag halen we de beschermkappen van de automaten. Op maandag 3 januari om 09.00 uur gaat het betaald parkeren weer in.

We controleren in deze periode wel of auto’s een beetje netjes staan. Dus niet op stoepen, in zones met een parkeerverbod, dubbel parkeren of zonder kaart op een gehandicaptenparkeerplaats. Oftewel, gratis parkeren, maar dan wel in de vakken.

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) van vrijdag 7 januari tot en met maandag 24 januari op een verzamelplaats achterlaten.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • op het grasveld achter de Leerfabriek

Waterhoef

 • op het gras aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • Icarusplein – Willem de Zwijgerlaan op het gras
 • de hoek van de Meidoornlaan – Kapelaan Huyberslaan op het gras

Pannenschuur

 • Willem van der Aa-park
 • op de hoek Dommel – Langvennen-Zuid op het gras (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • Lavendel op het gras naast het wijkcentrum
 • op het gras bij het hondenuitlaatveld De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het gras hoek Kruizemunt – Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat voor huisnummer 34
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat – Esschebaan in de berm

Klompven – Eikenven en omgeving

 • op het gras tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • Wildemanstraat – Biezenstraat op het gras van de middenberm
 • Frans Halsstraat op de hoek met de Durendaeldreef

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan – Oranjelaan – Emmalaan op het gras

De Scheepersdijk en omgeving

 • Le Sage ten Broekstraat – Scheepersdijk in de parkeervakken tegenover de Levenskerk

Heukelom

 • op de hoek Heukelomseweg – het Heikesspoor in de berm

Moergestel

 • De Scheerman op het gras bij het tijdelijke speelveld
 • Kloosterlaan – Kasteellaan op het gras
 • Hogendriesplein op het gras
 • Mispelbos op het gras

Haaren

 • Groenplein
 • Zwartrijt
 • Leijpad

Gemeenteberichten 9 december 2021

Onderwerpen college

 • Intentieverklaring Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en Regionaal Klimaatfonds
 • Raadsinformatiebrief toezichtoordeel over het informatie- en Archiefbeheer voor het jaar 2021
 • Raadsinformatiebrief GHO
 • Beantwoording art 42 vragen afsluiting Pijnendijk
 • Tijdelijk verbod carbidschieten

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het wijzigen, verplaatsen of verwijderen van de machines
 • Oirschotseweg 15 Moergestel, het kappen van een tulpenboom
 • Heisteeg 20 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Nassaulaan 6 Oisterwijk, het verbouwen van een vrijstaande woning
 • Oisterwijkseweg 5 Haaren, het vernieuwen van een kap en het vergroten van een dakkapel
 • Kerkstraat 5 Haaren, het maken van een composthoop met houtsnippers
 • Bim Van Der Kleistraat 27 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel op het schuine dak aan de voorzijde
 • Reitselaan 49 Haaren, het bouwen van een poolhouse
 • De Lind 34 Oisterwijk, het wijzigen van kleurstelling en materialisatie van gevelonderdelen op de reeds verleende vergunning
 • Hoevenseweg langs het zandpad Oisterwijk, het kappen van 2 dode berken
 • Baerdijk t.h.v. nr 139 Oisterwijk, het kappen van een stam van een moeraseik
 • Groenstraat t.h.v. nr. 63 Oisterwijk, het kappen van een moeraseik (vitaliteit slecht)
 • Beukendreef t.h.v. Telstarlaan 86 Oisterwijk, het kappen van 2 beuken

Verleend

 • Tilburgseweg t.h.v. 64 Oisterwijk, het kappen van een slechte linde

Verlengd

 • Vossenhoorn 5 Moergestel, het wijzigen van de omgevingsvergunning voor het behouden van de hal voor statische opslag
 • Kerkstraat 88 Oisterwijk, het slopen van bijgebouwen
 • Burgemeester Suyslaan 21 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit in de tuin
 • Servennenstraat 11 Moergestel, het bouwen van een loods

Ingetrokken

 • Hild 22 Moergestel, vanwege het beëindigen van het houden van melkrundvee en varkens (omgevingsvergunning beperkte milieutoets, OMWB zaaknummer 2021-051342)

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het instellen van een inhaalverbod op de Heukelomseweg op het wegvak tussen huisnummer 32 en huisnummer 38
 • Het aanpassen van de voorrangssituatie op het kruispunt Wilhelminalaan-Hondsbergselaan in Oisterwijk
 • Het instellen van de uitzondering op het éénrichtingsverkeer in de Burgemeester van Beckhovenstraat Oisterwijk vanwege de afvalinzameling

10-13 december balie gemeentekantoor dicht

Vanaf 10 december gaan we voor een aantal producten over op een ander systeem. Dat betekent dat de balie op het gemeentekantoor dicht is op vrijdag 10 en maandag 13 december. Je kunt dan geen paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of uittreksel afhalen. Ook spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Vanaf 14 december zijn we weer gewoon bereikbaar.

Bijdrage sport of culturele activiteit

December is voor veel mensen een dure maand, maar voor sommige inwoners is het hele jaar duur.

Geldt dat voor jou? En heb je daardoor geen geld voor sport of een culturele activiteit. Wij hebben daarvoor het zogenoemde ‘declaratiefonds’.

