Resultaten burgerpanel over afvalinzameling

In juni vroeg de gemeente Oisterwijk de leden van het Burgerpanel naar hun ervaringen met afvalinzameling in de gemeente.
Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan meer informatie over de verschillende soorten afvalstromen zoals PMD, GFT-afval, glas, textiel en KCA. Het is niet altijd duidelijk wat er wel of niet bij de genoemde afvalstroom hoort en waar de afvalstroom ingeleverd kan worden. De komende tijd gaan we hier iets aan doen.
Bewust afval scheiden
De gewijzigde ophaalfrequentie heeft als resultaat een grote groep tevreden mensen die bewust omgaan met het scheiden van afval. Daarnaast geven bewoners aan dat ze last hebben van stankoverlast of ongedierte.
Meedoen met het Burgerpanel
In totaal vulden 391 van de 726 panelleden de vragenlijst over afvalinzameling in (54%). Het Burgerpanel van de gemeente Oisterwijk is dè kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijgt u maximaal 4 keer per jaar een internetvragenlijst over een actueel onderwerp. Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 10 minuten. Iedere inwoner van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden voor het burgerpanel. U hebt alleen een e-mailadres en toegang tot internet nodig. Aanmelden doet u via onze webpagina burgerpanel.

Powered by WPeMatico