Gemeenteberichten week 4 2018

Onderwerpen college 16 januari

 • Mandaatregeling 2018 gemeente Oisterwijk en bijbehorend mandaatregister
 • Sluiten rookruimte gemeentekantoor
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken jeugdhulp regio Hart van Brabant
 • Realisatie van één gezamenlijk ICT platform in GHO verband

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Rosepdreef 6 Oisterwijk, het realiseren van een Bed & Breakfast
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het kappen van 10 lindes
 • Heukelomseweg aansluiting Pannenschuur Buiten Oisterwijk, het kappen van 16 zomereiken
 • Heuvelstraat 16 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het verlengen van de stallen (omgevingsvergunning fase 1
 • Scheepersdijk 50 Oisterwijk, het doorbreken van een tussenmuur en de achtergevel

Verleend

 • Tilburgseweg 48 Moergestel, het tijdelijk bewonen van een bijgebouw
 • Heukelomseweg, aansluiting Pannenschuur Buiten Oisterwijk, het kappen van 16 zomereiken
 • Wildemanstraat 64 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verlengd

 • Deken Swaensstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Dorpsstraat 19 Oisterwijk, het oprichten van een dakterras en het plegen van onderhoud van de voorgevel
 • Langs de A58 en Heizenschedijk Moergestel, het plaatsen van 3 borden voor Staatsbosbeheer

Verkeer

 • 10 februari: vanwege het KLM Open zijn De Lind Noord, De Lind Zuid en de draai voor het raadhuis dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 11 februari: verschillende straten in Moergestel wegens de jaarlijkse carnavalsoptocht
 • 11 februari: verschillende straten in Oisterwijk wegens de jaarlijkse carnavalsoptocht
 • 12 februari: vanwege de boerenbruiloft is de Dorpsstraat dicht voor doorgaand verkeer
 • 13 februari: vanwege de uittocht is de Dorpsstraat dicht voor doorgaand verkeer

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Heukelomsebaan 9, Moergestel

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Laarakkerweg 21 te Oisterwijk, voor het oprichten van een autoherstel en auto-poetsbedrijf. Dossiernummer 2017-0750.
 • De Lange Kant 20 te Oisterwijk, voor het melden van een bestaand bodemenergie-systeem. Dossiernummer 2017-0971.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 26 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Döllekesgat voor het organiseren van de carnavalsoptocht op 11 februari, de boerenbruiloft op 12 februari en de afsluiting van carnaval op 13 februari in Oisterwijk
 • Aan Stichting Small Talk Productions voor het organiseren van het evenement KLM open op 10 februari in Oisterwijk
 • Aan Carnavalsvereniging De Pierewaaiers voor het houden van de optocht in Moergestel op 11 februari, een dweiltocht met muziek in Moergestel op 12 februari en muziek door 1 van de Moergestelse carnavalsverenigingen op de openbare weg in Moergestel op 13 februari
 • Aan Il Cuore Moergestel voor een drank- en horecavergunning voor Stokeind 11 Moergestel
 • Aan Exploitatie Tiliander-Den Boogaard BV voor een wijziging van de drank- en horecavergunning aan het Sint Jansplein 5 Moergestel
 • Aan Lenartz BV voor een verleende drank- en horecavergunning aan de Joannes Lenartzstraat 2 Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Aanwijzen koopzondagen buitengebied Oisterwijk/Heukelom
 • ZAPpers ruimen 407 zakken zwerfafval op
 • Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen, de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers).
 • De coördinator van de ZAPpers in Moergestel berekende dat er in 2017 wel 407 zakken zwerfvuil zijn verzameld. Dat is meer dan 1 per dag of gemiddeld tussen de 25 en 30 zakken per maand. Een mooie prestatie van een groep actieve bewoners die samen hun buurt schoonhoudt.
 • Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers
 • ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken worden na een simpel appje vanuit de ZAPpers gratis opgehaald door de gemeente. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl tav Frank Molenschot.
 • 24 maart Landelijke Opschoondag
 • Wil je ook meedoen om Oisterwijk schoon en groen te houden? Op 24 maart organiseert Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag. Door het hele land organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Ook in onze gemeente gaan inwoners weer de straat op. Doe jij ook mee? Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner!

