Berichten

Second opinion Fire-Up afgerond

Eind september ontstonden bij het Oisterwijkse bedrijf Fire-Up een aantal branden in pallets met halffabricaten van aanmaakblokjes. Het bedrijf heeft daarop  maatregelen genomen. Sindsdien vinden extra controles plaats. Vanwege eerdere branden bij Fire-Up en naar aanleiding van zorgen van omliggende bedrijven en omwonenden, heeft de gemeente Oisterwijk opdracht gegeven voor een ‘second opinion’ over de locatie van het bedrijf. Het college heeft deze week kennis genomen van de uitkomst hiervan: de bedrijfsactiviteiten van Fire-Up passen binnen dat wat op basis van het bestemmingsplan is toegestaan op deze locatie.
De conclusie van de second opinion, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, is dat de bedrijfsactiviteiten van Fire-Up nog steeds in lijn zijn met waar vergunning voor is verleend. Daarmee passen de bedrijfsactiviteiten binnen het huidige bestemmingsplan. Verder  zijn geen activiteiten geconstateerd die leiden tot een aanvullende vergunningplicht voor het onderdeel milieu. Fire-Up voldoet daarmee aan alle eisen om op deze locatie de bedrijfsactiviteiten voort te zetten.
Extra toezicht
De eerder genomen maatregelen om herhaling van de branden te voorkomen en de brandveiligheid te borgen zijn blijvend. Het extra toezicht door de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB), brandweer en gemeente op deze maatregelen en de bedrijfsactiviteiten blijft onverminderd van kracht.  
Zorgen omwonenden
Burgemeester Hans Janssen begrijpt dat hiermee de zorgen van omwonenden niet weggenomen zijn: “Hoewel deze second opinion bevestigt dat Fire-Up voldoet aan alle regels en eisen, heb ik begrip voor de zorgen van onze ondernemers en inwoners. Na de brand afgelopen juli en de broei in de pallets in september zijn zij ongerust over dergelijke bedrijfsactiviteiten op deze plek. Ik snap dat. Tegelijkertijd zie ik een ondernemer die aan de regels voldoet, een vergunning heeft en maatregelen neemt om de veiligheid van zijn werknemers en omwonenden te waarborgen. Samen met de OMWB en de brandweer zullen wij er als gemeente nadrukkelijk op blijven toezien dat de genomen maatregelen en afspraken worden nageleefd.”

Powered by WPeMatico

Groen balkon voor gemeentekantoor

Binnenkort zijn het balkon aan de voorkant van het gemeentekantoor en de twee balkons aan de achterkant groen! Daarmee is weer een stapje gezet in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, een van de speerpunten uit de Oisterwijkse Duurzaamheidsagenda 2018-2022. Groendaken of in dit geval ‘groenbalkons’ hebben veel duurzaamheidsvoordelen. Zo verhogen ze de isolatiewaarde van het dak. In de zomer houdt de groene dakbedekking de warmte buiten en in de winter houdt het de warmte binnen.
Onafhankelijk onderzoek heeft een besparing van 9 procent op het elektriciteitsverbruik voor koeling met airconditioning aangetoond. Daarnaast verlengen groendaken de levensduur van normale dakbedekking. Een bitumen dakbedekking gaat ongeveer 20 tot 25 jaar mee. Een groendak is wel zestig jaar houdbaar. Wel vergt de vegetatie enig onderhoud: controle van de waterafvoeren is nodig en een spontaan opschietende boom of struik kan maar beter snel verwijderd worden.
Ook zorgt de verbeterde isolatie voor een daling van de soms hevige temperatuurschommelingen in een gebouw. Het binnenklimaat wordt daardoor een stuk beter beheersbaar met een gelijkmatiger temperatuurverloop. Ook dit scheelt energie.
Tot slot dragen groendaken bij aan de biodiversiteit in de gebouwde omgeving en vormen ze een ideale waterbuffer. Ondanks dat de hemelwaterafvoer van het gemeentekantoor al aangesloten zit op de infiltratiebuffer in het park (vijver) neemt de beplanting zo’n 50 procent van de regen op en het resterende water wordt langzaam aan de infiltratievijver afgegeven. Dit voorkomt overbelasting van afvoeren. Daarbij zuiveren groendaken de lucht, bijvoorbeeld als het gaat om fijnstof.
Heb je ook interesse in een groendak of andere dakisolatie? Kijk dan eens op www.milieucentraal.nl.

