Gemeenteberichten week 21 2018

Privacy bij verenigingen en stichtingen:

Dinsdag 22 mei organiseerden ContourdeTwern en de gemeente Oisterwijk een bijeenkomst over privacy voor vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen. Hier werden 7 stappen besproken om een organisatie AVG-bestendig te maken. Bijeenkomst gemist? Je leest de 7 stappen hieronder.

Vanwege de enorme belangstelling wordt deze bijeenkomst binnenkort nog eens georganiseerd. De gemeente houdt u op de hoogte.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Met onderstaande 7 stappen maak je jouw organisatie AVG-bestendig! We benoemen de 7 stappen in het kort. Bekijk de uitgebreide informatie op: www.vrijwilligerstilburg.nl > Voor organisaties > Privacy wetgeving.

Stap 1: Ga waarom, hoe en wat na

Ga na welke persoonsgegeven worden verzameld en waar die worden bewaard. Ook moet je bedenken of het opslaan wel functioneel is: waarom leg je welke gegevens vast? Je mag alleen persoonsgegevens vastleggen die je nodig hebt en alleen gebruiken waarvoor je ze verzamelt.

Stap 2: Laat weten wat je bewaart

De betrokkenen moeten toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Nieuw is dat de betrokkenen moeten weten dat hun persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Zij hebben het recht hun gegevens in te zien en aan te (laten) passen.

Stap 3: Leg vast hoe de organisatie met data omgaat

Organisaties hebben een verantwoordingsplicht in de nieuwe AVG. Dat betekent dat organisaties vastleggen wie verantwoordelijk is voor de data, aan wie informatie wordt verstrekt, op welke computer deze wordt opgeslagen en op welke wijze deze computer wordt beschermd tegen virussen en hacken.

Stap 4: Stel zo nodig een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan.

Dit is niet verplicht voor alle organisaties. Het kan wel handig zijn. De functionaris gegevensbescherming (FG) is de centrale persoon die alle persoonsgegevens van de organisatie beheert. Lees meer over de verplichtingen van de FG op de website van NOV.

Stap 5: Voer een Privacy Impact Assessment (PIA) uit.

Hiermee breng je in beeld wat de gevolgen zijn van het verzamelen van persoonsgegevens voor de personen zelf. Dit is afhankelijk van wat met de gegevens gedaan wordt. Wanneer de gegevens verzameld worden voor het versturen van de contributiebrief of een nieuwsbrief is het gevolg dat mensen lid blijven van de organisatie of dat ze geïnformeerd zijn over de organisatie.

Stap 6: Informeer vrijwilligers of zorg voor de benodigde opleiding.

Zorg dat vrijwilligers op de juiste manier om gaan met gegevens. Dit kan gaan om gegevens uit de bestanden van de organisatie zelf, maar ook om informatie die een vrijwilliger van een deelnemer of ouder heeft gekregen.

Stap 7: Stel een procedure op voor het melden van datalekken.

Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking. Om dit zorgvuldig te doen is het handig vooraf procedures af te spreken.

Meer informatie

Meer lezen over het 7-stappenplan? Bekijk de informatie op de site: www.tinyurl.com/avg7stappen.

 

Pak de Japanse Duizendknoop mee aan:

De gemeente pakt de Japanse Duizendknoop aan. Deze plant richt veel schade aan in zijn omgeving en is moeilijk te verwijderen. Ook groeit de plant makkelijk terug.

Omdat het zo moeilijk is om van de Duizendknoop af te komen, wil de gemeente graag weten waar de plant groeit. Dit om verdere verspreiding te voorkomen. Weet u een locatie van de Duizendknoop? Laat het dan weten aan de gemeente. Maak een melding via www.oisterwijk.nl/melding-maken. U mag het ook melden als de plant op privégrond staat.

Zelf de Duizendknoop aanpakken

Wilt u zelf de Japanse Duizendknoop verwijderen? Graaf dan alle wortels uit, want zelfs het kleinste stukje wortel kan opnieuw uitgroeien tot een volwaardige plant. Door een paar keer per jaar de stengels uit de grond te trekken, houdt u de plant in toom. Na verloop van tijd raakt de plant ‘uitgeput’. Dit duurt wel een paar jaar. Een nieuwe plant is makkelijker weg te halen. De wortels van oudere planten zitten dieper in de grond en zijn dikker.

