Raadsvergadering 16 april geannuleerd: raadsvoorstellen uitgesteld of op andere wijze in behandeling

De gemeenteraad van Oisterwijk volgt de landelijke maatregelen en richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus. Daarom is besloten dat de raadsvergadering van 16 april wordt geannuleerd. De raadsvoorstellen die op de agenda van de vergadering van 16 april stonden, worden uitgesteld tot een volgende vergadering of worden op een andere wijze behandeld. In het proces is nadrukkelijk ruimte voor inwoners en andere belanghebbenden om hun inbreng te delen met de raad en het college. We lichten het vervolg hieronder toe. 
Raadsvoorstellen
Voor 4 van de geagendeerde raadsvoorstellen geldt dat ze worden doorgeschoven naar een volgende vergadering: Geurverordening Verklaring van geen bedenkingen Duinenweg 3 Bekrachtiging geheimhouding Verklaring van geen bedenkingen varkenshouderij Oisterwijksebaan 6 In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus, is het nog niet duidelijk wanneer de volgende raadsvergadering zal plaatsvinden. We houden u op de hoogte via deze website, oisterwijk.raadsinformatie.nl en de Nieuwsklok. 
Gewijzigde behandeling Strijdplan Sociaal Domein
In de raadsvergadering van 16 april zou ook een besluit genomen worden over het Strijdplan Sociaal Domein. Het strijdplan bevat een pakket aan maatregelen om de oplopende financiële tekorten op het vlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp aan te pakken. Omdat op korte termijn maatregelen genomen moeten worden, kan dit voorstel niet worden uitgesteld. Daarom geeft de raad wensen en bedenkingen mee aan het college. Wilt u een reactie geven op het strijdplan? Deel deze dan vóór 9 april per mail met de griffie via griffie@oisterwijk.nl. De raads- en commissieleden kunnen uw reactie dan tijdig lezen en meenemen in de digitale raadsontmoeting van 23 april. Hier zullen de wensen en bedenkingen worden besproken. De raadsontmoeting is live te volgen via www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.
Inbreng van inwoners en andere belanghebbenden
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, organisaties en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de raadsvoorstellen. Normaal gesproken gebeurt dit tijdens raadsbijeenkomsten zoals het raadsplein en de raadsontmoeting. Tijdens de raadsvergadering kan men daarnaast gebruikmaken van het inspreekrecht. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, zijn fysieke bijeenkomsten tijdelijk niet mogelijk. Daarom kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om uw inbreng over de verschillende voorstellen schriftelijk aan de bieden aan de raad. Dit kan via griffie@oisterwijk.nl of per post via Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. De inbreng wordt aan de raads- en commissieleden beschikbaar gesteld op het raadsinformatiesysteem en is openbaar. 
Meer informatie
Op oisterwijk.raadsinformatie.nl zijn alle raadsvoorstellen na te lezen. Zodra er meer bekend is over de raadsbijeenkomsten en –vergaderingen na 16 april en de behandeling van bijbehorende raadsvoorstellen, brengen we u op de hoogte. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@oisterwijk.nl of via (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico