Gemeenteberichten week 28 2018

Onderwerpen raad 5 juli

 • Het overzicht van ingekomen stukken vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde afdoening
 • De perspectiefnota (PPN) 2019-2022 vast te stellen
 • De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Versterk de verbinding’ van de rekenkamercommissie over te nemen
 • In te stemmen met de motie vreemd aan de orde waarin de zorgen over de vestiging van een megastal bij de Kampina worden geuit

Onderwerpen college 27 juni en 3 juli

 • Omgevingsvergunning evenementenlocatie Heusdensebaan
 • Vaststellen monitor sociaal domein tweede halfjaar 2017
 • Jaarverslag toezicht kinderopvang 2017
 • Start van visieontwikkelingsproces ‘toezicht op rechtmatigheid’ en aanstellen en aanwijzen toezichthouder rechtmatigheid voor de Wmo 2015
 • Mer-beoordeling varkenshouderij Driehuizerweg 6 te Moergestel

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tuinweg ong. Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Klein Locht 5 Moergestel, het verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke woonunit
 • KVL- dorp fase II Oisterwijk, het bouwen van 35 woningen
 • Hondsbergselaan 10 Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Laag Heukelomseweg in Heukelom (sectie H225 en H229), het bouwen van een woonhuis
 • Laag Heukelomseweg in Heukelom (sectie H228 en H229), het bouwen van een woonhuis
 • Gemullehoekenweg 121 Oisterwijk, het bouwen van een zwembad
 • Molenveldje Moergestel, het uitvoeren van een beplantingsplan
 • De Lind 32 Oisterwijk, het plaatsen van een veiligheidsscherm tijdens de sloop

Verleend

 • Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk, het monteren van een schaararmscherm op kokerconstructie
 • Kollenburgsebaan naast nr. 2, Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een schaft- en schuilverblijf
 • Frans Halsstraat 34 Oisterwijk, het realiseren van leerpleinen
 • Dorpsstraat 40 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en dakraam
 • Pannenschuurlaan 33 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

Verlengd

 • Pastoor van der Meijdenstraat 123 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Café de Knuistboom voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning van het horecabedrijf aan de Tilburgseweg 41 Oisterwijk
 • Aan Dice Dining voor een verleende drank- en horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Scheepersdijk 1A Oisterwijk
 • Aan RKSV Oisterwijk voor het organiseren van de voetbalwedstrijd Willem II – Sparta op 25 juli in het Sportcomplex van RKSV aan de Sportlaan 24 Oisterwijk
 • Aan Stichting Gèssel Treft voor het houden van het BBQ POP 2018 op 18 op het St. Jansplein Moergestel

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtbarbeque op 1 september in de Lange Kant Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een open dag van de stoommachine op 9 september in het machinegebouw op het KVL terrein aan de Almystraat Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 25 augustus op het plein aan de Dommel Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 14 juli op het speelveld aan de Hertog Hendriklaan in Oisterwijk

Verkeer

 • 14 en 15 juli: vanwege een buurtfeest zijn de Hertog Hendriklaan en de Hertog Godfriedlaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 18 juli: vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens het afsluiten van de kermis is het fietspad tussen de Balbian Versterlaan en de Gemullehoekenweg dicht voor alle verkeer inclusief voetgangers

Op naar een zonnige kermis in Oisterwijk!

De kermis in Moergestel is geweest. We kijken terug op 5 zomerse dagen vol kermisplezier. Op naar de kermis op De Lind in Oisterwijk. Heeft u er al zin in? Wij in ieder geval wel!

Mystery guests

In Oisterwijk openen we de kermis op vrijdag 13 juli om 17.00 uur met een half uurtje gratis draaien in vele attracties. De deelnemende attracties herken je aan een poster. Daarnaast mogen 2 Oisterwijkse gezinnen op zondag 15 juli gratis de gehele kermis testen. Dit jaar doen ze dat als mystery guests. De testgezinnen beoordelen alle attracties en kiezen vervolgens een winnaar in verschillende categorieën. Ik mag 16 juli de winnende exploitanten bekendmaken. Houd sociale media dus in de gaten, dan weet jij als eerste welke attracties en eetzaken je dit jaar zeker niet mag overslaan.

Genieten

Onze kermissen staan al jaren bekend om hun gezelligheid. Ook dit jaar werken wij, samen met onze partners, aan een veilige en gezellige kermis in Oisterwijk. U toch ook? Ik kijk er ontzettend naar uit en wens alle bezoekers en exploitanten een geweldige kermis toe. Geniet ervan!

Hans Janssen,

Burgemeester

Gemeenteraad Haaren neemt besluit toekomst dorpskernen

Op 5 juli heeft de gemeenteraad van Haaren besloten aan welke gemeenten de dorpen van Haaren worden toegevoegd. Daarbij volgde de raad het advies van het college, dat in goed overleg met Oisterwijk, Tilburg, Boxtel en Vught tot stand is gekomen. Het principebesluit van de raad is een belangrijke stap in de opsplitsing van Haaren.

De dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd aan respectievelijk Tilburg, Boxtel, Oisterwijk en Vught. Het raadsbesluit sluit aan op het resultaat van de gespreksronde waarin de inwoners o.a. werd gevraagd naar hun voorkeurgemeente bij opsplitsing.