Powered by WPeMatico

Make-over voor het Stationsplein Oisterwijk

Een groener voorplein én extra parkeergelegenheid, dat is het resultaat als het eerste gedeelte van het Stationsplein straks onder handen is genomen. Rond 5 augustus beginnen de werkzaamheden.
Het voorplein voor het stationsgebouw bevat nu nog 11 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden verwijderd. Het gebied krijgt een groene invulling. Het gedeelte dat bestraat blijft, wordt autoluw. Dit realiseren we door de huidige inrit van het plein na aanpassing alleen nog als uitrit te laten dienen. Het bushokje krijgt een nieuwe definitieve plek tegen het trottoir aan.
Parkeren
De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stationsgebouw verdwijnen en komen terug op de locatie waar onlangs een deel van de fietsenstalling is verwijderd. In totaal realiseren we op die plek 22 parkeerplaatsen die toegankelijk zijn vanaf de nieuw aan te leggen inrit aan de oostzijde van het Stationsplein. De uitrit wordt gerealiseerd waar momenteel de inrit ligt, zoals in bovenstaande alinea beschreven. Het gedeelte van de fietsenstalling dat is verwijderd, is verplaatst naar de noordzijde van het spoor.
Uitkomsten informatiebijeenkomst
Begin 2019 vond een bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden plaats over de aanpak van het Stationsplein en de Stationsstraat. Met de komende werkzaamheden wordt het eerste gedeelte van het Stationsplein aangepast. Over de wensen voor de Stationsstraat en de rest van het Stationsplein (en de mogelijke uitvoering van aanpassingen), moet nog een beslissing worden genomen.
Op de tekening hierboven is een impressie te zien van de plannen voor het totale Stationsplein. Het gedeelte vanaf de huidige inrit tot de nieuwe inrit is definitief. Daarna gaan we aan de slag met de plannen voor de rest van het Stationsplein.

Powered by WPeMatico

Vanaf 1 augustus voor je advies-, hulp- of zorgvraag terecht in Tiliander

In onze gemeente zijn er verschillende organisaties die advies, hulp of zorg bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Denk hierbij aan hulp in huis, bij werk en geldzaken, vragen over opvoeden, mantelzorgondersteuning, WMO en jeugdhulp. Heb je ondersteuning nodig? Dan kun je bij verschillende organisaties terecht.
Soms zijn er ingewikkelde problemen op meerdere gebieden. Dan helpt het sociaal team van de gemeente. In dit team werken deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en jeugdhulp. Deze organisaties vind je op de te downloaden flyer ‘Toegang’ (PDF, 691 kb) .
Organisaties verhuizen naar Tiliander
Per 1 augustus 2019 verhuizen verschillende organisaties die zich inzetten in het sociaal domein naar Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. De eerste verdieping is dan verbouwd en medewerkers van onder andere ContourdeTwern, Farent, Impegno, MEE, SVN (Stichting Vluchtelingen en Nieuwkomers), Kredietbank Nederland, SVO (Senioren Vereniging Oisterwijk), GGD en de gemeente Oisterwijk werken hier vanaf augustus. Er zijn kantoorruimten en werkplekken ingericht. Daarnaast zijn er spreekkamers gerealiseerd waar professionals gesprekken met inwoners of andere professionals kunnen voeren. Door gezamenlijk op 1 plek te werken, zorgen we dat de organisaties beter vindbaar zijn voor inwoners en dat de organisaties beter met elkaar kunnen samenwerken. De verschillende organisaties zijn uiteraard ook per telefoon of email te bereiken. Kijk voor de contactgegevens op de websites van de organisaties of via onze webpagina Sociaal.

