Berichten

Fiets 4 daagse

Geschreven door Mark Spijkers
maandag 25 mei 2009 23:50
fietsdorpVier dagen fietsen in de schitterende natuur rondom Oisterwijk, Parel in ’t groen en Moergestel Fietsdorp.
Het is een ware belevenis om 4 dagen te fietsen in een gebied dat zoveel variatie geeft in natuur. U komt door bossen, heidevelden, duinen en langs de mooiste vennen.
Een unieke gelegenheid om samen en of in gezinsverband dit klavertje 4 te fietsen. Deze fiets 4-daagse is een onderdeel van het fietsevenement dat van 7 t/m 28 juni georganiseerd wordt door
Moergestel Fietsdorp.
Iedere dag vinden er op en rondom het St. Jansplein tal van activiteiten plaats.

DEELNAME ROUTES
Kosten voor deelname:
• bij inschrijving en betaling vóór 7 juni 2009
e 8,00 pp en e 4,00 kinderen t/m 12 jaar
• nà 7 juni 2009 e 10,00 pp en e 5,00 kinderen
t/m 12 jaar alleen contant bij de Info/VVV stand
op het St. Jansplein te Moergestel.
U kunt ook vóóraf inschrijven tot uiterlijk 7 juni:
• bij de VVV in Oisterwijk tegen contante betaling
• per brief naar: Fietsvierdaagse Oisterwijk –
p/a Bosstraat 9 – 5066 EB Moergestel of
• per e-mail naar:
fiets4daagseoisterwijk@gmail.com
Vermeld bij inschrijving uw naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en aantal deelnemers.
Het verschuldigde bedrag z.s.m. maar uiterlijk
vóór7 juni 2009 overschrijven naar:
rekening nr. 12.14.15.015 t.n.v. FIETSVIERDAAGSE
OISTERWIJK te MOERGESTEL o.v.v. aantal deelnemers.
Afhalen van de routes en stempelkaart
vanaf 7 juni alleen bij de Info/VVV stand op het
St. Jansplein te Moergestel.
Op donderdag 25 juni ontvangt u in de Info/VVV
stand op het St. Jansplein tegen inlevering van uw
stempelkaart voorzien van stempels van alle
deelnemende stempelpost bedrijven een blijvende
“herinnering” aan uw deelname aan deze unieke
Oisterwijkse Fiets 4-daagse.

Als een klavertje 4 zijn de routes rondom Oisterwijk
en Moergestel uitgezet met het bekende
knooppuntensysteem.
We hebben ze een naam gegeven:
• de KAMPINA / DOMMELDAL route
• de DUINEN route
• de HILVER route
• de MORTELEN/KEMPEN route.
Ze zijn ± 60 km lang en kunnen tot ± 40 km
ingekort worden hetgeen duidelijk op de routekaarten
staat aangegeven. Van elke route krijgt u een
aparte kaart zodat u deze makkelijk op uw fiets
kunt hanteren.
Op deze kaart zijn de knooppunten in volgorde
aangegeven – u kunt in principe de betreffende
route op elk genoemd knooppunt beginnen. Naast
de 4 dagroutekaarten ontvangt u ook een stempelkaart
die u bij de deelnemende bedrijven en
horecagelegenheden moet/kunt laten afstempelen.
De 4 dagroutes kunnen in willekeurige volgorde
gereden worden.
Tijdens deze 4 dagen zijn alle deelnemende
bedrijven, waar u een stempel moet/kunt halen,
geopend van 09.00 tot 17.00 uur. (horeca langer)

Nieuws van Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel

Geschreven door Mark Spijkers
maandag 25 mei 2009 23:34

De Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel, die zich ten doel stelt het onderhoud en de instandhouding van kerk en kerkhof te ondersteunen heeft voor 2009 een speciaal thema gekozen om de noodzakelijke financiële steun van onze gemeenschap te verwerven. We richten onze specifiekeaandacht op de parochiële begraafplaats.

Op allezielen worden de luifel op kerkhof en het collumbarium ingewijd door theo te wierik

Aan alle (aspirant-) Vrienden van St. Jan,

De Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel, die zich ten doel stelt het onderhoud en de instandhouding van kerk en kerkhof te ondersteunen heeft voor 2008 en 2009 een speciaal thema gekozen om de noodzakelijke financiële steun van onze gemeenschap te verwerven. We richten onze specifieke aandacht op de parochiële begraafplaats.

