Gemeenteberichten week 20 2018

Onderwerpen college 8 mei

 • Raadsvoorstel voor het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Vinkenberg 10’ Moergestel
 • Raadsvoorstellen voor vaststelling van de aansluitverordening riolering 2018 en verordening afvoer hemelwater en grondwater 2018
 • Samenwerkingsovereenkomst Toegangspartners Sociaal domein gemeente Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Stokeind 13 Moergestel, het bouwen van een opslagruimte
 • Joannes Lenartzstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een carport boven parkeerplaats en het vervangen van een schutting
 • Pannenschuurlaan 33 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

Verleend

 • Sportlaan 20 Oisterwijk, het verplaatsen van 3 lichtmasten en het plaatsen van 3 nieuwe lichtmasten

Verlengd

 • Oirschotseweg 43a Moergestel, het uitbreiden van de woning met een kelder
 • Laag Heukelomseweg Heukelom, het aanleggen van een parkeerterrein
 • Industrielaan 2 Oisterwijk, het uitbreiden/koppelen van bestaande hallen en het aanleggen van loading docks

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting De Kloontjes voor het houden van Intents Festival 2018 op 1, 2 en 3 juni bij de Sportlaan in Oisterwijk. Ook is er vergunning verleend voor het inrichten van een transferium aan de Blankemansweg/Scheerman in Moergestel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 21 mei: vanwege de Asterius rommelmarkt is de Balbian Versterlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Stichting Taxus Taxi gaat weer taxus inzamelen

De lente is begonnen en dus ook de voorbereidingen bij Stichting Taxus Taxi voor de inzameling van dit jaar. Vorig jaar zamelde de stichting genoeg snoeisel in voor de productie van 2200 chemotherapieën. Dit jaar is het doel 2700.

In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door een paar nachten vorst eind april en daarna een periode van droogte, had de natuur het zwaar. Hierdoor bleef de groei van de taxus achter. Dit heeft ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid. Tot nu toe zijn de weersomstandigheden in 2018 gunstig en is het hopen op een beter seizoen.

Start inzameling afhankelijk van weer

Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in de eerste helft van  juni. Wanneer de stichting dit jaar precies start met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in de plant aanwezig is.

Voor meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie en de start van het seizoen op www.taxustaxi.nl. Ook staat hier tijdens het seizoen het aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te laten halen.

Campagne NIX zonder ID

De rijksoverheid houdt van 17 mei tot 1 juni de campagne ‘NIX zonder ID’. Oftewel: niet roken en niet drinken onder de 18 én je ID laten zien in de winkel als je alcohol en/of tabak wilt kopen.

Ook de gemeente Oisterwijk steunt deze campagne en vraagt in deze week op verschillende manieren aandacht voor het onderwerp.

Iedereen weet dat roken en alcohol schadelijk zijn. Maar wist je bijvoorbeeld ook dat hoe jonger een kind begint met drinken, hoe groter de kans op problematisch alcoholgebruik? En wist je ook dat als een kind zijn ouders ziet roken of drinken, het zelf later ook vaker rookt en/of drinkt? Want dat is dan ‘normaal’.

Goede afspraken maken met kinderen helpt, ook bij pubers. Daarnaast moeten jongeren hun ID laten zien als zij alcohol of tabak willen kopen. Supermarkten hebben zelfs de regel dat iedereen jonger dan 25 jaar een ID moet laten zien bij de aankoop van alcohol en/of tabak. Meer weten over NIX18? Kijk op www.nix18.nl.

Gemeentelijke belastingen nog niet betaald?

Betaal je jouw gemeentelijke belastingen niet via automatische incasso? Zorg dan dat de volledige betaling binnen is voor eind mei 2018. Vragen over je aanslagbiljet gemeentelijke belastingen? Kijk op oisterwijk.nl/belastingen of neem contact op met de gemeente via (013) 529 13 11.

Eten weggooien en klimaatverandering

Wist je dat eten weggooien bijdraagt aan klimaatverandering? Want al dat weggegooide eten is wel verbouwd, vervoerd, verpakt en gekoeld. En dat heeft rechtstreeks invloed op het milieu.

Even wat cijfers:

 • Een gemiddeld huishouden gooit per jaar zo’n 40 kilo goed voedsel weg
 • Van alle huishoudens in Nederland samen, is dat 700 miljoen kilo per jaar
 • Ieder jaar wordt per persoon 57 liter drank als koffie, thee en melk door de gootsteen gespoeld
 • Dit alles kost iedere Nederlander ruim 140 euro per jaar

We hebben het hier bijvoorbeeld over eten en drinken dat nog goed was en dus gewoon gebruikt kon worden. Of eten dat teveel gekocht was en over de datum is.

Klimaatverandering

Als voedingsmiddelen die nog prima te eten zijn in de vuilnisbak belanden, dan gaan ook alle energie en grondstoffen verloren die nodig waren om die etenswaren te telen, vervoeren, koelen en eventueel te bewerken en verpakken. De energie die daarvoor nodig is, komt vooral van fossiele brandstoffen die klimaatverandering veroorzaken. Bovendien wordt de afvalberg groter van al dat weggegooide eten.

Broeikasgassen

Voedselverspilling in huishoudens en restaurants samen is verantwoordelijk voor ongeveer 3,5 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van de gemiddelde consument. Wil jij minder eten weggooien? Bekijk de tips tegen voedselverspilling op www.milieucentraal.nl.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2019 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 26 april 2019. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2018.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Buxus naar de milieustraat? Verpakken in plastic

Helaas heeft de buxusrups flink om zich heen gegrepen in onze gemeente. Veel inwoners willen daarom ook af van hun aangevreten buxussen.

Wilt u uw buxus inleveren bij de Milieustraat? Zorg dan dat u deze verpakt in plastic om verdere verspreiding van de buxusrups zoveel mogelijk te voorkomen. Dit mogen gewoon vuilniszakken of containerzakken zijn.

U gooit de buxussen in plastic bij het restafval, niet bij het groenafval.

Uitnodiging: bijeenkomst Privacy bij verenigingen en stichtingen

Ben jij vrijwilliger bij een vereniging of stichting in de gemeente Oisterwijk? Dan nodigen we je uit voor een bijeenkomst over privacy. De bijeenkomst is op 22 mei van 19.30u tot maximaal 21.30u in het Raadhuis (De Lind 56, Oisterwijk). Aanmelden is noodzakelijk.

Waarom een bijeenkomst

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie, dus ook voor jouw vereniging of stichting. De gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern praten je graag bij over wat de AVG inhoudt en welke 7 stappen je als vereniging of stichting kunt zetten, zodat ook jouw organisatie aan de wet voldoet.

Voor wie is deze bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen uit de gemeente Oisterwijk. Omdat we veel interesse verwachten, vragen we je met maximaal 1 of 2 personen per stichting of vereniging aanwezig te zijn.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis, maar vergeet je niet aan te melden. Dit kan via www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl/privacy. We zien je graag op 22 mei!