Gemeenteberichten week 40 2018

Onderwerpen college

 • Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Peperstraat in Oisterwijk
 • Toetreding Brabant Water tot Samenwerking Doelmatig Waterbeheer De Meierij
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Prunusstraat in Oisterwijk
 • Wijzigingsplan Broekzijde 6 te Moergestel
 • Subsidieregelingen voor het kalenderjaar 2019
 • Toereikend aanbod kinderopvang met ingang van 2019
 • Continueren functie kringloopactiviteiten in samenhang met milieustraat

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Willy Van Breemenstraat 7 Oisterwijk, het bouwen van een slaapkamer op de 1e verdieping
 • Lindeplein 6 Oisterwijk, het afwijken van het bestemmingsplan

Verleend

 • Tuinweg 17 in Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Wildemanstraat 40 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Oirschotseweg 24 Moergestel, het kappen van een notenboom
 • Oirschotseweg 10 Moergestel, het kappen van een monumentale zieke kastanjeboom
 • Postelstraat 6 Moergestel, het bouwen van een garage en overkapping
 • Scheibaan 13 A Oisterwijk, het uitbreiden van een zorghotel
 • Zandstraat 12 Moergestel, het bouwen van een woonhuis en 2 bijgebouwen

Verlengd

 • Tussen brede school Moergestel en sporthal Stokeind, het realiseren van een voetgangersverbinding
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het herinrichten van de bestemming
 • Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • De Zaalt 7 Heukelom, het bouwen van een woonhuis

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 18 thematische herziening, Oisterwijk
 • Ontwerpwijzigingsplan Broekzijde 6, Moergestel

Milieu

 • Intrekken omgevingsvergunning Oirschotseweg 76 in Moergestel in verband met het gedurende meer dan drie jaar geen handelingen verrichten met gebruikmaking van de vergunning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Wielerronde Moergestel voor het houden van het Destil weekend Veldrit op 8 en 9 december een parcours aan de Heiberg/Zandstraat in Moergestel
 • Voor het wijzigen van de leidinggevenden in de horecavergunning van Optisport Oisterwijk BV aan de Baerdijk 43 in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtbarbecue op 14 oktober aan de Drogerij in Oisterwijk

Wethouder Peter Smit aan het werk op Den Donk

De bouw van de nieuwe sportaccommodatie op sportpark Den Donk is nu echt begonnen! Op dinsdag 25 september onthulden wethouder Peter Smit en Ted van Schijndel (namens bouwcombinatie Van der Horst en Van Dorp) een bouwbord. Ook mocht de wethouder de boring verrichten voor een van de eerste palen voor het nieuwe zwembad. Een bijzonder moment! Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen op het sportpark? Blijf dan op de hoogte via de speciale nieuwsbrief. Je kunt je inschrijven via deze link: http://eepurl.com/dFr9Wf of via www.oisterwijk.nl/dendonk.

Uw Raad

4 oktober Raadsvergadering 20.00 uur

8 oktober Agendacommissie 19.00 uur

8 oktober Presidium 20.00 uur

11 oktober Beeldvormingsbijeenkomst KVL-terrein 19.30 uur

22 oktober Inloop technische vragen begroting 2019 18.15 uur

25 oktober Commissieavond 19.30 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen!

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden!

TenneT past hoogspanningsnet aan

Netbeheerder TenneT past het hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Eindhoven aan. Daarom organiseert TenneT 2 informatiebijeenkomsten op 10 en 11 oktober.

De vraag naar elektriciteit groeit nog steeds. Het bovengrondse hoogspanningsnet dat nu tussen Tilburg en Eindhoven loopt, is verouderd en kan straks niet meer genoeg stroom leveren. Ook hebben de hoogspanningsmasten groot onderhoud nodig. Daarom wil TenneT als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet de bovengrondse verbinding vervangen door een nieuw ondergrondse verbinding.

Samen met de betrokken gemeenten heeft TenneT alternatieven bedacht. Wilt u meer weten? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten:

 • 10 oktober: Van der Valkhotel, Dokter Bloemenlaan 8 Tilburg
 • 11 oktober: zalencentrum ’t Zand, Bestseweg 52 Oirschot

Beide bijeenkomsten zijn tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie in diverse stands en beantwoorden vragen. Meer informatie staat op www.tennet.eu.

