Berichten

Alle gemeenteraden akkoord met herindelingsadvies

 
De herindeling van Haaren is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle vijf gemeenteraden (Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg) hebben ingestemd met het herindelingsadvies. In Tilburg gebeurde dat op 3 juni, de andere gemeenten volgden op 6 juni. Via de provincie Noord-Brabant gaat het herindelingsadvies nu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stemt de minister ermee in, dan vormt het advies de basis voor een herindelingswet.
Het besluit van de gemeenteraden is historisch te noemen. Als het Rijk het advies overneemt en tot herindelingswet verheft, is het de basis voor de herindeling van Haaren en het einde van de gemeente Haaren.
Gezamenlijk plan Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeente Haaren. Hierin staan de nieuwe grenzen van Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg, die elk een dorp van Haaren overnemen.
Daarnaast beschrijft het advies de visies en uitgangspunten voor de herindeling en maakt het de planning duidelijk: de gemeenten willen de herindeling realiseren op 1 januari 2021. Tot slot gaat het herindelingsadvies in op de toetsingscriteria voor gemeentelijke herindelingen van de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Zorgen voor soepele overgang Nu het herindelingsadvies eensluidend is vastgesteld door de raden, is voor de vijf gemeenten het wettelijk gedeelte van de herindeling afgerond. De gemeenten gaan nu de herindeling verder uitwerken. In deze fase werken de gemeenten nauw samen om het personeel en de taken van de huidige gemeente Haaren zorgvuldig over te dragen aan de ontvangende gemeenten. Dat alles draagt bij aan een soepele overgang en een goede ontvangst van de dorpen in hun nieuwe gemeente.
Het herindelingsadvies is te vinden op www.haaren.nl/herindeling.

Powered by WPeMatico

25 juni: inloopavond ontwikkelingen sportpark Den Donk

Sportpark Den Donk is volop in ontwikkeling. De nieuwe sportaccommodatie heeft in april het hoogste punt bereikt. De plannen voor de openbare ruimte fase 1 (rotonde tot aan de nieuwe sportaccommodatie) zijn definitief.
Het schetsontwerp voor de inrichting van de nieuwe voetbalvelden is bekend. Daarnaast is de inrichting van de waterberging (ten zuiden van de Sportlaan) zo goed als af. Ben je benieuwd naar de tekeningen van de inrichting van de openbare ruimte fase 1, het schetsontwerp van de voetbalvelden en/of de waterberging? Je vindt ze op onze webpagina over sportpark Den Donk.
Inloopavond 25 juni bij RKSV Oisterwijk
Daarnaast lichten we deze graag toe tijdens een inloopavond op 25 juni. Er is geen centrale presentatie, maar je kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen in de kantine van RKSV Oisterwijk voor een toelichting op de verschillende onderdelen en om de tekeningen te bekijken. Hier zullen Optisport (exploitant zwembad/sporthal), fusievereniging in oprichting v.v. Trinitas en medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig zijn om je te woord te staan. Omwonenden van sportpark Den Donk ontvangen per post een uitnodiging.

Powered by WPeMatico

Kermis Oisterwijk zoekt weer testgezinnen!

Zijn jij en je gezin échte kermisliefhebbers? Let dan goed op! Wij zijn op zoek naar gezinnen uit de gemeente Oisterwijk die graag de Oisterwijkse kermis willen beoordelen.
De kermis is van 12 tot en met 17 juli. Samen met jouw gezin mag je op zondag 14 juli tussen 13.00 uur en 18.00 uur gratis alle vermaakzaken, oefeningsspelen, kinder- en familieattracties, eet- en verkoopzaken testen en beoordelen. We zoeken 1 gezin met kinderen in de leeftijdscategorie tot en met 8 jaar en 1 gezin met kinderen van 9 tot en met 16 jaar.
Win een dag als testgezin
Deel via de vragenlijst op onze webpagina over de kermis wat jullie ultieme kermisattractie is en waarom jullie er zoveel lol aan beleven. Maak daarmee kans om testgezin te worden! Jullie hebben natuurlijk wél een belangrijke taak: samen beoordelen jullie de zaken op de kermis. Jullie beoordelingen leveren een winnaar op in verschillende categorieën. Burgemeester Hans Janssen reikt op maandag 15 juli de prijzen uit aan de winnende kermisexploitanten. Aanmelden als testgezin kan tot en met 21 juni.
Groot aanbod
Op de Oisterwijkse kermis staan zo’n 35 zaken. Er komen spectaculaire attracties zoals de Mad Mill, Lost Escape Adventure en de Wip-Bodyshake. Ook zijn er heerlijke lekkernijen te verkrijgen zoals Chips on a Stick, Suikerspinnen en Churros. Samen zorgen al deze attracties, vermaak- en verkoopzaken ervoor dat jong en oud kan genieten van een gezellige kermis. Volg alles over de kermis via de Nieuwsklok en via het Facebookevenement ‘Kermis Oisterwijk 2019’ op www.facebook.com/kermisMoergestelOisterwijk.

Powered by WPeMatico

Gemeentekantoor dicht op 30 en 31 mei

Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei is het gemeentekantoor dicht. We zijn dan ook niet bereikbaar via de telefoon. Uiteraard kun je wel online je zaken met ons regelen. Ook kun je ons op deze dagen appen, we beantwoorden je vraag dan op maandag.

