Tag Archief van: website

Gemeenteberichten 23 juni

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van Gèssels Beachevent in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Het Sint Jansplein (het gedeelte vóór den Boogaard);

in Moergestel, op vrijdag 24 juni 2016 van 18.00 uur tot maandag 27 juni 2016 19.00 uur.
In verband met het houden van een straatfeest in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:
• Prinses Marijkestraat (van Prinses Margrietstraat tot Prinses Irenestraat) in Oisterwijk op zaterdag 25 juni 2016 van 10.00 uur tot zondag 26 juni 2016 om 16.00 uur.
In verband met een Pasar Braderie afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Lind Zuid (vanaf de Dorpsstraat tot aan de Gemullehoekenweg)
• De draai van de Lind Noord naar de Lind Zuid


Meldingen incidentele festiviteiten

Er is een melding ingediend door:
• Mevrouw Scheerlinck Oisterwijk, voor het organiseren van een garagesale op zondag 26 juni 2016 aan de Heusdensebaan (gedeelte tussen het spoor en de Sprendlingenstraat) in Oisterwijk van 09.00 tot 16.00 uur;
• Mevrouw Jansen Oisterwijk, voor het organiseren van een straatfeest op 25 juni 2016 in de Prinses Marijkestraat (tussen Prinses Margrietstraat en Prinses Irenestraat) van 14.00 tot 01.00 uur;


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• In groenstrook voor Eikenven 10 Oisterwijk, het kappen van een berk. Dossiernummer 2016-0469, ingediend op 09-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Peperstraat 52 Oisterwijk, het kappen van een conifeer. Dossiernummer 2016-0470, ingediend op 09-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Dorpsstraat 29 Oisterwijk, het wijzigen van de bestaande gevel. Dossiernummer 2016-0472, ingediend op 09-06-2016 (Activiteit; Bouwen, Monumenten);
• Driehuizerweg 5 Moergestel, het bouwen van een varkensstal. Dossiernummer 2016-0475, ingediend op 10-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oirschotseweg 45 Moergestel, het tijdelijk wonen in een bijgebouw voor 1 jaar. Dossiernummer 2016-0477, ingediend op 13-06-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Naast Pannenschuurlaan 94 Oisterwijk, het kappen van een esdoorn. Dossiernummer 2016-0481, ingediend op 14-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Rosepdreef tussen Oirschotsebaan (kapel) en restaurant Mijnheer van Eijck Oisterwijk, het kappen van 3 dode eiken. Dossiernummer 2016-0482, ingediend op 14-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Posthoornseweg 5 C Oisterwijk, het kappen van een dode grove den. Dossiernummer 2016-0484, ingediend op 14-06-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Wilhelminalaan 1 B Oisterwijk, het kappen van 6 bomen. Dossiernummer 2016-0429, verzonden aan aanvrager op 13-06-2016 (Activiteit; Kappen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Klompven 7-9 Oisterwijk, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0375, ingediend op 22-04-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 40 Oisterwijk, het afwijken van de geldende bestemming. Dossiernummer 2016-0369, ingediend op 20-04-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Almystraat 14 Oisterwijk, het bouwen van 39 woningen KVL fase II. Dossiernummer 2016-0398, ingediend op 03-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Rootven 38 Moergestel, het bouwen van een verdieping op een supermarkt. Dossiernummer 2016-0394, ingediend op 02-05-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Baaneind 2 A Heukelom, het verbouwen van een bergruimte en het plaatsen van kozijnen. Dossiernummer 2016-0376, ingediend op 23-04-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Monseigneur Poelsstraat 4 Oisterwijk, het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep. Dossiernummer 2016-0378, ingediend op 25-04-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Heuvelstraat 20 Moergestel, het bouwen van een materieelberging. Dossiernummer 2016-0377, ingediend op 25-04-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• St. Jansplein Moergestel, het plaatsen van een bronzen monument. Dossiernummer 2016-0402, ingediend op 04-05-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan).


Sociaal Innovatie Centrum in Oisterwijk geopend

Op donderdag 16 juni is het Sociaal Innovatie Centrum (SIC) in Oisterwijk geopend in het Poirtershuis. Binnen SIC Oisterwijk werken studenten en docenten van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie samen met professionals van Dagelijks Leven aan innovaties met betrekking tot problematiek rondom dementie.

Dit centrum is een toegankelijke plek waar ontmoetingen tot stand komen tussen mensen met en zonder dementie, tussen jong en oud, klein en groot. Verbinding maken tussen verschillende doelgroepen. Dat is waar SIC voor staat.

Vooruitstrevend
Wethouder Peter Smit sprak tijdens de opening zijn waardering uit voor deze initiatieven: “In de gemeente Oisterwijk lopen wij voorop als het gaat om het creëren van mogelijkheden voor mensen met dementie. Een initiatief zoals dit past hierbij en is zeer welkom. Er wordt echt gekeken naar innovatieve oplossingen en hoe deze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Ook de samenwerking tussen professionele zorg en onderwijs is erg waardevol.”

Meer over het Poirtershuis
In het hart van Oisterwijk vinden mensen met dementie, alzheimer of andere vormen van geheugenverlies hun tweede thuis. Het Poirtershuis is gevestigd in het monumentale pand van de voormalige huishoudschool naast de Sint Petruskerk. Zorgprofessionals zorgen hier ervoor dat het de bewoners aan niets ontbreekt, van vakkundige verzorging tot afwisselende dagbesteding. Alle zorg wordt zoveel mogelijk geleverd vanuit de mogelijkheden van de bewoners, rekening houdend met hun beperkingen.


Schrijf je in voor de Zomerschool 2016
Van 25 tot en met 29 juli is er weer een nieuwe editie van de Zomerschool. Deze week is speciaal bedoeld voor leerlingen van de basisschool die in de gemeente Oisterwijk wonen. Inschrijven kan nog tot 15 juli en er is ruimte voor 35 deelnemers.

Tijdens de Zomerschool worden leerzame en uitdagende activiteiten georganiseerd. Dit jaar is het thema ontdekkingsreis. De bibliotheek in Tiliander trapt af op maandag 25 juli met ‘Beestenboel in de bieb’. Er komt een Luisterhond, die kinderen helpt bij het leren voorlezen. In het café van Tiliander staat de hele dag het digilab van de bibliotheek. Waar kinderen mogen experimenteren met de nieuwste gadgets.