Gemeente plaatst weer bladkorven

Na een zonnige zomer doet nu de herfst weer zijn intrede. Dat betekent ook dat we weer bladeren op straat zien. Daarom plaatst de gemeente vanaf maandag 22 oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven worden neergezet op plekken waar veel bladoverlast is.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald.

Wat mag in een bladkorf

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ook het blad uit uw tuin mag u hier kwijt. Ander tuinafval, zoals hout, takken of houtachtige planten, mag niet in de korven. Dit geldt ook voor groenafval van bedrijven en hoveniers. Doet u dit wel, dan riskeert u een boete voor illegaal storten.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. U hoeft hier ook geen melding van te maken. Deze hoopjes ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? U mag bladafval ook in uw groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke bladdepots. Hier verzamelt de gemeente tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer op te ruimen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in uw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. De gemeente probeert het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Schutstraat in parkeervakken
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat Moergestel parkeerterrein Audacia

Inleveren grof tuinafval

Heeft u naast bladeren ook ander tuinafval dat niet in uw GFT-container past? Op zaterdag 27 oktober en zaterdag 24 november 2018 kunt u het grof tuinafval ook in Moergestel inleveren bij Bruurs Loon- en transportbedrijf aan de Heuvelstraat 20. Hierover informeren we u binnenkort uitgebreider.

Gemeente pakt wortelopdruk aan

Een groene gemeente betekent veel bomen. Helaas betekent het ook dat de wortels van die bomen door de straat heen groeien. Dat zorgt voor onveilige situaties, denk aan losliggende stoeptegels of asfalt dat omhoog komt. Ook veroorzaken de wortels schade door bijvoorbeeld door het riool heen te groeien.

De gemeente pakt het probleem met wortelopdruk aan. Stap 1 is een onderzoek naar hoe groot en ernstig het probleem is. Het onderzoek is al gedaan aan de Oisterwijksebaan en binnenkort is de rest van de gemeente aan beurt. De gemeente heeft deskundigen ingehuurd om het onderzoek te doen. Het kan dus zijn dat u deze deskundigen ook in uw straat tegenkomt. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, komt er een plan van aanpak voor 2019 en 2020.

Opknapbeurt Oisterwijksebaan

Voor het fietspad langs de Oisterwijksebaan worden al stappen genomen om de wortelopdruk en de daardoor ontstane schade aan te pakken. Het fietspad is namelijk een belangrijke verbinding tussen Tilburg en Oisterwijk. Het fietspad is in 1997 voor het laatst grondig aangepakt en op dit moment zijn er ieder jaar reparaties nodig. Daarnaast groeien de bomen (essen) tussen het fietspad en de weg niet goed. Dit komt deels door de essentaksterfte en deels doordat de bomen te weinig ruimte hebben. Daarom gaat het volgende gebeuren:

 • De essen tussen de weg en het fietspad worden gekapt
 • Ter vervanging van de essen wordt een haag geplant
 • Het asfalt van het fietspad wordt gerepareerd

Gezocht: inwoners met een mening

Hoe ervaart u zakendoen met de gemeente? Krijgt u genoeg informatie? Is de communicatie vanuit de gemeente duidelijk en op tijd? Wij willen het graag weten.

Maandag 1 oktober is de gemeente begonnen met een nieuw burgerpanelonderzoek. Dit keer gaat het over de dienstverlening, communicatie en informatie van de gemeente. Zo willen we graag weten hoe u het liefst in contact komt met de gemeente, via de website, telefonisch, social media of anders. Is het makkelijk of juist heel moeilijk om iets te regelen met de gemeente, zoals een paspoort, vergunning of het melden van een kapotte stoeptegel. Uw mening helpt ons om de dienstverlening te verbeteren.

Aanmelden burgerpanel

Bent u nog geen lid van het burgerpanel, maar wilt u wel meedoen aan het onderzoek? Aanmelden gaat heel makkelijk via onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Het onderzoek loopt nog tot en met 15 oktober.