Gemeenteberichten week 3 2019

Onderwerpen college

 • Voorstel tot het verkopen van grond
 • Vestiging recreatieve visvijvers Bosscheweg 7 te Heukelom
 • Oplegnotitie bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Schijfstraat 6B Oisterwijk, het uitoefenen van een multidisciplinair centrum

Verleend

 • De Lind 53-55A Oisterwijk, het renoveren van het pand

Milieu

Melding wet milieubeheer, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatie met een mobiele puinbreker, Almystraat 12 Oisterwijk

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Almystraat 12 te Oisterwijk, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatie met een mobiele puinbreker. Dossiernummer 2019-0016

Ter inzage

De melding ligt vanaf 17 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen horeca

 • Aan Eetcafé Lieve Lente B.V. voor het houden van Böllekes Open Air Festival op 5 maart 2019 op De Lind 59 in Oisterwijk

Melding

 • Door Paardensportvereniging Klavertje Vier voor het organiseren van een dressuurwedstrijd op 19 mei en 14 juli aan de Pijnendijk 2 in Moergestel

Wegwerkzaamheden rondom KVL-terrein en sloop U-gebouw

KVL is volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor de straten daar omheen. Binnenkort start de gemeente met flinke werkzaamheden aan de weg.

Eerder werd al de spoorwegovergang bij de Blokshekken aangepakt en binnenkort starten we met werkzaamheden aan de Almystraat, de Schijfstraat en de Ambachtstraat. Als we dan toch bezig zijn, pakken we daarna ook meteen de kruising Blokshekken/Spoorlaan aan. Het gaat om ingrijpende werkzaamheden en daarom gaan er omleidingsroutes gelden. Volgende week vertellen we je in de Nieuwsklok meer over de ontwikkelingen en bereikbaarheid.

Houd ook onze website en sociale media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws! www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Sloop U-gebouw KVL

Het U-gebouw op het KVL-terrein wordt voor een deel afgebroken. De werkzaamheden zijn begonnen in week 3. Hierdoor ontstaat wat overlast.

De sloop duurt maximaal 4 weken. Na de sloop wordt de begane grondvloer en fundering weggehaald. Ook wordt er voor een deel grond en puin weggevoerd. Het materiaal gaat naar een opslag ten noorden van het U-gebouw. Hier wordt het in kleine delen gebroken voor hergebruik. Het afvoeren van het grond en puin duurt ongeveer 3 weken extra.

Overlast:

 • De doorgaande route aan de noordzijde van het hoofdgebouw (gebouw evenwijdig aan het spoor) is alleen voor voetgangers en fietsers beschikbaar
 • Parkeren in de U is sinds vrijdag 11 januari niet meer mogelijk

UW RAAD

17 januari Raad (extra) 19.30 uur

17 januari Commissieavond 20.30 uur

7 februari Raad 20.00 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen!

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden!

 

Te kappen bomen in januari 2019

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast.

Vanwege de bouwplannen en het verleggen van de weg ten oosten van het KVL terrein (tussen Ambachtstraat en Boerenbond) worden de volgende bomen gekapt:

 • 1 kerspruim
 • 1 beverboom
 • 1 spar
 • 1 bolcatalpa
 • 1 noot
 • 1 reuzenzilverspar
 • 1 sierkers
 • 1 appel
 • 10 esdoorns
 • 5 berken
 • 8 wilgen
 • 4 eiken
 • 1 plataan

In de groenstrook achter de Dommel (bij huisnummer 55) kapt de gemeente 4 eiken.

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Nieuwjaarbijeenkomst ‘nieuwe stijl’ succes

Op woensdag 9 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst ‘nieuwe stijl’ van de gemeente Oisterwijk. Mark van de Veerdonk gaf ons op geheel eigen wijze zijn kijk op het afgelopen jaar in de gemeente Oisterwijk en nam ons mee naar het Oisterwijk van 2062. De opkomst was hoog en de reacties waren overwegend positief!

Natuurlijk deelde burgemeester Hans Janssen ook nog zijn nieuwjaarswens met de aanwezigen: samen bouwen aan een nog mooier Oisterwijk:

“Steeds meer werken we als gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie samen met onze partners, inwoners, instellingen en bedrijven. Het kan en het moet op die manier. Elkaar ruimte geven en elkaar je fouten gunnen. Samen bouwen we ook aan een warm welkom voor alle Haarenaren.”

Bouwen doen we door sociale probleem situaties steeds meer dichtbij aan te pakken. Aan de keukentafel. Bouwen aan nabijheid. We bouwen ook aan onze voorzieningen, met een nieuw zwembad en sporthal. We bouwen verder aan de KVL, met extra aandacht voor de leefbaarheid nu KVL steeds meer een woonwijk wordt. We bouwen straks eindelijk op de lege en lelijke plekken van het centrum Moergestel. We bouwen dit voorjaar het Lindeplein om tot een Lindeplein 2.0.”

“En een nog mooier Oisterwijk. Dat is vooral een duurzamer Oisterwijk. Ook wij zijn toe aan klimaatakkoord, of een duurzaamheidsagenda. Er gebeurt al veel maar het kan en moet nog steviger.”

