Informatie veilige spoorovergang Heusdensebaan Oisterwijk

Op dinsdag 24 mei 2016 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de plannen voor een veilige spoorwegovergang Heusdensebaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
Tijdens de informatieavond geeft ProRail een toelichting over de situatie op de spoorwegovergang en de gemeente presenteert de plannen om de overweg veiliger te maken. Na de toelichting kunt u in gesprek met medewerkers van de gemeente en externe deskundigen. U kunt dan uw aanbevelingen doen en uw mening geven over de veiligheid op en nabij de spoorwegovergang. Doel van de avond is om input te verzamelen voor het college. De avond start om 19:00 uur in het Raadhuis, De Lind 56. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op 24 mei, dan kunt u uw ideeën en adviezen mailen naar verkeersplein@oisterwijk.nl.
Vooraf
Begin november 2015 heeft het college (burgemeester en wethouders) middels een raadsinformatiebrief de raad geïnformeerd over het besluit ‘verplichte rijrichting overweg Heusdensebaan’.
In deze raadsinformatiebrief gaf de gemeente ook aan onder ‘Draagvlak en Communicatie’ dat er op 17 november 2015 een inloopavond gepland is en de bewoners de gelegenheid hebben om vragen te stellen en een nadere toelichting te krijgen over het besluit. Daarnaast hebben de inwoners die direct gevolgen gaan ondervinden van deze maatregel een brief ontvangen met uitleg over het besluit en de inloopavond. Wat ontbrak in dit proces was het vooraf bevragen van de inwoners en hen gelegenheid geven tot inbrengen van hun wensen. De politiek was zeer verbaasd over deze handelswijze en vroeg zich af waarom het college zich wederom niet heeft gehouden aan eerder gemaakte afspraken. De raad heeft al meerdere keren het college opgedragen om de inwoners van de gemeente Oisterwijk aan de voorkant van een traject te betrekken en niet achteraf. Zeker als maatregelen de leefbaarheid van de inwoners raakt.Later werd hierover in de gemeenteraad gesproken en werd het plan voor herbehandeling teruggenomen.
 

Powered by WPeMatico