Gemeenteberichten week 6 2019

Onderwerpen college

 • Overzicht realisatie raadsprogramma
 • Vragen artikel 34 door Partij Gemeente Belangen (PGB) aan college inzake sloopplannen D’n Donk Moergestel
 • Ledenraadpleging Cao Gemeenten
 • Vergunningenbeleid 2019 – 2023
 • Jaarprogramma handhaving 2019 en jaarprogramma vergunningen 2019
 • Normenkader 2018
 • Ontwikkeling 5 nieuwbouwwoningen Pannenschuurlaan ong. Oisterwijk
 • Aanpassing raadsvoorstel 19/02 Haalbaarheidsonderzoek
 • Grondruil BOWOG – KVL-terrein Oost
 • Principemedewerking sanering Elsdijk 2 Moergestel en verruiming bouwmogelijkheden Oirschotsebaan 3 Oisterwijk
 • Continuering screening toegang dyslexiezorg
 • Inzet van Jeugdbescherming Brabant 2019 in toegang sociaal domein Oisterwijk
 • Pilot Vroegsignalering / Schulden in beeld
 • Vragen artikel 34 door Algemeen Belang (AB) aan college inzake Bosstraat 1b Moergestel en gebiedsvisie
 • Bosstraat 1b Moergestel (jongerenwerk Moergestel)

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Donkhorst 6 Moergestel, het verlengen van de termijn voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Achterzijde van Heukelomseweg 58 Heukelom, het gedeeltelijk verleggen van een sloot
 • Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verleend

 • Laan van KVL 89 t/m 107, Splitterij 2 t/m 18, Schaverij 21 t/m 39, Schaverij 51 t/m 61 Oisterwijk, het bouwen van 35 woningen
 • Graaf Bernadottelaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • De Lind 42 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand
 • Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde

Verlengd

 • Molenakkerstraat 2 Moergestel, het realiseren van een bed & breakfast

Vergunning evenementen horeca

Melding incidentele festiviteit

 • Aan Mixed Hockey Club HOCO voor een festiviteit aan de Sportlaan 10 in Oisterwijk op 18 mei

Update werkzaamheden Ambachtstraat, Schijfstraat en kruispunt Blokshekken/Spoorlaan

De werkzaamheden op het KVL-terrein en in de omliggende straten zijn nu echt begonnen. We werken in verschillende fasen.

We houden je graag op de hoogte van de planning, zodat je weet wanneer en waar we werken. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zijn het KVL-terrein, Boerenbond, Bij Robèrt en LeerfabriekKVL altijd bereikbaar. Er gelden wel omleidingsroutes. Houd de gele borden goed in de gaten, zodat je altijd weet hoe je jouw bestemming kunt bereiken. We proberen voetgangers en fietsers zo veel mogelijk de kortste route aan te bieden. Kijk voor de meest actuele situatie op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Deze week is al begonnen met:

 • het plaatsen van verkeersmaatregelen en omleidingen
 • het aanbrengen van tijdelijke weg tussen de kruising Ambachtstraat-Luxemburgstraat en Almystraat
 • het afsluiten van de Ambachtstraat en de overgang Blokshekken
 • het slopen van woningen
 • voorbereidende werkzaamheden en het opruimen van het gebied

Langetermijn planning

Vanaf 8 februari tot medio juni:

 • het verwijderen van de Ambachtstraat en de riolering
 • het aanbrengen van nieuwe riolering, kabels en leidingen en de nieuwe Ambachtstraat

In mei en juni:

 • het aanbrengen van de nieuwe verbindingsweg van de verlegde Ambachtstraat naar de Laan van KVL

Parkeren

Voor bezoekers en huurders KVL treffen we maatregelen rondom parkeren:

Periode februari – maart:

 • de tijdelijke parkeerplaats langs de Ambachtstraat blijft gedeeltelijk in stand
 • er komt een nieuwe tijdelijke parkeerplaats ter hoogte van EKWC

Vanaf  maart

 • nieuwe tijdelijke parkeerplaats ten noorden van EKWC. Meer informatie hierover maken we later bekend.

Schrijf je in voor Sjors Sportief en Sjors Creatief!

Heb jij ‘m al gehad? Het Sjorsboekje? Je kunt je vanaf nu weer inschrijven voor heel veel verschillende sportieve en creatieve activiteiten.