1. DE BETEKENIS VAN ONZE BEGRAAFPLAATS.

Tot de aandachtspunten van de Stichting behoort zeker ook (en bepaald niet op de laatste plaats) de accommodatie van het parochiële kerkhof.

Onze parochie mag zich gelukkig prijzen met deze begraafplaats. Hij is aansprekend en goed ingericht. De situering ervan, in een vrij rustig bij het dorpscentrum gelegen deel van Moergestel, vlak bij de kerk, is ideaal.
Deze begraafplaats heeft grote betekenis in de levenscyclus van de meeste parochianen en overige Moergestelnaren. Niet alleen is het de plek waar zij op zekere dag op waardige wijze afscheid kunnen nemen van een overleden geliefde. De meesten van hen zullen hier ooit eens zelf hun laatste rustplaats vinden. Het is de omgeving waarin onze dierbaren kunnen worden herdacht en postuum eer kan worden gegeven. Ons kerkhof is dus vooral ook een gedenk- plaats.

2. ONTBREKENDE VOORZIENINGEN.
De Stichting is zich ten volle bewust van deze grote betekenis. Om op een aansprekende wijze afscheid te kunnen nemen van hen die ten grave worden gedragen, heeft het stichtingsbestuur geïnventariseerd welke voorzieningen er nodig zijn om dit optimaal mogelijk te maken. De vaststelling is dat een deugdelijke overkapping van de plaats waar de laatste afscheids- plechtigheid plaatsvindt – de zogenoemde Calvarieberg – geen overbodige luxe is en dat een columbarium (urnenkolom) in deze moderne tijd eigenlijk niet mag ontbreken op ons kerkhof. Het door de Stichting gevormde comité dat de inspectie-rondgang over de begraafplaats maakte zag overigens met voldoening hoe goed deze wordt onderhouden door het bekende team van toegewijde vrijwilligers. Dat verdient hiervoor alle lof! Bovendien ontberen deze vrijwilligers een fatsoenlijke werkruimte met toiletaccomodatie.

3. WAAROM EEN OVERKAPPING VAN DE CALVARIEBERG?
Deze plek is het middelpunt van ons kerkhof waar de nabestaanden van de overledene en alle anderen die deze geliefde naar zijn laatste rustplaats vergezellen afscheid kunnen nemen. Het is voor de betrokkenen rondom de gestorvene uiterst belangrijk dat zij hier op ingetogen wijze de allerlaatste eer en groet kunnen brengen aan iemand van wie zij hebben gehouden. Als bij deze ontroerende gebeurtenis de weersomstandigheden slecht zijn kan dit afbreuk doen aan de serene en gewijde sfeer. Regen en wind mogen daarom de dierbare herinnering aan deze laatste plechtigheid niet verstoren. Reden genoeg om de Calvarieberg op een passende manier te overkappen. Hiermee wordt de bovenbedoelde afbreuk aan een plechtig gebeuren te allen tijden voorkomen. In nauw overleg met het parochiebestuur is er besloten, dat de Vrienden van St Jan Moergestel het realiseren van de overkapping van de Calvarieberg voor hun rekening nemen.

4. HOE DE UITVOERING VAN DEZE PLANNEN TE FINANCIEREN?
De Stichting heeft dankzij haar vrienden-donateurs de beschikking over financiële middelen waarmee zij reeds enkele van haar doelstellingen kon realiseren en op beperkte schaal nog andere ideeën ten uitvoer kan brengen. Veel inwoners namen vorig jaar deel aan de mei-actie en zorgden bij elkaar voor een opbrengst van 7242 euro, waarvoor wij u hartelijk dank zeggen. Maar het zal iedereen duidelijk zijn dat de thans aanwezige gelden nog niet toereikend zijn voor de realisatie van de hierboven omschreven voorzieningen. Weliswaar hebben enige plaatselijke ondernemers al medewerking in financiële of materiële zin toegezegd maar als gemeenschap zullen we hier een zeer substantieel deel van de kosten moeten opbrengen.
De Stichting wil met deze brief de fondsenwerving voor dit belangrijke doel voortzetten. Zij stelt zich voor dat u wellicht zult besluiten tot de Vrienden van St. Jan toe te treden door een periodieke donatie naar eigen goeddunken (met een minimum van € 10,= per jaar) dan wel een eenmalige of periodieke donatie te doen.

Er is de Stichting heel veel aan gelegen om de aangegeven plannen zo mogelijk nog in dit jaar te kunnen verwezenlijken. Daarom hoopt en vertrouwt zij op de volle medewerking van de Moergestelse gemeenschap en op een genereus gebaar van velen.

De Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel stelt uw medewerking en financiële onder- steuning buitengewoon op prijs.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sint Jan Moergestel,

Jan Vriens, voorzitter

Frans Kuijpers, secretaris

Bockspringen 2009 !!

Geschreven door Bea de Kroon
donderdag 08 oktober 2009 09:19
Het blad valt weer van de bomen. De tijd van bockbier is weer gekomen. Een kans voor de horeca om gasten weer naar binnen te lokken om aldaar bij de open haard of CV-ketel te genieten van misschien wel het meest traditionele Nederlandse speciaalbier: Bockbier! Een mooi voorbeeld van wat een lokale vereniging in samenwerking met de plaatselijke Horeca en tot gevolg kan hebben is het “Bockspringen” in Moergestel. Alweer voor de vijfde keer wordt daar op 11 oktober het Bokspringen georganiseerd door Vereniging Bierproeven.
Het Bokspringen betekend een gezellig rondje langs de Moergestelse kroegen. Op zondag 11 oktober zal in 9 plaatselijke horeca bedrijven een heerlijke proeverij van verschillende bockbieren met daarbij passende hapjes plaatsvinden. Bij elk deelnemend café is het mogelijk een strippenkaart te kopen waarmee door de deelnemers een proefglaasje van het geschonken bockbier geproefd kan worden. Elk café heeft weer een ander bockbier zodat men op het eind van de tocht een goed beeld heeft gekregen van de bockbieren van dit jaar.
Wie geen bokbier wil, kan met de strippenkaart ook een proefglaasje pils of fris bestellen.

Op zondag 11 oktober rijden net als vorig jaar weer gratis huifkarren, de Bokkenwagens, door Moergestel om u naar de deelnemende cafés te vervoeren. Vanaf 15.00 uur kunt u in de deelnemende cafés terecht voor een overheerlijk bockbiertje.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vereniging Bierproeven via de website www.verenigingbierproeven.nl Wij verwelkomen u graag in Moergestel op zondag 11 oktober!

Nieuws van vrienden van sint jan

Geschreven door Administrator moergestel
woensdag 21 oktober 2009 11:46
Allerheiligen 1 november

10.00 uur Eucharistieviering in de kerk waar het feest van Allerheiligen wordt gevierd.

Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof. Op het kerkhof wordt eerst het columbarium bezocht. Er wordt een bloemstuk gelegd en pastor Theo te Wierik zal een gebed uitspreken. Vervolgens gaan we naar de overkapping van de absouteplaats. Deze wordt officieel in gebruik genomen met het uitspreken van een zegenbede. Voor de werkers is een woord van dank. Tot slot zingt het koor een lied en ondertussen zegent de pastor de graven.

Op het eind van de plechtigheid is er koffie in het parochiecentrum voor wie wil.
Laatst aangepast op maandag 09 november 2009 21:20

kerstconcert 20 dec.

Geschreven door Mark Spijkers
maandag 09 november 2009 21:19
In de kerk van Moergestel is op zondag 20 december 2009 een kerstcSample Image oncert georganiseerd. De Stichting Vrienden van St. Jan hee ft de koren Cantate Domino en Inspiration en kinderkoor St. Janszangertjes bereid gevonden om op te treden. Verder zijn er optredens van de sopraan Thea Vermeulen-Peek en chansonnier Peter Derksen. Paul Spapens vertelt een kerstverhaal.

Kerstconcert

Geschreven door Administrator moergestel
dinsdag 29 december 2009 06:29
Het bestuur van de stichting Vrienden van St. Jan kan terugzien op een zeer geslaagd kerstconcert. Ondanks de hevige sneeuwbuien op 20 dec. waren vele vrienden toch gekomen om in onze sfeervol versierde kerk te genieten van de koren Cantate Domino, Inspiration en vooral het kinderkoor de St. Janszangertjes en mee te zingen met de volkszang.

Harm de Ruiter liet horen wat zijn gitaar in zijn leven betekent.
Paul Spapens vertelde met veul verve zijn kerstverhaal. Peter Derksen vertolkte een aantal mooie franse kerstliederen. Thea Vermeulen Peek soleerde dat het een lust was.

Het absolute hoogtepunt was haar lied: Cantique du Noël. Koren, dirigentes, de pianisten en organisten droegen allen een belangrijk steentje bij. Pastor Theo te Wierik sloot na 2 uur dit concert in stijl af: echt Gèssels, samen optreden op weg naar Kerstmis.

