Berichten

Energietoeslag verhoogd naar € 1300,-

Eind maart hebben wij laten weten dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag ontvangen van € 800,-. Het college heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 1300,-. De gemeente ontvangt hiervoor extra geld van het rijk. Met dit geld kunnen huishoudens met een laag inkomen een deel van hun energiekosten betalen.
Automatisch uitbetaald Heb je het bedrag van € 800,- al ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je krijgt in september de overige € 500,- automatisch uitbetaald Heb je vóór 1 september een aanvraag ingediend? Dan ontvang je, na beoordeling, eerst € 800,-. In september krijg je de overige € 500,- automatisch uitbetaald. Je hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen Dien je ná 1 september je aanvraag in? Dan krijg je na beoordeling het bedrag van € 1300,- uitbetaald Aanvragen kan nog tot 1 november 2022 via www.oisterwijk.nl/energietoeslag.
Aanvragen toeslag
Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag woon je in de gemeente Oisterwijk, ben je ouder dan 21 jaar, ben jij degene die de energiekosten betaalt en heb je een laag inkomen. Op www.oisterwijk.nl/energietoeslag lees wat je de inkomensgrenzen zijn en vind je het aanvraagformulier.
Hulp bij het indienen van de aanvraag?
Lukt het je niet om het aanvraagformulier in te vullen? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Kijk voor contactgegevens op www.oisterwijk.nl/loketwegwijs. Of kom naar het inloopspreekuur. Dat is elke donderdag van 09.00 tot 10.30 uur op de 1e verdieping van Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk.
Vragen en meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van team inkomen. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico

Opvang Oekraïense ontheemden op Streekpark Klein Oisterwijk

Het college van Oisterwijk heeft kennis genomen van het besluit om Oekraïense ontheemden op te vangen op Streekpark Klein Oisterwijk. Het gaat om tijdelijke opvang voor een periode van een half jaar met de mogelijkheid om nog een half jaar te verlengen. In eerste instantie kunnen tussen de 20 en 29 personen gehuisvest worden, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit kan uitgebreid worden tot een maximum van ongeveer 120 personen voor het einde van het jaar. 
De instroom van Oekraïense ontheemden in Nederland is nog steeds ongeveer 200-300 mensen per dag. De taakstelling voor de veiligheidsregio is verhoogd (van bijna 2000 naar 4000) en dat betekent voor de regio Hart van Brabant dat er nu 1365 opvangplekken moeten worden gerealiseerd. De druk om in onze eigen regio nu snel mensen op te kunnen vangen is hierdoor verder toegenomen en wordt met de vakanties in zicht urgent. Veel van de andere locaties in de regio hebben, net als wij te maken met het tekort aan aannemers die de noodopvanglocaties klaar kunnen maken voor gebruik.
Locatie Streekpark Klein Oisterwijk
Streekpark Klein Oisterwijk ligt aan de Oirschotsebaan 6 en is in transitie. Het park is in een vergevorderd stadium van overleg en realisatie om de huurcontracten van de eigenaren van bestaande vakantiewoningen te beëindigen. Een en ander heeft als doel om de bestaande vakantiewoningen van eigenaren te gaan vervangen voor vakantiewoningen die eigendom zijn van Streekpark Klein Oisterwijk zelf. 
In deze transitie is de eigenaar in de gelegenheid de vrijkomende vakantiewoningen op te kopen en tijdelijk in te zetten voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden. Daarmee ontstaat de mogelijkheid voor de gemeente om haar bijdrage te leveren aan de tijdelijke opvang van de ontheemden. Burgemeester Hans Janssen: “Met Klooster Nieuwenhof in Moergestel hebben we al laten zien dat we het als gemeente belangrijk vinden om onze verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van Oekraïense ontheemden. Helaas duurt het langer dan verwacht om Klooster Nieuwenhof in Moergestel woonklaar te maken. Op deze locatie kunnen al snel de eerste mensen opgevangen worden.”
Duur van de opvang en aantal personen
Het betreft opvang voor maximaal 1 jaar: de opvang geldt in eerste instantie voor een half jaar en kan nog met een half jaar verlengd worden. Het gaat specifiek om de opvang van Oekraïense ontheemden. In eerste instantie kunnen tussen de 20 en 29 personen gehuisvest worden, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit kan uitgebreid worden tot een maximum van ongeveer 120 personen voor het einde van het jaar. De opvang kan snel starten omdat de ontheemden opgevangen worden in bestaande, ingerichte vakantiewoningen die gekocht zijn door de eigenaar van het streekpark.  