Aanmelden
Aanmelden kan via Sanne van den Hoven (06) 106 973 33 of Elja Barten eljabarten@contourdetwern.nl. U krijgt een inschrijfformulier dat u kunt inleveren bij Blokshekken 3, 5061 HA in Oisterwijk. Deelname aan de Zomerschool kost €25,- per kind. Het inschrijfgeld betaalt u op 25 juli, de eerste dag van de Zomerschool. Kunt u het inschrijfgeld niet betalen? Laat dit dan weten bij uw inschrijving. Er wordt gekeken naar een passende oplossing.

Meer informatie
Zomerschool 2016 is tot stand gekomen in samenwerking met Brede School Oisterwijk, ContourdeTwern, Pedagogische Praktijk van den Hoven en Stichting Oisterwijk Centraal. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sanne van den Hoven of Elja Barten.


Noteer in de agenda: 29 oktober regionale veteranendag 2016

De gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen en Oisterwijk organiseren op zaterdag 29 oktober een regionale veteranendag. De veteranendag is in Kaatsheuvel in het gemeentehuis en multifunctioneel centrum ‘Het Klavier’.

Alle veteranen die staan ingeschreven bij het Veteraneninstituut en die in 1 van de deelnemende gemeenten wonen, ontvangen een uitnodiging. Bent u een veteraan uit de gemeente Oisterwijk maar niet ingeschreven bij het Veteraneninstituut? En u wilt wel een uitnodiging ontvangen? Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar esther.tol@oisterwijk.nl.

Programma
Het programma van de veteranendag wordt later bekend gemaakt. Het belooft net als vorig jaar in Tilburg een prachtige dag te worden. Dus noteer 29 oktober alvast in uw agenda.


Hij is er weer: de eikenprocessierups
De eikenprocessierups is weer gesignaleerd. De gemeente houdt zo goed mogelijk in de gaten waar de rups zit en verwijdert deze vervolgens. Komt u de rups toch nog tegen? Geef het door via www.oisterwijk.nl/melden.
De haartjes van de eikenprocessierups veroorzaken klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Ga ieder contact met de rups of resten zoals brandharen en nesten, zoveel mogelijk uit de weg. Komt u in een gebied met eikenprocessierupsen, zorg dan voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
Behandeling
Komt u toch in contact met de eikenprocessierups of de haren van de rupsen, neem dan de volgende maatregelen:
• Ga niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid goed met water
• Was ook uw kleren als dat nodig is, liefst op 60 graden
• Een zachte crème kan misschien verlichting geven
De klachten verdwijnen meestal binnen 2 weken, maar neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Vragen over de eikenprocessierups stelt u aan de GGD.
In de omgeving van uw woning
Wanneer de rups in de omgeving van uw woning voorkomt, probeer dan te voorkomen dat de brandharen of nesten uw huis inwaaien. Sluit zandbakken af en laat speelgoed niet buiten liggen. Op plaatsen waar de eikenprocessierups is geweest, kunnen de brandharen nog 6 tot 8 jaar overlast bezorgen.


GGD lanceert app voor reizigers

De GGD heeft de app: ‘GGD reist mee‘ gelanceerd. Het is een gratis app, bedoeld voor reizigers naar (sub)tropische bestemmingen. U kunt de app downloaden in de App Store of op Google Play.

De app maakt gebruik van GPS en daardoor kunnen reizigers ter plekke berichten ontvangen als er in een land ergens voor wordt gewaarschuwd. Denk aan een bericht over een nieuwe epidemie, zoals zikavirus of ebola, maar ook politieke onrust of een negatief reisadvies. Dat bericht ontvangt de reiziger alleen als hij/zij daadwerkelijk in dat land is.

Op reis
De app is geschikt voor iPhone en Android. Ook is het mogelijk de app offline te gebruiken. Handig, als er even geen WiFi in de buurt is. De app zelf staat vol met tips en informatie:

• Reistips, bijvoorbeeld ‘Hoe voorkom ik een muggenbeet? ‘of ‘Hoe voorkom ik hoogteziekte?’
• In het onderdeel ‘Wat te doen bij….’ beantwoordt de app vragen als: ‘Wat te doen bij een honden- of apenbeet?’
• Informatie over de meest relevante (tropische) ziekten en vaccinaties
• In de landenzoeker staat welke vaccinaties nodig zijn per land
• Bij ‘Handige links’ staan websites en apps die voor de reiziger naar de (sub)tropen relevant zijn, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Via sociale media of de website kan men in contact komen met het webcareteam. Het team beantwoordt vragen van reizigers in het buitenland of wijst ze de weg
• Via de app kunt u een afspraak bij de GGD maken.


Wissel het trekkercertificaat voor 1 juli om
Heeft u nog een trekkercertificaat? In sommige gevallen moet u het certificaat zelf omruilen voor een rijbewijs met categorie T. Dit kan tot 1 juli 2016.
U moet het trekkercertificaat zelf omruilen als u niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 1 juli 2015
• De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het moment van aanvraag)
• U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder (ook als u uw rijbewijs heeft gehaald met 2todrive).
Omruilen doet u met het aanvraagformulier. Dit kunt u downloaden op de website www.rdw.nl.
Te laat
Bent u te laat met omwisselen? In dat geval moet u om een categorie T op uw rijbewijs te krijgen een theorie- en praktijkexamen doen. Meer informatie over categorie T leest u op www.rdw.nl.


Sfeervolle afsluiting verkeersweek Westend

Op zondag 12 juni was de afsluiting van de verkeersweek in Westend. Een week waarin vooral de jonge inwoners van de wijk zijn bijgespijkerd over verkeersveiligheid. Tijdens de afsluiting waren er verschillende activiteiten zoals een fiets APK en verkeersquiz. Buurtpreventie was aanwezig om informatie te geven. Ook waren brandweer en politie aanwezig om voorlichting te geven én auto’s en materialen mochten van dichtbij bekeken worden. Zo dichtbij zelfs dat kinderen met een werkende brandweerslang mee mochten doen aan een spuitspel.


 

Gemeenteberichten 16 juni 2016

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van een ATB-Cross in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Zandstraat tussen Heikant en Heiligenboom in Moergestel, op zondag 14 juni 2015 van 08.00 tot 16.00.
In verband met het houden van een straatfeest in Oisterwijk is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Fokkerstraat (tussen huisnummer 2 en 26) in Oisterwijk, op zaterdag 18 juni 2016 van 14.00 uur tot 01.00 uur.


