Gemeenteberichten week 35 2018

Onderwerpen college

 • Vaststellen wijzigingen CAR-UWO
 • Eerste termijnrapportage OMWB
 • Bestuursrapportage 2018
 • Bienekebolders
 • Beantwoording artikel 34 RvO vragen PGB over herontwikkeling kartonnagefabriek e.o.

Oisterwijk

 • Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties t.b.v. de begroting 2019
 • Vaststellen grondexploitatie locatie de Wingerd
 • Proces om te komen tot een nieuwe kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk
 • Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kom Moergestel
 • Procesvoorstel ambitiedocument Omgevingswet
 • Aanvulling op de ‘Startnotitie Verplaatsing Camping De Reebok’
 • Bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren”
 • Burgerinitiatiefvoorstel verkeersveiligheid en parkeerproblematiek KVL
 • Actualisatie archeologiebeleid
 • e.r.-beoordeling plan “KVL-terrein, Nijverheidsweg”
 • Aanbesteding transport en verwerking afvalstromen milieustraat
 • Regionale samenwerking leerplicht
 • Voorstel tot het benoemen van een lid in de Raad van toezicht van Stichting OPMAAT
 • Marktverordening gemeente Oisterwijk 2018
 • Raadsvoorstel wensen en bedenkingen raad inzake garantstelling gemeente Oisterwijk

lening cultuurcentra Tiliander/Den Boogaard

 • Voorstel tot het indienen van zienswijzen ten aanzien van het Regionale Beleidsplan

Zeeland-West-Brabant 2019-2022

 • Raadsvoorstel beschikbaar stellen middelen voetbalfusie

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Pannenschuurlaan 164 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Krijtestraat 37 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • Pastoor Van Der Meijdenstraat 123 Oisterwijk, het gebruiken van de garage als tijdelijke woonruimte
 • Boxtelsebaan 1 Oisterwijk, het onderhouden van een monument

 Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 8 – 9 september: vanwege een buurtfeest is de Berkenlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Vergunningen evenementen en horeca

 • Aan Ondernemers Dorpsstraat voor het houden van de Modedag op 9 september in de Dorpsstraat in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 1 september in de Langvennen Zuid in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 22 september in de Burgemeester van Beckhovenstraat in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Tijdelijke omleidingsroute voor fietsers en voetgangers sportpark Den Donk

Vanaf september gaat de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op Den Donk dan echt van start. Vanwege de werkzaamheden is het nodig een stukje van het rode fietspad, dat langs de locatie voor de nieuwe accommodatie ligt, af te sluiten.

We realiseren voor fietsers en voetgangers een tijdelijke omleidingsroute. Deze route loopt vanaf de Sportlaan over de parkeerplaats en het terrein van HOCO, richting het rode fietspad dat is aangesloten op het Stroomdalpad.

De route wordt duidelijk aangegeven door middel van borden en er worden hekken geplaatst. Dit gebeurt in de laatste week van augustus. Daarnaast wordt ter plaatse de verharding verbreed en wordt de nodige beplanting gesnoeid zodat fietsers en voetgangers goed zicht hebben.

Speciaal verkeersbord voor Brownies & downieS

Begin augustus had het personeel bij Brownies & downieS overlast van fietsers op het Lindeplein. Hoewel op het Lindeplein natuurlijk een fietsverbod geldt en de gemeente daar ook handhaaft, wilde wethouder Dion Dankers het personeel van Brownies & downieS op een andere manier in het zonnetje zetten. Daarom overhandigde hij aan Alexander en Tom op vrijdag 24 augustus een speciaal verkeersbord, dat met veel enthousiasme werd ontvangen.

Rrrollend Oisterwijk

Van 31 augustus tot 2 september verandert het centrum van Oisterwijk in een foodtruckparadijs. Op De Lind kun je 3 dagen genieten van bijzonder eten en drinken en live entertainment. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Zoals het kindertheater, schmink of knutselen. (Op de foto: Rrrollend Oisterwijk 2017).

Financiële ondersteuning voor fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen

Sinds 2016 spreken de Oisterwijkse clubs Nevelo, RKSV Oisterwijk en Taxandria over een fusie. Ook de ledenvergaderingen van de betreffende clubs hebben met het voornemen om te fuseren ingestemd. De clubs hebben grootse plannen voor hun fusieclub.

Het college staat positief tegenover de fusieontwikkelingen en stelt de gemeenteraad voor een bedrag beschikbaar te stellen en daarmee de fusie mogelijk te maken.

Velden
De fusieclub heeft 8 voetbalvelden nodig, waarvan 6 natuurgrasvelden en 2 kunstgrasvelden. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van deze velden. Het college stelt de Oisterwijkse gemeenteraad voor om € 4.156.362 (incl. BTW) te investeren om de huidige voetbalvelden op sportpark Den Donk aan te passen en uit te breiden voor de toekomstige fusieclub. Die betaalt vervolgens de gangbare huurprijzen voor de velden.

Nieuw clubgebouw
Het college stelt de gemeenteraad ook voor om €1.800.000 euro beschikbaar te stellen om de drie bestaande clubgebouwen van de voetbalverenigingen te kopen. Dat geld kan de fusieclub vervolgens investeren in een nieuwe clubgebouw op Sportpark Den Donk. Ook stelt het college aan de raad voor om garant te staan voor een lening van de fusieclub.

