Gemeenteberichten week 36 2018

Onderwerpen college

 • Stand van zaken herontwikkeling KVL-terrein
 • Ontwerpbestemmingsplan Molenbaan 5, Oisterwijk
 • Raadsinformatiebrief m.b.t. een mogelijke vervanging van een bovengrondse 150kV-verbinding
 • Week van Respect
 • Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 • Vergroting van de inhoudsmaat van een woning op de Moergestelseweg 48 in Oisterwijk
 • Het huisvesten van buitenlandse medewerkers te faciliteren middels een pilot project

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoog Heukelomseweg 1 Heukelom, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een hondenpension
 • Willem De Zwijgerlaan 8 Oisterwijk, het verhogen van de nok
 • Oirschotseweg 10 Moergestel, het kappen van een monumentale zieke kastanjeboom
 • Kerkstraat 63 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen op de aanbouw aan de tuinzijde

Verleend

 • Tilburgseweg 48 Moergestel, het bouwen van een kelder onder de uitbouw
 • Pannenschuurlaan 260 Oisterwijk, het uitbreiden van de bestaande schuur in de hoogte

Verlengd

 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw met zwembad (fase 2)
 • Tilburgseweg 57 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw (fase 3)

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Spreeuwenburgerweg 60 te Oisterwijk, voor het wijzigen van een veehouderij met een werktuigenberging. Dossiernummer 2018-0493.

Ter inzage

De melding ligt vanaf 7 september 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 8 september: vanwege een buurtfeest is De Herengoedstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 9 september: vanwege de Modedag is de Dorpsstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. De Kerkstraat is dicht voor doorgaand verkeer

Vergunningen evenementen en horeca

 • Aan Kafé Van Leer B.V. voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan de Almystraat 14 in Oisterwijk
 • Aan Boshuys Hermitage Oisterwijk V.O.F. voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan de Posthoornseweg 5B in Oisterwijk

(Niet) iedereen kan lezen

Wist je dat in Oisterwijk ongeveer 1350 mensen moeite hebben met lezen en schrijven? Dat is 5% van alle inwoners. En wist je dat een groot deel van die mensen gewoon uit Nederland komt? Daarom vraagt het Taalhuis extra aandacht voor deze mensen tijdens de Wereldalfabetiseringsdag op 8 september.

Als je niet goed kunt lezen of schrijven, kun je daar veel last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van de uitleg op een verpakking, of het lezen van de bijsluiter van je medicijnen. Maar ook brieven de gemeente, belastingdienst, woningbouwvereniging zijn dan al moeilijk te lezen. Of het zelf schrijven van een sollicitatiebrief of online iets kopen. Moeite hebben met lezen en schrijven kan het dagelijks leven behoorlijk in de weg staan.

Hulp

Bij het Taalhuis klop je aan als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen en met de computer omgaan. De vrijwilligers die daar zitten, voeren een persoonlijk gesprek met je en zoeken dan samen met jou naar de beste oplossing voor jouw probleem. Je kunt iedere dinsdag van 9.00 tot 12 terecht.

Uw raad

 • 6 september Beeldvormingsbijeenkomst ‘Toezicht en rechtmatigheid’ 19.30 uur
 • 6 september Beeldvormingsbijeenkomst ‘De Leye’ 19.30 uur
 • 6 september Beeldvormingsbijeenkomst ‘Cultuurcentra Tiliander en den Boogaard’ 20.15 uur
 • 13 september Gecombineerde commissie 19.30 uur
 • 13 september Commissie Algemene Zaken 19.30 uur
 • 13 september Commissie Inwonerszaken 20.15 uur
 • 13 september Commissie Ruimtelijke Zaken 20.15 uur
 • 4 oktober Raadsvergadering 20.00 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen.

Op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl staan altijd de actuele tijden

Maandag 17 september om 20.00 uur

Informatiebijeenkomst Haaren komt bij Oisterwijk: hoe gaat dat in zijn werk?

Op maandag 17 september organiseren wij een informatiebijeenkomst voor inwoners over de toekomstige toevoeging van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk.

Vanaf 20.00 uur zijn inwoners van de gemeente Oisterwijk maar ook inwoners van het dorp Haaren van harte welkom in het raadhuis aan de Lind 56 in Oisterwijk.

Tijdens de informatieavond wordt kort toegelicht hoe het proces van herindeling eruit ziet, wat de stand van zaken is en wat de toevoeging van Haaren bij Oisterwijk voor inwoners betekent. Daar kunt u als inwoner van onze gemeente zelf ook een rol in spelen! Burgemeester Hans Janssen sluit de avond rond 21.00 uur af.

Wensen, zorgen en ideeën

Heeft u vragen over de herindeling? Of bent u gewoon nieuwsgierig? Maakt u zich zorgen of heeft u juist ideeën om de nieuwe inwoners van onze gemeente welkom te heten? Misschien heeft u wel wensen ten aanzien van de toekomst samen met het dorp Haaren? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 17 september in het raadhuis in Oisterwijk!

Vijver bij kiosk op de Lind in oude glorie hersteld

In september wordt de vijver voor de kiosk op de Lind in Oisterwijk in oude glorie hersteld. Vorig jaar is het Lindeveld opnieuw ingericht en toen werd ook al het plan gemaakt voor herstel van de vijver.

Komende week beginnen medewerkers van de gemeente samen met bouwbedrijf Verhoeven uit Moergestel aan de herstelwerkzaamheden.

Lek

De vijver is lek en moet gerepareerd worden. De scheuren in het metsel- en voegwerk worden hersteld en de vijverbak krijgt een waterdichte afwerking. Vissen en planten worden opgevangen in een tijdelijke vijver op de gemeentewerf. We maken van de gelegenheid gebruik om meteen het geheel aan te pakken.

