Ontwikkelingen openbare ruimte KVL-terrein

Het KVL-terrein is nog steeds volop in ontwikkeling. In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte. De inrichting van het woongebied de Drogerij en een deel van de Laan van KVL zijn gereed.
KVL Dorp
Er wordt nu gewerkt aan de afronding van het KVL Dorp. Dit vindt in 2-fasen plaats. In de eerste fase zijn de woningen aan de Laan van KVL, Schaverij, Splitterij opgeleverd en is het gebied ook woonrijp gemaakt. Met ‘woonrijp maken’ bedoelen o.a. we het aanleggen van de wegen en parkeervakken en plaatsen van de verlichting. Aan de achterzijde van de woningen aan de Splitterij zijn 15 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het plein tussen de Laan van KVL en de Splitterij is ook ingericht. De daar gelegen speelplek wordt na de bouwvak ingericht met speeltoestellen. Deze week wordt er nog gewerkt in de Schaverij en Splitterij en na de bouwvak worden de werkzaamheden (o.a. plaatsen van verlichting, aanbrengen parkeervakken, trottoir en gedeelten van de rijbaan) daar verder afgerond.
In fase 2 worden de woningen gelegen aan de rand van de Schaverij, richting de Boerenbond, opgeleverd. Na de bouwvak vervalt de tijdelijke weg vanaf de zijde Ambachtstraat langs het pand van de Boerenbond. Daar starten de werkzaamheden voor het verder woonrijp maken van de Schaverij en de Laan van KVL. Ook de tijdelijke parkeerplaats komt dan te vervallen. Verkeer van en naar het KVL-terrein kan gebruikmaken van de Laan van KVL. De parkeerplaats van de Boerenbond is daarnaast nog steeds te bereiken vanaf de zijde van de Almystraat en de Laan van KVL.

Powered by WPeMatico