Powered by WPeMatico

Chloorbaden Staalbergven deze zomer niet open

Openluchtzwembad Staalbergven blijft deze zomer alleen open met het ven. De chloorbaden blijven dit seizoen dicht. Het college heeft dit besloten vanwege diverse gebreken die aan het leidingwerk zijn gevonden. Na overleg met Natuurmonumenten bleek ook dat het dan niet meer haalbaar is om – op een goede en veilige manier – dit seizoen met alle baden open te gaan.
Metingen
De afgelopen weken heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de aangetroffen verhoogde waarde van chloride in de grond. We vonden een lek bij de zogenoemde bufferbak (deze houdt het water op peil). Dit lek is inmiddels gemaakt. Na leidinginspectie met een camera bleek dat er in leidingen bij zowel het recreatiebad als het wedstrijdbad (haar)scheurtjes zitten. We bekijken hoe we deze kunnen repareren. Deze werkzaamheden kosten nog veel tijd. Denk aan reparaties, schoonmaken en het opnieuw uitvoeren van metingen.
Wethouder Dion Dankers: “het viel ons zwaar om deze keuze te moeten maken. Omdat we weten dat veel inwoners hier erg graag komen. De afgelopen weken is er dan ook hard gewerkt en alles op alles gezet om vanaf de start van de zomervakantie met de chloorbaden open te gaan. We hebben verschillende belangen tegen elkaar moeten afwegen. Die van de bezoeker, maar ook die van de natuur. We kiezen ervoor om nu een pas op de plaats te maken. Als we open gaan willen we dat ook goed doen en niet met aanpassingen of met risico voor de natuur. We gaan ons richten op de toekomst van het bad. Zodat inwoners hier nog vele jaren met plezier kunnen komen”.
Het ven blijft open
Bezoekers kunnen deze zomer zwemmen in het ven, gebruik maken van de ligweide, het zandstrand, de speeltuin en de horecavoorziening met terras. Voor toegang betalen bezoekers een symbolisch bedrag van € 1,-. Tickets zijn alleen te koop bij de kassa van Staalbergven. Staalbergven opent bij een temperatuur van 20 graden of hoger.
Toekomst van Staalbergven
De gemeente Oisterwijk huurt Staalbergven van Natuurmonumenten. De huurovereenkomst tussen de gemeente en Natuurmonumenten loopt tot 1 januari 2023. De partijen zijn in overleg over een langdurige huurovereenkomst. De gemeente wil Staalbergven graag open houden in de toekomst. Daarom moet er grootschalige renovatie plaatsvinden. Om in beeld te krijgen wat er nodig is laten we technisch, planologisch, en stedenbouwkundig onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek besteden we aan. Dat betekent dat meerdere partijen zich kunnen inschrijven voor deze opdracht. De raad heeft voor dit onderzoek geld beschikbaar gesteld. In het nieuwe jaar willen we de raad een plan voorleggen over hoe in de toekomst het bad eruit gaat zien.