Vroeg signaleren schulden helpt erger voorkomen

De wethouders van de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en de bestuurder van Leystromen hebben samen een intentieverklaring ondertekend. Daarin spreken ze zich uit voor een intensieve samenwerking in de pilot ‘Vroegsignalering van schulden in de gemeenten Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek’.

Met de pilot zoeken de betrokken partners inwoners met betaalachterstanden actief op om samen eventuele problemen op- én aan te pakken. De pilot duurt een jaar, waarna betrokkenen beslissen over het vervolg.

Snel aanpakken

Snel(ler) signaleren en aanpakken van financiële problemen is essentieel om erger te voorkomen. Tegelijkertijd blijkt dat mensen met schulden het zelf vaak moeilijk vinden om hulp te vragen. Dat maakt vroege signalering lastig. Leystromen is een van de partijen die problemen wél snel opvangt: als de huur niet betaald wordt, kan dat een signaal zijn dat er meer speelt dan een eenmalige ‘misser’.

Samenwerken

Met de ondertekening van de intentieverklaring willen de betrokken gemeenten en Leystromen samenwerken en kennis delen zodat zij inwoners met (dreigende) financiële problemen sneller en beter kunnen helpen. Wethouder Peter Smit van Oisterwijk: “Als je er op tijd bij bent dan zijn er nog kansen om financiële problemen aan te pakken. Door dit als partners actief op te pakken kunnen we onze inwoners helpen erger te voorkomen.”

Foto ondertekening intentieverklaring, met bijschrift: De ondertekening van de intentieverklaring met op de foto van links naar rechts: Bernd Roks (gemeente Hilvarenbeek), Peter Smit (gemeente Oisterwijk), Roland Marx (Leystromen), Guus van der Put (gemeente Goirle).

Verkeer en parkeren KVL-terrein en Almystraat

De afgelopen jaren is de oude KVL-Leerfabriek ontwikkeld naar een woon –en werkgebied. Ook de komende jaren wordt er nog volop gebouwd en komen er nieuwe straten en parkeervakken bij. De verkeerssituatie zal ook de komende jaren nog veranderen. Bij de gemeente krijgen we hier veel vragen over. Onderstaand leest u wat de huidige situatie is.

Parkeren

 • Parkeren mag alleen in de parkeervakken
 • Voor een bezoek aan de winkel Bij Robèrt zijn er 7 parkeerplaatsen waar max. 30 minuten mag worden geparkeerd. Een parkeerschijf is hier verplicht
 • Voor bezoekers en gebruikers (bedrijven) is tijdelijk een grote parkeerplaats aangelegd achter de Boerenbond. Deze is toegankelijk vanaf de Ambachtsstraat
 • Bewoners kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij hun woningen,
 • 2 gehandicaptenparkeerplaatsen liggen aan de achterzijde van het hoofdgebouw
 • In de toekomst worden er in de Almystraat meer parkeerplaatsen aangelegd

Almystraat is fietsstraat

 • De Almystraat is een fietsstraat. Fietsers hebben hier voorrang en auto’s moeten zich aanpassen
 • Het hele gebied is een 30 km zone. Dit geldt voor het gebied tussen de Ambachtsstraat, Sprendlingenstraat, de Gasthuisstraat en het spoor

Voetpad

 • Voor de woningen en het hoofdgebouw aan de Almystraat ligt een voetpad
 • Het deel van het voetpad (kiezelpad) voor het hoofdgebouw is niet goed aangelegd. Voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen is het moeilijk om vooruit te komen. Tijdelijk zijn hier stelconplaten neergelegd. Binnenkort herstelt de gemeente dit deel van het voetpad

Uitlaatplaatsen voor honden

Laat u ook graag uw hond even uitrazen tijdens het uitlaten? De gemeente heeft een behoorlijk aantal plaatsen aangewezen waar u uw hond los mag laten.

