Gemeenteberichten week 42 2018

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Johanna Van Brabantlaan 1 Oisterwijk, het plaatsen van een blokhut
 • Gemullehoekenweg 9 C Oisterwijk, het vervangen van de pui van het winkelgedeelte en de voordeur van de bovenwoning en de deur naar de bergingen
 • Almystraat 12 Oisterwijk, het slopen van een deel van het u-gebouw
 • Almystraat 10 Oisterwijk, het maken van een tijdelijke constructie voor de gedenknaald KVL
 • Parklaan 1 Oisterwijk, het verbouwen van een kantoorgebouw
 • Oirschotseweg 51 Moergestel, het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning
 • Oisterwijksebaan 3 A Heukelom, het kappen van 12 Canadese populieren en 1 Italiaanse populier
 • De Zaalt 5 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 3 Heukelom, het bouwen van een woonhuis
 • Beukendreef 64 Oisterwijk, het plaatsen van een schutting

Verleend

 • Bosbeemdstraat 4 Moergestel, het verbouwen van de keuken
 • De Lind 14 Oisterwijk, het slopen, herbouwen en uitbreiden van het gedeelte achter de bestaande en te handhaven voorgevel
 • De Lind 40 Oisterwijk, het verbouwen van een gemeentelijk monument
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het herinrichten van de bestemming
 • Broekzijde 15 Moergestel, het kappen van 2 monumentale leilindes

Verlengd

 • Molenveldje Moergestel, het uitvoeren van een beplantingsplan
 • Willem De Zwijgerlaan 8 Oisterwijk, het verhogen van de nok

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 20 oktober: vanwege een vrijgezellenfeest is de Taxandrialaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 en 28 oktober: vanwege het feest van de lange nacht zijn er in de Heiligenboom in Moergestel eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod ingesteld
 • 28 oktober: vanwege een herdenking zijn de Raadhuisstraat en de Oirschotseweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werkzaamheden aan de A58

De komende periode wordt er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om de weg af te sluiten. Om de overlast te beperken, wordt het werk ’s nachts uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn gepland tussen 22 oktober en 20 november. In deze periode wordt de weg verschillende keren afgesloten bij knooppunt Batadorp – Moergestel en knooppunt De Baars – Oirschot. De afsluitingen op een rij:

Knooppunt Batadorp – Moergestel

 • 24 oktober 21.00 uur tot 25 oktober 05.00 uur
 • 26 oktober 21.00 uur tot 27 oktober 09.00 uur
 • 29 oktober 20.00 uur tot 30 oktober 05.00 uur
 • 30 oktober 20.00 uur tot 31 oktober 05.00 uur
 • 31 oktober 20.00 uur tot 1 november 05.00 uur

Knooppunt De Baars – Oirschot

 • 22 oktober 21.00 uur tot 23 oktober 05.00 uur
 • 5 november 20.00 uur tot 6 november 05.00 uur
 • 6 november 20.00 uur tot 7 november 05.00 uur
 • 7 november 20.00 uur tot 8 november 05.00 uur
 • 8 november 20.00 uur tot 9 november 05.00 uur
 • 19 november 20.00 uur tot 20 november 05.00 uur

Het verkeer wordt geïnformeerd met borden en waar nodig omgeleid. Houdt u in deze periode rekening met extra reistijd.

Van A naar beter!

Maakt u gebruik van de A58 tijdens deze periode? Check dan voor u vertrekt de website www.vananaarbeter.nl. Hier kunt u altijd de laatste informatie over de wegafsluitingen vinden.

Veteranendag Hart van Brabant 27 oktober

Op 27 oktober organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag. Dit jaar is het evenement in Rijen.