Powered by WPeMatico

College stelt raad herinrichting Stokeind voor

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de herinrichting van sportpark Stokeind in Moergestel. Hiervoor vraagt het college een investeringsbudget van totaal 2,8 miljoen euro.
Initiatief van verenigingen
De herinrichting is een initiatief van de Moergestelse tennisvereniging Stokeind (MTV), sportvereniging ROEF!, voetbalvereniging Audacia en handboogvereniging en Gilde Sint Sebastiaan en Barbara. Sinds 2018 zijn zij met elkaar in gesprek over de wensen die zij hebben om hun verenigingen toekomstbestendig te maken.
Vitaal Moergestel
De verenigingen vinden het belangrijk dat het sportpark een plek wordt voor een vitaal Moergestel. Waar verenigingen en maatschappelijke partijen samen gebruik maken van de ruimte en waar alle inwoners (ook die geen lid zijn) welkom zijn om te sporten en bewegen. Zo willen zij samenwerken met de KBO en onderzoekt de dorpsraad de mogelijkheid voor het neerzetten van beweegtoestellen.
Wethouder Eric Logister: “de verenigingen hebben hard gewerkt aan het herinrichtingsplan. Daarbij hebben zij ook goed geluisterd naar de wensen en behoeften van de buurt en van Moergestel. Het sportpark wordt op deze manier een mooie plek binnen Moergestel waar íedere inwoner terecht kan om te sporten en bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten”.
Het ontwerp
In april 2022 hebben de initiatiefnemers hun plannen met de buurt besproken tijdens een omgevingsdialoog. Over het algemeen is de reactie positief. Het ontwerp laat een aantal veranderingen zien. De kleedlokalen in het middendeel van het sportpark worden gesloopt en verplaatst naar het oostelijke deel. De natuurvoetbalvelden worden gerenoveerd en er komt een nieuw kunstgrasveld. Het gilde heeft een plek gekregen en er is ruimte voor uitbreiding voor MTV. De weg op het sportpark wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat bezoekers en sporters veilig over het park kunnen bewegen. Verkeer van bezoekers wordt omgeleid naar de noordkant zodat er geen verkeersoverlast en parkeerdruk aan de zuidkant ontstaat. Ook stimuleren de verenigingen hun bezoekers op de fiets te komen.

Powered by WPeMatico

Energietoeslag verhoogt naar € 1300,-

Eind maart hebben wij laten weten dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag ontvangen van € 800,-. Het college heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 1300,-. De gemeente ontvangt hiervoor extra geld van het rijk. Met dit geld kunnen huishoudens met een laag inkomen een deel van hun energiekosten betalen.
Automatisch uitbetaald Heb je het bedrag van € 800,- al ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je krijgt in september de overige € 500,- automatisch uitbetaald Heb je vóór 1 september een aanvraag ingediend? Dan ontvang je, na beoordeling, eerst € 800,-. In september krijg je de overige € 500,- automatisch uitbetaald. Je hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen Dien je ná 1 september je aanvraag in? Dan krijg je na beoordeling het bedrag van € 1300,- uitbetaald Aanvragen kan nog tot 1 november 2022 via www.oisterwijk.nl/energietoeslag.
Aanvragen toeslag
Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag woon je in de gemeente Oisterwijk, ben je ouder dan 21 jaar, ben jij degene die de energiekosten betaalt en heb je een laag inkomen. Op www.oisterwijk.nl/energietoeslag lees wat je de inkomensgrenzen zijn en vind je het aanvraagformulier.
Hulp bij het indienen van de aanvraag?
Lukt het je niet om het aanvraagformulier in te vullen? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Kijk voor contactgegevens op www.oisterwijk.nl/loketwegwijs. Of kom naar het inloopspreekuur. Dat is elke donderdag van 09.00 tot 10.30 uur op de 1e verdieping van Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk.
Vragen en meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van team inkomen. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico

Flexwonen: nog 2 weken om te reageren

De 3 omgevingsdialogen in Haaren, Oisterwijk en Moergestel voor flexwonen zijn geweest. Was je hier niet bij? Maar wil je ons wel graag laten weten wat je advies over een voorgelegde locatie is? Laat het ons dan weten via het e-mailadres ruimte@oisterwijk.nl. Reageren kan tot en met dinsdag 26 juli. Geef in de mail ook aan wat je belang is bij de locatie waarop je reageert.
De raad heeft het college de opdracht gegeven om via flexwonen een oplossing te bieden voor mensen die nu geen woning hebben. Het gaat om tijdelijke woningen van maximaal 15 jaar die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor sociale huur. De woningen zijn voor jongeren, starters, mensen in echtscheiding of vergunninghouders. Er komt een maximum aan de huurprijs, zodat het betaalbaar blijft. In maart 2022 hebben inwoners ideeën voor locaties aangedragen. Uit die inzendingen hebben wij de 10 meest kansrijke locaties gekozen. Deze locaties zijn voorgelegd tijdens de omgevingsdialogen.
Omgevingsdialoog
Een omgevingsdialoog is een overleg tussen de initiatiefnemer (gemeente) met belanghebbenden. We hebben ervoor gekozen om bewoners van woningen die direct aan de voorgelegde locaties grenzen per brief uit te nodigen. Zij hebben namelijk het meeste belang bij de voorgelegde locaties. Om zo veel mogelijk inwoners te bereiken hebben we het bericht ook breed verspreid via de Nieuwsklok, social media en onze website. Hierin stond beschreven hoe men zich aan konden melden. Op een later moment in het proces – als er locaties zijn vastgesteld en de haalbaarheid onderzocht is – organiseren we omgevingsdialogen per plan.
Raad beslist over definitieve locatie(s)
Met de informatie uit de omgevingsdialogen adviseert het college de raad een keuze te maken voor 1 of meer locaties. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie en worden kaders vastgesteld, waarna een locatie eventueel nog af kan vallen als het niet haalbaar blijkt.
Meer informatie Op de pagina oisterwijk.nl/flexwonen vind je meer informatie over flexwonen in Oisterwijk Er is een raadsinformatiebrief gemaakt met informatie over de locaties  Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op via ruimte@oisterwijk.nl.