Toekenning straatnaam De Roozendries in Moergestel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het heeft besloten om de nieuwe openbare ruimte (straat) in het project De Roozendries aan de Prinses Margietstraat in Moergestel te benoemen tot ‘De Roozendries’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.


Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:
– Pastoor van der Meijdenstraat 5 te Oisterwijk, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossier nummer 2016-0401, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heuvelstraat 20 te Moergestel, voor het slopen van een ligboxenstal en het realiseren van een materiaalberging. Dossier nummer 2016-0309, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heizenschedijk 1 te Moergestel, voor veranderen van het horecabedrijf. Dossiernummer 2016-0365, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Lindeplein 1 te Oisterwijk, voor veranderen van een restaurant. Dossiernummer 2016-0387, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Heizenschedijk 6 te Moergestel, voor veranderen van het autobedrijf. Dossiernummer 2016-0383, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Kerkhovensestraat 59 te Oisterwijk, voor het oprichten van een kleinschalige horeca-inrichting. Dossiernummer 2016-0174, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Laag Heukelomseweg 13 te Heukelom, voor het veranderen van een horecabedrijf. Dossiernummer 2016-0344, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage
De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.
Zie verder procedurekader nr. 1.
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het college van Oisterwijk heeft maatwerkvoorschriften in het kader van het activiteitenbesluit opgelegd voor:
– Laag Heukelomseweg 13 te Heukelom, voor het niet hoeven plaatsen van een vetafscheider. Dossiernummer 2016-0344, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu);
– Kerkhovensestraat 59 te Oisterwijk, voor het niet hoeven plaatsen van een vetafscheider. Dossiernummer 2016-0174, verzonden op 8-6-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage
De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage. Zie verder procedurekader nr. 1.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Zie verder procedurekader nr. 3 en 4.


Besluitenlijst college

In de vergadering van maandag 6 juni 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Raadsinformatiebrief Handhaving clandestien grondgebruik
Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld over het project Handhaving clandestien grondgebruik dat per 31 december 2015 is afgesloten. Het college informeert de raad en commissies over de resultaten van het project.

Toekennen straatnaam, benoeming openbare ruimte plan De Roozendries in Moergestel
Met de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Roozendries in Moergestel ontstaat er een nieuwe openbare ruimte (straat). Het college heeft besloten om hieraan de naam ‘De Roozendries’ toe te kennen.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Brasserie Klein Speik voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting gevestigd aan de Bosweg 140 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager op 06-06-2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Stichting Oisterwijk Centraal voor het organiseren van de rommelmarkt op ’t Burghtweike gelegen aan de Terburghtweg in Oisterwijk op woensdag 22 juni 2016 van 14.00 uur tot 16.00 uur.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Kloosterdreef 3 Moergestel, het kappen van 3 libanonceders. Dossiernummer 2016-0452, ingediend op 02-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• De Lind 59 Oisterwijk, het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie op dakterras. Dossiernummer 2016-0455, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kleine Hei 4 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0456, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Baaneind 2 A Heukelom, het kappen van 3 bomen. Dossiernummer 2016-0458, ingediend op 06-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Pijnendijk 5 Moergestel, het bouwen van een machineberging (wijziging op eerder verleende vergunning). Dossiernummer 2016-0459, ingediend op 07-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oirschotseweg 41 Moergestel, het kappen van 50 beuken. Dossiernummer 2016-0467, ingediend op 07-06-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Nabij Zandstraat 18 Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning. Dossiernummer 2015-0113, verzonden aan aanvrager op 06-06-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Hoog Heukelom 2A Heukelom, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0246, verzonden aan aanvrager op 08-06-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Pijnendijk 6 A Moergestel, het uitbreiden van een varkenshouderij. Dossiernummer 2015-0815, verzonden aan aanvrager op 08-06-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan, milieu).

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen beroep instellen. Zie verder procedurekader nr. 3b, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

• Heizenschedijk 1 Moergestel, het realiseren van een activiteitenbedrijf en natuurpoort. Dossiernummer 2016-0358, ingediend op 18-04-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 63 Oisterwijk, het verplaatsen van een bestaand afzuigkanaal. Dossiernummer 2016-0388, ingediend op 28-04-2016 (Activiteit; Bouwen).


Besluitenlijst Raad donderdag 9 juni

In de raadsvergadering van 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2017-2020 behandeld. Doel is om inzicht te krijgen in de relevante ontwikkelingen die zich in de komende jaren voordoen.

Bij de stemming over het amendement van PGB over het vrachtverkeer in Moergestel om mogelijkheden te onderzoeken om sluipverkeer in Moergestel tegen te gaan, waren het aantal stemmen voor gelijk aan het aantal stemmen tegen het amendement. Over dit amendement wordt er in de raadsvergadering van 7 juli 2016 opnieuw gestemd.

De raad heeft de volgende moties aangenomen:

• Motie van VVD over betaalbare woningen: de financiële impuls van € 500.000 voor betaalbare huurwoningen wordt onderdeel van de Woonvisie 2016, waarbij gezocht wordt naar oplossingen bij particulier initiatief en locaties in eigendom van de gemeente.
• Motie van VVD over de infrastructuur: het onderhoudsniveau van wegen wordt onderzocht; hierbij wordt gekeken wat er nodig is voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de begroting 2017 komt hier een voorstel over;
• Motie VVD en AB over fietspad Haghorst-Moergestel: er wordt nader onderzoek gedaan naar het tweede deel van het fietspad naar Haghorst zoals al eerder is gevraagd; aan de raad wordt hiervoor een goed onderbouwd voorstel voorgelegd;
• Motie PrO versterking sociale basisstructuur: bij de begroting 2017 wordt een voorstel voorgelegd om beleidscapaciteit vrij te maken voor de versterking van de sociale basisstructuur.

Verder heeft de raad een zienswijze kenbaar gemaakt over de ontwerpbegroting 2016 en 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

De raad heeft afscheid genomen van de heer C.J.J.M. van Elderen als raadslid. De heer Van Elderen is sinds 2008 raadslid geweest voor de fractie van PGB.


