Gemeenteberichten week 44 2018

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief Toezichtoordeel 2018 van de provincie Noord-Brabant op het archief- en informatiebeheer
 • Antwoordbrief naar aanleiding van op grond van art. 34 Reglement van Orde door partij VVD gestelde vragen met betrekking tot de aanleg van een fietspad Tilburg-Moergestel
 • Voorstel tot het kopen van grond voor de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel
 • Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel
 • Invoeren tarief van € 1,76 per inworp restafval zak in de ondergrondse container
 • Vergroten mobiel betaalgemak parkerende bezoekers centrum Oisterwijk
 • Raadsvoorstel 2de herijking deelbegroting Jeugd 2018 Hart van Brabant
 • Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
 • Raadsinformatiebrief monitor sociaal domein 2018
 • Raadsvoorstel “Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Moergestelseweg 1 01 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Rootven 63 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Bieslook 42 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met een opbouw
 • De Sonman 22C Moergestel, het opslaan in een tussenopslag van asbesthoudende materialen
 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het bouwen van hal 5 en 6

Verleend

 • Sportlaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de rijhal van de manege
 • Het brandveilig gebruik van een groepsaccommodatie, Nijssenstraat 4 Haghorst (dit is een publicatie van de gemeente Hilvarenbeek. Kijk voor meer informatie op www.hilvarenbeek.nl)

Verlengd

 • Vinkenberg ong. Moergestel, het bouwen van een woonboerderij met bijgebouw
 • Schoolstraat 60A Moergestel, het uitbreiden van het bedrijfspand

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Scheibaan 13A te Oisterwijk, voor het uitbreiden van een zorghotel. Dossiernummer 2018-0494.

Ter inzage
De melding ligt vanaf 2 november gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Werkzaamheden aan de A58

De komende periode wordt er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om de weg af te sluiten. Om de overlast te beperken, wordt het werk ’s nachts uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn gepland tussen 22 oktober en 20 november. In deze periode wordt de weg verschillende keren afgesloten bij knooppunt Batadorp – Moergestel en knooppunt De Baars – Oirschot. De afsluitingen op een rij:

Knooppunt Batadorp – Moergestel

 • 31 oktober 20.00 uur tot 1 november 05.00 uur

Knooppunt De Baars – Oirschot

 • 5 november 20.00 uur tot 6 november 05.00 uur
 • 6 november 20.00 uur tot 7 november 05.00 uur
 • 7 november 20.00 uur tot 8 november 05.00 uur
 • 8 november 20.00 uur tot 9 november 05.00 uur
 • 19 november 20.00 uur tot 20 november 05.00 uur

Het verkeer wordt geïnformeerd met borden en waar nodig omgeleid. Houdt u in deze periode rekening met extra reistijd. 

Van A naar beter!

Maakt u gebruik van de A58 tijdens deze periode? Check dan voor u vertrekt de website www.vananaarbeter.nl. Hier kunt u altijd de laatste informatie over de wegafsluitingen vinden.

Week van de Pleegzorg

Van 31 oktober tot en met 7 november start landelijk de ‘Week van de Pleegzorg’. In Nederland zijn ruim 23.000 kinderen op zoek naar een pleeggezin. Soms voor een korte tijd, soms langer.

Tijdens de ‘Week van de Pleegzorg’ voert Pleegzorg Nederland verschillende acties. Eén van die acties is ‘doneer je sporthek’. De bedoeling is dat zoveel mogelijk sportverenigingen een spandoek aan het sporthek hangen met een oproep om pleegouder te worden. Wil jij een spandoek bij jouw sportvereniging hangen? Stuur een mailtje naar info@pleegzorg.nl.

Ook zijn er landelijk verschillende informatieavonden over pleegzorg. Denk je erover om pleegouder te worden? Op 7 november kun je je laten informeren in het Willem II stadion in Tilburg. Stuur hiervoor een mailtje naar pleegzorg@sterkhuis.nl.

Meer weten over pleegzorg? Ga dan naar de website www.pleegzorg.nl.

Veilig Honk voor scholieren

Scholieren moeten soms ver fietsen van huis naar school. Onderweg naar school kan er van alles gebeuren. Een lekke band, valpartijen, pesterijen of een onveilig gevoel.

Om scholieren onderweg extra veiligheid te bieden, hebben de gemeente Oisterwijk en de Dorpsraden in Udenhout en Berkel-Enschot een aantal Veilige Honken in het leven geroepen.

Hulp

Een Veilig Honk is een huis of bedrijf waar vrijwilligers een veilige plek bieden. Dat doen ze door hulp te geven aan de scholieren als ze daarom vragen, bijvoorbeeld het uitlenen van een fietspomp of het plakken van een pleister.

Veilig Honk-logo

De Veilige Honken zijn te herkennen aan een bordje met het Veilig Honk-logo dat bij de woning of het bedrijf is geplaatst. In geval van nood kunnen scholieren terecht bij de volgende Veilige Honken.

