Gemeenteberichten week 46 2018

Onderwerpen raad

 • Bestemmingsplan De Wingerd
 • Nieuw gemeentelijk archeologiebeleid
 • De begroting 2019
 • De belastingverordeningen 2019

Onderwerpen college

 • Verzoek tennisvereniging Teco tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening
 • Aanwijzen toezichthouders gevaarlijk groen locaties
 • Kadernota risicomanagement 2019 – 2022
 • e.r.-beoordeling plan “KVL-terrein, Ambachtstraat e.o.”
 • Procesvoorstel om te komen tot een actiegerichte woonagenda
 • Voorstel tot vaststellen verordening Declaratiefonds 2019
 • Omgevingsvergunning milieu, Unilin, Beneluxstraat 1 te Oisterwijk
 • Bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”
 • Commissieadvies Bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost)’
 • Erratum bij de begroting 2019
 • Beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing van de 1e verdieping Tiliander

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Posthoornseweg 29 Oisterwijk, het kappen van een populier
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het aanbrengen van een verdiepingsvloer
 • De Lind 42 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand
 • Burgemeester Vogelslaan 1 Oisterwijk, het wijzigen van een bestemming

Verleend

 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een erker en een constructiewijziging
 • Molenveldje in Moergestel, het uitvoeren van een beplantingsplan
 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor 6 maanden
 • Moergestelseweg 1-01 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Posthoornseweg 29 Oisterwijk, het kappen van een populier
 • Posthoornseweg 5-405 Oisterwijk, het kappen van een den
 • Hoog Heukelom 7 Heukelom, het kappen van een paardenkastanje
 • De Zaalt 9 in Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Kerkplein 4 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe pui in de achtergevel

Verlengd

 • Peperstraat 11 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Vooskerbos 2 Moergestel, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Met het vernieuwde kruispunt Wim van Baaststraat – Heukelomseweg was de ontsluiting Pannenschuur al een heel eind op weg. Vanaf maandag 5 november is de gemeente begonnen met de aanleg van verzinkbare palen in de wijk.

We hebben de planning voor u op een rij gezet:

 • Wim van Baaststraat – Heukelomseweg: de aanleg is begonnen op 5 november en de werkzaamheden duren 3 weken
 • Langvennen Zuid: de werkzaamheden beginnen 26 november en duren 2 weken
 • Kapelaan Sleegersstraat: de werkzaamheden beginnen 10 december en duren 2 weken

Aansluiting op stroom

De verzinkbare palen werken op stroom en worden aangesloten door Enexis. Wanneer dit gebeurt ligt aan de planning van Enexis. Zodra de palen werken, verwijdert de gemeente de betonblokken uit de wijk.

Overige werkzaamheden

In de Gerard van der Lindenstraat start op 7 januari de aanleg van een drempel en plateau. In en om de Wim van Baaststraat komen nog nieuwe planten en bomen. De gemeente begint hier half november mee.

Oisterwijk geeft goede voorbeeld tijdens het Nationaal Schoolontbijt

Kinderen brengen burgemeester Hans Janssen ontbijtje in stadhuis

Vanochtend brachten 12 kinderen van De Bienekebolders uit Moergestel een ontbijtje bij burgemeester Hans Janssen het raadhuis. Samen gaven ze aan een feestelijk gedekte tafel in de burgerzaal het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en werden er volop vragen gesteld aan elkaar. Zo weten de kinderen nu wat de lievelingskleur is van de burgemeester  (groen) en wat hij het leukste vindt aan het werk (dat je mag ontbijten met kinderen). Burgemeester Hans Janssen is niet de enige burgemeester die met de kinderen om tafel ging. In het hele land nemen zo’n 275 collega-burgemeesters deel aan het Burgemeestersontbijt.

Donatie aan Kinderpostzegels

Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester symbolisch voor zijn ontbijtje met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Met het thema ‘Een feestje voor iedereen!’ laten Kinderpostzegels en het Nationaal Schoolontbijt zien dat een feestje pas een feestje is als iedereen erbij hoort. Kinderpostzegels ondersteunt daarom ook een project met verjaardagsfeestjes voor de héle klas, waarbij kinderen spelenderwijs leren dat het leuk is dat iedereen anders is. De leerlingen uit groep 3-4 namen de cheque met een bedrag van € 500,00 in ontvangst. Hans Janssen kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: “De kinderen en ik hebben genoten. Dit ontbijt was echt een feestje voor iedereen!”

