Ontwerpbestemmingsplan Sportpark Den Donk ter inzage en inloopbijeenkomst

De planologische situatie voor het sportpark Den Donk en de directe omgeving wordt opnieuw vastgesteld. Het huidige bestemmingsplan Sportpark Den Donk dateert uit 2006 en moet worden geactualiseerd. Daarnaast zijn er in en rond het gebied een aantal nieuwe ontwikkelingen die op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk zijn. Het gaat onder andere om:
de bouw van een nieuw zwembad en sporthal, ter vervanging van de sport- accommodatie de Leye;een nieuw scoutinggebouw met buitenruimte;nieuwe parkeerplaatsen bij ’t Seuverick;de landschappelijke inpassing en waterberging die voor de nieuwe ontwikkelingen nodig zijn. Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van vrijdag 16 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 ter inzage. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Voorontwerpbestemmingsplan Den Donk
Inloopbijeenkomst
Op woensdag 28 juni organiseren we een inloopbijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. Tijdens de bijeenkomst horen we graag uw reactie op het plan. Ook kunnen we uw vragen beantwoorden.
Woensdag 28 juni 2017, 19.00 tot 21.00 uurRaadshuis, De Lind 56, Oisterwijk.
Er is geen centrale presentatie, u kunt gewoon binnenlopen.

Powered by WPeMatico