Bestemmingsplan Roozendries

Plangebied en doel
Het gebouw de Roozendries aan de Prinses Margrietstraat in Moergestel is gesloopt om plaats te maken voor woningen. Het plan gaat uit van de bouw van 9 grondgebonden woningen, die tevens geschikt zijn voor senioren. De woningen zijn op verschillende manieren uit te breiden.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Roozendries (NL.IMRO.0824.BPRoozendries-VA01) gewijzigd vastgesteld. De stukken liggen met ingang van 17 juni 2016 tot en met 28 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Franzel Bergevoet, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: franzel.bergevoet@oisterwijk.nl.


Bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk

Plangebied en doel
Met het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121 wordt het mogelijk gemaakt dat op het perceel aan de Gemullehoekenweg 121 in Oisterwijk een extra vrijstaande woning kan worden gebouwd.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan
Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk (NL.IMRO.0824.BPGemullehoeken121-VA01) vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 17 juni 2016 tot en met 28 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Alwin Mooij, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: alwin.mooij@oisterwijk.nl.


Donderdag 23 juni Commissie avond
Technische toelichting jaarrekening 19.30 uur
Commissie Algemene Zaken 20.00 uur
Commissie Inwonerszaken 20.00 uur
Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur
Technisch vragenuurtje jaarrekening 21.30 uur
Donderdag 30 juni Workshop woonvisie voor de raad 20.30 uur
Donderdag 7 juli Raadsvergadering 20.00 uur


Militaire oefening 20 tot en met 24 juni

Van 20 tot en met 24 juni is er een militaire oefening in de gemeente Oisterwijk. Militairen van de luchtmobiele Brigade krijgen dan training. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 Lucht Mobiele Brigade ui Schaarsbergen.

De oefening houdt in dat de militairen zich te voet verplaatsen over bestaande wegen en paden. Aan de oefening 30 personen mee en 5 wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schade
Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.


Sfeervol Intents Festival
Het Intents Festival van 3 tot en met 5 juni is in een zeer goede sfeer verlopen. Het jaarlijkse dancefestival trok ruim 40.000 bezoekers. In tegenstelling tot eerdere jaren is het aantal geluidsklachten dat bij de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) is binnengekomen dit jaar hoog (bijna 180). Opvallend is dat het overgrote deel van de geluidsklachten uit Tilburg en omgeving komt. De gemeente Oisterwijk gaat samen met de OMWB en de organisatie van Intents onderzoek doen naar de oorzaak van de klachten. Ook wordt bekeken of alle klachten aan Intents gerelateerd zijn. Als uit de evaluatie mogelijke oplossingen naar voren komen, worden die meegenomen in de afspraken voor volgend jaar.


Ondertussen in de Kerkstraat Oisterwijk
Wie regelmatig in de buurt is, had het al gezien: de Kerkstraat is klaar. De bestrating is helemaal nieuw en er ligt een nieuwe hoofdwateraansluiting. De straat is nog wel een beetje kaal, maar dit wordt nog aangepakt. De oude straatlantaarns zijn opgeknapt en worden teruggeplaatst, er komen nieuwe fietsbeugels en beplanting. Ook volgt nog een officieel openingsmoment, hou daarvoor de Nieuwsklok in de gaten.


Bekijk een windmolen van dichtbij
Altijd al eens een windmolen van dichtbij willen bekijken? Dat kan! Op zaterdag 18 juni is de nieuw gebouwde windturbine 4 van 13.00 tot 16.00 uur te bezoeken. De turbine maakt onderdeel uit van het windpark Kattenberg Reedijk bij de A58.
Windturbine 4 ligt aan de Kattenbergsesteeg. Deze kunt u bereiken vanaf de Spoordonkseweg en de Kattenberg bij nummer 3b in Spoordonk. Trek stevige schoenen aan, er ligt nog geen echte weg. Daarnaast zijn er weinig parkeerplaatsen, dus kom vooral op de fiets.
Vragen stellen
Het windpark wordt beheerd door energiebedrijf RWE/Essent. Er zijn medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Voor de kinderen is er een springkussen. Het is niet mogelijk om in de windturbine omhoog te gaan om de gondel en de wieken van dichtbij te bekijken.


Puberbrein, alcohol en drugs

Door GGD, Novadic Kentron

en Helder Theater

Met medewerking van Helder Theater wordt u op ludieke manier geconfronteerd met hoe pubers onderwerpen als alcohol, drugs en groepsdruk beleven. En natuurlijk hoe u hier als ouders mee om kunt gaan.

Theatergroep Heldertheater spiegelt herkenbare opvoeddilemma’s voor. Ook krijgt u informatie over de werking van het brein van uw puber en over alcohol en drugs.

Deze bijeenkomst is gratis.

Meld u aan via: SecretariaatRuimteSamenleving@oisterwijk.nl

Waar en wanneer?

Datum:      Donderdag 23 juni 2016.

Tijd:         19:30-21:15.
Inloop:      Vanaf 19.00 uur.

Locatie:     De Leerfabriek, Almijstraat 14 Oisterwijk


 

Gemeenteberichten 9 juni 2016

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Tilburgseweg 48 Moergestel, het verbouwen van een blokhut. Dossiernummer 2016-0438, ingediend op 26-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Waterhoefstraat ong. Moergestel, het bouwen van een vrijstaande bungalow. Dossiernummer 2016-0439, ingediend op 27-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 61 Oisterwijk, het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie. Dossiernummer 2016-0441, ingediend op 28-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kerkstraat 30 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand. Dossiernummer 2016-0443, ingediend op 30-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Rootven 80 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achtergevel van het woonhuis. Dossiernummer 2016-0445, ingediend op 31-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Bieslook 36 Oisterwijk, het verplaatsen van een dragende buitenmuur. Dossiernummer 2016-0450, ingediend op 01-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oisterwijkseweg 25 Moergestel, het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning. Dossiernummer 2016-0451, ingediend op 01-06-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Heizenschedijk 6 Moergestel, het gedeeltelijk herbouwen van een bestaande loods en renovatie van het overige deel van de loods. Dossiernummer 2016-0226, verzonden aan aanvrager op (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Kerkstraat 20 Oisterwijk, het wijzigen van een bestemming. Dossiernummer 2016-0341, ingediend op 13-04-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan).


