Meld een jongere aan voor een kinderlintje

Kent u een jongere die een inspirerend voorbeeld is voor de inwoners van de gemeente en voor de jeugd in het bijzonder? Iemand die een buitengewone, onbaatzuchtige daad verricht ten gunste van de gehele Oisterwijkse gemeenschap? Meld deze jongere dan voor 31 maart 2016 aan voor een lintje via www.oisterwijknieuws.nl.
De uitreiking is op Koningsdag 2016 of eerder als de situatie daar om vraagt. Voor alle duidelijkheid: de voordracht is vertrouwelijk en blijft een verrassing tot het laatste moment.
Selectieprocedure
De jury bestaat uit volwassenen uit de 3 kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom en enkele betrokken kinderen (eerdere lintjeswinnaars en winnaars van andere jeugdige activiteiten in de gemeente Oisterwijk). Alleen na aanmelding door inwoners en verenigingen komt een jongere in aanmerking voor een lintje. Het is dus van belang dat u bijzondere activiteiten van de jeugd doorgeeft.
Kinder- en jeugdlintje
Sinds 2014 kunnen inwoners een verzoek indienen voor de waardering van bijzondere verdiensten voor minderjarigen: het kinderlintje of jeugdlintje. De werkgroep Kinder- en Jeugdlintje Oisterwijk heeft dit initiatief genomen en het college van de gemeente Oisterwijk ondersteunt dit van harte. De onderscheiding is voor kinderen tot 12 jaar en jongeren tot 18 jaar, als waardering voor een buitengewone onbaatzuchtige daad of prestatie ten behoeve van de Oisterwijkse gemeenschap en haar 3 kernen.
Meer informatie
Meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.oisterwijknieuws.nl.

Powered by WPeMatico