Gemeenteberichten week 8 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 33 Oisterwijk, het mogelijk maken van bewoning van de verdieping
 • Stokeind 4 Moergestel, het uitbreiden van de overkapping
 • Boy Ecurystraat 12 Oisterwijk, het plaatsen van een prefab tuinhuisje
 • Baerdijk 132 Oisterwijk, het plaatsen van een elektrische poort
 • Dorpsstraat 12 Oisterwijk, het verbouwen van het pand

Verleend

 • Langs de A58 en Heizenschedijk in Moergestel, het plaatsen van 3 borden voor Staatsbosbeheer
 • Oirschotseweg 79 Moergestel, het gedeeltelijk verhogen en uitbreiden van een melkrundveestal
 • Heuveldwarsstraat 9 Moergestel, het verbouwen van de woning
 • Almystraat 10 Oisterwijk, het bouwen van een tijdelijke constructie t.b.v. de bescherming van een gedenknaald
 • Deken Swaensstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • De Lind ong. Oisterwijk, het restaureren van de vijver en kiosk
 • Scheepersdijk 50 Oisterwijk, het doorbreken van een tussenmuur en de achtergevel
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het kappen van 10 lindes

Verlengd

 • De Lind 1 Oisterwijk, het realiseren van een appartement op de verdieping en het uitbreiden van de bank op de begane grond

Bestemmingsplannen

 • Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1. Bro

Overige bekendmakingen

 • Koopzondagen 2018, kern Moergestel

Gemeenteraadsverkiezingen deel 2: stemmen, maar op wie?

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezin­gen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u dage­lijks mee te maken!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp de komende weken een serie artikelen. Deze week deel 2: Stemmen, maar op wie? Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Iedere inwoner van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom die 18 jaar of ouder is mag stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle inwoners van onze gemeente. In totaal kunnen 21 mensen lid worden van de nieuwe raad.

Waarom stemmen

De raad beslist over heel veel onderwerpen die iedereen in onze gemeente aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van gemeentelijke belastingen, of en waar er nieuwe woningen en bedrijven komen, onderwijs, zorg, sportaccommodaties, de aanleg en onderhoud van wegen en waar het groen moet blijven. U hebt daar invloed op door te stemmen op die persoon of partij die u daar het beste in vertegenwoordigt. De raad neemt namens u beslissingen. Stemmen is niet verplicht. Het is wel een recht. Maak daar gebruik van!

Stemmen, maar op wie?

Aan de verkiezingen op 21 maart doen 5 partijen mee:

 • Algemeen Belang (AB)
 • PrO (Groen Links – PvdA – D66)
 • Partij Gemeente Belangen (PGB)
 • VVD
 • CDA

U stemt niet alleen op een partij, maar ook op een kandidaat op de lijst. Weet u niet precies op welke partij en persoon u wilt stemmen? Op de websites van de partijen staan verkiezingsprogramma’s. Ook komt in aanloop naar de verkiezingen nog een partijvergelijking in de Nieuwsklok.

Bomen gekapt op Sportpark Den Donk

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast:

 • Sportpark Den Donk, 17 esdoornen en 15 eiken: ruimte maken voor de bouw van de nieuwe sportaccomodatie

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

De gemeentelijke belastingen komen eraan

Op 27 februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag op de aanslag is hoger dan u gewend bent. Hoe dat kan? De gemeentelijke belastingen staan voortaan op 1 aanslag. U betaalt uw rioolheffing en afvalstoffenheffing niet meer via een voorschot aan Brabant Water, maar rechtstreeks aan de gemeente.

Op het nieuwe aanslagbiljet staan de volgende belastingen:

 • de woz-beschikking (WOZ)
 • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • eventueel de hondenbelasting
 • eventueel de reclamebelasting

Lager voorschot Brabant Water

Omdat u voortaan uw afvalstoffen- en rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente betaalt, is het voorschot aan Brabant Water lager. U betaalt nog wel aan Brabant Water voor uw waterverbruik.

Voordeel

Met het samenvoegen van de gemeentelijke belastingen op 1 aanslag, heeft u een beter overzicht van wat u betaalt. Daarnaast heeft u nog maar met 1 organisatie te maken en dus 1 aanspreekpunt.

Betalen

Betalen kan op 2 manieren:

 • automatische incasso
 • u regelt de betalingen zelf

Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

U kunt uw gemeentelijke belastingen ook automatisch laten afschrijven door de gemeente. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken.

De gemeente schrijft het geld in 10 termijnen af. Bij uw aanslagbiljet zit een machtigingsformulier ‘automatische incasso’. U kunt de automatische afschrijving ook online regelen via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso. U mag uw machtiging altijd weer intrekken.

De automatische incasso wordt op de volgende data afgeschreven:

Termijn dag afschrijving
1 donderdag 29 maart 2018
2 maandag 30 april 2018
3 donderdag 31 mei 2018
4 vrijdag 29 juni 2018
5 dinsdag 31 juli 2018
6 vrijdag 31 augustus 2018
7 vrijdag 28 september 2018
8 woensdag 31 oktober 2018
9 vrijdag 30 november 2018
10 maandag 28 december 2018

 

Ik kan mijn belastingen niet betalen

Heeft u geen geld om uw belastingen te betalen? Voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding betekent dat u niet hoeft te betalen.

Om recht te hebben op kwijtschelding, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het hangt bijvoorbeeld af van uw inkomen en dat van uw huisgenoten. U krijgt ook geen kwijtschelding als u een eigen huis heeft of een auto die meer waard is dan €2269,-. U krijgt ook geen kwijtschelding als u zelfstandig ondernemer bent.

