Berichten

Mantelzorger? Er ligt een kadO’bon voor je klaar!

Lever jij een belangrijke bijdrage aan de zorg van een familielid, vriend of buur? En doe je dit meer dan 8 uur in de week? Dan ben je mantelzorger. Wij waarderen jouw inzet enorm! Want jij maakt het leven van iemand meer comfortabel of dankzij jou kan iemand langer thuis blijven wonen.Graag willen wij jou bedanken met een mantelzorgwaardering. Deze waardering is een Oisterwijkse kadO’bon van € 50,-. Je kunt deze kadO’bon inleveren bij ruim 160 winkels, horeca- en recreatiebedrijven in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom.

Ophalen kadO’bon Ben je ingeschreven als mantelzorger bij ContourdeTwern? Of herken je jezelf als mantelzorger, maar stond je hier nog niet eerder bij stil? Dan ligt er een cadeau’bon voor je klaar. Deze worden uitgegeven door ContourdeTwern van 27 maart tot en met 19 mei. Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen. Je kunt jouw waardering op verschillende momenten en locaties ophalen: dinsdagochtend tussen 10.00 – 11.30 uur, Tiliander. dinsdagmiddag tussen 14.00 – 15.00 uur, wijkcentrum de Pannenschuur. woensdagochtend tussen 10.30 – 11.30 uur, wijkcentrum de Coppele. woensdagochtend tussen 10.00 – 11.00 uur, Den Domp in Haaren. donderdagmiddag tussen 14.00 – 15.00 uur, inlooppunt in de Kerkstraat (m.u.v. 27 april en 18 mei). Woon je in Moergstel? Neem dan contact op met Petra Verheijen (vrijwilliger Buurtgenoten) via (013) 513 23 51 of mail naar p.verheijen@ziggo.nl.
Werk je overdag en wil je graag een afspraak maken voor in de avond? Neem dan contact op met Moniek Lommen (mantelzorgondersteuner), via nummer 06 – 233 70 643 of mail naar mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl. Aan Moniek kun je ook je vragen over de mantelzorgwaardering stellen.

Powered by WPeMatico

Oisterwijk start pilot om wachttijden jeugdzorg aan te pakken

Het leven na behandeling
Wanneer de behandeling van een jeugdige is afgelopen stopt de zorg vaak in zijn geheel. De jeugdige en zijn opvoeders zijn dan weer volledig aangewezen op zichzelf. Hierdoor zien we vaak een terugval op een later moment en de noodzaak voor een nieuwe indicatie. We willen de jeugdige al tijdens het hulpverleningstraject ondersteunen en voorbereiden op het leven na de behandeling. Daarvoor wordt een signaleringplan opgesteld: bij wie kan de jeugdige of de ouders/opvoeders aankloppen als hij of zij gaat wankelen? Waar kan de jeugdige binnen zijn eigen omgeving extra ondersteuning vinden? Om dat wat hij of zij geleerd heeft tijdens de behandeling ook toe te kunnen passen in het dagelijks leven? We versterken daarvoor allereerst de directe omgeving van de jeugdige: namelijk de school (in samenwerking met de ouders/opvoeders).
Nazorg op school
Het concept ‘zacht landen op school’ is onderdeel van de pilot. Als het einde van de behandeling nadert, dan biedt school de jeugdige ondersteuning om dat wat hij of zij heeft geleerd toe te passen in het dagelijks leven. Zo wordt er op tijd opgemerkt wanneer het minder goed gaat. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen jeugdzorgaanbieder(s), school en ouders/opvoeders. Tijdens de pilot gaat het om kinderen die in behandeling zijn voor psychosociale- of emotionele problematiek (zoals angstproblematiek, stemmingsproblematiek, ADHD, ASS, concentratieproblemen).
Aanpak terugdringen wachttijden
We beginnen klein. Dat betekent dat de werkwijze van de pilot tot de zomervakantie wordt toegepast op drie basisscholen in Oisterwijk. In juli 2023 gaan we de methodiek verbeteren op grond van de ervaringen. Na de zomervakantie gaan we de pilot uitbreiden naar álle basisscholen in Oisterwijk en in 2024 ook in het Voortgezet Onderwijs in Oisterwijk. Bij positieve ervaringen en resultaten wordt de werkwijze vanaf 2025 toegepast op alle scholen in de Regio Hart van Brabant gemeenten. Deze Oisterwijkse pilot beoogt een bijdrage te leveren aan de regionale ambitie van de samenwerkende gemeenten binnen de regio Hart van Brabant. Namelijk, Jeugdzorg Hart van Brabant wachttijdvrij in 2030.