Toekomstbestendige voetbalclub
Deze maatregelen zijn een grote investering in de fusieclub, maar volgens wethouder Jan de Laat is het een belangrijk voorstel voor de toekomst van het voetbal in Oisterwijk: “Er is op dit moment een unieke situatie. De drie voetbalclubs willen samen fuseren. Eerdere pogingen zijn al een paar keer mislukt. Met dit initiatief kunnen de clubs het voetbal in de gemeente weer op de kaart zetten en kan de gemeente de voetbalsport centreren. Daarnaast hebben sportverenigingen een centrale rol in de Oisterwijkse samenleving. Sport en bewegen helpen ons gezond te blijven en de verenigingen hebben daarnaast een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Door te investeren in de fusieclub zorgen we ervoor dat ook in de toekomst jong en oud kan blijven voetballen. Bovendien is de timing goed omdat we nu bezig zijn met de ontwikkeling van het totale sportpark Den Donk.”

Raadsbesluit op 4 oktober
Op 4 oktober bespreekt de raad het voorstel van het college.

Een mussennestkast voor de familie Van Esch

Op vrijdag 24 augustus kreeg de familie Van Esch uit Oisterwijk een mussennestkast overhandigd van wethouder Peter Smit. De familie Van Esch doet mee aan het erfvogelproject ErvenPlus. Een project van Brabants Landschap en bureau Orbis om erfvogels als huismussen, spreeuwen en torenvalken een betere leefomgeving te geven. Deze vogels hebben steeds meer moeite met het vinden van voedsel en plaatsen om te broeden. In het voorjaar hebben de deelnemers aan het project al beplanting als (fruit)bomen en bos- en haagplantsoen op hun erf gekregen. De nestkasten, boomkorven en muizenruiters volgen nu. De gemeente Oisterwijk financiert het project mee. In onze gemeente zijn inmiddels 17 erven ‘vogelvriendelijk’ gemaakt.

23 september Doggy Swim in Staalbergven

Het einde van het zwemseizoen van het Staalbergven staat weer voor de deur. En dat betekent de jaarlijkse Doggy Swim! Honden (en hun baasjes) mogen samen een duik nemen in 1 van de baden van het Staalbergven. En dat is niet het enige. Dit jaar is het Dogvillage. Er zijn workshops, demonstraties, een hondenspeeltuin, advies van deskundigen. Teveel om op te noemen. Komen jij en je hond 23 september ook naar het Staalbergven? Kijk voor meer informatie op Facebook @staalbergven.

Deel Heukelomseweg 4 weken volledig afgesloten voor autoverkeer

Van maandag 10 september tot en met vrijdag 5 oktober wordt de Heukelomseweg vanaf de overweg bij de Tilburgseweg tot Hoog Heukelom volledig afgesloten voor autoverkeer. In die periode vinden werkzaamheden plaats voor aanpassing van de kruising Wim van Baaststraat – Heukelomseweg.

Op maandag 27 augustus starten we met de aanpassing van de kruising Wim van Baaststraat – Heukelomseweg voor de ontsluiting van de wijk Pannenschuur via de Heukelomseweg. In totaal gaat dit 6 weken duren. De Heukelomseweg wordt gedurende 4 weken volledig afgesloten. Omwonenden kunnen te allen tijde hun woning bereiken tijdens de werkzaamheden.

Waarom volledige afsluiting?

We kiezen voor 4 weken volledige afsluiting omdat dat veiliger is voor alle weggebruikers en voor de wegwerkers. Bovendien is het werk bij een volledige afsluiting sneller klaar waardoor de overlast minder lang duurt. Als alles volgens planning verloopt, zijn we klaar op vrijdag 5 oktober.

Omleidingsroute

Tijdens de afsluiting zorgen we voor een omleidingsroute. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluiting wel gebruik maken van de Heukelomseweg. Als de Heukelomseweg is afgesloten, verwijderen wij de betonblokken in de Kapelaan Sleegersstraat en de Langvennen-Zuid. Bewoners uit deze buurt kunnen dan via die route de wijk in- en uitrijden.

Overige verkeersaanpassingen

Zodra de werkzaamheden aan de Wim van Baaststraat – Heukelomseweg klaar zijn, starten we in de Gerard van der Lindenstraat met het aanleggen van een verkeersdrempel en plateau. We starten dan ook op 3 locaties met de aanleg van verzinkbare palen (hoek Langvennen Noord – Willy van Breemenstraat, hoek Langvennen Zuid – Mark van de Snepscheutstraat en hoek Gerard van der Lindenstraat – Kapelaan Sleegersstraat).

In de Wim van Baaststraat worden de reeds aanwezige plateaus nog verhoogd.

Heeft u vragen?

Voor het laatste nieuws kunt u onze website www.oisterwijk.nl en/of onze social media in de gaten houden (facebook: @gemeenteoisterwijk, twitter @gem_oisterwijk). Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met Fred Robbe, projectleider van de gemeente Oisterwijk. Hij is bereikbaar via 013-5291311 of per e-mail: fred.robbe@oisterwijk.nl.