Waar

Ben je onderweg naar huis of naar school en voel je je niet veilig of heb je hulp nodig, ga dan naar een van de Veilige Honken. De adressen van de Veilige Honken, vind je hier:

 • Kinderopvang Tierelier Spoordijk 8, Heukelom
 • Zwembad Baksche Ven Baksevenweg 1, Oisterwijk
 • Firma Broeders Eindhovenseweg 12, Moergestel (vlakbij Trappistenklooster)
 • Oirschotseweg Oirschotseweg 85, Moergestel  Bij afwezigheid van de vrijwilligers kun je terecht aan de overkant op Oirschotseweg 70
 • Fam. Jansma  Bosscheweg 39, Berkel-Enschot
 • De Bollekens  Enschotsebaan 21A, Berkel-Enschot
 • Vromans Haardhout  Enschotsebaan 35, Berkel-Enschot
 • Fam. Smits Hazennest Oost 6, Berkel-Enschot  (vlakbij Tilburg Noord)
 • Firma Hoppenbrouwers Elektro Kreitenmolenstraat 201, Udenhout
 • McDonald’s Rijksweg 1, Udenhout
 • Fam. Oerlemans Molenstraat 48, Berkel-Enschot
 • Fam. Kools Berkelseweg 57, Berkel-Enshot (vlakbij fietspad N65)
 • Fam. Vos De Kraan 96, Berkel-Enschot (vlakbij Boer Robben)

Presentatie rapportage Verkeersveiligheid Moergestel op 5 november

Op maandag 5 november organiseert de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van 11 april. Toen legde de gemeente een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid voor aan de inwoners van Moergestel.

Tijdens deze avond hebben de aanwezigen 225 reactieformulieren ingevuld, met verschillende ideeën en oplossingen. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan en is er een rapport opgesteld.

Dit rapport leggen we nu graag aan u voor. Daarom nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst.

Inloopavond Verkeersveiligheid

 • Maandag 5 november, 19:00 – 21:00 uur
 • Locatie: Den Boogaard, Sint Jansplein 5 Moergestel

De inloopbijeenkomst begint met een plenaire ontvangst, waarin we u een korte samenvatting geven van het proces en de inhoud van het rapport. Daarna kunt u in de zaal met ons in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen.

Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl.

Grip op uw geld

Aan het einde van maand altijd een beetje geld tekort? Of stapelen de rekeningen zich steeds verder op? Krijg grip op uw geld! Via de website oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl leert u geld besparen en zelfs overhouden.

Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl bestaat uit 3 geldplannen:

 • Kom uit de geldzorgen! – Bij financiële zorgen of problemen
 • Beter rondkomen – Als u af en toe tekort komt
 • Sparen, aflossen of beleggen – Wanneer u geld over heeft

Met het geldplan ‘Beter rondkomen’ wordt gemiddeld €170,- per maand bespaard. Deelname is anoniem.

Startpunt Geldzaken is een initiatief van onder andere het Nibud en Vereniging Eigen Huis. De gemeente Oisterwijk vind het voorkomen van geldproblemen belangrijk. Daarom staan er op de website www.oisterwijk.nl op verschillende plaatsen links naar Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl.

Wij zijn klaar voor de winter

Het lijkt misschien nog ver weg, maar wij bereiden ons al voor op de winter. Het zout ligt klaar, de wagens zijn geïnspecteerd én getest. Laat die sneeuw maar komen.

Mantelzorger? Kom 10 november naar de Dag van de Mantelzorg

Zorgt u al langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Dat is intensief. Daarom willen ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk u graag in het zonnetje zetten.

Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.30 uur bent u van harte welkom in ‘The Inside’, Heusdensebaan 48 te Oisterwijk.

Programma

Na een warm welkom is er live muziek en theater. Het gezelschap ‘Theater Boven Water’ laat ons de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er is aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertalen verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Soms met een lach, soms met een traan. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 november per mail bij wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel

(013) 528 40 80 (tijdens kantooruren) bij Wil Hoentjen of Ingrid Oosterling. Geef door met hoeveel personen u komt. Na aanmelding krijgt u géén bevestiging. Wij gaan er van uit dat u aanwezig bent. Zorgt u niet alleen voor uw naaste maar samen met iemand anders? Ook ‘mede’ mantelzorgers zijn van harte welkom.

Zorg voor achterblijver

Als het moeilijk is om degene waarvoor u zorgt die middag alleen te laten, neem dan contact met ContourdeTwern op. Zij denken graag mee over een oplossing. Parkeergelegenheid is er voldoende bij ‘The Inside’. Als vervoer voor u een probleem is, neem dan ook contact op.

Mantelzorgcompliment

Aan het einde van de middag op 10 november krijgt u uw mantelzorgcompliment. Dit is een lokale cadeaubon en een kleine attentie.

Betere bescherming bomen De Lind

Op de Lind staan vele prachtige bomen. Die bomen staan in vakken, die noemen we ook wel boomspiegels. Afgelopen jaar hebben we om de meeste bomen op de Lind nieuwe hulst geplant. Om deze hulst beter te beschermen, plaatsen we op een aantal plekken paaltjes. Daarnaast plaatsen we bij 3 boomspiegels op de Lind, waar geen hulst staat, hekjes. Deze boomspiegels nodigen namelijk uit om fietsen op te plaatsen en dat zorgt voor schade aan de boomspiegels en bomen. Bij de keuze van de hekjes is rekening gehouden met het mooie straatbeeld en dat de hekjes geen schade aanbrengen aan de bomen en hun wortels.

Ondertussen in de Berkenlaan

Op 15 oktober zijn de rioolwerkzaamheden in de Berkenlaan gestart. Hiervoor hebben eerst de nutsbedrijven de water- en gasleiding flexibel gemaakt, zodat daarna het nieuwe riool geplaatst kan worden. Afhankelijk van de weeromstandigheden is de planning om medio december de werkzaamheden in de Berkenlaan af te ronden. Begin januari starten dan de rioolwerkzaamheden in de Apollolaan.