  

Inschrijven kan via de website www.sjorssportief.nl. Op deze website staan meer dan 60 verschillende activiteiten waar je uit kunt kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een workshop muziek maken of tekenen. Of leef je lekker uit op het voetbalveld of de tennisbaan. Je kunt zelfs lasergamen. Je mag je het hele jaar door inschrijven. En meedoen is meestal ook nog gratis.

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met sport en cultuur. Sjors is een van de manieren om dat te doen. Er doen al meer dan 80 gemeenten in Nederland mee. En alleen al in Oisterwijk deden vorig jaar 1000 kinderen mee aan Sjors.

ProRail doet proef tegen trillingen spoor

ProRail start een proef om de trillingen op het spoor te verminderen. Op 3 overwegen in Oisterwijk wordt de zogenoemde ShimLift geïnstalleerd.

Het gaat om de overwegen:

 • Moergestelseweg
 • Almystraat
 • Heusdensebaan/Joannes Lenartzstraat

De proef met de ShimLift begint in februari en duurt een jaar. ProRail doet voor en na de installatie van de ShimLift metingen in een aantal woningen om de overwegen. Een groep vertegenwoordigers van omwonenden is actief betrokken bij de proef. Als de proef voldoende resultaat voor omwonenden oplevert, blijft de ShimLift zitten.

Werking ShimLift

De ShimLift is een soort kunststof wig die tussen de dwarsliggers en de spoorstaaf wordt geschoven. Hierdoor komt het spoor op het juiste niveau te liggen, terwijl de dwarsliggers goed ondersteund blijven. Door de ShimLift vlak voor een overweg te installeren, ontstaat er een betere aansluiting tussen spoor en overweg. Een voorbijrijdende trein veroorzaakt dan mogelijk minder trillingen.

Goede resultaten

De proef loopt al in Dorst en heeft daar goed resultaat opgeleverd. Metingen lieten een duidelijke vermindering van trillingen zien. In 2017 kwamen er bij ProRail opeens opvallend meer klachten binnen over trillingen uit de omgeving van met name Oisterwijk, Dorst en Rijen. Uit onderzoek bleek dat vooral een bepaald type reizigerstrein fors meer trillingen veroorzaakt dan andere reizigerstreinen. En dan vooral bij het passeren van overwegen waar door verschillen in stijfheid in de ondergrond een extra oneffenheid ontstaat.

Militaire oefening 25 februari – 1 maart

De Koninklijke Landmacht houdt van 25 februari tot en met 1 maart een militaire oefening.

De oefening is voor een training van militaire verkenners bij de Landmacht. De militairen doen verkenningsopdrachten met voertuigen en te voet. Ze verkennen en bewaken terreindelen, routes en objecten. De verkenners kiezen zelf de routes, maar verplaatsen zich wel over bestaande wegen en paden.

De troepen

Aan de oefening doen 60 personen en 24 wielvoertuigen mee. Er wordt niet geoefend met (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Melding gekapte bomen: volkstuinen Kastanjestraat

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast.

Houtwal uitdunnen

Rondom de volkstuinen aan de Kastanjestraat in Oisterwijk (Westend) wordt een aantal bomen en struiken in de houtwal gekapt. Door de houtwal uit te dunnen en een aantal doorgeschoten bomen te verwijderen, ontstaat weer een houtwal in oorspronkelijke staat, met hakhout, struiken en een aantal bomen.

De aanvraag is gedaan door de volkstuinvereniging. De vereniging doet de werkzaamheden zelf. Hierover is vooraf wel overleg met de gemeente. De bedoeling is dat de houtwal in stand blijft als doorlopende singel.

Ken jij de individuele studietoeslag al?

Studeer jij, maar heb jij door jouw handicap geen bijbaantje? Wie weet heb jij recht op individuele studietoeslag.

Om recht te hebben op individuele studietoeslag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je mag niet teveel spaargeld hebben: als alleenstaande maximaal €6.120,- en als alleenstaande ouder of als je getrouwd bent maximaal €12.240,-
 • Je moet bewijzen dat je een medische, psychische en/of een verstandelijke handicap hebt. Je moet voor een keuring dan ook medische stukken verzamelen
 • Je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage van de WTOS op basis van opleiding, leeftijd en inkomen
 • Je kunt niet werken naast je studie

Aanvragen individuele studietoeslag

Het aanvragen van de individuele studietoeslag doe je met het ‘Aanvraagformulier Individuele studietoeslag 2019’ www.oisterwijk.nl. Op deze website lees je meer informatie over de aanvraag.