Tijdlijn

In december 2018, zo is de bedoeling, stellen de betrokken gemeenten het herindelingsontwerp vast. Dan volgt in januari en februari 2019 een zienswijzeperiode waarin een ieder uit zowel de gemeente Haaren als de ontvangende gemeenten zienswijzen kan indienen. Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.

Jaarafrekening Brabant Water 2017

Sinds 1 januari 2018 betaalt u de rioolheffing en afvalstoffenheffing rechtstreeks aan de gemeente. U betaalt daarvoor geen voorschot meer aan Brabant Water. In 2017 was dit nog wel het geval.

Daarom ontvangt u binnenkort een jaarafrekening van Brabant Water over het tweede gedeelte van 2017. Hierop staat het uiteindelijke verbruik over 2017 en ziet u het definitieve bedrag voor dat deel van de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het kan dan zijn dat u nog bij moet betalen of geld terugkrijgt. Woont u in Oisterwijk of Heukelom dan krijgt u de jaarafrekening in juli. Woont u in Moergestel dan krijgt u de jaarafrekening in augustus.

Vragen

Heeft u vragen over deze jaarafrekening of belastingen, kijk dan op oisterwijk.nl/belastingen of neem contact op met de gemeente via (013) 529 13 11.

Ga jij op jacht naar de Golden Tickets in Oisterwijk?

Van zaterdag tot en met woensdag verstoppen we elke dag op de Oisterwijkse kermis een Golden Ticket. Via Facebook krijg je elke dag aanwijzingen over de locatie/attractie waar het Golden Ticket verstopt ligt. We geven maximaal 3 aanwijzingen per dag. Vind jij het Golden Ticket? Dan win jij gratis tickets en kermismuntjes voor alle attracties op de kermis. Geen enkele hint missen? Like en volg de kermis: facebook.com/kermisMoergestelOisterwijk

EK Little League Softbal in Moergestel

Van 12 tot 15 juli organiseert SV Roef! 3 internationale toernooien. De Europese en Afrikaanse regionale kampioenschappen Little League.

12 teams uit 6 verschillende landen strijden in de eigen leeftijdsklasse om 1 ticket naar het WK in de Verenigde Staten. Met officials uit Nederland, Tsjechie, Nigeria en de Verenigde Staten krijgt het toernooi een nog internationaler karakter.

Kom kijken
De wedstrijden worden iedere dag gespeeld tussen 10.30 en 18.00 uur. Iedereen is welkom. De officiële openingsceremonie is op 12 juli van 17.45 tot 18.15 uur. Daarna is meteen de openingswedstrijd van de Brabant Bandits. De finales zijn op zondag 15 juli om 11.00 en 14.30 uur.

Organisatie
Het is alweer de 3e keer dat Roef! het toernooi organiseert. Zij doen dat samen met de Bredase softbalvereniging Jeka. De gemeente is sponsor. Als organisator doen ook de Brabant Bandits mee aan het toernooi. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/EARC2018Littlesthenetherlands of op www.facebook.com/earc2018Juniorsthenetherlands.

8 sociale ondernemers aan de slag met Move2Social

Dinsdag 3 juli was de afsluitende bijeenkomst van Move2Social Hart van Brabant. In cultureel centrum Tiliander presenteerden 8 sociale startups hun ondernemersplan aan mogelijke financiers en netwerkpartners.

Met succes: alle deelnemers gingen tevreden naar huis. Ze zijn gekoppeld aan 1 of meerdere partijen die hen verder kunnen helpen met kennis, netwerk en/of financiën. Wethouder Jan de Laat was erbij: “Ik heb vanmiddag energieke ondernemers gezien, die heel graag met hun onderneming willen bijdragen aan een sociale samenleving. Het is goed te zien dat zij, dankzij het Move2Social traject, de juiste partners hebben gevonden om hun ondernemersplan een stap  verder te brengen.”

Van sport tot geld

Aan Move2Social Hart van Brabant deden verschillende ondernemers mee. Zo zijn er ondernemers die zich willen richten op jongeren, zoals de ondernemende studenten achter VibeActive. Zij willen jongeren die nu buiten de boot dreigen te vallen helpen aan een startkwalificatie met een combinatie van sport en mentale ondersteuning. Roxane Houshmand van kinderatelier Kleinkunst is erop gericht om dove en slechthorende kinderen met kunst en cultuur in aanraking te laten komen. Maar ook een plan van Cencirium om duurzaam en gezond wonen leuk, makkelijk en betaalbaar te maken. Of het plan Grip op Geld dat zich richt op de preventie van schulden bij mensen die moeite hebben om met hun geld om te gaan.

Meer ondernemerschap

Het uitgangspunt van Move2Social is dat ondernemers een sociale onderneming willen opzetten of een bestaande onderneming willen verduurzamen. Ze krijgen hierbij ondersteuning van bijvoorbeeld kennispartners of financiers. Move2Social is een programma van de Rabobank en diverse partners. Het programma past goed binnen de plannen van de gemeente Oisterwijk om het ondernemersklimaat verder te stimuleren. Meer hierover weten? Kijk dan eens op de website www.move2social.nl.