Koopzondag centrum Oisterwijk in 2019

Ook in 2019 kun je in het centrum van Oisterwijk weer een aantal zondagen winkelen. We hebben de data voor je op een rij gezet.

 • 3 februari 2019
 • 31 maart 2019
 • 7 april 2019
 • 28 april 2019
 • 5 mei 2019
 • 2 juni 2019
 • 23 juni 2019
 • 7 juli 2019
 • 4 augustus 2019
 • 1 september 2019
 • 8 september 2019
 • 6 oktober 2019
 • 3 november 2019
 • 1 december 2019
 • 15 december 2019
 • 22 december 2019
 • 29 december 2019

De koopzondagen in Moergestel en het buitengebied zijn nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, lees je het op www.oisterwijk.nl/koopzondag.

Groot onderhoud aan bruggen Voorste Stroom

De bruggen over de Voorste Stroom hebben een flinke opknapbeurt nodig. Het gaat om 6 bruggen op de locaties Oisterwijksebaan, Meidoornlaan, Moergestelseweg, Van Kemenadelaan, Baerdijk en Burgemeester Verwielstraat. De bruggen worden schoongemaakt en de leuningen opgeknapt. De te behandelen leuningen worden tijdelijk verwijderd. Op de plaatsen waar dit het geval is, wordt een tijdelijke veilige voorziening geplaatst. Verkeer hoeft niet omgeleid te worden. In totaal worden in Oisterwijk 20 bruggen opgeknapt in 2019. De werkzaamheden aan alle bruggen duren in ieder geval tot het najaar.

Grip op je geld

Aan het einde van maand altijd een beetje geld tekort? Of stapelen de rekeningen zich steeds verder op? Krijg grip op je geld! Via de website oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl leer je geld besparen en zelfs overhouden.

Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl bestaat uit 3 geldplannen:

 • Kom uit de geldzorgen! – Bij financiële zorgen of problemen
 • Beter rondkomen – Als u af en toe tekort komt
 • Sparen, aflossen of beleggen – Wanneer u geld over heeft

Met het geldplan ‘Beter rondkomen’ wordt gemiddeld €170,- per maand bespaard. Deelname is anoniem.

Startpunt Geldzaken is een initiatief van onder andere het Nibud en Vereniging Eigen Huis. De gemeente Oisterwijk vind het voorkomen van geldproblemen belangrijk. Daarom staan er op de website www.oisterwijk.nl op verschillende plaatsen links naar Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl.

Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

U kunt uw gemeentelijke belastingen ook automatisch laten afschrijven door de gemeente. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken.

De gemeente schrijft het geld in maandelijkse termijnen af. Bij uw aanslagbiljet zit een machtigingsformulier ‘automatische incasso’. U kunt de automatische afschrijving ook online regelen via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso. U mag uw machtiging altijd weer intrekken.

De automatische incasso wordt op de volgende data in 2019 afgeschreven:

 • 31 januari 2019
 • 28 februari 2019
 • 29 maart 2019
 • 30 april 2019
 • 31 mei 2019
 • 28 juni 2019
 • 31 juli 2019
 • 30 augustus 2019
 • 30 september 2019
 • 31 oktober 2019
 • 29 november 2019
 • 31 december 2019

Ik kan mijn belastingen niet betalen

Heeft u geen geld om uw belastingen te betalen? Voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding betekent dat u niet hoeft te betalen.

Om recht te hebben op kwijtschelding, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het hangt bijvoorbeeld af van uw inkomen en dat van uw huisgenoten. U krijgt ook geen kwijtschelding als u een eigen huis heeft of een auto die meer waard is dan €2269,-. U krijgt ook geen kwijtschelding als u zelfstandig ondernemer bent.

16 februari jaarlijkse seniorenmiddag Oisterwijk West

In ontmoetingscentrum De Coppele is op zaterdag 16 februari de 40e editie van de seniorenmiddag. Kaarten afhalen kan op 21 en 28 januari in De Coppele.

De seniorenmiddag is voor inwoners van Oisterwijk West en Heukelom van 66 jaar en ouder. Kaarten kosten €2,- en kunt u afhalen op:

 • maandag 21 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur in De Coppele
 • maandag 28 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur in De Coppele

Op = op

Ieder jaar zijn er tussen de 160 en 180 bezoekers. Haal dus snel uw kaarten, want op = op. Tijdens de seniorenmiddag is er muziek, een gratis loterij en koffie met een broodje. Mail voor meer informatie naar Mieke Verhoeven, secretaris, op het mailadres mieke.ge.verhoeven@hetnet.nl

Geen persoonlijke uitnodiging meer

Voorgaande jaren ging de organisatie van de seniorenmiddag altijd op huisbezoek om gasten persoonlijk uit te nodigen. Met de komst van nieuwe privacywetgeving mag de gemeente geen persoonsgegevens meer doorgeven aan de organisatie. Dus komt u of iemand die u kent in aanmerking voor deelname aan de seniorenmiddag? Haal op tijd kaarten.

Jubileum

De seniorenmiddag wordt in 2019 voor 40e keer georganiseerd. Een traditie die toen mogelijk werd gemaakt door financiële ondersteuning van ontspanningsvereniging de Westenders en stichting Wielerronde de 6 van Oisterwijk.