Berichten

Ondernemend Moergestel Activiteitenplan 2016/2017

 

 1. Het (wederom) verwerven van het veiligheidscertificaat voor het centrum en industrieterrein de Sonman
 1. Uitbreiding WIFI in centrum
 1. Regelmatig overleg met dorpswethouder Peter Smit
 1. Bevorderen dat de ondernemersprijs weer wordt georganiseerd
 1. Project nieuwe feestverlichting centrum
 1. Het tegengaan van illegale horeca
 1. Het op peil brengen en houden van het onderhoud in het centrum

10.Het ondersteunen van de eventuele aanleg van glasvezel in het Centrum

11.Het financieel ondersteunen van niet commerciële evenementen zoals:

 • WieKentKunst
 • Moergestel fiets- en wandeldorp
 • Koningsdag
 • Nicolaasfeest
 • Tour de Brabant
 1. Thema- bijeenkomsten voor de leden zoals:
 • Onroerende Zaak Belasting
 • Veiligheid in buitengebied
 1. De nieuwjaarsbijeenkomst

14. Verder vorm en inhoud geven aan de website Ondernemend Moergestel

15. Inspreken op gemeentelijke bestemmings- en andere plannen zoals de nota detailhande

16. Het ondersteunen van de vereniging van eigenaren op de Sonman

Nieuws van ondernemend Moergestel

WIFI DOET HET

We beschikken sinds kort door de goede zorgen van de firma van Velthoven over een goed werkend en gratis WIFI voor het St. Jansplein en directe omgeving. We gaan na of dit uitgebreid kan worden verder in het centrum. Alleen in de nachtelijke uren werkt die niet.

Feestverlichting centrum

Ons bestuur heeft ingestemd met het voorstel van de winkeliers om de bestaande feestverlichting in het centrum een nieuwe uitstraling te gaan geven.

 1. Stand van zaken GLASVEZEL in buitengebied en op de Sonman

De start van de aanleg heeft iets vertraging opgelopen maar binnenkort gaat men toch echt beginnen in Moergestel met de graafwerkzaamheden.

 1. VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Er was tijdens de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst enige verwarring rondom dit certificaat voor het centrum. Wees gerust: ook dat is afgegeven.

Het bestuur stelt alles in het werk om de verzekeringen ervan te overtuigen dat een korting op de premie voor de hand ligt.

 1. 100% Moergestel

De bewoners van park Heerengoed zijn gisteren verrast met de ecologisch zeer verantwoorde tas (met inhoud) 100 % Moergestel. Dit initiatief van de winkeliers is verder ondersteund door de horeca en de diverse sportbedrijven uit Moergestel

 1. HORECANIEUWS

We kunnen binnenkort twee nieuwe zaken begroeten. Voor de locaties de Schouw en Redemption hebben zich nieuwe huurders gemeld.

 1. WOZ-bijeenkomst

We hebben de indruk dat diverse bedrijven/particulieren teveel onroerende zaak belasting betalen. Daarom organiseert Ondernemend Moergestel op een nader te bepalen tijdstip een inloopbijeenkomst over dit belangrijke onderwerp. Dus…laat je financiële kans niet voorbij gaan! Het is gratis maar kan de nodige duiten opleveren.

 1. CRIMINALITEIT TE LIJF!

Dit voorjaar organiseert de gemeente een bijeenkomst over de gevaren en gevolgen van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. We zullen dat tijdig aankondigen.

Namens het bestuur,

Jan Vriens, interim- voorzitter                  Kees, den Teuling, secretaris en Loet van Dam, penningmeester

Hoe plaats ik mijn bedrijf op ondernemend Moergestel?

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe je je bedrijf op de website van ondernemend Moergestel plaatst.
Je dient wel lid van Ondernemend Moergestel te zijn om je plaatsing definitief te maken.

Op deze pagina kunt u uw (bestaande) bedrijfsregistratie bekijken en/of toevoegen.

Heb je hierna nog vragen? mail dan naar info@moergestel.nl

Activiteitenplan Ondernemend Moergestel 2015 2016

Activiteitenplan Ondernemend Moergestel 2015 2016

 1. Het (wederom) verwerven van het veiligheidscertificaat voor het centrum en industrieterrein de Sonman
 2. Regelmatig overleg met wethouder Peter Smit
 3. Bevorderen dat de ondernemersprijs weer wordt georganiseerd
 4. Lid commissie beoordeling aankleding pinautomaat
 5. Oplossen parkeerproblematiek op St. Jansplein
 6. Project nieuwe feestverlichting centrum
 7. Praktijkbijeenkomst over zaken doen met en in België
 8. Het tegengaan van illegale horeca
 9. Het op peil brengen en houden van het onderhoud centrum
 10. Het ondersteunen van de eventuele aanleg van glasvezel in het Centrum
 11. Het financieel ondersteunen van niet commerciële evenementen zoals:
   • WieKentKunst
   • Moergestel fiets- en wandeldorp
   • Koningsdag
   • St. Nicolaasfeest

12. Thema- bijeenkomsten voor de leden zoals:

   • Onroerende Zaak Belasting

13. De nieuwjaarsbijeenkomst

14.Verder vorm en inhoud geven aan de website Ondernemend Moergestel

15 .Inspreken op gemeentelijke bestemmings- en andere plannen

De onroerende zaakbelasting te lijf

Onlangs hebt u de aanslag onroerende zaakbelasting ontvangen. Het is meer dan de moeite waard om te bezien of de vastgesteld waardering door de gemeente Oisterwijk niet te hoog is. Immers, het vastgestelde bedrag wordt ook gehanteerd bij de inkomstenbelasting en de waterschapsheffing.