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van vrijdag 1 juli 2016 tot en met dinsdag 5 juli 2016 in Moergestel. Verzonden aan aanvrager 30 mei 2016;
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van vrijdag 15 juli 2016 tot en met woensdag 20 juli 2016 in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 30 mei 2016;
• Tough Ten Miles BV voor het houden van de Tough Ten Miles – Farmers Fun op zaterdag 25 juni 2016 van 13.00 uur tot 22.00 uur in het buitengebied van Oisterwijk, waarbij de start en finish zijn gelegen in het Streekpark Klein Oisterwijk, gelegen aan de Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 27 mei 2016;
• Brasserie Ome Jan voor een drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Vennelaan 2 Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 1 juni 2016;
• Mie Pieters voor een drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Laag Heukelomseweg 13 Heukelom. Verzonden aan aanvrager 1 juni 2016;
• Stichting Wonderland voor het houden van kindervakantieweek Wonderland op maandag 22 augustus 2016 tot en met vrijdag 26 augustus van 09.00 uur tot 16.30 uur op het Hocoterrein aan de Sportlaan 10 in Oisterwijk. Op dinsdag 23 augustus 2016 vindt er een vrijwilligersavond plaats tot 24.00 uur. In de nacht van woensdag 24 augustus 2016 op donderdag 25 augustus 2016 zal door kinderen worden overnacht in de tent. Verzonden aan aanvrager 27 mei 2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Melding

Er is een melding ingediend door:
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de ‘verkeersweek Westend’ aan de Willem de Zwijgerlaan 59 in Oisterwijk op zondag 12 juni 2016 in Oisterwijk;
• Mevrouw P.W.J. Verstijnen-Massuger voor het organiseren van een straatontbijt in de Peperstraat (gedeelte tussen Renata en Reli) op zondag 12 juni 2016 in Oisterwijk;
• Gemeente Oisterwijk voor het organiseren een Buitenspeeldag op woensdag 8 juni 2016 in de Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 31 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Monitor Sociaal domein
Het college heeft kennis genomen van het voorstel van de raadswerkgroep Monitor Sociaal Domein en de voorgestelde Monitor.

Gedragscoderegeling raad en college
Het college heeft zijn wensen en bedenkingen inzake de gedragscoderegeling politieke ambtsdragers gemeente Oisterwijk 2016 voor de raad geformuleerd.

Principeverzoek Zandstraat 18, Moergestel
Het college heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek voor het omzetten van drie seizoensgebonden standplaatsen naar drie permanente standplaatsen op het kampeerterrein aan de Zandstraat 18 te Moergestel.

Wijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel
Het college heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan “Kloosterlaan ong, Moergestel” gedurende zes weken ter inzage te leggen. Ook is de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer ondertekend.

Bestemmingsplan Krijtestraat 46, Moergestel
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Krijtestraat 46, Moergestel” ongewijzigd vast te stellen.

Aanbesteding provincie voor laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte
Het college heeft besloten om te participeren in de aanbesteding van de provincie Noord-Brabant voor de realisatie en beheer van laadpalen voor elektrische auto’s en sluit daarover een overeenkomst af met de provincie.

Kwartaalcijfers Sociaal Domein – 1e kwartaal 2016 en RIB “Correctie Begrotingswijziging SD”
Het college heeft kennis genomen van de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2016 en is geïnformeerd over de trends, ontwikkelingen en de financiële voortgang in de uitvoering van het beleidsplan “Goed voor elkaar in 2016”. De Raadsinformatiebrief “correctie Begrotingswijziging SD” en de bijlage “Bijlage 1 FR” zijn vastgesteld en worden aangeboden aan de raad.

Startnotitie beleidsplan ‘Goed voor Elkaar 2017-2018’
Het college heeft ingestemd met de startnotitie voor het beleidsplan ‘Goed voor Elkaar 2017-2018’. De startnotitie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd.


Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van een Straatontbijt in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Peperstraat (tussen Renata en Reli) in Oisterwijk, op zondag 12 juni 2016 van 09.00 uur tot 13.00 uur.
In verband met het houden van het Biermatinee in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Lind Noord, vanaf het Raadhuis tot Gemullehoekenweg en De Lind Zuid van de De Balbian Versterlaan tot Gemullehoekenweg in Oisterwijk, op zondag 3 juli 2016 van 06.30 uur tot 20.30 uur.


In de raadsvergadering van 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad zonder verdere bespreking ingestemd met:
• Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Gemullehoekenweg 121, Oisterwijk;
• de wijziging van de statuten van Stichting OPMAAT en het benoemen van een lid van de Raad van toezicht;
• het verlenen van ontheffing van het vereiste ingezetenschap voor de heer J.A.M. Verhoeven voor een jaar;
• het geven van een positieve zienswijze op de Kadernota 2017 WSD en deze positieve zienswijze per bijgevoegde brief kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van WSD;
• het indienen van een zienswijze op de begroting 2017 en kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
• de Verordening burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2016.

Na bespreking heeft de raad ingestemd met het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, herziening en het bijbehorend Beeldkwaliteitplan Centrum Oisterwijk. Verder heeft de raad voor het concept Parkeerplan Centrum en Nota Parkeernormen geen wensen en bedenkingen meegegeven.

Bij het schetsontwerp Kop van de Lind heeft de raad als wensen en bedenkingen meegegeven dat aan het voorliggende schetsontwerp definitief vorm wordt gegeven en dat daarbij zo min mogelijk wordt gewijzigd; dat op korte termijn overleg volgt met de monumentencommissie om ergens anders een locatie te zoeken voor de pomp; dat wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een watertappunt t.b.v. de fietsende toeristen zonder een sta in de weg te zijn en dat in beeld wordt gebracht wat voor financiële gevolgen het heeft wanneer er gelijk straatniveau van gevel tot gevel wordt aangelegd (‘shared space’).


Ontwerpwijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel

Plangebied en doel
Met het wijzigingsplan wordt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk gemaakt op een perceel aan de Kloosterlaan te Moergestel.

Ter inzage ontwerpwijzigingsplan
Op 31 mei 2016 heeft het college besloten om in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpwijzigingsplan Kloosterlaan ong, Moergestel (NL.IMRO.0824.WPKloosterlaanong-ON01). Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016, gedurende 6 weken, ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor gaat u op de hoofdpagina naar ‘Verhuizen en (ver)bouwen’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’.
• bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het ontwerpwijzigingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken.

Indienen zienswijze
U kunt tijdens de bovengenoemde ter inzage termijn een zienswijze over het plan indienen bij het college. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk via Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Alwin Mooij, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11 of per e-mail: alwin.mooij@oisterwijk.nl.