Het Nationaal Schoolontbijt

Het Burgemeestersontbijt in zo’n 275 gemeenten is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 16e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het educatieve ontbijtevenement heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School.

Gekapte bomen in november en december

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor november en december is:

 • 8 eiken en een berk op het KVL-terrein aan de kant van de Nijverheidsweg vanwege stabiliteitsproblemen. Eerder zijn al 8 bomen gekapt omdat deze direct gevaar opleverden voor de omgeving. Het besluit om te kappen is genomen naar aanleiding van een boomtechnisch onderzoek (trekproef). Op de locatie van de gekapte bomen, plant de gemeente nieuw groen.

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Mantelzorgers in het zonnetje

Zaterdag 10 november, tijdens de Dag van de Mantelzorg, ontvingen gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern ruim 90 mantelzorgers in The Inside. Er was een gevarieerd programma, met dans, muziek en theater door het gezelschap ‘Theater Boven Water’. De acteurs lieten de aanwezigen van de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er was aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertaalden verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Wethouder Peter Smit was ook aanwezig: “Ik ben zelf ook mantelzorger geweest en weet hoe serieus en soms zelfs verdrietig deze rol kan zijn. Het is dan toch fantastisch om te zien, dat er tijdens deze dag toch ruimte is voor plezier met elkaar. Ik vond het heel fijn om daar vandaag deel van uit te mogen maken.”

19 november bijeenkomst over ‘Wonen’ in Oisterwijk 

Er is in Oisterwijk en in de regio Hart van Brabant veel vraag naar woningen en woningbouw. Daarnaast kampen gemeenten in de regio Hart van Brabant met vraagstukken over onder andere doorstroom, langer zelfstandig wonen van ouderen en scheefwonen.

Om goed in kaart te brengen waar behoefte aan is in onze regio en hoe de woningmarkt functioneert, zijn 2 onderzoeken uitgevoerd:

 • Het Regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek
 • Onderzoek huurvoorraad woningcorporaties

Benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en wat dat betekent voor de gemeente Oisterwijk? Wij vertellen u hier graag meer over! We nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst over het thema ‘Wonen’ op 19 november om 19.30u in het Raadhuis.

Programma

Het programma is als volgt:

 

19:30 Welkom door wethouder Smit
19:35 Positionering van de onderzoeken door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
19:40 Toelichting regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek 2018 door dhr. Hagen (Spring Co)
20:40 Toelichting onderzoek huurvoorraad woningcorporaties 2018 door dhr. Nieuwenhuis (Companen)
21:40 Vervolgproces door dhr. Beerens (gemeente Oisterwijk)
22:00 Afsluiting door wethouder Smit

 

Week tegen Kindermishandeling

 

Van 19 tot en met 23 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Ook de regio Hart van Brabant zet zich in om kindermishandeling terug te dringen. Het thema in onze regio is: ‘In gesprek met het kind’.

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling zijn er verschillende activiteiten. Niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor inwoners. Want het is belangrijk om signalen van mishandeling te herkennen én te weten wat je moet doen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Programma

Een greep uit het programma van de Week Tegen Kindermishandeling

 • 19 november: Beat It! Event voor en door jongeren. Locatie: Loft Tilburg, Ringbaan Oost 8-17 Tilburg
 • 20 november: Kinderrechtendag 2018. Locatie: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg
 • 20 november: Zonder conflictscheiding uit elkaar. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 20 november: Kwetsbaar ouderschap: doorbreken van intergenerationele cirkel! Locatie: GGz Breburg, Lage Witsiebaan 4 Tilburg
 • 20 november: Watch project – Actie tegen Loverboys. Locatie: Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 8-79 Tilburg
 • 21 november: Inspiratie uit Noorwegen: ontschotting. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 21 november: Meet & Greet met Sterk Huis. Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
 • 21 november: Training Gewoon Doen! Locatie: Cultureel Centrum Elckerlyc, Achter ’t Raadhuis 2 Hilvarenbeek
 • 22 november: In gesprek met kinderen over veiligheid. Locatie: Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 Tilburg
 • 22 november: film ‘The Glass Castle’. Locatie: Cinecitta, Willem II straat 29 Tilburg
 • 23 november: Symposium ‘Niets doen is geen optie?’. Locatie: Factorium Podiumkunsten, Koningsplein 11A Tilburg

Meer informatie

Meer informatie over de Week tegen Kindermishandeling en de activiteiten staat op de website www.zorginderegiohartvanbrabant.nl.