Gemeenteberichten week 47 2018

Onderwerpen raad

 • Het bestemmingsplan Korenkwartier te Moergestel
 • Het bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost)
 • De motie vreemd aan de orde van de dag over duurzaamheid
 • De motie vreemd aan de orde van de dag over energiebesparing ‘oude woningen’
 • De motie vreemd aan de orde van de dag over wonen

Onderwerpen college

 • Monitor intergemeentelijke samenwerking GHO
 • Onderzoeksplan artikel 213.a onderzoek
 • Bestemmingsplan “Molenbaan 5, Oisterwijk”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Rootven 43 Moergestel, het wijzigen van de bestemming
 • Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde
 • Vennelaan 2 Oisterwijk, het plaatsen van een serre
 • De Lind 53 – De Lind 55 A Oisterwijk, het renoveren van het pand
 • Sprendlingenpark 46 Oisterwijk, het wijzigen van de sprinklerinstallatie
 • Voorbrugstraat 8 Moergestel, het plaatsen van een zorgunit
 • Oirschotseweg 65 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Heusdensebaan Oisterwijk, het kappen van 2 eiken
 • Oliviersweg Oisterwijk, het kappen van een plataan
 • Dille 9 Oisterwijk, het wijzigen van de constructie
 • Lavendel 1 Oisterwijk, het kappen van 2 kersenbomen

Verleend

 • Splitterij 3 – Schaverij 24 Oisterwijk, het vergroten van de berging en het plaatsen van een overkapping
 • Parklaan 1 Oisterwijk, het verbouwen van een kantoorgebouw
 • Oirschotseweg 51 Moergestel, het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning
 • Hondsbergselaan 10 Oisterwijk, het bouwen van een villa

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Laag Heukelomseweg 11 te Heukelom, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • Moergestelseweg 1 01 te Oisterwijk, voor het starten van een afhaal en bezorg restaurant.
 • Kivitslaan 21 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 23 november gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Overige bekendmakingen

 • Notitie Reikwijdte en detailniveau MER

Andere openingstijden gemeentekantoor op 24 en 31 december en 2 januari

Op 24 en 31 december én 2 januari heeft het gemeentekantoor andere openingstijden. We hebben ze op een rij gezet:

 • Maandag 24 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Maandag 31 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Woensdag 2 januari: het gemeentekantoor gaat open om 09.30 uur

Het is daarom niet mogelijk om afspraken te maken op het moment dat het gemeentekantoor dicht is. Ook kun je geen paspoorten, rijbewijzen en andere documenten ophalen.

Wil je iets regelen met de gemeente of moet je een document ophalen? Zorg dat je het op tijd regelt.

Militaire oefening 26 – 30 november

De Koninklijke Landmacht houdt van 26 tot en met 30 november een militaire oefening.

De oefening is voor een opleiding tot militaire verkenner bij de Landmacht. Dat betekent dat militairen zich verplaatsen met wielvoertuigen en overgangen als bruggen en viaducten verkennen. De militairen verplaatsen zich in het donker en zoveel als mogelijk ongezien. Bij daglicht houden ze de verkende bruggen en viaducten in de gaten.

De troepen

Aan de oefening doen 10 personen en 5 wielvoertuigen mee. De militairen verplaatsen zich over bestaande wegen en paden. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant ManoeuvreSchool Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) uit Amersfoort.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Kom naar de bijeenkomst ‘Visie op erfgoed’ op 26 november

Overal in Oisterwijk zie je ons verleden terug: van fabrieksgebouwen tot de oude lindeboom en van kapel tot heide. Plekken die ons verbinden en ons trots maken!

De gemeente zorgt dat we zorgvuldig omgaan met ons erfgoed. Zo hebben we de monumentenlijst, het archeologiebeleid en de landschappelijke waardenkaart. Daarnaast willen we een duidelijke visie maken om het behoud en de ontwikkeling van onze monumenten en het overige erfgoed te garanderen.

Prioriteiten stellen

We nodigen je uit om samen met ons na te denken over de agendapunten voor deze visie. Omdat we niet actief aan de slag kunnen gaan met ál het erfgoed in onze gemeente, moeten we prioriteiten stellen. Waar gaan we de komende jaren op inzetten? We horen graag wat jij belangrijk vindt.

Programma

 • 00 uur – welkomstwoord en toelichting
 • 15 uur – presentatie ‘het verhaal van Oisterwijk’
 • 30 uur – workshop: welk verhaal heeft prioriteit?
 • 00 uur – pauze met kleine maaltijd en wensen inventariseren
 • 30 uur – terugkoppeling en kijken naar de toekomst
 • 00 uur – einde

Iedereen is welkom

Je hebt geen specifieke kennis of achtergrond nodig om mee te denken. We zien je graag op 26 november om 17.00 uur in Kafe van Leer aan de Almystraat 14.

Gezocht: aanbieders van sportieve en culturele activiteiten

Basisschoolkinderen in onze gemeente doen al jaren mee aan Sjors Sportief en Sjors Creatief. En met succes. Alleen al in 2018 maakten 1000 kinderen kennis met een sport of culturele activiteit. Ook in 2019 wil de gemeente door met Sjors en is daarom op zoek naar aanbieders van activiteiten.

Ieder jaar krijgen basisschoolkinderen een Sjorsboekje. In dit boekje staan alle culturele en sportieve activiteiten waar zij gedurende het jaar aan mee mogen doen. Vaak gratis, zodat zij kunnen uitzoeken wat ze leuk vinden. De kinderen schrijven zich vervolgens online in. Sjors is inmiddels actief in ruim 100 gemeenten.

Inschrijven

Wilt u met uw (sport)vereniging kinderen op een laagdrempelige kennis laten maken met uw activiteit? Schrijf uw activiteit dan in via de website www.sportstimuleringnederland.nl. Inschrijven kan tot 31 december 2018. Bent u geen vereniging, maar wilt u toch een activiteit aanbieden? Neem contact op per mail via info@sjorssportief.nl.

Gemeente feliciteert Dierenkliniek ’t Spoor met award

Dierenkliniek ’t Spoor Oisterwijk heeft de Dutch Pet Award gewonnen. Pieternel Bakker, Accountmanager Ondernemers bij de gemeente Oisterwijk, feliciteerde eigenaar Harm Ebbens en zijn collega’s Joyce, Kelly en Daniëlle op de #DagvandeOndernemer! Ze kreeg ook nog een rondleiding door de praktijk. De praktijk kreeg de award voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de dierenbranche.

Burgemeester eet mee met groep 3-4 Bienekebolders

Burgemeester Hans Janssen mocht 16 november een hapje mee-eten met de kinderen van groep 3-4 van OBS De Bienekebolders. Zij organiseerden een heus Eetcafé in het kader van hun project ‘Restaurant’. De kids hebben 3 gangen gekookt en leerlinge Benthe van de Wouw serveerde de burgemeester een heerlijk kwarkdessert. Wout Huijben van restaurant Bij Wout gaf de kinderen een mooie oorkonde voor hun prestaties.

Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk scoort positief

De samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk draagt bij aan de organisatiekracht van de verschillende gemeenten.

Dat is de uitkomst van een nulmeting die is uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Berenschot op verzoek van de 3 gemeenten. Met financiële hulp van de Provincie Noord-Brabant (Veerkrachtig Bestuur) ontwikkelde Berenschot een monitor om de samenwerking, voortgang en het effect van de ‘samenwerking GHO’ te meten. Uit deze nulmeting komt een positief beeld naar voren.

3 zelfstandige gemeenten met voldoende bestuurskracht

De 3 gemeenten willen zelfstandige, bestuurskrachtige gemeenten blijven. Een randvoorwaarde hierbij is dat de ambtelijke organisaties voldoende organisatiekracht hebben. Volgens de eerste monitor draagt de samenwerking in GHO verband duidelijk bij aan de organisatiekracht van de 3 organisaties.

Kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten én kansen

Met de monitor zijn samenwerkingsinitiatieven onderzocht. Alle initiatieven laten effect zien op minimaal één van de 3 vooraf benoemde K’s, namelijk; meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een vierde ‘K’, namelijk ‘kansen voor medewerkers.’ Mede daardoor is onder de medewerkers van elke gemeente veel draagvlak voor de samenwerking.

Aanbevelingen

In de rapportage van de nulmeting komt ook een aantal aandachtspunten naar voren. Deze zijn vertaald in aanbevelingen waar de 3 gemeenten op korte termijn mee aan de slag gaan. Op die manier kan het positieve beeld versterkt worden bij de monitor van de activiteiten van 2019 (1-meting).

De burgemeesters van de verschillende gemeenten zijn blij met de uitkomst van de monitor. Burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle: “De bestuurlijke zelfstandigheid van Goirle vereist een krachtige organisatie. Beide moeten het vanzelfsprekende resultaat zijn van een slimme samenwerking. Dit onderzoek toont onomwonden aan dat daarvan sprake is. We moeten deze dus onverminderd voortzetten en verdiepen waar nodig en mogelijk.”.

Ook burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek is optimistisch: “Onze inwoners mogen van ons verwachten dat we onze zaken op orde hebben en ons werk goed en efficiënt regelen. Ik vind het belangrijk dat ook onze samenwerking daaraan voldoet. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het geval te zijn. Een mooie stimulans om onze samenwerking nóg meer kracht bij te zetten”.

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk vult aan: “Ik ben blij met het positieve beeld, maar ook zeker met de aanbevelingen. We zijn goed op weg, maar kunnen niet achterover zitten. Met de komst van Haaren bij Oisterwijk zijn voldoende bestuurskracht en organisatiekracht van extra groot belang voor Oisterwijk.”.