Berichten

Kastanje bevrijdingsmonument wordt gekapt

Bij het Bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg staat een prachtige tamme kastanje. Jammer genoeg is deze boom dood en uit bomenonderzoek blijkt dat het hout van de stam erg bros is en dat de boom kan omvallen. Daarom moet de boom op korte termijn worden gekapt. Daarna kijken we hoe we de ruimte bij het monument opnieuw kunnen inrichten.

Powered by WPeMatico

In Memoriam

Met leedwezen heeft het gemeentebestuur kennis genomen van het bericht van overlijden van oud raadslid Arnold van Beckhoven.
Arnold was een zeer gewaardeerd raadslid voor Algemeen Belang van 1999 tot 2010, altijd handelend vanuit het belang van de inwoners. Daarna was hij nog tot 2014 actief als commissielid.  Arnold voelde zich nog steeds betrokken bij de politiek en de samenleving. Zo heeft hij onder meer veel betekend voor Taxandria.
De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 2 september om 14.00 uur in het Crematorium Hilvarenbeek, Beekseweg 22b in Diessen.
We zullen hem heel erg missen.
Het gemeentebestuur

Powered by WPeMatico

Huis-aan-huis controle hondenbelasting

De komende weken stuurt de gemeente controleurs van de hondenbelasting op pad. De controle is nodig omdat niet iedere hondenbezitter zijn of haar hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan doet de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn, dan krijgt u per post een aanmeldformulier van de gemeente. U bent verplicht om dit formulier in te vullen, ook als u geen hond heeft.
Hond aanmelden
U kunt zelf uw hond aanmelden via onze pagina over hondenbelasting. Hier vindt u ook meer informatie over de kosten.

Powered by WPeMatico

Oisterwijk stelt samen met ondernemers economische visie op

Er zit meer in (in) Oisterwijk
Het college heeft de economische visie voor Oisterwijk vastgesteld en legt deze op 5 oktober voor aan de raad. De economische visie 2018 – 2022 ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers uit de gemeente. Zo’n 300 ondernemers hebben de afgelopen maanden op verschillende manieren hun input geleverd. Een belangrijke conclusie: er valt vooral winst te behalen door samenwerking. Het gaat goed met de economie in Oisterwijk. Er zijn uitzonderlijk veel ondernemers, veel exporterende bedrijven, veel prijswinnaars in diverse branches, Oisterwijk kent een lage werkloosheid en de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers is hoog. Het gaat dus goed en dat is het moment om samen met de betrokken partners te investeren, vindt het college van Oisterwijk.
Uit analyse blijkt dat Ondernemen en Verblijven de belangrijkste pijlers zijn van het economische DNA van Oisterwijk. Ondernemers geven aan dat er nog meer in deze pijlers zit dan nu gerealiseerd wordt bijvoorbeeld door betere onderlinge samenwerking, betere gemeentelijke dienstverlening, door optimaliseren van het vestigingsklimaat en door het beter vermarkten van het merk Oisterwijk. Hiervoor moet effectiever worden samengewerkt aan het versterken van de lokale economie. De economische visie 2018 – 2022 ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ biedt daarvoor een gezamenlijk vertrekpunt.
De economische visie staat op de agenda voor een beeldvormingsavond op 7 september a.s. Op 14 september wordt deze in de commissie Inwonerszaken behandeld en behandeling in de raad is op 5 oktober 2017.

Powered by WPeMatico

Bekijk uw WOZ-waarde online

Ieder jaar bepaalt de gemeente de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van een woning is openbaar. Via wozwaardeloket.nl ziet u de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland.
In het WOZ-waardeloket staat naast de WOZ-waarde van een pand ook informatie over bijvoorbeeld het bouwjaar en oppervlakte.
Belastingen
De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van onroerende-zaakbelastingen (OZB), forensenbelasting, reclamebelasting en heffingen van het rijk (zoals de erfbelasting) en eigenwoningforfait. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de waterschapsheffing. De WOZ-waarde staat ook op de aanslag gemeentelijke belastingen.
300 gemeenten
Ruim 300 gemeenten in Nederland zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket. Er zit een maximum aan het aantal WOZ-waarden dat u per bezoek aan het loket mag opvragen. Dit om overbelasting van de website te voorkomen. Meer informatie over de WOZ leest u op onze pagina WOZ-waarde en taxatieverslag.

