Gemeenteberichten week 52 2018

Onderwerpen raad

 • ’Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019’
 • Het procesvoorstel om te komen tot een actiegerichte woonagenda
 • Het bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o.”
 • Het koersdocument ‘Naar een samenredzaam Oisterwijk’
 • Het bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”
 • Krediet voor de verbouwing van de 1e verdieping Tiliander
 • De kadernota Risicomanagement 2019 – 2022
 • De auditcommissieverordening 2018
 • Het verzoek van Teco tot aanpassing van de APV
 • De tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2018 regio Hart van Brabant
 • De verordening Declaratiefonds 2019
 • Beleidsregels over het gebruik van de kruimelregeling

Onderwerpen college

 • Gemeenschappelijk Uitvoeringskader Omgevingswet Midden en West Brabant (OMWB)
 • Werkprogramma Omgevingsdienst Midden en West Brabant 2019
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2019
 • Raadsinformatiebrief overschrijding investeringsbudget fietspad Heizenschedijk
 • Bouwrijp maken KVL-terrein, oost
 • Voorontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Landgoed Reuseldal, Oirschotseweg in Moergestel
 • Bijdrage aan 3 FM Serious Request Lifeline 2019
 • Tijdelijke onderhoudsovereenkomst openbare verlichting
 • Bosstraat 1B Moergestel (Jongerenwerk Moergestel)
 • Raadsinformatiebrief ontwikkelingen jeugdhulp 2018/2019
 • Raadsinformatiebrief “update basisstructuur”
 • Overdracht jeugdhulp aan asielzoekerskinderen
 • Raadsinformatiebrief besluit college inzake gemeentelijke garantstelling voor lening aan Exploitatie Tiliander – Den Boogaard B.V.
 • Subsidieaanvraag Exploitatie Tiliander / Den Boogaard B.V.
 • Vaststellen van de “nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019”
 • Beheer en onderhoud recreatieve routestructuren
 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders: 2018 2e helft
 • Beantwoording brief Mentorhulp Oisterwijk van 15 november 2018
 • Vaststellen afdoening van toezegging

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoogstraat 18 Oisterwijk, het renoveren en verbouwen tot 4 appartementen van een kantoorgebouw
 • Tilburgseweg 148 Oisterwijk, het doorbreken van een gevel ten behoeve van een vergunningsvrije aanbouw
 • Graaf Bernadottelaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verleend

 • Wilhelminalaan 3 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Oirschotseweg 78 Moergestel, het gebruiken van een loods voor het stallen van caravans
 • Voorbrugstraat 8 Moergestel, het plaatsen van een mantelzorgwoning
 • Rootven 63 Moergestel, het wijzigen van de vloerconstructie van de zoldervloer en het isoleren van de kap
 • Oliviersweg Oisterwijk, het kappen van een plataan
 • Groenstrook voor het station in Oisterwijk, het kappen van een kastanjeboom
 • Tilburgseweg 148 Oisterwijk, het doorbreken van een gevel ten behoeve van een vergunningsvrije aanbouw

Verlengd

 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het bouwen van hal 5 en 6
 • Dorpsstraat 11 Oisterwijk, het plaatsen van een containerruimte
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen en gebruiken van units
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het aanbrengen van een verdiepingsvloer
 • Rootven 43 Moergestel, het wijzigen van de bestemming
 • Oirschotseweg 65 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Dille 9 Oisterwijk, het wijzigen van de constructie
 • Gemullehoekenweg 3 Oisterwijk, het veranderen van de voorgevel
 • Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten
 • De Lind 4 Oisterwijk, het inpandig constructief wijzigen en het omzetten van de functie

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o., gemeente Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Optisport Oisterwijk voor het organiseren van Club Nat op 6 april in Zwembad de Leye in Oisterwijk. Dit is een rectificatie op de publicatie van week 50
 • Aan Kelderkaffee “the VAULT” voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Dorpsstraat 12C in Oisterwijk

Melding

 • Door Scouting Oisterwijk voor het organiseren van een vreugdevuur op 6 januari in het Willem van der Aapark in Oisterwijk
 • Door Eetcafé Lieve Lente BV voor een festiviteit op 1 en 2 januari aan De Lind 59 in Oisterwijk
 • Door Optisport voor een festiviteit op 6 en 7 april aan de Baerdijk 43 in Oisterwijk

Luier of incontinentieluiers? Gebruik de witte zakken!

