Gemeenteberichten week 18 2018

Onderwerpen college 24 april

 • Startnotitie ‘Verplaatsing camping De Reebok’
 • Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel
 • Mer-beoordeling voor kleinschalige bierbrouwerij aan de Heizenschedijk 1 te Moergestel
 • Vragen artikel 34 aan het college van Oisterwijk betreffende The Inside
 • Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DIGID en Suwinet

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotsebaan Sectie K-1265 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijk sanitair- en kantineverblijf
 • Hofakker 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Moergestel, ’T Vunderke 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Moergestel, Pastoor Janssenstraat 1, 1A, 1B Moergestel, Korenstraat 1, 1A, 1B Moergestel en Oostelvoortjes 11, 13, 15 Moergestel, het vervangen van 31 kozijnen
 • Dokter Bolsiuslaan 15 Oisterwijk, het vernieuwen van het dak van de woning
 • Tilburgseweg 27 Oisterwijk, het verbouwen van een bedrijfsruimte tot een woning

Verleend

 • Oirschotseweg 50 Moergestel, het wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning voor het splitsen van een woonboerderij tot 2 woningen
 • De Lind 57 Oisterwijk, het plaatsen van een parasol
 • Oranjelaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis met bijgebouw
 • Graaf Bernadottelaan 10A Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Laarakkerweg Oisterwijk, het aanleggen en gebruiken van gronden als parkeervoorziening

Ingetrokken

 • Kerkplein Oisterwijk, het verwijderen/verplaatsen van 4 parrotia’s

Verlengd

 • Molenbaan 9 Oisterwijk, het kappen van 3 bomen

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Croy ’t Stokske BV voor een wijziging van de drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan de Zandstraat 1 in Moergestel
 • Aan Vereniging Olivier voor het organiseren van Festival Olivier aan de Raadhuissstraat 36 Moergestel op 27 mei
 • Aan Maartje’s Wijnen voor het organiseren van Diner en Blanc op 23 juni voor het Raadhuis van Oisterwijk
 • Aan Brasserie La Moer voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan de Oirschotseweg 85 Moergestel.
 • Aan La Belle Oisterwijk V.O.F. voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan De Lind 71 Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Van het organiseren van een garagesale in het Westend en op het speelplein van basisschool De Coppele op 24 juni
 • Van het organiseren van een garagesale aan Oude Maasje, Zandacker en Gender op 27 mei
 • Van het organiseren van een Bootcampchallenge KidsBootcamp Oisterwijk versus ouders aan de Kop van de Lind op 27 mei

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2018 Dodenherdenking

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

vrijdagavond 4 mei 2018

in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk

Het programma begint om 17.50 uur

(na aanvang geen toegang meer mogelijk)

De kerk is open vanaf 17.15 uur

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 • 50 uur uitvoering van het Requiem van Gabriel Fauré in de
 1. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 • 15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar bevrijdingsmonument

Aansluitend:

 • Herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument in Oisterwijk
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u dan uiterlijk 20 april contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de stille tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

– Officieel memorandum, het gedenkschrift voor de Nationale Herdenking –

Militaire activiteiten 22 – 24 mei

De Koninklijke Landmacht houdt van 22 tot en met 24 mei een aantal militaire activiteiten.

De activiteiten zijn vanwege de Landmachtdagen. Dat betekent dat militairen scholen bezoeken en daar vertellen over hun leven als militair. Ook komen ze langs met militaire voertuigen.

Het bezoek

Aan de bezoeken doen 2 tot 10 personen en 2 wielvoertuigen per school mee. De activiteiten staan onder leiding van de Commandant 41 Pantsergeniebataljon uit Oirschot.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

Werk aan de weg

Bij het ter perse gaan van deze krant is het werk aan de Spreeuwenburger weg zo goed als klaar. Maar vorige week werd er nog hard gewerkt aan de nieuwe bestrating. De weg, de stoep en de inritten zijn opgeknapt. Als laatste worden de bermen in orde gemaakt en krijgen ze beplanting. Bijzonder is dat de inwoners van de straat samen het groen in hun buurt al jaren onderhouden, dat blijven ze ook doen voor de nieuwe bermen.

Nostalgische kermis in Oisterwijk

Heel Oisterwijk kon in het Koningsdagweekend 4 dagen genieten van de nostalgische kermis op De Lind. De kermis is mogelijk gemaakt door de Oranjevereniging Oisterwijk. Het resultaat? Veel vrolijke gezichten van jong en oud (bron foto: Joris van der Pijll).

