Berichten

19 november bijeenkomst over ‘Wonen’ in Oisterwijk

Er is in Oisterwijk en in de regio Hart van Brabant veel vraag naar woningen en woningbouw. Daarnaast kampen gemeenten in de regio Hart van Brabant met vraagstukken over onder andere doorstroom, langer zelfstandig wonen van ouderen en scheefwonen. Om goed in kaart te brengen waar behoefte aan is in onze regio en hoe de woningmarkt functioneert, zijn 2 onderzoeken uitgevoerd: Het Regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoekOnderzoek huurvoorraad woningcorporatiesBenieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en wat dat betekent voor de gemeente Oisterwijk? Wij vertellen u hier graag meer over! We nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst over het thema ‘Wonen’ op 19 november om 19.30u in het Raadhuis.
Programma
Het programma is als volgt:19:30    Welkom door wethouder Smit19:35    Positionering van de onderzoeken door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)19:40    Toelichting regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek 2018 door dhr. Hagen (Spring Co)20:40    Toelichting onderzoek huurvoorraad woningcorporaties 2018 door dhr. Nieuwenhuis (Companen)21:40    Vervolgproces door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)22:00    Afsluiting door wethouder Smit

Powered by WPeMatico

Burgemeester ontbijt samen met kinderen

Vanochtend brachten 12 kinderen van De Bienekebolders uit Moergestel een ontbijtje bij burgemeester Hans Janssen het raadhuis. Samen gaven ze aan een feestelijk gedekte tafel in de burgerzaal het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en werden er volop vragen gesteld aan elkaar. Zo weten de kinderen nu wat de lievelingskleur is van de burgemeester  (groen) en wat hij het leukste vindt aan het werk (dat je mag ontbijten met kinderen). Burgemeester Hans Janssen is niet de enige burgemeester die met de kinderen om tafel ging. In het hele land nemen zo’n 275 collega-burgemeesters deel aan het Burgemeestersontbijt.
Donatie aan Kinderpostzegels
Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester symbolisch voor zijn ontbijtje met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Met het thema ‘Een feestje voor iedereen!’ laten Kinderpostzegels en het Nationaal Schoolontbijt zien dat een feestje pas een feestje is als iedereen erbij hoort. Kinderpostzegels ondersteunt daarom ook een project met verjaardagsfeestjes voor de héle klas, waarbij kinderen spelenderwijs leren dat het leuk is dat iedereen anders is. De leerlingen uit groep 3-4 namen de cheque met een bedrag van € 500,00 in ontvangst. Hans Janssen kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: “De kinderen en ik hebben genoten. Dit ontbijt was echt een feestje voor iedereen!’
Het Nationaal Schoolontbijt
Het Burgemeestersontbijt in zo’n 275 gemeenten is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 16e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het educatieve ontbijtevenement heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School.

Powered by WPeMatico

Oisterwijk pakt locaties met ‘gevaarlijk groen’ aan

Het college heeft op dinsdag 6 november besloten om twee toezichthouders aan te wijzen die bevoegd zijn om onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituaties in beeld te brengen en daarover te rapporteren. Met de aanwijzing is een belangrijke stap gezet in de aanpak van zogenaamd ‘gevaarlijk groen’.
Uit een inventarisatie blijkt dat in de gemeente Oisterwijk 25 locaties zijn waar sprake is van een onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituatie die wordt veroorzaakt door particulier groen of een particulier hekwerk. De gemeente wil deze situaties nader in beeld brengen, daarover rapporteren en met de betrokken eigenaren een plan van aanpak maken. De toezichthouders hebben nu de bevoegdheden om dat te kunnen doen.
Burgemeester Hans Janssen over het besluit: “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in onze kernen. Op sommige locaties beperkt het groen de veiligheid omdat het zicht voor weggebruikers wordt weggenomen. Waar we kunnen, verhelpen we de gevaarlijke situaties zelf, maar op sommige plekken gaat het om particulier groen of hekwerken. Ook die willen we aanpakken. Onze toezichthouders kunnen nu een goed beeld krijgen van de situatie, dit vastleggen en bespreken met de eigenaren. We rekenen er op dat we samen met onze inwoners de situaties weer veilig krijgen”.
De eigenaren van de 25 percelen ontvangen een brief met daarin het verzoek voor een gesprek over de verbetering van de verkeersveiligheid ter plekke. De toezichthouders kunnen hierin adviseren. De aanpak wordt gefaseerd uitgevoerd, de eerste 5 locaties worden binnenkort in behandeling genomen.