Kinderen nog in de luiers? Of bent u afhankelijk van (incontinentie)luiers? Dan heeft u waarschijnlijk veel afval in de grijze container (restafval). Daarom heeft de gemeente op verschillende plaatsen in de stad openbare containers geplaatst, speciaal voor (incontinentie)luiers.

De luiercontainers zijn te herkennen aan de sticker met (incontinentie)luier. Wel is het verplicht om witte of doorzichtige zakken te gebruiken voor luier- en incontinentiemateriaal. Dan is duidelijk zichtbaar dat het om luier- en incontinentieafval gaat. Van dit afval wordt onder andere biogas en nieuw plastic gemaakt. Zit het niet in een witte of doorzichtige zak, dan wordt het door de verwerkingsfabriek verbrand in plaats van hergebruikt. En dat kost geld en is slecht voor het milieu. Op verschillende plekken in de gemeente kunt u gratis witte luierzakken ophalen. Een overzicht van de containers vindt u op www.oisterwijk.nl/luiers

 

Wat mag in de container?

(Alleen verpakt in de juiste zakken)

Wat mag niet in de container? Waar kan ik witte zakken ophalen?
– Gebruikte (incontinentie)luiers

– Gebruikte babydoekjes

 

– Maandverband en inlegkruisjes

– (Latex) handschoenen

– Washandjes

– Zalfpotjes of -tubes

– Stoma-afval

– Overig incontinentiemateriaal zoals onderleggers

 

Oisterwijk:

·         Gemeentekantoor, De Lind 44

·         Kringloopwinkel en milieustraat, Veldweg 8

    Moergestel:

·         Drogisterij Kemps, Rootven 8

·         Consultatiebureau Moergestel, Kloosterdreef 3

 

Logeerhuis biedt tijdelijke woonruimte bij noodsituaties                                

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk openen in samenwerking met Leystromen in december een logeerhuis. Het logeerhuis – dat in Hilvarenbeek komt – is een tijdelijke woonruimte waar gezinnen in een noodsituatie tot rust kunnen komen. Een veilige plek, vlakbij hun eigen woonomgeving.

In het logeerhuis verblijven mensen die nergens anders terecht kunnen. Niet bij familie of vrienden en niet bij andere maatschappelijke opvang. Iedereen kan in zo’n situatie terecht komen en er is steeds meer behoefte aan tijdelijke woningen. De gemeenten willen niet dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Daarom starten de 3 gemeenten samen met Leystromen een proef met een logeerhuis. Het kan zijn dat een gezin dakloos is geworden, dat er sprake is geweest van huiselijk geweld of dat een time-out nodig is om escalatie te voorkomen. Een gezin kan dan verblijven in het logeerhuis. Tijdens het verblijf wordt gezocht naar een plek waar het gezin langere tijd kan verblijven. De proef duurt 1 jaar. Daarna wordt deze geëvalueerd.

Tot rust komen

De gemeenten willen in nood helpen met passende huisvesting. Wethouder Immink (Goirle): “Er komt veel op gezinnen af die in een noodsituatie verkeren. Wij kunnen deze mensen nu een plek bieden om tot rust te komen en te werken aan verbetering van hun situatie”. “Het logeerhuis is een goede aanvulling op de bestaande opvang”, vult wethouder Overmans (Hilvarenbeek) aan. “Het voordeel is dat deze tijdelijke woning in de eigen woonomgeving is. Dichtbij familie en vrienden, werk en school. Het normale leven kan dan zoveel mogelijk doorgaan”. Wethouder Smit (Oisterwijk) ziet nog een belangrijk voordeel van het logeerhuis. “Het aanvragen van urgentie kan in noodsituaties te lang duren. In het logeerhuis kunnen mensen sneller terecht. Hiermee willen we voorkomen dat een situatie erger wordt”.

