Berichten

Gemeente telefonisch niet bereikbaar

Door een storing is de gemeente telefonisch niet bereikbaar. Afspraak maken, melding doen of iets regelen? Dat kan via onze website. Of mail naar gemeente@oisterwijk.nl. 

Powered by WPeMatico

Voorbereidingen Intents Festival in volle gang!

Van 26 t/m 28 mei vindt in Oisterwijk weer het jaarlijkse Intents Festival plaats. Dit festival is een van de grootste in Nederland en wordt bezocht door danceliefhebbers uit heel Europa. De gemeente Oisterwijk wordt door de organisatie van Intents in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereidingen en de aanvraag van de evenementenvergunning.      Tijdens een evenement als Intents Festival worden zowel door de organisatie als door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) op verschillende locaties en momenten metingen gedaan. Ondanks dat vorig jaar uit deze metingen bleek dat de geluidsnormen niet werden overschreden, werd toch overlast ervaren. Ook dit jaar doet de organisatie van Intents Festival er alles aan om de overlast te beperken. Mocht u toch overlast ervaren, kunt u dit melden bij de Milieuklachtencentrale van de OMWB via (073) 681 28 21. We wensen de organisatie van Intents Festival veel succes en alle bezoekers een geweldig festival toe.

Powered by WPeMatico

Oisterwijk sorteert goed

In 2016 hebben Oisterwijkers goed hun best gedaan met het sorteren van afval. Er werd meer plastic, metaal en drankkartonafval en GFT-afval ingezameld. Hierdoor bleef er 30% minder restafval over. Dat is 107,6 kilo restafval per inwoner. Kan het nog beter? Het volgende doel is 100 kilo restafval in 2021! Inclusief grof huishoudelijk afval ingeleverd bij de milieustraat.
Duurzaam hergebruik
Sinds 1 januari 2016 haalt de gemeente Oisterwijk het herbruikbaar afval vaker op en het restafval minder vaak. Ook worden drankkartons en blik zoals melkpakken en drankblikjes ingezameld met het plastic afval. Doordat we het huishoudelijk afval goed sorteren zorgen we voor duurzaam hergebruik én de hoeveelheid restafval wordt minder.
Meer informatie
Maak gebruik van de AfvalApp of kijk op onze webpagina’s over afval.

Powered by WPeMatico

Onderzoek klantervaringen Wmo en Jeugdwet

De gemeente Oisterwijk start met 2 grote onderzoeken naar de klantervaringen van inwoners met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Met behulp van de uitslag van deze onderzoeken, wil de gemeente de hulp en dienstverlening richting inwoners verbeteren.Niet alle inwoners die onder de Jeugdwet vallen of gebruikmaken van de Wmo krijgen een uitnodiging voor 1 van de onderzoeken. Dit gebeurt met een steekproef op basis van gegevens uit 2016. 
Uitzonderingen Jeugdwet
De klanten Jeugdwet van 16 jaar en ouder krijgen geen uitnodiging voor het onderzoek. Deze groep kan namelijk anoniem en/of buiten weten van hun ouders in zorg zijn. Ben je 12 jaar of jonger, dan kunnen je ouders een vragenlijst krijgen. Ben je tussen de 13 en 15 jaar oud en val je onder de Jeugdwet, dan kun je zelf een vragenlijst thuis krijgen.
Vragenlijst
Bent u uitgekozen om mee te doen aan het onderzoek, dan kunt u binnenkort een brief met vragenlijst thuis krijgen. Het invullen van de vragenlijst kan schriftelijk of online, meer uitleg staat in de brief. Lukt het niet alleen? U mag de vragenlijst invullen met hulp van een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is op vrijwillige basis en heeft geen gevolgen voor de hulp die u nu vanuit de gemeente krijgt.
Privacy
Beide onderzoeken worden in opdracht van de gemeente gedaan door een onafhankelijke partij. Voor het onderzoek Wmo is dat ZorgfocuZ. Voor de Jeugdwet wordt het onderzoek gedaan door I&O Research. Beide organisaties zorgen ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat de privacy van de klanten verzekerd is. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de antwoorden en weet niet welke antwoorden individuele klanten gegeven hebben.
Vragen
Voor vragen over het onderzoek Wmo neemt u contact op met de helpdesk van ZorgfocuZ: (050) 205 30 14 of helpdesk@zorgfocuz.nl. Voor vragen over het onderzoek Jeugdwet neemt u contact op met de helpdesk van I&O Research: (0800) 405 06 02 (gratis) of via helpdesk@ioresearch.nl.