3 weken

De gedenkplaat van de bevrijding van Oisterwijk wordt schoongemaakt en de leeuwenkoppen krijgen weer hun spuitmond met waaiereffect terug. Ook krijgt de plantenborder rondom de vijver de invulling zoals ooit bedoeld is. We houden tijdens de renovatie oog voor de bijzondere muurvaren die rondom de vijver aanwezig is. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken.

Kom ook naar de ‘Week van de verbinding’

Van 18 tot en met 22 september is in onze gemeente de ‘Week van de verbinding’. Doel van deze week is dat iedereen in Oisterwijk volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Dus ook inwoners met weinig geld of inwoners met een beperking of ziekte en hun mantelzorgers. Maar denk ook aan mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden. 

De ‘Week van de verbinding is initiatief van Mentorhulp Oisterwijk, Dementievriendelijk Oisterwijk en De Samenwerkplaats. Mede mogelijk gemaakt door MIGO, WSD en de gemeente Oisterwijk. Samen zijn zij de Sociale ondernemers. Tijdens de ‘Week van de verbinding’ zijn er verschillende activiteiten in het Inside-gebouw, Heusdensebaan 48:

Dinsdag 18 september: de Aanschuiftafel XXL

Voor mensen die eenzaam zijn of weinig geld hebben organiseert Mentorhulp Oisterwijk ‘aanschuiftafels’. Om elkaar te ontmoeten. Normaal gesproken passen er 40 mensen aan een tafel. Nu komt er een aanschuiftafel XXL met plaats voor 100 mensen. Zorgatelier Walap zorgt voor creatieve uitdaging en als afsluiting een kleine lunch. Meedoen kan alleen na aanmelding. Mail hiervoor naar mentorhulpoisterwijk@outlook.com.

 • kosten: € 2,- per persoon
 • tijd: 10.00 tot 12.30 uur

Woensdag 19 september: Benefiet Diner

De sociale ondernemers die de ‘Week van de verbinding’ organiseren willen samen het project ‘Sociaal Veerkrachtig Oisterwijk’ starten. Om geld in te zamelen organiseren ze een benefietdiner. Op het menu staat de Indonesische keuken van de Belvertshoeve. Tijdens het diner zijn er optredens van de Koninklijke Harmonie Asterius en Danserswijk.

 • kosten: €40,00 per persoon (een vrijwillige donatie is welkom)
 • tijd: inloop 18.30 uur, aanvang diner/buffet 19:00 uur tot en met 23.00 uur
 • aanmelden: info@dementiecooperatieoisterwijk.nl

Donderdag 20 september: Samenwerkplaats Brabant

Sociale ondernemers uit heel Brabant droegen bij aan het advies ‘Het nieuwste Ondernemen’ uitgekomen in januari 2018) van Brabant Advies. Brabant Advies is het hoogste adviesorgaan van de Provincie Noord-Brabant. Zij laten een dag lang zien wat sociaal ondernemen inhoudt.

Programma:

 • 9.30 uur: ontvangst met uitleg over de Samenwerkplaatsen Brabant
 • 10.00 uur: aan de slag in de Ruimtetijd Capsule
 • 12.30 uur: transitielunch
 • 15.00 uur: U.Lab- live vanuit MIT Boston
 • tot 19.00 uur: afsluiten met een hapje en drankje.

Aanmelden kan per programmadeel via rsohier@brabantadvies.com. Informatie: Carry Rosenblatt Limpens (06) 181 44 372 / Karin Rentmeester (06) 479 33 872. Meedoen is gratis. Voor de transitielunch wordt een bijdrage naar eigen inzicht en draagkracht gevraagd.

Vrijdag 21 september: Pop Up ‘Sociaal Huis’

Het is de droom van de sociale ondernemers van de gemeente Oisterwijk om een Sociaal huis te realiseren, waarin ze samen kunnen werken. Een Sociaal Huis dat tegelijk ook een thuis is voor de kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk. Op deze dag (Wereld Alzheimer Dag) presenteren de sociale ondernemers van de gemeente Oisterwijk zich. Dat doen ze vooral in interactie met u. Loop gewoon binnen.

 • tijd: 15.00 uur tot en met 20.00 uur

Zaterdag 22 september: Intercultureel ontmoetingsfeest

De ‘Week van de verbinding wordt afgesloten met een ‘Intercultureel Ontmoetingsfeest’. Met hapjes van Broodje Aap en Linke Soep, Marokkaanse thee, muziek en schminken voor de kinderen.

 • Tijd: 19.00 tot 22.00 uur.

Kijk voor meer informatie op Facebook: Week van de Verbinding Oisterwijk.

23 september Doggy Swim in Staalbergven

Het einde van het zwemseizoen van het Staalbergven staat weer voor de deur. En dat betekent de jaarlijkse Doggy Swim! Honden (en hun baasjes) mogen samen een duik nemen in 1 van de baden van het Staalbergven. En dat is niet het enige. Dit jaar is het Dogvillage. Er zijn workshops, demonstraties, een hondenspeeltuin, advies van deskundigen. Teveel om op te noemen. Komen jij en je hond 23 september ook naar het Staalbergven? Kijk voor meer informatie op Facebook @staalbergven.

Win jij met de buurt een echte BurendagTAART?

Op zaterdag 22 september is het Burendag. Een dag om te vieren, want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Vertel ons op Facebook (@gemeenteoisterwijk) waarom jouw buurt zo gezellig, fijn of mooi is en maak kans op een lekkere BurendagTAART om samen te delen op Burendag 2018! Vergeet niet je buren te taggen!