Na afloop trakteerde de gezamenlijke Moergestelse horeca op glühwein en warme chocomel.
Kortom, een gebeurtenis die om herhaling vraagt. Een nieuwe traditie is geboren?!
Dank aan alle deelnemers en de sponsors.

Namens het stichtingsbestuur: Jan Vriens, voorzitter en Frans Kuijpers, secreta
Laatst aangepast op woensdag 10 februari 2010 19:56

Ingezonden brief Moergestel Fietsdorp

Geschreven door Mark Spijkers
woensdag 25 november 2009 21:24
Geachte college,

Het Brabants Dagblad van maandag 23 november berichtte dat voor wegen in de regio 19 miljoen euro beschikbaar komt uit de pot ‘Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer’.

De gemeente Hilvarenbeek krijgt een aanzienlijk bedrag voor de aanleg van een vrijliggend fietspad van Haghorst tot aan de gemeentegrens van Oisterwijk (Moergestel).

Moergestel Fietsdorp heeft u al eens eerder in een brief gevraagd het deel van dit fietspad op het grondgebied van de gemeente Oisterwijk aan te leggen.

We kregen toen het bericht terug dat daar geen geld voor is gereserveerd. Nu bekend is geworden dat de gemeente Hilvarenbeek flink wat geld krijgt, betreuren wij het des te harder dat de gemeente Oisterwijk het wat dit fietspad betreft af laat weten.

Het fietspad is belangrijk voor de veiligheid van fietsende schoolkinderen en voor de bevordering van het fietstoerisme naar Moergestel.

Het eerste is een verantwoordelijkheid van iedereen, dus ook van de gemeente Oisterwijk. Het tweede is een belang dat Moergestel Fietsdorp (onder meer) nastreeft

. Om dat doel te bereiken worden veel vrijwilligersuren besteed. Het is jammer dat de gemeente Oisterwijk niet heeft ingezet op dit fietspad. Een gemiste kans op een financiële ondersteuning van een armlastige gemeente.

Met vriendelijke groet,

Jan Vriens, voorzitter Werkgroep Moergestel Fietsdorp

Gemeente Oisterwijk: geen geld fietspad naar Haghorst

Geschreven door Administrator moergestel
woensdag 10 februari 2010 20:00
De gemeente Oisterwijk trekt voorlopig geen geld uit voor de aanleg van een fietspad van Moergestel naar Haghorst. De Stichting Moergestel Fietsdorp had om de aanleg van het fietspad op het grondgebied van de gemeente Oisterwijk gevraagd. Op het grondgebied van de gemeente Hilvarenbeek wordt wel een fietspad aangelegd van Haghorst tot aan de gemeentegrens met Oisterwijk. “Een gemiste kans, een fietsdorp onwaardig”, aldus voorzitter Jan Vriens van de Stichting Moergestel Fietsdorp.

Op 24 november vorig jaar richtte de stichting zich in een brief tot de gemeente Oisterwijk. Pas twee maanden later werd daar een antwoord op ontvangen. Het was de tweede keer dat de stichting op de gewenstheid van het fietspad van Moergestel naar Haghorst wees.

De aanleiding om opnieuw in de pen te klimmen was het feit dat de gemeente Hilvarenbeek een fiks subsidiebedrag krijgt om het fietspad aan te leggen. In de brief stelt de gemeente Oisterwijk dat het gaat om cofinanciering. De gemeente moet de helft van de kosten dragen. De totale kosten worden voor de gemeente Oisterwijk geschat op twee miljoen euro. Er zijn geen middelen om de aanleg van het fietspad te bekostigen. Om deze reden hebben wij geen aanvraag gedaan voor eventuele subsidie, staat in de brief aan de Stichting Moergestel Fietsdorp.

Voorzitter Jan Vriens van de stichting zegt ‘zeer teleurgesteld’ te zijn. Tijdens het evenement Moergestel Fietsdorp vorig jaar is door vele tientallen jongeren uit Haghorst gedemonstreerd vóór de aanleg van het fietspad. Binnenkort ligt er een veilig fietspad van Haghorst tot aan de gemeentegrens met Oisterwijk, waarna de fietser zijn weg over een smalle, drukke en gevaarlijke weg moet vervolgen. De Stichting Moergestel Fietsdorp hoopt en verwacht dat de nieuwe raad alsnog prioriteit geeft aan het fietspad en daar geld voor vrijmaakt.