Powered by WPeMatico

Verkeersexamen 19 mei – 300 leerlingen op de fiets

De basisscholen in Oisterwijk en Moergestel hebben op vrijdag 19 mei praktisch verkeersexamen voor hun leerlingen uit groep 7 en 8. Tussen 09.00 en 15.30 uur fietsen ongeveer 300 leerlingen door Oisterwijk.
De route
Het Stroomdalpad (vanaf Moergestelseweg)Van KemenadelaanFrans HalsstraatBurgemeester VogelslaanBurgemeester VerwielstraatStroomdalpadTerburghtwegSecretaris van Den HoevelstraatPeperstraatDe LindOude HaarensewegJoannes LenartzstraatSpoorlaanStationstraatDorpstraatHoogstraatGasthuisstraatDe lange KantLangvennen OostPannenschuurlaan
Op de route zijn 20 vaste controlepunten. De leerlingen moeten zich natuurlijk heel de route aan de verkeerregels houden. Daarom rijden er ook onherkenbare controleurs rond.

Powered by WPeMatico

GFT-afval: goed sorteren en checken

Iedereen twijfelt wel eens bij het sorteren. Je afval goed sorteren is belangrijk voor de juiste verwerking ervan. Uit het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt door vergisten groengas gehaald. Van het restproduct wordt compost gemaakt. Vergisten is een van de duurzaamste verwerkingsmethoden van dit moment.Check bij twijfel wat er wel en niet bij het GFT-afval mag. Want als er restafval bij het GFT zit, wordt de hele partij afgekeurd. Weet je niet zeker wat er wel en niet bij het GFT mag? Bekijk de lijst:
Wel bij het GFT-afval
groente en fruitrestenetensrestenbotjes en gratenbroodeierschalentheezakjes en koffie(pads)koffiefiltersmest van kleine huisdierenkattenbakkorrels, of –houtkrullen met milieukeurtuinafval zoals bladeren, takken, gras en bloemen Niet bij het GFT-afval
stofzuigerzakkenhoutskoolkattenbakkorrels zonder milieukeurharen van mensen en dierenwolhoutsteen en puingrof snoeihoutdikke takkenpotgrondzand uit vogelkooienoasisMeer weten
Bekijk of download de afvalkalender / afvalstoffendienst app via onze website.

Powered by WPeMatico

Vernieuwing station Oisterwijk van start

Er zijn flink wat voorbereidingen aan vooraf gegaan, maar nu is het zover. Met het onthullen van een bouwbord hebben Regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail en wethouder Sjef Verhoeven het startsein gegeven voor de vernieuwing van station Oisterwijk. Dat wordt een stuk veiliger en toegankelijker dankzij de aanleg van een tunnel en een noordelijke entree.
Tunnel
Reizigers maken nu nog gebruik van een overpad om het middenperron te bereiken. Straks kan dat via een tunnel die wordt uitgerust met liften. Dat is de meest veilige oplossing voor trein- en wegverkeer. Daarnaast krijgt het station een entree aan de noordzijde waar ook een fietsenstalling komt te liggen. Om de plannen te kunnen realiseren wordt het derde spoor, waar nu nog de sprinter naar Tilburg stopt, verwijderd.
Aanpassen overwegen
Het weghalen van het derde spoor heeft ook gevolgen voor 2 nabijgelegen overwegen. De overwegen worden aangepast omdat het verkeer straks 2 in plaats van 3 sporen kruist. De overweg Blokshekken krijgt aparte fiets- en voetgangerspaden. Snel en langzaam verkeer worden zo beter van elkaar gescheiden.
Planning
Nu het startsein is gegeven gaan aannemer BAM en ProRail hard aan de slag. De komende maanden wordt de tunnel naast het spoor voorgebouwd aan de noordzijde van het station. In de herfstvakantie van 2017 zal die dan onder het spoor worden geschoven. Een ingrijpende klus waarvoor het treinverkeer volledig wordt stilgelegd van 14 tot en met 23 oktober. Als de tunnel op zijn plek ligt, wordt die verder afgebouwd. Na de herfstvakantie kunnen reizigers meteen gebruik maken van de nieuwe tunnel. Begin 2018 wordt de vernieuwde tunnel volledig in gebruik genomen.

Powered by WPeMatico

Verkeersonderzoek in Moergestel

In de week van 8 mei en in de week van 15 mei voert HIG Traffic Systems namens het college een verkeersonderzoek uit in en rond Moergestel. Met dit onderzoek wordt de hoeveelheid verkeer gemeten en brengen we de verkeersstromen in beeld. Het college laat dit onderzoek uitvoeren in haar hoedanigheid van wegbeheerder.
Camera’s
Tijdens het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van camera’s. Deze camera’s lezen de kentekens van auto’s die voorbij rijden. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan het college en worden alleen gebruikt om routes in beeld te brengen. De gegevens worden vervolgens anoniem verwerkt en na afronding van het onderzoek verwijderd. Het onderzoek wordt gebruikt om te kijken of er verkeersmaatregelen genomen kunnen worden om de eventuele verkeersdruk te verminderen. De locaties van de camera’s zijn Oisterwijkseweg (verlengde van de Akkerweg), Tilburgseweg, Akkerweg en Oirschotseweg.
Vragen
Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Oisterwijk via gemeente@oisterwijk.nl of via (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico