Gemeenteberichten week 48 2018

Onderwerpen college

 • Functiewijziging bedrijfspand Oisterwijkseweg 30, Moergestel
 • Ontwikkeling (zorg)appartementen Postelstraat 15, Moergestel
 • Verkoopdocumenten Basisschool de Bienekebolders
 • Inkoop loonwaarde methodiek Dariuz 2019-2022
 • Voortgangsverslag bouw sportaccommodatie 2018
 • Vragen artikel 34 aan College van Oisterwijk betreffende de weekmarkt in Oisterwijk
 • Bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)Aanvulling Nota van zienswijzen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Gemullehoekenweg 3 Oisterwijk, het veranderen van de voorgevel
 • Schaverij 11 t/m 19 en Schaverij 41 t/m 49 Oisterwijk, het bouwen van 10 woningen
 • Gemullehoekenweg 17 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe gevelreclame
 • Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten

Verleend

 • Gemullehoekenweg 9C Oisterwijk, het vervangen van de pui van het winkelgedeelte en de voordeur van de bovenwoning en de deur naar de bergingen
 • Vooskerbos 2 Moergestel, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde
 • Beneluxstraat 1 te Oisterwijk, voor het veranderen van een industrieel bedrijf
 • Mispelbos 24 Moergestel, het bouwen van een geluidsafwering

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Kom Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting De Kiosk voor het organiseren van Winter Village van 13 december tot en met 6 januari op de Lind in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 3 december – 11 januari: vanwege Winter Village is De Lind Zuid dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 8-9 december: vanwege het Veldritweekend zijn de Zandstraat en Allemansven in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Collectieve zorgverzekering gemeente Oisterwijk 2019

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Oisterwijk een collectieve zorgverzekering aan. Je krijgt korting op een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bij VGZ of CZ.

Aanmelden

Of je mee mag doen aan de collectieve zorgverzekering, hangt van je inkomen en vermogen af. Hierover lees je meer op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering doe je op www.gezondverzekerd.nl. Hier staan ook de nieuwe bedragen.

Pakket

Beide verzekeraars hebben een pakket met een uitgebreide dekking voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdrage WMO. De gemeente geeft korting op de maandpremie. Meer informatie over dekking en premies staat op www.gezondverzekerd.nl.

College positief over ontwikkeling (zorg)appartementen Postelstraat Moergestel

 

Het college staat positief tegenover de plannen van een ontwikkelaar om de pastorie en bijbehorende tuin aan de Postelstraat 15 in Moergestel te ontwikkelen en er (zorg)appartementen te realiseren.

De gemeente heeft de plannen van de ontwikkelaar besproken met onder andere een stedenbouwkundig adviseur en de monumentencommissie.

Kwaliteitsverbetering

Met de plannen vindt volgens het college een kwaliteitsverbetering van de locatie plaats. Het doel van de ontwikkelaar is het rijksmonument te restaureren en er 4 tot 8 zorgappartementen te realiseren. De ontwikkelaar denkt erover daarnaast zo’n 30 appartementen in 2 nieuwe gebouwen te realiseren. Het initiatief richt zich op ouderen die op zoek zijn naar een zelfstandige, gelijkvloerse woonruimte met een zorgvoorziening dichtbij.

Wethouder Peter Smit: “De plannen zijn niet alleen een verbetering van de locatie, maar ook van de omgeving. De Reusel komt meer tot zijn recht, we houden rekening met de monumentale en landschappelijke waarden van de locatie en de wens is dat de parkachtige tuin openbare wandelpaden krijgt. Hierdoor wordt het ook een ontmoetingsplek voor ‘Moergestelnaren’ en andere bezoekers. Daarnaast sluiten we met de realisatie van de appartementen ook goed aan bij de aanbevelingen uit het woningbehoefteonderzoek in onze regio.”

Vervolg

Het college heeft de ontwikkelaar enkele randvoorwaarden meegegeven en daarmee kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in de tweede helft van 2019 in het college en door de raad behandeld worden.

