Gemeenteberichten week 9 2018

Onderwerpen raad 22 februari

 • het indienen van een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven
 • de keuzenotitie Openbare verlichting 2018-2022, waarbij scenario 2 technisch en financieel wordt uitgewerkt tot beleidsplan
 • het verlenen van toestemming aan het college om Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant te wijzigen
 • de Verordening Jeugdhulp Oisterwijk 2018
 • het voorstel tot bouw, onderhoud en exploitatie van de sportaccommodatie op den Donk
 • het gewijzigd bestemmingsplan Sportpark den Donk e.o.
 • de verordening advisering sociaal domein gemeente Oisterwijk
 • de verordening Declaratiefonds 2018 met betrekking tot Armoedebeleid
 • de startnotitie voor de ontwikkeling van de locatie ‘Aan de Lind” in Oisterwijk
 • de startnotitie voor de herontwikkeling van de locatie Dorpsstraat-Vloeiweg in Oisterwijk
 • het ter beschikking stellen van €500.000 ten behoeve van het stimuleren van sociale huurwoningen
 • de inhoud van de startnotitie kadernota grondbeleid 2018 t/m 2021 gemeente Oisterwijk
 • het beschikbaar stellen van extra financiële middelen om te komen tot een hoger onderhoudsniveau van wegen en groen
 • de principebereidheid tot overname van een deel van de gemeente Haaren
 • de aansluiting bij de statiegeldalliantie

Onderwerpen college 20 februari

 • Gunning financieel systeem
 • Voorstel tot het ruilen van gronden aan de Tilburgseweg
 • Onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek van de Heikant
 • Voorstel tot het verlenen van toestemming voor het verkopen van garages op een drietal locaties in Oisterwijk
 • Grondruil  en Samenwerkingsovereenkomst parkeren studiegebied KVL-terrein  tussen de gemeente Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant
 • Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, noordzijde’
 • Natuurbod regio Hart van Brabant
 • Beschikbaar stellen vervangingsinvesteringen rioolvervanging 2018
 • Beantwoorden artikel 34 vragen Gemeentebelangen
 • Vaststelling visie Ruimtelijke inpassing geluidsschermen spoorlijn Oisterwijk
 • Subsidieregelingen 2018: wijziging regelingen
 • Toezicht en handhaving kinderopvang 2018: kov Tierelier
 • Toezicht en handhaving kinderopvang 2018: kov Casa Viva
 • Kwartaalrapportage vierde kwartaal 2017
 • Richtprijzen verkoop grond 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Burgemeester Vogelslaan 55 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw en het plaatsen van balken in de woning
 • Almystraat Oisterwijk sectie A7683, het realiseren van 21 wooneenheden
 • Oirschotseweg 45 Moergestel, het uitbreiden van de woning met een kelder

Verleend

 • Dorpsstraat 19 Oisterwijk, het oprichten van een dakterras en het plegen van onderhoud aan de voorgevel

Verlengd

 • Rootven 9 Moergestel, het realiseren van een appartement

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Avondvierdaagse Moergestel voor het houden van de wandelavondvierdaagse op 29, 30 en 31 mei en 1 door en in de omgeving van Moergestel met iedere avond de start op het St. Jansplein Moergestel
 • Aan sportvereniging ROEF voor het houden van de Rico Salvettiloop in Oisterwijk en Moergestel op zondag 4 maart van 9.00 – 14.00 uur

Rectificatie evenementen en horeca week 6

 • Vergunning aan Ambacht B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk

Dit moet zijn:

 • Verleende drank- en horecavergunning aan Ambacht B.V. gevestigd aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van de “Buur Tent Moergestel” op 1 maart op het St. Jansplein in Moergestel
 • Voor het houden van een politieke markt op zaterdag 3 maart van 10.00 – 14.00 uur op het parkeerterrein aan de Jumbo in Moergestel en op de hoek De Lind/burg. Verwielstraat in Oisterwijk

Tijdelijk verkeersmaatregelen

 • 4 maart: vanwege de Rico Salvettiloop zijn de volgende straten in Moergestel en Oisterwijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: Waterhoefstraat, Hondsbergselaan, Wilhelminalaan, Julianalaan, Emmalaan, Waldemarlaan

Veilige fietsroute tussen Haghorst en Moergestel

Dit voorjaar start de gemeente Oisterwijk met de aanleg van het fietspad tussen Haghorst en Moergestel. Hiermee krijgen scholieren en toeristische fietsers een veilige en comfortabele fietsroute, vrijliggend van de rijbaan voor het autoverkeer. 

Klaar voor het nieuwe schooljaar

Het fietspad wordt in twee delen aangelegd. We starten met de aanleg langs de Heizenschedijk. Voor het tweede deel van het fietspad, langs de Broekzijde, worden de plannen nog uitgewerkt.

