Gemeenteberichten week 9 2019

­

­

Onderwerpen college

 • Discussienotitie hondenbelasting
 • Strategisch beleid Informatieveiligheid en Privacy 2019-2021
 • e.r.-beoordeling Aan de Lind, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve Heizenschedijk 1 Moergestel
 • Richtprijzen verkoop grond 2019
 • Aanpassing uitvoering programma rioolvervanging 2019
 • Raadsvoorstel scenario’s verkeersplan Moergestel
 • Uittreding “Samenwerking Doelmatig Waterbeheer de Meijerij”
 • Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk 2019 – 2022
 • Keuze scenario ‘terugbetaling kapitaallast van de investering ‘Verbouwing 1e verdieping Tiliander’
 • Regiovisie/spoorboekje Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventieve GGZ en Verslavingszorg
 • Raadsvoorstel zienswijze over Beleidsvisie 2019 – 2023 en de Kadernota 2020 van de GGD Hart voor Brabant
 • Verordening Wmo gemeente Oisterwijk 2019
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Oisterwijk 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kreitenstraat 40 Oisterwijk, het realiseren van een bijgebouw
 • Oirschotseweg 10 Moergestel, het kappen van een zieke populier (noodkap)
 • Zoom 71-73 Oisterwijk, het plaatsen van een afdak
 • Hoevenseweg 2 Oisterwijk, het ophogen van het perceel
 • De Aanstede 19 Moergestel, het plaatsen van een tuinhuis en schutting
 • Heuvelstraat 23 Moergestel, het kappen van een eik
 • Burg Bardoelstraat 25 Moergestel, het verbouwen van de zolder en het plaatsen van dakkapel aan de voor- en achterzijde
 • Sectie C1184 Oisterwijk, het herstellen van de habitat van de Oisterwijkse vennen en de Kampina
 • Moergestelseweg 5A Oisterwijk, het oprichten van een berging en zwembad

Verleend

 • In de berm langs de Schijfstraat Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Kreitenstraat 20 Oisterwijk, het kappen van 1 eik
 • Dille 9 Oisterwijk, het wijzigen van de constructie
 • Oirschotseweg 10 Moergestel, het kappen van een zieke populier (noodkap)
 • Schraderlaan 8 Oisterwijk, het realiseren van een aanbouw aan de achter- en zijkant van de woning
 • Heuvelstraat 26A te Moergestel, voor het uitbreiden en veranderen van een varkenshouderij

Verlengd

 • Vennelaan 2 Oisterwijk, het plaatsen van een serre

Ontwerpbeschikking aangevraagde omgevingsvergunning

 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het toetsen op brandveilig gebruik

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Het Heikespoor 2, te Heukelom, voor het veranderen van een paardenhouderij;
 • Gemullehoekenweg 17a te Oisterwijk, voor het oprichten van een pizza bezorg en afhaalrestaurant.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 1 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het college van Oisterwijk heeft maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd voor:

 • Gemullehoekenweg 17a te Oisterwijk, voor het niet te hoeven plaatsen van een vetafscheider.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 1 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt (dit is de dag waarop het besluit naar de aanvrager is verzonden) naar het college van Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Eisen bezwaar

Een bezwaarschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
 • de redenen van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Vergunningen evenementen horeca

 • Aan Stichting Dollekesgat voor het organiseren van Carnaval 2, 3 en 4 maart in Oisterwijk
 • Aan KPJ Berkel-Enschot/Heukelom voor het houden van Trekkertrek op 13 en 14 april in een weiland en in een tent bij de Oisterwijksebaan 9 in Heukelom

Melding

 • Voor het leggen van struikelstenen in de George Perklaan, Schoolstraat en Peperstraat in Oisterwijk op 12 maart
 • Voor het organiseren van ANWB Streetwise in de Kasteellaan in Moergestel op 4 en 5 april
 • Voor het organiseren van een carnavalsoptocht van basisschool de Bunders vanaf de Frans Halsstraat in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 1 maart: vanwege een carnavalsoptocht in Oisterwijk zijn verschillende straten in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 2, 3 en 5 maart: vanwege de jaarlijkse carnavalsoptocht, verschillende carnavalsactiviteiten en het jeugd naar volwassen feest zijn verschillende straten in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Werkzaamheden ontsluiting Pannenschuur bijna klaar

De werkzaamheden voor de ontsluiting van de wijk Pannenschuur op de Heukelomseweg zijn bijna klaar. Vanaf maandag 25 februari werken de verzinkbare palen, die het verkeer door de wijk moeten reguleren.

