Gemeenteberichten week 13 2018

Onderwerpen college 20 maart

 • Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2018
 • Gratis inzameling grof tuinafval in Moergestel
 • Principeverzoek Kerkhovensestraat – Sprendlingenstraat
 • Instemming met de Regio Deal “Hart van Brabant Energieneutraal”
 • Bevrijdingsmonument
 • Staalbergven 2018
 • Raadsinformatiebrief sociale inclusie agenda
 • Aanvraag subsidie C’est la Vie
 • Beantwoording art. 34 vragen over Buurtgenoten en privacy wetgeving
 • Mogelijkheden permanente geurmeetopstelling
 • Cameratoezicht Oisterwijk en Moergestel
 • Aanvraagprocedure subsidie Stichting Tilburgse Voedselbank

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Klompven 7 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Oirschotsebaan 53 Oisterwijk, beperkte milieutoets voor het oprichten van een schaapskooi
 • Sportlaan 20 Oisterwijk, het verplaatsen van 3 lichtmasten en het plaatsen van 3 nieuwe lichtmasten
 • Gemullehoekenweg 129 Oisterwijk, het constructief wijzigen van een woonhuis
 • Bosweg 167 Oisterwijk, het plaatsen van een poort en hekwerk aan de voorzijde hoger dan 1 meter

Verleend

 • Stokeind 4 Moergestel, het uitbreiden van de overkapping

Verlengd

 • Heuvelstraat 1 Moergestel, het bouwen van een woning
 • Graaf Bernadottelaan 10 A Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • De Lind 47 Oisterwijk, het vervangen van de huidige parasols
 • Lindeparklaan/Burg. Verwielstraat Oisterwijk, het aanleggen/verharden van een pad

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan het 4 mei comité Oisterwijk, voor het houden van de ‘4 mei herdenking’ op 4 mei met een stille omloop over de Lind en de kranslegging op de Gemullehoekenweg in Oisterwijk. Ook worden er 2 legervoertuigen geplaatst op De Lind

Meldingen

 • Door basisschool de Molenhoek Oisterwijk, voor het organiseren van ‘Streetwise’ op 29 mei de Langvennen Noord in Oisterwijk
 • Door De Dorstvlegels voor het organiseren van een vlooienmarkt op 2 april op het St. Jansplein in Moergestel
 • Mayke B.V. voor het organiseren van ‘Event nieuwe Collectie’ op zaterdag 31 maart 2018 op het trottoir voor De Lind 29-31 in Oisterwijk.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 2 april: vanwege een vlooienmarkt is het St. Jansplein in Moergestel afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 29 mei: vanwege Streetwise in Oisterwijk is de Langvennen Noord dicht voor alle verkeer behalve voetgangers
 • 4 mei: vanwege de Dodenherdenking in Oisterwijk zijn de volgende straten dicht voor al het verkeer behalve voetgangers: Gemullenhoekenweg, Peperstraat, splitsing Joannes Lenartzstraat – De Lind Noord – Gemullehoekenweg, De Lind Zuid. Het parkeerterrein aan de Spoorlaan is dicht. De Balbian Versterlaan is dicht voor doorgaand verkeer

Uitnodiging: alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen met de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom inclusief partner uit voor een toost op vrijdag 27 april 2018 om

12.15 uur in TILIANDER, Spoorlaan 82c in Oisterwijk.

Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 13.00 uur een aubade aan alle gedecoreerden.

Uw Raad:

Donderdag 29 maart Installatie nieuw gekozen raad 19.30 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen!

Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden!

Parkeren op KVL

Er is een verkeersbesluit genomen met als doel een veilige en duidelijke verkeers- en parkeersituatie te creëren op en rondom het KVL-terrein.

1 van de uitgangpunten is dat de woningen en bedrijven goed en veilig bereikbaar zijn voor de gebruikers en hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance.

In de periode tot en met 30 maart worden de verkeersborden geplaatst en de lijnen voor parkeervakken aangebracht. Daarmee komt er duidelijkheid over waar er wel en niet mag worden geparkeerd. In de 2 weken die daar op volgen zal de gemeente hier extra op controleren en waarschuwingen geven. Daarna, vanaf 16 april 2018, worden auto’s die verkeerd staan geparkeerd ook beboet.

Waar kun je parkeren?

 • Parkeren op het KVL-terrein mag alleen in de parkeervakken
 • Daarnaast is er voor bezoekers en werknemers van KVL tijdelijk een grote parkeerplaats aangelegd achter de Boerenbond. Deze is toegankelijk vanaf de Ambachtsstraat
 • Rechts naast het hoofdgebouw zijn parkeerplaatsen waar maximaal 30 minuten mag worden geparkeerd met een parkeerschijf
 • 2 gehandicaptenparkeerplaatsen worden nog aangelegd aan de achterkant van het hoofdgebouw

Parkeerdrukmeting Moergestel:

Op 29 maart en 3 april wordt er ’s nachts tussen 23:00 en 01:00 een parkeerdrukmeting gehouden in Moergestel.

De gemeente doet iedere paar jaar een onderzoek naar de parkeersituatie. De onderzoekers lopen door de wijk en zijn herkenbaar aan een oranje hesjes met het logo van ‘Groen Licht Verkeersadviezen’. Ook op hun auto’s staat dit logo.

Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2018 Dodenherdenking:

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

vrijdagavond 4 mei 2018

in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk

Het programma begint om 17.50 uur

(na aanvang geen toegang meer mogelijk)

De kerk is open vanaf 17.15 uur

 

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 • 17.50 uur uitvoering van het Requiem van Gabriel Fauré in de
 1. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 • 19.15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar bevrijdingsmonument

Aansluitend:

 • Herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument in Oisterwijk
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u dan uiterlijk 20 april contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de stille tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

– Officieel memorandum, het gedenkschrift voor de Nationale Herdenking –

Gemeenteraadsverkiezingen deel 6: de uitslag, wat nu?

Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de andere kiezers bepaalde u welke politieke partijen in de raad komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Uw stem was en is dus heel belangrijk. Immers, de raad en het college nemen veel beslissingen die van in­vloed zijn op de kwali­teit van uw directe woon- en leefomge­ving. En daar heeft u iedere dag mee te maken!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart hebben we een serie artikelen geplaatst over de gemeenteraadsverkiezingen. Deze week het slot: de uitslag en wat nu?

Na de verkiezingen

De uitslagen zijn bekend en het centraal stembureau heeft vergaderd over de uitslag. Daar is officieel de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. De raadsleden zijn benoemd en aangenomen.

Totaaluitslag

De totaaluitslag en de uitslagen per stembureau staan op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

De eerste samenkomst van de nieuwe raad

De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad is op donderdag 29 maart om 19.30 uur. Deze raadsvergadering is openbaar. Op woensdag 28 maart was de laatste vergadering van de oude raad. Een commissie van die oude raad van Oisterwijk bekeek tijdens de vergadering of niets de toelating van de nieuwe raadsleden nog in de weg staat. Die commissie wordt ‘Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven’ genoemd.

Het nieuwe college

In de raadsvergadering van 29 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Daarna gaan de partijen aan de slag met elkaar om te bepalen wat de koers voor de komende jaren wordt en wie straks het college vormt. De oude wethouders blijven in functie (demissionair), totdat de nieuwe raad ten minste de helft van het nieuwe aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. De raad bepaalt het aantal wethouders dat hij wil benoemen. De wethouders worden waarschijnlijk op 17 mei benoemd.

De raad kan ook een wethouder van buiten de raad  benoemen. Wethouders besturen en raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren. De gedachte daarachter is dat bestuurders niet zichzelf moeten controleren.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2019 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 26 april 2019. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2018.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Bespaar geld op je energierekening:

Wil jij een lagere energierekening? Je kunt heel makkelijk geld besparen met de juiste elektrische apparaten of door slim je verlichting te gebruiken. We hebben wat tips op een rij gezet.

Zet apparaten helemaal uit. Dit scheelt in je stroomverbruik. Heeft het apparaat een uitknop? Gebruik die dan in plaats van de stand-by knop. Trek de stekker eruit als je televisies, computers en stereo lang niet gebruikt.

Koop je een nieuwe apparaat? Let dan goed op hoe energiezuinig het is. Dat zie je aan het energielabel A+++. Laat je niet misleiden door een A+ label. Bij een aantal apparaten, zoals wasmachines en koelkasten, is dit het minst zuinige label.

Ouder dan 8? Vervang
Heb je een koelkast of vriezer van 8 jaar of ouder? Het loont om deze te vervangen, ook al werken ze nog prima. In het overzicht zie je bijvoorbeeld hoeveel je bespaart door je koelvriescombinatie te vervangen.

Leeftijd koelvriescombi Jaarlijks verbruik oude apparaat Jaarlijks verbruik nieuwe koelvriescombi Jaarlijkse besparing stroomkosten
8 jaar       350 kWh           160 kWh          € 40
10 jaar       380 kWh           160 kWh          € 45
15 jaar       390 kWh           160 kWh          € 45
20 jaar       450 kWh           160 kWh          € 60
25 jaar       500 kWh           160 kWh          € 70

De was
Met de was kun je ook energie besparen. Zet de wasmachine alleen aan als de trommel vol is. Was je niet al te vuile was op 30 graden, dat is veel energiezuiniger dan 60 graden. En hang je was te drogen in plaats van een wasdroger te gebruiken.

Ledlampen
Vervang je gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen. Met led bespaar je flink op verlichting. Een ledlamp is tot 7 keer zuiniger dan een gloeilamp. Zet je lampen zo laat mogelijk aan, maak gebruik van daglicht. Ga je weg uit een ruimte, ook al is het maar even, doe dan het licht uit.

Wat vindt u van de verkeersveiligheid in Moergestel?

Op woensdag 11 april organiseert de gemeente Oisterwijk een inloopavond over verkeersveiligheid en leefbaarheid in Moergestel. De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van Moergestel daar over denken.

De afgelopen jaren heeft de gemeente verschillende onderzoeken gedaan naar de verkeerssituatie in Moergestel. Om hier een compleet beeld van te krijgen en met goede oplossingen te komen, wil de gemeente graag van de Moergestelnaren weten wat de knelpunten zijn. Het gaat dan om onderwerpen zoals:

 • Sluipverkeer
 • Oversteekplaatsen
 • Veilige routes voor fietsers
 • Verkeersdrukte
 • Landbouwverkeer door het centrum
 • Verbreding/verharding Aboomsestraat

Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd om op deze avond in gesprek te gaan met de gemeente. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl.

Inloopavond verkeersveiligheid

 • Woensdag 11 april, 19:00 – 21:00 uur
 • Locatie: Den Boogaard, Sint Jansplein 5 Moergestel