Powered by WPeMatico

Plakkerige aanslag door bladluis

Heeft u dat ook weleens? Een plakkerige aanslag op uw auto of andere spullen die u onder een linde- of eikenboom heeft gezet? Dit komt door bladluis.Bladluis is vooral actief in de zomer. Bij warm en zonnig weer veroorzaakt bladluis een soort plakkerige afscheiding onder bomen. Dit heet honingdauw. Honingdauw is niet schadelijk en spoelt makkelijk weg door een flinke regenbui. Is er niet genoeg regen, dan nestelen stof en schimmels op de honingdauw. Er ontstaat een zwarte aanslag: roetdauw. Roetdauw is lastiger te verwijderen.
Lieveheersbeestjes
Om bladluis tegen te gaan, wordt de natuurlijke vijand van bladluis ingezet: het lieveheersbeestje. Deze manier van bladluis bestrijden is naast erg effectief, ook erg arbeidsintensief en duur. Daarom beperkt de gemeente de bestrijding van bladluis tot de centrumgebieden van Oisterwijk en Moergestel. Heeft u last van bladluis en/of honingdauw? Dit kunt u zelf doen: 
Honingdauw spoelt makkelijk weg met water. Heeft het al een tijdje niet geregend? Gooi af en toe een emmer warm water over de honingdauwOnline staat allerlei informatie over het bestrijden van bladluis, maar vooral de inzet van lieveheersbeestjes werkt erg goed. Heeft u weinig lieveheersbeestje in uw omgeving? U lokt ze door de juiste omstandigheden te creëren. Lieveheersbeestje of de larven kunt u ook online kopen

Powered by WPeMatico

Blauwalg in het Klompven

In het Klompven is blauwalg aangetroffen door Waterschap De Dommel. Bij het ven staan waarschuwingsborden. Zodra bij een volgende meting geen blauwalg meer gevonden wordt, haalt het waterschap de borden weg.
Op de website www.dommel.nl van het Waterschap staat een overzicht van alle locaties met blauwalg. Blauwalg kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Van het zwemmen in water besmet met blauwalg kunt u huidirritaties krijgen als jeuk en rode vlekken. Slikt u het water per ongeluk in, dan kunt u last krijgen van maag en darmen. Ook honden kunnen beter niet in besmet water zwemmen. Het waterschap raadt vissen in het ven af.

Powered by WPeMatico

Resultaten burgerpanel over afvalinzameling

In juni vroeg de gemeente Oisterwijk de leden van het Burgerpanel naar hun ervaringen met afvalinzameling in de gemeente.
Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan meer informatie over de verschillende soorten afvalstromen zoals PMD, GFT-afval, glas, textiel en KCA. Het is niet altijd duidelijk wat er wel of niet bij de genoemde afvalstroom hoort en waar de afvalstroom ingeleverd kan worden. De komende tijd gaan we hier iets aan doen.
Bewust afval scheiden
De gewijzigde ophaalfrequentie heeft als resultaat een grote groep tevreden mensen die bewust omgaan met het scheiden van afval. Daarnaast geven bewoners aan dat ze last hebben van stankoverlast of ongedierte.
Meedoen met het Burgerpanel
In totaal vulden 391 van de 726 panelleden de vragenlijst over afvalinzameling in (54%). Het Burgerpanel van de gemeente Oisterwijk is dè kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijgt u maximaal 4 keer per jaar een internetvragenlijst over een actueel onderwerp. Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 10 minuten. Iedere inwoner van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden voor het burgerpanel. U hebt alleen een e-mailadres en toegang tot internet nodig. Aanmelden doet u via onze webpagina burgerpanel.

Powered by WPeMatico