Powered by WPeMatico

NK Tegelwippen: doe jij ook mee?

Tijdens het NK halen we de tegels uit de grond en vervangen ze door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Op deze manier maken we Oisterwijk nog groener. En hierdoor wordt het voor dieren en insecten aangenamer en op warme dagen blijft het koeler. Kortom, een win-win situatie.
Hoognodig
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Dan worden we dagenlang weggeregent, dan is het weer een hele periode heet en droog. Daarnaast leggen we graag asfalt én tegels waardoor Nederland is versteend. Al dat steen warmt op hele warme dagen enorm op. Ook laat het geen regenwater door. Als het water niet goed weg kan, wordt het riool overbelast of loopt water je kelder in met als gevolg; overstromingen. Meer groen gaat dit tegen. Een groene leefomgeving zorgt er bewezen voor dat je je goed voelt en draagt bij aan meer verschillende soorten planten en dieren in een gebied. 
Meer informatie
Dus pak je schep, wip die tegel en geef je gewipte tegels door op de website www.nk-tegelwippen.nl/meedoen. Op deze website vind je ook meer informatie over wat je kan planten op de plek van de gewipte tegel.

Powered by WPeMatico

Verkiezingen: Extra zitting Gemeentelijk stembureau

Het Gemeentelijk stembureau houdt een extra zitting in verband met het verklaren van een verschil in de uitslag van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden werd op 15 maart 2023. De zitting vindt plaats op woensdag 22 maart om 9.00 uur in het gemeentekantoor (De Lind 44). Dit is openbaar. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan bij de balie van het gemeentehuis. 

Powered by WPeMatico

Sluiting garagebox met vuurwerk en verdovende middelen

Hierbij gaat het om ruim 44 kg hennep en goederen voor het bereiden, verwerken, bewerken en afleveren van verdovende middelen. De garagebox is onderzocht naar aanleiding van anonieme tips. Het doel van de tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de bekendheid en het gebruik van deze garagebox als opslagplek van vuurwerk en drugs.
Meld drugsoverlast
De burgemeester treedt hard op tegen drugshandel, omdat het vaak gepaard gaat met overlast en criminaliteit. Wij en de politie controleren extra op drugsoverlast en kunnen daarbij de hulp van bewoners gebruiken. Uit actuele cijfers blijkt echter dat de meldingsbereidheid in Nederland is afgenomen. Daarom roepen wij onze inwoners nadrukkelijk op verdachte situaties te melden.
Ervaar je drugsoverlast en/of vermoed je hennepteelt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bij heterdaad of direct gevaar 112. Wil je liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat jouw anonimiteit wordt gewaarborgd. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen naar ons en politie. Op deze manier zorgen we sámen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