Powered by WPeMatico

Presentatie rapportage Verkeersveiligheid Moergestel op 5 november

Op maandag 5 november organiseert de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 11 april. Toen legde de gemeente een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid voor aan de inwoners van Moergestel. Tijdens deze avond hebben de aanwezigen 225 reactieformulieren ingevuld, met verschillende ideeën en oplossingen. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan en is er een rapport opgesteld.Dit rapport leggen we nu graag aan u voor. Daarom nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst.
Inloopavond Verkeersveiligheid
•    Maandag 5 november, 19:00 – 21:00 uur•    Locatie: Den Boogaard, Sint Jansplein 5 Moergestel De inloopbijeenkomst begint met een plenaire ontvangst, waarin we u een korte samenvatting geven van het proces en de inhoud van het rapport. Daarna kunt u in de zaal met ons in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen.  Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl.

Powered by WPeMatico

Mantelzorger? Kom 10 november naar de Dag van de Mantelzorg

Zorgt u al langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Dat is intensief. Daarom willen ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk u graag in het zonnetje zetten. Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.30 uur bent u van harte welkom in ‘The Inside’, Heusdensebaan 48 te Oisterwijk.
Programma
Na een warm welkom is er live muziek en theater. Het gezelschap ‘Theater Boven Water’ laat ons de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er is aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertalen verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Soms met een lach, soms met een traan. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.
Aanmelden
Aanmelden kan tot 7 november per mail bij wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel(013) 528 40 80 (tijdens kantooruren) bij Wil Hoentjen of Ingrid Oosterling. Geef door met hoeveel personen u komt. Na aanmelding krijgt u géén bevestiging. Wij gaan er van uit dat u aanwezig bent. Zorgt u niet alleen voor uw naaste maar samen met iemand anders? Ook ‘mede’ mantelzorgers zijn van harte welkom.
Zorg voor achterblijver
Als het moeilijk is om degene waarvoor u zorgt die middag alleen te laten, neem dan contact met ContourdeTwern op. Zij denken graag mee over een oplossing. Parkeergelegenheid is er voldoende bij ‘The Inside’. Als vervoer voor u een probleem is, neem dan ook contact op.
Mantelzorgcompliment
Aan het einde van de middag op 10 november krijgt u uw mantelzorgcompliment. Dit is een lokale cadeaubon en een kleine attentie.

Powered by WPeMatico

ZAPpers in het zonnetje gezet

Vrijdag 28 september werden de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers) in het zonnetje gezet door wethouder Peter Smit. ZAPpers hebben een belangrijke taak in onze Parel in ’t Groen: het hele jaar door ruimt deze groep vrijwilligers in de gemeente actief zwerfafval op. En dat wordt gewaardeerd! Onder het genot van een hapje en drankje kwamen alle ZAPpers samen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en de gemeente.
Ook ZAPper worden?
ZAPper zijn geeft veel voldoening. “Ik heb een afgebakend stukje waar ik Zap en voel het als een eigen verantwoordelijkheid om dit stukje schoon te houden en geniet ervan als het stukje weer schoon is”, aldus een deelnemer. Wil jij ook een actieve bijdrage leveren aan een schone buurt? Word dan ook ZAPper.
Eigen tijd indelen
ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze op pad gaan om de buurt schoon te houden. Je krijgt van de gemeente de spullen die je nodig hebt, zoals een hesje, vuilniszakken en een grijper. Vuilniszakken vol? De gemeente haalt ze gratis op na een appje van de ZAPpers. Meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar Maurice van de Sande, via gemeente@oisterwijk.nl.

