Gemeenteberichten week 22 2018

Onderwerpen college 18 en 22 mei

 • Vaststelling portefeuilleverdeling college periode 2018-2021
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2020
 • Raadsvoorstel tot het kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant (OMWB)
 • Ontwerpbegroting 2019 regio Hart van Brabant en Midpoint
 • Repareren beslissingen op bezwaar 2 schoolbesturen
 • Uitbreiding milieustraat
 • Vaststelling bestemmingsplan herziening Bosrand II (Gemullehoekenweg) Oisterwijk
 • Raadsvoorstel fietsroute ten noorden van het spoor
 • Voorstel aan raad over zienswijze jaarrekening WSD 2017 en begroting WSD 2019
 • Wijziging tekst Gemeenschappelijke Regeling WSD
 • Aanbesteding Wmo hulpmiddelen 2019
 • Raadsvoorstel begroting 2019 en jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant
 • Vervangende nieuwbouw pi-school de Hondsberg
 • Regionale samenwerking leerplicht en RMC
 • Jaarstukken 2017

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Frans Halsstraat 34 Oisterwijk, het realiseren van leerpleinen
 • Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk, het wijzigen van de situering en het vervangen van bouwkundig slechte gebouwen
 • De Lind 33 Oisterwijk, het plaatsen van een garagedeur in een berging

Verleend

 • Kerkstraat 19 Moergestel, het wijzigen van 2 naar 4 woningen
 • Laarakkerweg 23 Oisterwijk, het bouwen van een kantoor/bedrijfshal
 • Brede Steeg 13 Oisterwijk, het wijzigen van een bestaande vergunning
 • Laag Heukelomseweg Heukelom, het aanleggen van een parkeerterrein
 • Kerkstraat 26 A Oisterwijk, het bouwen van een berging

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan De Molenzangers Oisterwijk voor het organiseren van het Korenfestival op 1 juli in het centrum van Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een open dag van de volkstuinvereniging ‘De Molen’ aan De Scheerman in Moergestel op 16 juni

Milieu

Melding wet milieubeheer

Het veranderen van een melkrundveehouderij aan de Oirschotseweg 79 in Moergestel

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Oirschotseweg 79 in Moergestel voor het veranderen van een melkrundveehouderij. Dossiernummer 2018-0067

Ter inzage

De melding ligt vanaf vrijdag 1 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Plakkerige aanslag door bladluis

Heeft u dat ook weleens? Een plakkerige aanslag op uw auto of andere spullen die u onder een linde- of eikenboom heeft gezet? Dit komt door bladluis.

Bladluis is vooral actief in de zomer. Bij warm en zonnig weer veroorzaakt bladluis een soort plakkerige afscheiding onder bomen. Dit heet honingdauw. Honingdauw is niet schadelijk en spoelt makkelijk weg door een flinke regenbui. Is er niet genoeg regen, dan nestelen stof en schimmels op de honingdauw. Er ontstaat een zwarte aanslag: roetdauw. Roetdauw is lastiger te verwijderen.

Lieveheersbeestjes

Om bladluis tegen te gaan, wordt de natuurlijke vijand van bladluis ingezet: het lieveheersbeestje. Deze manier van bladluis bestrijden is naast erg effectief, ook erg arbeidsintensief en duur. Daarom beperkt de gemeente de bestrijding van bladluis tot de centrumgebieden van Oisterwijk en Moergestel. Heeft u last van bladluis en/of honingdauw? Dit kunt u zelf doen:

 • Honingdauw spoelt makkelijk weg met water. Heeft het al een tijdje niet geregend? Gooi af en toe een emmer warm water over de honingdauw
 • Online staat allerlei informatie over het bestrijden van bladluis, maar vooral de inzet van lieveheersbeestjes werkt erg goed. Heeft u weinig lieveheersbeestje in uw omgeving? U lokt ze door de juiste omstandigheden te creëren. Lieveheersbeestje of de larven kunt u ook online kopen

Parkeren met parkeerschijf rondom centrum Oisterwijk

Het is u misschien al opgevallen, de blauwe lijnen rondom het centrum van Oisterwijk die de parkeerschijfzone markeren. In zo’n zone mag u op bepaalde tijden met een parkeerschijf maximaal 2 uur gratis parkeren.

Vanaf maandag 18 juni gaat de gemeente geparkeerde auto’s in de parkeerschijfzone controleren. De eerste 2 weken worden er alleen waarschuwingen uitgedeeld. Vanaf maandag 2 juli start de daadwerkelijke handhaving en kunt u een boete krijgen bij overtreding.

De tijden dat u moet parkeren met een parkeerschijf zijn:

 • maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur
 • vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
 • zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

“We zijn begonnen!”

Woensdag 23 mei onthulden Jan de Laat en Peter Smit, de ‘nieuwe’ en ‘oude’ wethouder Sport, een bouwbord aan de rand van sportpark Den Donk. Samen keken ze terug op de stappen die al gezet zijn en vooruit naar de mooie doorontwikkeling van het sportpark de komende jaren! Daarnaast ondertekende wethouder Jan de Laat vandaag namens de gemeente het contract met de combinatie Van Dorp en Van der Horst. Zij gaan de nieuwe sportaccommodatie bouwen en de komende 25 jaar ook onderhouden.

