Berichten

Herinneringsbrieven voor betalen hondenbelasting te vroeg verstuurd

Afgelopen week zijn door een fout in het proces aan een aantal hondenbezitters in onze gemeente herinneringen gestuurd voor het betalen van de hondenbelasting. Hierin wordt u verzocht het openstaande bedrag binnen 14 dagen te betalen. Deze brieven hadden nog niet verstuurd mogen worden.
Zoals eerder in een brief aan u medegedeeld, heeft u gewoon tot en met 31 december 2017 om deze belasting te betalen. Het bedrijf Cannock Chase Public vordert voor de gemeente Oisterwijk deze belasting in. U kunt het bedrag dat nog openstaat onder vermelding van het betaalkenmerk aan het genoemde rekeningnummer overmaken.

Powered by WPeMatico

Brand in huis… Maak het mee!

Wil jij weten hoe het écht is om brand in huis te hebben? Maak het mee in de Pop-up store aan het Lindeplein. Met behulp van virtual reality zie, voel, proef en ruik je wat er gebeurt bij brand
Een klein brandje kan al binnen 3 minuten dodelijk worden. Hoewel je misschien denkt te weten wat je moet doen bij brand, slaat de paniek vaak toe als het echt zover is. En wist je dat als je slaapt, je de rook niet ruikt? Bij brand is juist de rook het dodelijkst.
Levensecht
In de Pop-up store zijn 3 dezelfde kamers ingericht, met een paar verschillen. 1 kamer is te zien in normale staat, 1 kamer op het moment dat er brand is en 1 kamer is uitgebrand. Je loopt met een virtual reality bril door deze kamers en hebt zo een levensechte ervaring van een woningbrand.
Voorkomen
Je leert je voorbereiden op een noodsituatie. Maar nog belangrijker: hoe je een noodsituatie voorkomt door je huis brandveilig te maken. De brandweer is aanwezig om je te helpen.
Openingstijden
De Pop-up store aan het Lindeplein 7-9 is open van 11.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur op de volgende dagen:Donderdag 30 novemberVrijdag 1 decemberZaterdag 2 decemberDonderdag 7 decemberVrijdag 8 decemberZaterdag 9 decemberKom binnen en maak kans op een gratis brandveilig advies in je eigen huis.

Powered by WPeMatico

Oisterwijk presenteert meerjarig sluitende begroting met ambitie en ondernemerszin

Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van dinsdag 3 oktober de concept begroting 2018 vastgesteld. Deze begroting zal voor een groot deel worden uitgevoerd door het nieuwe college. Toch spreekt het college duidelijke ambities uit voor het komende begrotingsjaar. De begroting 2018 legt hiermee een goede basis voor de toekomst.
Het college is trots dat de doelstellingen uit het coalitieakkoord voor het overgrote deel gerealiseerd of in gang gezet zijn. Dat is echter geen reden om ambities bij te stellen. In de begroting 2018 staan deze benoemd.
Oisterwijk verbindt
Er is steeds meer oog voor samenwerking met onze partner zoals ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties. Daarom zijn in de begroting middelen opgenomen om een fonds in te stellen voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Samen met ondernemend Oisterwijk en de accountmanager Oisterwijk Onderneemt zet het college zich in om centrum en buitengebied toeristisch nog aantrekkelijker te maken.
Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk om de dienstverlening op een goed niveau te houden. Met partnergemeenten Goirle en Hilvarenbeek wordt samengewerkt aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet en het voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vergunningen, toezicht en handhaving. Binnen de regio Hart van Brabant werken gemeenten samen om kansen te pakken binnen het sociale domein, leisure, landschap, duurzame energie en volkshuisvesting.
Oisterwijk Veilig
Om het veiligheidsgevoel van mensen te versterken, investeert het college in cameratoezicht. In het buitengebied moeten verblijfsaccommodaties weer de oorspronkelijke functie terugkrijgen: ruimte voor rust en ontspanning. Om die transformatie mogelijk te maken wordt extra capaciteit vrijgemaakt.
Oisterwijk dienstverlenend
Dienstverlening is de basis van het bestaansrecht van een gemeente. Belangen van de burger zijn daarbij uitgangspunt. In de begroting zijn middelen opgenomen om in de jaren 2018 en 2019 een nieuwe milieustraat in te richten. Bij goede dienstverlening hoort ook de zorg voor juist gebruik van voorzieningen. Daarom richt het college de aandacht op preventie van sociale fraude. Extra capaciteit wordt ingeruimd om de ontwikkeling van duurzaamheid op te pakken. Lokale en particuliere initiatieven op dit gebied krijgen de ruimte.
Oisterwijk woont en leeft
Het KVL-terrein begint zijn definitieve vorm te krijgen. De aansluiting met het centrum heeft nadrukkelijk de aandacht van het college. In de begroting zijn extra middelen opgenomen voor impulsen voor verkeer en vervoer en onderhoud van de infrastructuur. Het college doet de raad een voorstel voor de realisatie van het tweede gedeelte van het fietspad naar Haghorst.De inrichting van D’n Donk als sportboulevard wordt krachtig voortgezet. In ieder geval realiseert Oisterwijk daar het nieuwe zwembad en een nieuwe sporthal. Planvorming voor de probleemlocaties Ermelindushof in Moergestel en Kartonnagefabriek aan de Baerdijk wordt opgestart. De doorontwikkeling van de cultuurcentra moet ertoe leiden dat deze in 2018 gezond zijn en fungeren als culturele motor van
Oisterwijk en Moergestel.
Het college legt de raad een meerjarig sluitende begroting voor met een uitstekende vermogenspositie. De raad bespreekt de begroting 2018 in de vergadering van 9 november 2017.