Powered by WPeMatico

Praat 23 oktober mee over een toegankelijke gemeente

Zijn onze stoepen wel rolstoelvriendelijk? Zijn onze brieven duidelijk voor iemand die niet goed kan lezen? Is de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl te gebruiken als je niet goed kunt zien? Over deze en meer vragen willen we graag met u in gesprek, zodat ook inwoners met een beperking mee kunnen doen in onze gemeente.De bijeenkomst is op dinsdag 23 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in het raadhuis, De Lind 56. We praten over de hindernissen die u kent of meemaakt als u met ons ‘zaken’ doet. Dit bedoelen we in de meest brede zin. Denk bijvoorbeeld aan hindernissen vanwege lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke handicaps. We nodigen niet alleen maatschappelijke organisaties uit om mee te denken, maar ook u als inwoner.
Aanmelden
Komt u ook? Aanmelden kan tot 22 oktober. Stuur hiervoor een e-mail naar Jibbe.scheenstra@oisterwijk.nl. Voor vragen kunt u ook op dit mailadres terecht.
Na de bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst willen we in beeld krijgen waar de problemen in onze gemeente liggen. Waar moeten we op letten en wat moet er veranderen zodat iedereen mee kan doen? Welke verbetering zijn als eerste nodig? En vooral hoe we zorgen dat in de toekomst onze gemeente voor iedereen toegankelijk is.

Powered by WPeMatico

Colleges nemen besluit over Herindelingsontwerp Haaren

De colleges van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 8 en 9 oktober het herindelingsontwerp vastgesteld en leggen dit in december ter besluitvorming voor aan hun gemeenteraden. Het herindelingsontwerp is een routekaart voor de herindeling van de gemeente Haaren. Daarmee is het een belangrijke volgende stap in het herindelingsproces.
Het proces kenmerkt zich door grote betrokkenheid van alle belanghebbende gemeenten waardoor de samenwerking constructief verloopt. Het uiteindelijke doel wordt door de betrokken partijen nooit uit het oog verloren: een goede (bestuurlijke) toekomst voor de kernen en inwoners van Haaren.
Herindelingsontwerp
De eerste stap naar deze toekomst is het herindelingsontwerp. Dit ontwerp is één document door en voor vijf gemeenten. Het is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.
Samenvoegen en grenscorrectie
Bij een reguliere herindeling worden betrokken gemeenten opgeheven en wordt een nieuwe gemeente ingesteld. Bij de herindeling van Haaren worden de betrokken gemeenten niet opgeheven en komen de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch via een ‘lichte samenvoeging’ bij respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. 
De toevoeging van Biezenmortel aan Tilburg kan plaatsvinden via een grenscorrectie. Dit is mogelijk omdat het inwonertal van beide gemeenten door de correctie minder dan 10% toeneemt (Tilburg) of krimpt (Haaren). Omdat het om een grenscorrectie gaat, hoeft de gemeente Tilburg geen tussentijdse gemeenteraadsverkiezing te houden. In Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn wel verkiezingen nodig. Deze vinden plaats in november 2020.
Tijdlijn
Het herindelingsontwerp is een logisch vervolg op eerdere besluiten van de gemeenteraden van Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg om een ‘nader te bepalen deel’ van de gemeente Haaren over te nemen. Ook volgt het logisch op het besluit van de gemeenteraad van Haaren van 5 juli om Haaren aan Oisterwijk toe te voegen, Helvoirt aan Vught, Esch aan Boxtel en Biezenmortel aan Tilburg. 
Het herindelingsontwerp wordt op 17 december voorgelegd aan de Tilburgse gemeenteraad en een dag later aan de raden van Haaren, Oisterwijk, Vught en Boxtel. Als de vijf raden het ontwerp eensluidend vaststellen, volgt een periode waarin het ontwerp ter inzage komt te liggen. Iedereen uit de betrokken gemeenten kan reageren op elk onderdeel van het herindelingsontwerp door een zienswijze in te dienen. In december volgt hierover nader bericht.
De zienswijzen worden verwerkt in het herindelingsontwerp, waarna het document van naam verandert in het herindelingsadvies. Dit advies wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden. Bij vaststelling gaat het advies via de provincie naar het Rijk.
Haaren.nl/herindeling
De gemeenten hebben een gezamenlijke webpagina ingericht waarop inwoners en belangstellenden het wettelijk traject van de herindeling kunnen volgen. Op www.haaren.nl/herindeling staan o.a. een tijdlijn van het herindelingsproces en alle officiële documenten.

Powered by WPeMatico