Gemeenteberichten week 23 2018

Onderwerpen college 29 mei

 • Vaststellen bouwkostenoverzicht 2018
 • Bestemmingsplan parkeernormen
 • Scenariokeuzes fusie voetbalverenigingen Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Burgemeester Vogelslaan 89 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Vennelaan 4 Oisterwijk, het kappen van 1 eik
 • Canisiusstraat 6 Oisterwijk, het verhogen van de nok van een woonhuis
 • Baaneind 2 Heukelom, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Sportlaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de rijhal van de manege

Verleend

 • Sportlaan Oisterwijk, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van het Intents Festival 2018
 • Heusdensebaan 48 Oisterwijk, het plaatsen van een reclame-uiting op de luifel
 • Heiligenboom 3 bij Moergestel, het kappen van een eik
 • Donkhorst sectie L nummer 495/L1118 Moergestel, het kappen van 2 eiken
 • Stokeind 13 Moergestel, het bouwen van een opslagruimte

Verlengd

 • Moergestelseweg 52 Oisterwijk, het vervangen van de rieten dakbedekking

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan de gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis in Oisterwijk van 13 tot en met 18 juli op De Lind en het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan de gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis in Moergestel van 29 juni tot en met 3 juli op het St. Jansplein in Moergestel
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 25 augustus in de Durendaaldreef in Oisterwijk
 • Aan Stichting Wielerronde Moergestel voor het houden van de ATB-cross op 17 juni in de bossen en weilanden aan de Zandstraat in Moergestel
 • Aan Health City Oisterwijk voor het wijzigen van de leidinggevende van de drank- en horecavergunning

Melding

 • Voor het organiseren van een straatontbijt in de Peperstraat in Oisterwijk op zondag 10 juni 2018 van 10.00 tot 12.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 10 juni: Vanwege een straatontbijt is de Peperstraat afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Bezoekje aan de Standerdmolen

Wethouder Peter Smit heeft sinds de start van het nieuwe college van burgemeester en wethouders monumentenzorg in zijn portefeuille. Reden voor de Moergestelse molenaars Victor Theeuwes en Michiel de Waard om de wethouder uit te nodigen voor een bezoekje aan de Standerdmolen aan de Schoolstraat in Moergestel. Zaterdag 26 mei maakte de wethouder kennis met de molen en de molenaars. Peter Smit: “Ik wil de molenaars bedanken dat ik samen met mijn zoontje een bezoek heb mogen brengen aan dit karakteristieke monument. De molenaars hebben me alles verteld over de historie en de werking van de molen. Ik raad iedereen aan eens een keer een kijkje te gaan nemen. Als op zaterdag de wieken draaien, is hij open!”

Veteranendag Hart van Brabant op 27 oktober

De Nederlandse Veteranendag is officieel op 30 juni. Op die dag bedankt heel Nederland haar veteranen (ruim 11.000) voor hun inzet in dienst van vrede en veiligheid. Op 27 oktober viert Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag.

Ook het gemeentebestuur dankt alle veteranen voor hun inzet en wenst hen alvast een hele fijne dag toe.

Waardering

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar de Veteranendag Hart van Brabant georganiseerd. Een dag waarop de deelnemende gemeenten Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Dongen hun waardering en respect tonen aan de veteranen uit hun gemeente.

27 oktober

Al sinds enige jaren organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant dit evenement namens de deelnemende gemeenten. De regionale veteranendag zal dit jaar plaatsvinden op 27 oktober in de gemeente Gilze en Rijen. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!

Kom ook

Alle veteranen uit de gemeente Oisterwijk worden op 27 oktober van harte uitgenodigd voor de Veteranendag. Ook dit jaar zijn hun partners van harte welkom.

Verschillende scenario’s voor fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen

De 3 Oisterwijkse voetbalverenigingen Nevelo, Oisterwijk en Taxandria willen fuseren tot één Oisterwijkse voetbalclub om zo te zorgen voor de toekomst van het voetbal in Oisterwijk.

Samen willen ze een vitale en toekomstbestendige voetbalclub worden op Sportpark Den Donk.

Mogelijke scenario’s

Om te bepalen waar het clubgebouw voor zo’n fusieclub aan moet voldoen en hoeveel natuur- en kunstgras voetbalvelden nodig zijn, hebben de gemeente en de voetbalclubs een scenariostudie uit laten voeren door bureau Kragten. Hieruit zijn 3 scenario’s gekomen. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de Oisterwijkse gemeenteraad.

Beeldvormingsavond

Voordat het zover is presenteren de 3 voetbalclubs donderdag 7 juni tijdens een ‘beeldvormingsavond’ hun voorkeurscenario aan de raads- en commissieleden. Tijdens deze avond geven deze raads- en commissieleden hun reactie op de voorgestelde scenario’s. Zij worden hierdoor betrokken bij de voorbereiding van het raadsvoorstel over de fusie en de benodigde middelen waarover de gemeenteraad in oktober een besluit neemt.

Werkgroep

Een actieve werkgroep, bestaande uit leden van de 3 voetbalverenigingen, is al aan de slag gegaan met de nieuwe naam, logo en clubkleuren.