De palen maken de route door de wijk onaantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Zodra de verzinkbare palen zijn aangesloten op de stroomvoorziening en naar behoren werken, worden de tijdelijk geplaatste betonblokken in de wijk verwijderd. Daarna werken we nog aan de laatste wegaanpassingen en de aanleg van groenvoorzieningen. Het verkeer heeft daar geen last van.

Locaties verzinkbare palen

De verzinkbare palen staan op drie locaties in de wijk:

 • Langvennen-Noord (verkeer in twee richtingen mogelijk)
 • Langvennen-Zuid (verkeer in één richting mogelijk)
 • Kapelaan Sleegersstraat (verkeer in één richting mogelijk)

Hoe functioneren de palen

Het is belangrijk om te weten hoe die palen functioneren:

 • De palen staan 24 uur per dag omhoog. Het verkeerslicht staat dan op rood
 • De paal zakt omlaag als een voertuig wordt waargenomen door lussen in het wegdek
 • Als de paal helemaal omlaag is, springt het verkeerslicht op groen en kan het voertuig passeren
 • Nadat het voertuig de paal is gepasseerd, springt het verkeerslicht op rood en komt de paal weer omhoog
 • Let op: er kan maar één voertuig per keer passeren
 • In verband met eventuele schade staan er camera’s bij alle drie de locaties

Vanaf 6 maart werkzaamheden aan kruispunt Blokshekken-Spoorlaan

Vanaf 6 maart starten we met de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken – Spoorlaan. We proberen de werkzaamheden aan het kruispunt zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden rondom het KVL-terrein.

Het werk zal voor overlast zorgen, maar door de werkzaamheden gezamenlijk op te pakken proberen we de periode van overlast zo kort mogelijk te houden.

Eenrichtingsverkeer tijdens werkzaamheden

Tijdens het werk zal op de Spoorlaan en Blokshekken éénrichtingsverkeer gelden. Dat betekent dat je wel vanaf de zijde van het station richting de Jumbo en Blokshekken kunt rijden, maar niet andersom. Het éénrichtingsverkeer geldt voor alle verkeer, behalve voetgangers en fietsers, vanaf de Stationsstraat tot ongeveer de brandweerkazerne. We zorgen ervoor dat de brandweer altijd snel kan uitrukken wanneer dat nodig is. Daarnaast is de parkeerplaats van de Jumbo altijd bereikbaar.

Zolang de werkzaamheden duren, blijft de spoorwegovergang Blokshekken-Spoorlaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Fietsers mogen met de fiets aan de hand ook gebruikmaken van de overgang.

Omleidingsroute bus Tilburg – Den Bosch

De bus van Den Bosch naar Tilburg zal de normale route blijven rijden. De bus van Tilburg naar Den Bosch rijdt vanaf 6 maart een omleidingsroute. De bushalte bij het station vervalt dus alleen voor deze route. Er komt ter hoogte van de Lidl aan de Gemullehoekenweg een tijdelijke bushalte.

De werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroutes duren ongeveer 3 maanden.

Oisterwijkse bedrijventerreinen ontvangen Keurmerk Veilig Ondernemen

Donderdag 21 februari ontving burgemeester Hans Janssen uit handen van Onno Keuker van MKB-Nederland het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen Laarakkers, Kerkhoven en KVL.

Om het keurmerk te behalen moeten ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer afspraken hebben gemaakt om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer van de bedrijventerreinen aan te pakken. Door hier afspraken over te maken zorgen de partijen er samen voor dat de bedrijventerreinen schoner, netter en veiliger worden.