Om het fietspad aan te leggen moet er extra ruimte worden gemaakt naast de bestaande weg.

De werkzaamheden hiervoor starten begin maart 2018. Hiervoor moeten bomen worden gekapt en geplant, sloten worden gegraven en gedempt, een brug worden gebouwd, fundering aangelegd en als laatste wordt het fietspad voorzien van een strakke asfaltlaag. Bij de start van het nieuwe schooljaar in september 2018, moet het nieuwe fietspad klaar zijn.

Sjors: 750 inschrijvingen in 1 week

Sjors Sportief en Creatief is weer van start, en het is een vliegende start. Sinds de kick-off op 7 februari was het een drukte van jewelste op de website www.sjorssportief.nl. De groene wezentjes worden elk jaar weer populairder.

Binnen een uur waren er al 200 aanmeldingen, na 1 dag stond de teller al op ruim 400 inschrijvingen voor de kennismakingsactiviteiten. Wat een succes! Inschrijven kan nog het hele schooljaar.

Populair

Dansen, judo, scouting, hockey, lasergamen, paardrijden, turnen en tennis hadden binnen enkele minuten enorm veel inschrijvingen. Aan de creatieve kant waren muziek maken, boltaartjes maken, schilderen en ruimtevaart heel populair. Er komen iedere weer nieuwe en /of extra activiteiten bij. Dus ook al sta je op een wachtlijst, hou de website goed in de gaten!

Even proeven

Via Sjors maken basisschoolkinderen op een makkelijke manier, vaak gratis, kennis met allerlei activiteiten. Zonder dat ze meteen lid moeten worden. De gemeente Oisterwijk heeft samen met haar sportverenigingen/cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders de krachten gebundeld en het resultaat staat in het Sjorsboekje, waarin meer dan 70 activiteiten worden aangeboden. Alle kinderen uit groep 1 tot en met 8 van de basisscholen uit Oisterwijk hebben een Sjorsboekje gekregen. Het boekje staat ook op www.sjorssportief.nl.

Meer informatie

Meer informatie staat op www.sjorssportief.nl of stuur een e-mail naar info@sjorssportief.nl.

Raad stemt in met bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

Foto-onderschrift: De gemeenteraad heeft op 22 februari belangrijke besluiten genomen voor de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk. Op korte termijn wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie zodat de gemeente in augustus 2018 kan starten met de bouw. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019, open.

Gemeenteraadsverkiezingen deel 3: hoeveel stemmen voor 1 zetel en wanneer stemmen

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezin­gen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u dage­lijks mee te maken!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp een serie artikelen. Deze week deel 3: hoeveel stemmen zijn nodig voor 1 zetel en wanneer kunt u stemmen.

De stemwijzer is online! Hulp nodig bij het maken van uw keuze? Kijk op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Elke stem telt

Bij de gemeenteraadsverkiezingen telt elke stem, ook die van u. Soms kan 1 stem een zetel meer of minder opleveren. Dat komt door de manier waarop de raadszetels na de verkiezingen verdeeld worden. Een raadszetel heeft een bepaalde ‘prijs’, dat is de kiesdeler. De kiesdeler staat niet van tevoren vast, maar wordt pas na de verkiezingen berekend. Dan wordt het aantal geldig uitgebrachte stemmen, bijvoorbeeld 10.500, gedeeld door het aantal beschikbare raadszetels in de raad. In Oisterwijk zijn dat er 21. De uitkomst van deze deling, 500, is de kiesdeler. Heeft partij X nu 999 geldige stemmen gekregen, dan krijgt zij in de eerste verdeelronde 1 raadszetel. Nu kan het gebeuren dat er na de eerste ronde nog zetels overblijven. Dat zijn de ‘restzetels’. Die worden in een tweede ronde volgens een ingewikkelde formule verdeeld. Dan kan partij X misschien toch nog een tweede zetel binnenhalen, maar meer zekerheid daarop biedt natuurlijk die éne extra stem.

Stemrecht

Niet iedereen mag stemmen. Wie op 21 maart nog geen 18 jaar is, moet nog een ‘ronde’ wachten. Als u geen Nederlander bent, maar u woont wel 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland én u heeft een geldige verblijfsvergunning, dan mag u ook stemmen.

Stemmen waar u wilt

Ook dit jaar stemt u weer met de stempas. Met deze stempas mag u zelf kiezen bij welk stemlokaal in de gemeente Oisterwijk u gaat stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u hoeft hier niet te stemmen. In totaal zijn er 13 stemlokalen in Oisterwijk en Moergestel. De stempas krijgt u uiterlijk 7 maart.

