Gemeenteberichten week 19 2018

Onderwerpen college 1 mei

 • Gedeeltelijke herontwikkeling centrumplan Moergestel, deelgebied 2
 • Vaststellen geactualiseerde bodemkwaliteitskaart

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Broekzijde Moergestel, het kappen van 6 bomen
 • Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk, het monteren van een schaararmscherm op kokerconstructie
 • Spreeuwenburgerweg 60 Oisterwijk, het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte
 • De Molenbeemd 22 Moergestel, het bouwen van een schuur met puntdak
 • Veldweg 6 Oisterwijk, het bouwen van een overkapping voor de zoutstrooiers
 • Posthoornseweg 5 208 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Rietstraat 3 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel

Verleend

 • Zandstraat 14 B Moergestel, het wijzigen van de verleende vergunning voor het bouwen van een bijgebouw
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het verbouwen van een boerderij
 • Durendaaldreef 3 Oisterwijk, het vernieuwen van kozijnen en voorgevel
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het verbouwen van een schuur
 • De Lind 1 Oisterwijk, het realiseren van een appartement op de verdieping en het uitbreiden van de bank op de begane grond
 • De Lind 33 Oisterwijk, het mogelijk maken van bewoning van de verdieping

Bouwstop

 • Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan CV de Springveren Moergestel voor het organiseren van het Gessels Beach Event op 23 en 24 juni op het St. Jansplein in Moergestel
 • Aan Buurtvereniging Gezwiene Waai Moergestel voor de viering van het 50-jarig bestaan van hun buurtvereniging op 15, 16 en 17 juni in een tent aan het Kruysackerplein in Moergestel
 • Aan VOF Coppens Horeca exploitatie voor het houden van het Speciaalbier Matinee Oisterwijk op 1 juli op het Lindeplein in Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Door Van Iersel Bouw&Industrie Oisterwijk voor het organiseren van een open dag op 12 mei aan de Sprendlingenstraat 27 Oisterwijk
 • Door Stichting Elbrimale Fonds voor het organiseren van de Elbrimale Tour de Kiosque op 22 juli in de kiosk aan De Lind in Oisterwijk
 • Door Poirtershuis voor het organiseren van een rommelmarkt op 10 juni in de tuin van het Poirtershuis aan het Kerkplein in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest 1 september op het speelveldje aan de Zandacker in Oisterwijk

Werk aan de weg: Heikant

Vanaf maandag 14 mei gaat de Heikant in Moergestel een tijdje dicht voor doorgaand verkeer. De weg is aan een flinke onderhoudsbeurt toe.

Bij het maken van de plannen voor het onderhoud aan de weg, heeft de gemeente de hulp ingeroepen van Heemkundekring De Kleine Meijerij. De bewoners van de straat vonden het namelijk belangrijk dat de Heikant haar authentieke uiterlijk blijft houden. De heemkundekring was het hiermee eens. De straat komt zelf al voor op topografische kaarten van halverwege de 19e eeuw en is ook onderdeel van een toeristische fietsroute.

Het resultaat is een opgeknapte Heikant, met de bestaande stenen. De stenen die echt niet meer goed zijn, worden vervangen. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de bouwvak klaar, dit is rond half juli.

Stichting Taxus Taxi gaat weer taxus inzamelen

De lente is begonnen en dus ook de voorbereidingen bij Stichting Taxus Taxi voor de inzameling van dit jaar. Vorig jaar zamelde de stichting genoeg snoeisel in voor de productie van 2200 chemotherapieën. Dit jaar is het doel 2700.

In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door een paar nachten vorst eind april en daarna een periode van droogte, had de natuur het zwaar. Hierdoor bleef de groei van de taxus achter. Dit heeft ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid. Tot nu toe zijn de weersomstandigheden in 2018 gunstig en is het hopen op een beter seizoen.

Start inzameling afhankelijk van weer

Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in de eerste helft van  juni. Wanneer de stichting dit jaar precies start met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in de plant aanwezig is.

Voor meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie en de start van het seizoen op www.taxustaxi.nl. Ook staat hier tijdens het seizoen het aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te laten halen.

Inloopavond verkeer Moergestel drukbezocht

11 april organiseerde de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond werd druk bezocht en velen van de aanwezigen hebben opmerkingen en ideeën achtergelaten via de reactieformulieren.

In totaal hebben we zo’n 225 reacties gekregen. De opmerkingen gingen over verschillende onderwerpen en locaties. We hebben de reacties hieronder samengevat.

Verkeersonveiligheid en doorgaand verkeer

De meeste opmerkingen gingen over de verkeersonveiligheid en het nemen van maatregelen in het dorp om het doorgaand (vracht- en landbouw-) verkeer op een veilige manier af te wikkelen.

Omleidingsroutes

Ook kwamen er veel reacties over de mogelijke omleidingsroute aan de oostzijde van Moergestel. Reacties daarover waren verdeeld. Er zijn mensen die het een heel goed idee vinden en mensen die het onnodig vinden.

Overige onderwerpen

Verder lieten inwoners reacties achter over het handhaven op snelheid en foutparkeren, de verschillende oversteekplaatsen, laden en lossen van pakketdiensten of voor winkels/bedrijven en het invoeren van eenrichtingsverkeer in de kern.