Uw Raad:

7 juni Beeldvormingsavond fusie voetbalverenigingen 19.00 uur

7 juni Gecombineerde commissie 20.00 uur

14 juni Beeldvormingsavond perspectiefnota 2019 19.00 uur

14 juni Commissie Algemene Zaken 20.00 uur

14 juni Commissie Inwonerszaken 20.00 uur

14 juni Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur

28 juni Raadsvergadering 20.00 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen.

Op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl staan altijd de actuele tijden

Taxus Taxi begonnen met inzamelen

De Stichting Taxus Taxi zamelt weer taxussnoeisel in. Het snoeisel wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestanddeel van de chemotherapie.  

Het snoeisel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Anders kan het niet meer gebruikt worden en neemt Taxus Taxi uw snoeiafval dus niet mee. De 2 belangrijkste eisen zijn het voorkomen van broei én u moet een minimale hoeveelheid aanbieden.

Voorkom broei

Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van taxussnoeisel. Het snoeisel gaat dan fermenteren en hierdoor wordt de bruikbare stof afgebroken. U voorkomt broei door in het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grote van een voetbal. Meer uitleg en een instructievideo staan op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Minimale hoeveelheid

Om het ophalen van het taxussnoeisel betaalbaar te houden, moet u een minimale hoeveelheid snoeisel aanleveren. Taxus Taxi komt langs vanaf 1 volle kruiwagen of een half gevulde Taxus Taxi Tas. Heeft u te weinig snoeisel om het te laten ophalen en wilt u toch meedoen? Snoei dan tegelijk met uw buurtgenoten om zo toch gebruik te maken van de gratis inzameldienst.

Afspraak ophalen snoeisel

Ook meedoen aan de taxus inzameling? Geef uw taxussnoeisel dan direct na het snoeien van uw haag op via www.taxustaxi.nl/afspraak.

Sloop voormalige basisschool de Wingerd van start

Voormalig schoolgebouw de Wingerd in Oisterwijk wordt gesloopt. Wethouder Peter Smit mocht de sloop donderdag 31 mei officieel inluiden. De gemeente is met Leystromen in overleg voor de realisatie van 12-15 sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens op deze locatie. Voordat het zover is, informeert de gemeente de omwonenden over de plannen tijdens een informatieavond, daarna zullen de plannen uitgewerkt worden. Het streven is om begin 2019 te starten met de bouw van de woningen.

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied uitgereikt

 

Op 28 mei kregen inwoners, ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Oisterwijk het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. Dit keurmerk is de beloning voor 2 jaar samen optrekken om het buitengebied veilig te maken en te houden. Oisterwijk is daarmee de 2e gemeente in Nederland die dit keurmerk heeft gekregen.

(Boeren)bedrijven en bewoners in het buitengebied krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan inbraken of diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines. Bovendien wordt op de vaak uitgestrekte en afgelegen buitengebieden regelmatig chemisch afval en drugsafval gedumpt of hennepkwekerijen opgericht. Daarom is in 2016 de werkgroep Veilig Buitengebied Moergestel opgericht. Later is daar het buitengebied van Oisterwijk aan toegevoegd.

Ogen en oren in de buurt

Gemeente, politie en het OM kunnen pas ingrijpen als melding wordt gemaakt van criminele activiteiten.  “Het ontvangen van dit keurmerk is niet een eindpunt. Het is een begin. Jullie zijn de oren en ogen in de buurt en weten wat er speelt. Met die informatie kunnen wij verder”, benadrukt Marck de Brouwer, Teamchef politieteam Groene Beemden. “Hoe eerder verdachte zaken bij ons binnenkomen, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen. Het korte lijntje dat we nu hebben, draagt bij aan de veiligheid“, vult collega Ron Oosterwijk aan.

De werkgroep

De werkgroep bestaat uit de gemeente Oisterwijk, bewoners, ondernemers, politie en de brandweer. Door deze samenwerking wil de werkgroep ervoor zorgen dat de situatie, die in onze gemeente ei­genlijk nog wel goed is, ook goed blijft. De werkgroep werkt samen met het Openbaar Ministerie, ZLTO Hart van Brabant, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het Keurmerk werd uitgereikt door Ton Meuwissen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Hoe staat het met… Heikant

De Heikant krijgt een flinke opknapbeurt. De weg wordt opnieuw bestraat. In eerste instantie zou een groot deel van de oude stenen opnieuw gebruikt worden. Maar tijdens het openbreken van de straat, bleek al snel dat het grootste deel van de stenen niet opnieuw gebruikt kan worden. In overleg met belanghebbenden is daarom besloten om nieuwe stenen te gebruiken. De nieuwe stenen worden dan wel ‘getrommeld’. Dat betekent dat de stenen behandeld worden en zo een ‘oude’ uitstraling krijgen.

Beukendreef bijna klaar

Het heeft even geduurd, maar de Beukendreef is bijna klaar. De straat heeft een nieuwe riolering gekregen, nieuwe straatverlichting en de parkeerplaatsen en stoepen zijn aangepast. Er is dus heel wat werk verzet. Tot het einde van het jaar zijn er nog wel wat kleine werkzaamheden aan de straat. Nog niet alle bomen zijn geplant, er worden nog wat aanpassingen gedaan aan inritten. In december is het project Beukendreef helemaal klaar.