Ondernemersdagen Durendael Oisterwijk

Op 18 en 19 mei vonden op 2College Durendael twee ondernemersdagen voor alle derdejaars leerlingen g/t plaats. Tijdens de lessen economie richtten de leerlingen fictief een eigen bedrijf op, waarvoor ze zelf een ondernemingsplan moesten schrijven om een bestaand product te verbeteren of te bewerken. De leerlingen kregen hierbij input van lokale ondernemers in de vorm van gastlessen en workshops. De ondernemersdagen maken deel uit van het Vecon Business school programma op 2College Durendael.
Ondernemende houding
Coen Swinkels, projectleider ondernemerschap en docent economie, vindt het een taak van de school om leerlingen voor te bereiden op de veranderende maatschappij. ‘Meer en meer wordt in de beroepspraktijk een beroep gedaan op vaardigheden zoals zelfstandigheid, creativiteit, initiatief tonen en het inschatten van risico’s. Met deze ondernemersdagen willen we leerlingen hiervan bewust maken. We gaan op een hele praktische manier werken aan het ontwikkelen van een ondernemende houding,’ vertelt Coen. ‘En het is tevens een mooie kans om de praktijk binnen de school te halen.’
Gastlessen en workshops
Ondernemersdagen op Durendael Oisterwijk.
Om de leerlingen op weg te helpen bij het schrijven van hun eigen ondernemingsplan, had de school een aantal lokale ondernemers uitgenodigd om gastlessen te geven over de verschillende onderdelen van een businessplan. Ook konden de leerlingen workshops volgen en brainstormen met de ondernemers over hun bedrijf in wording.
Pitchen en brainstormen
In een zogenaamde ‘elevator pitch’ leerden de leerlingen zichzelf en hun bedrijf of product in één minuut zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Verder waren er workshops over het ondernemersrisico en brainstormden de leerlingen met de ondernemers over hun gekozen product.
‘Beste ondernemers Durendael 2016’
Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag in groepjes. Aan het eind van het project presenteerden zij hun ondernemingsplan aan elkaar in de klas. De winnaars strijden voor de vakjury om de titel ‘Beste Ondernemers Durendael 2016’.

Powered by WPeMatico