Om u daarbij te helpen organiseert het bestuur van Ondernemend Moergestel op maandagavond 20 april a.s. tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst. Loet van Dam en Jan Vriens zullen u dan ter zake van een gratis advies voorzien.

Vergeet uw aanslag niet mee te brengen!

 

Deze bijeenkomst is in de serre van het nieuwe restaurant BIJ WOUT, St. Jansplein.

Mocht u onverhoopt niet kunnen en toch een afspraak wenst, neem dan snel even contact op via:vriensadvies@home.nl

Een echte Moergestelse pinkiosk vóór en dóór inwoners

MOERGESTEL – De pinkiosk in Moergestel krijgt een nieuw jasje.

moergestelpinautomaatMoergestelnaren kunnen tot en met 1 mei ideeën insturen om de pinkiosk aan de Raadhuisstraat in Moergestel te verfraaien. Op deze manier willen Rabobank Hart van Brabant, de gemeente en een vertegenwoordiging van inwoners uit Moergestel de pinkiosk een lokale uitstraling geven die past bij het plein.

Het idee van het verfraaien van de pinkiosk door de inwoners van Moergestel ontstond in januari. Tijdens een overleg met een aantal vertegenwoordigers van Moergestelnaren, gemeente Oisterwijk en Rabobank Hart van Brabant spraken de verschillende partijen over de uitstraling van de kiosk op het plein. Het voorstel om een ideeënbus te openen voor het ontwerp van de bestickering van de pinkiosk werd enthousiast ontvangen.

Oproep ideeën

De Rabobank roept inwoners van Moergestel op om ideeën in te sturen voor de bestickering van de kiosk. Hiervoor stelt de bank aanzichten beschikbaar die inwoners kunnen gebruiken. Het insturen van

verhalende ideeën is ook mogelijk. De ideeën en ontwerpen worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit leden die actief en betrokken zijn in de Moergestelse samenleving. Deze commissie bestaat uit: Peter Ligtvoet (Ondernemend Moergestel), Toos van Gool-Groenen (Seniorenvereniging Moergestel), Hans Denissen (Stichting Dorpsraad), Lian Kanters (ledenraadslid Rabobank uit Moergestel) en Wilfred Smit (Rabobank Hart van Brabant). Smit: ‘De kiosk moet een écht Moergestels tintje krijgt, vóór en dóór inwoners is ons idee. In mei kiest de commissie het beste idee en zetten we de bedenker van het beste ontwerp natuurlijk in het zonnetje.’

Pinnen blijft mogelijk in Moergestel

Vorig jaar verhuisde Rabobank Hart van Brabant naar de nieuwe locatie in cultureel centrum Den Boogaard aan het St. Jansplein. Samen met de bibliotheek deelt de bank nu een ruimte in Den Boogaard. Zo blijven twee belangrijke voorzieningen, een bank en een bibliotheek, behouden voor de inwoners van Moergestel. Na de verhuizing naar de nieuwe locatie plaatste de Rabobank een pinkiosk op het plein in Moergestel. In deze kiosk bevindt zich een geldautomaat en een sealbagautomaat. Zo werd ook de mogelijkheid om geld op te nemen behouden voor de inwoners in het dorp.

Meer informatie

Ideeën kunnen tot en met 1 mei worden ingediend bij Rabobank Hart van Brabant. Meer informatie en de spelregels voor de ideeënbus zijn te vinden op www.rabobank.nl/hartvanbrabant. 

Nieuwjaarsbijeenkomst ondernemend Moergestel

Nieuwjaar moergestelTijdstip: Maandag 19 januari 2015
Locatie: Café-Restaurant de Brouwer te Moergestel
Aanvang: 20.30 uur
Voor u een uitstekende mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer van gedachten te wisselen met ondernemers uit Moergestel en te toasten op het nieuwe jaar.

Tijdens deze avond zal de vernieuwde website van Ondernemend Moergestel worden gepresenteerd door Mark Spijkers. De mogelijkheden welke toepasbaar zijn voor uw eigen onderneming kunt u uiteraard bespreken met Mark.

Graag tot maandag 19 januari 2015.

Graag tot dan
Namens het bestuur,
Eric Beele, voorzitter
Loet van Dam, penningmeester
Kees den Teuling, secretaris

Moergestelse ondernemers in de lift

goodiebag moergestel ketelaars 16 12 2014Hoe mooi, als ondernemers blij en tevreden zijn over een leuke actie, en meteen ook even aangeven dat hun dorp ‘in de lift zit’.  Ondernemend Moergestel, en dan in dit geval de winkeliers in het dorp, hadden zin om eens iets heel anders te doen dan een advertentie plaatsen. ‘We hebben Moergestel weer een beetje…

More Info: Click here