Kunt u op 21 maart niet zelf stemmen? Geen probleem. U vraagt iemand anders om voor u te stemmen. Dit heet de volmachtstem. De ‘gevolmachtigde’ moet wel tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Let op: belangrijke informatie over stemmen bij volmacht!

Machtigt u iemand om voor u te stemmen? Zorg dat diegene een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs heeft om laten zien op het stembureau.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn op 21 maart open van 07.30 tot 21.00 uur. Om precies 21.00 uur gaan de stembureaus dicht. Dan begint het tellen van de stemmen. Dat gaat met de hand. In de loop van de nacht is de voorlopige uitslag bekend. Op vrijdag 23 maart 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt.

Douche korter – bespaar energie

Wil jij het milieu een handje helpen? Sta dan eens wat korter onder de douche. En je bespaart ook nog eens geld.

De gemiddelde tijd die Nederlanders onder de douche doorbrengen is 9 minuten. Maak je daar 5 minuten van, dan bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis 16.000 liter warm water. En daarnaast nog eens 90m3 gas. Samen is dit goed voor €80,- per jaar (prijspeil 2017).

Is goed voor het milieu

Even de cijfertjes op een rij:

 • 80% van het warme water in een gemiddeld huishouden stroomt uit de douchekop
 • Dat is dagelijks 110 liter warm water en….
 • Op jaarbasis 214 m3 gasverbruik

Staat iedere Nederlander voortaan maximaal 5 minuten onder de douche, dan bespaart heel Nederland ieder jaar:

 • 125 miljoen m3 water
 • 720 miljoen m3 aardgas
 • En dus 600 miljoen euro!

Een gemiddeld huishouden kan 3 jaar lang koken op het gas dat ze jaarlijks besparen door maximaal 5 minuten te douchen.

Meer tijd

Naast geld besparen en het milieu een handje helpen, levert korter douchen ook nog eens meer tijd op. Reken maar uit: gemiddeld staat elke Nederlander in zijn of haar hele leven 130 dagen onder de douche. Dat is 1,5 dag per jaar. Zet je na 5 minuten de kraan uit, dan bespaar je elk jaar zóveel tijd dat je daar 45 uur leuke dingen van kunt doen

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2019 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 26 april 2019. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2018.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Chemokar vanaf 22 maart weer op pad

De chemokar komt vanaf 22 maart weer iedere 4 weken in Moergestel en Oisterwijk. Bij de kar levert u niet alleen klein chemisch afval (KCA) in, maar ook frituurvet, luiers en hard plastic.

Klein chemisch afval herken je aan het KCA logo. Het gaat om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend). Een deel van de materialen is geschikt voor hergebruik. De rest wordt onder speciale omstandigheden verbrand of gestort. Het is dus een probleem als deze stoffen bij het ‘gewone’ afval komen. Ze kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor het milieu

Wat hoort bij KCA

 • Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen, insectenmiddelen
 • Medisch: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden
 • Doe-het-zelf producten: verf, lak, beits, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, wasbenzine
 • Auto: accu’s, (afgewerkte) olie en remolie, benzine, oliefilters.

Frituurvet, luiers en hard plastic

Ook frituurvet, luiers en hard plastic levert u in bij de chemokar. De luiers verzamelt u in speciale zakken, deze haalt u gratis op bij het gemeentekantoor. Met hard plastic bedoelen we materialen zoals plastic speelgoed (niet groter dan 50 cm).

Waar en wanneer is de chemokar in de buurt

De chemokar staat iedere 4 weken op een vaste plek in Moergestel en Oisterwijk.

Moergestel

 • parkeerplaats Jumbo van 17.00 tot 20.00 uur

Data: 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 6 september, 4 oktober.

Oisterwijk

 • Parkeerplaats EMTE Pannenschuurlaan van 17.00 tot 20.00 uur.

Data: 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 september, 11 oktober.

 • Parkeerplaats Albert Heijn van 17.00 tot 20.00 uur

Data: 5 april, 3 mei, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober.

Milieustraat

 • Veldweg 8

Data: iedere zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

3 maart politieke markt in Moergestel en Oisterwijk

Heeft u nog geen idee op wie u gaat stemmen op 21 maart? Heeft u een dringende vraag voor 1 van de kandidaten? Ziet u door de bomen het bos niet meer en wilt u meer duidelijkheid over de verkiezingsprogramma’s?

Kom dan op 3 maart naar de Jumbo in Moergestel of naar de Lind in Oisterwijk (vóór koffie- en ijssalon Lokaal). Daar zijn van 10.00 tot 14.00 uur verschillende kandidaten aanwezig van AB, PrO, VVD, CDA en PGB. Hét moment om in de laatste weken voor de verkiezingen nog wat laatste informatie te verzamelen. Zo maakt u op 21 maart een weloverwogen keuze!