Powered by WPeMatico

Nieuwe situatie op kruispunt Blokshekken en zijde Ambachtstraat

Eind juni was kruispunt Blokshekken (bij de Jumbo) klaar en sinds 19 juli kan er verkeer gebruikmaken van de nieuwe Ambachtstraat. Sindsdien is ook de spoorwegovergang Blokshekken weer open voor gemotoriseerd verkeer. De situatie is veranderd en dat is wennen voor het verkeer. We leggen hieronder enkele belangrijke zaken uit.
Voorrang
Op het verkeersplein Blokshekken hebben fietsers en voetgangers geen voorrang. Het werkt dus anders dan bij de meeste rotondes in onze gemeente. Waarom dat is? Gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang, krijgt altijd voorrang op dit verkeersplein. Hiermee voorkomen we dat verkeer stil komt te staan op het spoor.
Fietspad gescheiden het spoor over
ProRail wil dat, waar de ruimte dat toelaat, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer gescheiden het spoor oversteken. Dit om de veiligheid te vergroten. Dat betekent dat fietsers komend vanaf het station, eerst kruispunt Blokshekken oversteken richting de brandweer en daarna pas het spoor oversteken richting het KVL-terrein. Voor deze zijde is gekozen omdat de verschillende functies (wonen, KVL) en het nieuwe vrijliggende fietspad aan de westzijde van de Ambachtstraat (en spoorwegovergang) liggen.
Voetpad/laden en lossen Jumbo
Langs de Jumbo is er beperkte ruimte. Zo’n 2 keer per dag staat daar gedurende een korte periode een vrachtwagen. Door de beperkte ruimte is er geen andere mogelijkheid dan dat voetgangers die vanaf het Fabriekspad naar de spoorwegovergang lopen (of andersom) een stukje gebruikmaken van het fietspad. Om die reden is er op dit gedeelte geen hoge stoeprand (stoep is gelijk aan fietspad).
Verbindingsweg Ambachtstraat – Laan van KVL
Tussen de nieuwe Ambachtstraat en de Laan van KVL (KVL-terrein) is een tijdelijke verbindingsweg zodat bezoekers en werknemers naar het KVL-terrein kunnen rijden. Na de zomervakantie wordt de definitieve verbindingsweg tussen de Ambachtstraat en de Laan van KVL aangebracht. De Schijfstraat blijft nog afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijk pad naar de noordzijde van het station. Hier is ook een fietsenstalling gerealiseerd door ProRail. Na de zomer gaan we aan de slag met de werkzaamheden aan de Schijfstraat richting de noordzijde van het station.

Powered by WPeMatico

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’ op 8 augustus

Graag brengen we je op de hoogte van de procedure voor het bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’. Het ontwerpbestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’ ten behoeve van het oprichten van een supermarkt en een tuin- en dierenspeciaalzaak aan Almystraat 4 ligt sinds 5 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inloopbijeenkomst
Om je over het bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’ te informeren organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op 8 augustus 2019 van 15.30 tot 18.00 in het gemeentehuis aan De Lind. Je kunt dan vrijblijvend binnenlopen om het plan in te zien en vragen te stellen. Er wordt geen centrale presentatie gegeven.   Mail voor meer informatie of vragen over het bestemmingsplan, de procedure of de inloopbijeenkomsten naar gemeente@oisterwijk.nl, ter attentie van Esther Gans.
 