Op deze regionale veteranendag spreken de deelnemende gemeenten hun waardering, erkenning en dank uit aan veteranen voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

Zoals gebruikelijk bestaat de veteranendag Hart van Brabant uit 2 delen. Het publieksevenement en het besloten programma voor veteranen. Het publieksevenement is dit jaar aan de Nassaulaan in Rijen. Het besloten programma is in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. Naast een weerzien van vrienden en bekenden, heeft de Stichting Veteranen Hart van Brabant zich ook dit jaar weer ingezet voor een veel belovende invulling. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in De Boodschap. Om 14.00 uur start het programma.

Het publieksevenement begint om 10.00 uur aan de Nassaulaan in Rijen. U kunt verschillende militaire voertuigen bekijken. Er zijn verenigingen en stichtingen aanwezig die sterke raakvlakken hebben met veteranen. Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen.

Uitnodiging

Inmiddels zijn alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Waalwijk persoonlijk uitgenodigd.

Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging gekregen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl.

Spinderwind brengt 1,5 miljoen op

Weet u nog? Het project van DEC-Oisterwijk samen met 10 andere energiecoöperaties om het windpark op het terrein van De Spinder te realiseren? Inmiddels zijn alle ‘Spinderdelen’ verkocht. En dát levert 1,5 miljoen op. In totaal zijn er 6000 duizend Spinderdelen verkocht. In Oisterwijk zijn 55 mensen mede-eigenaar geworden. In 2019 begint de bouw.

Praat 23 oktober mee over een toegankelijke gemeente

Zijn onze stoepen wel rolstoelvriendelijk? Zijn onze brieven duidelijk voor iemand die niet goed kan lezen? Is de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl te gebruiken als je niet goed kunt zien? Over deze en meer vragen willen we graag met u in gesprek, zodat ook inwoners met een beperking mee kunnen doen in onze gemeente.

De bijeenkomst is op dinsdag 23 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in het raadhuis, De Lind 56. We praten over de hindernissen die u kent of meemaakt als u met ons ‘zaken’ doet. Dit bedoelen we in de meest brede zin. Denk bijvoorbeeld aan hindernissen vanwege lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke handicaps. We nodigen niet alleen maatschappelijke organisaties uit om mee te denken, maar ook u als inwoner.

Aanmelden

Komt u ook? Aanmelden kan tot 22 oktober. Stuur hiervoor een e-mail naar Jibbe.scheenstra@oisterwijk.nl. Voor vragen kunt u ook op dit mailadres terecht.

Na de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst willen we in beeld krijgen waar de problemen in onze gemeente liggen. Waar moeten we op letten en wat moet er veranderen zodat iedereen mee kan doen? Welke verbetering zijn als eerste nodig? En vooral hoe we zorgen dat in de toekomst onze gemeente voor iedereen toegankelijk is.

OV Reizigerspanel Brabant. Meld je aan!

Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door jouw mening te geven? En tegelijkertijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel?

Dat kan met het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie behartigt jouw belangen als reiziger in het openbaar vervoer.

Zelf jouw OV verbeteren…

Door ongeveer 6 keer per jaar je mening via het OV Reizigerspanel Brabant te geven, kan Reizigersoverleg Brabant het openbaar vervoer nog beter op jouw wensen afstemmen. De online vragen gaan over veel verschillende onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Voorbeelden daarvan staan op www.OV-panelbrabant.nl.

… én sparen voor cadeaubonnen of het goede doel

Reizigersoverleg Brabant begrijpt dat je tijd kostbaar is. Daarom krijg je voor elke volledig ingevulde vragenlijst ‘busjes’. Deze zijn in te wisselen voor cadeaubonnen van diverse (web)winkels. Je kan er ook voor kiezen een goed doel te steunen.

Meer informatie en/of aanmelden?

Ga snel naar www.OV-panelbrabant.nl. Daar vind je meer informatie en kan je je ook inschrijven.

Nieuwe plek voor de Dorpspomp

Afgelopen week hebben wethouder Dion Dankers en de heren Coolen en Jakobsen van het burgerinitiatief Dorpspomp 2.0 bekend gemaakt dat ze een nieuwe plek hebben gevonden voor de Dorpspomp. Wij voelden ze hierover aan de tand.