VVV-bon uitgereikt voor deelname Mijn Kwaliteit van Leven

Donderdag 2 juni ontving Maarten Brzozowski, namens Huize Martino (een woonvoorziening van Amarant), van Mentorhulp Oisterwijk een VVV-bon ter waarde van 50,-. Deze waardebon werd verloot onder de Oisterwijkse deelnemers aan de vragenlijst Mijn Kwaliteit van Leven van afgelopen kwartaal.

Wethouder Peter Smit was hierbij aanwezig en benadrukte het belang van deelname aan deze vragenlijst: “Door deze vragenlijst in te vullen, breng je in beeld wat voor jou belangrijk is, hoe je je gezondheid ervaart en hoe je de zorg en leefomgeving waardeert. Door mee te doen, draag je bij aan het verbeteren van de zorg in je eigen gemeente. Daarnaast krijg je ook nog eens een persoonlijk overzicht, waarmee je een goed beeld hebt van wat goed gaat en wat beter kan.”

Meer informatie
Ga voor het invullen van de vragenlijst naar mijnkwaliteitvanleven.nl. Vindt u het lastig om de vragenlijst zelf online in te vullen? Vraag dan iemand in uw omgeving om u te helpen. Ook in het volgende kwartaal verloot Mentorhulp Oisterwijk weer een VVV-bon. Doet u ook mee? Zo verbeteren we samen de zorg in Oisterwijk.


Helikoptertrainingen Luchtmacht in de avond
Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de weken 24, 26, 28, 29 en 33 in de late avonduren. Er is toestemming verleend voor het uitvoeren van militaire vluchten voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur.
Dankzij de trainingen kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

Vliegdagen
De helikopterbemanningen vliegen van maandag tot en met donderdag vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder en Militair Luchtvaart Terrein Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen van Nederland. De trainingen kunnen uitgebreid worden met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

Speciale nachtzichtapparatuur
Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Momenteel worden helikopters ingezet in Mali (MINUSMA), Curacao (dekvliegen), Amerika (opleiding) en voor de kust van Noorwegen en Engeland (oefening).

Ontheffing
De verleende ontheffing en informatie over vliegbewegingen zijn terug te vinden op internet, zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen via ‘Militaire vluchten’, zie onder ‘documenten’ of Teletekst pagina 766. De beschikkingen worden op 18 maart gepubliceerd in de Staatscourant onder de nummers 13771 en 13773 jaargang 2016, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

Klachten
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast hebben, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten dient u in via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen onder ‘ klachten geluidsoverlast’ of via telefoonnummer (0161) 29 61 00 of het gratis nummer (0800) 022 60 33.


Gemeente geeft identiteitsfraude geen kans
Mensenhandel, uitkeringsfraude, voortvluchtige criminelen. Het lijken zaken die niets met elkaar gemeen hebben. Toch hebben ze 1 overeenkomst: aan de basis ligt vaak een gestolen of vervalst identiteitsbewijs.
Om fraude met identiteitsbewijzen als paspoorten en rijbewijzen terug te dringen, controleert de gemeente deze met een speciaal scanapparaat. De scanner kan identiteitsbewijzen controleren op punten die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn. Daarnaast herkent de scanner documenten vanuit vrijwel de hele wereld.
Criminaliteit
Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 1 miljoen kind ontvoeringen voor. Dit varieert van een ouder die een kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland tot kinderen die worden meegenomen voor mensenhandel. Ook hier is vaak sprake van vervalste identiteitsbewijzen. Reden voor de gemeente om extra goed te controleren.
Een ander veelvoorkomend probleem is persoonsverwisseling. Een crimineel kan met uw documenten uw identiteit overnemen en zo onder uw naam strafbare feiten plegen.
Zelf doen
U kunt zelf ook een steentje bijdragen in het voorkomen van identiteitsfraude:
• Ga zorgvuldig om met uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
• Doe altijd aangifte als uw uw identiteitsbewijs kwijt bent. Ook al denkt u dat deze alleen misplaatst is


Openingstijden Staalbergven tijdens het voorseizoen
Het Staalbergven gaat open bij een temperatuur van 20 graden of meer. Op www.oisterwijk.nl lees je ieder dag de actuele openingstijden. Baantjes trekken kan iedere woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, ongeacht de temperatuur. Recreatief zwemmen in het voorseizoen is bij openstelling altijd vanaf 13.30 uur.


Wissel het trekkercertificaat voor 1 juli om
Heeft u nog een trekkercertificaat? In sommige gevallen moet u het certificaat zelf omruilen voor een rijbewijs met categorie T. Dit kan tot 1 juli 2016.
U moet het trekkercertificaat zelf omruilen als u niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 1 juli 2015
• De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het moment van aanvraag)
• U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder (ook als u uw rijbewijs heeft gehaald met 2todrive).
Omruilen doet u met het aanvraagformulier. Dit kunt u downloaden op de website www.rdw.nl.
Te laat
Bent u te laat met omwisselen? In dat geval moet u om een categorie T op uw rijbewijs te krijgen een theorie- en praktijkexamen doen. Meer informatie over categorie T leest u op www.rdw.nl.


Dat verdient een Lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders heeft gedaan of dat nog steeds doet? En vindt u dat diegene een blijk van waardering verdient? Dan kunt u voor diegene een Koninklijke Onderscheiding (het zogenaamde Lintje) aanvragen.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de zogenaamde Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben geleverd aan de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke Onderscheidingen.

Vraag op tijd een Koninklijke Onderscheiding aan!
De Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag, tijdens de Lintjesregen. De Lintjesregen van volgend jaar is op woensdag 26 april 2017. Die datum lijkt nog heel ver weg, maar toch heeft u nog maar even de tijd om uw aanvraag in te dienen.

Aanleveren uiterlijk 15 juni 2016
Op 1 september 2016 moeten de decoratievoorstellen al bij de Commissaris van de Koning zijn. Wees daarom op tijd en lever uw aanvraag snel aan bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2016. De gemeente heeft namelijk slechts tot eind juli de tijd om voor iedere aanvraag een aantal onderzoeken te verrichten en de aanvraag in te dienen.

Uitreiking bij een bijzondere gelegenheid
Als u streeft naar uitreiking van de onderscheiding bij een andere tussentijdse gelegenheid, dan is het van belang dat u rekening houdt met een termijn van tenminste zes maanden. Het moet dan wel gaan om een passende gelegenheid, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten van degene die u voordraagt.

