Gemeenteberichten week 5 2018

Onderwerpen college 23 januari

 • Advies en besluitenlijst van de commissie Ruimtelijke Zaken van 11 januari 2018
 • Jaarprogramma handhaving 2018
 • Jaaruitvoeringsplan Oisterwijk Veilig 2018
 • Evenementen op terrein tegenover Draaiboompje
 • Principebereidheid overname deel van gemeente Haaren
 • Voorstel tot het verkopen van een aan de Pannenschuurlaan gelegen perceel landbouwgrond
 • Herontwikkeling locatie Ermelindishof, Moergestel
 • Raadsinformatiebrief lokale aanpak personen met verward gedrag
 • Aanbesteding medische advisering sociaal domein
 • Uitvoering Wmo cliëntervaringsonderzoek over 2017
 • Bijdrage Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk 2018
 • Stimuleren sociaal ondernemerschap

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Groenstraat langs de voorste stroom Oisterwijk, het kappen van een acacia
 • De Lind Oisterwijk, het restaureren van de vijver en kiosk
 • Van Tienhovenlaan ong. Oisterwijk, het aanleggen van een parkeerhaven ten behoeve van bussen
 • Kerkstraat 19 Moergestel, het wijzigen van 2 naar 4 woningen
 • Kerkplein Oisterwijk, het verwijderen van 4 parrotia’s
 • Lindeparklaan/Burg. Verwielstraat Oisterwijk, het aanleggen/verharden van een pad
 • Kuiperstraat Oisterwijk, het kappen van 11 populieren
 • Opslag t.h.v. nr. 5a Moergestel, het kappen van een dode beuk
 • Mamed Mamedovpad Oisterwijk, het kappen van 44 populieren
 • Naast de voorste stroom achter de volkstuinen Oisterwijk, het kappen van een populier

Verleend

 • Dokter Schräderlaan 3 Oisterwijk, het vergroten van de woning
 • De Lind 14 Oisterwijk, het wijzigen van het gebruik van de begane grond
 • Kempenlandstraat 3 C Oisterwijk, het plaatsen van een rookgaskanaal/schoorsteen voor een palletkachel
 • De Sonman 33 Moergestel, het aanpassen van een bedrijfspand

Verlengd

 • Laag Heukelomseweg ong. Heukelom, het aanleggen van parkeervakken

Publicaties andere gemeenten

 • Verleende omgevingsvergunning gemeente Hilvarenbeek inzake Nijssenstraat 4 Haghorst. Kijk voor de volledige publicatie op www.hilvarenbeek.nl

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting De Kloontjes voor het houden van Karnaval Festival 2018 op 10 en 11 februari op het parkeerterrein en het grasveld aan de Oirschotsebaan tegenover partycentrum ‘t Draaiboompje in Moergestel

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Aanvulling op artikel vorige week

Verkeer en parkeren KVL-terrein en Almystraat

De afgelopen jaren is de oude KVL-Leerfabriek ontwikkeld naar een woon –en werkgebied. Ook de komende jaren wordt er nog volop gebouwd en komen er nieuwe straten en parkeervakken bij. De verkeerssituatie zal ook de komende jaren nog veranderen.

Vorige week schreven we wat de ‘huidige situatie’ was. Dat was niet volledig en daar kregen we vragen over. Een aantal maatregelen rondom het parkeren gaat pas in op het moment dat het verkeersbesluit officieel van kracht is. Dan worden ook de verkeersborden geplaatst om de nieuwe situatie aan te geven.

Parkeren

Nadat het verkeersbesluit van kracht is:

 • Mag er niet meer worden geparkeerd op het binnenterrein van KVL, maar alleen in de parkeervakken. Voor bezoekers en gebruikers (bedrijven) is een grote parkeerplaats aangelegd achter de Boerenbond. Deze is toegankelijk vanaf de Ambachtsstraat
 • Bewoners kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij hun woningen
 • Kunt u max. 30 minuten parkeren met parkeerschijf op de 7 parkeerplaatsen bij de Winkel van Bij Robèrt
 • Komen er 2 gehandicaptenparkeerplaatsen aan de achterzijde van het hoofdgebouw
 • In de toekomst worden er in de Almystraat meer parkeerplaatsen aangeleg

Almystraat is fietsstraat

 • De Almystraat is een fietsstraat. Auto’s zijn hier ‘te gast’.
 • Het hele gebied is een 30 km zone. Dit geldt voor het gebied tussen de Ambachtsstraat, Sprendlingenstraat, de Gasthuisstraat en het spoor.

Voetpad

 • Voor de woningen en het hoofdgebouw aan de Almystraat ligt een voetpad
 • Het deel van het voetpad (kiezelpad) voor het hoofdgebouw is niet goed aangelegd. Voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen is het moeilijk om vooruit te komen. Tijdelijk zijn hier stelconplaten neergelegd. Binnenkort herstelt de gemeente dit deel van het voetpad

Sjors Sportief & Creatief opnieuw in Oisterwijk

Alle kinderen uit het basisonderwijs van onze gemeente krijgen volgende week weer het Sjorsboekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen meedoen om (vaak gratis) kennis te maken met 1 of meerdere activiteiten.