Herindelingsontwerp vastgesteld door gemeenteraden

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 17 december (Tilburg) en 18 december een eensluidend besluit genomen over het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een ‘routekaart’ voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. Na deze goedkeuring van de gemeenteraden ligt het herindelingsontwerp ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen.

Herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Het ontwerp inzien

Het herindelingsontwerp ligt in alle betrokken gemeenten ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Dit gebeurt op de gemeentehuizen. In Tilburg is het herindelingsontwerp in te zien in de stadswinkel centrum, Spoorlaan 181. Daarnaast is het herindelingsontwerp ook digitaal beschikbaar op de gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten: www.haaren.nl/herindeling.

In de gemeente Haaren ligt het herindelingsontwerp verder ter inzage in de gemeenschapshuizen van ieder dorp. Dit zijn de Vorselaer in Biezenmortel, de Es in Esch, het HelvoirThuis in Helvoirt en Den Domp in Haaren.

Zienswijzen

Iedereen kan in de periode dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt, zienswijzen indienen. Dit kan:

 • Digitaal: U vult het e-formulier in op www.haaren.nl/herindeling
 • Schriftelijk: U stuurt een brief naar postbus 44, 5076 ZG Haaren
 • Mondeling: U maakt hiervoor een afspraak op een gemeentehuis van één van de betrokken gemeenten.

Een zienswijze kan een suggestie zijn voor een wijziging in het herindelingsontwerp, maar ook een steunbetuiging. Voor iedereen die een zienswijze indient, is er de mogelijkheid deze toe te lichten of te verduidelijken tijdens een hoorzitting op 9 april. Indieners ontvangen hiervoor later een uitnodiging. Deelname aan de hoorzitting is niet verplicht.

Gedetailleerde informatie over de ter inzagelegging van het herindelingsontwerp en de herindeling in het algemeen vindt u op de eerder genoemde gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten.

Informatieavonden

De gemeente Haaren organiseert twee informatieavonden over het herindelingsontwerp op het gemeentehuis van Haaren. Alle geïnteresseerden zijn welkom. U kunt kiezen uit de volgende twee data:

 • Woensdag 16 januari
 • Donderdag 17 januari

De presentatie start om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Inhoudelijk zijn de twee avonden gelijk.

Oisterwijk, Parel in ’t groen presenteert: nieuwjaar met Mark van de Veerdonk

Een nieuw jaar, een nieuw geluid! De gemeente Oisterwijk kiest dit jaar voor een andere kijk op Oisterwijk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari 2019 in Tiliander.

Samen met burgemeester Hans Janssen neemt de Brabantse cabaretier Mark van de Veerdonk ons met humor en een Oisterwijkse insteek mee in het ‘oud en nieuw’ in onze gemeente. Onlangs traden hij en zijn pianist al op voor de vrijwilligers van Oisterwijk en nu doet hij dit graag nog eens dunnetjes over voor de aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst! De theaterzaal in Tiliander is het decor van deze nieuwjaarstoespraak nieuwe stijl en daarbij geldt: vol is vol. Dus meld je snel aan om in aanmerking te komen voor een plaatsbewijs.

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij de voorstelling? Dan kun je je vanaf 28 december 2018 via de website van de gemeente Oisterwijk aanmelden voor kaarten. De kaarten zijn gratis en worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Je kunt maximaal 2 kaarten per persoon aanvragen. Ben jij een van de gelukkige ‘Oisterwijkers, Moergestelnaren of Heukelommers’ die een kaartje heeft bemachtigd? Dan ontvang je van ons uiterlijk 4 januari een bevestiging en meer informatie.

Aanmelden voor kaartjes kan vanaf 28 december 2018 via www.oisterwijk.nl/nieuwjaarsbijeenkomst.

Geen kaarten? Toch welkom!

Heb je geen bevestiging ontvangen en dus geen kaarten, maar wil je toch met andere inwoners, verenigingen en ondernemers proosten op het nieuwe jaar? Dat kan! Het gemeentebestuur nodigt je van harte uit om woensdag 9 januari 2019 vanaf 20.30u samen het glas te heffen op een mooi, gezond en succesvol 2019 in de foyer van de Tiliander, Spoorlaan 82 c in Oisterwijk.