7e editie trialoog-filmvoorstelling: Liefde

Dit jaar alweer voor de 7e keer: de trialoog-filmvoorstelling van Metgezel in zingeving. 3 films voor €10,- met welkomstdrankje én nabespreking. Deze keer is het thema van de films ‘Liefde’. De 1e film in de serie is ‘Frida’, op maandag 26 februari.

‘Frida’ gaat over de excentrieke Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. De nadruk in de film ligt vooral op haar relatie met kunstenaar Diego Rivera. De film is op maandag 26 februari 2 keer te zien in De Voorhof, Kerkstraat 64 Oisterwijk. De middagvoorstelling begint om 14.00 uur en de avondvoorstelling om 19.30 uur. De zaal gaat een half uur eerder open. Een los kaartje kost €4,-.

Het thema

Liefde kent vele vormen. De romantische liefde, liefde voor kinderen en/of kleinkinderen, liefde voor familie, vrienden of dieren. Maar ook liefde voor jezelf of de dingen die je graag doet. Hoe helpt liefde bij het goed oud worden? Metgezel in zingeving ontdekt het graag met u.

Theateravond

Vrijdag 13 april is in Tiliander de theateravond met lezing ‘Het geheim van de liefde’. Gastsprekers zijn Désanne van Brederode (schrijfster) en Prof. Dr. A. Vansteenwegen (auteur van de bestseller ‘Liefde is een werkwoord’).

Meer informatie

De vervolgfilms in de trialoog zijn ‘La vie d’Adele’ op 12 maart en ‘Retour en Bourgogne’ op 22 maart. Kijk voor meer informatie over de trialoog-filmvoorstelling op www.metgezelinzingeving.com. Of bel (013) 211 05 33 (mevr. Wil van Egmond) of (06) 134 169 42 (Jan Daem).

Maak werk van sociaal-maatschappelijke problemen

Eenzame ouderen, mantelzorgers die zelf uitvallen door de druk, nieuwe producten ontwerpen en maken uit afval of werk voor mensen met een beperking. Ben jij een ondernemer of inwoners en heb jij een idee om onze maatschappij te verbeteren? Doe mee met Move2Social Hart van Brabant en maak van jouw idee een sociale onderneming.

De 12 meest kansrijke inzendingen maken kans om het idee met experts uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid door te ontwikkelen naar een business case en uiteindelijk een sociale onderneming. Inzendingen dien je online in op www.move2socialhartvanbrabant.nl.

Van idee naar plan

Wordt jouw idee uitgekozen dan volgt een intensief ontwikkelprogramma van 3 maanden met workshops, expertmeetings, begeleidend mentorschap en business coaching door ondernemers. Het resultaat is een goed doordachte businesscase: een plan dat het idee omzet in een sociale onderneming.

Van plan naar onderneming

De sociaal ondernemers in de dop krijgen, als afronding van het programma, de gelegenheid om hun business case te presenteren voor een financieringstafel met publieke én private investeerders. Zo komen zij in contact met financiers. Schatten de financiële experts het businessplan als kansrijk en haalbaar in, dan gaan zij het gesprek aan met de ondernemer. Mogelijk dat de ondernemer van kapitaal wordt voorzien, zodat de het oorspronkelijke idee ook daadwerkelijk wordt omgezet in een duurzame, sociale onderneming.

Wie is Move2Social Hart van Brabant?
Op 1 maart is de officiële start van Move2Social: een innovatieve en vernieuwende samenwerking tussen overheid, ondernemers en overheid. De samenwerkende partners zijn gemeente Oisterwijk, Provincie Brabant, Rabobank Hart van Brabant en Rabobank Foundation, Avans Hogeschool, WSD, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, De Hair Vrijdag notarissen en adviseurs en KplusV. Partijen uit de regio die willen aansluiten, zijn van harte welkom. Wethouder Peter Smit: “Ondernemerschap zit diep geworteld in de Oisterwijkse gemeenschap. Maar ook het sociaal ondernemen. Dit biedt Move2Social een prachtkans die wij als gemeente graag faciliteren.”

Waarom Move2Social Hart van Brabant?
Reden om Move2Social Hart van Brabant te starten, is onder meer het adviesrapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorspelling is dat in de nabije toekomst 6 tot 10% van de Nederlandse economie uit sociale ondernemingen bestaat. De Nederlandse financiële infrastructuur sluit daar nu niet op aan. SER adviseert overheden om kenniscentra in te richten en samenwerkingen tussen sociale ondernemingen te stimuleren. Regio Hart van Brabant gaat die uitdaging in 2018 aan met Move2Social Hart van Brabant.

Startbijeenkomst

Op 1 maart is om 16.00 uur de startbijeenkomst Move2Social Hart van Brabant bij Rabobank Hart van Brabant in Oisterwijk. Stuur een mail naar info@move2socialhartvanbrabant.nl om u aan te melden.

Uw raad:

Donderdag 22 februari 2018 Raadsvergadering 20.00 uur

Donderdag 8 maart 2018 Beeldvormingsavond 19.30 uur

Woensdag 21 maart 2018 Verkiezingen

Woensdag 28 maart 2018 Afscheid raad 20.00 uur

Donderdag 29 maart 2018 Installatie nieuwe raad 20.00 uur

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het raadsspreekuur. U bent hierbij van harte welkom. (tijden onder voorbehoud)

Gast van de Raad zijn?

De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl

Inspreken

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013)529 1311. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

Agenda’s en stukken en notulen

U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http:// oisterwijk.raadsinformatie.nl

Meer informatie:

 • De besluitvorming en de stemmingen in de raad zijn te volgen via de button “De Raad” http://oisterwijk.raadsinformatie.nl/leden
 • Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk