Gemeenteberichten week 16 2018

Onderwerpen college 10 april

 • Mandaat aanbestedingen FlexWestBrabant
 • Artikel 34 vragen PrO Oisterwijk over het gebruik van silo’s aan de Oisterwijksebaan 2 in Heukelom
 • Artikel 34 vragen PGB over de overlast door hondenpoep
 • Ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinweg ong.’
 • Zonne-energiemaatregelen binnen beschermd stads en dorpsgezicht
 • Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone centrumschil Oisterwijk 2018
 • Artikel 34 vragen PGB over overlast trillingen spoorlijn
 • Herziening bestemmingsplan Kom Moergestel: van voorontwerp naar ontwerp
 • Artikel 34 vragen PGB over Molenveldje Moergestel
 • Behandelen van aanvullende subsidieaanvraag Veilig Thuis 2018, welke is ingediend na de geldende indieningstermijn
 • Gezonde wijkaanpak Westend. Hoe verder?
 • Project- en procesmanagement project KVL-terrein en Studiegebied

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Dommel 57 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Heusdensebaan 48 Oisterwijk, plaatsen van gevelreclame op de luifel
 • Sportlaan Oisterwijk, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van het Intents Festival 2018
 • langs de Heizenschedijk/Broekzijde Moergestel, het aanleggen van een fietspad
 • Klompven 8 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis met bijgebouwen
 • Raamackerstraat 4 Moergestel, het plaatsen van een aanbouw aan de verdieping en op de bestaande aanbouw
 • Dorpsstraat 40 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en dakraam
 • Terburghtweg 36 Oisterwijk, het aanbouwen van een berging achter de garage

Verleend

 • Baerdijk 132 Oisterwijk, het plaatsen van een elektrische poort
 • Burgemeester Vogelslaan 55 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw en het plaatsen van balken in de woning
 • Heuvelstraat 1A Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Heuvelstraat 1A Moergestel, het bouwen van een vrijstaande woning
 • Van Tienhovenlaan ong. in Oisterwijk, het aanleggen van een parkeerhaven ten behoeve van bussen
 • Bosweg 167 Oisterwijk, het plaatsen van een poort en hekwerk aan de voorzijde hoger dan 1 meter

Verlengd

 • weiland aan de Fransebaan Oisterwijk, het kappen van 4 bomen
 • Laan van KVL 172 t/m 212 Oisterwijk, het realiseren van 21 wooneenheden
 • Donkhorst Moergestel, het kappen van 4 eiken

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan herziening Kom Moergestel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege de nostalgische kermis, Oranjefeesten en Koningsdag zijn de volgende straten afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: De Lind Noord van 24 t/m 30 april. De Lind Zuid van 23 t/m 30 april. De Lind Zuid en de Balbian Versterlaan van 26 t/m 27 april. De Balbian Versterlaan van 26 t/m 27 april
 • 27 april: vanwege Koningsdag is het St. Jansplein in Moergestel afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Vereniging Sociëteit Harmonie “Asterius” voor het houden van de Asterius rommelmarkt op 21 mei op het parkeerterrein achter het notariskantoor aan de De Balbian Versterlaan en de De Balbian Versterlaan vanaf de Lind tot aan het fietspad in Oisterwijk
 • Aan Muziekvereniging Prinses Juliana Moergestel voor het organiseren van muziekevenementen op 27 april, 27 mei, 1 juni, 17 november 2018 en 3 maart 2019 in Moergestel
 • Aan Natuurtheater Oisterwijk, Boscafé De rode Lelie, Poppentheater De Witte Lelie en ’t IJsheertje voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Gemullehoekenweg 147 in Oisterwijk
 • Aan Oranjevereniging Oisterwijk voor het houden van Koningsdag op 27 april op de Lind Noord en het Lindeplein in Oisterwijk
 • Aan Oranjevereniging Oisterwijk voor het houden van Koningsdag/Oranjefeesten op 26, 27, 28 en 29 april op het Lindeplein, de Lind Noord (gedeeltelijk), de Lind Zuid en het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan Knubben Nostalgische Kermis v.o.f. voor het organiseren van de Nostalgische Kermis van 26 tot en met 29 april op het Lindeveld en De Lind Noord in Oisterwijk

Melding evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van een zonnebrillenmodeshow op 6 mei voor het pand aan De Lind 35a in Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Nijverheidsweg 5 te Oisterwijk, voor het plaatsen van opslagcontainers. Dossiernummer 2017-0872 (Activiteit milieu);
 • Industrielaan 2 te Oisterwijk, voor het realiseren van een nieuwe bedrijfshal. Dossier nummer 2018-0062 (Activiteit milieu);
 • Laarakkerweg ong. te Oisterwijk, voor het oprichten van een nieuwe bedrijfshal. Dossier nummer 2018-0060 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Wist u dat…. Zonnepanelen

Wist u dat zonnepanelen in de afgelopen 5 jaar zo’n 25 procent goedkoper zijn geworden? Want niet alleen in de zomer werken ze op volle toeren, maar ook bij bewolkt weer en in de winter wekken ze stroom op.