Vervolgstappen

Alle reacties worden opgenomen in een rapportage. Deze rapportage wordt momenteel opgesteld en het doel van die rapportage is om in beeld te brengen welke knelpunten er zijn en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Uiteindelijk leidt dat tot een plan met maatregelen voor Moergestel om de verkeerssituatie in de kern te verbeteren en de drukte van doorgaand en zwaar verkeer in de kern te laten afnemen. Voor het zover is zal het plan via het college van burgemeester en wethouders naar de raad gaan. Dat is nodig om het vast te stellen, maar ook om het benodigde budget aan te vragen voor de realisatie van de maatregelen.

Eén derde van sexting blijft niet privé
Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat 30 procent van de jongeren in deze regio naaktfoto’s of seksfilmpjes deelt met anderen.

Aan het onderzoek – ‘Seks onder je 25e –  deden landelijk 20.500 jongeren van 12 tot 25 jaar mee. Het onderzoek is een initiatief van Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met 15 GGD’en, het Ministerie van VWS, het RIVM, het CBS en I&O Research. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant deelden 866 jongeren hun ervaringen.

Seks tegen je zin

Bijna 1 op de 10 meisjes van 17 tot 24 jaar heeft tegen haar wil in orale seks gehad. Een even groot aantal heeft ervaring met ongewenste geslachtsgemeenschap. Betasting en ongewenst zoenen komt veel vaker voor. De helft van de meisjes en bijna 1 op de 7 jongens is wel eens tegen zijn of haar wil in aangeraakt op borsten, billen of geslachtsdeel.

Wassen tegen een soa?
De kennis over seksuele gezondheid kan een stuk beter onder jongeren. Ruim 4 op de 10 jongeren weet niet dat jezelf wassen na de seks géén geschikte manier is om de kans op een soa te verkleinen. De informatie die jongeren op school krijgen over seksuele gezondheid, beoordelen zij als matig: jongeren geven op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld een magere voldoende: 5,9. Ook geeft 4 op de 10 aan dat zij op school nooit informatie kregen over seks in de media, sexting of juist de leuke kanten van seks.

Inzetten op voorlichting blijft nodig
GGD Hart voor Brabant voert in opdracht van gemeenten preventieve taken uit op het gebied van seksuele gezondheid. Het accent ligt hierbij op het bereiken van de meest kwetsbare jongeren. Het is echter belangrijk dat álle jongeren goede seksuele voorlichting krijgen. GGD Hart voor Brabant zet zich daarom in om ervoor te zorgen dat er in het onderwijs blijvend meer aandacht wordt gegeven aan seksuele gezondheid.

Gratis en anoniem
Jongeren onder 25 jaar met vragen over soa, zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit kunnen gratis en anoniem terecht bij het centrum voor seksuele gezondheid bij de GGD en de website www.sense.info.

Uitnodiging: bijeenkomst Privacy bij verenigingen en stichtingen

Ben jij vrijwilliger bij een vereniging of stichting in de gemeente Oisterwijk? Dan nodigen we je uit voor een bijeenkomst over privacy. De bijeenkomst is op 22 mei van 19.30u tot maximaal 21.30u in het Raadhuis (De Lind 56, Oisterwijk). Aanmelden is noodzakelijk.

Waarom een bijeenkomst

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie, dus ook voor jouw vereniging of stichting. De gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern praten je graag bij over wat de AVG inhoudt en welke 7 stappen je als vereniging of stichting kunt zetten, zodat ook jouw organisatie aan de wet voldoet.

Voor wie is deze bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen uit de gemeente Oisterwijk. Omdat we veel interesse verwachten, vragen we je met maximaal 1 of 2 personen per stichting of vereniging aanwezig te zijn.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis, maar vergeet je niet aan te melden. Dit kan via www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl/privacy. We zien je graag op 22 mei!

14 mei: Inwonersavond

over het raadsprogramma

Wat vindt u van het raadsprogramma van Oisterwijk?

De ‘burger’ van Oisterwijk bestaat niet en van deze term wil de gemeenteraad

dan ook snel af. Het gaat namelijk niet om de ‘burger’, maar om u. Uw belangen

en interesses verschillen en de politici zijn benieuwd naar uw mening over de

toekomst van de gemeente.

Op 17 mei bespreekt de gemeenteraad van Oisterwijk het onlangs gepresenteerde

raadsprogramma. Het raadsprogramma stelt 15 thema’s aan de orde waar de

partijen deze raadsperiode extra aandacht aan wil besteden. Raadpleeg www.

oisterwijk.nl om het raadsprogramma te lezen.

Op maandag 14 mei gaan de politici hierover het gesprek aan met de inwoners.

Hiervoor zijn de bijeenkomsten in zowel het Oude Raadhuis (De Lind 56) en in Den

Boogaard (Sint Jansplein 5). Ook ondernemers, verenigingen, organisaties/partners

en andere betrokkenen zijn welkom! Inwoners die niet aanwezig kunnen zijn

op deze avond, kunnen hun input van tevoren al geven via griffie@oisterwijk.nl.

Het programma van de avond is als volgt:

Programma Oude Raadhuis Programma Den Boogaard

19.00u: inloop 20.00u: inloop

19.30u: toelichting avond 20.30u: toelichting avond

Aansluitend: Aansluitend:

in gesprek met politici in gesprek met politici

Graag zien we u dan!