Informatie
Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

U kunt ook een kijkje nemen op www.lintjes.nl. Hier kunt u tevens het aanvraagformulier voor een Koninklijke Onderscheiding vinden. U kunt ook onze website raadplegen: www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Gemeente berichten 19 mei 2016

Meldingen wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Nijverheidsweg 17 te Oisterwijk, voor het uitbreiden van een bedrijfspand. Dossier nummer 2016-0382, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu);
 • Almystraat 14 te Oisterwijk, voor het oprichten van een (tijdelijke) supermarkt. Dossier nummer 2016-0296, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu);
 • Zandstraat 14a te Moergestel, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergie-systeem. Dossier nummer 2016-0336, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.

Zie verder procedurekader nr. 1.

 

BESLUITENLIJST COLLEGE

In de vergadering van dinsdag 10 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:                 

Voorstel tot het verlenen van toestemming aan Futuo Parking B.V. voor het aanpassen van de beschilderingen in de parkeergarage van de Tiliander

Het college heeft ingestemd met het aanpassen van de beschildering –uitgezonderd de beschildering van de wanden aan de oost- en westzijde- van de parkeergarage onder het gebouw de Tiliander aan de Spoorlaan in Oisterwijk.

Afnemen glasvezelaansluitpunten in de buitengebieden van Moergestel en Oisterwijk-zuid

Het college heeft besloten om bij de burgerinitiatiefgroep MoergestelGlas géén glasvezelaansluitpunten af te nemen.

Art. 34 vragen veiligheid water Bunderveld

Het college heeft een antwoord vastgesteld op  een aantal art. 34 vragen van de leden van het raadsspreekuur van 18 januari 2016.

Discussienotitie Meldpunt Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met een Discussienotitie Meldpunt Sociaal Domein. De Commissie Inwonerszaken heeft het college gevraagd hierover een discussienotitie te schrijven. De discussienotitie wordt aan de commissie Inwonerszaken ter bespreking toegestuurd.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Laan van KVL en Ketelhuis Oisterwijk, het bouwen van 39 woningen KVL fase II. Dossiernummer 2016-0398, ingediend op 03-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het bouwen van 39 woningen KVL fase II. Dossiernummer 2016-0398, ingediend op 03-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Groenstraat-Moergestelseweg Oisterwijk, het kappen van 8 bomen voor aanleg rotonde. Dossiernummer 2016-0399, ingediend op 04-05-2016 (Activiteit; Kappen);
 • Burgemeester Canterslaan 28 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0400, ingediend op 06-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Jansplein Moergestel, het plaatsen van een bronzen monument. Dossiernummer 2016-0402, ingediend op 04-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Hondsbergselaan 22 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0403, ingediend op 10-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Tilburgseweg 29 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0404, ingediend op 11-05-2016 (Activiteit; Bouwen);

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.

Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Groenstraat 63 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0196, verzonden aan aanvrager op 9 mei 2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Lindeplein 1 Oisterwijk, het verlengen van de afzuigpijp. Dossiernummer 2016-0131, verzonden aan aanvrager op 10 mei 2016 (Activiteit; Bouwen);

 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Oirschotseweg 45 Moergestel, het bouwen van een woning met bijgebouw. Dossiernummer 2016-0275, ingediend op 16-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Kleine Hei 1 Oisterwijk, het plaatsen van een carport. Dossiernummer 2016-0244, ingediend op 03-03-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
 • Heusdensebaan 20 Oisterwijk, het vergroten van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0294, ingediend op 23-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Kapelaan Sleegersstraat 2 t/m 36 Oisterwijk, het wijzigen van een eerder verleende vergunning. Dossiernummer 2016-0284, ingediend op 22-03-2016 (Activiteit; Bouwen);

Ontmoet een raadslid: uw vertegenwoordiger in de Raad

Op maandagavond 23 mei is weer een raadsspreekuur. U bent welkom in Den Boogaard in Moergestel, Sint Jansplein, van 19.00 – 20.00 uur.

Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan kan dat in een persoonlijk gesprek met vier raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem of compliment met hen  bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een raadslid vertegenwoordigd.

Wat gebeurt met uw inbreng

De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen er wel voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar die u verder kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een raadslid of door de griffier.

Blijf op de hoogte

De raadsspreekuren zijn met regelmaat in de diverse wijken. Volg de publicaties op de website en in de Nieuwsklok en via Twitter @RaadOisterwijk.

Informatieavond veilige spoorwegovergang Heusdensebaan

Op dinsdag 24 mei 2016 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de plannen voor een veilige spoorwegovergang Heusdensebaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens de informatieavond geeft ProRail een toelichting over de situatie op de spoorwegovergang en de gemeente presenteert de plannen om de overweg veiliger te maken.

Uw input

Na de toelichting kunt u in gesprek met medewerkers van de gemeente en externe deskundigen. U kunt dan uw aanbevelingen doen en uw mening geven over de veiligheid op en nabij de spoorwegovergang. Doel van de avond is om input te verzamelen voor het college.

 • De avond start om 19:00 uur in het Raadhuis, De Lind 56

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op 24 mei, dan kunt u uw ideeën en adviezen mailen naar verkeersplein@oisterwijk.nl.

Help! Mijn kind doet aan sexting

Sexting is een veel voorkomend fenomeen bij pubers. Het is het verspreiden van seksueel getinte berichten en foto’s via smartphones of andere sociale media. Dit is voor pubers die een liefdesrelatie hebben een vorm van contact.

Op maandagavond 23 mei is vanuit de Brede School een thema-avond over Sexting voor alle ouders van basisschoolleerlingen uit groep 6 tot en met 8. Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij wat Sexting is en wat de gevolgen kunnen zijn. Daarnaast wordt samen besproken hoe je als ouder de risico’s kunt beperken en hoe je als ouder kunt handelen als er al iets aan de hand is.

Risico’s voor het kind

Het verspreiden van sexting-berichten brengt risico’s met zich mee. Na het versturen, heeft de zender geen controle meer over het bericht of de foto. De berichten en foto’s worden ook vaak verder verstuurd of verplaatst. Voor pubers betekent dit, dat niet alleen de partner het bericht ontvangt, maar dat iedereen kan ‘meegenieten’. Dit leidt vaak tot schaamte, pesterijen en soms erger: wanhoop of zelfs zelfmoord.