Niet in de groene container

Gooi het afval van de Duizendknoop niet in de groene container of op de composthoop. De plant verspreidt zich zo ook. Doe het afval in de grijze bak bij het restafval.

Herken de Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een vaste plant. De wortel kunnen tot een paar meter diep de grond in groeien. De plant zelf heeft dikke bamboe-achtige stengels. De duizendknoop groeit in 1 seizoen extreem snel. De stengels kunnen 3 meter lang worden en met grote groene bladeren van 5-12 cm. De stengels zijn in het begin nog flexibel, maar worden al snel dikker en krijgen rode spikkels. De plant groeit van april tot november.

De plant kan overal groeien en heeft geen natuurlijk vijanden. Andere planten en dieren worden daarom makkelijk verdrongen door de Japanse Duizendknoop. Ook komt de plant makkelijk door zwakke plekken in beton, asfalt en metselwerk. Hierdoor kan de plant gebouwen, wegen en riolen flink beschadigen.

Aanpak door de gemeente

Op plaatsen waar bestrijding echt nodig is, gaat de gemeente een proef doen met het injecteren van bestrijdingsmiddel. Ook voorkomt de gemeente verdere verspreiding van de plant door groeiplaatsen goed in de gaten te houden én de manier van groenonderhoud aan te passen.

 

Open dag Sterk Huis op 2 juni

Op zaterdag 2 juni houdt Sterk Huis een open dag in Goirle. De open dag is van 11.00 tot 14.00 uur. Sterk Huis is de nieuwe naam van Kompaan en De Bocht.

Tijdens de open dag is er veel aandacht voor vragen als: voor wie is Sterk Huis? Bij welke vragen en problemen kan Sterk Huis helpen? Hoe ziet die hulp eruit? Elk half uur is er een rondleiding met korte presentaties in diverse ruimtes van Sterk Huis. Er zijn leuke activiteiten voor kinderen en hapjes.

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Het is een warme en veilige omgeving waar je terecht kunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar je samen kunnen bouwt aan een veilig en zelfstandig leven. Sterk huis zet haar kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het voorkomen van grote problemen.

De hulp van Sterk Huis is gericht op:

  • Ontwikkeling en gedrag
  • Opvoeding en ouderschap
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Problemen bij scheiden
  • Pleegzorg
  • Leren en werk

Bel voor vragen over hulp naar het klantenbureau (013) 543 30 73.

De nieuwe raad

Op donderdag 17 mei werd de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk geïnstalleerd. Met 10 vrouwen en 11 mannen is de samenstelling aardig in balans.

Huis-aan-huis controle hondenbelasting

Vanaf 24 mei stuurt de gemeente controleurs van de hondenbelasting op pad.         De controle is nodig omdat niet iedere hondenbezitter zijn of haar hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.

De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan doet de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn? Dan krijgt u per post een aanmeldformulier van de gemeente. U bent verplicht om dit formulier in te vullen, ook als u geen hond heeft.

Hond aanmelden

U kunt zelf uw hond aanmelden via www.oisterwijk.nl/hondenbelasting. Hier vindt u ook meer informatie over de kosten.

Afscheid wethouders

In de raadsvergadering van 17 mei werd afscheid genomen van de wethouders Ina Batenburg en Sjef Verhoeven. Burgemeester Hans Janssen sprak hen in een volle raadzaal toe en bedankte beiden voor hun waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van Oisterwijk de afgelopen jaren. Bron: Masja: Foto Vlaminckx.

Reizigers van Oisterwijk:

Op woensdagmiddag 16 mei onthulde wethouder Batenburg het kunstwerk ‘Reizigers van Oisterwijk’ in de voetgangerstunnel onder het station in Oisterwijk. De vogels staan voor verschillende typen reizigers die van of naar Oisterwijk gaan. Met deze bijzondere ‘entree’ van Oisterwijk laten we reizigers zien dat iedereen welkom is: inwoner of passant, forens of toerist, of nog anders. Wethouder Batenburg verrichtte haar laatste officiële onthulling als wethouder van de gemeente Oisterwijk: “Dat ik dat mag doen bij een bijzonder project als dit, met een prachtig resultaat, maakt mij trots. Cultuur in het algemeen en kunst in het bijzonder dragen bij aan verbinding. Dat is iets wat we in de huidige samenleving vaak hard nodig hebben. Ik ben blij dat ik daar vanuit mijn rol als wethouder aan heb mogen bijdragen.”