Het declaratiefonds maakt het voor inwoners met een laag inkomen toch mogelijk om naar het theater, sportles, de film of gewoon een dagje weg te gaan. Meer weten over het declaratiefonds en of jij er recht op hebt? Misschien kun je de bijdrage nog aanvragen over 2021. Doe dat dan wel vóór 31 december. Kijk dan op onze website www.oisterwijk.nl/declaratiefonds.

Fietspad kruising Baerdijk en Stroomdaalpad aangepast

De werkzaamheden aan de kruising tussen de Baerdijk en het Stroomdaalpad zijn opgeleverd. Het middenstuk is breder gemaakt en voorzien van een zebrapad. Daarnaast is het fietspad voortaan groen van kleur.

Uit onderzoek blijkt dat hiermee de zichtbaarheid van het kruispunt verbetert en de veiligheid toeneemt. Anne Cristien Spekle is blij met de aanpassingen: “Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Afgelopen jaren waren er op het kruispunt nog steeds ongelukken. Met deze aanpassingen hopen we dat het voor automobilisten écht duidelijk is dat ze hier moeten opletten. Of het echt veilig wordt staat of valt natuurlijk ook met het gedrag van de weggebruikers.”

Laag inkomen? Regel je zorgverzekering via ons!

Ben jij al bekend met de Gemeentepolis? Dit is een collectieve zorgverzekering die wij aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Wij betalen mee aan deze verzekering. Hierdoor heb jij minder kosten en ben je toch goed verzekerd.

Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl/oisterwijk. Je ziet meteen of jij gebruik mag maken van de zorgverzekering.

Voor vragen en meer informatie

Bel voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering naar de klantenservice van CZ  (088) 555 77 77 of VGZ (0900) 7779 97 71.

Hulp via Loket Wegwijs

Wil je dat er iemand met je meekijkt? Dat kan ook! Kom langs bij Loket Wegwijs Oisterwijk in Tiliander aan de Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Op de eerste verdieping van Tiliander staan vrijwilligers klaar om je verder te helpen. Een afspraak is niet nodig. De vrijwilligers zijn er op:

 • Woensdag 15 december van 14.00 tot 16.00 uur
 • Donderdag 9 en 16 december van 09.00 tot 10.30 uur

Wij gaan aan de slag met Heldere Taal

Op 30 november heeft gemeentesecretaris Coen Boode namens onze organisatie de Direct-Duidelijk-Deal ondertekend. Het doel van deze deal is betere brieven in duidelijke taal.

We merken dat inwoners vaak last hebben van de moeilijke taal die wij gebruiken in onze brieven. Wij willen daar wat aan doen. Met het ondertekenen van de deal spreken wij af om voortaan duidelijke brieven te schrijven. Dat doen we bijvoorbeeld door onze medewerkers schrijfcursussen aan te bieden. Daarnaast hebben we binnen de organisatie ‘Taalmaatjes’. Dit zijn medewerkers die hun collega’s helpen bij het schrijven van betere brieven.

“Als inwoner van een gemeente wil ook ik een duidelijke brief ontvangen, die ik meteen begrijp en waar alleen de informatie in staat die ik nodig heb”, vertelt Coen, “Samen zetten we de schouders eronder om dit het komende jaar te verbeteren, voor jou als inwoner van Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk.”

Het ondertekenen van de Direct-Duidelijk-Deal is een van de acties die wij in gang zetten om de dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen te verbeteren. Op 16 december beslist de gemeenteraad wat zij belangrijk vinden aan deze dienstverlening vanuit de gemeente.

Campagne Direct Duidelijk

De landelijke campagne Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Op de website www.directduidelijk.nl staan tips en voorbeelden. Ook worden er bijeenkomsten voor organisaties georganiseerd om ideeën uit te wisselen en de samenwerking tussen organisaties verder te helpen. Daar maken wij ook gebruik van!

Zwemmer Stan Pijnenburg uit Haaren gehuldigd

Zwemmer Stan Pijnenburg uit Haaren is gehuldigd door wethouder Dion Dankers. Hij won 1 keer Goud en 2 keer een Bronzen medaille op het EK kortebaanzwemmen in het Russische Kazan.

 

Pijnenburg won Goud met zijn team op de 4×50 meter vrije slag estafette. Daarnaast won hij Brons op de 200 meter vrije slag en nog een keer Brons samen met zijn team op de 4 x 50 meter wisselslag estafette.

 

Zwemclub OZC’57

Zijn zwemcarrière begon bij zwemclub OZC’57. Al snel bleek hij over een groot talent en doorzettingsvermogen te beschikken. Hij debuteerde internationaal tijdens het WK in 2017 in Boedapest.

 

Verbinding bedrijfsleven  

Wethouder Dion Dankers nodigde Pijnenburg uit voor een huldiging op het Raadhuis. “Ik ben ongelooflijk trots op Stan en heb veel waardering voor zijn inzet en enthousiasme. Ik vind het belangrijk dat topsporters zoals Stan de mogelijkheid krijgen om hun talenten maximaal tot uiting te laten komen. Ik zet hiervoor mijn netwerk in om dit mogelijk te maken.”