Powered by WPeMatico

Start omgevingsdialogen voor mogelijke locaties flexwoningen

Gemeente Oisterwijk start in juli met omgevingsdialogen voor mogelijke locaties voor flexwoningen in de gemeente. Voor het kiezen van een locatie willen we graag van omwonenden weten wat hun advies is. Bijvoorbeeld over ‘groen’ in de omgeving, speelplekken of leefbaarheid van de omgeving. De gemeente houdt drie omgevingsdialogen; in Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Direct omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. 
Wethouder Eric Logister; “wij willen mensen die nu geen woning hebben snel aan een woonruimte helpen. Het gaat om tijdelijke woningen, hoofdzakelijk bedoeld voor sociale huur. Voor jongeren, starters, mensen in echtscheiding of vergunninghouders. Er komt een maximum aan de huurprijs, zodat het betaalbaar blijft.  In maart 2022 hebben inwoners ideeën voor locaties voor flexwonen aangedragen. De volgende stap is om omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen te vragen wat zij van de meest kansrijke locaties vinden. Dat doen we tijdens de omgevingsdialogen”. 
Locaties Haaren  Oude brandweerkazerne, Gildepad 14 Braakliggend terrein, Langeweg/sportlaantje Terrein tussen Holleneind en Tempeliersweg Locaties Oisterwijk  Nicolaas van Eschstraat 28, groen veld voor gemeentelijk monumentale gymzaal Langevennen-Noord Zuidzijde Duifhuisweg Moergestelseweg 40, ten zuiden van tijdelijke school Locaties Moergestel Westzijde Scheerman/Blankemanseweg Oostzijde Scheerman/Blankemanseweg Bosstraat, ten zuiden Het Brieltje Raad beslist over definitieve locatie(s)
Met de informatie uit de omgevingsdialogen wordt het college geadviseerd om een keuze te maken voor één of meer locaties. Het college legt deze keuze aan de raad voor. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie en worden kaders vastgesteld. Daar wordt in de zomerperiode aan gewerkt. De partij die de woningen gaat ontwikkelen kan vervolgens aan de slag met de omgevingsvergunning en een planning. Doel is om in 2023 te starten met de realisatie.   

Powered by WPeMatico

Gemeente Oisterwijk geeft opdracht voor onderzoek Fire-Up

Op 13 juni jl. woedde een grote brand bij Fire-Up International B.V in Oisterwijk. Burgemeester Hans Janssen kondigde diezelfde dag een diepgaand onderzoek aan. Het college heeft hiervoor in haar vergadering van dinsdag 21 juni een onderzoeksopdracht vastgesteld. Het bedrijf Kappetijn Safety Specialists voert het onderzoek uit. 
Onderzoeksopdracht
Het onderzoek gaat in op de actuele vergunningensituatie, de naleving van de voorschriften, de bevindingen bij controles en de feitelijke invulling voorafgaand aan en ten tijde van de brand. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de oorzaak van de brand en van het verloop van de incidentenbestrijding. Ook wordt het onderzoeksbedrijf gevraagd een oordeel te geven over de houdbaarheid van de vergunning op de huidige locatie of voorwaarden die daarvoor nodig zijn. 
Vervolg
Het onafhankelijk onderzoek moet uiterlijk 1 september 2022 opgeleverd worden. Het college betrekt de uitslag van het onderzoek bij besluitvorming over de toekomst van Fire-Up op die locatie. Zodra meer duidelijk is zal hierover met alle betrokken partijen gecommuniceerd worden.

Powered by WPeMatico