Gemeenteberichten week 51 2017

Onderwerpen raad 14 december:

 • In te stemmen met de zienswijze herijkingen deelbegroting Jeugd Regio Hart van Brabant 2017 en 2018
 • Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bremlaan 16 in Oisterwijk
 • Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Heukelomsebaan 9 in Moergestel
 • In te stemmen met advies aan het Commissariaat van de Media inzake zendtijdtoewijzing
 • Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied, correctieve herziening, voor het perceel Stokeind 14/15 te Moergestel
 • In te stemmen met het de Regionale Koers Jeugd(hulp) ‘Samen met de Jeugd’ Hart van Brabant
 • Geen zienswijze in te dienen ten behoeve van herijking regiobegroting 2017 Hart van Brabant
 • De eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2018 vast te stellen
 • Het controleprotocol accountant 2017-2020 vast te stellen
 • Een aanvullend krediet voor het realiseren van infrastructuur spoorzone beschikbaar te stellen

Onderwerpen college 12 december:

 • Aanwijzen collectieve festiviteitsdagen 2018
 • Vaststelling en intrekking functieboek en conversietabel
 • Verkoopbesluit BPD t.b.v. 50 woningen fase 2 t/m 4 KVL
 • Startnotitie ‘Verplaatsing camping De Reebok’
 • Voortgang project sportaccommodatie Den Donk
 • Aanpassing Nadere regels Wmo Gemeente Oisterwijk 2018 Vaststelling bouwkostenoverzicht t.b.v. de berekening van de bouwkosten voor aanvragen omgevingsvergunningen en conceptaanvragen
 • Omgevingsvergunning bierbrouwerij met proeflokaal Almystraat 18 Oisterwijk
 • Omgevingsvergunning hellingbaan Tiliander

Omgevingsvergunningen:

Aangevraagd

 • Gemullehoekenweg 46 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • De Sonman 33 Moergestel, het aanpassen van een bedrijfspand
 • De Lind 14 Oisterwijk, het wijzigen van het gebruik van de begane grond

Verleend

 • Almystraat 18 Oisterwijk, het oprichten van een brouwerij met proeflokaal in het voormalig ketelhuis KVL – uitgebreide voorbereidingsprocedure
 • Kerkplein 4 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis – uitgebreide voorbereidingsprocedure
 • Spoorlaan 82 C Oisterwijk, het plaatsen van een hellingbaan, het verwijderen van een oude lift en het demonteren van een reclamebak
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijk kantoorgebouw

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Samy’s eethuis voor een wijziging van de drank- en horecavergunning voor het pand aan de Spoorlaan 50c in Oisterwijk

Van uw kerstboom af na de feestdagen:

Wilt u na de feestdagen niet met uw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de vele verzamelplaatsen in de gemeente. Uw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

U mag uw lege kerstboom (dus zonder versiering) van dinsdag 2 januari tot en met woensdag 10 januari 2018 op een verzamelplaats achterlaten. De boom wordt versnipperd en de houtsnippers hergebruikt in de plantsoenen.

Verzamelplaatsen

Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124

Waterhoef

 • op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • op het Icarusplein
 • op de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan Huyberslaan

Pannenschuur

 • op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouw
 • op het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/Esschebaan

Klompven/Eikenven en omgeving

 • op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de Biezenstraat

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de Emmalaan

De Scheepersdijk en omgeving

 • voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakken

Heukelom

 • op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het Heikesspoor

Moergestel

 • op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraat
 • op het gazon aan de Kasteellaan

Openingstijden gemeentekantoor tijdens de feestdagen:

Het gemeentekantoor is gesloten op maandag 25, dinsdag 26 december en maandag 1 januari.

Verder zijn we gewoon als vanouds open. Kijk voor de actuele openingstijden op www.oisterwijk.nl/openingstijden.

NIEUWJAARSONTMOETING:
Iedereen is welkom!
Graag nodigen wij inwoners, ondernemers en verenigingen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom uit voor onze Nieuwjaarsontmoeting in
cultuurcentrum Tiliander om te proosten op het nieuwe jaar.
De Nieuwjaarsontmoeting is op woensdag 10 januari van 19.00 – 21.00 uur in Tiliander, Spoorlaan 82-c in Oisterwijk. Wij hopen velen van u te ontmoeten!
Het gemeentebestuur wenst u fijne feestdagen toe en een goed begin van 2018!
10 JANUARI 19.00 UUR TILIANDER 2018

Tijdelijk gratis parkeren in het centrum:

Parkeren in het centrum van Oisterwijk en niet betalen? Dat mag tijdelijk, de parkeerautomaten worden namelijk afgesloten met een kap die beschermt tegen vuurwerk.