Wethouder Dankers, waar staan we en waarom?

We staan hier op de hoek van de Lind en de Gemullehoekenweg, tegenover de pastorie van de Joanneskerk omdat we denken dat we hier een goeie plek hebben gevonden voor de dorpspomp. Die is bij de herinrichting van de Kop van de Lind weggehaald en we hebben toen beloofd deze terug te plaatsen in het centrum.

En hoe zijn jullie bij deze plek gekomen?

We hebben een ontwerper gevraagd met ons mee te denken. De ontwerper is in de geschiedenis gedoken en ontdekte dat de pomp vroeger al op deze plek heeft gestaan. Die gedachte sprak ons aan. We zijn toen verder gaan onderzoeken of deze plek mogelijk een goed alternatief is. En omdat we steeds enthousiaster werden, hebben we de initiatiefnemers van dorpspomp 2.0 uitgenodigd om dit te bespreken.

En wat vinden jullie van het idee, Louis Coolen en Albert Jakobsen?

We zijn positief verrast door het voorstel waar wethouder Dankers mee is gekomen. De locatie is bij de oorspronkelijke plek, zonder afbreuk te doen aan de functies waarvoor het plein gebruikt wordt zoals de kermis en de ijsbaan.

Wij willen graag een pomp die qua grootte en uitstraling past in het beeld, dus wat bescheidener dan de eerdere pomp. En we willen graag dat de pomp gebruikt kan worden zoals dat bij een pomp hoort: dus met een zwengel grondwater oppompen. Daarnaast willen we graag dat je er ook drinkwater uit kunt tappen. We hebben de Oisterwijkse architect Niels Drijvers al bereid gevonden om gratis het tekenwerk voor de nieuwe pomp voor zijn rekening te nemen.

Gaat dat lukken wethouder?

Dat moet lukken! Ik ga dit voorstel met het volste vertrouwen voorleggen aan het college. De monumentencommissie is staat ook positief tegenover dit idee. Natuurlijk staat veiligheid en zorgvuldigheid voorop maar we moeten de vaart er nu wel in houden. Het geduld van deze heren en hun achterban moet beloond worden!

Mantelzorger? Kom 10 november naar de Dag van de Mantelzorg

Zorgt u al langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Dat is intensief. Daarom willen ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk u graag in het zonnetje zetten.

Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.30 uur bent u van harte welkom in ‘The Inside’, Heusdensebaan 48 te Oisterwijk.

Programma

Na een warm welkom is er live muziek en theater. Het gezelschap ‘Theater Boven Water’ laat ons de kracht zien van de verhalen en ervaringen van mantelzorgers. Er is aandacht voor de mooie kant van het zorgen voor iemand, maar ook voor de zware kant. De acteurs vertalen verhalen in spel, dans, muziek en poëzie in een geïmproviseerde theatervoorstelling. Soms met een lach, soms met een traan. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 november per mail bij wilhoentjen@contourdetwern.nl of bel

(013) 528 40 80 (tijdens kantooruren) bij Wil Hoentjen of Ingrid Oosterling. Geef door met hoeveel personen u komt. Na aanmelding krijgt u géén bevestiging. Wij gaan er van uit dat u aanwezig bent. Zorgt u niet alleen voor uw naaste maar samen met iemand anders? Ook ‘mede’ mantelzorgers zijn van harte welkom.

Zorg voor achterblijver

Als het moeilijk is om degene waarvoor u zorgt die middag alleen te laten, neem dan contact met ContourdeTwern op. Zij denken graag mee over een oplossing. Parkeergelegenheid is er voldoende bij ‘The Inside’. Als vervoer voor u een probleem is, neem dan ook contact op.

Mantelzorgcompliment

Aan het einde van de middag op 10 november krijgt u uw mantelzorgcompliment. Dit is een lokale cadeaubon en een kleine attentie.