Powered by WPeMatico

‘Vergeten’ planten bij vijver op de Lind

In september 2018 is de vijver op de Lind in haar oude glorie hersteld. Maar wat nog miste was de beplanting in en rondom de vijver. En daar is iets bijzonders mee.
Na het herstel van de vijver is 1 van onze medewerkers van de buitendienst aan de slag gegaan met een zogenoemd beplantingsplan. Hij heeft daarvoor onderzoek gedaan naar het verleden van de vijver. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het oorspronkelijke ontwerp van de vijver en de aanleg van het bijbehorende groen is gedaan door John Bergmans (1892-1980). Bergmans was een Oisterwijkse tuinarchitect, die ook betrokken is geweest het natuurtheater, Staalbergven en verschillende villatuinen in ons dorp.
In oorspronkelijke staat
Rondom en in de gerenoveerde vijver staan nu planten en bloemen helemaal in de stijl van Bergmans. Neergezet in de originele plantenvakken. Het gaat om ‘vergeten’ soorten zoals de Spierstruik, Kamperfoelie, Bruidsbloem, Dwergmispel en de Voorjaarszonnebloem. Dat maakt dat de vijver er nu weer uitziet, zoals deze oorspronkelijk was bedoeld.
Ontwerper
John Bergmans was plantendeskundige, kweker, auteur over tuinplanten en tuin- en parkontwerper. In Noord-Brabant en Limburg ontwierp hij voor de industriële en burgerlijke elite. Hij legde tuinen aan voor bedrijven en gemeenten en richtte parken en plantsoenen in. 

Powered by WPeMatico

Raad start proef met nieuw vergadermodel

De raad heeft besloten om vanaf september aan de slag te gaan met een nieuwe manier van vergaderen. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen krijgen meer invloed op de besluitvorming in de raad. Op verschillende momenten kun je in gesprek met de raad over voorstellen, die op de agenda staan, of onderwerpen die jou en anderen bezig houden.
De raad stopt met de beeldvormingsavonden en commissievergaderingen, en start met het raadsplein en de raadsontmoeting. Tijdens het raadsplein wordt gesproken over raadsvoorstellen, waarover de raad in de volgende raadsvergadering gaat besluiten. Bij de raadsontmoeting bespreekt en verkent de raad onderwerpen die later op de agenda staan of andere actuele thema’s.
5 september: Raadsplein om 19.00 uur 16 september: Raadsontmoeting (extra) om 19.00 uur 19 september: Raadsvergadering om 19.30 uur 23 september: Raadsontmoeting (extra) om 19.00 uur 23 september: Agendacommissie om ca. 21.00 uur 26 september: Raadsontmoeting om 19.00 uur          Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.
Praat mee op het raadsplein!
Op 5 september organiseert de raad het eerste raadsplein. Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 19 september een besluit neemt: Uitgangspunten loket Oisterwijk (zorg, ondersteuning, hulp, werk en inkomen) – forum Verlenging gemeentelijk rioleringsplan – alleen informatietafel Bestuursrapportage (berap) Oisterwijk 2019 – bespreektafel Geactualiseerde grondexploitaties tbv begroting 2020 – bespreektafel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Oisterwijksebaan 6 – alleen informatietafel Kijk voor het programma, de tijden en locaties op de website www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.
Tijdens het raadsplein doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee. Aan een informatietafel kun je vragen stellen over het raadsvoorstel of informeel in gesprek gaan met raadsleden. Bij een bespreektafel of een forum schuif je aan om mee te praten en jouw mening of ideeën over het voorstel te geven.
Ook is er ruimte voor ontmoeten. In de burgerzaal kun je onder het genot van een kopje koffie of thee met raadsleden, inwoners en organisaties, griffie, college en ambtenaren in gesprek.
Raadsontmoeting
Binnenkort lees je meer over de raadsontmoeting en het programma van 16, 23 en 26 september.
Meer informatie
Informatie over de raad, vergaderingen, agenda’s en stukken staat op de website www.oisterwijk.raadsinformatie.nl. Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).
 

Powered by WPeMatico