Gevonden voorwerpen op Intents Festival

Iets verloren bij Intents Festival? Er zijn verloren voorwerpen achtergebleven op het festivalterrein en de -camping. Je kunt jouw spullen ophalen tot en met 6 juli, tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Gevonden (portemonnees met) identiteitsbewijzen hebben we opgestuurd naar de gemeenten waar ze zijn uitgegeven; buitenlandse documenten naar de betreffende ambassades.
Did you lose personal belongings at Intents Festival? Pick up your belongings before July 6 at our municipal office during office hours. Found (wallets containing) ID cards or passports have been sent to the municipality which has issued them. Foreign documents have been sent to embassies.

Powered by WPeMatico