Powered by WPeMatico

College komt met plan verminderen parkeerdruk

Omwonenden en ondernemers van het centrum van Oisterwijk ervaren ondanks een aantal maatregelen nog steeds overlast van langparkeerders in hun (woon)omgeving. De druk op de gratis parkeerplaatsen in en om het centrum is nog steeds groot.
Een deel van de gratis parkeerplaatsen in het centrum van Oisterwijk en de omliggende woonstraten wordt bezet door personeel van de gemeente. Om de parkeerdruk op die locaties te verminderen, wil de gemeente op eigen terrein een parkeergelegenheid realiseren voor het personeel. Dit voorstel legt het college van de gemeente Oisterwijk op 4 juli voor aan de gemeenteraad.
De beoogde locatie voor het nieuwe parkeerterrein ligt naast de huidige parkeerplaats achter het voormalige postkantoor. Hier kunnen maximaal 80 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Hiervoor moet wel eerst door de gemeenteraad de bestemming gewijzigd worden. Door uitbreiding van de parkeercapaciteit op grond van de gemeente, komt er meer ruimte vrij voor bezoekers en personeel van bedrijven en instellingen om te parkeren in het Oisterwijkse centrum. De exacte regulering hiervan moet nader worden ingevuld. In ieder geval vermindert de parkeerdruk in de woonstraten die nu net buiten de parkeerschijfzone liggen.

Powered by WPeMatico

Almystraat voor Boerenbond afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf de week van 27 mei werken we aan het laatste stukje van de Almystraat (voor de Boerenbond). Hierdoor is dit gedeelte van de Almystraat niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken.
De parkeerplaats van de Boerenbond blijft bereikbaar voor auto’s. We maken deze bereikbaar via een doorgang aan de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). In de Almystraat voor de Boerenbond gaan we kabels en leidingen verleggen. Later dit jaar wordt hier het definitieve fietspad gerealiseerd. Dit fietspad loopt door dan naar de spoorwegovergang Blokshekken en steekt de nieuwe Ambachtstraat over naar de noordzijde van het station.
Werkzaamheden kruispunt Blokshekken
De werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken zijn nog in volle gang. Enexis en Brabantwater zijn daar nu ook bezig met het aanleggen van kabels en leidingen. Het éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer blijft van kracht totdat de werkzaamheden klaar zijn.
Parkeren en omleidingen
Waar je nou precies kunt parkeren en hoe je moet rijden staat in het downloadbare overzichtskaartje (PDF, 6.829 kb) .

Powered by WPeMatico

Haaren en Oisterwijk hijsen gezamenlijk de regenboogvlag

Op vrijdag 17 mei, de Internationale dag tegen homo- en transfobie hijsen raadsleden Boy Scholtze (Haaren) en Inge van Beers (Oisterwijk) samen met de wethouders Adrienne Verschuren (Haaren) en Stefanie Vatta (Oisterwijk) de regenboogvlag. Hiermee geven ze het startsein aan beide gemeenten om de aangenomen regenboogmotie invulling te geven.  
Regenboogmotie
In maart en april 2019 hebben de raden van Haaren en Oisterwijk een regenboogmotie aangenomen. Hierin vroegen zij een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van de LHBTQI+ gemeenschap in de gemeenten. Daarnaast riepen zij de gemeenten op om zich aan te sluiten bij het landelijke project Regenbooggemeenten en dit ook actief uit te dragen. De gemeente Haaren en de gemeente Oisterwijk onderzoeken samen de komende tijd hoe zij hieraan invulling kunnen geven.
Hijsen regenboogvlag
Wethouder Stefanie Vatta: “Met het hijsen van de regenboogvlag vragen we onze inwoners om diversiteit te omarmen. Tijdens de Internationale dag tegen homo- en transfobie vragen we extra aandacht voor de acceptatie van diversiteit in seksualiteit en genderidentiteit. Iedereen moet zich veilig voelen in Oisterwijk en daarbuiten om helemaal zichzelf te mogen zijn!”

Powered by WPeMatico

Herindelingsadvies voor vaststelling naar gemeenteraden

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben ingestemd met het herindelingsadvies en leggen dit ter vaststelling voor aan hun gemeenteraden op 3 en 6 juni. Peter van de Velden, voorzitter van de stuurgroep Herindeling Haaren, vindt dat de colleges trots kunnen zijn op dit resultaat: “de colleges leggen de raden een gedegen plan voor de herindeling voor dat in soepele samenwerking tot stand is gekomen”.
Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies
De voorloper van het herindelingsadvies was het herindelingsontwerp. In december 2018 stelden de vijf gemeenteraden dit herindelingsontwerp vast, waarna het ter inzage werd gelegd in alle gemeenten. Op het herindelingsontwerp zijn 73 zienswijzen ingediend. Een verslag van de behandeling van deze zienswijzen is opgenomen in de reactienota. Deze is als bijlage toegevoegd aan het herindelingsontwerp; dat nu het herindelingsadvies heet. Dit herindelingsadvies is te vinden op www.haaren.nl/herindeling.
Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeente Haaren. Hierin staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook gaat het herindelingsadvies in op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.
Van herindelingsadvies naar herindelingswet
Na eensluidende vaststelling door de gemeenteraden gaat het herindelingsadvies naar de provincie Noord-Brabant. De provincie brengt geen wijzigingen aan in het advies, maar voegt wel haar eigen zienswijze toe. De provincie legt het herindelingsadvies vervolgens voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die toetst het aan het Beleidskader gemeentelijke herindelingen 2018. Daarna maakt het Rijk een herindelingswet. Met deze wet is de herindeling van de gemeente Haaren een feit.
Van wettelijk traject naar operationele fase
Wanneer het herindelingsadvies is vastgesteld door de raden, is voor de vijf gemeenten het wettelijk gedeelte van de herindeling afgerond. De gemeenten gaan nu aan de slag met het zogenaamde ‘operationele traject’. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase werken de gemeenten nauw samen om het werk en personeel zorgvuldig over te dragen.

Powered by WPeMatico