Powered by WPeMatico

Minder regels kappen boom

De gemeente wil de regels rondom het kappen van bomen simpeler maken. Nu vraagt u nog een vergunning aan voor iedere boom die u wilt kappen. Straks is dat alleen nog nodig voor bepaalde beschermde bomen.Welke bomen beschermd zijn, ziet u in de Groene Kaart en het bijbehorende bomenregister. In deze documenten staan alleen bomen binnen de bebouwde kom. De Groene kaart en het bomenregister downloadt u op de webpagina bomenregister. Belangrijk om te weten is dat de regels binnen de bebouwde kom anders zijn dan de regels buiten de bebouwde kom. Heeft een boom buiten de bebouwde kom een grotere diameter dan 40 centimeter, dan is altijd een vergunning nodig.
Stappenplan
De vergunning voor het kappen van een boom valt onder de omgevingsvergunning. Deze vraagt u aan via de webpagina omgevingsvergunning. Een stappenplan voor het aanvragen van een kapvergunning staat ter download op deze pagina of op de webpagina bomenregister.
Meer informatie
Meer informatie over de veranderingen van de regels leest u de webpagina bomenregister.

Powered by WPeMatico

Inleveren grof tuinafval Moergestel

Op zaterdag 11 november kunt u uw grof tuinafval ook in Moergestel inleveren. De openingstijden zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur. Het adres: Bruurs Loon- en transportbedrijf,Heuvelstraat 20 Moergestel.Grof tuinafval komt uit uw eigen tuin en past niet in uw gft-container. Grof tuinafval is:Snoeiafvaltakken en ander houtachtige delen met een doorsnede vanaf 3 cm of een lengte van 1 meterbomenheestersstruikenstammen en stronkenU mag maximaal 2 m3 per keer gratis brengen.
Milieustraat
Op andere dagen brengt u het grof tuinafval naar de milieustraat in Oisterwijk. Kijk op de webpagina milieustraat voor de openingstijden.   

Powered by WPeMatico

Visie op geluidsschermen langs het spoor

ProRail wil in de toekomst geluidsschermen plaatsen langs het spoor in Oisterwijk. Doel is minder geluidsoverlast van langskomende treinen voor inwoners die dichtbij het spoor wonen. Daarom heeft ProRail akoestisch onderzoek gedaan. De locaties en de hoogte van de schermen komen ook aan bod in het onderzoek.
Passend in de omgeving
De door ProRail voorgestelde geluidsschermen wisselen in hoogte van 1,5 tot 5 meter. Ook hebben de schermen invloed op het zicht, de woonkwaliteit en het gebruik van de wegen/gebouwen in de buurt. Daarom heeft de gemeente een visie opgesteld over de vormgeving van de voorgestelde schermen en hoe ze in de omgeving passen. In de visie is het spoorlijn ingedeeld in deelgebieden. Per deelgebied is een advies gedaan voor inpassing en uitstraling. Daarbij is goed gekeken naar stedenbouwkundige en landschappelijke kenmerken van het gebied. 
Visie downloaden
De visie wordt door het college vastgesteld en naar ProRail gestuurd als reactie op het akoestisch onderzoek. U kunt de visie ‘Ruimtelijke inpassing geluidsschermen spoorlijn Oisterwijk’  (PDF, 11.710 kb) downloaden.

Powered by WPeMatico

Afvalwijzer app gaat weg – Afvalstoffendienst app blijft

Vanaf 1 oktober 2017 vervalt de app ‘Afvalwijzer’.  Alle informatie over afval en het legen van de containers staat voortaan alleen in de Afvalstoffendienst app. De Afvalstoffendienst app is te downloaden via de App Store en Google Play. Beide apps bestonden al langer naast elkaar en zijn beiden succesvol. Maar, de Afvalstoffendienst app heeft meer technische mogelijkheden. Zo kan die app steeds verder gepersonaliseerd worden en is het zelfs mogelijk om in de toekomst ook via de app te betalen. De Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarom besloten om per 1 oktober alleen met de Afvalstoffendienst app verder te gaan. Vanaf die datum staat er geen actuele informatie meer in ‘Afvalwijzer’.

Powered by WPeMatico

Een veilige buurt met WhatsApp

Buurtbewoners gebruiken steeds vaker WhatsApp om elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties in de buurt. In onze gemeente zijn er al meer dan 60 groepen.
Is er een verdachte situatie in de buurt, dan sturen bewoners elkaar via Whatsapp een bericht. Buurtbewoners weten dan snel dat er iets gaande is en kunnen maatregelen nemen. Een inbreker houdt er niet van dat buurtbewoners hun lichten aandoen of uit het raam naar buiten kijken.
Aanmelden
Nog geen lid van de WhatsAppgroep in jouw buurt? Stuur dan een mailtje met je adres naar gemeente@oisterwijk.nl. Je krijgt dan alle gegevens die je nodig hebt om lid te worden.
Deursticker
Leden van WhatsAppgroep kunnen bij hun coördinator een speciale deursticker krijgen. Hiermee laat je zien dat je bent aangesloten op de WhatsAppgroep.
Politie en buurt tegelijk op de hoogte
De politie komt alleen in actie als er een melding wordt gedaan. Maak daarom ook gebruik van de WaakSamen app. Deze app is een aanvulling op de Buurt-WhatsApp. Je vult snel en makkelijk een signalement in. De app geeft ook meteen aan of en op welke manier je de melding moet doorgeven aan de politie. Dankzij deze app krijgt de politie ook meteen op de goede manier een bruikbare melding. Ook kun je jouw melding meteen doorsturen naar de Buurt-WhatsApp.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over veiligheid in uw buurt en wat u zelf kunt doen op onze pagina over buurtpreventie.

Powered by WPeMatico