Tijdelijk cameratoezicht deel Pannenschuurlaan

Op dinsdag 29 augustus is de gemeente Oisterwijk een proef gestart met tijdelijk cameratoezicht in een gedeelte van de Pannenschuurlaan. Dit naar aanleiding van klachten begin juli van buurtbewoners over vandalisme en overlast in de straat. Het ging hierbij onder andere om vernielingen aan geparkeerde auto’s.
In gesprek met bewoners
De gemeente is met de buurtbewoners in gesprek gegaan. Samen is gekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de overlast te verminderen. Een van deze maatregelen is het plaatsen van tijdelijk cameratoezicht met als doel de vernielingen en overlast te voorkomen. Dinsdag 29 augustus zijn de camera’s geplaatst. De buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Powered by WPeMatico