Het gratis parkeren gaat in op zaterdag 23 december om 17.00 uur en duurt tot en met maandag 1 januari. Op dinsdagochtend 2 januari worden de beschermkappen ruim voor 09.00 uur van de automaten gehaald.

De gemeente controleert in deze periode wel of auto’s een beetje netjes staan. Dus niet op stoepen, in zones met een parkeerverbod, dubbel parkeren of zonder kaart op een gehandicaptenparkeerplaats. Oftewel, gratis parkeren, maar wel graag in de vakken.

bewoners AZC krijgen getuigschrift voor vrijwilligerswerk:

14 bewoners van het AZC hebben het afgelopen half jaar vrijwilligerswerk gedaan in de groenvoorziening bij de WSD. Hiervoor hebben zij woensdag 13 december een getuigschrift gekregen van wethouder Peter Smit. “De mensen uit het AZC kunnen door te werken onze taal leren en leren hoe werken in Nederland gaat. De proef blijkt effectief en ook in Den Haag is al interesse getoond voor ons initiatief. Ik hoop,” sprak Smit tot de groep, “dat jullie de taal snel leren zodat je bijvoorbeeld op het werk een keer een grapje kunt maken want dat breekt het ijs op de werkvloer.” Met het getuigschrift kunnen de vrijwilligers aan toekomstige werkgevers laten zien dat ze al werkervaring hebben in Nederland. Hiermee vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt.

Betere controle verkooppunten vuurwerk:

De 3 Brabantse omgevingsdiensten werken dit jaar nauw met elkaar en met de veiligheidsregio’s samen om ervoor te zorgen dat de verkooppunten van vuurwerk veilig zijn.

Er zijn voorcontroles waarbij gelet wordt op de naleving van regelgeving, inclusief de bouwtechnische brandveiligheidseisen. Tijdens de verkoopdagen (dit jaar op 28, 29 en 30 december) wordt natuurlijk ook gecontroleerd.

De Provincie Noord-Brabant telt ruim 200 vuurwerkverkooppunten, waarvan 4 in onze gemeente. Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Omgevingsdienst Brabant Noord hebben, in samenwerking met de veiligheidsregio’s, dezelfde  aanpak voor de controles van deze vuurwerkverkooppunten ontworpen. Deze aanpak zorgt voor een gelijk speelveld voor de bedrijven in deze branche. Daarnaast krijg je zo in Brabant een beter zicht op het naleefgedrag en de risico’s in de branche. Hierdoor kan in het vervolg risicogericht toezicht gehouden worden. Hierbij wordt de trend gevolgd om meer verantwoordelijkheden bij ondernemers te leggen.

Kluizen, sprinklers en brandmeldinstallaties in orde?

Deze weken controleren toezichthouders van de omgevingsdiensten in Brabant de vuurwerkverkooppunten. Hoewel er nu nog bijna nergens vuurwerk ligt, wordt wel al gecontroleerd of de sprinklers en de brandmeldinstallaties goed werken. Daarnaast moet de kluis waarin het vuurwerk straks wordt opgeslagen tip top in orde zijn. Dat betekent dat de muren van de vuurwerkkluis 60 minuten brandwerend moeten zijn en de kluisdeur automatisch dicht moet vallen.

Tijdens de 3 verkoopdagen (28, 29 en 30 december) komen de toezichthouders nog een keer langs om bijvoorbeeld te controleren of de voorraad klappertjes en pijlen bij de balie niet te groot is.

De afvalkalender in 2018:

In de afvalstoffendienst app ziet u al wanneer uw afval in 2018 wordt opgehaald.

Maakt u geen gebruik van de app? Geen probleem. Op onze website www.oisterwijk.nl/afvalkalender kunt u de kalender ook gratis downloaden en uitprinten.

Maakt u geen gebruik van de app of lukt het niet om de kalender te downloaden? U kunt een papieren versie aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. U krijgt de kalender dan eind december – begin januari thuisgestuurd.

Voorschot Brabant Water lager:

Binnenkort krijgt u een rekening van Brabant Water met het volgende voorschot. Dit voorschot is lager dan u gewend bent. We leggen u uit hoe dat komt.

Brabant Water int voor de gemeente Oisterwijk de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit gaat veranderen. Vanaf 2018 int de gemeente zelf alle gemeentelijke belastingen via 1 aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet krijgt u in februari. U betaalt uw afvalstoffenheffing en rioolheffing over 2018 dus niet meer aan Brabant Water, maar aan de gemeente. Het voorschot dat u aan Brabant Water betaalt wordt daardoor lager. U betaalt nog wel gewoon aan Brabant Water voor uw waterverbruik.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl. Of neem contact op via (013) 529 13 11 of mail belastingen@oisterwijk.nl. Heeft u vragen over de voorschotnota of over uw waterverbruik, kijk op www.brabantwater.nl.