Powered by WPeMatico

Verkiezingen: de uitslagen

<<Update>>:
Benieuwd naar alle uitslagen? Deze vind je op de webpagina Verkiezingen 15 maart 
Opkomstpercentages Definitef opkomstpercentage: 61% voor de provincie Noord-Brabant en 57,6% voor waterschap de Dommel Om 16.00 uur was de tussenstand van de opkomst: 34,7% voor de provincie Noord-Brabant en 32,8% voor waterschap de Dommel Om 11.00 uur was de tussenstand van de opkomst 13,5% voor de provincie Noord-Brabant en 12,5% voor waterschap de Dommel.  Nog niet gestemd?
Je hebt nog tot 21.00 uur om je stem uit te brengen. Om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen. Hierbij mag je aanwezig zijn. 
Tellen van de stemmen
De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Zij legen daarna de stembus en sorteren de stembiljetten per lijst. Het tellen van de stemmen doen zij per lijst én per kandidaat. Ook wordt het aantal blanco en ongeldige stemmen geteld. De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers. 
Zitting gemeentelijk stembureau
Op donderdag 16 maart vanaf 11.00 uur controleert het gemeentelijk stembureau (GSB) op het gemeentekantoor de processen-verbaal. Deze zitting is openbaar. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentekantoor de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.
Definitieve uitslag
Het centraal stembureau voor de provincie Noord-Brabant stelt op vrijdag 24 maart om 9.00 uur tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Iedereen kan een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal. Meldingen moeten voor 22 maart 9.00 uur zijn ontvangen. Dit kan via een digitaal formulier. De link vind je op www.oisterwijk.nl/verkiezingen. Daar vind je ook een link voor het melden van eventuele fouten in de processen-verbaal van Waterschap de Dommel. Daar komt het centraal stembureau bij elkaar voor vaststelling van de definitieve uitslag op donderdag 23 maart. Deze zitting is vanaf 11.00 uur openbaar. Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.

Powered by WPeMatico

Verkiezingen: opkomstcijfers en tellen van stemmen

Vandaag kun je stemmen voor de verkiezing van de Provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel.
Tussenstand opkomst
Om 16.00 uur was de tussenstand van de opkomst: 34,7% voor de provincie Noord-Brabant en 32,8% voor waterschap de Dommel
Om 11.00 uur was de tussenstand van de opkomst 13,5% voor de provincie Noord-Brabant en 12,5% voor waterschap de Dommel. 
Nog niet gestemd?
Je hebt nog tot 21.00 uur om je stem uit te brengen. Om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen. Hierbij mag je aanwezig zijn. 
Tellen van de stemmen
De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Zij legen daarna de stembus en sorteren de stembiljetten per lijst. Het tellen van de stemmen doen zij per lijst én per kandidaat. Ook wordt het aantal blanco en ongeldige stemmen geteld. De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers. 
Zitting gemeentelijk stembureau
Op donderdag 16 maart vanaf 9.00 uur controleert het gemeentelijk stembureau (GSB) op het gemeentekantoor de processen-verbaal. Deze zitting is openbaar. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentekantoor de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.
Definitieve uitslag
Het centraal stembureau voor de provincie Noord-Brabant stelt op vrijdag 24 maart om 9.00 uur tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Iedereen kan een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal. Meldingen moeten voor 22 maart 9.00 uur zijn ontvangen. Dit kan via een digitaal formulier. De link vind je op www.oisterwijk.nl/verkiezingen. Daar vind je ook een link voor het melden van eventuele fouten in de processen-verbaal van Waterschap de Dommel. Daar komt het centraal stembureau bij elkaar voor vaststelling van de definitieve uitslag op donderdag 23 maart. Deze zitting is vanaf 11.00 uur openbaar. Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.

Powered by WPeMatico

Startbijeenkomst nieuwe economische visie op woensdag 29 maart

Save the date! Op woensdag 29 maart is de startbijeenkomst voor een nieuwe economische visie Oisterwijk. Wat we gaan doen? We blikken kort terug op de afgelopen jaren en we presenteren de ‘economische foto’ van onze gemeente. We laten trends en ontwikkelingen zien op het gebied van economie en werkgelegenheid, winkelgebieden en detailhandel, arbeidsmarkt, bereikbaarheid en ruimte om te ondernemen. En we zijn natuurlijk benieuwd naar jouw reactie hierop! 
We zien je graag in Tiliander, Spoorlaan 82c, van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Wil jij erbij zijn? Meld je dan aan via gemeente@oisterwijk.nl o.v.v. thema-avond economische visie. 
 

Powered by WPeMatico