 

De kruising Beukendreef, Kapelaan Huyberslaan, Meidoornlaan en Pr. Beatrixstraat is tot 20 eind december dicht. Er wordt aan het riool gewerkt. Verkeer wordt omgeleid.

Hier nog in aanleg, maar het fietspad aan de Moergestelseweg is inmiddels klaar.

De Fransebaan heeft een nieuwe laag asfalt én nieuwe zijkanten.

De George Perklaan krijgt een opknapbeurt. Het asfalt is niet goed meer en boomwortels duwen de tegels omhoog. Samen met inwoners heeft de gemeente een plan gemaakt om de straat te verbeteren. Er komt een nieuw wegdek. De bomen blijven, maar de rijweg wordt een beetje smaller. Zo hebben de bomen meer groeiruimte. De werkzaamheden zijn 26 november begonnen en moeten voor het einde van het jaar klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden is er tijdelijk tweerichtingsverkeer in de straat.

N65 richting Helvoirt ’s nachts dicht tussen 7 en 9 december

Rijkswaterstaat werkt van vrijdagavond 7 december tot en met zondagochtend 9 december aan de N65. Het asfalt wordt dan gerepareerd vanaf Berkel-Enschot richting Helvoirt. Om de overlast te beperken, wordt het werk ’s nachts gedaan.

Tijdens de werkzaamheden gaat de weg dicht. Dit betekent dat tijdens de werkzaamheden weggebruikers vanaf de Pannenschuurlaan en de Heusdensebaan niet rechtsaf de N65 op kunnen draaien.

Planning werkzaamheden

De N65 is afgesloten op de volgende momenten:

 • vrijdag 7 december 2018 21:00 uur tot 8 december 2018 12:00 uur
 • zaterdag 8 december 2018 21:00 uur tot 9 december 2018 09:00 uur

Het verkeer wordt geïnformeerd met borden en waar nodig omgeleid. Hou in deze periode rekening met extra reistijd.

Van A naar beter!

Maak je gebruik van de N65 tijdens deze periode? Check dan voor je vertrekt de website www.vananaarbeter.nl. Hier staat altijd de laatste informatie over de wegafsluitingen.

ProRail organiseert informatieavond trillingen spoor

Op maandag 10 december organiseert ProRail een informatieavond over het uitgevoerde onderzoek naar trillingen langs het spoor. Tijdens de avond geeft ProRail uitleg over de uitkomsten van het onderzoek. Ook vertellen ze over mogelijke oplossingen.

Het programma op 10 december ziet er als volgt uit:

 • 45 – 19.00 uur: inloop
 • 00 – 21.00 uur: presentatie en ruimte voor vragen

De locatie is 2College Durendael, Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk. Met het oog op parkeerruimte raadt ProRail u aan om op de fiets of te voet te komen.

Onderzoek
Naar aanleiding van meldingen van omwonenden in Dorst, Rijen en Oisterwijk heeft ProRail in de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar trillingen langs de spoorbaan. Het doel van dit onderzoek is begrijpen wat de oorzaak is van de trillingshinder. Belangrijk om te weten is dat er op dit moment nog geen kortetermijnmaatregelen zijn die ProRail presenteert. Wel vertelt ProRail op welke manier zij samen met de gemeente Oisterwijk, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS kijken naar mogelijke verbeteringen. Zij kijken daarbij naar de spoorbaan, de omgeving van het spoor, het materieel en de dienstregeling.

Vragen
ProRail organiseert deze avond in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS. Neem voor vragen contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel (0800) 776 72 45 (gratis).

Werk aan de weg

De gemeente werkt hard aan de weg. Dat levert mooie resultaten op zoals op de Fransebaan en de Moergestelse weg. Maar het zorgt helaas ook voor tijdelijke overlast. Altijd op de hoogte zijn van actuele werkzaamheden? Kijk op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.