De bijeenkomst

 • Wanneer: maandag 23 mei 2016
 • Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
 • Locatie: Tiliander Oisterwijk
 • Voor wie: ouders van kinderen uit groep 6 tot en met 8

Tijdens de thema-avond is er een theatervoorstelling, een presentatie en vragenronde en een informatiemarkt.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden vóór 16 mei 2016 via eljabarten@contourdetwern.nl of bel met (06) 213 00 236.

Open dag Leerfabriek KVL op 22 mei

Bij Leerfabriek KVL is op zondag 22 mei van 12.00 tot 17.00 uur een open dag. In het Ketelhuis wordt onder andere het boek Van Stoom naar Stroom gepresenteerd, EKWC is open en de ondernemers in het U-gebouw organiseren allerlei activiteiten. Houd de website leerfabriekkvl.nl/programma in de gaten voor de precieze invulling van de dag.

Gemeente gaat voor zonne-energie

Op het dak van het gemeentekantoor liggen sinds kort 133 zonnepanelen. Samen zijn ze goed voor 10 procent van de energiebehoefte van het kantoor. Dus naast een flinke bijdrage aan een duurzamere leefomgeving, hoopt de gemeente ook nog eens zo’n €3.000,- per jaar te besparen op de energierekening. Meer weten over duurzame energie? Kijk eens op www.dec-oisterwijk.nl.

De Taxus Taxi is actief; doneer ook

Wist u dat het snoeisel van uw taxus (conifeer) een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen kanker? In de groene delen van de Taxus zit het stofje taxol, en hier wordt een medicijn tegen kanker van gemaakt.

De stichting Taxus Taxi zamelt vanaf 20 mei tot en met eind september zo veel mogelijk taxussnoeisel in. U kunt uw snoeisel gratis op laten halen. Om u te helpen met het inzamelen stelt Taxus Taxi gratis tassen en knipzeilen beschikbaar. Kijk op www.taxustaxi.nl voor meer informatie.

Kwaliteit van het snoeisel

Niet al het snoeisel van de taxus is geschikt om medicijn van te maken. Alleen in de jonge eenjarige scheuten zit taxol, de groene delen dus. Daarnaast moet het snoeisel schoon zijn. Als er zand, steen, blad of hout tussen zit, kan er geen taxol uit gehaald worden. Het snoeisel bewaart u het beste in de schaduw in een niet afgesloten zak (het mag niet broeien).

Ophalen snoeisel

Voor het ophalen van het snoeisel maakt u telefonisch een afspraak met Taxus Taxi via (085) 489 63 50. Of kijk op www.taxustaxi.nl voor het online aanvragen van de tassen en knipzeilen.

De Afvalstoffendienst App

De makkelijkste en snelste manier om uw afvalkalender 2016 te krijgen, is door de Afvalstoffendienst app te downloaden. 90% van onze bewoners gebruikt ‘m al!

 • In deze app vindt u de inzameldagen voor de inzameling aan huis van gft-, restafval en papier die voor uw postcode en huisnummer gelden
 • U kunt aangeven dat u automatisch een berichtje wilt ontvangen wanneer de verschillende soorten afval worden ingezameld
 • U krijgt informatie over alle afvalstromen die in Oisterwijk worden ingezameld aan huis en op de milieustraat
 • U kunt de dichtstbijzijnde verzamelcontainers vinden voor glas en textiel en de ondergrondse restafval en papiercontainers, met navigatie vanuit uw (huis)adres
 • Alle tussentijdse wijzigingen (bijv. routewijzigingen door feestdagen of slecht weer) worden hierop weergegeven. U bent dus altijd up-to-date!

Hoe downloaden

U vindt de app door te zoeken op Afvalstoffendienst in de AppStore (Ipad en Iphone) of de Google Play Store (Android). Let op: dit is een andere app dan de Afvalwijzer app die ook aangeboden wordt. Alleen de Afvalstoffendienst app biedt u de juiste bijgewerkte gegevens.

Bewoners dragen bij aan groen in de wijk

Op verschillende plekken in de gemeente onderhouden bewoners zelf het groen in hun wijk of leggen het zelfs aan. Het groen krijgt hierdoor een betere kwaliteit en sluit meer aan op de wensen van de buurt.

De betrokkenheid en het enthousiasme bij deze participatieprojecten wil de gemeente graag markeren met een bordje. Inwoners en buitendienstmedewerkers van de gemeente worden dan ook meteen geattendeerd op de activiteiten van bewoners en houden rekening met onderlinge afspraken over het beheer.

Waardering voor bewoners

Wethouder Sjef Verhoeven onthulde vrijdag 13 mei 2 bordjes bij De Wolvensteeg in Oisterwijk en D’n Duyp in Moergestel . Hiermee zette hij deze 2 geslaagde projecten in het zonnetje en overhandigde de bewoners een welverdiende traktatie. Wethouder Verhoeven: “In de toekomst willen wij bewoners graag uitnodigen om zelf betrokken te zijn bij het groen in hun buurt. Deze bordjes zijn daarnaast een teken van waardering voor de inzet van de bewoners.”

Maarten aan het woord

Maarten de Haan is een van de bewoners die zich in de Wolvensteeg inzet. Maarten: “Als bewoners zien wij vaak veel beter wat er moet gebeuren. De gemeente geeft aan wat er mogelijk is en zo kunnen we echte successen behalen. Bewoners kunnen nu zelf meedoen en krijgen meer oog voor de omgeving, dat vind ik belangrijk. Daarnaast bereik je veel meer door samen op te treden. Hopelijk worden er nog meer bewoners actief en ook bewoners met kinderen. Daar zit toch de toekomst in!”

Meer weten over het bijhouden van gemeentegroen in uw buurt? Neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl.

Donderdag 19 mei Commissieavond

Commissie Algemene zaken 19.30

Commissie Inwoners zaken 20.00

Commissie Ruimtelijke zaken 20.00

Maandag 23 mei Raadsspreekuur Den Boogaard Moergestel 19.00

Maandag 23 mei Extra raadsvergadering 20.30

Donderdag 26 mei Beeldvormingsavond minimabeleid 20.00

Zaterdag 28 mei Werkbezoek commissie Inwonerszaken 09.30

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis.

U bent hierbij van harte welkom.

GAST VAN DE RAAD ZIJN?

De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl

INSPREKEN

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

AGENDA’S EN STUKKEN EN NOTULEN

U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk:

http://oisterwijk.raadsinformatie.nl

MEER