Vorig schooljaar deden ruim 1000 kinderen mee. Een ongekend succes! De inschrijving start op 7 februari.

Op deze manier hoeven leerlingen niet meteen lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit groep 1 tot en met 8 schrijven zich vanaf 7 februari in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl. Tot die tijd is op deze website al van alles te beleven.

Voldoende keuze
De kinderen hebben keus uit meer dan 60 sportieve en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan sporten als atletiek, badminton, dansen, lasergamen, tafeltennis, scouting en tennis. De creatievelingen kunnen muziek maken, tekenen, schilderen, taart maken en knutselen. Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven en meedoen kan het hele jaar door.

Gemeentelijk sportbeleid

Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid. Sjors Sportief & Sjors Creatief zijn instrumenten die de gemeente Oisterwijk hiervoor inzet. Deze formule heeft zich inmiddels in meer dan 80 gemeenten bewezen. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten mee te doen.

Meer informatie

Neem meer informatie alvast een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar info@sjorssportief.nl.

Donderdag 22 februari 2018 Raadsvergadering 20.00 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen.

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden.

Gekapte bomen in januari

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor januari is:

 • Eysenbrand, Moergestel ter hoogte van nr. 19-29: kappen van 6 amberbomen, 1 hopbeuk en een bolesdoorn. Reden: de straat wordt omhoog geduwd. Aan overkant plant de gemeente 4 nieuwe bomen
 • Bij het hockeyveld van hockeyclub HOCO aan de Sportlaan staat een singel (boomwal). Deze wordt uitgedund
 • Hoek Pr. Beatrixstraat / Willem de Zwijgerlaan, Oisterwijk: kappen berk vanwege slechte vitaliteit
 • Berm Molenakkerstaat, Moergestel: kappen eik, boom is beschadigd door storm
 • Aboomsestraat, Moergestel: kappen dode eik
 • Blankemansweg, Moergestel: kappen 4 dode eiken
 • Brede Steeg ter hoogte van nr. 12, Oisterwijk: kappen dode beuk
 • Het Brieltje, Moergestel: kappen van 4 eiken
 • Staalbergven, Oisterwijk: kappen van een grove den, wortels komen omhoog
 • Oostelvoortjes ter hoogte van nr. 9, Moergestel: kappen Amerikaanse eik, wortels komen omhoog
 • Kleine Hei ter hoogte van nr. 15, Oisterwijk: kappen van een dode berk
 • Op de parkeerplaats tussen de Peperstraat en Boxtelsebaan, Oisterwijk: kappen van een linde vanwege aantasting oesterzwam
 • Wilhelmalaan ter hoogte van nr. 1b, Oisterwijk: kappen van een dode eik

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

6 februari rondleiding op het KVL-terrein

Elke 1e dinsdag van de maand is het mogelijk een kijkje te nemen op het terrein en in de gebouwen van het Oisterwijkse KVL-terrein.

In een rondleiding van ongeveer 1 uur en 15 minuten neemt de provincie u mee terug in de geschiedenis van de voormalige grootste leerlooierij van Europa en praat u bij over waar KVL nu staat en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Kom sfeer proeven en ervaar zelf het ambacht, de bedrijvigheid en het nieuwe wonen op KVL.

De route gaat door de meeste gebouwen, de bedrijven, de winkel van Robèrt van Beckhoven en over het terrein waar in de toekomst de woningen komen. Trek wel makkelijke schoenen aan. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de rondleiding niet geschikt. De rondleiding start om 17.00 uur in Kafé Van Leer, begane grond Ledermagazijn, Almystraat 14.

College positief over plannen woonproject locatie D’n Tob

Het college heeft op 23 januari besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op de locatie D’n Tob in Moergestel een woonvoorziening te ontwikkelen voor mensen met geheugenproblemen.

Het initiatief komt van zorgorganisatie Vivent Het Andere Wonen B.V. en Leystromen. Zij willen op de plek van de verloederde panden aan de Kerkstraat 17 en 19 een woonvoorziening ontwikkelen met 16 sociale huurappartementen voor mensen met geheugenproblemen.

Huurwoningen voor kwetsbare doelgroep

Het gaat om een kleinschalig project waar mensen met geheugenproblemen met of zonder partner in een volwaardig appartement in hun eigen dorp blijven wonen of kinderen kunnen hun ouder(s) dichterbij halen. Het project wordt gerund door een ondernemersechtpaar dat ook in het woongebouw woont.

Leegstand

Leystromen, eigenaar van de percelen en de grond, biedt met dit project 16 sociale huurwoningen voor een kwetsbare doelgroep. Tevens komt hiermee een einde aan de langdurige leegstand en verloedering in dit stukje in het centrum van Moergestel.

Nu het college in principe medewerking verleent aan de ontwikkeling van deze woon-zorgvoorziening, kunnen de initiatiefnemers de procedure starten waaronder een omgevingsdialoog.