“We weten elkaar te vinden als dat nodig is”

Burgemeester Janssen ontving het Keurmerk tijdens de algemene ledenvergadering van Bedrijven Contact Oisterwijk (BCO), waarvan de leden te gast waren bij het op Kerkhoven gevestigde bedrijf Tobroco. Volgens burgemeester Hans Janssen is het geen verrassing dat de bedrijventerreinen het keurmerk ontvangen: “Er is een goede samenwerking tussen de ondernemers, brandweer, politie en gemeente. De lijntjes zijn kort en we weten elkaar te vinden als dat nodig is. Alleen met een goede samenwerking en concrete afspraken, zorg je dat bedrijventerreinen nog veiliger worden. Dat het er netjes uitziet, is ook van belang. Het bedrijventerrein is een visitekaartje voor ondernemers. Ik ben trots dat ik het keurmerk in ontvangst mag nemen, maar het is natuurlijk vooral een waardering voor alle ondernemers op de bedrijventerreinen die samen Oisterwijk als ondernemende gemeente op de kaart zetten.”

Initiatief van Bedrijven Contact Oisterwijk

Aan de ontvangst van het keurmerk ging een initiatief van BCO vooraf. BCO is een vertegenwoordiging van ondernemers op de bedrijventerreinen. Met een speciaal opgestelde werkgroep bestaande uit BCO, gemeente, politie en brandweer is, onder begeleiding van MKB-Nederland, onderzoek gedaan naar de ervaringen van ondernemers op de bedrijventerreinen. Vervolgens kwam MKB-Nederland een kijkje nemen op de terreinen. Met de resultaten is een plan van aanpak opgesteld met actiepunten voor de komende 3 jaar. Na 3 jaar volgt een evaluatie en bij een positief resultaat, ontvangen de bedrijventerreinen opnieuw het certificaat.

Maak het mooier en maak kans op een waardebon van €20,-

De gemeente Oisterwijk wil de komende jaren meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en organisaties om met eigen initiatieven hun leefomgeving te verbeteren. Hoe kunnen we dat het beste doen? Bij welke onderwerpen? Wat heb jij van ons nodig? Vul de enquête in en denk met ons mee!

Waar kan de gemeente Oisterwijk volgens jou meer ruimte geven aan de ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties? En als jij meer ruimte krijgt voor jouw eigen ideeën; hoe wil je dan samenwerken met anderen?

Samen kunnen we Oisterwijk nog initiatiefrijker maken! Het invullen van deze enquête duurt slechts 5 minuten en je helpt de gemeente daarmee erg op weg! De resultaten worden gebruikt voor een Ambitiedocument van de gemeente. Ga naar de enquête door de QR-code in dit bericht te scannen of ga naar onze website www.oisterwijk.nl/maakhetmooier.

Wanneer je aan het eind van de vragenlijst jouw e-mailadres achterlaat, maak je ook nog eens kans op 1 van de 5 Oisterwijkse waardebonnen ter waarde van €20,-! Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail naar omgevingswet@oisterwijk.nl.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen op de mat

Als het goed is, heb jij ‘m al gehad: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Je leest er hieronder meer over.

Op het aanslagbiljet vind je het volgende:

 • de woz-beschikking (WOZ)
 • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • eventueel de hondenbelasting
 • eventueel de reclamebelasting

Ledigingen afval 2018 dit jaar op aanslagbiljet

Alle huishoudens in de gemeente Oisterwijk betalen afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief per jaar en een tarief per lediging. De kosten voor de ledigingen betaal je achteraf. Op het aanslagbiljet van 2019 vind je dus het vaste tarief voor 2019 en de kosten van de ledigingen in 2018.

Betalen gemeentelijke belastingen

Je kunt je gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen: in maximaal 2 termijnen via iDeal of in maximaal 10 termijnen via automatische incasso. Je leest er meer over op www.oisterwijk.nl/belastingenbetalen.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met je belastingaanslag? Dan kun je binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet je bezwaar indienen. Je kunt dat online doen via woz-portaal.oisterwijk.nl, of schriftelijk door een brief te sturen naar de Gemeente Oisterwijk, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.

Post voortaan liever online?

De gemeente Oisterwijk heeft zich aangesloten bij MijnOverheid. Je kunt post zoals de gemeentelijke belastingen dus voortaan ook in je digitale brievenbus krijgen. Om gebruik te maken van MijnOverheid moet je jouw account activeren. Dat doe je met DigiD. Op de website https://mijn.overheid.nl staat hoe je dit doet. Ook staat er een handige instructievideo. Nadat je account actief is, log je voortaan in met je DigiD. Zodra er post is, krijg je automatisch een mailtje.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen op www.oisterwijk.nl/belastingen.