Extra bijeenkomst Privacy bij verenigingen en stichtingen

5 juni is een extra bijeenkomst over privacy voor verenigingen en stichtingen in de gemeente Oisterwijk? De bijeenkomst is van 19.30u tot maximaal 21.30u in het Raadhuis (De Lind 56, Oisterwijk). Aanmelden is noodzakelijk.

Waarom een bijeenkomst

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie, dus ook voor jouw vereniging of stichting. De gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern praten je graag bij over wat de AVG inhoudt en welke 7 stappen je als vereniging of stichting kunt zetten, zodat ook jouw organisatie aan de wet voldoet.

Voor wie is deze bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen uit de gemeente Oisterwijk. Omdat we veel interesse verwachten, vragen we je met maximaal 1 of 2 personen per stichting of vereniging aanwezig te zijn.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis, maar vergeet je niet aan te melden. Dit kan via www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl/privacy. We zien je graag op 5 juni! Had je je al aangemeld voor de eerdere bijeenkomst van 22 mei? Dan neemt de organisatie contact met je op.

Let op: eikenprocessierups

Het warme weer doet de eikenprocessierups goed en dat is slecht nieuws. Door de hitte verplaatsen de rupsen zich naar de lagere delen van de boom waardoor de kans dat mensen en dieren in contact komen met brandharen toeneemt.

De gemeente Oisterwijk houdt de locaties waar eikenprocessierups vooral voorkomt goed in de gaten. Daar waar overlast wordt verwacht, ruimt de gemeente de rupsen op. Ze worden opgezogen en afgevoerd. Verwijder niet zelf de nesten.

Brandharen
Voorkom het aanraken van rupsen of nesten. Rupsen laten hun brandharen los bij gevaar en deze verspreiden zich makkelijk door bijvoorbeeld de wind. Tot hoever de brandharen komen is moeilijk aan te geven, maar uit de praktijk blijkt wel dat recreëren in de directe omgeving van besmette bomen tot fysieke overlast kan leiden als u bijvoorbeeld op de grond gaat zitten. Ook fietsen onder of langs aangetaste bomen kan overlast geven.

Klachten
Na contact met de brandharen van de rups kunnen binnen een paar uur klachten ontstaan, zoals hevige jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontstekingen. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid met koorts. Sommige mensen zijn overgevoelig voor de brandharen en reageren al binnen een aantal minuten met klachten. Strip bij overlast eerst de huid met plakband, Dat voorkomt verspreiding van de brandharen. Spoel de huid goed met lauwwarm water en smeer in met een verkoelende zalf, bijvoorbeeld op basis van menthol. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.

Dieren
Hou dieren uit de buurt van de eikenbomen. Door bijvoorbeeld snuffelen kunnen dieren de brandharen of delen van nesten met brandharen in hun bek krijgen. Dit kan flinke irritatie geven. De lengte van de boom is een veilige afstand.

College wil fietsroute ten noorden van het spoor doortrekken

De gemeente Oisterwijk wil de fietsroute ten noorden van het spoor tussen de Laarakkerweg en de Pannenschuurlaan in Oisterwijk doortrekken.

Wethouder Dion Dankers: “We willen hiermee stimuleren dat mensen de fiets pakken voor de korte afstanden, binnen en tussen de kernen. We investeren in een aantrekkelijk, comfortabel en veilig fietsroutenetwerk. Dat doen we onder andere door brede asfalt fietspaden te realiseren, directe verbindingen en waar mogelijk scheiden van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer.”

Betere bereikbaarheid station

Voordat de fietsroute wordt gerealiseerd, gaat het college nog in gesprek met inwoners. Na realisatie kunnen bewoners uit de wijken Pannenschuur en Waterhoef rechtstreeks vanaf de parallelweg van de Pannenschuurlaan of vanaf het fietspad langs de Moergestelseweg, via het fietspad richting het station komen. Bewoners vanuit Waterhoef kunnen dat via de overweg Heusdensebaan of via de overweg bij de Kuiperstraat. Op twee delen in het traject is er al sprake van een fietspad, maar niet van asfalt en/of voldoende breed. Deze fietspaden worden opgewaardeerd naar bredere asfalt fietspaden, zodat ze veiliger en comfortabeler zijn voor fietsers.

College stelt uitbreiding milieustraat voor aan gemeenteraad

De gemeente Oisterwijk wil een aantal verbeteringen doorvoeren op de milieustraat in Oisterwijk.

Het gaat hierbij volgens wethouder Dion Dankers om een aantal ‘quick wins’: “We zorgen voor een betere doorstroming en minder wachtrijen tijdens piekmomenten. Hierdoor blijven bedrijven op de Veldweg beter bereikbaar. Daarnaast creëren we een stortvlak voor groenafval, zorgen voor een betere afvalscheiding en we vergroten de veiligheid op de milieustraat.“

Een bijkomend voordeel van de uitbreiding is dat de gemeente meer afvalstromen kan scheiden, zoals bijvoorbeeld grond en vloerbedekking. Dit zorgt voor minder af te voeren grof huishoudelijk afval.