Oisterwijk stelt samen met ondernemers economische visie op

Er zit meer in (in) Oisterwijk
Het college heeft de economische visie voor Oisterwijk vastgesteld en legt deze op 5 oktober voor aan de raad. De economische visie 2018 – 2022 ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers uit de gemeente. Zo’n 300 ondernemers hebben de afgelopen maanden op verschillende manieren hun input geleverd. Een belangrijke conclusie: er valt vooral winst te behalen door samenwerking. Het gaat goed met de economie in Oisterwijk. Er zijn uitzonderlijk veel ondernemers, veel exporterende bedrijven, veel prijswinnaars in diverse branches, Oisterwijk kent een lage werkloosheid en de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers is hoog. Het gaat dus goed en dat is het moment om samen met de betrokken partners te investeren, vindt het college van Oisterwijk.
Uit analyse blijkt dat Ondernemen en Verblijven de belangrijkste pijlers zijn van het economische DNA van Oisterwijk. Ondernemers geven aan dat er nog meer in deze pijlers zit dan nu gerealiseerd wordt bijvoorbeeld door betere onderlinge samenwerking, betere gemeentelijke dienstverlening, door optimaliseren van het vestigingsklimaat en door het beter vermarkten van het merk Oisterwijk. Hiervoor moet effectiever worden samengewerkt aan het versterken van de lokale economie. De economische visie 2018 – 2022 ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ biedt daarvoor een gezamenlijk vertrekpunt.
De economische visie staat op de agenda voor een beeldvormingsavond op 7 september a.s. Op 14 september wordt deze in de commissie Inwonerszaken behandeld en behandeling in de raad is op 5 oktober 2017.

Powered by WPeMatico