College stelt raad maatregelen voor om verkeersveiligheid Moergestel te verbeteren

Door Moergestel rijdt veel verkeer, waaronder ook zwaar verkeer. Een deel daarvan vermijdt de drukte op de A58 en wordt als sluipverkeer gezien. Dit vormt een risico voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

Daarom liet het college onderzoek doen naar de hoeveelheid verkeer dat door Moergestel komt, de samenstelling daarvan en de herkomst en bestemming. De verkeersgegevens en de mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen zijn verwerkt in een rapport en zijn besproken met inwoners tijdens 2 informatieavonden in 2018. Het college heeft nu besloten de gemeenteraad verschillende scenario’s voor te leggen om de verkeersproblemen aan te pakken.

Geen omleidingsroute

Het college stelt de raad voor geen omleidingsroute re realiseren om de kern Moergestel, maar in te zetten op maatregelen binnen de kern. Wethouder verkeer, Dion Dankers: “Een omleidingsroute bereikt volgens het onderzoek niet het gewenste doel en kost veel geld. We weren daarmee slechts een klein gedeelte van het verkeer uit de kern Moergestel. De verbreding van de A58 die op de planning staat, zal voor een betere doorstroming zorgen van het verkeer op de A58. Verkeer dat nu consequent de drukte op de A58 vermijdt en door Moergestel ‘sluipt’, zal daarmee grotendeels verdwijnen.”

Voorgestelde maatregelen

Inwoners van Moergestel vroegen tijdens bijeenkomsten vooral aandacht voor de te hoge snelheid van verkeer en voor problemen met parkeren en laden en lossen. Wethouder Dankers: “Die problemen los je met een omleidingsroute niet op. Hiervoor moeten we extra maatregelen nemen. Het Rootven, de Raadhuisstraat en Schoolstraat blijven hoe dan ook relatief drukke woonstraten. Maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn hier dus sowieso gewenst.” De route Tilburgseweg/Rootven – Raadhuisstraat – Oirschotseweg wordt aangewezen als route voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer. De route moet daarvoor beter worden ingericht en geschikt gemaakt. De route Schoolstraat – Kerkstraat wordt dan voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer minder aantrekkelijk gemaakt, zodat verkeer hier minder gebruik van zal maken. Daarnaast stelt het college voor om de fietsveiligheid op de Waterhoefstraat en de Akkerweg te verbeteren. De gemeenteraad besluit op 11 april over het voorstel.

­

­College Oisterwijk stelt Duurzaamheidsagenda vast

Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van dinsdag 19 februari de Duurzaamheidsagenda vastgesteld. Ook is besloten aan te sluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne van VNG International. Op die manier kan gebruik worden gemaakt van kennis, informatie en ondersteuning bij beleidsthema’s die in Oisterwijk hoog op de agenda staan.

Binnen het raadsprogramma 2018 – 2021 “Samenwerken aan de Parel in ’t groen” is door partijen afgesproken om de komende jaren krachtig aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Duurzaamheidsagenda als kapstok

De “Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk 2019-2022” vormt een kapstok voor lopende duurzaamheidsprojecten en biedt tegelijkertijd ook haakjes waaraan nieuwe projecten eenvoudig kunnen worden opgehangen. Het uitvoeringsprogramma, dat door het college is vastgesteld, geeft een praktisch overzicht van projecten en acties die uitgevoerd gaan worden (of zijn) volgens een vooraf bepaalde planning en met het beoogde resultaat.

Samenwerking is noodzaak

Wethouder Smit is blij met de praktisch gekozen insteek, die samen met betrokken partijen tot stand is gekomen: “Als gemeente zijn wij niet in staat om alle opgaven die er liggen op te pakken en te realiseren. Daarbij hebben we vele partners nodig, inclusief onze inwoners. Bij het opstellen en uitwerken van de duurzaamheidsagenda werken we nauw samen met DEC, onze duurzaamheidscorporatie. Samen werken we aan wat misschien wel de belangrijkste missie is binnen deze agenda: bewustwording zo breed mogelijk in onze samenleving. Eén van de acties die we daarom al hebben ingezet samen met DEC is het formeren van een Koploperstafel met daarin vertegenwoordigers vanuit onderwijs, ondernemers en gemeente.”

De duurzaamheidsagenda staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 april 2019.