We hebben alle locaties voor u op een rij gezet:

Oisterwijk

 • Apollolaan
 • De Lange Kant / Spreeuwerburgerweg
 • Den Deel
 • Europalaan
 • Kastanjestraat / Leypad
 • Koningsvaren / Merodelaan
 • Kuiperstraat
 • Langvennen Oost / De Schouw
 • Secretaris van den Hoevelstraat
 • Spoetnikstraat
 • Spoorlaan
 • Terburghtweg

Moergestel

 • Kriekenakker
 • Sonman
 • IJsbaan

Schaapskooien

In Oisterwijk zijn een aantal schaapskooien. Als hier geen schapen staan, mag uw hond los. Dit staat aangegeven bij de ingang van de kooien. De locaties van de kooien zijn:

 • Bedrijfsweg
 • Burghtweidepad (2 kooien)
 • Esschebaan
 • Gerard van der Lindenstraat
 • Groenstraat (3 kooien)
 • Laarakkerweg (5 kooien)
 • Langvennen Noord (2 kooien)
 • Stroomdalpad (3 kooien)

Speelplaatsen

Wist u trouwens dat honden niet mogen komen op speelplaatsen voor kinderen? Of ze nu wel of niet aan de lijn lopen. Denk bij speelplaatsen aan bijvoorbeeld een speelweide, speeltuin of zandbak. Meestal staat dit aangeven met borden.

Koopzondag in 2018

Alle koopzondagen in 2018 zijn bekend. Er zijn verschillende koopzondagen voor Oisterwijk en Moergestel/buitengebied. Alle data op een rij:

Oisterwijk

 • 4 februari 2018
 • 4 maart 2018
 • 2 april 2018
 • 29 april 2018
 • 6 mei 2018
 • 3 juni 2018
 • 1 juli 2018
 • 5 augustus 2018
 • 2 september 2018
 • 9 september 2018
 • 7 oktober 2018
 • 28 oktober 2018
 • 4 november 2018
 • 25 november 2018
 • 2 december 2018
 • 9 december 2018
 • 16 december 2018
 • 23 december 2018
 • 30 december 2018

Moergestel/buitengebied

 • 11 maart 2018
 • 2 april 2018
 • 21 mei 2018
 • 17 juni 2018

Daling aantal woninginbraken in Oisterwijk

Door een gezamenlijke inzet van gemeente, politie én inwoners is het aantal woninginbraken in de gemeente Oisterwijk in 2 jaar flink gedaald.

Het aantal inbraken in Oisterwijk en Moergestel daalde in 2 jaar van 123 in 2015, 95 in 2016 tot 58 in 2017. In 2014 stelde de gemeente en de politie een plan van aanpak op om het aantal woninginbraken in Oisterwijk en Moergestel terug te dringen. In dit plan lag veel nadruk op voorlichting en preventie. Het lijkt erop dat deze aanpak heeft gewerkt.

Buurt WhatsApp

Zo zijn er in Oisterwijk inmiddels meer dan 70 WhatsApp-groepen actief. Buurtbewoners informeren elkaar over verdachte situaties in de buurt. Burgemeester Hans Janssen: “Inwoners spelen een cruciale rol bij het voorkomen van woninginbraken. Zij zijn de oren en ogen in de wijk. We hebben inwoners geadviseerd om zich aan te melden bij een WhatsApp groep. Hoe meer inwoners lid zijn, hoe groter de kans dat woninginbraken voorkomen worden.”

BuurTent en tekstkar

Daarnaast hebben politie en gemeente ingezet op bewustwording en voorlichting. Dat gebeurt vooral op momenten dat er in een buurt meerdere woninginbraken zijn gepleegd. De politie komt naar de wijk met een ‘BuurTent’ om voorlichting te geven. Ook worden er in de wijk ‘besmettelijkheidsbrieven’ verspreid waarin wordt gewaarschuwd voor een verhoogde kans dat de inbreker in deze buurt terugkomt. Daarnaast plaatst de politie tijdelijk een tekstkar bij de toegangswegen naar de wijk zodat mensen alert zijn. Ook de aanwezigheid van de volontairs van het buurtpreventieteam dragen hun steentje bij.

Inbrekers op de huid zitten

Naast de preventieve maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen om inbraak te voorkomen, richt de politie zich ook op de inbrekers.