Gemeenten Hart van Brabant contracteren 92 partijen voor uitvoering Wmo begeleiding

In totaal 92 zorgaanbieders zijn gecontracteerd om vanaf 1 april uitvoering te geven aan de Wmo begeleiding in de regio Hart van Brabant. De zeven deelnemende gemeenten – Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Tilburg – hebben daartoe het afgelopen jaar een uitgebreid aanbestedingstraject doorlopen. Gisteren werden de eerste contracten ondertekend.

Met deze gezamenlijke inkoop willen de gemeenten bereiken dat inwoners die dat nodig hebben de beste ondersteuning krijgen, dichtbij, op maat en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast beogen de gemeenten innovatie te bevorderen en regeldruk te verminderen.

Resultaatgericht

Met de nieuwe contractering gaan de betrokken partijen ook een nieuwe werkwijze hanteren. Belangrijk daarbij is dat zorgaanbieders voortaan op basis van het gewenste resultaat worden betaald en niet op basis van het aantal uren dat aan de ondersteuning wordt besteed.

Het gewenste resultaat is in de nieuwe werkwijze gedefinieerd in een aantal resultaatgebieden. Zo kan een resultaat inhouden dat iemand zijn huishouden weer zelfstandig kan voeren of zijn financiën en administratie weer op orde heeft. Maar een resultaat kan ook zijn dat er binnen een gezin een goed leef- en opgroeiklimaat is of dat de gezinsleden weer goed met elkaar omgaan.

Samen optrekken

In de uitvoering van de Wmo begeleiding trekken de zeven gemeenten zoveel mogelijk gezamenlijk op, bijvoorbeeld op het gebied van administratie en contractmanagement. Daarnaast is er ruimte voor een bepaalde mate van couleur locale. Denk daarbij aan bepaalde processen die gemeenten voor de eigen organisatie ontwikkeld heeft. Ook in het resultaatgebied ‘schoon en leefbaar huis’ trekken de gemeenten niet gezamenlijk op. Dit resultaatgebied is alleen door de gemeenten Goirle, Heusden, Hilvarenbeek en Oisterwijk ingekocht.

“We hebben de afgelopen jaren een intensief en leerzaam proces doorlopen. Maar het resultaat mag er zijn”, stelt wethouder Marjo Immink van de gemeente Goirle vast. “Door meer gezamenlijk op te trekken geven we zorgaanbieders de ruimte om zich nog meer met de zorg en ondersteuning zelf bezig te houden. En het belangrijkste is dat onze inwoners daardoor nog betere zorg krijgen.”

contracten uitvoering Wmo: Wethouders van de betrokken gemeenten V.l.n.r. Stefanie Vatta (Oisterwijk), Marijo Immink (Goirle), Gerrit Overmans (Hilvarenbeek), Ariane Zwarts (Gilze en Rijen), Thom Blankers (Heusden). De wethouders van Tilburg en Dongen waren niet aanwezig.

Vrijwilliger of mantelzorger? Ga eens naar de vrijwilligersacademie

Ben jij vrijwilliger of mantelzorger en wil je wel eens een workshop of training volgen? Of naar een lezing of bijeenkomst. Denk dan eens aan de Vrijwilligersacademie Oisterwijk.

Via de Vrijwilligersacademie organiseren verschillende Oisterwijkse organisaties activiteiten voor vrijwilligers en mantelzorgers. Zo wil de academie iets teruggeven aan mensen die zich zo hard inzetten voor een ander. De activiteiten zijn meestal gratis, tenzij anders vermeld. Op de website www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl staat meer informatie. Via deze website kun je je ook inschrijven.

Agenda

De activiteiten in februari:

 • 18 februari – Workshop ‘Op zoek naar zin – Levenslust putten uit het verleden’ (ContourdeTwern, Indigo)
 • 19 februari – Lezing ‘Waarom we geen leven kunnen maken’ (Culturele Kring Adriaen Poirters)
 • 19 februari – Verlies en rouw (Altzheimercafe)
 • 25 februari – Infoavond ‘Omgaan met psychische problematiek’ (ContourdeTwern, Indigio, Mee)