Heeft u zonnepanelen dan leveren deze op een duurzame manier een groot deel van uw stroom. Zonlicht is namelijk onuitputtelijk en bij het omzetten van zonlicht naar elektriciteit ontstaan geen broeikasgassen of schadelijke stoffen.

Investeren in zonnepanelen geeft een rendement dat vergelijkbaar is met een rente van zo’n 6 procent op een spaarrekening.

Tips voor zonnepanelen

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen is geen vergunning nodig. Uitzonderingen daarop zijn monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Doe altijd navraag bij de gemeente of kijk op www.omgevingsloket.nl
 • Zorg bij installatie van zonnepanelen bij voorkeur voor ventilatieruimte tussen de panelen en het dak, en rond de omvormer. Zo voorkom je dat ze teveel opwarmen en daardoor minder efficiënt werken
 • Op www.milieucentraal.nl staat een handige checklist met aandachtspunten voor het gesprek over de offerte. Daarnaast geeft deze website informatie over hoe je als particulier eenvoudig de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen kunt terugvragen van de belastingdienst

Werk aan het riool

In de gemeente Oisterwijk zijn we op een aantal locaties hard aan het werk om de riolering te vervangen. Op verschillende plekken grijpen we deze gelegenheid aan om ook meteen de straat aan te pakken. Er worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd in de Beukendreef, Dr. Schräderlaan, Mr. Van Sonstraat, Visserslaan, Hertog Hendriklaan en Hertog Godfriedlaan. In Moergestel werken we aan de Kasteellaan en Coolhof.`

Uitnodiging: alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen met de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom inclusief partner uit voor een toost op vrijdag 27 april 2018 om

12.15 uur in TILIANDER, Spoorlaan 82c in Oisterwijk.

Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 13.00 uur een aubade aan alle gedecoreerden.

Parkeren met parkeerschijf rondom centrum Oisterwijk

Vanaf half april komt er rondom het centrum van Oisterwijk een parkeerschijfzone. Dit wordt ook wel een blauwe zone genoemd. In zo’n zone mag u op bepaalde tijden met een parkeerschijf maximaal 2 uur gratis parkeren.

Een blauwe zone herkent u aan de blauwe lijnen op straat en de verkeersborden. De volgende straten zijn aangewezen als blauwe zone:

 • Oude Haarenseweg
 • Nicolaas van Eschstraat, gedeelte tussen Johannes Lenartzstraat en Oude Haarenseweg
 • Burgemeester Canterslaan, gedeelte tussen rotonde Burgemeester Verwielstraat en de Burgemeester van Beckhovenstraat
 • Lindeparklaan
 • Huifkarlaan
 • De Balbian Versterlaan, tussen de Burgemeester Canterslaan en de Lindeparklaan

De tijden dat u moet parkeren met een parkeerschijf zijn:

 • maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur
 • vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
 • zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

Wat betekent dit voor bewoners?

Als bewoner moet u ook gebruikmaken van een parkeerschijf. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een ontheffing. Hiermee kunt u altijd zonder parkeerschijf parkeren. De kosten hiervoor zijn € 22,60 per jaar. U kunt op onze website een ontheffing aanvragen. Ga hiervoor naar www.oisterwijk.nl/parkeren.

Waarom een parkeerschijfzone?

De gemeente heeft het afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen om de parkeerdruk in de straten rondom het centrum te verlagen. Uit een aantal straten blijven we klachten krijgen over langparkeerders, waardoor er voor bewoners te weinig parkeerruimte is. Met het invoeren van een parkeerschijfzone wordt het voor bezoekers van het centrum minder aantrekkelijk om meerdere uren te parkeren in de bewuste straten.

Invoering en controle gemeente

Als de weersomstandigheden het toelaten worden vanaf deze week de blauwe lijnen en verkeersborden aangebracht. Op het moment dat dit is gebeurd, controleert de gemeente. De eerste weken worden er alleen waarschuwingen uitgedeeld en worden er geen boetes gegeven. Dit omdat het een nieuwe situatie is waar mensen aan moeten wennen en zodat bewoners de tijd hebben om een ontheffing aan te vragen.

Nostalgische kermis op De Lind

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 april staat De Lind in het teken van de nostalgische kermis. De kermis wordt georganiseerd door Oranjevereniging Oisterwijk met medewerking van de gemeente. Heeft u nog geen plannen rondom Koningsdag? Kom eens een kijkje nemen.

Ken jij de individuele inkomenstoeslag al?

Individuele inkomenstoeslag. Het is een hele mond vol, maar eigenlijk is het niets anders dan een financieel extraatje dat de gemeente 1 keer per jaar mag uitkeren. Je mag het aanvragen als je al langer dan 3 jaar een laag inkomen hebt, weinig vermogen en geen uitzicht op verbetering in je inkomen hebt. Wil jij weten of je recht hebt op de individuele inkomenstoeslag? Kijk voor de voorwaarden op www.oisterwijk.nl/inkomenstoeslag.