Oisterwijkse raadsleden geven verkeerde weergave van feiten

Partij Algemeen Belang is van mening dat Partij Gemeente Belangen een verkeerde weergave van feiten weergeeft. ‘PGB probeert de inwoners te foppen,’ aldus AB, die echter wel toegeeft dat bepaalde delen van het ook door hen zo gewenste fietspad, waar ook AB al lang om strijdt, geen fietspad gaat worden maar een strook op het wegdek. AB ziet het stuk van PGB in de Nieuwsklok en op deze website (zie onder) ‘als een soort politieke verslaglegging met een onjuiste weergave van de feiten’.
AB geeft ‘de schuld’ van dit voorval aan de inwoners langs de betreffende weg; een aantal van hen zouden mogelijk niet willen meewerken of te veel eisen stellen en daarmee de kosten verhogen: ‘Het artikel van PGB (zie onder) wil U doen geloven dat AB niet voor een vrijliggend fietspad is tussen Haghorst en Moergestel. AB is wel realistisch en kan op voorhand niet aangeven dat dat overal ook kan, omdat mogelijk sommige aanwonenden te zware eisen stellen, waarmee het tweede deel van het fietspad financieel niet meer betaalbaar zou zijn. Kort gezegd: we moeten voor die gevallen passende oplossingen zoeken.’
De wethouder heeft volgens AB aangeven een zo goed mogelijk fietspad aan te willen leggen en heeft daarvoor van de raad een mandaat gekregen. PGB stemde tegen omdat deze partij geen fietspad met gedeeltelijk fietsstrook, maar een volledig vrijliggend fietspad als uitgangspunt stelt; iets wat overigens ook AB altijd heeft gevraagd, maar nu dus van terug komt vanwege de mogelijke meerkosten.
Ingezonden brief PGB over fietspad Moergestel:
Knieval van Ab voor de VVD? In de raadsvergadering van vorige week stond de Perspectiefnota, oftewel het toekomstplaatje van de gemeente Oisterwijk, op de agenda. Belangrijk onderwerp daarbij was (wederom) het fietspad van Moergestel naar Haghorst. Als Partij Gemeente Belangen stelden wij voor (via een amendement) om als uitgangspunt te gaan voor een volledig vrijliggend fietspad! In eerste instantie gaf Algemeen Belang aan daarin mee te kunnen gaan, maar na overleg met hun coalitiegenoot tijdens een schorsing trok AB de keutel plotsklaps in. Een knieval voor de VVD?
Ambulancepersoneel helpt een meisje na een ongeval in Moergestel. (Foto: Toby de Kort)
Vorig jaar besloot de gemeenteraad al om het gedeelte langs de Heizenschedijk te realiseren. Omdat er dan maar een half fietspad ligt, heeft de raad eind vorig jaar opdracht gegeven aan het college om te onderzoeken of het gehele traject kan worden aangelegd, dus ook langs de Broekzijde. Met een provinciale subsidie hoeft dat niet eens veel meer te kosten.
Als PGB waren wij verheugd met het voorstel van het college in de Perspectiefnota (PPN). Daarin staat namelijk dat het verantwoord en wenselijk is om het gehele traject van het fietspad naar Haghorst te realiseren. Goed nieuws dus!
Na vragen vanuit de VVD werd ons echter duidelijk dat het college uitgaat van een minimale variant. Dat betekent dat er op delen van het traject sprake zal zijn van ‘fietsstroken’. De fietsers moeten dan de rijbaan op. Dat lijkt ons vanuit veiligheidsoogpunt niet wenselijk.
Juist daarom pleiten wij voor een volledig vrijliggend fietspad als uitgangspunt. De kosten daarvan kunnen in onze ogen beperkt blijven door een iets sobere uitvoering. Bijvoorbeeld door ander materiaal te gebruiken of door op sommige plaatsen de rijbaan te versmallen. Wat ons betreft dus geen concessies aan de veiligheid, maar als het moet aan het comfort. Als PGB gaan we dus voor een volledig vrijliggend fietspad. Helaas wilden de andere partijen, inclusief AB, daarin niet meegaan. Jammer!
Carlo van Esch, Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen
Oisterwijk smokkelt met fietspad 

Powered by WPeMatico