Concept raadsprogramma en wethouders-kandidaten Oisterwijk bekend

Samen werken aan de Parel in ’t Groen is de titel van het raadsprogramma 2018-2021, dat in concept gereed is en vanaf vandaag te raadplegen is via de website van de gemeente Oisterwijk.

Het raadsprogramma is het resultaat van gesprekken met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Oisterwijk, die de afgelopen weken onder leiding van informateur Piet de Kroon hebben plaatsgevonden. De gemeenteraad bespreekt het raadsprogramma in de raadsvergadering op 17 mei. In deze raadsvergadering worden ook de wethouders benoemd. De heren Dion Dankers, Jan de Laat en Peter Smit worden voorgedragen als wethouders.

Gesprekken informateur

Begin april is informateur Piet de Kroon aan de slag gegaan met de verkenningen om te komen tot een raadsprogramma. De afgelopen weken hebben de vijf politieke partijen PGB, PrO, AB, VVD en CDA daarvoor constructief overleg gevoerd. Het is de eerste stap die de partijen hebben gezet op weg naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Dat was een gezamenlijke zoektocht die uiteindelijk heeft geleid tot een raadsprogramma dat door de onderhandelaars is teruggelegd bij de eigen achterban. Het programma wordt ondersteund door de partijen PGB, PrO, AB en CDA.

Binnen de achterban van de VVD bestaat onvoldoende draagvlak, dit heeft vooral te maken met het financiële kader.

Raadsprogramma

Het raadsprogramma is geen dichtgetimmerd akkoord maar een programma op hoofdlijnen zodat er ruimte is voor het politieke debat in de raad, waarbij wisselende meerderheden kunnen ontstaan. De partijen hebben vooral ook niet alles willen vastleggen. Daardoor is er meer gelegenheid om flexibel in te kunnen spelen op signalen vanuit de samenleving. En dus beter aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners. In het raadsprogramma zijn over de volgende thema’s inhoudelijke en / of procesafspraken gemaakt:

 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • (Intensieve) veehouderij
 • Sociaal Domein
 • Verkeer en parkeren
 • Financiën
 • Dienstverlenende gemeente
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Regionale samenwerking
 • Cultuurcentra
 • Parel in ’t groen
 • Lokale economie
 • Veiligheid
 • Omgevingswet
 • Een nieuwe koers – uitgangspunten

Vervolg

College

De informateur heeft tevens met alle politieke partijen gesprekken gevoerd over de invulling van het college. Op basis van deze gesprekken heeft hij geadviseerd om een college te vormen van de drie grootste partijen: PGB, PrO en AB. Dit heeft geleid tot het voordragen van de volgende wethouders-kandidaten:

 • De heer Dion Dankers – PGB
 • De heer Jan de Laat – PrO
 • De heer Peter Smit – AB

De wethouders worden in de raadsvergadering van 17 mei benoemd.

Kom naar de bijeenkomst

Op 14 mei organiseert de gemeenteraad in Oisterwijk en in Moergestel bijeenkomsten om het raadsprogramma te presenteren en daarover in gesprek te gaan.  Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hun ideeën over het raadsprogramma en de thema’s dan te laten horen. Het raadsprogramma wordt in de raadsvergadering van 17 mei door de gemeenteraad besproken. Van tevoren hebben de politieke partijen de mogelijkheid het raadsprogramma in hun Algemene Ledenvergaderingen te bespreken.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Binnenkort start de gemeente het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten in de Wmo.

Het onderzoek geeft ons informatie waarmee wij de ondersteuning en dienstverlening kunnen verbeteren.

Steekproef

Niet alle Wmo-cliënten krijgen een uitnodiging voor het onderzoek. De deelnemers zijn bepaald aan de hand van een steekproef. Op een willekeurige manier zijn deelnemers geselecteerd uit alle namen van inwoners die in 2017 gebruik maakten van een Wmo-voorziening van de gemeente.

Vragenlijst

Op korte termijn ontvangen de geselecteerde cliënten een brief met een vragenlijst en het verzoek om deze in te vullen. Dit kan de cliënt zowel schriftelijk als digitaal doen, eventueel met behulp van een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die de cliënt ontvangt.

Privacy

Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Zorgfocuz, dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zorgfocuz zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat de privacy van de cliënten gewaarborgd blijft. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de antwoorden en weet niet welke antwoorden cliënten gegeven hebben.

Vragen

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Zorgfocuz, telefoon (050) 205 30 14 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00) of via de e-mail naar helpdesk@zorgfocuz.nl.